Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 2002

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference EKO. : konkurenceschopnost, významný faktor rozvoje regionů. / [sestavila Magdalena Hrabánková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 205 s. : il. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference FYTO. : trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. / [sestavil Jiří Diviš] : České Budějovice, 4.9.-5.9.2002. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 182 s. : il. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference ZOO ke 100. výročí narození Prof. Dr. Ing. Karla Koubka, DrSc.. : chov zvířat v trvale udržitelném zemědělství. : České Budějovice, 4.9.-5.9.2002. / [sestavil Bohuslav Čermák] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 107 s. : il. - brož.

Aplikovaná ekonomie / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 199 s. : il., tab. - Brož.

Aplikovaná hospodářská politika I : (v období let 1929-1990). / Pavlína Pellešová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Archeologia technica 13 : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. : sborník přednášek z 20. semináře. : Brno, 4.4.2001. / [sestavili Jiří a Ondřej Mertovi] - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 2002. - 85 s. : il., tab. - brož.

Bezpečnost a hygiena práce [Aktualizace č. 1-15]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 sáček. - brož.

Bezpečnost a hygiena práce [Aktualizace č. 1-15]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Building partnerships : cooperation between the United Nations system and the private sector. / Jane Nelson - New York : United Nations, 2002. - 352 s. : il. - brož.

Cenné papíry : komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy --. : podle stavu k 20.9.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 304 s. ; 24 cm - brož.


Cestování do doby Karla IV. : podle narativních pramenů českého středověku. / Tomáš Klimek - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2002. - 120 s. - brož.


Cestovní náhrady : podle stavu k 14.10.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 192 s. : il. ; 24 cm - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 7. mezinárodní konference. : proceedings of the 7th international conference. : Tábor 17. až 19. dubna 2002. 1. / [editoři sborníku Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 220 s. : il. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 7. mezinárodní konference. : proceedings of the 7th international conference. : Tábor 17. až 19. dubna 2002. 2. / [editoři sborníku Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 112 s. : il. - brož.

Cestujeme po Moravě a po Čechách : vše, co můžete navštívit v oblastech Svitavska, Prostějovska, Olomoucka, Novojičínska]. / [zpracovala Aspida] - Brno : Aspida, 2002. - 72 s. : barev. il., mapy - Brož.

Czech Republic 2001 : mixed blessings. / [authors Juraj Antal ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova : Economic Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 130 s. : il. - Univerzita Karlova, CERGE ; brož

CZ-Intermodal & Logi 2002 : 4. konference s mezinárodní účastí. : [téma] "Bílá kniha EU a intermodální doprava". : Praha, 17.-18. října 2002. / [odpovědný redaktor Vlastislav Mojžíš] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 185 s. : il. - brož.

Česká republika a Evropská unie na prahu třetího tisíciletí : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Zlín, 28. února 2001. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 289 s. : il. ; 21 cm - brož.

Daně a poplatky Aktualizace č. 138. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-137]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 sáček. - brož.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-137]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. Základní dílo. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. 2002. Aktualizace č. 3. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. Aktualizace k 1.6.2001, 1.10.2001, 31.12.2001. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. Aktualizace k 1.1.2000, 1.5.2000, 1.10.2000, 31.12.2000. / [Jan Tůma ... et al.]. - [Praha : VOX], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. Aktualizace k 31.12.1999. / [Jan Tůma ... et al.]. - [Praha : VOX], 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. [Aktualizace 1999-2000]. / Jan Tůma ...[et al.]. - Praha : VOX : Počítačová škola Bárta, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - váz.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. [Základní dílo]. / Jan Tůma ... [et al.] - Praha : Počítačová škola Bárta, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové judikáty Díl 4. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2002. - 679 s. - brož.

Determinants of individual pay and firm's pay structures in the Czech and Slovak Republics / [authors] Tor Eriksson ... [et al.] ; Jaromír Gottvald - coordinator. - 1st ed. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 292 s. : il. ; 26 cm - brož.

Děti a peníze / Nessia Laniado ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 118 s. - brož.

Die Euro-Münzen : die Münzprägungen und Banknoten der Euro-Staaten. / Peter Proksch - 1. Aufl. - Regenstauf : H. Gietl, 2001. - 224 s. : il., tab. - Gietl Verlag ; brož.


Dokumentace k ekonomickému a účetnímu praktiku / Ondřej Asztalos, Alena Králová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 98 s. ; 30 cm - brož.


Dotace ve stavebnictví / [odpovědný redaktor Pavla Butorová] - 1. vyd. - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Družstevnictví 2002 : sborník příspěvků z dvoudenní mezinárodní konference. : Tábor, 22.-23.5.2002. / [vedoucí autorského kolektivu Marie Hesková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 208 s. : il. - brož.

Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU : mezinárodní vědecká konference při příležitosti 25. výročí založení fakulty. : Ostrava, 3.-5. září 2002. : sborník abstraktů. / Adamková Hana ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru. Díl 2. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 435 s. : il., tab. - brož.

Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru. [1]. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 253 s. : il., tab. - v knize neuvedeno ; brož.

English for Europe / Paul and Jarmila Whittaker ... [et al.] - Olomouc : inSTEP, 2002. - 144 s. : il. ; 28 cm - brož.

Europa - Handbuch / Werner Wiedenfeld (Hrsg.) - 2. aktualis. und völlig überarbeitete Aufl. - Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2002. - 935 s. : il. - váz.

Evropská unie a inovace / Tasilo Prnka, František Hronek, Karel Šperlink - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 132 s. : il., tab. - brož.

Evropské instituce / Philippe Moreau Defarges ; [z francouzského originálu přeložila Marta Karlická]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 221 s. ; 21 cm - brož.

Globalizační procesy ve světové ekonomice / [Václav Bernášek a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 259 s. : il. ; 25 cm - brož.

Hodnota pro zákazníka / Radim Vlček - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2002. - 443 s. : il. - váz.

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 2002-2003. / [zpracoval Josef Sixta] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 36 s. : tab. - brož.


I prezident už toho má plné zuby, aneb, Od blbé nálady k mafii po česku / Zdeněk Beneš - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2002. - 157 s. : il. ; 21 cm - váz.

Kapitálové trhy Díl 1. Kombinované studium / Pavel Duspiva, Liběna Tetřevová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 69 s. : il. ; 29 cm - brož.

Kapitálové trhy : sbírka řešených příkladů. / Jiří Polách a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 131 s. ; 29 cm - brož.

Kdy nám bylo nejlépe? : od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. / Vlastislav Lacina, Jan Hájek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 183 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komparace účetních a daňových aspektů České a Slovenské republiky / Eva Sikorová, Hana Bartková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 121 s. ; 29 cm - brož.

Land use/land cover changes in the period of globalization : proceedings of the IGU-LUCC international conference Prague 2001. / [editors Ivan Bičík ... et al.] - Prague : Charles University, 2002. - 215 s. : il. - brož.

Makroekonomie bydlení : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Petr Sunega - Praha : Oeconomica, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Makroekonomie Díl 1. Kombinované studium / Romana Provazníková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 104 s. : il., tab. - brož.

Mathematical methods in economics 2002 : proceedings of the 20th international conference. : 3-5 September 2002, Ostrava. / editor Jaroslav Ramík - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 300 s. : il., tab. - brož.

Metamorfóza světové ekonomiky na sklonku 20. století a její výhled / Alois Holub ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 262 s. : il. ; 25 cm - brož.

Mikroekonomie bydlení : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Martin Lux - Praha : Oeconomica, 2002. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.


Mit dem Euro durch Europa / [Johannes Buch] - 6. erweiterte Aufl. - München : Gräfe und Unzer, 2002. - 95 s. : barev. il., mapy - brož.


Místní orgány a programy EU 10. aktualizace. / Bohumila Andělová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Modelling and simulation of decision making : processes in extending European Union. : four essays on the EU decision making. / František Turnovec, Martina Pechová, Karel Soukeník - [Praha] : CERGE-EI, 2001. - 117 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelování a řízení finančních rizik : (sekce 9). : sborník vybraných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. : Ostrava, 3.-5. září 2002. / [editor sborníku Zdeněk Zmeškal] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 246 s. : il., tab. ; 25 cm - brož.

Moderní metody ekonomických analýz : finanční kybernetika. / Petr Dostál - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 110 s. : il. - brož.

Monitoring a evaluace programů a projektů EU : sborník z konference konané ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. : Praha 2002. / [editace sborníku Oto Potluka, Jan Slavík] - Praha : IREAS, 2002. - 56 s. ; 20 cm - brož.

Monitorování chudoby v České republice : úvodní studie. / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 125, iv s. : il. ; 30 cm - Brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 27. aktualizace a doplňky - leden 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 2 příl. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 28. aktualizace a doplňky - květen 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 2 příl. - brož.

Mzdovou účetní bez obav / Tatiana Cermanová, Irena Wagnerová - Praha : Dashöfer, 2002. - 72 s. : il. - brož.

Nationale Beiträge zur Gestaltung einer multifunktionalen Agrarwirtschaft : anlässlich der 40 jährigen Zusammenarbeit und des zehnjährigen Jubiläums des ersten Vertrages zwischen beiden Universitäten. : TAU Prag-Suchdol, 20-22.2.2002. : Beiträge der wissenschaftlichen Konferenz. / [P. Hagelschuer, J. Homolka, Hrsg.] - Vyd. 1. - PragBerlin : Tschechischen Agraruniversität : Humboldt-Universität, 2002. - 200 s. : il. - brož.

National Property Fund of the Czech Republic : annual report. 2001. - Prague : National Property Fund of the Czech Republic, 2002. - 42 s. : il., tab. - Brož.


Národní účty a meziodvětvové vztahy / Jiří Vysušil - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 128 s. : il. - brož.

Nezaměstnanost : psychologický, ekonomický a sociální problém. / Božena Buchtová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 236 s. - brož.

Peněžní a kapitálové trhy / Jiří Polách, Kateřina Kořená - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 362 s., obr. příl. : il. - brož.

Peněžní a kapitálové trhy : sbírka řešených příkladů. / Jiří Polách, Kateřina Kořená, Andrea Kubištíková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 134 s. : il. ; 29 cm - brož.

Peníze a trh / Tomáš Ježek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 148 s. : il. - brož.

Personální řízení 2 Část 1. / Josef Koubek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 137 s. : il. ; 29 cm - brož.

Podnikáme s Internetem : od připojení přes vytvoření internetové prezentace po provozování online obchodu. / Luděk Tondr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 102 s. : il. ; 23 cm - brož.

Pokyny pro certifikaci : K ISO/TS 16 949. : rozšířené požadavky při uplatňování OSO 9001:1994. Díl 1. Harmonizovaný s QS-9000, AVSQ a EAQF / [z němčiny přeložil Jindřich H. Frank] - Vyd. v češt. 1. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2001. - 31 s. ; 15 cm - brož.

Politika očima ekonoma / [James M. Buchanan ; překlad Daniela Kratochvílová, Mojmír Hampl]. - Praha : Liberální institut, 2002. - 136 s. - brož.

Postavení české ekonomiky ve vztahu k ekonomice Evropské unie v procesu příprav České republiky na vstup do EU / Marian Lebiedzik - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 158 s. - brož.

Právní základy finančních služeb / Miluše Kalinová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2002. - viii, 364 s. - brož.


Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. Základní dílo - aktuální stav: září 2002 - včetně 3. aktualizace. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Pro jaké povolání se hodím? : [jak poznat sám sebe a správně se rozhodnout. : osobnostní testy]. / Antonín Mezera - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - v, 178 s. : il. ; 23 cm - brož.

Průvodce smlouvou o zamezení dvojího zdanění / Pavel Kyselák - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. ; 21 cm - Brož.

Prvenství odvážných : výpravy za hranice lidských možností. / Chris Bonington ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 310 s. [16] s. obr. příl. : il. - váz.

První kongres nevládních zemědělských organizací zemí připravujících se na vstup do Evropské unie : sborník referátů. : Brno, 5.-7. dubna 2002. / [podle zvukového záznamu zpracoval Pavel Říha] - [Praha] : Brázda, 2002. - 47 s. ; 21 cm - brož.

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost / Michal Kříž - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2002. - 217 s. : il. - brož.

Psychologie pro ekonomy a manažery / Vladimír Provazník a kolektiv - Praha : Grada Publishing, 2002. - 226 s. ; 23 cm - brož.

Psychologie v hospodářské praxi / M. Mayerová - J. Růžička - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 236 s. : il. ; 21 cm - brož.

Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalräumen in Ostsachsen : Bewertung von Strukturmerkmalen durch die Regionalbevölkerung als Basis endogener Entwicklungsstrategien. / Oliver Weigel - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1999. - 189 s. : il., tab. - brož.

Regionální management / Magdalena Hrabánková, Marcela Vosejpková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 80 s. : tab. - brož.

Regionální rozvoj / Regionalizace : sborník tematického okruhu REG. : XX. jubilejní sjezd ČGS Evropská integrace - česká společnost a krajina. : Ústí nad Labem, 28.-30.8.2002. / Martin Balej (ed.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 120 s. : il. - brož.


Registr daňových chyb a omylů 2002. 3. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.


Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Aktualizace č. 3. 2002. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Ročenka českého a slovenského obchodu : analytický přehled obchodu v ČR a SR, profily firem. : analytical overview of czech and slovak trade, company profiles. 2002. / [Tomáš Hájek ... et al.] - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. + 1 příl. - Brož.

Ročenka českého obchodu a marketingu 2002. / [Zdeněk Skála] - Praha : INCOMA Research, 2002. - 119 s. : il. - brož.

Rozvoj sociálního dialogu v ČR / Jaroslav Hála ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 80, iv s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Ruština v praxi : praktičeskij kurs russkogo jazyka. / Marie Csiriková, Eva Vysloužilová - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2002. - 271 s. ; 21 cm - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [39]. - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Řízení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců v organizaci / Otakar Němec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 130 s. ; 29 cm - brož.

Řízení strojírenských podniků : sborník semináře. : Beskydy - Krásná, 6.-7.5. 2002. / [editor: Josef Novák, Libor Nečas] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Řízení veřejných výdajů : odborná příručka pro tranzitivní země. / redakční zpracování anglického originálu Richard Allen, Daniel Tommasi ; [z angličtiny přeložil kolektiv pracovníků Ministerstva financí ČR pod vedením Drahomíry Vaškové]. - Praha : Ministerstvo financí ČR, 2002. - 496 s. - brož.

Sám na lodi kolem světa / Joshua Slocum ; [z anglického originálu přeložila Gabriela Nová]. - Vyd. 2., (v Pasece 1.). - Praha : Paseka, 2002. - 200 s. ; 21 cm - váz.


Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : ...v únoru 2002. / sestavení sborníku Norbert Žid - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 228 s. - brož.


Sestra - reprezentant profese / Marta Staňková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 78 s. - brož.

Socioekonomické a právní aspekty probíhajících reforem v předvstupním období : Praha, 28.5.2002. : sborník referátů z konference. / sestavil Jan Čadil, Marek Jetmar - Praha : Oeconomica, 2002. - 101 s. : il. ; 29 cm - brož.

Současné ekonomické problémy zemědělství z pohledu provozu : [soubor přednášek z mezinárodních ekonomických konferencí v letech 1998-2002]. / Josef Kučera - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, [2002]. - 119 s. : il. - Brož.

Spolková republika Německo v evropské integraci : sborník ze semináře. : Hradec Králové, 4.4.2002. / uspořádali Václav Veber a Karel Vít - 1. vyd. - Hradec Králové : Regionální evropské informační středisko, 2002. - 55 s. : il. - brož.

Staré stezky v České republice / Radan Květ - 2. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 55 s., [1] mapová příloha : il., mapy ; 20 x 22 cm - brož.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2001. / [zpracoval Ekonomický odbor MPSV ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 226 s. : tab. - brož.

Studijní programy : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2002-2003. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 164 s. : tab. - brož.

Šestijazyčné minimum na cesty : anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, německy, řecky. - Vyd. 1. - Brno : Paristour, 2001. - 79 s. ; 14 cm - brož.

Uvádění výrobků na trh a volný pohyb zboží s ohledem na technické požadavky : sborník přednášek. : Dům kultury Dukla, Pardubice, 25. září 2002. / Jaromír Jareš ... [et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2002. - 49 s. ; 21 cm - Brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Úvod do ekonomie : učební texty pro studenty neekonomických oborů. / Václav Jurečka a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - A-I, 286 s. : il. ; 29 cm - brož.

Veřejná správa a evropská právní integrace / Richard Pomahač, Marie Widemannová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 111 s. ; 30 cm - brož.

Veřejné finance / Jaroslav Pilný - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 230 s. : il. ; 29 cm - brož.

Veřejně prospěšné organizace a jejich postavení v systému prevence a ochrany proti drogovým závislostem / Jan Hejda, Rostislav Duben - Praha : Vltavín, 2002. - 187 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Vlastnická správa korporací / Miroslav Hučka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 170 s. - brož.

Výdaje obyvatelstva na bydlení : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Ladislav Seidl, Olga Poláková - Praha : Oeconomica, 2002. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie / René Wokoun, Zdeněk Lukáš, Jana Kouřilová - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Výsledky privatizace a transformace zemědělství ve východních zemích SRN a v ČR : sborník referátů z mezinárodního semináře. : Jesenice u Prahy, 23. května 2002. / [podle zvukového dokumentu zpracoval Pavel Říha] - [Praha] : Brázda, 2002. - 47 s. ; 21 cm - brož.


Wem gehört die Republik? : die Konzerne und ihre Verflechtungen. : Namen, Zahlen, Fakten. 2002. / Rüdiger Liedtke - Vollst. überarb., aktualisierte Neuausg. - Frankfurt am Main : Vito von Eichborn, 2001. - 606 s. - brož.


Zákon o správě daní a poplatků : upozornění.. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 160 s. : il. - brož.

Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství - vznik JZD. 1953. / připravila Jana Pšeničková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2002. - 310 s. - brož.

Život mezi úzkostí a nadějí / Jiří Kosta ; [z německého originálu přeložila Alena Bláhová]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 165 s. : il. ; 21 cm - váz.

Život v třískách : [vzpomínky z hračkářské vesnice]. / Josef Brand - Klatovy : Okresní muzeum, 2000. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

Žít feng-šuej v našich podmínkách / Alois Andrew Urbiš - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 105 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist