Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 2002

Abraham, povolaný Bohem / Witness Lee - 2. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2000. - 336 s. ; 21 cm - brož.

Alfons Mucha - Paříž 1900: Le Pater - Otčenáš : [výstavní sály Obecního domu, 12. červen - 29. září 2002. / autoři textů] Anna Dvořáková, Helen Bieri Thomson, Bernadette de Boysson - 1. vyd. - Praha : Obecní dům, 2002. - 131 s. : il. (některé barev.) - brož.

Annapurna : 50 let expedic do zóny smrti. / Reinhold Messner ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 156 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - Brána ; váz

A motif-index of Luis Rosado Vega's Mayan legends / Jim C. Tatum - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - xxxviii, 113 s. - brož.

A Villányi-hegység botanikai és zoológiai alapfelmérése / szerkeszette Uherkovich Ákos - Felelös kiad. - Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 2000. - 416 s. : il. - Brož.

Beckett a zen : dilema v románech Samuela Becketta. / Paul Foster ; přeložil Tomáš Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 398 s. - brož.

Bernard Bolzano / Marie Červinková-Riegrová - 2. samost. vyd. - Mladá Vožice : Městský úřad, 2001. - 63 s., [14] s. obr. příl. ; 23 cm - brož.

Blagorazumije moral'nogo zakona : posobije po vospitaniju novych demokratov. / [František Venzara] - Izd. 1. - Štepanov u g. Olomouc : Svet pravdy moral'nogo zakona, 2002. - 12 s. - brož.

Bohové a lidé / Petros Cironis - Rokycany : Státní okresní archiv Rokycany, 2002. - 138 s. : il., mapy ; 23 cm - Brož.

Boleslavské atentáty : atentát čtvrtý. : případ Prokop a Wolfenbüttelské ilustrace. / Václav Tatíček - 1. vyd. - Praha : Apropos, 2002. - 118 s. : il., mapa, plánky ; 23 cm - brož.

Boží ekonomie / Witness Lee - Opr. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Boží evangelium : pochopení pravdy Božího spasení. Svazek 1. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1999. - 262 s. - brož.


Boží evangelium : pochopení pravdy Božího spasení. Svazek 2. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1999. - s. 270-458 - brož.

Boží vítězové : záznam z třetí konference vítězů. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1999. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Bůh existuje / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 14 s. - brož.

Cesta do Říma : pěší ekumena. / Ivan Kolman, Petr Nobilis - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 172 s. ; 21 cm - brož.

Cesta k domovu : svědectví o diecézních centrech života mládeže. / Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 129 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 19 cm - váz.

Cesta, pravda, život : postila otce Karla. : slovo Boží na vlnách Svobodné Evropy (1980-1995). / [Karel Jaroslav Fořt] - Vyd. 2., dopl. a opr. - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2002. - 423 s. ; 21 cm - brož.

Cestou k Bohu : (první seznámení pro dosud nevěřící s pravdami katolické víry a s Církví). / Karel Dachovský - 2. vyd. - Praha : Řád, 2002. - 25 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve. / Christoph Schönborn ; [z německého originálu přeložil Jakub Holeček]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 112 s. - brož.

Církev, kultura, společnost, misie / Pavel Ambros - 2., přeprac. vyd., (1. vyd. ve Vydavatelství UP v Olomouci). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 152 s. - brož.

Co nám řekl a napsal Mistr Jan Hus : sborník materiálů pro Den české reformace. / připravila Jiřina Kubíková - 1. vyd. - Praha : Církev československá husitská, 2002. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Cyrilometodějský kalendář 2003. / [uspořádala R. Holčáková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Katolický týdeník, 2002. - 203 s. : il. - brož.


Časné vstávání / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 11 s. ; 21 cm - brož.


Čas s Pánem / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 10 s. ; 15 cm - brož.

Čtení Bible / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 16 s. ; 21 cm - brož.

Čtení Slova modlitbou / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 11 s. ; 15 cm - brož.

Der Basler Buchdruck und die Reformation / Peter G. Bietenholz - Szeged : Scriptum, 1998. - 16 s. : il. - brož.

Doprovázeni Božím Duchem : duchovní doprovázení a rozlišování duchů. / Michael Plattig ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Lochovský]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 127 s. - brož.

Duchovní člověk Svazek 1. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2000. - xxvii, 189 s. - soubor

Duchovní člověk Svazek 2. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - v s., s. 194-439 - soubor

Duchovní člověk Svazek 3. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - v s., s. 444-663 - soubor

Duch s naším duchem / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Dva principy života / Watchman Nee - 1. vydání - Anaheim : Living Stream Ministry, 1997. - 22 s. ; 15 cm - brož.

Eucharistie : mysterium fidei. : sborník přednášek. / [k vydání připravil Jan Hojda] - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2002. - 131 s. - brož.

Evangelia a Skutky apoštolů - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 409 s., [4] s. mapových příloh ; 15 cm - brož.

Evangelizace v místním sboru : letniční perspektiva. : [sborník z mezinárodní konference]. / Lukáš Targosz editor - Albrechtice : Křesťanský život, 2002. - 239 s. ; 20 cm - brož.


Farář, synod, presbyter : sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE. : Praha, 22.-26.1.2001. / [k tisku připravil Michal Kitta] - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2002. - 83 s. - brož.

František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže / Ludvík Dřímal - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 164 s. ; 20 cm - brož.

Fundamentální pastorální teologie / Pavel Ambros - 2., přeprac. vyd., (1. vyd. ve Vydavatelství UP v Olomouci). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 177 s. - brož.

Have you truly been born again of water and the Spirit? / Paul C. Jong - Seoul : Hephzi-bah Publishing House, 1999. - 338 s. : il. ; 23 cm - brož.

Historia del reino y provincias del Peru y vidas de los varones insignes de la compaia de Jesus / Giovanni Anello Oliva - 1. ed. - Lima : Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1998. - lxii, 387 s. : il. - brož.

Hle, váš Bůh : biblické studium Božích vlastností pro dnešní ženu. / Myrna Alexanderová ; [překlad Jindřiška Steblová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 97 s. ; 21 cm - brož.

Horní Lištná : 1852-2002. : kazatelská stanice v Horní Lištné, 150. výročí. / [redakce Anna Bystrzycká] - 1. vyd. - Český Těšín : Slezská církev evangelická, 2002. - 19 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Hoře a milost : ke kořenům teologie radikálního modernismu. / Zdeněk Kučera - Brno : L. Marek, 2001. - 128 s. - brož.

Identita církve - identifikace s církví : sborník přednášek. / [k vydání připravil Jan Hojda] - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2002. - 79 s. - brož.

Interrupce: ano nebo ne? : (důvody proti interrupcím). / John L. Grady ; z angličtiny přeložil Karel Dachovský. - Vyd. 2. - Praha : Řád, 2002. - 31 s. - brož.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 6. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2002. - 244 s. - Brož.Jak nalézt cestu
: pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos. / Peter Dyckhoff ; [z německého originálu přeložil Vratislav Slezák]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 302 s. ; 19 cm - váz.


Jak přivádět lidi ke Kristu / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1997. - 16 s. ; 21 cm - brož.

Jak studovat Bibli : praktické rady, jak přijímat světlo z Božího Slova. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - 138 s. ; 21 cm - brož.

Jak šly děti z mateřské školy do zoologické zahrady / [Alena Nedvědová ; kresby Eva Dlouhá]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 12 s. : il. (větš. barev.) ; 21 cm - brož.

Jesenické zlaté stezky / Viera Večeřová, Josef Večeřa - 2. dopl. vyd. - Jeseník : Pinka, 2002. - 125 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Jeseníky : turistická mapa. / [odpovědný redaktor Radek Hlaváček] - 1. vyd. - [Měř.] 1:100 000. - Praha : Kartografie, 2002. - 1 mapa ; 60 x 84 cm. + 1 příl. - brož.

Jistota, bezpečnost a radost ze spasení / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 14 s. ; 15 cm - brož.

Josefu Švejkovi je 30 milionů let : eseje ze třetí kultury v roce 2001/2002. / František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 324 s. ; 20 cm - váz.

Josef Jiran, kněz a voják Kristův : sborník k nedožitému 50. výročí kněžství. / [redakce Jan Adámek, Pavel Sekyrka, Zdeňka Machartová-Folková] - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2002. - 47 s. : il. - brož.

Jóga prstů nejen pro děti : dynamická cvičení motoriky prstů pro každý věk. / zpracoval Pavel Hájek - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 17 s. : il. - brož.

Kanonizační právo : podle zákonodárství Jana Pavla II.. / Henryk Misztal ; [přeložil, redakčně zpracoval František Polášek]. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 561 s. - váz.

Karmelitánský kalendář : čtení pro poučení i zábavu. 2003. / [výběr, uspořádání a redakce Markéta Hejná] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 144 s. : il. - brož.


Katechismus katolické církve / [z francouzštiny přeložil Josef Koláček ; dodatky a opravy přeložila Markéta Koronthályová]. - Vyd. 2. [dopl. a opr.], V Karmelitánském nakladatelství. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - vi, 793 s. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.


Katolikus Intézményi Könyvtárak Magyarországon : 1526-1726. : jegyzékszerü források. / sajtó alá rendezte Zvara Edina - Szeged : Scriptum, 2001. - 499 s. - brož.

Kauza Kristus / Lee Strobel ; [překlad z angličtiny Milan Koldinský]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 276 s. ; 21 cm - brož.

Kereszténység és államiság Baranyában : Pécsvárad 2000-2001. / [katalógust szerkesztette Huszár Zoltán] - Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 2000. - 175 s. : il. (většina barev.) - brož.

Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí, poezií a požehnáními. / John O'Donohue ; [z anglického originálu přeložila Marie Polasková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 174 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kniha Odpovědí : dvacet nejčastějších otázek ke stvoření, evoluci a knize genesis a odpovědi současných vědců. / Don Batten ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů, 2002. - 260 s., obr. příl. : il. - brož.

Knižní evangelizace v 21. století / Bill Beckworth ; [překlad Ema Jelínková]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 98 s. : il. - brož.

Komeniologická literatura za rok 2001 s dodatky ze starší získané literatury 2001. / zpracovatel Eva Berndorffová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 95 s. - brož.

Kontakty s věčností / Danna Fürstová - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 164 s. ; 20 cm - váz.

Kristus je duch a život / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 18 s. - brož.

Kristus je všemi duchovními věcmi : [získávání všepojímajícího Krista]. / Watchman Nee ; [přeloženo z angličtiny]. - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 68 s. ; 21 cm - brož.

Krkonošské práce 38. 2001. / [redakční rada Igor Míchal ... et al.] - Vyd. 1. - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2002. - 260 s. : il., tab. - brož.

Křest / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1997. - 15 s. ; 21 cm - brož.


Kundaliní pro začátečníky : nejkratší cesta k sebeuskutečnění. / Ravindra Kumar ; [z anglického originálu přeložil Jan Hesoun]. - Praha : Dobra, 2002. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy : (moji pamětihodnější snové). : sny z let 1763-1834. / Jozef H.A. Gallaš ; k vydání připravil Jiří J.K. Nebeský. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2002. - 125 s. : faksimile ; 20 cm - brož.

Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus : Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. : Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. : internationales Symposium. : Szeged (Ungarn), 23.-24.3.1999. / herausgegeben von István Monok, Péter Ötvös - Szeged : Scriptum, 2001. - 122 s. - brož.

Lidský duch - klíč k prožívání Krista / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 13 s. ; 15 cm - brož.

Liturgický kalendář : pro české a moravské diecéze. 2002-2003. / [uspořádal Heřman Fritsch] - Praha : Katolický týdeník, 2002. - 198 s. - brož.

Lynasovy úsměvy / Frank Pagden ; [z angličtiny přeložil Gerik Císař]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 85 s. : il. ; 17 cm - brož.

Malí lidé v Novém zákoně / Erich Läufer ; [z německého originálu přeložila Dagmar Šmerdová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 102 s. ; 18 cm - brož.

Miluj a dělej, co chceš : úvahy hledajícího srdce. / [vybrala a uspořádala Antonio Rivas] ; [překlad z latiny Petr Soukup]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 230 s. ; 20 cm - brož.

Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat : 29.-31.5.2002, Olomouc a Petrov nad Desnou. : sborník referátů ze semináře. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 99 s. : il. ; 29 cm - brož.

Minerals of the Carpathians / [text by] Gheorghe Udubasa ... [et al.] ; edited by Sándor Szakáll. - Prague : Granit, 2002. - 479 s. : il. (většina barev.) - váz.

Modelový výzkum zlepšení plavebních podmínek dolního Labe v úseku Střekov-Prostřední Žleb / Josef Libý, Pavel Novák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2002. - 40 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Modlitba pro Jitřenku : [ztráty a nálezy v ozvěnách času]. / Jiří Sehnal - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 125 s. : il. ; 21 cm - brož.


Modlitba / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 15 s. ; 21 cm - brož.

Moudrost morálního zákona : pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových demokratů. / [František Venzara] - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2002. - 12 s. - brož.

Mystika všedního dne / David Torkington ; [z anglického originálu přeložily Lenka Urbanová a Zora Frelová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 111 s. ; 18 cm - brož.

Mýty v zrcadle vědy a fantazie, aneb, Co když to bylo takhle / Jita Splítková - 1. vyd. - Praha : Luděk Kovář - Gumruch DTP, 2002. - 159 s. : il. - brož.

Na Hroznatově míse : sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 3. 2001. / [uspořádal Hroznata František Janoušek] - Tišnov : Sursum, 2001. - 91 s., obr. příl. : il. - brož.

Na Hroznatově míse : sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 4. 2002. / [uspořádal Hroznata František Janoušek] - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 93 s. : il. - brož.

Náboženská zkušenost a lidská duše : o hraničních otázkách náboženství a psychologie. : svatost a nemoc. : Bůh a satan. / Josef Sudbrack ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Lochovský]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 136 s. ; 20 cm - brož.

Náš lidský duch / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 70 s. ; 21 cm - brož.

Neboj se, jen věř! : biblické katecheze a svátost smíření pro mladé lidi. / Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 87 s. ; 21 cm - brož.

NeSkutečné příběhy / Zdeněk Rafael Budil - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Normální křesťanská víra : jak nalézt Boha a život v Kristu. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1999. - 213 s. ; 21 cm - brož.


Nová smlouva : prožívání milosti skrze Boží zaslíbení, skutky a smlouvy. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 102 s. ; 22 cm - brož.


Obřady, pomazání nemocných a péče o nemocné - [2. české vyd.] - Kostelní VydříPraha : Karmelitánské nakladatelství : Liturgický institut, 2002. - 161 s. ; 24 cm - váz.

Odloučení od světa / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1997. - 15 s. ; 21 cm - brož.

Odpoutanost : co nás svazuje v duchovním životě. / Basilius Doppelfeld ; z německého riginálu přeložil Jakub Holeček]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 102 s. ; 18 cm - brož.

Opravdový život v Bohu 10. / Vassula Ryden ; [podle anglického originálu přeložila Marie Mrázková]. - V ČR vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 166 s. - brož.

Osudy bohoslovců v Reichu / Antonín Šuránek - [S.l. : s.n., 2002]. - 175 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Padre Pio - život s utrpením / Stella M. Lilley ; [překlad do češtiny Karel Dachovský]. - 2. vyd. - Praha : Řád, 2002. - 12 s. : il. - brož.

Paprsky života / Naděžda Janotová-Prokopová - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 134 s. : il. - brož.

Páter Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě / [Alessandro da Ripabottoni ; překlad Ctirad Václav Pospíšil]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 167 s. - brož.

Píseň písní : [láskyplný vztah mezi Bohem a člověkem]. / Watchman Nee - Vyd. 1. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Plavební kanál Fláje-Clausnitz v Krušných horách : stručný průvodce historií a současností významné technické památky. / Vít Joza ; [překlad Norbert Krutský]. - Vyd. 1. - Mariánské Radčice : Krušnohorská iniciativa, 2002. - 78 s., [12] s. obr. příl. ; 19 cm - brož.

Podivuhodné setkání / Clifford Goldstein ; [překlad z anglického originálu Vanda Ohnisková]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 102 s. ; 21 cm - váz.


Pojď a následuj mě : témata pro společenství mládeže. 1. / redakce P. Jan Balík - Praha : Paulínky, 2001. - 135 s. + 10 příl. - brož.


Pojď a následuj mě : témata pro společenství mládeže. 2. / redakce P. Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2002. - 166 s. + 10 příl. - brož.

Posmrtný život zvířat : říše zvířat na onom světě. / Harold Sharp ; [z německého originálu přeložil Josef Neudorfský]. - Vyd. 1. - V Brně : Jiří Alman, 2002. - 53 s. : il. ; 23 cm - brož.

Poutní tradice Šumavy : (Sušicko). / Milan Pokorný - 1. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2002. - 127 s. : il. ; 22 cm - váz.

Poznání života / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - 201 s. ; 21 cm - brož.

Po skutcích poznáte je : (řada vzpomínek z dětství). / Oldra Sedlmayerová - Brno : Vydav. družstvo Mor.-sl. revue, 1921. - 29 s. ; 16 cm - Brož.

Prokletý Atlantik : osudy posádek německých ponorek 1939-1945. / Hans Herlin ; [z německého originálu přeložil Tomáš Tlustý]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2002. - 299 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci : konference 7.-8. prosince 2001. : Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice. / [redakční rada: Tomáš Machula ... et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 135 s. : il. ; 24 cm - Brož.

Příběhy Starého zákona / Miloš Mlčoch, Milan Polák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 96 s. : il. ; 29 cm - brož.

Pyreneje : [turistický průvodce]. / Marc Dubin ; [z anglického originálu přeložil Radek Přerovský]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 620 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 20 cm - brož.

Ralsko : turistická mapa. / [textová část Petr Randus ; autor fotografií Jaroslav Kocourek]. - 1. vyd. - [Měř.] 1:25 000. - Česká Lípa : Geodézie On Line, 2002. - 1 mapa ; 61 x 97 cm. - brož.

Reinhard Bonnke : nadšení pro evangelium. / Colin Whittaker ; [překlad z angličtiny Věra Dvořáková]. - Albrechtice : Křesťanský život, 2002. - 212 s., [32] s. obr. příl. - brož.

Religionistika I. / Miloš Raban - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 79 s. ; 21 cm - brož.


Return to the gospel of the water and the Spirit / Paul C. Jong - Seoul : Hephzi-bah Publishing House, 1999. - 330 s. : il. - brož.

RNDr. Karel Hujer : (1902-1988). : články a úvahy. / uspořádal Přibyslav Šimice - [Praha] : Vyšehrad, 2002. - 183 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Rozjímání nad žalmy / sestavil František Opletal - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 358 s. - brož.

Rudolf Michalik - více světla! : (1901-1993). : Muzeum umění Olomouc, 9.5.-7.7.2002. : publikace k výstavě. / [texty Rudolf Michalik, David Voda, Pavel Zatloukal] - Olomouc : Muzeum umění, 2002. - 84 s. : barev. il. - brož.

Saí Baba promlouvá o světu a o Bohu Sv. 3. / prostřednictvím Stephan v. Stepski-Doliwa ; [z německého originálu přeložily Alana Seydel, Hana Abel, Marie Nováková]. - Ostrava : Libuše Čermáková, 2002. - 278 s. : il. - váz.

Saí Baba promlouvá o vztazích Sv. 2. / prostřednictvím Stephan v. Stepski-Doliwa ; [z německého originálu přeložili Milan Hála, Marie Nováková]. - Ostrava : Grafie, 2001. - 352 s. : il. - váz.

Setkání s Marií / Guy Gilbert ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Kaplan]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 75 s. ; 18 cm - brož.

Sféry stvoření, aneb, Cesta člověka / Evžen a Sylvie Paulíčkovi - 1. vyd. - Hradec Králové : E.S.P., 2002. - 438 s., 4 s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Služba Božího slova / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2000. - 321 s. ; 21 cm - brož.

Smysl lidského života / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 14 s. - brož.

Společná shromáždění / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 14 s. ; 21 cm - brož.


Spravedlnost povznáší národ : bilance theologa uprostřed 90. let. / Jakub S. Trojan - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2002. - 219 s. ; 20 cm - brož.


Srdce Buddhy / Chögyam Trungpa ; upraveno Judith L. Lief. ; [z anglického originálu přeložil Antonín R. Machander]. - 1. vyd. - Jablonec n. Nisou : Vadžra, 2001. - 225 s. : il. - brož.

Strom života / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - 145 s. ; 21 cm - brož.

Studujeme společně / Mark Finley ; [překlad Josef Hrdinka a Luboš Miškovský]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 109 s. - brož.

Stupně naděje / Jiří Vilfred - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Svatí v pohledu P. Šuránka 1. / [Antonín Šuránek ; uspořádal Alois Kotek]. - [Olomouc] : Matice cyrilometodějská, [2001]. - 168 s. - Brož.

Svatí z pohledu P. Šuránka 2. / [Antonín Šuránek ; uspořádal Alois Kotek]. - [Olomouc] : Matice cyrilometodějská, [2002]. - 240 s. - Brož.

Svědectví Watchmana Nee / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2001. - 55 s. ; 21 cm - brož.

S jógou na cestě životem / Ivana a Jan Knaislovi - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2002. - 86 s. : il. ; 24 cm - váz.

Tajemství eucharistie : mše svatá. / Jean-Marie Lustiger ; [z francouzského originálu přeložili Josef Jelínek a Jan Joneš]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 119 s. : il. ; 18 cm - brož.

Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje / Zdeněk Klanica - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Futura, 2002. - 61 s. : il. - brož.

Tajemství Krista : poznání Krista skrze církev. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1998. - 59 s. ; 22 cm - brož.

Tajemství lidského života - 2. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 16 s. ; 15 cm - brož.

Temno, doba Koniášova / Jan Fiala - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2001. - 324 s., obr. příl. : il. - brož.


Teologie dějin spásy / Vladimír Boublík ; [z italského originálu přeložil Václav Steiner]. - Kostelní VydříŘím : Karmelitánské nakladatelství : Křesťanská akademie, 2002. - 165 s. ; 20 cm - brož.

Tělo, chrám krásy / Jo Croissant ; [z francouzského originálu přeložila Stanislava Káňová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 198 s. ; 20 cm - brož.

Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách. / Ivana Čornejová - Vyd. 2. - Praha : Hart, 2002. - 264 s. : portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Trhlina v oponě, aneb, Církevní kontakty nizozemských a českých protestantů v letech 1959-1989 / podle diplomové práce Klaase van der Horsta zpracoval Pavel Šebesta - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2002. - 31 s. ; 21 cm - brož.

Tři duše na boso : malé meditace na duchovní tvorbu Táni Fischerové, Dany Majdové, Václava Švejcara. / Karel Funk - Olomouc : Fontána, 2002. - 253 s., [4] s. barev il. : il. - váz.

Utěšitel nejlepší / Jaroslav Durych - Vyd. 2., V MCM 1.. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 52 s. - brož.

Vánoční povídání / ilustrace Marion Krätschmerová, Paul Mangold a Antje Fladová ; [překlad Jana Kudělková]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 109 s. : il. (většina barev.) - váz.

Velikonoční graduál : varhanní doprovod. / Josef Olejník ; [uspořádání Oldřich Heyl]. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2001. - 352 s. - váz.

Věčný Boží plán : zásadní role církve při naplňování Božího přání. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 1999. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Věda o duši : rozpravy a výňatky z dopisů žákům. / Maharaj Sardar Bahadu Jagat Singh Ji - Olomouc : Votobia, 2002. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Víra ve vírech otazníků / David Novák - Brno : TWR-CZ, 2002. - 86 s. ; 19 cm - Brož.

Vnitřní hlas - osvobození : zápisky poctivě hledajícího. / Petr V. "štěstíčko" - Vyd. 1. - Brno : Spiral Energy, 2002. - 148 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Vzácná Kristova krev / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 15 s. ; 15 cm - brož.


Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru / František X. Halas - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 72 s. ; 25 cm - brož.

Vzývání Pánova jména / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 9 s. ; 15 cm - brož.

V paprscích ze stříbra : k výročí korunovace milostného obrazu Panny Marie 21. září 1732. / Miloslav Budík - [S.l. : s.n., 2002]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Watchman Nee : vizionář božského zjevení v tomto věku. / Witness Lee - 1. vyd. - Anahaeim : Living Stream Ministry, 2001. - 326 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základní zjevení ve svatých Písmech / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2000. - 130 s. ; 21 cm - brož.

Z Jeruzaléma až na sám konec země : katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. / [Tomáš Butta ; ilustrovala Jana Wienerová]. - Vyd. 1. - [Praha] : Církev československá husitská, 2002. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Žaltář II : responzorniální žalmy pro všední dny doby adventí, vánoční, postní a velikonoční. / Josef Olejník - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 132 s. - váz.

365 myšlenek pro 365 dnů roku : evropanský diář. 2003. / [citáty vybrali] František Mezihorák, Alena Nelešovská, Hana Ševčíková - 1. vyd. - OlomoucFrankfurt am Main : Nakladatelství Olomouc : Action365, 2002. - 175 s. : il. - brož.

50x Ježíš / Anselm Grün ; [z německého originálu přeložila Jindra Hubková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 195 s. ; 18 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist