Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - I. Přírodní vědy

za září-říjen 2002

Abeceda chemického názvosloví / Jana Pertlová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 32 s. - brož.

Absolute calibration of a polarized deuterium gas target / Mark Henoch - , 2002. - ii, 108 s. : il. - Brož.

Acta carsologica 27. 1998. 1. / [uredniški odbor Franco Cucchi ... et al.] - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 418 s. : il. - Brož.

Acta carsologica 27. 1998. 2. / [uredniški odbor Franco Cucchi ... et al.] - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 337 s. : il. - Brož.

Akustika / Pavel Schauer - Brno : CERM, 2002. - 57 s. : il. - brož.

Analysis and management of risks of dangerous chemicals in industry / Pavel Danihelka - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technical university, 2002. - 155 s. : il. ; 25 cm - brož.

Analysis of biomedical signals and images : proceedings. : 16-th international EURASHIP conference BIOSIGNAL 2002. : proceedings. / Jiří Jan, Jiří Kozumplík, Ivo Provazník (eds.) - Brno : Vutium, 2002. - 485 s. : il. - brož.

Annapurna : 50 let expedic do zóny smrti. / Reinhold Messner ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 156 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - Brána ; váz

Annual report for the year : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 42. 2001. / [editor Viera Straškrábová] - České Budějovice : Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - viii, 47 s. : tab. -

Aplikovaná optika / Miloslav Švec - Brno : CERM, 2002. - 139 s. : il. - brož.

Assoziierte Strangenessproduktion in den Reaktionen pp K+p und pp K+0p am COSY-Flugzeitspektrometer / Miriam Elisabeth Fritsch - , 2002. - iii, 150 s. : il. - Brož.


A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése / szerkeszette Uherkovich Ákos - Felelös kiad. - Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 2000. - 416 s. : il. - Brož.


Bernard Bolzano / Marie Červinková-Riegrová - 2. samost. vyd. - Mladá Vožice : Městský úřad, 2001. - 63 s., [14] s. obr. příl. ; 23 cm - brož.

Beurteilung der Benetzung und Haftung von Kunststoffen auf Oberflächen von Füllstoffen, Metallen und Magnetwerkstoffen / Max Niegl - , 2002. - 131 s. : il., tab. - Brož.

Biophysics of the genome and its interactions : laboratory of molecular cytology and cytometry laboratory of optial microscopy. : proccedings of the conference. : Hlohovec, Czech Republic, October 15-17, 2001. / editors Stanislav and Michal Kozubek - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 91 s. : il. - brož.

Blagorazumije moral'nogo zakona : posobije po vospitaniju novych demokratov. / [František Venzara] - Izd. 1. - Štepanov u g. Olomouc : Svet pravdy moral'nogo zakona, 2002. - 12 s. - brož.

Boj o přežití : putování s pravěkými zvířaty. / upravil Stephen Cole ; [z angličtiny přeložila Marie Šimková]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 28 cm - brož.

Cadmiumsulfid katalysierte Photoaddition von Olefinen an Imine - Stereochemische Aspekte / Wolfgang Diethart Lindner - , 2002. - v, 171 s. : il. - Brož.

Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 2001. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 54 s. - Brož.

Chemie : podklady k maturitě a přijímacím zkouškám na medicínu a přírodovědné obory. / Jiří Holinka - 1. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 181 s. : il. ; 30 cm - brož.

Chemistry of Nucleic Acid Components : XIIth symposium, Špindlerův Mlýn, Czech Republic, September 3-8, 2002. / edited by Zdeněk Točík, Michal Hocek - 1. vyd. - Prague : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - viii, 403 s. : il. - brož.

Chemíčkova dobrodružství / [Marta Klečková ... et al. ; ilustrátor Antonín Šplíchal]. - Vyd. 1. - [Olomouc : Univerzita Palackého, 2001]. - 59 s. : il. + 1 příl. - brož.


Chemíčkovy pokusy / [Marta Klečková ... et al. ; ilustrátor Antonín Šplíchal]. - Vyd. 1. - [Olomouc : Univerzita Palackého], 2001. - 59 s. : il. + 1 příl. - brož.


Cvičení z metod operační a systémové analýzy / Jan Získal, Ivanka Kosková - [4., přeprac. vyd.] - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 203 s. : il. ; 29 cm - [sic] ; brož.

Člověk a příroda: bludný kruh? / [uspořádali Peter C.A. Morée, Tomáš Trusina] - Heršpice : EMAN, 2001. - 58 s. ; 21 cm - brož.

Databáze chemických pokusů a její využití ve středoškolské výuce / Olga Němečková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 32 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Dendritische Zellen in vitro: Differenzierung, Charakterisierung und Autoimmunität / Thorsten Zacher - , 2002. - v, 114 s. : il. - Brož.

Dies academicus 1999 : Ansprache des Rektors anlässlich des 256. Jahrestages der Gründung der Universität. / [Gotthard Jasper] - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1999. - 41 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Die Rolle der Toll-like Rezeptoren bei entzündlichen Erkrankungen / Claudia Galle - , 2002. - 94 s. : il. - Brož.

Die Rolle pflanzlicher Zuckertransportproteine beim Assimilattransfer in das Nährzellensystem von Heterodera schachtii / Joachim Johannes Scholz-Starke - , 2002. - vi, 116 s. : il., tab. - Brož.

DNA sensor based on graphite electrodes / Jürgen Schülein - , 2002. - 91 s. - Brož.

Ekologie / Zdeněk Laštůvka, Pavla Krejčová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 184 s. : il., mapy ; 24 cm - váz.

Electrical and related properties of polymers and other organic solids : 21st discussion conference of P.M.M.. : 9th international conference ERPOS. : Prague, 14-18 July 2002. : programme booklet. - 1. vyd. - Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Elektromagnetic and mesonic probes of nuclear matter : proceedings of the TAPS Workshop V. : Prague, September 4-8, 1999. / editors A. Kugler, R. Pleskač, V. Wagner - [Prague] : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 166 s. : il. - Brož.

Entwicklung kompakter emissionsarmer Porenbrennersysteme mit hoher Leistungsmodulation zum Antrieb neuartiger Dampfmotoren / Stephan Peter Karl Mössbauer - , 2002. - xvi, 245 s. : il. - Brož.


EnviBrno 2000 : [9. mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí. : 24.10-27.10.2000]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 24 s. : il. - Brož.

Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1. poloviny 20. století / Petr Jemelka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe : výběrová bibliografie za rok. 2000. / [redaktorky Alena Skokanová, Eva Lišková] - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 271 s. - brož.

Equadiff 10 : papers. : Czechoslovak international conference on differential equations and their applications, Prague, August 27-31, 2001. / edited by J. Kuben, J. Vosmanský - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 462 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Eukleidovy základy, jejich vydání a překlady / Martina Bečvářová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 297 s. : il. ; 24 cm - brož.

European conference on severe storms 2002 : abstracts. : Prague, 26-30 August 2002. / [redaktor Martin Setvák] - 1st ed. - Prague : Czech Hydrometeorological Institute, 2002. - 125 s. ; 23 cm - brož.

EurOpen.cz : sborník příspěvků z XIX. konference. : Lísek, 22.10.-24.10.2001. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

EurOpen.cz : sborník příspěvků z XX. konference. : Jetřichovice, 2.6.-5.6.2002. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku / Jiří Zimák ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 84 s. : il., mapa - brož.

Experimentální činnost v chemii / Jiří Cais - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 31 s. - brož.


Functionalization of Single-Walled Carbon Nanotubes / Michael Holzinger - , 2002. - iii, 202 s. : il., tab. - Brož.


Funktionelle Analysen zu den viralen Proteinen Vpr und Vpx der Primaten-Immundefizienzviren / Sandra Müller - , 2002. - 81 s. : il. - Brož.

Generum plantarum orbis geographicus : concise synopsis of the generic geography. / Radovan Hendrych - Praga : Societas botanica Čechica, 2002. - 126 s. ; 23 cm - brož.

Geneze filozofického a matematického pojmu prostoru / Romana Votrubová, Jaroslav Drábek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 75 s. - brož.

Geobotanika : úvod do ekologické botaniky. / Pavel Kovář - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 104 s. : il. - brož.

Geologická bibliografie České republiky za rok : abstrakta. : abstracts. 2000. / Marie Baborská ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 189 s. - brož.

Geologická exkurze do karbonu radnické pánve / Michal Mergl - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 29 s. : il. - brož.

Harperova Biochemie / Robert K. Muray ... [et al.] - (4. české vyd.), V H & H 3.. - Jinočany : H & H, 2002. - ix, [3], 872 s. : il. ; 24 cm - váz.

Historie obratlovců : evoluce, fylogeneze, systém. / Zbyněk Roček - 1. vyd. - Praha : Academia, 2002. - 512 s., 46 obr. na příl. : il. ; 27 cm - váz.

Hladina 2002 : sborník příspěvků ze semináře. : Praha, červen 2002. - 1. vyd. - Praha : Tech-Market, 2002. - 63 s. : il. - brož.

Hledáme zdroje podzemních vod : rádce hledačů vody. / Miroslav Herzán - Olomouc : Fontána, 2002. - 149 s. : il. - váz.

Hluk a zdraví / [přeložila Karolína Drbalová ; komentář k současnému stavu v České republice napsal Jiří Havránek]. - Praha : Fortuna, 2000. - 28 s. : barev. il. - brož.

Hochfeld-ESR-Spektroskopie molekularer Eisen-Sterne / Stefan Schromm - , 2002. - 105 s. : il. - Brož.

Hodnocení deformačního chování materiálu při řezání na základě stability a nestability plastické deformace a smykového napětí v primární oblasti plastické deformace : zkrácená verze PhD Thesis. / Libor Kovár - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.


Holographische Methoden in der Oberflächenkristallographie mit Beugung langsamer Elektronen / Armin Franz Martin Seubert - , 2002. - ii, 164 s. : il. - Brož.

Houby / Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier - Vyd. 4. - Praha : Aventinum, 2002. - 416 s. : barev. il. - váz.

Identification and updating methods of mechanical structures : EUROMECH Colloquium 437, Prague, June 19-21, 2002. : book of abstracts. / [edited by Jan Kozánek, Lenka Poppová] - Prague : Institute of Thermomechanics, 2002. - 61 s. : il. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě. : Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2002-2003. / [redaktorka Dana Kričfaluši] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Informační společnost a životní prostředí : IV. konference. : Brno, 4.-5.12.2001. - 1. vyd. - Praha : ECON publishing, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) + 1 CD-ROM. - brož.

Institute of Geology : annual report. 2001. / [compiled and edited by Ladislav Slavík, Pavel Bosák] - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 81 s. : il. - brož.

Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny : VUT FSI Brno 24.6. a 25.6.2002. : sborník referátů ze semináře. / [redakce Eduard Malenovský] - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Investigation into the efficiency of some electrorheological fluids : doctoral thesis. / Anežka Lengálová - Zlín : Tomas Bata University, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Jakost vody v povrchových vodních tocích a její matematické modelování / Jaromír Říha a kol. - Vyd. 1. - Brno : NOEL 2000, 2002. - 269 s. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm - váz.

Jak ochránit porosty brambor proti mandelince bramborové / Vlastimil Rasocha - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2002. - 8s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Japonsko/Korea 2002 : XVII. mistrovství světa v kopané, 31.5.-30.6.. / Jaromír Novák ; [foto Dale MacMillan ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2002. - 133 s. : barev. il. - váz.

Jesenické zlaté stezky / Viera Večeřová, Josef Večeřa - 2. dopl. vyd. - Jeseník : Pinka, 2002. - 125 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Josefu Švejkovi je 30 milionů let : eseje ze třetí kultury v roce 2001/2002. / František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 324 s. ; 20 cm - váz.

Kategorie existence v matematice : [metodická pomůcka pro učitele]. / Jaroalv Drábek, Hedvika Jandíková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 88 s. - brož.

Kategorie pravdy v matematice : [metodická pomůcka pro učitele]. / Jaroslav Drábek, Marie Šilarová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Kniha Odpovědí : dvacet nejčastějších otázek ke stvoření, evoluci a knize genesis a odpovědi současných vědců. / Don Batten ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů, 2002. - 260 s., obr. příl. : il. - brož.

Koncipování budoucnosti v Evropě 2001 : sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia. : Praha, 10.-12.9.2001. : proceedings of the 6th international colloquium. / [redaktor František Petrášek] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 130 s. - brož.

Korespondence / František Wald - Praha : Karolinum, 2002. - 159 s. : portrét ; 21 cm - váz.

Krkonošské práce 38. 2001. / [redakční rada Igor Míchal ... et al.] - Vyd. 1. - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2002. - 260 s. : il., tab. - brož.

Lasery ve stavebnictví a navigace strojů / Milan Kašpar, Věra Voštová - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 147 s. : il. - váz.

Lineární algebra / Jaroslav Vild, Petr Golka - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 66 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lipids in nutrition and metabolic regulation / Vladimír Bláha - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 140 s. : il. ; 23 cm - brož.

MAKOS 2001 : sborní příspěvků z mezinárodního workshopu. : Sloup v Čechách, 10.-13.10.2001. / [redakce Jiří Cihlář] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 75 s. : il. - brož.


Matematická kartografie 10 / Petr Buchar - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 203 s. : il. - brož.


Matematika II / Jiří Karásek - Brno : CERM, 2002. - 242 s. - brož.

Matematika pro 8. ročník základní školy Díl 1. / Milan Koman ... [et al.] - 1. vyd. - Praha[Úvaly u Prahy] : Matematický ústav Akademie věd České republiky : Albra, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Matematika pro 8. ročník základní školy Díl 2. / Milan Koman ... [et al.] - 1. vyd. - Praha[Úvaly u Prahy] : Matematický ústav Akademie věd České republiky : Albra, 2002. - 84 s. : il. - brož.

Mechanika kontinua / J. Křen, J. Rosenberg - Vyd. 2., upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 324 s. - brož.

Mendel 2002 : 8th international conference on soft computing. : evolutionary computation, genetic programming, fuzzy logic, rough sets, neural networks, fractals, bayesian methods. : June 5-7, 2002, Brno, Czech Republic. / editors Radek Matoušek, Pavel Ošmera - 1st ed. - Brno : University of Technology, 2002. - xiv, 371 s. : il. - brož.

Mens en milieu: een vicieze cirkel? / [redactie: Štěpán Brodský ... et al.] - Heršpice : EMAN, 2001. - 66 s. ; 21 cm - brož.

Meterologie : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 50). / zpracoval Jakub Sobota ; spolupracoval Jan Kráčmar. - Brno : CERM, 2002. - 193 s. - brož.

Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí / zpracovatelé Jiří Dusík ... [et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 66, 19 s. : il. - Brož.

Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury / H.E. Weber, J. Moravec a J.-P. Theurillat ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Moravec]. - 3. vyd. - Praha : Česká botanická společnost, 2002. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Měření na elektrických strojích / V. Bartoš, B. Skala - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 109 s. : il. - brož.


Mikuláš Koperník : tvůrce heliocentrické soustavy. / Vladimír Štefl - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 48 s. : il. ; 21 cm - brož.


Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat : 29.-31.5.2002, Olomouc a Petrov nad Desnou. : sborník referátů ze semináře. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 99 s. : il. ; 29 cm - brož.

Minerals of the Carpathians / [text by] Gheorghe Udubasa ... [et al.] ; edited by Sándor Szakáll. - Prague : Granit, 2002. - 479 s. : il. (většina barev.) - váz.

Mistrovství světa ve fotbale 2002 : Korea, Japonsko 31.5.-30.6.2002. / Kamil Popelář, Petr Wolf - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 106 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Mistrovství světa 2002 : Japonsko - Jižní Korea. : fakta. : kvalifikace, profily hráčů, jednotlivé týmy, tabulky skupin. / Keir Radnedge ; [výběr fotografií Debora Fioravanti. ; přeložil Petr Pálenský]. - [Brno] : Jota, 2002. - 80 s. : il. - brož.

Modelovaní a měření turbulence : konstitutivní vztahy. : učební texty kurzu. : 19.-22. červen 2002, Zámek Nečtiny. / [hlavní editor: Richard Matas] - 1. vyd. - Plzeň : VTS Škoda Výzkum, 2002. - 240 s. : il. ; 29 cm - brož.

Modern analytical methods for food and beverage authentication : EuroConference, Lednice, Czech Republic, 29-31 August 2002. : abstracts. - Brno : Mendel University of Agriculture & Forestry, 2002. - 87 l. - Brož.

Mohelenská hadcová step - historie vzniku rezervace a jejího výzkumu / Pavel Veselý - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 274 s. : il. - brož.

Moudrost morálního zákona : pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových demokratů. / [František Venzara] - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2002. - 12 s. - brož.

Moudrost staré Číny / [sestavila] Věna Hrdličková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 151 s. ; 20 cm - váz.

Možnosti využití fuzzy teorie v diagnostice izolačních materiálů / Miloš Hammer - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 108 s. : il. - brož.

Muzeum a současnost : řada přírodovědná. Roč. 16. 2002. / [redakční rada J. Hadinec ... et al.] - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2002. - 59 s. : il., tab. - brož.

Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků : sborník přednášek ze semináře konaného dne 13. prosince 2001. / editor Jaromír Říha, Tomáš Julínek - Vyd. 1. - Brno : ECON publishing, 2001. - 100 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Nejkrásnější divy světa : kulturní památky a přírodní ráje naší planety pod záštitou UNESCO. Díl 5. / [Uwe Anhäuser ... et al. ; z německého originálu přeložil Dušan Zbavitel]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Balios : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 215 s. : il. - váz.

Neue Aspekte und Methoden in der Chemie konventioneller und selbstumpolungsfähiger N-heterocyclischer Carbene / Frank Stefan Richard Jellen - , 2002. - 288 s. : il., tab. - Brož.

Niederdruck-Überschallexpansionen : eine Studie zur Formation von kalten Wasserstoff- und Deuteriumatomstrahlen für polarisierte Gastargets. / Alexander Nass - , 2002. - vi, 111 s. : il. - Brož.

Nízký Jeseník očima geologa / Martin Janoška - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 64 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : havárie s únikem nebezpečných látek. : radiační havárie. : pro chemii a fyziku na ZŠ. / Pavel Beneš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 23 s. : il. ; 21 cm - brož.

Od šlechtění drůbeže k Mendlovi a historii genetiky : výběr z publikací Vítězslava Orla 1948-2002. / uspořádal Pavel Paleček - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Operace Eichmann : co se skutečně událo. / Zvi Aharoni, Wilhelm Dietl ; [z německého originálu přeložila Eva Pátková]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 215 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Organická chemie : pro biology. / Milan Potáček - 3., opr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 208 s. : il. - brož.

O některých otázkách souvisejících s využíváním programů počítačové algebry ve škole Díl 3. / Jaroslav Hora - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 73 s. : il., tab. - brož.

Péče o lokality soustavy Natura 2000 : ustanovení článku 6 směrnice o stanovištích 92/43/EHS. / Evropská komise - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 28 s. : il. - Brož.


Pět nestandardních úloh z geometrie / Lucie Šebánková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 38 s. : il. - brož.


Phosphordotierung von 4H - und 6H - Siliziumkarbid mittels Nuklearer Transmutation (NTD) / Hans Peter Heissenstein - , 2002. - iv, 130, 23 s. : il., tab. - Brož.

Planetární geografie v příkladech / Tomáš Hendrych - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 50 s., [14] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Počasí : krizové situace způsobené přírodními vlivy. : [moderní předpovědní metody, prevence a snižování následků katastrof]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2002. - 64 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Pokusy a kouzla : přírodní věda hrou. / [text], fotografie Hermann Krekeler ; ilustrace Marlies Rieper-Bastian. ; [z německého originálu přeložila Pavla Frolíková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 127 s. : il. - váz.

POPs / [zpracovali Ivan Holoubek ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 20 s. : il. - Brož.

Posloupnosti a finanční matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť / Oldřich Odvárko - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 123 s. : il. ; 20 cm - brož.

Posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze : sborník přednášek ze semináře k projektu konaném v rámci mezinárodního vodohospodářského kolokvia pod názvem Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. : Brno 12.-13. prosince 2001. / [editor Tomáš Julínek] - Vyd. 1. - Brno : ECON, 2001. - 62 s. : il. ; 21 cm - brož.

Poštolka obecná : pták roku 2002. / [M. Dusík ... et al.] - Praha : Česká společnost ornitologická, 2002. - 12 s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Požárně technické charakteristiky a ostatní technické údaje a vlastnosti plynů : (TI 600, 708, 709, 710, 899). : metan (zemní plyn), propan, i-butan, n-butan. : technické informace. - 1. vyd - Praha : GAS, 1999. - Nestr - brož

Právo životního prostředí Díl I.. / Milan Pekárek, Ilona Jančářová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 108 s. ; 21 cm - brož.


Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie. / editor Jiří Svoboda - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 407 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 30 cm - váz.


Problémy lomové mechaniky II : sborník přednášek semináře. : Brno, 19.6.2002. / [editor Miroslav Stibor] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 102 s. : il. - brož.

Procvičování z matematiky pro 2. třídu ZŠ / Petr Vandas a kol. - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2002. - 90 s. : il. ; 21 cm - brož.

Procvičování z matematiky pro 3. třídu ZŠ / Petr Vandas a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2002. - 93 s. : il. ; 21 cm - brož.

Procvičování z matematiky pro 4. třídu ZŠ / Petr Vandas a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2002. - 91 s. : il. ; 21 cm - brož.

Procvičování z matematiky pro 5. třídu ZŠ / Petr Vandas a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2002. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.

Professor Gustave Choquet : Doctor Universitatis Carolinae Honoris Causa Creatus. / [editoři Jaroslav Lukeš, Ivan Netuka, Jiří Veselý] - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 137 s. : il. + 2 příl.. - brož.

Proficiency testing programmes ÚKZÚZ (MPZ ÚKZÚZ) for analytical laboratories / [responsible editor: Jaroslava Srnková] - Brno : Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, 2002. - 40 s. ; 21 cm - brož.

Prof. Emil Buchar : 100. výročí narození. : [6. listopadu 2001 v Praze]. : sborník příspěvků. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický : Geografická služba armády České republiky, 2002. - 173 s. : il. - brož.

Průvodce nezkrotnou Zemí : [dramatická cesta po naší planetě]. / Trevor Day ; [z anglického originálu přeložila Alena Amchová]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2002. - 64 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci : konference 7.-8. prosince 2001. : Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice. / [redakční rada: Tomáš Machula ... et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 135 s. : il. ; 24 cm - Brož.


Příklady z matematické analýzy : diferenciální rovnice. / Roman Plch - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 31 s. : il. ; 24 cm - brož.


Příklady z matematiky pro fyziky I. / Jiří Kopáček ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Matfyzpress, 2002. - iv, 250 s. ; 21 cm - brož.

Příklady z matematiky pro fyziky V. / Pavel Čihák, Jan Čerych, Jiří Kopáček - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 306 s. : il. ; 21 cm - brož.

Přírodní památka Kavky : průvodce výukovou trasou. / [editor Lubomír Tichý] - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. - 25 s. : il. ; 24 cm - brož.

Příručka pilota ULL / Josef Zika - 2. vyd. - [Jihlava] : J.Zika, 2002. - 316 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příručka pro oblast životního prostředí : chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, obaly, integrovaná prevence. / Zdeněk Fildán - Vyd. 1., (část A - 5. přeprac.). - Tachov : Z. Fildán, 2002. - 1 sv. (různé stránkování) ; 32 cm + 1 CD ROM. - Brož.

Ptáci / Zdeněk Veselovský - 1. české vyd. - Praha : Aventinum, 2002. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Quellen zur Astronomie in der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha unter besonderer Berücksichtigung der Gothaer Sternwarten / zusammengestellt und kommentiert von Oliver Schwarz, Cornelia Hopf, Hans Stein - Gotha : Forschungs- und Landesbibliothek Gotha, 1998. - 109 s., 9 obr. na příl. ; 21 cm - brož.

Regulated expression of cytotoxic proteins in human cell lines / Anja Knott - , 2002. - iii, 84 s. : il. - Brož.

Regulation of alternative splicing by human transformer-2-beta / Petar Stoilov - , 2002. - 129 s. : il., tab. - Brož.

RNDr. Karel Hujer : (1902-1988). : články a úvahy. / uspořádal Přibyslav Šimice - [Praha] : Vyšehrad, 2002. - 183 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Rok v přírodě : slovem a obrazem. / Bohumil Siegl - Vyd. 1. - Čáslav : Studio Press, 2001. - 53 l. : barev. il. ; 23 x 29 cm - váz.

Sanace plísní v bytech / [odpovědná redaktorka Renata Karasová] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 43 s. : il. - brož.


Sborník studentských prací 2002 Sekce VII. - Geodézie a kartografie : III. ročník - mezinárodní kolo SVOČ stavebních fakult ČR a SR. : 14.5.2002, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 129 s. : il. - brož.

Setkání s tajemnem / Otomar Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 19 cm - brož.

Sjezdový sborník : Jednota českých matematiků a fyziků. : Opava 2002. / [editoři Petr Řepa a Štefan Zajac] - [Praha] : Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 67 s. - brož.

Sny samotářského chodce / Jean-Jacques Rousseau ; [z francouzského originálu přeložila Eva Berková]. - Vyd. 1. - Praha : K+D Svoboda, 2002. - 167 s., [1] obr. příl. ; 19 cm - váz.

Souhvězdí / Antonín Rükl - 4. vyd. - Praha : Aventinum, 2002. - 223 s. : barev. il. - váz.

Soustava Smaragd : evropská soustava území zvláštního zájmu pro ochranu. / [z francouzského originálu] přeložil Milan Rivola - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 28 s. - Brož.

Správa Národního parku České Švýcarsko : ročenka. 2001. / [redakce Pavel Benda ... et al.] - Krásná Lípa : Správa Národního parku České Švýcarsko, 2002. - 75 s., [2] s. obr. příl. : il. - Brož.

Stanovištní poměry na ostrovech gabrových hornin jihozápadních, středních a východních Čech / Boris Hruška, Aleš Bajer - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 82 s., 8 barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Statistické metody v managementu / Miloslav Kaňok - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 242 s. : il. - brož.

Stavební akustika a zvukoizolační materiály / Stanislav Šťastník, Jiří Zach - Brno : CERM, 2002. - 209 s. : il. ; 26 cm - brož.

Stephen Hawking / Joseph P. McEvoy, Oscar Zarate ; [z anglického originálu přeložil Jiří Podolský]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 176 s. : il. ; 21 cm - brož.


Structural mechanics 30 : statically determinate structures. / Petr Řeřicha - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 100 s. ; 29 cm - brož.


Svědectví Watchmana Nee / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Svět čísel a tvarů : sbírka úloh z matematiky pro 2. ročník základní školy. / Jiří Divíšek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 94 s. : il. - brož.

Symmetry and spin : proceedings of the international workshop. : Prague, August 31 - September 5, 1998. / editors M. Finger, E. Kolganova - [Prague] : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 276 s. : il. - Brož.

Synthese neuartiger Peptidmimetika durch Ringschluss-Olefinmetathese: Konformative Fixierung und Induktion von Sekundärstrukturen / Tobias Hoffmann - , 2002. - iv, 156 s. : il. - Brož.

Systémové řízení : sborník referátů z mezinárodní konference. : 12. a 13.6.2002 v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 642 s. : il., tab. - brož.

Škola lidských práv / [hlavní redaktorka Ludmila Novotná] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 83 s. - brož.

Tajné dějiny světa 2. Ráj versus evoluce / Zdeněk Krušina - Praha : Eminent : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 334 s. : il. - Eminent ; váz.

Teorie procesů - management environmentů / Jiří F. Urbánek - Brno : CERM, 2002. - 108 s. : il. ; 25 cm - brož.

Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace / [zpracovali Jiří Šála, Milan Machatka] - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2002. - 42 s. ; 30 cm - brož.

The genus Spiraea in cultivation in Bohemia, Moravia and Slovakia / Roman Businský, Ludmila Businská ; [překlad Roman Businský, Jana Dostálková]. - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2002. - iii, 165 s. : il. - brož.

The second PCB workshop : recent advances in the environmental toxicology and health effects of PCBs. : emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. : book of abstracts. : Brno, Czech Republic, May 07-11, 2002. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 162 s. - brož.

Tomorrow is today : 6th East-West photoconference. : 1999/2000. : Centre of Japanese Art and Technology "manggha" National Museum in Cracow. : VI fotokonferencja Wschód-Zachód. : Centrum Sztuki i Techniki Japonskiej "manggha" Muzeum Narodowe w Krakowie. / curators Jerzy Olek, Naoya Yoshikawa - Kraków : Manggha, 1999. - 22 s. : il. (většina barev.) - brož.


Trendy a perspektivy současné morfologie : abstrakta 40. sjezdu České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. : Plzeň, 10.-12.září 2002. / [editor Jaroslav Slípka] - Vyd. 1. - Plzeň : Univerzita Karlova, 2002. - 66 s. ; 30 cm - brož.

Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí : (závěry a shrnutí projektu GA ČR - 407/00/1705). / Milan Damohorský (editor) Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí / Vojtěch Stejskal - Praha : Vodnář, 2002. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Tropické plody : biologie, využití, pěstování a sklizeň. / Bernd Nowak, Bettina Schulzová ; [z německého originálu přeložila Ivana Kadlecová]. - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 239 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Tvořivost a chyba v matematice / Petr Chlebek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 17 s. : il. - brož.

Ukazatele rozšiřující pojetí hrubého domácího produktu / zpracoval Jiří Křovák - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 11, [8] s. : il. - brož.

Úvod do teoretické informatiky / Alena Koubková, Jan Pavelka - Vyd. 2. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 123 s. - brož.

Vedoucí měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [Tadeáš Ochodek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 135 s. : il. ; 29 cm - brož.

Věda o duši : rozpravy a výňatky z dopisů žákům. / Maharaj Sardar Bahadu Jagat Singh Ji - Olomouc : Votobia, 2002. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Víc než nic : logika lidského osudu. / Robert Wright ; [z anglického originálu přeložil Antonín Hradilek]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 460 s. - brož.

Voda a životní prostředí : Pavlov 15.-16.11.2001. : sborník z mezinárodní doktorandské konference. ; editoři Vladimír Habr, Vladimíra Šulcová, Barbora Řeháková. - Vyd. 1. - Brno : NOEL 2000, [2001]. - 177 s. : il. - brož.

Vodácká mapa České republiky - 1. vyd. - [Měř.] 1:800 000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa ; 45 x 63 cm. + 1 příl. - brož.


Vulkanismus Barrandienu : průvodce ke geologické exkurzi. / Michal Mergl - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 21 s. : il. - brož.

Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti : zkrácená verze PhD Thesis. / Josef Bradík - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výhody a nevýhody užití metody konečných prvků v inženýrských úlohách : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná mechanika. / Petr Horyl - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 42 s. : il. ; 25 cm - brož.

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 1994-1999. / zpracovali Pavel Čermák, Pavel Němec - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 159 s. : tab. - brož.

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 1995-2000. / zpracovali Pavel Čermák, Pavel Němec, Aleš Sušil - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2001. - 159 s. : tab. - brož.

Watchman Nee : vizionář božského zjevení v tomto věku. / Witness Lee - 1. vyd. - Anahaeim : Living Stream Ministry, 2001. - 326 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zahrada v souladu s přírodou : praktický rádce zahrádkáře-biologa. / Marie-Luise Kreuter ; [překlad Anna Skalická, Jaroslava Marková]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 320 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky v působnosti Ministerstva životního prostředí (1997-2002) / Alena Kobrová - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 36 s. : il. - Brož.

Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze seminářů 19.-21.3.2001 a 11.-13.3.2002 v Komorní Lhotce. - 1. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2002. - 303 s. - brož.

Zábavné opakování pro čtvrťáky : procvičování látky čtvrté třídy. / [Sabine Kalwitzkiová a Roland Volk ; ilustrovaly Silke Voigtová a Angela Weinholdová. ; z německých originálů přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.


Záchrana genofondu památných stromů v západočeském regionu / Ivo Tábor - Bohumil Reš - Marie Součková - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2001. - 68 s., [62] s. barev. obr. příl. : tab. - brož.


Základní nástroje matematiky / Jaroslav Vild, Eva Dvořáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 42 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy chemických výpočtů / Jana Pertlová : odborně metodická příručka pro učitele a žáky. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 53 s. - brož.

Základy letu : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 80). / zpracoval Vladimír Daněk ; spolupracovali Václav Brož, Karol Filakovský. - Brno : CERM, 2002. - 212 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy separačních metod se zaměřením na HPLC / Michal Douša - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2002. - 129 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a související předpisy s komentářem / Petr Petržílek - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 237 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu : interpretace a aplikace managementových kategorií pro chráněná území v Evropě. / Světová komise IUCN pro chráněná území a Federace EUROPARC s pomocí Světového monitorovacího střediska ochrany přírody - 2. opr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Zinek v pediatrické praxi : praktická příručka. / L.A. Ščepljagina a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2002. - 76 s. : il. - brož.

Zoologie pro zemědělce a lesníky / Zdeněk Laštůvka ... [et al.] - 2., dopl.vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 267 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zvířátka si hrají / [text] Jiří Žáček, [ilustrace] Jiřina Lockerová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 15 x 15 cm - leporelo

Zvířátka v přírodě / [text] Jiří Žáček, [ilustrace] Veronika Balcarová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 15 x 15 cm - leporelo

Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2002 : sborník přednášek. : květen 2002, Valtice. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 107 s. : il., tab. - brož.

Životní prostředí z pohledu účetnictví / Miroslav Farský, Iva Ritschelová, Helena Vomáčková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 143 s. : il. ; 22 cm - váz.


12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium : (biosorption and bioremediation III). : Prague, Czech Republic, July 14-18, 2002. : programme, abstract book. / editors Tomáš Macek ... [et al.] - Vyd. 1. - [Praha] : JPM Tisk, 2002. - 239 s. - brož.

16th European experimental nuclear magnetic resonance conference : June 9-14, Prague, Czech Republic. : book of abstracts. / [editor Jiří Hetflejš ... et al.] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

1,3-Diketo-Verbindungen als Synthesebausteine für supramolekulare Architekturen / Sabine Angela Kareth - , 2001. - 229 s. : il. - Brož.

3rd International Carpathian Control Conference ICCC'2002 : proccedings. : Malenovice, Czech Republic, May 27-30, 2002. / [editors Radim Farana, Lubomír Smutný] - 1st Ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 810 s. : il. - váz.

4th International conference on Polymer-solvent complexes and intercalates : Prague, 22-25 July 2002. : programme booklet. - 1. vyd. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

50 let VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie / připravili J. Káš, B. Králová a P. Jenč - Vyd. 1. - Praha : JPM Tisk, 2002. - 61 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

6th Conference on environment and mineral processing : 27.6.-29.6.2002; Ostrava, Czech Republic. Pt. 1. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technical University, 2002. - 318 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist