Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za září-říjen 2002

ABeCeDa obchodního práva pro podnikatele / Tomáš Pohl - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2001. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Abrasives for AWJ cutting / Petr Martinec ... [et al.] - Ostrava : Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 80 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm. -

Absolute calibration of a polarized deuterium gas target / Mark Henoch - , 2002. - ii, 108 s. : il. - Brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. Základní dílo včetně 4. aktualizace - stav: červenec 2002. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Analysis and management of risks of dangerous chemicals in industry / Pavel Danihelka - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technical university, 2002. - 155 s. : il. ; 25 cm - brož.

Analýza letmo betonovaných mostů s ohledem na diferenční smršťování a ochabnutí smykem : zkrácená verze PhD Thesis. / Miloš Zich - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 25 s. : il. ; 21 cm - brož.

Analýza spolehlivosti přenosových a rozvodných sítí ES ČR / Z. Martínek, J. Hájek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

Architektura a stavebnictví České republiky : 1992-2002. / Jan Konicar - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2002. - 415 s. - váz.

Armované zeminy : mezní stavy při aplikaci na zemní svahy, opěrné stěny a mostní opěry. / Ivan Vaníček a kolektiv - Brno : CERM, [2002]. - iv, 115 s. : il. (některé barev.) - brož.

Ať nám chutná ve škole : soubor receptur pro školní stravování. / zpracovala Anna Packová s kolektivem - Brno : CERM, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 25 cm - brož.

Auditorské služby : sborník článků zveřejněných v přílohách Hospodářských novin dne 22. listopadu 2000, dne 14. listopadu 2001. - Praha : Komora auditorů České republiky, 2002. - 32 s. ; 30 cm - brož.


Audit územních samosprávných celků - Praha : Komora auditorů České republiky, 2002. - 11 s. ; 21 cm - brož.


AutoCAD 2002 : výukový kurz. / David Frey ; [překlad z angličtiny Ladislav Mikula]. - Praha : SoftPress, 2002. - 672 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. Základní dílo - aktuální stav: srpen 2002. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.

Automatizace : automatické řízení. / Ivan Švarc - Brno : CERM, 2002. - 201 s. : il. ; 25 cm - brož.

Automobil v podnikání : právní, účetní a daňové aspekty. Díl 1. / Šárka Brabcová - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Automobil v podnikání : právní, účetní a daňové aspekty. Díl 2. / Šárka Brabcová - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Babička vaří s vnučkou / František Karlík - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2002. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Balkánská kuchyně / Daniela Krákorová & Aleksandar Komatovic - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 162 s., [10] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - váz.

Betonová hranice Díl 3. Československé pohraniční opevnění 1936-1938 / Emil Trojan - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 172 s. : il. - váz.

Betonové konstrukce III : konstrukce plošné, nádrže a zásobníky. / Zdeněk Bažant, Svatopluk Šmiřák - Brno : CERM, 2002. - 138 s. : il. - brož.

Betonujeme / Václav Hájek, Jitka Filipová - 2., dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Beurteilung der Benetzung und Haftung von Kunststoffen auf Oberflächen von Füllstoffen, Metallen und Magnetwerkstoffen / Max Niegl - , 2002. - 131 s. : il., tab. - Brož.

Bezpečnost zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) : praktická příručka. : propan a butan. - 1. vyd - Praha : GAS, 1998. - 77 s - brož

Bikiny 1997. - Praha : New World Publishing, 1997. - 110 s. : barev. il. - Brož.


Bikiny 1998. - Praha : New World Publishing, 1998. - 146 s. : barev. il. - Brož.

Buďte pány svého času / Francois Delivré ; [z francouzského originálu přeložila Šárka Belisová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 175 s. : il. ; 20 cm - brož.

Byty, stavby, nemovitosti : nejčastější problémy a jak je řešit. / Martin Janků, Ladislav Lukeš - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 184 s. ; 21 cm - brož.

Ceny v účetnictví a daních / Milan Skála, Jana Skálová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2002. - 306 s. ; 21 cm - brož.

Cesta, pravda, život : postila otce Karla. : slovo Boží na vlnách Svobodné Evropy (1980-1995). / [Karel Jaroslav Fořt] - Vyd. 2., dopl. a opr. - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2002. - 423 s. ; 21 cm - brož.

Cesty ke zvyšování firemní výkonnosti / Jiří Stýblo - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2002. - 75 s. - brož.

Costing and pricing in civil enginnering / Alena Tichá ... [et al.] - Brno : CERM, 2002. - 342 s. - brož.

Czech Television 2002 - Praha : Česká televize, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - Brož.

Časově frekvenční analýza stavebních konstrukcí a materiálů : zkrácená verze habilitační práce. / Jaroslav Smutný - Brno : VUTIUM, 2002. - 22 s. : il. ; 24 cm - brož.

Části a mechanismy strojů : spoje a části spojovací. / Vladimír Švec - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 169 s. : il. - brož.

Části strojů : stručný přehled. Díl 1. / Lubomír Pešík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 158 s. : il. - brož.

Části strojů : stručný přehled. Díl 2. / Lubomír Pešík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 156 s. : il. - brož.


Česká televize 2002 - Praha : Česká televize, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - Brož.


Česko-anglický slovník pro motoristy / John Bridge, Jiří Jandera - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2002. - 268 s. ; 22 cm - váz.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 11. aktualizace - srpen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 21. aktualizace - červenec 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, účetnictví : sborník příkladů. : sestaveno dle zákonné úpravy roku 2001 a 2002. - Brno : Komora daňových poradců České republiky, 2002. - 97 s. ; 21 cm - brož.

Denní osvětlení a oslunění budov / Peter Rybár ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2002. - vi, 271 s. : il. ; 23 cm - brož.

Denní osvětlení budov : návody pro cvičení. / Danuše Čuprová, Jitka Mohelníková, Karel Čupr - Brno : CERM, 2002. - 61 s. : il. - brož.

Der Basler Buchdruck und die Reformation / Peter G. Bietenholz - Szeged : Scriptum, 1998. - 16 s. : il. - brož.

Dies academicus 1999 : Ansprache des Rektors anlässlich des 256. Jahrestages der Gründung der Universität. / [Gotthard Jasper] - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1999. - 41 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Die vergessene Expedition : auf den Spuren der Leipziger Mocambigue-Expedition Spannus/Stülpner (1931). : Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung vom 23.9.1999 bis 5.3.2000. / Karin Bautz, Giselher Blesse - Leipzig : Museum für Völkerkunde, 1999. - 182 s. : il. (některé barev.) + 1 příl.. - brož.

Dividendová politika v České republice / Jan Gazda, Jiří Čábelka - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 2002. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Družicové polohové systémy / Petr Rapant - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 197 s. : il. ; 21 cm - brož.


Dřevěná schodiště : konstrukce, návrh, příklady realizací. / Ursula Baus, Klaus Siegele ; [z německého originálu přeložila Jana Novotná]. - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 112 s. : il. - [sic] ; brož.

Efektivní energetika III : (setkání energetických manažerů a pracovníků výzkumu a vývoje). : sborník referátů mezinárodního semináře. : Vorderlanersbach, 14.-20.4.2002. / [sestavil Pavel Noskievič] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 119 s. : il., tab. - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. Základní dílo - stav: srpen 2002. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU : sborník mezinárodní vědecké konference. : Ostrava 3.-5. září 2002. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2002. - 113 s. : il. - brož.

Ekonomické výsledky v dopravě a spojích v letech 1997-1999. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 53 s. : tab. - brož.

Ekonomické výsledky v dopravě a spojích v letech 1997-2000. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 102 s. : tab. - brož.

Ekonomika investic / Jana Korytárová, Jaroslav Fridrich, Bohumil Puchýř - Brno : CERM, 2002. - 227 s. : il. - brož.

Ekonomika podniku I / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 6. vyd. - Opava : P. Vavrla, 2002. - 167 s. ; 20 cm - brož.

Ekonomika, marketing, management v kostce : [pro střední školy. : aktualizováno pro rok 2002]. / Josef Kozler, Jan Matějka - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 139 s. ; 29 cm - brož.

Electrical and related properties of polymers and other organic solids : 21st discussion conference of P.M.M.. : 9th international conference ERPOS. : Prague, 14-18 July 2002. : programme booklet. - 1. vyd. - Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.


Encyklopedie doutníků / Julian Holland ; odborný poradce Neil Millington. ; [překlad Tomáš Tulinger a Jaroslav Tichý. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.


Entwicklung kompakter emissionsarmer Porenbrennersysteme mit hoher Leistungsmodulation zum Antrieb neuartiger Dampfmotoren / Stephan Peter Karl Mössbauer - , 2002. - xvi, 245 s. : il. - Brož.

ERPing conference 2002 : 12-14th June 2002, Plzeň, Czech Republic. / University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial Engineering and Management, Czech Society for System Integration ; edited by Josef Basl and Slawomir Klos. - Plzeň : University of West Bohemia, 2002. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

EurOpen.cz : sborník příspěvků z XX. konference. : Jetřichovice, 2.6.-5.6.2002. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Ferrari / Peter Braun (Hg.) ; [z anglického originálu přeložil Václav Němec]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 117 s. : il. (některé barev.) - váz.

Finanční analýza municipální firmy / Ivana Kraftová - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2002. - xii, 206 s. : il. ; 24 cm - brož.

Fluidický ostřikovač : zkrácená verze PhD Thesis. / Zdeněk Říha - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 35 s. : il. - brož.

Glazury, keramické barvy a dekorační techniky / Marcela Herainová - 1. vyd. - Praha : Silikátový svaz, 2002. - 40 s., [7] s. obr. příl. : il. - brož.

Grilujeme : raclette, fondue. : se 125 recepty a exkluzivními fotografiemi Hanse Joachima Döbbelina. / Rose Marie a Thomas Donhauserovi ; [z německého originálu přeložil Jiří Kanta]. - Praha : Slovart, 2002. - 189 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Historie plynárenství v datech / Rudolf Novák - 2. rozš. vyd. - Praha : GAS, 2001. - 127 s. : il., mapy - brož.

Hladina 2002 : sborník příspěvků ze semináře. : Praha, červen 2002. - 1. vyd. - Praha : Tech-Market, 2002. - 63 s. : il. - brož.


Hledáme zdroje podzemních vod : rádce hledačů vody. / Miroslav Herzán - Olomouc : Fontána, 2002. - 149 s. : il. - váz.


Hliněné stavby / Ivana Žabičková - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 174 s. : barev. il. ; 23 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Hodnocení deformačního chování materiálu při řezání na základě stability a nestability plastické deformace a smykového napětí v primární oblasti plastické deformace : zkrácená verze PhD Thesis. / Libor Kovár - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hubneme s polévkou / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 113 s. ; 20 cm - brož.

Hydroseparace : technika úpravy vod a kalů. : Hodonín, červen 2002. : sborník přednášek konference. / Jiří Rozkydálek, Petr Hlavínek editoři - Vyd. 1. - Brno : NOEL 2000, 2002. - ii, 104 s. : il. ; 30 cm - brož.

Image měst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z konference. : Brno, duben 2001. / redakce Petr Volek, Věra Foretová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 91 s. : il. - brož.

Informační potřeba pracovníků středního školství / P. Doucek, L. Nedomová, J. Heller - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 65 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační potřeba pracovníků základního školství / P. Doucek, L. Nedomová, Š. Krejcar - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 70 s. : il. ; 21 cm - brož.

International rubber conference - IRC 2002 : book of abstracts. : Prague, 1-4 July 2002. - [Česko : s.n.], 2002. - 116 s. - brož.

Interní audit a controlling / Pavla Římovská a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 377 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Jaderná energetika / František Klik, Jaroslav Daliba - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 189 s. : il. - brož.

Jaderné elektrárny / Jiří Raček - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 175 s. : il. - brož.


Jakost vody v povrchových vodních tocích a její matematické modelování / Jaromír Říha a kol. - Vyd. 1. - Brno : NOEL 2000, 2002. - 269 s. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm - váz.


Jak mnohem lépe prodávat : zaručený systém metod a technik prodeje používaný nejlepšími světovými obchodníky!. / Brian Tracy ; z anglického originálu přeložil. - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2002. - 325 s. ; 23 cm - brož.

Jak ušetřit díky Internetu / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jesenické zlaté stezky / Viera Večeřová, Josef Večeřa - 2. dopl. vyd. - Jeseník : Pinka, 2002. - 125 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Jewish cookery / Alena Krekulová - Praha : Slovart, 2002. - 64 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Jídelní lístek : nástroj řízení a věc prvořadého významu. / Vladimír Štětina a autorský tým - Vyd. 1. - Praha : Editpress, 2002. - 183 s. ; 21 cm - váz.

Jídla z brambor : chutné, levné, jednoduché i sváteční. / Jana Horecká ; [překlad Dagmar Klepková]. - Ostrava : Knižní expres, [2002]. - 127 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Jídla z masa / Jana Horecká ; [překlad Jana Kučerová]. - Ostrava : Knižní expres, [2002]. - 136 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Katalog historických vozidel / [autoři textu Jiří Boháček, Petr Mitáček] - Vyd. 1. - Ostrava : Dopravní podnik, 2001. - 34 s. : barev. il. - brož.

Kdo je kdo v českých IT a telekomunikacích 2000. / [redaktor Jeffrey S. Osterroth] - Prague : Prague Business Journal, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Kladrubský klášter : historie, architektura, příroda, společnost, osobnosti, tradice, zajímavosti, informace. / [Karel Drhovský] - Vyd. 2. - Plzeň : Fraus, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Klíčoví zákazníci a péče o ně : koncepce, metody a postupy, jak utvářet a řídit vztahy s klíčovými zákazníky. / Ken Burrnett ; [překlad z angličtiny Eva Nevrlá]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 382 s. ; 23 cm - váz.


Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy Larsen-Nielsen z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov / [odpovědná redaktorka Renata Karasová] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 175 s. : il. (některé barev.) - brož.


Komunikace v řídící práci a v obchodním vyjednávání / Milan Mikuláštík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 151 s. - brož.

Konsolidovaná účetní závěrka : praktická příručka pro sestavování v souladu s Mezinárodními účetními standardy a českými předpisy. / Radka Loja - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 139 s. : 21 cm - brož.

Koření : [základní příručka o využívání koření pro zdraví a pohodu]. / Richard Craze ; [z angličtiny přeložila Ladislava Vydrová]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 192 s. : barev. il. - váz.

Kuchařka levných dobrot : 179 receptů. / Jitka Suchá - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 87 s., [8] s. barev. obr. příl. - brož.

Kuchařka mezi činkami / Helena Plívová - 1. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 2002. - 95 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.

Kvalita vnitřního prostředí / [překlad Karel Markvart ; komentář k současnému stavu v České republice napsala Helena Karmarová]. - Praha : Fortuna, 2000. - 28 s., [4] s. příl. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Lahůdky od Jadranu / Dušan Karpatský - 3., přeprac. a dopl. vyd. Jugoslávské kuchyně, 2., upr. vyd. Nostalgické kuchařky. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 328 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Lasery ve stavebnictví a navigace strojů / Milan Kašpar, Věra Voštová - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 147 s. : il. - váz.

Letadla : [samolepková knížka]. / z anglického originálu přeložil Petr Hejný] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2002. - 8 s. : il. ; 28 cm + batrevné samolepky. - brož.

Letecké války / Peter G. Cooksley ; [z anglického originálu přeložil Jiří Engliš]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2002. - 298 s. : il. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.


Letecký zákon a postupy ATC : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 10). / zpracoval Jiří Chlebek ; spolupracovali Jan Abraham ... [et al.]. - Brno : CERM, 2002. - 236 s. : il. - brož.


Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: srpen 2002 - včetně 16. doplňku. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - srpen 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo - leden 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lidská výkonnost a omezení : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 40). / zpracoval Lubomír Háčik ; lektoroval Josef Faber. - Brno : CERM, 2002. - 33 s. - brož.

Ludojad / [zapisywal, ilustracje Rudolf Krautschneider] - Ústí nad Orlicí : Magalhaes-Cano, 2002. - 44 s. : il. ; 20 cm - brož.

Maďarská kuchyně / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2002. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. - brož.

Malé moučníky a dorty : předpisy, dobré rady, jak nakupovat. / [Barbara Rias-Bucher ; z německého originálu přeložil Eugen Štumpf]. - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 96 s. : barev. il. - váz.

Management jakosti jinak : příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001. : rozbory, komentáře, výklad pojmů. : nový pohled na normy ISO 9000. [Část] 1. / Jiří Kruliš - Praha : Český normalizační institut, 2002. - 170 s. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: srpen 2002 včetně 8. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Management projektů spojených s výstavbou : doporučený standard, metodická řada DOS M 15.01. / [Vladimír Matějka ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 212 s. : il. - brož.

Management realizace projektů spojených s výstavbou : prostředky a nástroje řízení. : doporučený standard, metodická řada DOS M 02.01. / [Jiří Staněk] - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Marketingové postřehy ze zahraničních cest / Ludvík Čichovský - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2000. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Marketing a obchod na přelomu tisíciletí : sborník sekce č. 3 z mezinárodní vědecké konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002". : Ostrava, 3.-5.9.2002. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 155 s. : il. - brož.

Marketing hotelových služeb : předpoklady využití marketingu v hotelu, marketingová strategie, aktivizace marketingového mixu, koordinace marketingových činností. / Alžbeta Királová - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 148 s. : il. - brož.

Marketing konkurenceschopnosti (I) / Ludvík Čichovský - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2002. - 270 s. : il. - brož.

Marketing na rozhraní dvou tisíciletí / Ludvík Čichovský - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2001. - 273 s. : il. ; 21 cm - brož.

MendelNet 2001 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. : [Brno, 30. listopadu 2001]. Díl 1. / [uspořádal Petr Jedlička] - Brno : Konvoj, 2001. - 351 s. - soubor

MendelNet 2001 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. : [Brno, 30. listopadu 2001]. Díl 3. / [uspořádal Petr Jedlička] - Brno : Konvoj, 2001. - 70 s. - soubor

Měření na elektrických strojích / V. Bartoš, B. Skala - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 109 s. : il. - brož.

Modelový výzkum zlepšení plavebních podmínek dolního Labe v úseku Střekov-Prostřední Žleb / Josef Libý, Pavel Novák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2002. - 40 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Mosty 2002 : sborník příspěvků. : 7. mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy a spojů v rámci doprovodného programu 7. mezinárodního stavebního veletrhu IBF. : Brno, 2002. - Brno : CERM, 2002. - 346 s. : il. - brož.


Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice / zpracovali Kamil Kolarčík, Mojmír Vrtek - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2002. - 30 s. : il. ; 30 cm - brož.

Možnosti využití fuzzy teorie v diagnostice izolačních materiálů / Miloš Hammer - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 108 s. : il. - brož.

Možnosti využití shlukové analýzy v diagnostice izolačních materiálů / Miloš Hammer - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 118 s. : il. - brož.

Muži a radiostanice tajné války / Vítězslav Hanák, OK 1 HR - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : ELLI print, 2002. - 191 s. : il. - brož.

Myslivecké guláše a jiné speciality ze zvěřiny / fotografie Vladimír Doležal ; ilustrace Oldřich Tripes. - České Budějovice : Dona, 2002. - 162 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Natíráme malujeme lakujeme / [redaktor Jindřich Spěvák] - 3. dopl. vyd. - Praga : Reader's Digest Výběr, 2002. - 42 s. : barev. il. - Brož.

Nauka o materiálu / Karel Macek ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 209 s. : il. ; 29 cm - brož.

Navigace : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 60). / zpracoval Martin Jalovecký ; spolupracoval Jan Abraham. - Brno : CERM, 2002. - 186 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nátěry fasád / Viktor Heidingsfeld a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů / Peter Fečko - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Němčina pro číšníky a kuchaře : němčina pro obory společného stravování. / Věra Höppnerová - 6., přeprac. vyd., 3., aktualiz. v nakl. Scientia. - Praha : Scientia, 2002. - 291 s. : il. ; 21 cm - brož.


Německé tajné zbraně druhé světové války : střely, rakety, zbraně a nové technologie třetí říše. / Ian V. Hogg ; z anglického originálu přeložil Zdeněk Milata. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 239 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.


Německý obchodní dopis se vzorovými dopisy / [Jan Měšťan] - 3., dopl. vyd. - Písek : J & M, 2002. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Niterný leadership / Peter Urs Bender, Eric Hellman ; [z anglického originálu přeložil Pavel Medek]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2002. - 219 s. : il. ; 24 cm - brož.

Non-Traditional Cement & Concrete : proceedings of the international symposium, Brno, June 11-13, 2002. / edited by Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner - 1st publ. - Brno : University of Technology, 2002. - xiv, 528 s. : il. - váz.

Nová čínská kuchyně / Michael Dobromil Klíma - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 111 s. : il., mapy ; 23 cm - váz.

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VII. : Moravská Třebová 24.-25. dubna 2002. : sborník přednášek ze semináře. - Brno : NOEL, 2002. - 143 s. : il. (některé barev.) - brož.

Nově na poštách, aneb, Jak na to? : dle nového Poštovního zákona platného od 1. července 2000, aktualizace k 1. lednu 2001. [2001. / sestavil Jiří Neumann, Jiří Václavovič] - [Plzeň : Pressfil Cart, 2001]. - 426 s. - Brož.

Nově na poštách, aneb, Jak na to? : dle nového Poštovního zákona platného od 1. července 2000. [2000. / sestavil Jiří Neumann, Jiří Václavovič] - [Plzeň : Pressfil Cart, 2000]. - 424 s. : il. - Brož.

Obchodní a výnosové modely elektronických tržišť na síti Internet : zkrácená verze PhD Thesis. / Petr Valenta - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obchodní právo I Aktualizace č. 53. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo I Aktualizace č. 54. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo I Aktualizace č. 55. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo I Aktualizace č. 67. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.


Obchodní právo I Aktualizace č. 69. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchod, pohostinství a ubytování 1997-1999. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 12-13. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 14. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchod, pohostinství, ubytování 1997-2000. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 143 s. : il., tab. - brož.

Obecná bezpečnost výrobků / Radka Labíková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Ocelové konstrukce 20 / Jiří Studnička, Josef Macháček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 309 s. : il. ; 29 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. Základní dílo - včetně 3. aktualizace - stav: červenec 2002. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.

Olomoucká řemesla a obchod v minulosti / Miloslav Čermák - Olomouc : Memoria, 2002. - 304 s. : barev. il. - váz.

Organizační kultura : zkrácená verze. : habilitační práce. / Růžena Lukášová - Brno : Vutium, 2002. - 46 s. - brož.

Ostrava Energo 2002 : VIII. energetické dny. : sborník přednášek. : Ostrava, 21.-22.5.2002. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 166 s. : il. - brož.


Oves a žito ve zdravé kuchyni : teplé a studené pokrmy, pečivo - müsli - dezerty. / Andrea Peková - Čestlice : Pavla Momčilová - Medica Publishing, [2002]. - 78 s., [4] s. barev. obr. příl : il. ; 21 cm - brož.


Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami - Praha : Komora auditorů České republiky, 2002. - 10 s. ; 21 cm - brož.

Padesát let Fakulty potravinářské a biochemické technologie 1952-2002 / [Jan Velíšek a kolektiv] - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 2002. - iii, 272 s., [24] s. obr. příl. ; 25 cm - brož.

Periferní zařízení / Miroslav Šnorek - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 162 s. : il. ; 29 cm - brož.

Personální management 2002. 5. aktualizace. / Růžena Komárková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Photonics Prague 2002 : 4th international conference on photonics, devices and systems. : 26-29 May 2002, Prague Czech Republic. - Praha : Tech-Market, 2002. - 197 s. - brož.

Pivní kuchařka / Jiří Marhold ; [ilustrace Jiří Winter-Neprakta]. - Praha : Plot, 2002. - 182 s. : il. ; 21 cm - váz.

Plavební kanál Fláje-Clausnitz v Krušných horách : stručný průvodce historií a současností významné technické památky. / Vít Joza ; [překlad Norbert Krutský]. - Vyd. 1. - Mariánské Radčice : Krušnohorská iniciativa, 2002. - 78 s., [12] s. obr. příl. ; 19 cm - brož.

Plánování a provedení letu : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1 (část 30). / zpracoval Tomáš Mikl ; spolupracovali Vladimír Daněk, Marek Týbl. - Brno : CERM, 2002. - 88 s. : il. - brož.

Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce / Petr Michalík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 22 s. : il. - brož.

Podnik a podnikání : současnost a perspektivy. : mezinárodní vědecká konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002" sekce č. 7. : 3.-5.9.2002. : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 382 s. : il. - brož.

Pohled do hrnce uprchlíka II / [recepty sestavily Věra Roubalová a Daniela Vítková ; překlad Zina Freundová]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G : Centrem pro otázky migrace, 2002. - 71 s. ; 17 cm - brož.

Pomazánky na každý den / Jana Horecká ; [překlad Elfrída Nacherová]. - 2. vyd. - Ostrava : Knižní expres, [2002]. - 112 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.


Posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze : sborník přednášek ze semináře k projektu konaném v rámci mezinárodního vodohospodářského kolokvia pod názvem Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. : Brno 12.-13. prosince 2001. / [editor Tomáš Julínek] - Vyd. 1. - Brno : ECON, 2001. - 62 s. : il. ; 21 cm - brož.

Postavení strojírenské produkce v zahraničním obchodu 1999-2001 : (zbožová třída SITC 7 - stroje a dopravní prostředky). / zpracovala Jiřina Semanová - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 21 s. - brož.

Postavte si zimní zahradu : plánování, stavba, osázení. / Sonnhilda Bischoffová, Ursula Koppová ; s příspěvky Wolfganga Kawolleka a Dietricha Mierswy. ; [z německého originálu přeložila Zlata Kufnerová]. - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 160 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Postup auditorů při posuzování možných podvodů a chyb při auditu účetní závěrky - Praha : Komora auditorů České republiky, 2002. - 27 s. ; 21 cm -

Poštovní směrovací čísla všech obcí České republiky : k 1. lednu 2002. - [Plzeň : Pressfil Cart], 2002. - 403 s. - Brož.

Poštovní směrovací čísla všech ulic krajských měst České republiky : k 1. lednu 2002. Část II. 2002. (Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín) - [Plzeň : Pressfil Cart], 2002. - 367 s. - Brož.

Poštovní směrovací čísla všech ulic krajských měst České republiky : k 1. lednu 2002. Část I.2002. (Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary) - [Plzeň : Pressfil Cart], 2002. - 374 s. - Brož.

Potraviny : chraňme si svět!. : průvodce po naší planetě pro mladé. / Martyn Bramwell ; [z anglického originálu přeložil Jiří Foltýn]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 60 s. : il. - váz.

Povídání o knihařském nářadí / Jaroslav Doležal - V této úpr. 1. vyd. - Brno : Knihař, 2002. - 46 s. : il. - brož.


Požárně technické charakteristiky a ostatní technické údaje a vlastnosti plynů : (TI 600, 708, 709, 710, 899). : metan (zemní plyn), propan, i-butan, n-butan. : technické informace. - 1. vyd - Praha : GAS, 1999. - Nestr - brož


Praha : plán městské dopravy. - 3. vyd. - [Měř.] 1:26 000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa ; 45 x 63 cm. - brož.

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem Základní dílo včetně 7. aktualizace - stav: červen 2002. / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 2002. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - leden 2002. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce vnitřními směrnicemi pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a ostatní nevýdělečné organizace / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Olomouc : ANAG, 2002. - 191 s. ; 21 cm - brož.

Prázdninová kuchařka : 168 receptů. / [receptář sestavil Luděk Neužil] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 80 s. : barev. il. - brož.

Prodej problémovým zákazníkům : klíč k vyjednávání a přesvědčování. / Nicolas Caron ; [z francouzského originálu přeložila Ludmila Desbrosseová]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 217 s. : il. ; 23 cm - brož.

Proficiency testing programmes ÚKZÚZ (MPZ ÚKZÚZ) for analytical laboratories / [responsible editor: Jaroslava Srnková] - Brno : Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, 2002. - 40 s. ; 21 cm - brož.

Prokletý Atlantik : osudy posádek německých ponorek 1939-1945. / Hans Herlin ; [z německého originálu přeložil Tomáš Tlustý]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2002. - 299 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Proudění v Peltonových turbínách : zkrácená verze PhD Thesis. / Jindřich Veselý - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Provozní postupy : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část70). / zpracoval Marek Vinař - Brno : CERM, 2002. - 131 s. : il. - brož.


Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 8. aktualizace - stav: srpen 2002. / Věra Bognárová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví (2002-2003). / Vlasta Ptáčková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 267 s. ; 24 cm - brož.

Předpisy pro činnost v elektrotechnice Díl I. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Maslo, 2002. - 280 s. : il. - brož.

Přehled plynových spotřebičů na trhu ČR : informační příručka pro širokou odbornou a laickou veřejnost. / [zpracoval Jaroslav Škorpil] Díl 1. Základní sortiment a rozdělení - 1. vyd - Praha : Gas, 1998. - Přeruš. str - brož

Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví / Jarmila Čuhlová, Vladimír Munzar - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 244 s. - brož.

Převodník katalogu odpadů : (převod ze "starého" katalogu na "nový" katalog). Část 1. Odpadové hospodářství : Přiřazení kódu odpadu z vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb. na vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb. / Bohumil Beneš a kolektiv autorů - Praha : Dashöfer, 2002. - 52 s. : tab. - brož.

Převodník katalogu odpadů : (převod z "nového" katalogu na "starý" katalog). Část 2. Odpadové hospodářství : Přiřazení kódu odpadu z vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. na vyhlášku MŽP č. 377/1997 Sb. / Bohumil Beneš a kolektiv autorů - Praha : Dashöfer, 2002. - 60 s. : tab. - brož.

Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace po 1.1. 2002 : účtující v podvojném účetnictví podle Opatření ministerstva financí čj. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace, ve znění Opatření MF čj. 283/77 225/2001. / Blažena Petrlíková - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 279 s. ; 20 cm + 3 příl. - brož.

Příprava a realizace staveb / Pavel Hloušek - 2., opr. a rozš. vyd. - Brno : CERM, 2002. - 134 s. : il. - brož.

Příprava účasti České republiky v 6. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj : veřejné slyšení pořádal dne 25. února 2002 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, liská práva a petice Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. - Praha : Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, 2002. - 10 s. : barev. il. ; 29 cm - Brož.

Přírodní památka Kavky : průvodce výukovou trasou. / [editor Lubomír Tichý] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. - 25 s. : il. ; 24 cm - brož.


Příručka pilota ULL / Josef Zika - 2. vyd. - [Jihlava] : J.Zika, 2002. - 316 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příručka pro oblast životního prostředí : chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, obaly, integrovaná prevence. / Zdeněk Fildán - Vyd. 1., (část A - 5. přeprac.). - Tachov : Z. Fildán, 2002. - 1 sv. (různé stránkování) ; 32 cm + 1 CD ROM. - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2002. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Rekonstrukce domu od A do Z / Blanka Jirásková a kolektiv - Hradec Králové : Paradise Studio, 2002. - 271 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 2001 a jednotlivá čtvrtletí 2001 2001. / zpracovalo Samostatné oddělení strukturálních šetření ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 191 s. : tab. - brož.

Réva vinná, víno : situační a výhledová zpráva. 2001. / [Irena Buchtová a kolektiv] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 48 s. : tab. - brož.

Réva vinná, víno : situační a výhledová zpráva. 2002. / [odpovědná odborná redaktorka Irena Buchtová] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2002. - 59 s. : tab. - brož.

Rola krakowskich drukarzy w kulturze wegierskiej / [V. Ecsedy Judit] - Budapest : Balassi, 2000. - 400 s., 22 obr. na příl. : il. - brož.

Rozklad nomenklaturního vlastnictví a postprivatizační proměny formálních a neformálních vztahů na podnikové úrovni / Lucie Cviklová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 123 s. : il., tab. - Brož.

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. / [odpovědná redaktorka Šárka Janoušková] - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČKAIT, 2002. - 101 s. - brož.

Rozvod plynu a jeho použití : učební texty odborného kurzu podle TPG 927 01 (A, B6, B7, B8). / Jiří Pertlík - 2. aktual. vyd - Praha : GAS, 1999. - 115 s - brož

Ryby pro slavnostní příležitosti / Miloš Štěpnička ; ilustrace Jiří Winter-Neprakta. ; fotografie Vladimír Doležal. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2002. - 116 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.


Rychlé pokrmy a lákavé pohoštění / Zdeněk Roubínek - České Budějovice : Dona, 2002. - 244 s., [20] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Rýže : 180 skvělých receptů z domova i ze světa. / Pavel Marin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 132 s. ; 20 cm - brož.

Řízení lidských zdrojů v České republice v procesu integrace do evropských struktur / Zuzana Dvořáková a kolektiv - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 13 l. ; 30 cm - brož.

Řízení místních orgánů 20. aktualizace. / Ladislav Tintěra ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Řízení stavebních projektů : ceny a smlouvy v zahraniční praxi. / Milan Oleríny - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2002. - xi, 190 s. ; 24 cm - brož.

Saláty : 75 zajímavých receptů z celého světa s exkluzivními fotografiemi Hanse Joachima Döbbelina. / Max Mundi ; [z německého originálu přeložila Dagmar Eisenmannová]. - Praha : Slovart, 2002. - 207 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Sanace plísní v bytech / [odpovědná redaktorka Renata Karasová] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 43 s. : il. - brož.

Sborník přednášek a referátů z I. mezinárodní konference elektrotechniků z organizací dozorovaných stání báňskou správou : Ostrava, 5.-6.6.2002. - Ostrava : Montanex, 2002. - 222 s. : il. - brož.

Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 1. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1999. - 155 s. : il., tab. - soubor

Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 2. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 212 s. : il., tab. - soubor


Sborník studentských prací 2002 Sekce III. - Dopravní stavby : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 95 s. : il. - brož.


Sborník studentských prací 2002 Sekce II. - Vodní stavby a vodní hospodářství : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 169 s. : il. - brož.

Sborník studentských prací 2002 Sekce IV. - Stavební mechanika : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 199 s. : il. - brož.

Sborník studentských prací 2002 Sekce I. - Pozemní stavby a architektura : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 123 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Sborník studentských prací 2002 Sekce VIII. - Technické zařízení budov : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 99 s. : il. - brož.

Sborník studentských prací 2002 sekce VI a. - Inženýrské konstrukce : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 208 s. : il. - brož.

Sborník studentských prací 2002 sekce VI b. - Geotechnika : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 114 s. : il. - brož.

Sborník studentských prací 2002 Sekce V. - Materiálové inženýrství : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 218 s. : il. - brož.

Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků a přípravků pro dezinfekci vody schválených hlavním hygienikem ČR k 1. 1. 2002 2002. / [Věra Melicherčíková ... et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 106 s. : tab. - Brož.

Slovník počítačové informatiky : výkladový slovník pro práci s informacemi. : hardware a software včetně počítačových sítí, internetu a mobilních technologií. / Petr Říha - Ostrava : Montanex, 2002. - 261 s. : il. - váz.


Služební řád HBZS Ostrava : vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. : vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu (havarijní). - Ostrava : Montanex, 2002. - 203 s. - brož.


Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry : odborné předměty. : 1. Vytápění, 2. Instalace vody a kanalizace, 3. Plynárenství. / autoři Ladislav Lupták, Zdeněk Hlásek - Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR, 2001. - 52 s. ; 30 cm - brož.

Soupravy a materiál používané pro výcvik s bojovými chemickými látkami : metodická pomůcka. / Ladislav Středa ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2002. - 39 s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Spalování a životní prostředí - 2002 : moderní energetické technologie, obnovitelné zdroje a kaly z čistíren odpadních vod. : VI. mezinárodní konference. : Ostrava, ve dnech 5. a 6. června 2002. : modern energy technologies, renewable sources and waste sludge. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 289 s. : il. - brož.

Speciality studené kuchyně / Libuše Vlachová - Praha : Agentura VPK, 2002. - 90 s., [12] s. obr. příl. - brož.

Spojení : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 90). / zpracoval Milan Kameník - Brno : CERM, 2002. - 90 s. : tab. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 18.6.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 128 s. - brož.

Statika při rekonstrukcích objektů / Zdeněk Bažant, Ladislav Klusáček - Brno : CERM, 2002. - 88 s. : il. - brož.

Statistické metody v managementu / Miloslav Kaňok - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 242 s. : il. - brož.

Stavba domu v praxi Díl 1. Náčrty, stavební plány, prováděcí plány, provedení stavby domu ze 30. let až do hlavní rovnosti / Severin Ondřej - Vyd. 3., V Gradě Publishing 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 214 s., [5 s. obr. příl.] : il. ; 30 cm - váz.

Stavba domu v praxi Díl 2. Provedení stavby domu ze 30. let od hlavní rovnosti až do úplného ukončení / Severin Ondřej - Vyd. 3., V Gradě Publishing 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 202 s. : il. ; 30 cm - váz.


Stavební akustika a zvukoizolační materiály / Stanislav Šťastník, Jiří Zach - Brno : CERM, 2002. - 209 s. : il. ; 26 cm - brož.


Strojírenská technologie Díl 1. Nauka o materiálu / M. Hluchý - J. Kolouch - 3. přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 266 s. : il. - brož.

Strukturelle Untersuchung von Oberflächenlegierungen erzeugt durch Segregation und Epitaxie / Wolfgang Meier - , 2002. - 105 s. : il. - Brož.

Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy Díl 1. / [zpracovatel Pavel Přikryl] - Praha : Eltodo EG, 2002. - 176 l. : il. - váz.

Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy Díl 2. / [zpracovatel Pavel Přibyl] - Praha : Eltodo EG, 2002. - 177-373 l. : il. - Váz.

Svařování a pájení kovů v plynárenství / Jiří Bernas, Rudolf Novák - 1. vyd. - Praha : GAS, 2002. - 179 s. : il. ; 21 cm - brož.

Světlo 2002 : sborník přednášek 5. mezinárodní konference. : 11.-13.6.2002; Brno, Česká republika. / [editor Jiří Drápela] - 1. vyd. - Brno : Česká společnost pro osvětlování, 2002. - 216 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Světové účetnictví : popis a interpretace současně platných pravidel US GAAP podle stavu k 15.12.2001. / Robert Mládek - 2. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 622 s. - brož.

SYMEP 2002 : XIX. mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů. : Liberec, 24.-26.6.2002. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 242 s. : il. - brož.

Syntéza lineárních systémů řízení na základě delta modelů : souhrn disertační práce. / Tomáš Halásek - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 32 s. : il. - brož.

Systémové řízení : sborník referátů z mezinárodní konference. : 12. a 13.6.2002 v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 642 s. : il., tab. - brož.

S chutí za zdravím / J.D. Pamplona Roger, Roman Uhrin - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 269 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.


Šejkrované moučníky : rychlé, originální, výtečné. ; [z německého originálu přeložil Eugen Štumpf]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 127 s. : barev. il. - váz.


Španělsko-český technický slovník / Jiří Horák - Vyd. 1. - Praha : Sdělovací technika, 2002. - 299 s. ; 21 cm - brož.

Šperk, kámen, kov : 1884-2002. : Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově. : [Obecní dům v Praze 7.8.-8.9.2002. / autoři textů Jana Horneková ... et al.] - Praha : Obecní dům, 2002. - 90 s. : il. ; 28 cm - brož.

TD 2002 - DIAGON 2002 : 25. mezinárodní konference. : sborník přednášek. : Zlín, 21.-22.5.2002. / [odpovědný redaktor Vlastimil Olivka] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 164 s. : il., tab. - brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní. : informace o studiu a vnitřní předpisy fakulty. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.

Technická zařízení budov : stavebně technické zásady pro navrhování, posuzování a realizaci veškerých vnitřních rozvodů a jejich zařizovacích předmětů. Základní dílo včetně 3. aktualizace. / Milan Vandas ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Technický slovník naučný Sv. 1. A-Č / [Eva Aligerová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2001. - 405 s., 60 obr. na příl. : il. - soubor ; váz.

Technický slovník naučný Sv. 2. D-F / [Eva Aligerová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2002. - 436 s. : il. - soubor ; váz.

Technologické postupy ovlivňování stability tunelové čelby / Petr Procházka, Kamila Weiglová, Ivan Kameníček - [Brno : CERM], 2002. - 95 s. : il. (některé barev.) - brož.

Technologie elektronických obvodů a systémů / Ivan Szendiuch a kolektiv - Brno : Vutium, 2002. - 239 s. : il. - brož.

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva : sborník přednášek k 5. ročníku semináře, Sedmihorky 6.-7.6.2002. - Ostrava : AD&M, 2002. - 89 s. : il. ; 30 cm - Kroužkový blok

Teorie procesů - management environmentů / Jiří F. Urbánek - Brno : CERM, 2002. - 108 s. : il. ; 25 cm - brož.


Teorie spolehlivosti v energetice / Z. Martínek, J. Hájek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 150 s. ; 21 cm - brož.


Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace / [zpracovali Jiří Šála, Milan Machatka] - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2002. - 42 s. ; 30 cm - brož.

Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov / Jaroslav Řehánek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 247 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Thermal bridges in residential buildings in Denmark / [by Lars Olsen, Niels Radisch] - Brno : KEA energetická agentura, 2002. - 19 s. : il. - brož.

The second PCB workshop : recent advances in the environmental toxicology and health effects of PCBs. : emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. : book of abstracts. : Brno, Czech Republic, May 07-11, 2002. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 162 s. - brož.

Trestní právo v podnikání : vysvětlení základů trestní odpovědnosti a trestního řízení, praktické příklady trestných činů hospodářských, majetkových a souvisejících s podnikáním. Aktualizace č. 3. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Trucksalon : Busy, trucky, užitkové automobily na českém trhu. - Praha : Axel Springer, 2002. - 135 s. : barev. il. ; 30 cm - Brož.

Tschechische Rechnungslegung : aktuelle Gesetzestexte. / in deutscher Übersetzung von Lucie Vorlíčková - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - ix, 177 s. ; 20 cm - C.H. Beck (Praha) ; brož.

Tvaroh a čerstvé sýry ve zdravé kuchyni / Patricie Kratochvilová - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, [2002]. - 127 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Účetnictví II / Antonín Valder, Enikö Lörinczová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2002. - 281 s. - brož.

Účetnictví pro 4. ročník obchodních akademií a pro ostatní střední školy / Vladimír Munzar ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 119 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví Aktualizace č. 62. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Účetnictví Aktualizace č. 72. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.


Účetnictví Aktualizace č. 74. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetní a daňové souvislosti s obchodním zákoníkem v příkladech / Jana Kunešová-Skálová, Pěva Pokorná - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 165 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do komunikačních technologií / Ludmila Kunderová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 51 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Vánoční povídání / ilustrace Marion Krätschmerová, Paul Mangold a Antje Fladová ; [překlad Jana Kudělková]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 109 s. : il. (většina barev.) - váz.

Voda a životní prostředí : Pavlov 15.-16.11.2001. : sborník z mezinárodní doktorandské konference. ; editoři Vladimír Habr, Vladimíra Šulcová, Barbora Řeháková. - Vyd. 1. - Brno : NOEL 2000, [2001]. - 177 s. : il. - brož.

Vodní stavitelství / Jan Šálek, Petr Hlavínek, Jan Mičín a kolektiv - Brno : CERM, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Všeobecné znalosti letounů : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 20). Díl 1. / zpracoval Boleslav Stavovčík ...[et al.] - Brno : CERM, 2002. - 246 s. : il. - brož.

Všeobecné znalosti letounů : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 20). Díl 2. / Boleslav Stavovčík ... [et al.] - Brno : CERM, 2002. - 109 s. : il. - brož.

Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 1995 až 2000 / zpracovalo Samostatné oddělení strukturálních šetření - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 66 s. : tab. - brož.

Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti : zkrácená verze PhD Thesis. / Josef Bradík - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vystavujeme na veletrhu / Foret Miroslav ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 110 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vysušování zdiva I / Michael Balík - 3., upr. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 73 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vytápění / Karel Brož - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 205 s. : il. ; 29 cm - brož.

Výkonnost a tržní hodnota firmy / Inka Neumaierová, Ivan Neumaier - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 215 s. ; 21 cm - brož.


Výroba čelních ozubených kol - včera a dnes : habilitační přednáška. / Ivan Mrkvica - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 26 s. : il. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 15. aktualizace - srpen 2002. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Vzdělávání a rozvoj pracovníků, jeho systém a trendy : pro manažery vzdělávání v knihovnách. / Zdeňka Brázdová - [České Budějovice : s.n.], 2001. - 25 s. - Brož.

V síti, aneb, My všichni, žejo, chceme tu demogracii! / Petr Žantovský - Praha : Votobia, 2002. - 334 s. ; 21 cm - brož.

Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze seminářů 19.-21.3.2001 a 11.-13.3.2002 v Komorní Lhotce. - 1. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2002. - 303 s. - brož.

Zateplování v praxi : provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů. / Jiří Šála, Milan Machatka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 105 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy letu : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 80). / zpracoval Vladimír Daněk ; spolupracovali Václav Brož, Karol Filakovský. - Brno : CERM, 2002. - 212 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy marketingu v dopravě / Jaromír Štůsek - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 121 s. ; 29 cm - Česká zemědělská uiverzita ; brož.

Základy zkušebnictví : návody do cvičení. / Ondřej Anton a kolektiv - Brno : CERM, 2002. - 61 s. : il. - brož.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a související předpisy s komentářem / Petr Petržílek - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 237 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zdravá a moderní jídla / Ladislav Kovář - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2002. - 267 s. - brož.

Zeměpis mého srdce : vzpomínky a myšlenky z mých nejoblíbenějších obcí a měst v Čechách. / Josef Pražák - Praha : Dita, 1998. - 52 s. : il. - Brož.


Znalosti v akci : žurnál Per Partes o managementu znalostí. / [redakce Jaroslav Hujňák, Petr Hujňák] - [Brno] : Per Partes Consulting, 2002. - 146 s. : il. ; 30 cm - brož.


Zvládáte své manažerské role? : jak rozhodovat, předávat informace, organizovat a motivovat své podřízené. : testy. / Oldřich Šuleř - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 187 s. : il. ; 22 cm - brož.

Železobetonové sloupy s předpjatou ocelovou bandáží : zkrácená verze habilitační práce. / Ladislav Čírtek - Brno : Vutium, 2002. - 39 s. : il. ; 24 cm - brož.

Židovská kuchyně / Alena Krekulová - Praha : Slovart, 2002. - 64 s. : barev. il. - brož.

Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2002 : sborník přednášek. : květen 2002, Valtice. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 107 s. : il., tab. - brož.

163x pro letecké modelářství / Jaroslav Lněnička - 1. vyd. - Hradec Králové : Aeromodel, 2002. - 79 s. : il. - Brož.

3rd International Carpathian Control Conference ICCC'2002 : proccedings. : Malenovice, Czech Republic, May 27-30, 2002. / [editors Radim Farana, Lubomír Smutný] - 1st Ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 810 s. : il. - váz.

4th International conference on Polymer-solvent complexes and intercalates : Prague, 22-25 July 2002. : programme booklet. - 1. vyd. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

6th Conference on environment and mineral processing : 27.6.-29.6.2002; Ostrava, Czech Republic. Pt. 1. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technical University, 2002. - 318 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist