Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 2002

Aeroelastický průkaz letounu : zkrácená verze PhD Thesis. / Přemysl Hobza - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 24 s. : il. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference FYTO. : trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. / [sestavil Jiří Diviš] : České Budějovice, 4.9.-5.9.2002. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 182 s. : il. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference ZOO ke 100. výročí narození Prof. Dr. Ing. Karla Koubka, DrSc.. : chov zvířat v trvale udržitelném zemědělství. : České Budějovice, 4.9.-5.9.2002. / [sestavil Bohuslav Čermák] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 107 s. : il. - brož.

Aktuální problémy důlního měřictví a geologie : sborník přednášek z VIII. důlně měřické konference. : Deštné v Orlických horách, 27.-29. listopadu 2001. / garant konference Josef Novák - 1. vyd. - [Ostrava] : Společnost důlních měřičů a geologů, 2001. - 300 s. : il., tab. - brož.

Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa / Jiří Bilík - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 66 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Algebra a geometrie / Ludvík Novák ... [et al.] - Vyd. 3. opr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 126 s. : il. ; 29 cm - brož.

Algebra 3 : [algebraické rovnice]. / Petr Emanovský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 56 s. ; 29 cm - brož.

Analýza ekonomických časových řad s příklady / Josef Arlt, Markéta Arltová, Eva Rublíková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 147 s. : il. ; 30 cm - brož.

Anatomie ducha : sedm úrovní síly a léčení. / Caroline Myssová ; [z anglického originálu přeložil Michal Strenk]. - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2000. - 335 s. - váz.

Art treasures from Kyoto : masterpieces from the Kyoto National Museum. / [Takeo Izumi, Filip Suchomel] - Prague : National Gallery, 2002. - 101 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.


A monograph of the Genus Physodeutera (Coleoptera: Cicindelidae) / Jiří Moravec - Zlín : Kabourek, 2002. - 290 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm - váz.


Bedeutung von natürlichen Sequenzvariationen der HIV-LTR für die transkriptionelle Aktivität und die virale Replikation / Kirsten Hiebenthal-Millow - , 2002. - 75 s. : il. - Brož.

Beskydy 14. 2001. / editors Emanuel Kula, Vladimír Tesař - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 240 s. : il. - brož.

Beskydy 15. 2002. / editors Emanuel Kula, Vladimír Tesař - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Bibliographia botanica Čechica 1995-1996. / autorky Zdenka Podhajská, Zdenka Konopová - Průhonice : Botanický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 230 s. - Brož.

Biochemische und funktionelle Eigenschaften des neuen, durch Herpesvirus saimiri induzierten Interleukin-10-Homologs Interleukin-26/AK155 / Simon Sebastian Hör - , 2002. - 66 s. : il. - Brož.

Bioenergetika : terapie duše pomocí práce s tělem. / Alexander Lowen ; [z anglického originálu přeložil Oldřich Tegze]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 273 s. : il. - brož.

B-Lymphozytendefekte beim systemischen Lupus erythematodes der Maus / Ute Wellmann - , 2002. - 106 s. : il., tab. - Brož.

Cesta energie : energetické režimy v meridiánech. : dechová cvičení. : zákonitosti rozvoje energetických vlastností člověka. / Robert Urgela - Olomouc : Fontána, 2002. - 206 s. : il. - váz.

Cestování časem v Einsteinově vesmíru : fyzikální možnosti cestování časem. / J. Richard Gott III. ; [z anglického originálu] přeložil Martin Žofka. - Vyd. 1. - Praha : Argo : Dokořán, 2002. - 263 s. : il. - Argo ; váz

Charakterisierung und Regulation des Glucosekinaseoperons und des Gens für die -Phosphoglucomutase aus Bacillus substilis / Lili Rosana Mesak - , 2002. - iii, 129 s. : il. - Brož.


Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 39. 2002-2003. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jan Rohovec ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2002]. - 30 s. : tab. + 7 příl. - brož.


Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 39. 2002-2003. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Libor Mastný, Jaroslav Kvíčala, Kamil Záruba] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2002]. - 22 s. : tab. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 39. 2002-2003. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jiří Škoda, Markéta Pečivová, Libor Mikulášek] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2002]. - 18 s. : tab. - brož.

Chemie pro čtyřletá gymnázia Díl 1. / Aleš Mareček, Jaroslav Honza - 3. opr. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, [1998]. - 240 s. - brož

Chemie pro čtyřletá gymnázia Díl 2. / Jaroslav Honza, Aleš Mareček - 3. přeprac. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 227 s. - brož.

Chemometrics VI : international chemometric conference. : abstracts book. : Brno, Czech Republic; September 1-5, 2002. / [editor Jiří Zlatuška ... et al.] - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 37, 41 s. : il., tab. - brož.

Chibičky : a jak je najít dříve než učitel. / Barry Cipra ; [z anglického originálu přeložil Luboš Pick]. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán, 2002. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Co je matematika / Jan Mach - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Current Trends in the Research of Soil Environment : proceedings of international conference in Brno 2-5 October, 2002. / editor Barbora Badalíková - 1. vyd. - Troubsko : Research Institute for Fodder Crops : ISTRO, 2002. - 304 s. : il. - brož.

Cvičení z hydrologie / Tomáš Řehánek, Vladislav Kříž - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 54 s. : il. - brož.

Cvičení z konstruktivní geometrie / Edita Kopincová, Božena Květoňová - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. - 1 sv. (nestránkováno)103 volných listů : il. ; 29 cm - brož.

Cvičení z lesnické a zemědělské geologie / Stanislav Jelínek, Aleš Bajer - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 83 s. : il. ; 29 cm - brož.

Czech Republic 2001 : mixed blessings. / [authors Juraj Antal ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova : Economic Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 130 s. : il. - Univerzita Karlova, CERGE ; brož


Dendrologie : cvičení 1. / Soňa Kolibáčová, Petr Čermák, Luboš Úradníček - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 198 s. : il. ; 29 cm - brož.

Děti divočiny doma / E.T. Seton ; [překlad Miloš Zapletal]. - Praha : Leprez, 2002. - 266 s. : il. ; 21 cm - váz.

Die Laubheuschrecken (Orthoptera, Tettigoniidae) eines Bergregenwaldes in Süd-Ecuador : faunistische, bioakustische und ökologische Untersuchungen. : investigaciones faunisticas, bioacústicas y ecológicas. / Holger Braun - , 2002. - 142 s. : il. - Brož.

Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii : 1. mezinárodní konference. : Plzeň, 25.9.2002. / [editor Stanislav Němeček] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 82 s. : il., tab. - brož.

Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2002 : sborník přednášek a abstraktů konference. : České Budějovice, 13.5.2002. / editor František Weyda - České Budějovice : Entomologický ústav AV ČR, 2002. - 75 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Divoká zvířata - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - 24 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Dřevo krásných stromů / Martin Patřičný - Vyd. 2. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 125 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Econometrics of panel data and limited dependent variable models / Štěpán Jurajda - Prague : CERGE-EI, 2002. - 81 s. ; 20 cm - Univerzita Karlova, CERGE ; brož

Einfluss statischer, äusserer Magnetfelder auf Niederdruckgasentladungen in Pseudofunkenschaltern / Andreas Rainer - , 2001. - 92 s. : il. - Brož.

Ekologický přírodopis : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Danuše Kvasničková ... [et al.] - 3., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 128 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Ekologie a ochrana životního prostředí : pro gymnázia. / Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana Laníková - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 157 s. : il. (většina barev.) - brož.

Ekologie v nábytkářských provozech, Eco-label : sborník přednášek. : Třebíč 14.-15. října 2002. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 37 s. ; 21 cm - brož.


Ekotoxikologické biotesty 1 : sborník pracovní konference. : Seč u Chrudimi, 18.-19.9.2002. / [editor Vladimír Kočí, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. - 187 s. : il. - brož.

Ekotrend : "trvale udržitelný rozvoj". : sborník z konference s mezinárodní účastí. : České Budějovice, 3.4.-4.4.2002. / [editorky Emilie Pecharová, Zuzana Sýkorová] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Elektřina a magnetismus / Bedřich Sedlák, Ivan Štoll - Vyd. 2., opr. a rozš. - Praha : Academia, 2002. - 632 s. : il. ; 24 cm - váz.

Endogenous physical fields in biology : international symposium, July 1-3, 2002, Prague, Czech Republic. : abstract book. / [edited by J. Pokorný] - Prague : Institute of Radio Engineering an Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Experimentální vibrodiagnostické metody analýzy dynamických vlastností výrobních strojů / Petr Kočí - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 32 s. : il. - brož.

Folia Mendeliana 35-36. / edited by Anna Matalová - Brno : Moravian Museum, 2002. - 122 s. : il. - brož.

Fotosyntetická produkce a výživa lidstva / Lubomír Nátr - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 423 s. : il. (některé barev.) - brož.

Fourierovy řady : komentované přednášky. / Leopold Herrmann - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - vi, 79 s. : il. ; 29 cm - brož.

Fyzika : přehled středoškolské látky pro přijímací zkoušky na technické univerzity. / Eva Veselá - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 104 s. : il. ; 29 cm - brož.

Geneticky modifikované organismy v zemědělství / Jaroslav Drobník, Miloš Ondřej, Jaroslav Petr - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. - 71 s. : il. ; 21 cm - brož.

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce Roč. 9. 2001. / [sestavili Marek Slobodník, Zdeněk Losos] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 95 s. : il. - brož.

Global Partnership for Development / Pavel Nováček and Peter Mederly - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 2002. - 106 s. : il. - brož.


Halančíci : pořízení, péče, krmení, nemoci, chování. : samostatná kapitola: Odchov jikernatých halančíků. / Steffen Hellner ; [z německého originálu přeložil Jaroslav Hofmann]. - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2002. - 72 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.

Historie a současný stav práce s genofondy v ČR : sborník referátů ze semináře konaného 11. listopadu 2001 ve VÚRV, pracoviště Olomouc. / [redakce Iva Faberová] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2002. - 86 s. - brož.

History of weather and climate in the czech lands V : instrumental meteorological measurements in Moravia up to the end of the eighteenth century. / Rudolf Brázdil ... [et al.] - Brno : Masaryk University, 2002. - 249 s. : il., tab. - brož.

Hongkong / Stephen Coonts ; přeložila Ivana Jílovcová-Fieldová. - 1. vyd. v čes jaz. - Praha : BB art, 2002. - 342 s. ; 21 cm - váz.

Hvězdářská ročenka Roč. 79. 2003. / redakce Pavel Příhoda - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy : Astronomický ústav Akademie věd České republiky : PRPEEZ know-how, 2002. - 251 s. : il., tab. - brož.

Hydroinformatics : selected issues. / Jiri Zezulak - Vyd. 1. - Prague : Czech University of Agriculture, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 30 cm - brož.

Important bird areas in the Czech Republic / editors Petra Málková, David Lacina - Prague : Czech Society for Ornithology, 2002. - 143 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Informace pro studenty : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 69 s. : tab. - brož.

Jílovské zlaté doly / Petr Morávek, Jiří Litochleb - 1. vyd. - Jílové u Prahy : Regionální muzeum, 2002. - 187 s. : il. (některé barev.), mapy - váz.

Kalorimetrický seminář 2002 : Juniorcentrum, Seč u Chrudimi, 27. května - 31. května 2002. : sborník příspěvků. / [editor Boleslav Taraba] - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 156 s. : il. - brož.

Kapitoly z dějin meteorologie v českých zemích a na Slovensku / [Karel Krška, Ferdinand Šamaj] - [Praha : Český hydrometeorologický ústav], 2000. - 168 s. : il. - Brož.

Klasická kniha o čaji / Mistr Lu Jü ; [z čínského originálu přeložila Olga Lomová]. - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 94 s. : il. ; 20 cm - váz.


Kompendium statistického zpracování dat : metody a řešené úlohy včetně CD. / Milan Meloun, Jiří Militký - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 764 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Koncepční otázky kvantové teorie / Miloslav Dušek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 236 s. : il. - brož.

Konstrukční geometrie / František Machala, Miloslava Sedlářová, Josef Srovnal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 166 s. : il. - brož.

Krajinou luhů a stepí : Břeclavsko. / [Milada Rigasová, Petr Macháček a Vít Grulich] - Břeclav : Moraviapress, 2002. - 223 s. : barev. il., mapy - váz.

Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. / Václav Cílek - Praha : Dokořán, 2002. - 231 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Kutnohorská měď v XVI. a na počátku XVII. století : (ekonomická studie). / Milan Skřivánek - Kutná Hora : Kuttna, 2002. - 36 s. ; 21 cm - brož.

Květena Kanárských ostrovů / Peter a Ingrid Schönfelderovi ; [z německého originálu přeložily Zdeňka Slavíková a Renata Táborská]. - Vyd. 1. - [Praha] : Academia, 2002. - 321 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Květiny : poznávání a určování důležitých kvetoucích rostlin střední Evropy. / Wolfgang Lippert, Dieter Podlech ; [z německého orignálu přeložil Ludvík Helebrant]. - Praha : Slovart, 2002. - 253 s. : barev. il. ; 19 cm - brož.

Laboratorní cvičení z organické chemie pro biochemiky / Pavel Peč a Marek Šebela - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 142 s. : il. ; 30 cm - brož.

Land use/land cover changes in the period of globalization : proceedings of the IGU-LUCC international conference Prague 2001. / [editors Ivan Bičík ... et al.] - Prague : Charles University, 2002. - 215 s. : il. - brož.

Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii / Josef Zedník - Vyd. 3. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 128 s. ; 29 cm - brož.

Logika : neúplnost, složitost a nutnost. / Vítězslav Švejdar - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 464 s. ; 24 cm - váz.


Magický měsíc : jak využít měsíční fáze k inspiraci a ovlivnění partnerských vztahů, rodinného života a podnikání. / Lori Reid ; [z anglického originálu přeložila Eva Konečná]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 128 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Magnetrezeption bei Insekten / Frank Joachim Wenning - , 2002. - 164 s. : il., tab. - Brož.

Manželství a sexualita z antropologické perspektivy / Jaroslav Skupnik - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Nauma, 2002. - 75 s. - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava : sborník vědeckých prací ze Šumavy. / authors Blanka Buryová ... [et al.] ; edited by Zdenka Neuhäuslová. - VimperkPrůhonice : Správa Národního parku Šumava : Institute of Botany ASCR, 2001. - 189 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Matematická analýza III : obyčejné diferenciální rovnice. : diferenční rovnice. / Vratislava Mošová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 95 s. - brož.

Matematická analýza I : diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné. / Vratislava Mošová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 126 s. - brož.

Matematické metody a postupy v ložiskovém průzkumu / Ctirad Schejbal - , Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Matematické principy grafických systémů / Dalibor Martišek - Vyd. 1. - Brno : Littera, 2002. - 278 s., 34 obr. na příl. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Matematické základy fenomenologické termodynamiky / Jiří Nožička - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 66 s. : il. ; 29 cm - brož.

Matematika I/5 : vektorová algebra. / Dagmar Horňáková - 2. vyd., (V ECON publishing 1. vyd.). - Brno : ECON, 2001. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 1.. / Věra Kárová - 2. opr. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 52 s. : il. - brož.


Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 2.. / Věra Kárová - 2. opr. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 52 s. : il. - brož.


Matematika pro 3. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 1. / Věra Kárová - 2. opr. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 52 s. : il. - brož.

Matematika v inženýrském vzdělávání : sborník 27. mezinárodní konference o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských. : Hejnice, 9.-13. září 2002. / [editor M. Kočandrlová] - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 244 s. : il. ; 20 cm - brož.

Mathematical methods in economics 2002 : proceedings of the 20th international conference. : 3-5 September 2002, Ostrava. / editor Jaroslav Ramík - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 300 s. : il., tab. - brož.

Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole. / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 52 s. : il. - brož.

MENDEL NET 2002 : konference doktorandů LDF MZLU v Brně. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 172 s. : il. - brož.

Metoda spojitě rozložených dislokací v lomové mechanice křehkých heterogenních materiálů : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení. / Michal Kotoul - Brno : Vutium, 2002. - 28 s. : il. - brož.

Mezinárodní konference "60=2x2x3x5?" : 11.-12. září 2001, Liberec. : sborník příspěvků. Část 1. / [ediční skupina Jaroslav Vild, Jan Mach, Jana Příhonská] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 92 s. : il. - brož.

Mezinárodní konference "60=2x2x3x5?" : 11.-12. září 2001, Liberec. : sborník příspěvků. Část 2. / [ediční skupina Jaroslav Vild, Jan Mach, Jana Příhonská] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 102 s. : il. - brož.

Město a povodeň : strategie rozvoje měst po povodních. / Miloslav Konvička a kolektiv - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - viii, 219 s. : il. (některé barev.), plány, mapy - brož.

Microbiology II / Milan Kolář ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 84 s. : il. - brož.


Mikrobiologie vod ve světle nové legislativy : sborník semináře. : Praha, 9. říjen 2002. / [editor Jana Ambrožová, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2002. - 40 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Mineral commodity summaries of the Czech Republic : yearbook. 2002. / [compiled by Pavel Kavina in cooperation with Jaromír Starý, Mirko Vaněček] - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2002. - 192 s. : tab., mapy. - brož.

Míra a integrál / Jaroslav Lukeš, Jan Malý - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 179 s. ; 30 cm - brož.

Modelování zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin s využitím výpočetní techniky : autoreferát doktorské disertační práce. / Robert Podešva - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 24 s. : il. ; 25 cm -

Molekulární genetika zvířat : (metody detekce polymorfizmů DNA genů). ; Aleš Knoll, Zuzana Vykoukalová. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 100 s. : il. - brož.

Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky / Vít Voženílek a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 156 s. : il. - brož.

Národní parky světa / [autoři textů Angela S. Ildos ... et al. ; z anglického originálu ... přeložila Dana Čížková]. - 1. vyd. - Praha : Slovart, 2002. - 319 s. : barev. il. ; 35 cm - váz.

Náš neobyčejný vesmír / Martin Rees ; [z anglického originálu] přeložil Aleš Drobek. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2002. - 199 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Nejzajímavější mineralogická naleziště Slovenska / Petr Pauliš, Rudolf Ďuďa - Kutná Hora : Kuttna, 2002. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nelineární systémy / Miroslav Razím, Jan Štecha - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - iv, 204 s. : il. ; 29 cm - brož.

Nemoci drůbeže a ptactva : virové infekce. / Vladimír Jurajda - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002. - 184 s. : tab. ; 30 cm - brož.

Nemoci obojživelníků a plazů / Gunther Köhler ; [překlad Tomáš Kapic]. - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2002. - 166 s. : il. (většina barev.) - váz.

Neuronové sítě a fuzzy časové řady s aplikacemi v ekonomice : [skripta]. / Dušan Marček - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 151 s. : il. ; 27 cm - brož.


New technologies : research centre in the Westbohemian region. / [editor Josef Rosenberger] - 1. vyd. - Plzeň : University of West Bohemia, 2002. - 102 s. : il. (většina barev.) ; 26 cm - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : živelní pohromy. : pro zeměpis a přírodopis na ZŠ. / Josef Herink, Václav Balek - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odborné semináře : sborník za rok 2001/2002. / [editor Jan Macháč] - Praha : Československá sekce IEEE, 2002. - 40 s. : il. - brož.

Odhadování a filtrace : (doplňkové skriptum). / Vladimír Havlena - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. / Josef Jablonský - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2002. - 323 s. : il. - váz.

Početnice pro 4. ročník / Marie Malíková, Jarmila Procházková ; [ilustrace Pavel Kacafírek]. - Vyd. 1. - Úvaly u Prahy : Albra, 2002. - 130 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Počítačové a laboratorní úlohy v elektromagnetickém poli / Eva Jerhotová, Jan Macháč, Zbyněk Škvor - Vyd. 2. přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 87 s. : il. - brož.

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2002. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky : Český ekologický ústav, 2002. - 76 s. : il., tab. - brož.

Pokladnice umění z Kjóta : vybraná mistrovská díla z Národního muzea v Kjótu. : Praha, palác Kinských 20.9.-28.10.2002. / Takeo Izumi, Filip Suchomel - Praha : Národní galerie, 2002. - 97 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Posvátné stromy / Nathaniel Altman ; [z anglického originálu přeložila Jana Novotná]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - váz.

Povodně : praktické rady občanům. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 27 s. - brož.


Po stopách Ježíšových / Gerhard Kroll ; [z německého originálu přeložil a rejstřík sestavil Vladimír Petkevič]. - 2. vyd., V KN 1.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 486 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - váz.


Prázdné hory jsou plné větru a deště : antologie básní korejských zenových mistrů. / [ze sinokorejských originálů vybrala, uspořádala, přeložila a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová] - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 247 s. : il. ; 16 cm - brož.

Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlubinných dolech / Alois Burý - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 100 s. : il., tab. - brož.

Projekty ve vyučování matematice : cesta k tvořivosti a samostatnosti. : [kapitoly z didaktiky matematiky]. / Marie Kubínová - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 151, 105 s. ; 30 cm - brož.

Proměny krajiny a udržitelný rozvoj : sborník tematického okruhu FG. : XX. jubilejní sjezd ČGS. : Ústí nad Labem, 28.-30.8.2002. / Martin Balej, Karel Kunc (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 163 s. : il. - brož.

Prostorový referenční rámec v České republice : správa a modernizace. : seminář s mezinárodní účastí. : sborník referátů. : Brno, 1.2.2001. / [připravili Zdeněk Nevosád ... et al.] - 1. vyd. - Brno : ECON, 2001. - 104 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Pružnost a pevnost I / Jiří Lenert - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 140 s. : il. ; 29 cm - brož.

Průvodce odbornými názvy rostlin : latinsko-český slovník. / Miloslav Šmíd - Vyd. 2., V nakl. Brázda 1.. - Praha : Brázda, 2002. - 316 s. ; 21 cm - váz.

Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 1.1.2002). / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Krajíčkové] - 11. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2002. - 174 s. - brož.

Předkolumbovská Amerika z antropologické perspektivy : (Karibská oblast, Mezoamerika, Andský areál). / Oldřich Kašpar - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Nauma, 2002. - 124 s. : il. - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Přehled vegetace České republiky Sv. 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy / redaktor Jaroslav Moravec ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 319 s. - brož.

Přehled vegetace České republiky Sv. 3. Jehličnaté lesy / redaktor Jaroslav Moravec ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Academia, 2002. - 127 s. - brož.


Příběh Taiwanu : společnost. / Oscar Chung ... [et al.] - [Taipei] : Vládní úřad pro informace, [2002]. - 59 s. : il. - Brož.

Příklady z chemie pro strojní obory / Bruno Kostura, Miloslava Gregorová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 73 s. ; 29 cm - brož.

Přírodověda pro 5. ročník ZvŠ : pracovní sešit. / [Krista Kábrtová ; ilustroval Milan Víšek]. - 5. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přírodověda 5 : pracovní sešit. / [Lenka Prášková, Karel Tupý] - Vyd. 1. - Úvaly : Albra, 2002. - 18 s. ; 30 cm - brož.

Příručka uživatele audiometru / Radovan Wiecek, Miloslav Gross - 1. vyd. - Brno : Radovan Wiecek : Miloslav Gross, 2002. - 23 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ptactvo a hmyzí škůdci lesů a zahrad / Stanislav Bureš - 1. brož. vyd. - Bohuňovice : Stanislav Bureš, 2002. - 87 s. : il. - brož.

Ramanspektroskopie an Siliziumkarbid: Der Einfluss von Isotopenunordnung und Stapelfehlern auf Phononen / Stefan Rohmfeld - , 2002. - vi, 167 s. : il. - Brož.

Reprodukce genových zdrojů lesních dřevin a jejich reprodukce metodami in vitro : konference, Praha 11.12.2001. : sborník příspěvků. / [editor Vladimír Chalupa] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Reussové z Bíliny : památce velkých přírodovědců. / [Jiří Adamovič ... et al.] - Teplice : Regionální muzeum, 2001. - 247 s. : il. - brož.

Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice : 2001-2002. / Jaroslav Jedlička ... [et al.] - Praha : Pracoviště manažera Národního programu HIV/AIDS : Styčná kancelář UNAIDS pro ČR při Centru epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu, 2002. - 34, viii s. : tab. - brož.

Ročenka Správy Krkonošského národního parku 2001. / [redakce Jan Štursa, Jana Marková] - Vrchlabí : Správa KRNAP, 2002. - 120 s. : il., tab. - brož.


Rybníky v okolí Čáslavi / Milan Skřivánek - Kutná Hora : Kuttna, 2002. - 68 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ryby / [Günther Diesener ... et al. ; z německého originálu přeložil Jaroslav Hofmann]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 160 s. : barev. il. ; 31 cm -

Sadební materiál lesních dřevin : komentář k ČSN 48 21 15. / [Antonín Jurásek a kol.] - Praha : Český normalizační institut, 2002. - 27 s. : il., tab. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky I / Jiří Neustupa, Stanislav Kračmar - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 97 s. ; 29 cm - brož.

Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie : kótované promítání. / Iveta Cholevová, Bedřich Lubojacký, Čestmír Restl - 2. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 48 s. : il. - brož.

Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie : Mongeova projekce. / Eva Plocková, Miroslav Řehák - 2. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 52 s. : il. - brož.

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : ...v únoru 2002. / sestavení sborníku Norbert Žid - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 228 s. - brož.

Sborník vědeckých prací z mimořádného setkání kateder statistiky a operačního výzkumu 2002 : Kostelec nad Černými Lesy, 26.-27. září 2002. / [Milan Houška ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 201 s. : il., tab. - brož.

Sedm Tibeťanek : tajemství chuti do života. / Gerti Samelová ; [z německého originálu přeložila Eva Špačková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 239 s. : il. ; 21 cm - váz.

Sexualita primátů / Václav Vančata, Marina Vančatová - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Nauma, 2002. - 91 s. : il. - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Smrekovi gozdovi Slovenije / Mitja Zupančič - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. - 222 s. : il. - brož.

Software and algorithms of numerical mathematics : proceedings of the XIVth Summer School. : Kvilda, 2001. - Pilsen : University of West Bohemia, 2002. - vi, 238 s. : il. - brož.

Statistické tabulky a jejich použití / Jan Kožíšek - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 124 s. ; 29 cm - brož.


Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii : (fenetické metody). / Karol Marhold, Jan Suda - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 159 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stochastické procesy / Václav Kořenář - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 227 s. : il. ; 21 cm - brož.

Studia Biologica Vol. 6. / [vědecký redaktor Jaromír Hajer] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 58 s., 2 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Studijní katalog Biologie v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 157 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Chemie v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 167 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Fyzika v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 76 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Matematika v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 99 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Vědy o Zemi v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 106 s. : tab. - brož.

Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny. : ročenka. 2002. / [sestavili Pavel Kavina ve spolupráci s Jaromír Starý, Mirko Vaněček] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 180 s. : tab., mapy. - brož.

Světlo meditace : učení kundaliní-mahájógy. / Šrí Dhjánjógí Madhusúdandásdží Mahárádž ; [z anglické verze gudžarátského originálu přeložili Denisa Svobodová, Michal Strenk a Tomáš Matl]. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 268 s. : il. ; 22 cm - váz.

Svět záhad a tajemství / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2002. - 254 s. : il. ; 21 cm - váz.

Syntéza nelineárních systémů řízení : souhrn disertační práce. / Renata Wagnerová - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 31 s. - brož.


Šíření plamene po povrchu stavebních hmot : směrnice pro hodnocení šíření plamene po povrchu stavebních hmot. / Pavel Neudert - Praha : MV - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1999. - 84 s. : tab. - Brož.

Škola růstu krystalů : sborník přednášek. : [Ostravice, hotel Montér, 9.-10. září 2002]. / K. Nitsch, M. Rodová editoři - Praha : Maxdorf, 2002. - 56 s. : il. ; 29 cm - brož.

Tajemství delfínů a jejich radostný život / Bobbie Sandoz ; [z anglického originálu přeložil Viktor Faktor]. - Praha : Pragma, 2001. - 255 s. ; 22 cm - váz.

Technická mechanika : podklady pro cvičení. / Jiří Raček - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 174 s. : il., tab. - brož.

Technik měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [sestavil] Tadeáš Ochodek - 2. opr. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 198 s. : il. - brož.

Technik měření malých zdrojů : odborný kurz pro žadatelé o udělení autorizace podle §15. odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [Tadeáš Ochodek] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 89 s. : il. - brož.

Technologies and processes for sustainable development and pollution reduction/prevention : proceedings of ICS-UNIDO workshop. : Brno, 14-16 January 2002. / edited by I. Masek and S. Miertus - 1st ed. - Brno : Vutium, 2002. - 360 s. : il. - brož.

Ten lectures on statistical and structural pattern recognition / Michail I. Schlesinger, Václav Hlaváč - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. - xix, 519 s. : il. - váz.

Teorie elektromagnetického pole I : příklady. / Božena Coufalová ... [et al.] - Vyd. 2 - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 178 s. : il. ; 29 cm - brož.

Testy z matematiky 2003 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele a rodiče. / [redakce a zpracování Andrea Havlínová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.


Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2003. / [redakce a zpracování Andrea Havlínová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.


Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí. 2001. 4. / [vedoucí redaktor Vladimír Hanák] - Znojmo : Správa Národního parku Podyjí, 2001. - 271 s. : il., tab. - Brož.

The Prague bulletin of mathematical linguistics 77. / [Martin Čmejrek ... et al.] - Prague : Charles University, 2002. - 124 s. : tab. -

Tibetská jóga snu a spánku / Tenzin Wangyal Rinpočhe ; [z anglického originálu přeložily Iva Prokopová a Lenka Fegutová]. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 268 s. ; 22 cm - váz.

Tibetské lidové léčitelství / Ba-Om - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2001. - 221 s. : il. ; 18 cm - brož.

Tibet z antropologické perspektivy / Josef Kolmaš - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2002. - 132 s. : il., mapy, portréty ; 28 cm - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Užitá statistika pro aplikovanou fyziku / Ludmila Kubáčková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 79 s. - brož.

Úplný soubor právních předpisů o ochraně životního prostředí 12. aktualizace za období od 1.1.2002 do 9.7.2002. / [sestavila] Přibyslava Tichotová - Praha : EKOTIP, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Úpravy biotopu nejen pro koroptev polní : sborník referátů ze semináře. : Heřmanov 6. září 2002. / [uspořádal Josef Polách] - Vyd. 1. - Vidonín : Myslivecké sdružení Borovina, 2002. - 69 s. : il., portréty, mapy ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Úvod do inteligentního kalkulu : 1000 příkladů z elementární analýzy. / Ilja Černý - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 236 s. ; 24 cm - váz.

Válečníci vycházejícího slunce : historie japonského válečnictví. / Robert B. Edgerton ; [z anglického originálu] přeložil Miroslav Košťál. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2002. - 334 s. : il., mapky, portréty ; 25 cm - váz.

Vedoucí měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [sestavil] Tadeáš Ochodek - 2. upr. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 147 s. : tab. - brož.

Vertebrates of the Pálava biosphere reserve of UNESCO / edited by Zdeněk Řehák, Jiří Gaisler & Josef Chytil - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 162 s. : mapy ; 24 cm + 2 příl.. - brož.


Věda kontra iracionalita : sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR. 2. / [sborník připravili Jiří Heřt, Luděk Pekárek] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 202 s. - brož.

Věda kontra iracionalita : sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR. [1]. / [sborník připravili Jiří Heřt, Luděk Pekárek] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 169 s. - brož

Virtuální svět genetiky 1 : (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD). / Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 139 s. : il. ; 29 cm - brož.

Vitaminy 2002 - přírodní antioxidanty : paralelní vzdělávací kurz International Conference Vitamins 2002. : Pardubice, 3.-5.9.2002. : sborník konference. / [odpovědný redaktor Aleš Horna] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 271 s., příl. - brož.

Všechny čaje Číny / Kit Chow a Ione Krammerová ; [z anglického originálu přeložil Michal Synek]. - 2. opr. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 284 s. : il. - váz.

Vyhodnocování dílčích zdrojů hluku a vibrací spalovacího motoru : zkrácená verze PhD Thesis. / Jan Jedelský - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 33 s. : il. - brož.

Využití metod analýzy signálů k diagnostice strojních zařízení : autoreferát doktorské disertační práce. / Hynek Piechota - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 32 s. : il. - brož.

V. česká ichtyologická konference : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. : proceedings of the international conference. : Brno, 25. a 26.9.2002. / edited by Petr Spurný - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 284 s. : il., tab. - brož.

Wasserstoff- und sauerstoffstabilisierte 6H-SiC0001-Oberflächen - eine Studie chemischer, struktureller und elektronischer Eigenschaften / Norbert Sieber - , 2002. - iii, 193 s. : il., tab. - Brož.

Who's Who in the Republic of China / [editor Irene Yeung ... et al.] - 1st Ed. - Taipei : Government Information Office of the Republic of China, 2002. - 158 s. - brož.

Workshop CAD&CAE '2002 : sborník referátů. / [sestavil Zbyněk Škvor] - Vyd. 1. - Praha : Československá sekce IEEE, 2002. - 24 s. : il. ; 21 cm - brož.


Workshop Grantové fórum : sborník referátů. / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2002. - 100 s. : il. ; 21 cm - brož.

Workshop - Vzdělávací fórum : nabídka aktivit. : sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek katedry elektromagnetického pole. / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2002. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

XIIIth international symposium on non-oxide glasses and new optical glasses : extended abstracts. : September 9-13, 2002; Pardubice, Czech Republic. Pt. 1. / [edited by Miloslav Frumar ... et al.] - 1st Ed. - Pardubice : University of Pardubice, 2002. - 412 s. : il., tab. - brož.

XIIIth international symposium on non-oxide glasses and new optical glasses : extended abstracts. : September 9-13, 2002; Pardubice, Czech Republic. Pt. 2. / [edited by Miloslav Frumar ... et al.] - 1st Ed. - Pardubice : University of Pardubice, 2002. - s. 419-735. : il., tab. - brož.

XX. Genetické dny : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích genetiky zvířat a jejich praktickém využití. : Brno, 12. a 13. září 2002. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 345 s. - brož.

Zahlazení hornické činnosti a rekultivace / Václav Kryl, Emil Fröhlich, Jan Sixta - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 79 s. : il., mapy - brož.

Za vládu rozumu / Rudolf Zahradník ; [vybrala a sestavila Lenka Jaklová]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 194 s. - brož.

Zábavné pokusy v přírodě / Sally Hewittová ; [z anglického originálu přeložila Helena Škodová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 112 s. : barev. il. - váz.

Základy fuzzy množin / Mirko Navara, Petr Olšák - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 136 s. : il. ; 29 cm - brož.

Základy nauky o starých stezkách : (o stibologii). / Radan Květ - 2. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 27 s. : il. - *v knize neuvedeno ; brož.

Zdravotní problematika prasat 3. Mykoplazmová pneumonie prasat : Komplex respiračních chorob prasat (Porcine Respiratory Disease Complex - PRDC) / Vladimír Dubanský, Josef Drábek - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002. - 252 s. : il., tab. - brož.

Země a život : dějiny naší planety. / Václav Ziegler - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 180 s. : il. ; 24 cm - váz.


Zpracování akustických signálů / František Kadlec - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 189 s. : il. ; 29 cm - brož.

Zvířata kolem nás - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - 24 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Životní prostředí města Plzně / [Josef Čihák ... et al. ; autor fotografií Stanislav Šůna ... et al.]. - Horní Bříza : Granát, 2002. - 39 s. : il., tab. - brož.

Životní prostředí : úvod do studia. / Miloslav Herčík - 2. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 134 s. : il. - brož.

1000 divů přírody / [Michael Bright ... et al. ; z anglického originálu přeložili Jan Čermák ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2002. - 448 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 17.01.2020 14:58
TOPlist