Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 2002

Akademické informační centrum : výroční zpráva za rok. 2001. / [zodpovědná redaktorka Ladislava Doubravová] - Brno : Akademické informační centrum, 2002. - 22 s. : il. - Brož.

Almanach absolventů : Slezská univerzita v Opavě. : Obchodně podnikatelská fakulta Karviná. 2000. / [redakční rada Marie Godulová ... et al.] - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Almanach absolventů : Slezská univerzita v Opavě. : Obchodně podnikatelská fakulta Karviná. 2002. / [vedoucí redaktorka Marie Godulová] - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 109 s. : il. - brož.

Almanach absolventů : Slezská univerzita v Opavě. : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2001. / [vedoucí redaktorka Marie Godulová] - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 93 s. : il. - brož.

Almanach k 90. výročí založení Měšťanské školy : Základní škola v Ostravě-Svinově 1912-2002. / [zpracovala Anna Valchářová] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Annual of Medieval Studies at CEU Vol. 6. 2000. / edited by Katalin Szende, Marcell Sebök - Budapest : Central European University, 2000. - 324 s. : il. - Brož.

Ať nám chutná ve škole : soubor receptur pro školní stravování. / zpracovala Anna Packová s kolektivem - Brno : CERM, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 25 cm - brož.

A motif-index of Luis Rosado Vega's Mayan legends / Jim C. Tatum - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - xxxviii, 113 s. - brož.

Bohové a lidé / Petros Cironis - Rokycany : Státní okresní archiv Rokycany, 2002. - 138 s. : il., mapy ; 23 cm - Brož.

Cesta k domovu : svědectví o diecézních centrech života mládeže. / Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 129 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 19 cm - váz.

Chemie : podklady k maturitě a přijímacím zkouškám na medicínu a přírodovědné obory. / Jiří Holinka - 1. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 181 s. : il. ; 30 cm - brož.

Chemíčkova dobrodružství / [Marta Klečková ... et al. ; ilustrátor Antonín Šplíchal]. - Vyd. 1. - [Olomouc : Univerzita Palackého, 2001]. - 59 s. : il. + 1 příl. - brož.


Chemíčkovy pokusy / [Marta Klečková ... et al. ; ilustrátor Antonín Šplíchal]. - Vyd. 1. - [Olomouc : Univerzita Palackého], 2001. - 59 s. : il. + 1 příl. - brož.

Cože? Já, a rasista? / [redakčně zpracovala Andrea Semancová] - Praha : Multikulturní centrum, 2002. - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Cvičné texty pro logopedii / Hana Treuová, Ludmila Linhartová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. - 191 s. : barev. il. - brož.

Čáry paní Čáry / Milada Motlová ; [ilustrovala] Zuzana Vorlíčková. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2002. - [23] s. : il. ; 30 cm - brož.

Červené čarování : hádanky, doplňovačky, omalovánky. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.

Česká Sibiř : tajemnou českou krajinou. : Votice, Jankov, Miličín, Blaník a okolí. : legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky. / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2002. - 335 s. : il. ; 22 cm - váz.

České slabikáře : slabikáře a první čítanky z let 1547-1950 ve fondu SPKK. / [zpracovaly: Běla Vlková, Anna Kabzanová] - Vyd. 2. dopl. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Česko-slovenská historická ročenka 2001. / [redakční rada Vojtech Čelko ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 434 s. - brož.

Český stát a vzdělanost : příspěvky přednesené na vědecké konferenci "Role státu v transformující se české společnosti" konané 6. a 7. září 2001 v Lužanech. / [editor Pavel Klener, Věra Jirásková] - Praha : Karolinum, 2002. - 359 s. : il. - brož.

Databáze chemických pokusů a její využití ve středoškolské výuce / Olga Němečková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 32 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Der Lehrer : Bilder und Vorbilder. : Studienbuch. / Gerhard Arnhardt, Franz Hofmann, Gerd-Bodo Reinert - 1. Aufl. - Donauwörth : Auer, 2000. - 269 s. : il. - brož.

Dies academicus 1999 : Ansprache des Rektors anlässlich des 256. Jahrestages der Gründung der Universität. / [Gotthard Jasper] - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1999. - 41 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Dvojčata : jejich vývoj a výchova. / Klára Rulíková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 142 s. : il. ; 20 cm - brož.

Ekonomika podniku I / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 6. vyd. - Opava : P. Vavrla, 2002. - 167 s. ; 20 cm - brož.

Ekonomika, marketing, management v kostce : [pro střední školy. : aktualizováno pro rok 2002]. / Josef Kozler, Jan Matějka - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 139 s. ; 29 cm - brož.

Erklären-im-Fremdsprachenunterricht dargestellt am Beispiel von Unterrichtsdokumentationen "Deutsch als Fremdsprache für erwachsene Lerner" / Stefan Schäfer - Olmütz : Palacký-Universität, 2001. - 238 s. - brož.

Eukleidovy základy, jejich vydání a překlady / Martina Bečvářová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 297 s. : il. ; 24 cm - brož.

Experimentální činnost v chemii / Jiří Cais - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 31 s. - brož.

František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže / Ludvík Dřímal - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 164 s. ; 20 cm - brož.

Gender v OSZ: porovnání znalostí a dovedností dívek a chlapců v maturitním předmětu občanský a společenskovědní základ : zpráva z výzkumného šetření genderové neutrality maturitního předmětu občaský a společenskovědní základ. / Irena Moravcová-Smetáčková, Marek Mičienka, Petra Rubánková - Praha : Tauris, 2002. - 55 s., příl. : il. - brož.

Guide to living in the Czech Republic : where to go, accomodation, culture, transport, language tips and more--. / Jana Konečná - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 129 s. : il. ; 15 cm - brož.

Hopla : hádanky, doplňovačky, hlavolamy. / [ilustrace Günter Wongel] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 24 cm - brož.


Hry v počtech pro 1. ročník : kouzelné hry s kostkou, hry s čísly, žebříčkové hry, zajímavé výpočty, počítání s obrázky, zašifrované zprávy. / [autor Jan Kořen; spolupracovali Zdena Rosecká a učitelé III. ZŠ Zábřeh na Moravě ; kresby Jiří Růžička]. - Brno : Nová škola, 2002. - 32 s. : il. - brož.


Hry & testy na volný čas / Václav Fořtík, Vilém Vácha, Lucie Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 156 s. : il. ; 20 cm - brož.

Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století : sborník z mezinárodní vědecké konference v Brně dne 24. června 2002. ; [editor Ivo Pospíšil]. - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 137 s. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě. : Pedagogická fakulta. Akademický rok 2002-2003. / [redaktor Petr Franiok] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě. : Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2002-2003. / [redaktorka Dana Kričfaluši] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Informační potřeba pracovníků středního školství / P. Doucek, L. Nedomová, J. Heller - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 65 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační potřeba pracovníků základního školství / P. Doucek, L. Nedomová, Š. Krejcar - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 70 s. : il. ; 21 cm - brož.

I andělé se učí létat : kniha, v níž se všichni poznáte. / Jakub H. Pokorný- Christhabel Idaho - Okna : Místní noviny Podbezdězí, 1999. - 141 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi / Alena Držalová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 78 s. - brož.

Jojo efekt : ateliéry AVU, Malířský ateliér II - škola Vladimíra Skrepla 25.4.-2.6.2002. : Wortnerův dům AJG, U Černé věže 22, České Budějovice. - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2002. - 1 složený list : barev. il. - brož.

Kapitoly z pedagogické psychologie I. / Marta Langová, Marie Vacínová a kolektiv - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kniha her a činností v klubovně i venku / Dušan Bartůněk - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 192 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komeniologická literatura za rok 2001 s dodatky ze starší získané literatury 2001. / zpracovatel Eva Berndorffová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 95 s. - brož.


Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce / Tomáš Dohnal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 118 s. - brož.

Kraje, školy, čísla 2001 / [zpracoval tým pod vedením Michaely Kleňhové] - [Praha] : Tauris, 2002. - 111 s. - brož.

Krudum : mýty, báje a pověsti slavkovského lesa. / Luděk Jaša - [Česko : s.n., 2002]. - 62 s. : il. ; 15 x 21 cm - Brož.

Kulihrášek : první kniha předškoláka. : co mám umět, než půjdu do školy. / [z polského vydání překlaložil Josef Vyskočil] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 40 x 28 cm - váz.

Kulturní zařízení v České republice v roce 2001. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 31 s. : tab. - brož.

Latinský jazyk : soupis učebnic latinského a řeckého jazyka ve sbírkách oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově. / sestavila Marta Konířová ve spolupráci s Helenou Jakešovou - Přerov : Muzeum Komenského, 2002. - 30 s. - Brož.

Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus : Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. : Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. : internationales Symposium. : Szeged (Ungarn), 23.-24.3.1999. / herausgegeben von István Monok, Péter Ötvös - Szeged : Scriptum, 2001. - 122 s. - brož.

Lidový kroj na Hané / Miroslava Ludvíková - Přerov : Muzeum Komenského, 2002. - 119 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.

Literatura : pro 3. ročník středních škol. / Věra Martinková a kol. - 2.(přeprac.) vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 5. vyd.). - Praha : Tripolia, 2002. - 143 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Literatura : pro 7. ročník základních a občanských škol. / Věra Martinková - 1. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 2. vyd.). - Praha : Tripolia, 2002. - 375 s. : il. ; 21 cm - brož.

Logika : učebnice pro přijímací zkoušky na právnické a humanitní fakulty. / Michal Peliš - 2. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 132 s. - brož.

Logo : hádanky, doplňovačky, hlavolamy. / [ilustrace Hans Wunderlich] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 24 cm - brož.


Materiální didaktické prostředky : modul výuky pro řízené samostudium. / Milan Slavík, Ivan Miller - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 31 s. : il. ; 29 cm - brož.

Mechanical Desktop 6 / Petr Fořt, Jaroslav Kletečka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 292 s. : il. ; 23 cm - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 13. aktualizace. / Kateřina Smolíková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. / Jaroslav Filka - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2002. - 223 s. : il. ; 21 cm - brož.

Minulostí Rokycanska Roč. 8. 1999. Č. 11. / [odpovědný redaktor Petros Cironis] - Rokycany : Státní okresní archiv, 1999. - 51 s. : il. -

Moje třída - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - [43] s. : barev. il. ; 17 cm - váz.

Moudrost staré Číny / [sestavila] Věna Hrdličková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 151 s. ; 20 cm - váz.

Musica viva in schola 17. / [Blanka Bajerová ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 177 s. - brož.

Naše dítě : rozvoj tvořivosti. / Dorothy Einonová ; [z anglického originálu přeložila Romana Kempná]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 143 s. : barev. il. - váz.

Národopis Milešova nad Vltavou a okolí : (vzpomínky kronikáře na zaniklý život kolem Vltavy). / Alois Hejra ; k vydání připravil a předmluvu napsal Lubomír Procházka. - 1. vyd. - PříbramMilešov : Státní okresní archiv : Okresní archiv : Obecní úřad, 2002. - 174 s. : il. ; 25 cm - brož.

Neboj se a zkus to : informativní příručka pro začínající učitele na prvním stupni základní školy. / Karin Dobešová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 66 s. - brož.

Než zaklepete u zaměstnavatele-- / [zpracovali Adolf Tomandl, Marie Běhalová, Aleš Turek] - 2. nezm. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002, dotisk. - 52 s. : il. ; 22 cm - brož.

Němčina pro číšníky a kuchaře : němčina pro obory společného stravování. / Věra Höppnerová - 6., přeprac. vyd., 3., aktualiz. v nakl. Scientia. - Praha : Scientia, 2002. - 291 s. : il. ; 21 cm - brož.


Německý jazyk : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. : vyšší obtížnost. / Eva Berglová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2001. - 70 s. ; 23 cm - brož.

Noidova smrt : pověsti a pohádky z Laponska. / sebral a uspořádal Václav Marek - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2000. - 302 s. : il. ; 20 cm - váz.

Občanská nauka pro střední odborná učiliště 1. / Milan Valenta - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 174 s. : il. - brož.

Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. / Milan Valenta, Oldřich Müller - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 139 s. : il. - brož.

Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU 1. / Milan Valenta - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 183 s. : il. - brož.

Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU 2. / Milan Valenta, Oldřich Müller - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 174 s. : il. - brož.

Obrázkové čtení / Jiří Černý, Jiří Havel, Magdalena Propperová ; ilustrovali Kateřina Bittmanová ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - [29] s. : barev. il. - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : havárie s únikem nebezpečných látek. : radiační havárie. : pro chemii a fyziku na ZŠ. / Pavel Beneš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 23 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ostravská univerzita v Ostravě : Filozofická fakulta. : informace o studiu. Akademický rok 2002-2003. / [redaktor Iva Málková] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Ostravská univerzita v Ostravě : Institut pro umělecká studia. : informace o studiu. : akademický rok 2002-2003. / redaktor Mária Šolonková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

O maceše a dobrých vílách : pověsti a pohádky z Moravy. / Josef Tesařík - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal - Studio, 2002. - 220 s. : il. ; 21 cm - váz.

O životě a díle českých pedagogů : literatura z let. 1998-2000. / zpracovala Jana Purketová - Brno : Moravská zemská knihovna, 2002. - 117 s. - brož.


Padesát let Fakulty potravinářské a biochemické technologie 1952-2002 / [Jan Velíšek a kolektiv] - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 2002. - iii, 272 s., [24] s. obr. příl. ; 25 cm - brož.

Pedagogika II / Rudolf Šrámek - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 49 s. - brož.

Personal- und Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Wintersemester 2002-2003. - Marburg : Philipps-Universität, 2002. - 670, 4, 70 s. + 1 mapa. -

Perspektivy mladé generace pro Evropu : česko-německé vztahy v pracích studentů. / editoři Helena Pavlíčková, Zdeněk Radvanovský - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002. - 124 s. : il. ; 21 cm - brož.

Physical education and Sport 2002, Liberec - Euroregion Nisa : proceedings of abstracts. : Liberec, June 27-28, 2002. / editor Aleš Suchomel - 1st ed. - Liberec : Technical university of Liberec, 2002. - 63 s. - brož.

Podkovy Ódinova koně : lidové zvyky a obyčeje z oblasti Nízkého Jeseníku. / Vladimír Jaromír Horák - Olomouc : Moravská expedice, 2002. - 106 s. : il. - [sic] ; brož.

Pojď a následuj mě : témata pro společenství mládeže. 1. / redakce P. Jan Balík - Praha : Paulínky, 2001. - 135 s. + 10 příl. - brož.

Pojď a následuj mě : témata pro společenství mládeže. 2. / redakce P. Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 166 s. + 10 příl. - brož.

Pokusy a kouzla : přírodní věda hrou. / [text], fotografie Hermann Krekeler ; ilustrace Marlies Rieper-Bastian. ; [z německého originálu přeložila Pavla Frolíková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 127 s. : il. - váz.

Praha babka měst / Alena Ježková - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 237 s. : il. - váz.

Práca s informáciami vo vyučovaní na základných a stredných školách : (metodická príručka). / Elena Sakálová, Marta Matthaeidesová - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1999. - 127 s. ; 21 cm - Brož.


Právo v praxi MŠ 2. aktualizace. / Petr Saifríd ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Právo : testy k přijímacím zkouškám na právnické fakulty. : přijímací zkoušky nanečisto.... : 1800 otázek a odpovědí. / Josef Chaloupka - 3. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 167 s. - brož.

Problémové děti s poruchami učení a chování : studijní text kurzu PC Plzeň. / Alena Nedvědová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 43 s. - brož.

Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí : protokol ze sjezdu učitelů v Brně 30.-31. srpna 2000. / [odpovědní redaktoři Zdenka Veselá, Vlastimil Švec] - , 1. vyd.. - Brno : Konvoj, 2001. - 270 s. ; 27 cm - [sic] ; váz.

Přehled obecných pedagogických kategorií : učební text k předmětu "Základy pedagogiky". / Mojmír Stojan - Brno : CERM, 2002. - 61 s. : il. - brož.

Přehled učebnic pro zvláštní a pomocné školy v České republice / Libuše Kubová, Marta Teplá - 2. přeprac. vyd. - Praha : Tech-Market, 2002. - 66 s. ; 21 cm - brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví / Jarmila Čuhlová, Vladimír Munzar - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 244 s. - brož.

Přijímací zkoušky na vysoké školy - český jazyk a literatura / Marie Čechová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Psychologie : podklady pro příjímací zkoušky na VŠ. / Filip Smolík - 1. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 106 s. ; 30 cm - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 16. aktualizace. / Ludmila Strejčková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

RAAdce učitele 7. aktualizace. / Eva Vondráková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Rozcvičky v mateřské škole : (náměty pro praktická cvičení). 2. / Hana Volfová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 102 s. : il. - brož.

Rozcvičky v mateřské škole : (náměty pro praktická cvičení). [1]. / Hana Volfová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1998. - 62 s. : il. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada pedagogická. (U). : series paedagogica. : studia paedagogica. Č. 7. 2002. / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 128 s. - brož.


Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 1. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1999. - 155 s. : il., tab. - soubor

Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 2. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 212 s. : il., tab. - soubor

Shazování kozla : před 150 lety v Katusicích. : (v podání písmáka J.E.Konopase ze Sudoměře s doplňky). / [zpracoval a doplnil Jaroslav Diblík] - Okna : Místní noviny Podbezdězí, 1999. - 24 s. : il. - Brož.

Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry : odborné předměty. : 1. Vytápění, 2. Instalace vody a kanalizace, 3. Plynárenství. / autoři Ladislav Lupták, Zdeněk Hlásek - Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR, 2001. - 52 s. ; 30 cm - brož.

Speciálně pedagogické minimum : studijní text kurzu PC Plzeň. / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 47 s. - brož.

Sprechen, lesen, diskutieren : německá konverzace a četba. / Milada Kouřimská, Drahomíra Kettnerová - 1. vyd. v nakl. Leda - Praha : Leda, 2002. - 399 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Staré pověsti české / Alois Jirásek ; ilustroval Mikoláš Aleš. - Český Těšín : Agave, 2002. - 270 s. : il. ; 22 cm - váz.

Statistická ročenka školství : výkonové ukazatele. 2001-2002. / [Vilemína Alblová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Statistická ročenka školství : zaměstnanci a mzdové prostředky. 2001. / [Vilemína Alblová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 273 s. : tab. - brož.

Strašidla a krásné panny / Zdeněk Šmíd - Vyd. 1. - Praha : Formát : Hart, 2002. - 263 s. ; 18 cm - Formát ; váz.


Studie z teorie a metodiky výchovy / Stanislav Střelec (ed.) - Brno : Masarykova univerzita : MSD, 2002. - 155 s. - brož.


Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 2002-2003. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 86 s. : tab. - brož.

Škola a právo 24. aktualizace. / Růžena Doležalová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Školní didaktika / Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 447 s. - váz.

Školy a školská zařízení za školní rok 2001-2002. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Šperk, kámen, kov : 1884-2002. : Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově. : [Obecní dům v Praze 7.8.-8.9.2002. / autoři textů Jana Horneková ... et al.] - Praha : Obecní dům, 2002. - 90 s. : il. ; 28 cm - brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní. : informace o studiu a vnitřní předpisy fakulty. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.

Textilní techniky / Jarmila Honzíková, Jana Kimmerová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 99 s. : il. - brož.

Těšínsko Díl 4. Lidová píseň a hudba, lidový tanec, prozaická ústní slovesnost, lidové umění výtvarné / [uspořádal Jaroslav Štika] - Vyd. 1. - Šenov u OstravyČeský TěšínRožnov pod Radhoštěm : Tilia : Muzeum Těšínska : Valašské muzeum v přírodě, 2002. - 364 s., 71 obr. na příl. : il. - soubor

Trendy ve vysokoškolském vzdělávání - e-learning? : sborník z workshopu. / [redakce sborníku Lenka Müllerová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 33 s. : il. ; 21 cm - brož.

Triadické výnosy irské ; [ze staré irštiny přeložil, předmluvu a komentáře napsal a bibliografii sestavil Daniel Samek]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 1999. - 126 s. - brož.


Tvořivost a chyba v matematice / Petr Chlebek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 17 s. : il. - brož.


Učím se číst : první krůčky pod vedením rodičů. / napsala Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. ; z angličtiny přeložila Hana Kučerová. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 32 s., [60] samolepek na příl. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Učím se počítat : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / napsala Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. ; z angličtiny přeložila Hana Kučerová. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 32 s., [60] samolepek na příl. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Učím se psát : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / napsala Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. ; z angličtiny přeložila Hana Kučerová. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 32 s., [60] samolepek na příl. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Univerzitní nabídka certifikovaných programů a výběrových předmětů : Západočeská univerzita v Plzni. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Jakub Kahovec, Jiřina Študlarová] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 175 s. - brož.

Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 1997-2000 v praxi : závěrečná zpráva grantu FRVŠ čj. 619/2001. / Tomáš Sirovátka, Jaroslav Nekuda - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 76 s., [5] s. příl. : il. - Brož.

Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele : sborník z mezinárodní konference. : 26.4.2002, Brno. / editor Tomáš Janík - Brno : Masarykova univerzita : MSD, 2002. - 142 s. - brož.

Úvod do obecné pedagogiky / Věra Frühaufová a kolektiv - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 44, 66 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do studia učitelství občanské výchovy na II. stupni základních škol / Břetislav Daněk - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Vánoční povídání / ilustrace Marion Krätschmerová, Paul Mangold a Antje Fladová ; [překlad Jana Kudělková]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 109 s. : il. (většina barev.) - váz.

Vedení mateřské školy 20. aktualizace. / Zdeněk Matějček ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Vedení školy 24. aktualizace. / Michal Spirit ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Velesova kniha : svatoruské védy. / sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Stargorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století ; překlad a vysvětlivky A.I. Asov. ; [překlad z ruštiny Velemíra Železná]. - Vyd. 1. - Praha : Dobra, 2002. - 551 s. : il. ; 21 cm - váz.

Vlastivěda pro 5. ročník základní školy / Michaela Bloudková, Petr Chalupa - 2., přeprac. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 55 s. : il. - brož.

Vlastivěda / Michaela Bloudková ... [et al.] - 2., přeprac. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 55 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Vysoké školy v poválečném Československu : metodický materiál pro učitele a studenty. / František Morkes - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 50 s. - brož.

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za rok 2001. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 62 s. : il. - brož.

Výroční zpráva o činnosti : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2001. / [editor Václav Řehout ... et al.] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 152 s., obr. příl. : il. - brož.

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za rok 2001. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 51 s. - brož.

Výroční zpráva : Vysoké učení technické v Brně. : Fakulta chemická. 2001. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 48 s. - brož.

Vzdělávání a rozvoj pracovníků, jeho systém a trendy : pro manažery vzdělávání v knihovnách. / Zdeňka Brázdová - [České Budějovice : s.n.], 2001. - 25 s. - Brož.

V každém jablíčku je malá jabloň, aneb, Využití dramatické výchovy při práci s tematickými celky v mateřské škole v kontextu s cíli předškolního vzdělávání / Hana Švejdová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 58 s. : il. - brož.

Základy práva v učitelské praxi / Miroslav Mitlöhner - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 59 s. ; 21 cm - brož.


Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta právnická. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracovali Dana Bárková, Jiří Malý] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.


Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta právnická. : informace o studiu. akademický rok 2002-2003. / [zpracovali Dana Bárková, Pavel Slípek, Michal Heidenreich] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Závěrečná práce formou projektu v oblasti řízení lidských zdrojů : metodický návod. / Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 27 s. ; 21 cm - brož.

Zelené čarování : hádanky, doplňovačky, omalovánky. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.

Ze školních škamen strážnického gymnázia / Miloslav Nováček a ostatní študáci a kantoři - Strážnice : Spolek přátel Purkyňova gymnázia, 2002. - 160 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Zkazky z moravského Horácka / Miloš Klang ; ilustrace Jaroslav Černý. - Český Těšín : Agave, 2002. - 174 s. : il. - váz.

Zlatý fond her II : [výběr her a programů připravených pro kursy Prázninové školy Lipnice]. / Jan Hrkal, Radek Hanuš, ed. - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2002. - 165 s. : il. ; 23 cm - brož.

Z Piaseczna w swiat : diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606-1651. / opracowanie Zdzislaw Pietrzyk - Kraków : Biblioteka Jagiellonska : Ksiegarnia Akademicka, 2001. - 97 s., obr. příl. : il. - brož.

120 let českého gymnázia v Kroměříži : 1882-2002. / [redakce Zdeňka Malcherová] - Kroměříž : Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž, 2002. - 126 s. : barev. il. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist