Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za září-říjen 2002

Agresivita a šikanování : studijní text kurzu PC Plzeň. / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 12 s. - brož.

Annals of Warsaw Agricultural University : agricultural economics and rural sociology. No. 33. 1998. / [editorial board Mieczyslaw Adamowicz ... et al.] - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1998. - 117 s. : tab. - Brož.

Archiwum Adama Bienia : akta narodowosciowe (1942-1944). / [opracowanie Jan Brzeski, Adam Rolinski] - Kraków : Biblioteka Jagiellonska : Ksiegarnia Akademicka, 2001. - xxxii, 606 s. : il. - brož.

Cena Františka Palackého za rok 2002 udělena Univerzitou Palackého v Olomouci 2002. / [odpovědný redaktor Vladimír Řehan] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 23 s. : il. - brož.

Cesta k domovu : svědectví o diecézních centrech života mládeže. / Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 129 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 19 cm - váz.

Chronika kul'turnoj, naučnoj i obščestvennoj žizni russkoj emigraciji v Čechoslovackoj respublike T. 1. 1919-1929 / pod obščej redakciej L. Beloševskoj - 1. vyd. - Praga : Slavjanskij institut AN ČR, 2000. - 368 s. - brož.

Chronika kul'turnoj, naučnoj i obščestvennoj žizni russkoj emigraciji v Čechoslovackoj respublike T. 2. 1930-1939 / pod obščej redakciej L. Beloševskoj - 1. vyd. - Praga : Slavjanskij institut AN ČR, 2001. - 639 s. - brož.

Chvála svádění : umění milovat. / Xavier Deleu, Véronique J. ; [z francouzštiny přeložila Vanda Kopečková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 270 s. ; 21 cm - váz.

Církev, kultura, společnost, misie / Pavel Ambros - 2., přeprac. vyd., (1. vyd. ve Vydavatelství UP v Olomouci). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 152 s. - brož.

Cože? Já, a rasista? / [redakčně zpracovala Andrea Semancová] - Praha : Multikulturní centrum, 2002. - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.Cvičení z metod operační a systémové analýzy
/ Jan Získal, Ivanka Kosková - [4., přeprac. vyd.] - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 203 s. : il. ; 29 cm - [sic] ; brož.


Cvičné texty pro logopedii / Hana Treuová, Ludmila Linhartová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. - 191 s. : barev. il. - brož.

Česká literatura mezi Němci a Slovany / Antonín Měšťan - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 319 s. ; 20 cm - brož.

Česká literatura v Chicagu : literární tvorba Čechoameričanů v letech 1880-1939. / Vladimír Papoušek - Olomouc : Votobia, 2001. - 204 s. : il. ; 20 cm - brož.

Česko-slovenská historická ročenka 2001. / [redakční rada Vojtech Čelko ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 434 s. - brož.

Český statistický úřad : výroční zpráva. 2001. - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 48 s. : il. - brož.

Český stát a vzdělanost : příspěvky přednesené na vědecké konferenci "Role státu v transformující se české společnosti" konané 6. a 7. září 2001 v Lužanech. / [editor Pavel Klener, Věra Jirásková] - Praha : Karolinum, 2002. - 359 s. : il. - brož.

Duchovní vývoj lidstva : bytost člověka, řád vesmíru a uskutečnění duchovního státu. / [napsal] Josef Staněk, [automatická kresba] Jana Brzobohatá - 1. vyd. - Brno : Agape, 2002. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dvojčata : jejich vývoj a výchova. / Klára Rulíková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 142 s. : il. ; 20 cm - brož.

Euroregionální přeshraniční spolupráce na česko - polské hranici : sborník z mezinárodní konference, Ostrava 25.-26.10.2001. : EU CBC Phare - společný fond malých projektů: Zapojení vysokých škol České republiky a Polské republiky do přeshraniční spolupráce na česko-polské státní hranici. / editoři Arnošt Wahla, Václav Lednický, Viktorie Janečková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 142 s. : il. - brož.

Evropa v 19. a 20. století : politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje. Část 1. 1815-1939 / Ivan Kulhánek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 139 s. - brož.


Evropa v 19. a 20. století : politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje. Část 2. 1939-2000 / Ivan Kulhánek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 137 s. - brož.


Evropská idea : idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. 1. Do roku 1938 / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 193 s. - brož.

Evropská idea : idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. 2. 1938-1950 / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 271 s. - brož.

Frauen als Lesepublikum unterhaltender Periodika im achtzehnten Jahrhundert / Andrea Seidler - Szeged : Scriptum, 1999. - 12 s. - brož.

Gender v OSZ: porovnání znalostí a dovedností dívek a chlapců v maturitním předmětu občanský a společenskovědní základ : zpráva z výzkumného šetření genderové neutrality maturitního předmětu občaský a společenskovědní základ. / Irena Moravcová-Smetáčková, Marek Mičienka, Petra Rubánková - Praha : Tauris, 2002. - 55 s., příl. : il. - brož.

Guide to living in the Czech Republic : where to go, accomodation, culture, transport, language tips and more--. / Jana Konečná - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 129 s. : il. ; 15 cm - brož.

Hle, váš Bůh : biblické studium Božích vlastností pro dnešní ženu. / Myrna Alexanderová ; [překlad Jindřiška Steblová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 97 s. ; 21 cm - brož.

Hodiny / Michael Cunningham ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Jindra]. - Vyd. 1. - V Praze : Odeon, 2002. - 191 s. - váz.

Holandská skutečnost : nizozemské aktuality, lidé a prostor, tolerance, média, školství, zdravotnictví, zemědělství. / Miroslav Kabela - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 199 s., xvi s. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.

Hoře a milost : ke kořenům teologie radikálního modernismu. / Zdeněk Kučera - Brno : L. Marek, 2001. - 128 s. - brož.

Informační společnost a životní prostředí : IV. konference. : Brno, 4.-5.12.2001. - 1. vyd. - Praha : ECON publishing, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) + 1 CD-ROM. - brož.

Jagellonský věk v českých zemích : 1471-1526. Díl 3-4. Města; Venkovský lid, národnostní otázka / Josef Macek - Vyd. 2., (v tomto souboru vyd. 1.). - Praha : Academia, 2002. - 599 s. - váz.

Jak říkat pravdu o dějinách : historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké. / Joyce Applebyová, Lynn Huntová, Margaret Jacobová ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Suchomel]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 273 s. ; 21 cm - váz.


Jak šly děti z mateřské školy do zoologické zahrady / [Alena Nedvědová ; kresby Eva Dlouhá]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 12 s. : il. (větš. barev.) ; 21 cm - brož.

Josefu Švejkovi je 30 milionů let : eseje ze třetí kultury v roce 2001/2002. / František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 324 s. ; 20 cm - váz.

Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky / Marta Jobánková a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 225 s. ; 21 cm - brož.

Když započal čas : doklady o bozích z vesmíru, kteří změnili vývoj lidstva. / Zecharia Sitchin ; [z anglického originálu přeložila Alžběta Slavíková-Hesounová]. - Praha : Dobra, 2002. - 551 s. : il., plány ; 21 cm - brož.

Knížka pro chytré děti / Věra Krumphanzlová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 125 s. : il. ; 23 cm - brož.

Komeniologická literatura za rok 2001 s dodatky ze starší získané literatury 2001. / zpracovatel Eva Berndorffová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 95 s. - brož.

Komunikace ve škole : vybrané kapitoly. / Stanislava Müllerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 73 s. ; 21 cm - brož.

Komunikace v řídící práci a v obchodním vyjednávání / Milan Mikuláštík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 151 s. - brož.

Komunitní plánování - věc veřejná : jak zjistit, co lidé opravdu chtějí?. : jak zlepšit život v obci?. / [zpracovali Vladana Vasková, Ondřej Žežula] - Vyd. 1. - Praha : Jan, 2002. - 15 s. - brož.

Koncipování budoucnosti v Evropě 2001 : sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia. : Praha, 10.-12.9.2001. : proceedings of the 6th international colloquium. / [redaktor František Petrášek] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 130 s. - brož.


Kultura v Praze : výroční zpráva o financování kultury hl. m. Prahou v roce 2001. / Odbor kultury a výstavnictví Magistrátu hlavního města Prahy - 1. vyd. - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2002. - 124 s. : barev. il. - brož.


Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference. / editoři Ivo Čermák, Michal Miovský - 1. vyd. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. - 121 s. : il. - brož.

Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus : Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. : Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. : internationales Symposium. : Szeged (Ungarn), 23.-24.3.1999. / herausgegeben von István Monok, Péter Ötvös - Szeged : Scriptum, 2001. - 122 s. - brož.

Manželský svár : zvládnete-li manželský dialog, zvládli jste manželství. / Miroslav Plzák - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - vi, 101 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Manželství a jiné pohromy : [kniha fejetonů]. / Radka Skácelová ; [ilustrace Jiří Winter-Neprakta]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 102 s. : il. ; 20 cm - brož.

Milevsko : ročenka. : město, kultura, sport. 2001. / [odpovědný redaktor Jiří Kálal] - [Milevsko] : Milevský kraj, 2002. - 84 s. : il. - Brož.

Minulostí Rokycanska Roč. 8. 1999. Č. 11. / [odpovědný redaktor Petros Cironis] - Rokycany : Státní okresní archiv, 1999. - 51 s. : il. -

Naslouchej sám sobě a porozumíš i druhým : všem, pro něž svoboda bytí znamená úctu, porozumění a toleranci. / Jacques Salomé, Sylvie Galland ; [překlad z francouzského originálu Pavla Drinocká]. - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - x, 290 s. : il. - brož.

Neboj se a zkus to : informativní příručka pro začínající učitele na prvním stupni základní školy. / Karin Dobešová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 66 s. - brož.

Nicholas Winton a zachráněná generace / Věra Gissingová a Muriel Emanuelová ; [z anglického originálu přeložila Alena Maxová]. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 2002. - 206 s. : il. ; 22 cm - váz.

Niterný leadership / Peter Urs Bender, Eric Hellman ; [z anglického originálu přeložil Pavel Medek]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2002. - 219 s. : il. ; 24 cm - brož.


Normativní základy rodinné politiky - co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 10.-11.12.2001. / [František Bartoš ... et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2002. - 107 s. - Brož.


Olomouc literární / František Všetička - Olomouc : Votobia, 2002. - 253 s. : il. ; 20 cm - brož.

Osteoporóza u mužů / Jiří Kocián - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 140 s. : il. ; 16 cm - brož.

Ostravská univerzita v Ostravě : Filozofická fakulta. : informace o studiu. Akademický rok 2002-2003. / [redaktor Iva Málková] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Osudy Němců vysídlených z České republiky po roce 1945 : bibliografie periodik a bibliografií. / zpracovali Jaromír Kubíček a Miloš Papírník - Brno : Moravská zemská knihovna, 2002. - 82 s., [1] mapová příl. ; 24 cm - Muzejní a vlastivědná společnost ; brož.

Osvojení a pěstounská péče / Jarmila Koluchová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 155 s. : il. ; 23 cm - brož.

O nomádství : iniciační toulky. / Michel Maffesoli ; [z francouzského originálu] přeložil Josef Fulka. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 265 s. ; 19 cm - váz.

Pestrý týden : 2. listopadu 1926 - 28. dubna 1945. : vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. / Petr Vilgus - 1. knižní vyd. - Praha : P. Vilgus, 2001. - 182 s. : il. - váz.

Pět jazyků lásky / Gary Chapman ; [z anglického originálu přeložila Jana Bucková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 137 s. - brož.

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2002 : (statistický lexikon obcí). 2002. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 107 s. : tab. - brož.

Pohled do hrnce uprchlíka II / [recepty sestavily Věra Roubalová a Daniela Vítková ; překlad Zina Freundová]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G : Centrem pro otázky migrace, 2002. - 71 s. ; 17 cm - brož.

Pohyb ve stáří je šancí / Miloš Matouš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pojď a následuj mě : témata pro společenství mládeže. 1. / redakce P. Jan Balík - Praha : Paulínky, 2001. - 135 s. + 10 příl. - brož.


Polacy na Zaolziu 1920-2000 : zbiór referetów z konferencji naukowej, która odbyla sie 13.-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie. / red. Józef Szymeczek - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2002. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Politikův umělec a umělcův politik : výbor z publicistických textů Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky. - Praha : Votobia, 2002. - 166 s. - brož.

Prevence a diagnostika negativních sociálních jevů z hlediska soudní psychiatrie / Josef Kříž - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 53 s. ; 29 cm - brož.

Problémové děti s poruchami učení a chování : studijní text kurzu PC Plzeň. / Alena Nedvědová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 43 s. - brož.

Prodej problémovým zákazníkům : klíč k vyjednávání a přesvědčování. / Nicolas Caron ; [z francouzského originálu přeložila Ludmila Desbrosseová]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 217 s. : il. ; 23 cm - brož.

Předdiplomní statistický seminář / Marie Prášilová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Přehled vybrané sociologické problematiky / Bedřich Zapletal, Jaroslava Mišíková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 42 s. - brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2001. Díl 1. / zpracoval Odbor šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 119 s. : tab. - brož.

Psychické násilí v rodině a v zaměstnání / Marie-France Hirigoyen ; [z francouzského originálu přeložila Abigail Kozlíková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 229 s. ; 21 cm - váz.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 16. aktualizace. / Ludmila Strejčková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

RAAdce učitele 7. aktualizace. / Eva Vondráková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie / Martin Hampl & kol. - Praha : DemoArt, 2001. - 328 s. : il. ; 23 cm - brož.


Rodina v ohnisku zájmu : kaleidoskop aktivit některých prorodinných organizací. / [Lucie Ambrozková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Národní centrum pro rodinu : Asociace center pro rodinu, 2002. - 94 s. : il. ; 24 cm - Brož.

Řeč těla : výklad, mimoslovní komunikace, porozumění signálům. / [z anglického originálu přeložila Petra Klůfová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 240 s. : il. ; 15 cm - brož.

Sametová špína : [odhalené skandály]. / John Bok, Přemysl Vachalovský - Vyd. 1. - Praha : Hart, 2002. - 222 s. ; 22 cm - váz.

Sociologická imaginace / Charles Wright Mills ; s novým doslovem Todda Gitlina. [z anglického originálu] přeložil Václav Dušek - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 310 s. - brož.

Spojení : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 90). / zpracoval Milan Kameník - Brno : CERM, 2002. - 90 s. : tab. - brož.

Systémové řízení : sborník referátů z mezinárodní konference. : 12. a 13.6.2002 v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 642 s. : il., tab. - brož.

Tajné dějiny světa 2. Ráj versus evoluce / Zdeněk Krušina - Praha : Eminent : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 334 s. : il. - Eminent ; váz.

Temní rytíři a ošumělé hrady / Terry Deary ; ilustroval Philip Reeve. ; [z anglického originálu přeložil Robert Novotný]. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 173 s. : il. - brož.

Tyfloservis : výroční zpráva. 2001. - Praha : Tyfloservis, 2002. - 40 s. : il. - brož.

Umělecká Paříž : průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů. / Václav Fiala - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 317 s. : il., portréty, mapy ; 20 cm - brož.

Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. / Alvin Toffler, Heidi Tofflerová ; z anglického originálu přeložili Bohuslav Blažek a Jan Miřejovský. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán : Argo, 2002. - 303 s. ; 21 cm - Dokořán ; váz.


Věkové složení obyvatelstva ČR v roce : (odhad). 2001. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 19 s. : tab. - brož.


Víc než nic : logika lidského osudu. / Robert Wright ; [z anglického originálu přeložil Antonín Hradilek]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 460 s. - brož.

Vynes ten koš! : asertivita v manželství a v rodině. / Tomáš Novák - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 120 s. ; 20 cm - brož.

Vystavujeme na veletrhu / Foret Miroslav ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 110 s. : il. ; 23 cm - brož.

Zaměstnávání zdravotně postižených s vlastním zaměřením na transformující se země : sborník materiálů z mezinárodní konference uskutečněné dne 26. října 2001. - Praha : Informační centrum Ústředního stacionáře Sdružení zdravotně postižených v ČR, 2001. - 78 s. - Brož.

Základy stupidologie / František Koukolík, Jana Drtilová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 490 s. : il. - soubor

Zvládáte své manažerské role? : jak rozhodovat, předávat informace, organizovat a motivovat své podřízené. : testy. / Oldřich Šuleř - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 187 s. : il. ; 22 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist