Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za září-říjen 2002

Abstrakce a vcítění : příspěvek k psychologii stylu. / Wilhelm Worringer ; [z německých originálů přeložil a doslov napsal David Filip]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2001. - 150 s. - brož.

Africká filosofie : dějiny, trendy, problémy. / Alena Rettová - Středokluky : Zdeněk Susa, 2001. - 237 s. : il. - brož.

Aktuální reinkarnace : děti dokazují své znovuzrození. / Trutz Hardo ; [z německého originálu přeložil Josef Neudorfský]. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2002. - 133 s. : il. - brož.

Árijský Kristus : tajný život Carla Junga. / Richard Noll ; [z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová]. - Vyd. 1 - Praha : Triton, 2001. - 399 s. ; 22 cm - váz.

Beckett a zen : dilema v románech Samuela Becketta. / Paul Foster ; přeložil Tomáš Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 398 s. - brož.

Bernard Bolzano / Marie Červinková-Riegrová - 2. samost. vyd. - Mladá Vožice : Městský úřad, 2001. - 63 s., [14] s. obr. příl. ; 23 cm - brož.

Blagorazumije moral'nogo zakona : posobije po vospitaniju novych demokratov. / [František Venzara] - Izd. 1. - Štepanov u g. Olomouc : Svet pravdy moral'nogo zakona, 2002. - 12 s. - brož.

Bydlení a bytová výstavba v mezinárodním srovnání 1980-2000 / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky a Atelier regionálního rozvoje a bydlení ÚRS Praha - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 70 s. : tab. - brož.

Cena Františka Palackého za rok 2002 udělena Univerzitou Palackého v Olomouci 2002. / [odpovědný redaktor Vladimír Řehan] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 23 s. : il. - brož.

Cestovní ruch prostřednictvím cestovních kanceláří za rok 2001. / zpracoval odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 56 s., [5] s. příl. : tab. - brož.

Coming out : průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe. / [text Ivo Procházka] - Brno : STUD, 2002. - 34 s. : il. ; 14 x 19 cm - brož.

Červené čarování : hádanky, doplňovačky, omalovánky. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.


Člověk a jeho myšlení a chování a inteligentní řešení problémů ve všech oblastech jeho činností : podle obsahově pojaté predikátové (OPP) logiky a kybernetiky a specializovaných vědních disciplin. / František Šargon - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Čtení z ruky / Vijaya Kumar ; [překlad z angličtiny Jana Novotná]. - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2002. - 130 s. : il. ; 15 cm - brož.

Čtení z ruky : škola intuice. / Monika Tafel ; [z německého originálu přeložila Lydie Stočesová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 126 s. : il. ; 21 cm - váz.

Demokraté a diktároři / Marek Bankowicz ; [překlad z polštiny Michal Kubát]. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 402 s., 8 s. obr. příl. - váz.

Duchovní vývoj lidstva : bytost člověka, řád vesmíru a uskutečnění duchovního státu. / [napsal] Josef Staněk, [automatická kresba] Jana Brzobohatá - 1. vyd. - Brno : Agape, 2002. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Empirie a skutečnost : jejich vzájemný poměr mysticko-filosoficky zkoumán vede k duchovnímu osvobození. / Bohumír Šejn - Vyd. 1. - Praha : Bohumír Šejn, 2002. - 335 s. - váz.

Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1. poloviny 20. století / Petr Jemelka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Florentine platonism and Central Europe / edited by Jozef Matula - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 211 s. : il. ; 21 cm - brož.

Geneze filozofického a matematického pojmu prostoru / Romana Votrubová, Jaroslav Drábek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 75 s. - brož.

Grafologie : systém a technické termíny. / Jiří Kulka - Vyd. 1. - Brno : Arcana : Econ, 2001. - 260 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Harmonie energií pro všední den / Ulli Olvedi ; [z německého originálu přeložila Eva Špačková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 119 s. : il. ; 21 cm - váz.


Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení / Michael A. DiSpezio ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Mihulka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 93 s. : il. ; 21 cm - brož.


Hodinová astrologie : jak z horoskopu otázky vyčíst správnou odpověď. / Karen Hamaker-Zondag ; [z německého originálu přeložili Isabela Oravová a Miroslav Orava]. - Brno : Mercurius, 2002. - 240 s. : il. - váz.

Hopla : hádanky, doplňovačky, hlavolamy. / [ilustrace Günter Wongel] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 24 cm - brož.

Idea soucitu: osvícenství britské a francouzské / Gertrude Himmelfarb ; [z anglického originálu přeložil Eduard Geissler]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 19 s. ; 21 cm - Brož.

Identita a relevance : pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky. / Karel Říha - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2002. - 162 s. - brož.

Instituce a odpovědnost : k filosofii ekonomické vědy. / Václav Klusoň - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 202 s. - Brož.

Interrupce: ano nebo ne? : (důvody proti interrupcím). / John L. Grady ; z angličtiny přeložil Karel Dachovský. - Vyd. 2. - Praha : Řád, 2002. - 31 s. - brož.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 6. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2002. - 244 s. - Brož.

Jak mnohem lépe prodávat : zaručený systém metod a technik prodeje používaný nejlepšími světovými obchodníky!. / Brian Tracy ; z anglického originálu přeložil. - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2002. - 325 s. ; 23 cm - brož.

Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi / Alena Držalová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 78 s. - brož.

Jak říkat pravdu o dějinách : historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké. / Joyce Applebyová, Lynn Huntová, Margaret Jacobová ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Suchomel]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 273 s. ; 21 cm - váz.

Jak se zbavit starostí : [cesta k duševní vyrovnanosti, klidu a štěstí]. / K. Sri Dhammananda ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Beneš]. - Olomouc : Votobia, 2002. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Jistota, bezpečnost a radost ze spasení / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 14 s. ; 15 cm - brož.


Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky / Marta Jobánková a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 225 s. ; 21 cm - brož.

Kapitoly z psychologie Díl 3. Vývojová psychologie / Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 51 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Kategorie existence v matematice : [metodická pomůcka pro učitele]. / Jaroalv Drábek, Hedvika Jandíková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 88 s. - brož.

Kategorie pravdy v matematice : [metodická pomůcka pro učitele]. / Jaroslav Drábek, Marie Šilarová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Když započal čas : doklady o bozích z vesmíru, kteří změnili vývoj lidstva. / Zecharia Sitchin ; [z anglického originálu přeložila Alžběta Slavíková-Hesounová]. - Praha : Dobra, 2002. - 551 s. : il., plány ; 21 cm - brož.

Kniha keltské moudrosti : inspirace starou keltskou moudrostí, poezií a požehnáními. / John O'Donohue ; [z anglického originálu přeložila Marie Polasková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 174 s. : il. ; 21 cm - brož.

Knížka pro chytré děti / Věra Krumphanzlová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 125 s. : il. ; 23 cm - brož.

Kontakty s věčností / Danna Fürstová - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 164 s. ; 20 cm - váz.

Kulihrášek : první kniha předškoláka. : co mám umět, než půjdu do školy. / [z polského vydání překlaložil Josef Vyskočil] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 40 x 28 cm - váz.

Kundaliní pro začátečníky : nejkratší cesta k sebeuskutečnění. / Ravindra Kumar ; [z anglického originálu přeložil Jan Hesoun]. - Praha : Dobra, 2002. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy : (moji pamětihodnější snové). : sny z let 1763-1834. / Jozef H.A. Gallaš ; k vydání připravil Jiří J.K. Nebeský. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2002. - 125 s. : faksimile ; 20 cm - brož.

Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference. / editoři Ivo Čermák, Michal Miovský - 1. vyd. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. - 121 s. : il. - brož.


Láska jako vášeň / Niklas Luhmann ; [z německých originálů přeložil Miroslav Petříček]. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 279 s. - váz.

Léčivé sny : zkoumání snů, jež mohou změnit náš život. / Marc Ian Barasch ; [z anglického originálu přeložil Jiří Krejčí]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 379 s. - brož.

Lidé z hor : obrazy a setkání. / Reinhold Messner ; [z německého originálu přeložil Petr Karlach]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 222 s. : barev. il. - váz.

Lidská výkonnost a omezení : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 40). / zpracoval Lubomír Háčik ; lektoroval Josef Faber. - Brno : CERM, 2002. - 33 s. - brož.

Logika : učebnice pro přijímací zkoušky na právnické a humanitní fakulty. / Michal Peliš - 2. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 132 s. - brož.

Logo : hádanky, doplňovačky, hlavolamy. / [ilustrace Hans Wunderlich] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 24 cm - brož.

Manželský svár : zvládnete-li manželský dialog, zvládli jste manželství. / Miroslav Plzák - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - vi, 101 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Manželství a jiné pohromy : [kniha fejetonů]. / Radka Skácelová ; [ilustrace Jiří Winter-Neprakta]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 102 s. : il. ; 20 cm - brož.

Marketingové postřehy ze zahraničních cest / Ludvík Čichovský - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2000. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Melancholický liberalismus Bertranda de Jouvenela / Brian C. Anderson ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 19 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Memoria fantastika / Renate Lachmann ; [z německých originálů přeložil Tomáš Glanc]. - [Praha] : Herrmann & synové, 2002. - 287 s. ; 18 cm - Váz.


Modelové případy v ochraně zvířat / Vladimír Večerek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 147 s. ; 30 cm - brož.


Moudrost morálního zákona : pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových demokratů. / [František Venzara] - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2002. - 12 s. - brož.

Moudrost staré Číny / [sestavila] Věna Hrdličková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 151 s. ; 20 cm - váz.

Naslouchej sám sobě a porozumíš i druhým : všem, pro něž svoboda bytí znamená úctu, porozumění a toleranci. / Jacques Salomé, Sylvie Galland ; [překlad z francouzského originálu Pavla Drinocká]. - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - x, 290 s. : il. - brož.

Naše děťátko / [ilustroval G. Raimon] - [Praha] : Fortuna Print, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.

Naše dítě : rozvoj tvořivosti. / Dorothy Einonová ; [z anglického originálu přeložila Romana Kempná]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 143 s. : barev. il. - váz.

Neboj se a zkus to : informativní příručka pro začínající učitele na prvním stupni základní školy. / Karin Dobešová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 66 s. - brož.

Nedělejte si zbytečné starosti a zbavte se jich jednou provždy / Frank J. Bruno ; [z anglického originálu přeložila Irena Hauptvogelová]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 99 s. ; 22 cm - brož.

Nejúžasnější výstupy světa / Garth Hattingh ; [z angličtiny přeložil Pavel Wurm]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 160 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

NeSkutečné příběhy / Zdeněk Rafael Budil - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Normativní základy rodinné politiky - co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 10.-11.12.2001. / [František Bartoš ... et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2002. - 107 s. - Brož.

Numerologie / Vijaya Kumar ; [překlad Tereza Čehovská]. - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2002. - 120 s. ; 15 cm - brož.

Opatření sociální politiky k problémovým typům rodiny / Jana Broulíková, Věra Kuchařová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 49, [37], iii s. ; 30 cm - Brož.


Osudy moudrých : průvodce evropským myšlením. / Jan Halada - Vyd. 5., V Hartu 1.. - Praha : Hart, 2002. - 206 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Osvojení a pěstounská péče / Jarmila Koluchová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 155 s. : il. ; 23 cm - brož.

O manželství s úsměvem / uspořádal Bruce Lansky ; [z angličtiny přeložila Vlasta Hesounová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 79 s. : il. ; 16 cm - váz.

Pět jazyků lásky / Gary Chapman ; [z anglického originálu přeložila Jana Bucková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 137 s. - brož.

Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. / Vladimír Smékal - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 517 s. : il. - *v knize neuvedeno ; váz.

Problémové děti s poruchami učení a chování : studijní text kurzu PC Plzeň. / Alena Nedvědová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 43 s. - brož.

Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. / Jan Vůjtěch - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Prorok Větru : tajemství duše na pomezí poezie a kontemplace za tichého svítání. / Stefano Biavaschi ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 103 s. : il. ; 16 cm - brož.

Prvních pět let : památníček našeho dítěte. / Caroline Ashová ; [z anglického originálu přeložila Iva Charvátová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 57 s. : barev. il. ; 22 x 28 cm - váz.

Psychické násilí v rodině a v zaměstnání / Marie-France Hirigoyen ; [z francouzského originálu přeložila Abigail Kozlíková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 229 s. ; 21 cm - váz.

Psychologie : obecná psychologie pro střední pedagogické školy. / Jan Čáp, Věra Čechová, Marie Rozsypalová - 4 vyd., v nakl. H & H 2. upr.. - Praha : H & H, 2002. - 206 s. - brož.


Psychologie : podklady pro příjímací zkoušky na VŠ. / Filip Smolík - 1. vyd. - Mělník : Amos, 2002. - 106 s. ; 30 cm - brož.


Psychologie, filozofie, sociologie Č. 7. / [Jaromír Feber ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 212 s. : il., tab. - brož.

Relaxace : svépomocné techniky, definice stresu, léčebné postupy. / [z anglického originálu přeložila Eva Mazůrková] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 224 s. : il. ; 15 cm - brož.

RNDr. Karel Hujer : (1902-1988). : články a úvahy. / uspořádal Přibyslav Šimice - [Praha] : Vyšehrad, 2002. - 183 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada filozofická. (B). : series philosophica. : studia philosophica. Č. 49. 2002. / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 202 s. : il. - brož.

Schopenhauerova vůle / Jack Matthews ; [překlad z angličtiny Stanislav Rubáš]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2002. - 219 s. ; 21 cm - váz.

Sebepojetí v osobnostním kontextu / Marek Blatný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 103 s. : il. ; 24 cm - brož.

Sebevraždy (1996-2000) : doplněné vydání. / zpracovala KR Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2002. - 84 s. : il. - brož.

Sedmero věšteckých umění / Zuzana Antares - 4. české vyd. - [Brno] : Petr Schneider, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - váz.

Setkání s tajemnem / Otomar Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 19 cm - brož.

Sféry stvoření, aneb, Cesta člověka / Evžen a Sylvie Paulíčkovi - 1. vyd. - Hradec Králové : E.S.P., 2002. - 438 s., 4 s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Sigmund Freud a tajemství duše : životopis. / Georg Markus ; [z německého originálu přeložila Eva Červinková]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 263 s. ; 20 cm - váz.

Smysl lidského života / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 14 s. - brož.

Současné filosofické směry / Dalibor Hejna a kol. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 108 s. ; 21 cm - brož.


Specifické poruchy učení a chování : studijní text kurzu PC Plzeň. / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 51 s. : il. - brož.

Spravedlnost povznáší národ : bilance theologa uprostřed 90. let. / Jakub S. Trojan - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2002. - 219 s. ; 20 cm - brož.

Stupně naděje / Jiří Vilfred - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Štěstí : šťasten je--. : k zamyšlení a pro radost. / Adalbert Ludwig Balling ; [z německého originálu přeložila Anděla Janoušková]. - 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 54 s. : il. - váz.

Tajemné energie / Miroslav Provod, Naďa Kučerová, Květa Koutná-Justová - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 267 s. : il. - váz.

Tajemství lidského života - 2. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 16 s. ; 15 cm - brož.

Tajemství zbloudilých duší : jak odvádět přivtělené duše. / Božena Koubová - Olomouc : Fontána, 2002. - 112 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Temná stránka hledačů světla / Debbie Fordová ; [z anglického originálu přeložila Marcela Nejedlá]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 179 s. - váz.

Testy IQ : cvičení a testy s řešením. / Philip Carter, Ken Russell ; [překlad Ladislav Valík ml.]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 158 s. : il. ; 23 cm - brož.

Test Bank : psychology. 5th Ed.. / David G. Spurlock ... [et al.] - Boston : Houghton Mifflin Company, 2000. - viii, 612 s. : il. - brož.

Tělo, chrám krásy / Jo Croissant ; [z francouzského originálu přeložila Stanislava Káňová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 198 s. ; 20 cm - brož.

The logica yearbook 2001. / edited by Timothy Childers, Ondrej Majer - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 2002. - 205 s. : il., tab. - váz.

Transmettre et diffuser les textes anciens au XVIe siecle / Jean-Francois Maillard - Szeged : Scriptum, 2000. - 12 s. - brož.


Trénink paměti a kreativity : příklady s řešením. / Philip Carter, Ken Russell ; [překlad Jiří Jungmann]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 120 s. : il. ; 23 cm - brož.

Triadické výnosy irské ; [ze staré irštiny přeložil, předmluvu a komentáře napsal a bibliografii sestavil Daniel Samek]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 1999. - 126 s. - brož.

Tři duše na boso : malé meditace na duchovní tvorbu Táni Fischerové, Dany Majdové, Václava Švejcara. / Karel Funk - Olomouc : Fontána, 2002. - 253 s., [4] s. barev il. : il. - váz.

Tvořivost a chyba v matematice / Petr Chlebek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 17 s. : il. - brož.

Umíme učit žáky myslet?? : (je vůbec možné naučit dítě - žáka - myslet?). : metodická příručka pro učitele. / Rudolf Folk, Marie Ausbergerová - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 30 s. - brož.

Úvaha o učení a paměti žáků / Petr Chlebek - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 31 s. - brož.

Úvod do filozofie člověka / Ivo Odehnal - Brno : CERM, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Věřit sám sobě, aneb, Jak přijmout vlastní osobnost / Erik Blumenthal ; [z anglického originálu přeložila Ivana Husáková]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 109 s. ; 22 cm - brož.

Viri humanissimi / Judit Kecskeméti - Szeged : Scriptum, 1999. - 23 s. - brož.

Zábavné opakování pro druháky : procvičování látky druhé třídy. / [Sabine Kalwitzkiová a Roland Volk ; ilustrovaly Corina Beurenmeisterová, Silke Voigtová a Angela Weinholdová. ; z německých originálů přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zábavné opakování pro prvňáčky : procvičování látky první třídy. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovaly Corina Beurenmeisterová a Angela Weinholdová. ; z německých originálů přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zábavné opakování pro třeťáky : procvičování látky třetí třídy. / [Sabine Kalwitzkiová a Roland Volk ; ilustrovaly Corina Beurenmeisterová a Silke Voigtová. ; překlad z němčiny Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy stupidologie / František Koukolík, Jana Drtilová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 490 s. : il. - soubor

Zdraví na cestách / Vladimír Šerý ...[aj.] - Praha : Medon, 2002. - 90 s. : barev. il., mapy - brož.

Zelené čarování : hádanky, doplňovačky, omalovánky. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.

Zlaté nevěsty Habsburků : věnem k moci. / Thea Leitnerová ; [z německého originálu přeložil Milan Churaň]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 207 s. : il. ; 21 cm - váz.

Zlo na každý den / František Koukolík, Jana Drtilová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2001. - 390 s. : il. - váz.

Zrcadlo okultismu, aneb, Využití tajných věd / Věra Kubištová-Škochová - Vyd. 7. - [Brno] : Schneider, 2002. - 487 s. : il. + 1 příl.. - váz.

Žít se stresem, to je kumšt / Ota Gregor - 2., rozš. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 220 s. : il. ; 19 cm - brož.

365 myšlenek pro 365 dnů roku : evropanský diář. 2003. / [citáty vybrali] František Mezihorák, Alena Nelešovská, Hana Ševčíková - 1. vyd. - OlomoucFrankfurt am Main : Nakladatelství Olomouc : Action365, 2002. - 175 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist