Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 2002

ABeCeDa obchodního práva pro podnikatele / Tomáš Pohl - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2001. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Agresivita a šikanování : studijní text kurzu PC Plzeň. / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 12 s. - brož.

Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů : podle stavu k 1.6.2002. / Stanislav Křeček - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 255 s. ; 21 cm - brož.

Aktuální otázky právní regulace : sborník příspěvků z mezinárodního odborného semináře pořádaného k padesátému výročí založení PEF ČZU v Praze. : Praha, 28.2.2002. / [Jiřina Bartůšková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 99 l. : tab. - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. Základní dílo včetně 4. aktualizace - stav: červenec 2002. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Základní dílo - stav: srpen 2002 včetně 19. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Analýza stavu lidských práv v České republice z pohledu ústavnosti a poznatků KSČM / [redakce Jaroslav Kojzar] - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU : sborník mezinárodní vědecké konference. : Ostrava, 29. listopad 2001. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 218 s. : il. - brož.

Armáda v demokracii : civilní řízení a demokratická kontrola armády. / Zdeněk Kříž - Brno : Vojenská akademie, 2001. - 224 s. : il. ; 21 cm - brož.

Audit územních samosprávných celků - Praha : Komora auditorů České republiky, 2002. - 11 s. ; 21 cm - brož.

Bahna 2002 : Den pozemního vojska. : [8. června, Strašice. / připravil šéfredaktor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 24 s. : barev. il. - brož.

Bankovní záruka / Irena Čermáková - 1. vyd. - Brno : ECON, 2002. - 175 s. : il. - brož.


Beckovy daňové předpisy / Lucie Vorlíčková, Tomáš Zatloukal - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 933 s. - brož.

Bezpečnostní systém České republiky : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001. / [editoři Karel Schelle, Ivo Pospíšil] - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 177 s. ; 25 cm - brož.

Bibliografický soupis pozůstalostní knihovny prof. JUDr. Vladimíra Solnaře / [sestavili: Jitka Bílá ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 205 s. ; 21 cm - brož.

Bydlení a bytová výstavba v mezinárodním srovnání 1980-2000 / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky a Atelier regionálního rozvoje a bydlení ÚRS Praha - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 70 s. : tab. - brož.

Byty, stavby, nemovitosti : nejčastější problémy a jak je řešit. / Martin Janků, Ladislav Lukeš - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 184 s. ; 21 cm - brož.

Celní předpisy : podle stavu k 1.8.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 704 s. ; 24 cm - brož.

Ceny v účetnictví a daních / Milan Skála, Jana Skálová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2002. - 306 s. ; 21 cm - brož.

Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. / Alena Winterová a kolektiv - 2. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 688 s. - brož.

Civil code / [translation Z. Pošustová, H. Holubová, K. Biggs] - Prague : Trade Links, 2002. - 409 s. - Brož.

Co musí znát uchazeč o zbrojní průkaz : (cvičné testy). / Josef Balda - 2. dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Radix, 2001. - 198 s. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Československo ve zvláštních službách : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989. Díl 3. 1945-1961 / Karel Pacner - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 710 s. - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 114. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 115. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Daně a poplatky Aktualizace č. 116-117. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 118. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 119. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 134. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 135. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 136. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 137. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. 2002. Aktualizace č. 2. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 3. aktualizace. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová podpora rodin s dětmi / Alena Vančurová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 76 s. ; 25 cm - Brož.

Daňová politika / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 225 s. : il., tab. - Brož.


Daňové a nedaňové náklady a výdaje / Milan Burian ... [et al.] - Vyd. 3., (1. a 2. nakl. Linde). - Praha : ASPI, 2002. - 604 s. ; 21 cm - brož.


Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 19. Stav: květen 2002 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové spory, jejich prevence a řešení / Jaroslav Kobík ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI, 2002. - 267 s. ; 21 cm - [sic] ; brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 11. aktualizace - srpen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 21. aktualizace - červenec 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daň z krve / Jiří Dienstbier - Praha : Lidové nakladatelství, 2002. - 359 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Deník čtvrtého odboje : verše a doklady z domácí fronty. / Josef V. Toman-Tománek - Vyd. 1. - [Jesenice] : Hlas-Voice, 2001. - 150, [6] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Deutsch-tschechisches Rechtsfestival : zu Grundfragen des deutschen, tschechischen und europäischen Rechts. : 24.-28. September 2001. - 1. Aufl. - Praha : Vodnář, 2001. - 208 s. ; 21 cm -

Dijači Ukrajins'koji Central'noji Rady : biohrafičnyj dovidnyk. / Vladislav Fedorovič Verstjuk, Tetjana Serhijivna Ostaško - Kyjiv : Nacional'na akademija nauk Ukrajiny, 1998. - 254 s. - váz.

Dobří vojáci padli- : ze vzpomínek válečného pilota. / Stanislav Rejthar - 2., opr. vyd. - Praha : Ostrov, 2002. - 303 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Domácí násilí - přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích : studie. / [autorky příspěvků: Ludmila Čírtková, Radka Macháčková, Markéta Vitoušová] - [Praha] : Bílý kruh bezpečí, 2002. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Doprava Aktualizace č. 23. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Doprava Aktualizace č. 24. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Doprava Aktualizace č. 25. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Doprava Aktualizace č. 26. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Doprava Aktualizace č. 27. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Družstevní právo / Tomáš Dvořák - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xviii, 231 s. - brož.

Duševní vlastnictví Aktualizace č. 21. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Duševní vlastnictví Aktualizace č. 22. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU : sborník mezinárodní vědecké konference. : Ostrava 3.-5. září 2002. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2002. - 113 s. : il. - brož.

EnviBrno 2000 : [9. mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí. : 24.10-27.10.2000]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 24 s. : il. - Brož.

Finanční právo : texty zákonů. : úplné znění. 18. doplněk. Stav: květen 2002 / zpracovala Hana Marková - Praha : C.H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Hitlerovi odsouzenci : vyprávění o nacistických káznicích a věznicích. / Milan Krejčí - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 106 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa / Hana Podstatová - Vyd. 1. - Olomouc : EPAVA, 2002. - 267 s. ; 20 cm - brož.

Image měst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z konference. : Brno, duben 2001. / redakce Petr Volek, Věra Foretová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 91 s. : il. - brož.


Impact analysis project of new drugs legislation : summary final report. / Tomáš Zábranský ... [et al. ; english translation Jindřich Bayer]. - 1st ed. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. - 52 s. ; 25 cm - brož.

Informace pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení 6. / [Anna Arnoldová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : BMSS-START, 2002. - 158 s. - brož.

Informační systém pro Prahu : (právní předpisy, vyhlášky hl. m. Prahy a další důležité informace o Praze). Aktualizace č. 4. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Informační systém pro Prahu : (právní předpisy, vyhlášky hl. m. Prahy a další důležité informace o Praze). Aktualizace č. 5. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Informační systém pro Prahu : (právní předpisy, vyhlášky hl. m. Prahy a další důležité informace o Praze). Aktualizace č. 6. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Instituce a odpovědnost : k filosofii ekonomické vědy. / Václav Klusoň - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 202 s. - Brož.

Instrukce pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadu ; [překlad Světlana Kopecká]. - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) ; 25 cm - brož.

Interrupce: ano nebo ne? : (důvody proti interrupcím). / John L. Grady ; z angličtiny přeložil Karel Dachovský. - Vyd. 2. - Praha : Řád, 2002. - 31 s. - brož.

Jediný československý maršál : životní osudy Air Marshala a armádního generála (in memoriam) RNDr. Karla Janouška, KCB (1893-1971). / Jiří Rajlich - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 296 s., obr. příl. : il. - váz.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 7. aktualizace - srpen 2002. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Kanonické právo / Antonín Hrdina - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 436 s. ; 21 cm - váz.


Kanonizační právo : podle zákonodárství Jana Pavla II.. / Henryk Misztal ; [přeložil, redakčně zpracoval František Polášek]. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 561 s. - váz.

Kereszténység és államiság Baranyában : Pécsvárad 2000-2001. / [katalógust szerkesztette Huszár Zoltán] - Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 2000. - 175 s. : il. (většina barev.) - brož.

Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce / Tomáš Dohnal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 118 s. - brož.

Konsolidovaná účetní závěrka : praktická příručka pro sestavování v souladu s Mezinárodními účetními standardy a českými předpisy. / Radka Loja - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 139 s. : 21 cm - brož.

Kraje, školy, čísla 2001 / [zpracoval tým pod vedením Michaely Kleňhové] - [Praha] : Tauris, 2002. - 111 s. - brož.

Kriminalita mládeže / Ivana Zoubková, Jaroslav Nikl, Vratislava Černíková - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 89 s. : il. ; 29 cm - brož.

Krutá pravda : příběh legendy britského podsvětí. / Eric Mason ; [z anglického originálu přeložila Jindřiška Heřmanová]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2002. - 244 s., [16] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Kurs obchodního práva : obecná část. : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xl, 587 s. ; 23 cm - váz.

Legionáři z Příbramska / Josef Velfl, Jana Barešová, Jarmila Šárová - 1. vyd. - Příbram : Státní okresní archiv : Okresní muzeum, 2002. - 203 s. : il. ; 31 cm - váz.

Letecké války / Peter G. Cooksley ; [z anglického originálu přeložil Jiří Engliš]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2002. - 298 s. : il. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Letecký zákon a postupy ATC : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 10). / zpracoval Jiří Chlebek ; spolupracovali Jan Abraham ... [et al.]. - Brno : CERM, 2002. - 236 s. : il. - brož.


Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.


Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo - duben 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - srpen 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo - leden 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa : neevidované kremace 1941-1945. : zemřelí ve věznicích 1948-1956. / Pavel Paleček - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2002. - 171 s. : il. ; 24 cm - brož.

Malá bytová družstva / František Helešic, Jana Suchánková - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) ; 32 cm - brož.

Milevsko : ročenka. : město, kultura, sport. 2001. / [odpovědný redaktor Jiří Kálal] - [Milevsko] : Milevský kraj, 2002. - 84 s. : il. - Brož.


Místní orgány a právo 20. aktualizace. / Karel Hájek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Modelové případy v ochraně zvířat / Vladimír Večerek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 147 s. ; 30 cm - brož.

Mých prvních pět životů / Adolf Hermann ; [z anglického rukopisu vybral a přeložil, vysvětlivky a autorovu bibliografii sestavil, ediční poznámku a doslov napsal Marek Toman]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda : G plus G, 2000. - 478 s. : il. ; 20 cm - Triáda ; váz.

Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů" : dekrety prezidenta republiky, 1940-1945. / Jan Kuklík - Praha : Linde, 2002. - 511 s. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 27. aktualizace a doplňky - leden 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 2 příl.. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 29. aktualizace a doplňky - srpen 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Nejhloupější zákony světa / David Crombie ; [z anglického originálu přeložila Lenka Pechalová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 159 s. ; 17 cm - váz.

Normativní základy rodinné politiky - co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 10.-11.12.2001. / [František Bartoš ... et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2002. - 107 s. - Brož.

Nový rusko-český právnický slovník / Naděžda Šišková, Jiří F. Šiška - Vyd. 1. - Praha : Aspi, 2002. - 176 s. - váz.

Obce, kraje : k 1.1.2003. : lexikon-správní právo. - Ostrava : Sagit, 2002. - 528 s. ; 24 cm - brož.

Obchodní právo I Aktualizace č. 53. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo I Aktualizace č. 54. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo I Aktualizace č. 55. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Obchodní právo I Aktualizace č. 67. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.

Obchodní právo I Aktualizace č. 69. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo Aktualizace č. 77. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchodní právo Aktualizace č. 78. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 12-13. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 14. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Občanské a rodinné právo Aktualizace č. 35-36. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Občanské a rodinné právo Aktualizace č. 37. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Občanské právo hmotné : díl 1. Obecná část. : díl 2. Věcná práva. Svazek I. / [Viktor Knapp ... et al. ; uspořádali Marta Knappová, Jiří Švestka]. - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ASPI, 2002. - 471 s. - soubor

Občanský sektor : studie a souvislosti. : sborník textů. / [Marcela Bergerová ... et al.] - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2002. - 214 s. - brož.

Občanský soudní řád : podle stavu k 5.6.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 320 s. ; 24 cm - brož.

Obecná bezpečnost výrobků / Radka Labíková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. Základní dílo - včetně 3. aktualizace - stav: červenec 2002. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.


Odpovědnost za výrobek v České republice, ve Slovenské republice a v Evropské unii / Petr Záruba - 2. dopl. a přeprac. vyd. - Brno : ECON publishing, 2001. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Opatření sociální politiky k problémovým typům rodiny / Jana Broulíková, Věra Kuchařová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 49, [37], iii s. ; 30 cm - Brož.

Operace Eichmann : co se skutečně událo. / Zvi Aharoni, Wilhelm Dietl ; [z německého originálu přeložila Eva Pátková]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 215 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Ostrava Energo 2002 : VIII. energetické dny. : sborník přednášek. : Ostrava, 21.-22.5.2002. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 166 s. : il. - brož.

Osvojení a pěstounská péče / Jarmila Koluchová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 155 s. : il. ; 23 cm - brož.

Paradesantní jednotky "meče armády hrot" : historie a současnost výsadkového vojska. / Daga Minkewitzová s autorským týmem ; [překlad do angličtiny Ján Čarný]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2002. - 111 s. : il., portréty (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Parlamentní projevy : 1907-1914. / T.G. Masaryk ; [připravili Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera]. - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - 694 s. : portrét ; 21 cm - váz.

Pocta všem, kteří vzdorovali : 2. část výstavy Milada Horáková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - 24 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Polska na królu pruskim zdobyta : ustrój, administracja i sadownictwo doby Komisji Rzadzacej w 1807 roku. / [Jacek Arkadiusz Goclon] - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1999. - 196 s.,[16] s. obr. příl. ; 24 cm - brož.

Pomocné technické prapory : o jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. / Jiří Bílek - 2., upr. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 287 s. : il., mapy ; 20 cm - brož.


Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: červenec 2002 včetně 2. aktualizace. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.


Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k Zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání.. : Rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce, kolektivní vyjednávání. : podle stavu k 21.6.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 384 s. : il. ; 24 cm - brož.

Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Václav Sládek - Olomouc : ANAG, 2002. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 82. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 83. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 84. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 85. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 96. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 97. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 98. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 99. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 23. doplněk. Stav: květen 2002 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C.H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: červenec 2002 - včetně 14. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem Základní dílo včetně 7. aktualizace - stav: červen 2002. / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního. Základní dílo - stav: červenec 2002 včetně 5. aktualizace. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 2002. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - leden 2002. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický rádce pro úřední hodiny : informace Ministerstva vnitra pro občany. / [odpovědný redaktor Jiří Hájek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2002. - 48 s. : il. ; 20 cm - brož.

Pražské radnice / editoři Pavel Augusta a Dagmar Broncová - Praha : Milpo Media, 2002. - 243 s. : il. ; 27 cm - váz.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. Základní dílo - stav: srpen 2002 včetně 7. aktualizací. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.

Právo v praxi MŠ 2. aktualizace. / Petr Saifríd ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Právo životního prostředí Díl I.. / Milan Pekárek, Ilona Jančářová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 108 s. ; 21 cm - brož.


Právo : testy k přijímacím zkouškám na právnické fakulty. : přijímací zkoušky nanečisto.... : 1800 otázek a odpovědí. / Josef Chaloupka - 3. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 167 s. - brož.


Prevence a diagnostika negativních sociálních jevů z hlediska soudní psychiatrie / Josef Kříž - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 53 s. ; 29 cm - brož.

Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. / Jan Vůjtěch - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Profesionální válečník 9. Speciální jednotka Bravo / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 247 s. - váz.

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy : souhrnná závěrečná zpráva. / Tomáš Zábranský ... [et al.] - Vyd. 1. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. - 50 s. ; 25 cm - brož.

Prokletý Atlantik : osudy posádek německých ponorek 1939-1945. / Hans Herlin ; [z německého originálu přeložil Tomáš Tlustý]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2002. - 299 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Průmyslový vzor a zpracování přihlášky průmyslového vzoru / Jan Rýdl - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 84 s. : il. ; 21 cm - brož.

Průvodce personální praxí Květen - červen 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Průvodce policisty trestním řízením : se vzory procesních postupů Policie ČR. / Miroslav Antl, Josef Veselý a kolektiv - Praha : Linde, 2002. - 433 s. ; 21 cm - brož.

Přehled judikatury ve věcech obchodních společností / sestavila Ivana Štenglová - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 87 s. ; 23 cm - brož.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 52. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 53. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 54. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 55. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 56. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 73. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 75. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 76. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Přehled směnečné judikatury / sestavil Zdeněk Kovařík - Aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : ASPI, 2001. - 93 s. ; 23 cm - brož.

Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů. : podle právního stavu k 1.6.2002. / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 9. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 410 s. - brož.

Přežil jsem gulag : vyprávění po padesáti letech. / Jiří Pavlič - Okna : Místní noviny Podbezdězí, 2000. - 69 s. : il. - Brož.

Příprava a realizace staveb / Pavel Hloušek - 2., opr. a rozš. vyd. - Brno : CERM, 2002. - 134 s. : il. - brož.

Příručka hospodářského práva EU : (základy vnitřního trhu, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele). / Manfred A. Deuses (editor) ; [z německého originálu přeložili Radoš Horáček ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ASPI Publishing, 2002. - xx, 754 s. - váz.

Příručka pro oblast životního prostředí : chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, obaly, integrovaná prevence. / Zdeněk Fildán - Vyd. 1., (část A - 5. přeprac.). - Tachov : Z. Fildán, 2002. - 1 sv. (různé stránkování) ; 32 cm + 1 CD ROM. - Brož.

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. Základní dílo včetně 3. aktualizace - stav: červenec 2002. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Reforma veřejné správy : (historie, současnost a perspektivy). / [editoři Karel Schelle, Ivo Pospíšil] - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 169 s. - brož.

Registr daňových chyb a omylů 2002. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Aktualizace č. 2. 2002. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Základní soubor. / Věra Hrouzková a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. / [odpovědná redaktorka Šárka Janoušková] - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČKAIT, 2002. - 101 s. - brož.

Rozšířená první pomoc pro nezdravotníky včetně rozšířených resuscitačních technik a dovedností / Ambrož Homola, Radovan Matoušek a kolektiv - 1. vyd. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Řízení místních orgánů 20. aktualizace. / Ladislav Tintěra ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Řízení stavebních projektů : ceny a smlouvy v zahraniční praxi. / Milan Oleríny - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2002. - xi, 190 s. ; 24 cm - brož.

Sametová špína : [odhalené skandály]. / John Bok, Přemysl Vachalovský - Vyd. 1. - Praha : Hart, 2002. - 222 s. ; 22 cm - váz.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 21. Roč. 2001. Díl 1 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2002. - xxi, 533 s. - soubor


Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 22. Roč. 2001. Díl 2 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2002. - xix, 407 s. + 1 CD-ROM. - soubor


Securitas imperii : sborník k problematice zahraničních vztahů čs. komunistického režimu. 9. / [editor Jan Táborský] - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2002. - 391 s. - brož.

Slabikář daně z příjmů fyzických osob / Václav Pikal, Pavel Šimák - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 446 s. - brož.

Socialia 2001 : sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny. : sborník příspěvků z vědeckého semináře konaného v Hradci Králové 24. října 2001. / [redakce Marcela Vítková] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 222 s. - brož.

Sociální zabezpečení : nemocenské a důchodové pojištění .... : podle stavu k 16.9.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 496 s. ; 24 cm - brož.

Soubor předpisů bytového práva Díl 1. / Jaroslav Oehm, Petr Oehm - 1. vyd. - Praha : Arch : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Česká společnost pro stavební právo, 2002. - 367 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 14. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - 230 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 15. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - 232 s. - brož.

Soupis obcí, měst, okresů a krajů České republiky 2002. / [zpracovali Oldřich Mikulík, Antonín Vaishar, Zdeněk Novotný] - Vyd. 1. - Brno : Regiograph, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Soupravy a materiál používané pro výcvik s bojovými chemickými látkami : metodická pomůcka. / Ladislav Středa ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2002. - 39 s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 7. aktualizace - stav: srpen 2002. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Společnost s ručením omezeným : komplexní pohled na s.r.o.. / Tomáš Dvořák - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2002. - xxiii, 483 s. ; 21 cm - váz.


Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - červenec 2002 včetně 15. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správa daní a poplatků s komentářem : komplexní pohled na problémy správy daní. / Jaroslav Kobík - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 557 s. ; 21 cm - váz.

Správní právo / Petr Průcha, Richard Pomahač - Vyd. 1. - Ostrava : Sagit, 2002. - 683 s. ; 21 cm - váz.

Stavby pro bydlení dokončené v roce 2001. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 460 s. : tab. - brož.

Stavebně správní regulativy historických měst : zkrácená verze PhD Thesis. / Dana Novotná - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 22 s. ; 21 cm - brož.

Stavební právo Aktualizace č. 16. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Stavební právo Aktualizace č. 17. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Stavební právo Aktualizace č. 25. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Stavební právo Aktualizace č. 26. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy. : podle stavu k 1. 4.. 2002. / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil - 7. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 1006 s. ; 21 cm - váz.

StB o sobě : výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. / připravil Karel Kaplan - 2., upr. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2002. - 439 s. : il. ; 20 cm - brož.

Systém zdravotního pojištění před vstupem a po vstupu ČR do Evropské unie (2001 - 2008) : odhad dopadů aplikace Nařízení 1408/71/EEC a 574/72/EEC na rovnováhu systému zdravotního pojištění. / Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, [2002]. - 128 s. : tab. - brož.


Škola a právo 24. aktualizace. / Růžena Doležalová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Škola lidských práv / [hlavní redaktorka Ludmila Novotná] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 83 s. - brož.

Teď nebo nikdy : legionáři okresu Ústí nad Orlicí. / [Věra Sekotová] - Vyd. 1. - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Trans - Atlantic missile defense and security cooperation : conference. : 27th April 2001, Prague, Troja Chateau. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2002. - 88 s. - [sic] ; brož.

Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí : (závěry a shrnutí projektu GA ČR - 407/00/1705). / Milan Damohorský (editor) Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí / Vojtěch Stejskal - Praha : Vodnář, 2002. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Trestní právo v podnikání : vysvětlení základů trestní odpovědnosti a trestního řízení, praktické příklady trestných činů hospodářských, majetkových a souvisejících s podnikáním. Aktualizace č. 3. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Trestní právo - současnost a perspektivy : sborník z vědecké konference v Brně dne 30. ledna 2002. / [editoři Karel Schelle, Ivo Pospíšil] - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 149 s. - brož.

Trestní předpisy : trestní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti.. : podle stavu k 7.6.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 304 s. ; 24 cm - brož.

Trestní řád : komentář. Díl 1. § 1 až § 179f / Pavel Šámal ... [et al.] - 4., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xix, 1205 s. - [sic] ; váz.

Trestní řád : komentář. Díl 2. § 180 až § 392 / Pavel Šámal ... [et al.] - 4., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - vii s., s. 1207-2211. - [sic] ; váz.


Trestní řád : text zákona. : Stav: červenec 2002. - Praha : C.H. Beck, 2002. - 178 s. - [sic] ; váz.


Tschechische Wirtschaftsgesetze : aktuelle Gesetzestexte in deutscher Übersetzung. : aktuální texty zákonů v německém překladu. Band I.. - 3., aktualisierte Aufl. - Praha : C.H. Beck, 2002. - viii, 396 s. - C.H. Beck (Praha) ; váz.

Tyfloservis : výroční zpráva. 2001. - Praha : Tyfloservis, 2002. - 40 s. : il. - brož.

Urzednicy miejscy Torunia : Spisy. Czesc 1. Do roku 1454 / Roman Czaja - Wyd. 1. - Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1999. - 233 s. - brož.

Užitné vzory / Emil Jenerál - Vyd. 4., upr. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 61 s. : il. ; 21 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetní a daňové souvislosti s obchodním zákoníkem v příkladech / Jana Kunešová-Skálová, Pěva Pokorná - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení. Základní dílo: stav - červen 2002. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení. 1(2002). Základní dílo: stav - srpen 2002 včetně 1. aktualizace / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM + 1 příl.. - brož.

Úvod do studia práva EU [1]. / V. Outlá, T. Pezl a kolektiv - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 233 s. - brož.

Úvod do studia práva EU [2]. Přílohy / V. Outlá, T. Pezl a kolektiv - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - s. 235-424. - brož.

Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. / Alvin Toffler, Heidi Tofflerová ; z anglického originálu přeložili Bohuslav Blažek a Jan Miřejovský. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán : Argo, 2002. - 303 s. ; 21 cm - Dokořán ; váz.

Vedení mateřské školy 20. aktualizace. / Zdeněk Matějček ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Veřejná podpora dlouhodobého spoření obyvatelstva : sborník příspěvků z konference. : Liberec, 4.6.2002. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 86 s. : il. ; 21 cm - brož.

Veřejná správa pro podnikatele : státní správa vykonávaná okresními úřady, obcemi a policií, přestupky a správní delikty. Aktualizace č. 3. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Veřejná správa pro podnikatele : státní správa vykonávaná okresními úřady, obcemi a policií, přestupky a správní delikty. Aktualizace č. 4. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Veřejná správa pro podnikatele : státní správa vykonávaná okresními úřady, obcemi a policií, přestupky a správní delikty. Aktualizace č. 5. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Veřejná správa pro podnikatele : státní správa vykonávaná okresními úřady, obcemi a policií, přestupky a správní delikty. Aktualizace č. 6. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Veřejná žaloba Díl 1. Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby / Jaroslav Fenyk - Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. - 215 s. - Brož.

Veřejná žaloba Díl 2. Příručka pro práci státního zástupce / Jaroslav Fenyk - Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2002. - 473 s. - Brož.

Vojenská strategie České republiky / [redakce Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2002. - 16, 16 s. ; 30 cm - brož.

Vojenství XXI. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Vojenské akademii v Brně 17. října 2001. / [redigoval Arnošt Křivánek] - Brno : Vojenská akademie, 2002. - 354 s., [2] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z občanského práva hmotného / Ilona Schelleová - Brno : Vysoká škola Karla Engliše, 2002. - 67 s. ; 21 cm - Brož.

Vybrané zákony v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj : anglická a česká verze. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. - 60 s. - Brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 15. aktualizace - srpen 2002. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) : podle stavu k 1.6.2002. / Milan Holub a kolektiv autorů - 7. aktualizované a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 1185 s. + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; váz.

Vzory smluv a právních podání Aktualizace č. 10. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.


V čele města Olomouce : správa města a její představitelé v průběhu staletí. / Vladimír Spáčil, Milan Tichák - Olomouc : Memoria, 2002. - 89 s. : il. - brož.

V drátech sténá vítr : letecká válka 1915-1918. / Duncan Grinnell-Milne ; [z anglického originálu přeložil Jiří Hornát]. - Praha : Toužimský & Moravec, 2002. - 244 s. : il. ; 21 cm - váz.

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky v působnosti Ministerstva životního prostředí (1997-2002) / Alena Kobrová - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 36 s. : il. - Brož.

Základy arteterapie / Jaroslava Šicková-Fabrici ; [ze slovenského rukopisu přeložila Jana Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 167 s., VIII s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Základy práva v učitelské praxi / Miroslav Mitlöhner - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 59 s. ; 21 cm - brož.

Základy práva : pro střední a vyšší odborné školy. / Alexander Šíma, Milan Suk - 5., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xxiii, 373 s. - brož.

Základy správního práva trestního / Pavel Mates a kolektiv - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - x, 180 s. ; 24 cm - brož.

Zákoník práce a související předpisy : úplné znění s komentářem, doplněným o výňatky z důvodových zpráv, judikaturu, vzory typických smluv a podání a úplné znění nařízení vlády č. 108/1994 Sb.. : podle stavu k 1.6.2002. / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 686 s. ; 21 cm - váz.

Zákon o mediaci a probaci : komentář. / Vladislav Větrovec ... [et al.] - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 115 s. - brož.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a související předpisy s komentářem / Petr Petržílek - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 237 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zákon o rodině : podle stavu k 5.6.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 112 s. ; 24 cm - brož.


Zákon proti praní špinavých peněz v novelizovaném znění : komentář k zákonu č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. / Ivan Kolesár - Praha : Linde, 2002. - 123 s. - brož.


Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta právnická. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracovali Dana Bárková, Jiří Malý] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta právnická. : informace o studiu. akademický rok 2002-2003. / [zpracovali Dana Bárková, Pavel Slípek, Michal Heidenreich] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Zdravé obytné a pracovní prostředí / Miloslav Jokl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 261 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Zítřek patří profesionálům : o reformě ozbrojených sil České republiky. / zpracoval Jan Váňa - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 21 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - brož.

Ztracené děti : kauzy, které pohnuly lhostejností. / Roman Schuster - Vyd. 1. - Praha : Hart, 2002. - 119 s., [24] s. obr. příl. - váz.

Z dějin evropských a jiných policejních sborů I : (vybrané kapitoly). / [Miroslav Hus ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2002. - 217 s., 24 obr. na příl. ; 21 cm - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 2.8.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 192 s. ; 24 cm - brož.

Život v prostoru svobody, bezpečí a práva : justice a vnitřní věci v Evropské unii. / [odpovědný redaktor Samuel Truschka] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2002. - 40 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist