Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - E. Politika

za září-říjen 2002

Analýza stavu lidských práv v České republice z pohledu ústavnosti a poznatků KSČM / [redakce Jaroslav Kojzar] - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Atentáty na de Gaulla / Jan Cimický - Vyd. 2., (v Akcentu 1). - Třebíč : Akcent, 2002. - 89 s. : il. - váz.

Boleslavské atentáty : atentát čtvrtý. : případ Prokop a Wolfenbüttelské ilustrace. / Václav Tatíček - 1. vyd. - Praha : Apropos, 2002. - 118 s. : il., mapa, plánky ; 23 cm - brož.

Cesta k vyhnání 1938-1945 : plány a rozhodnutí o "transferu" Němců z Československa a z Polska. / Detlef Brandes ; [z německého originálu přeložil Petr Dvořáček]. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 499 s. : mapy ; 24 cm - váz.

Cože? Já, a rasista? / [redakčně zpracovala Andrea Semancová] - Praha : Multikulturní centrum, 2002. - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Čas likvidace : [vzpomínky z vězení 1953-1967]. / Bohumil Robeš - Brno : CERM, 2002. - 78 s. : il. ; 25 cm - brož.

Česká literatura v Chicagu : literární tvorba Čechoameričanů v letech 1880-1939. / Vladimír Papoušek - Olomouc : Votobia, 2001. - 204 s. : il. ; 20 cm - brož.

Česká republika a Evropská unie / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 193 s. : il., tab. - Brož.

Česko-slovenská historická ročenka 2001. / [redakční rada Vojtech Čelko ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 434 s. - brož.

Český stát a vzdělanost : příspěvky přednesené na vědecké konferenci "Role státu v transformující se české společnosti" konané 6. a 7. září 2001 v Lužanech. / [editor Pavel Klener, Věra Jirásková] - Praha : Karolinum, 2002. - 359 s. : il. - brož.

Český zájem : vybrané texty z let 1992-2002. / Jakub Patočka - Vyd. 1. - Brno : Host, 2002. - 198 s. - brož.


Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska. / Karel Müller - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 251 s. - brož.


Daň z krve / Jiří Dienstbier - Praha : Lidové nakladatelství, 2002. - 359 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Demokraté a diktároři / Marek Bankowicz ; [překlad z polštiny Michal Kubát]. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 402 s., 8 s. obr. příl. - váz.

Deník čtvrtého odboje : verše a doklady z domácí fronty. / Josef V. Toman-Tománek - Vyd. 1. - [Jesenice] : Hlas-Voice, 2001. - 150, [6] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Dijači Ukrajins'koji Central'noji Rady : biohrafičnyj dovidnyk. / Vladislav Fedorovič Verstjuk, Tetjana Serhijivna Ostaško - Kyjiv : Nacional'na akademija nauk Ukrajiny, 1998. - 254 s. - váz.

Dobří vojáci padli- : ze vzpomínek válečného pilota. / Stanislav Rejthar - 2., opr. vyd. - Praha : Ostrov, 2002. - 303 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

European Union : power and policy-making. / edited by Jeremy Richardson - 2nd Ed. - London : Routledge, 2001. - xvi, 388 s. - brož.

Evoluce euro-amerických vztahů: od strategického spojení k vícedimenzionálnímu partnerství / Eva Cihelková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Evropa v 19. a 20. století : politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje. Část 1. 1815-1939 / Ivan Kulhánek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 139 s. - brož.

Evropa v 19. a 20. století : politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje. Část 2. 1939-2000 / Ivan Kulhánek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 137 s. - brož.

Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku : příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století. / Dana Picková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 225 s. - brož.

Historia del reino y provincias del Peru y vidas de los varones insignes de la compaia de Jesus / Giovanni Anello Oliva - 1. ed. - Lima : Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1998. - lxii, 387 s. : il. - brož.


Holandská skutečnost : nizozemské aktuality, lidé a prostor, tolerance, média, školství, zdravotnictví, zemědělství. / Miroslav Kabela - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 199 s., xvi s. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.


Jagellonský věk v českých zemích : 1471-1526. Díl 3-4. Města; Venkovský lid, národnostní otázka / Josef Macek - Vyd. 2., (v tomto souboru vyd. 1.). - Praha : Academia, 2002. - 599 s. - váz.

Jsme také jenom lidi / [odpovědný redaktor Karel Sýs] - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 77 s. : il. - brož.

Kleopatra : královna králů. / Fiona MacDonald ; ilustroval Chris Molan. ; [z anglického originálu přeložila Zuzana Amchová]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2002. - 48 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Konspirační čítanka / [uspořádali] Al Hidell, Joan d'Arc ; [z anglického originálu přeložil Petr Pálenský]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2002. - 444 s. ; 21 cm - váz.

Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa : neevidované kremace 1941-1945. : zemřelí ve věznicích 1948-1956. / Pavel Paleček - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2002. - 171 s. : il. ; 24 cm - brož.

Muži a radiostanice tajné války / Vítězslav Hanák, OK 1 HR - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : ELLI print, 2002. - 191 s. : il. - brož.

Mých prvních pět životů / Adolf Hermann ; [z anglického rukopisu vybral a přeložil, vysvětlivky a autorovu bibliografii sestavil, ediční poznámku a doslov napsal Marek Toman]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda : G plus G, 2000. - 478 s. : il. ; 20 cm - Triáda ; váz.

Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů" : dekrety prezidenta republiky, 1940-1945. / Jan Kuklík - Praha : Linde, 2002. - 511 s. - brož.

Mzdy zaměstnanců za rok : (z výběrového šetření). 2001. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 65 s. : tab. - brož.

Nicholas Winton a zachráněná generace / Věra Gissingová a Muriel Emanuelová ; [z anglického originálu přeložila Alena Maxová]. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 2002. - 206 s. : il. ; 22 cm - váz.


Nové bezpečnostní prostředí po 11. září a Evropská unie : dopad na Českou republiku. / [František Bublan ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002. - 28 s. - Brož.


Občanský sektor : studie a souvislosti. : sborník textů. / [Marcela Bergerová ... et al.] - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2002. - 214 s. - brož.

Osudy Němců vysídlených z České republiky po roce 1945 : bibliografie periodik a bibliografií. / zpracovali Jaromír Kubíček a Miloš Papírník - Brno : Moravská zemská knihovna, 2002. - 82 s., [1] mapová příl. ; 24 cm - Muzejní a vlastivědná společnost ; brož.

Parlamentní projevy : 1907-1914. / T.G. Masaryk ; [připravili Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera]. - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - 694 s. : portrét ; 21 cm - váz.

Perspektivy mladé generace pro Evropu : česko-německé vztahy v pracích studentů. / editoři Helena Pavlíčková, Zdeněk Radvanovský - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002. - 124 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pestrý týden : 2. listopadu 1926 - 28. dubna 1945. : vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. / Petr Vilgus - 1. knižní vyd. - Praha : P. Vilgus, 2001. - 182 s. : il. - váz.

Pocta všem, kteří vzdorovali : 2. část výstavy Milada Horáková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. - 24 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Polacy na Zaolziu 1920-2000 : zbiór referetów z konferencji naukowej, która odbyla sie 13.-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie. / red. Józef Szymeczek - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2002. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Politikův umělec a umělcův politik : výbor z publicistických textů Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky. - Praha : Votobia, 2002. - 166 s. - brož.

Pomocné technické prapory : o jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. / Jiří Bílek - 2., upr. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 287 s. : il., mapy ; 20 cm - brož.

Protinacistický odboj v Pojizeří 1939-1945 : historie, doklady a vzpomínky bojovníků za svobodu. / [autorský kolektiv HDK SRNPH Pojizeří vedený Bohumilem Dvořákem] - Mladá Boleslav2002 : Severočeské revoluční národní podzemní hnutí Pojizeří při ČSBS-SDOP ČR : Okresní muzeum : Státní okresní archiv, 2002. - 160 s. : il., portréty - Brož.

První a druhé stanné právo na Moravě : (1941-1942). / František Vašek, Zdeněk Štěpánek - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 178 s. : il. - brož.


Přežil jsem gulag : vyprávění po padesáti letech. / Jiří Pavlič - Okna : Místní noviny Podbezdězí, 2000. - 69 s. : il. - Brož.

Sametová špína : [odhalené skandály]. / John Bok, Přemysl Vachalovský - Vyd. 1. - Praha : Hart, 2002. - 222 s. ; 22 cm - váz.

Securitas imperii : sborník k problematice zahraničních vztahů čs. komunistického režimu. 9. / [editor Jan Táborský] - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2002. - 391 s. - brož.

Soliveau, čili, Dokonalý poslanec / Georges-Armand Masson ; z franštiny přeložil Josef Florian. - Praha : Občanský institut, 2002. - 19 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Statt Gemeinschaft ein Auseinandergehen! : Tschechen und Deutsche im Großdeutschen Reich und der Weg zum Abschuß (1938-1945) 2. / Václav Kural - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002. - 346 s. ; 21 cm - brož.

Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání / Eva Hahnová, Hans Henning Hahn - Praha : Votobia, 2002. - 234 s. : il. ; 21 cm - brož.

Temno, doba Koniášova / Jan Fiala - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2001. - 324 s., obr. příl. : il. - brož.

Trans - Atlantic missile defense and security cooperation : conference. : 27th April 2001, Prague, Troja Chateau. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2002. - 88 s. - [sic] ; brož.

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 55, iv s. ; 30 cm - Brož.

Týrej svoje iluze / Thomas Fleming ; [z anglického originálu přeložil Michal Semín]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 10 s. ; 21 cm - Brož.

Vídeňský kongres : salony, kuloáry, budoáry. / Luboš Taraba - Vyd. 1. - Praha : Baset, 2002. - 363 s. : il. - váz.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 : Jihomoravský kraj. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2002. - 127 s. - brož.


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 15.6.2002 : Karlovarský kraj. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2002. - 38 s. : il., mapy - brož.

Výsledky voleb 1990-2000 v okresech Moravskoslezského kraje / zpracovala KR Ostrava, odbor informačních služeb - Ostrava : Český statistický úřad, 2002. - 76 s. : il. (většina barev.) - brož.

Vzpomínky, svědectví a naděje / Josef Fišera a Eugénie Fišerová - Vyd. 1. - Praha : V Ráji, 2002. - 238 s. : il., portréty, mapy, faksim. ; 21 cm - brož.

Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru / František X. Halas - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 72 s. ; 25 cm - brož.

V síti, aneb, My všichni, žejo, chceme tu demogracii! / Petr Žantovský - Praha : Votobia, 2002. - 334 s. ; 21 cm - brož.

Zdi a mosty : česko-romské vztahy. / Olga Šmídová (ed.) - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova : Sdružení Biograf, 2001. - 165 s. - brož.

Život v prostoru svobody, bezpečí a práva : justice a vnitřní věci v Evropské unii. / [odpovědný redaktor Samuel Truschka] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2002. - 40 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

15.5.1921 založení KSČ : ve službách Kominterny. / Martin Nechvátal - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2002. - 125 s. ; 18 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 17.01.2020 14:58
TOPlist