Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - E. Politika

za listopad-prosinec 2002

Blagorazumie moral'novo zakona javljaetcja osnovoj universal'novo mirovozzrenija čistoj demokratii : posobije po vospitaniju i samovospitaniju novych nastojaščich demokratov. / 839 citat vybral i sistematiziroval František Venzara ; [perevodčik Naděžda Vybiralova]. - Izd. 1. - Štepanov u Olomouca : SPMZ, 2002. - 77 s. - váz.

Building partnerships : cooperation between the United Nations system and the private sector. / Jane Nelson - New York : United Nations, 2002. - 352 s. : il. - brož.

Cesta a odkaz T.G. Masaryka : fakta, úvahy, souvislosti. / [Jiří Brabec ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 269 s., [24] s. obr. příl. : portréty, mapa ; 19 cm - brož.

Cizinecká a pohraniční policie I / Jan Kuržeja a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 200 s. ; 29 cm - brož.

Česká republika a Nizozemsko : historie vzájemných vztahů. : historische raakvlakken. / Hans Renner ; [z holandského originálu přeložila Jana Pellarová]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 62 s. : il. - Brož.

Česká republika a okolní svět : sborník věnovaný k 75. narozeninám prof. Dr. Alexandra Orta, DrSc.. / [odpovědný redaktor Antonín Seifert] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 501 s. : portrét ; 21 cm -

Česká zahraniční politika do počátku 20. století : (dokumenty). : výběr a komentáře. / Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 296 s. : faksim. ; 21 cm - brož.

Da capo al fine : odboj Rady tří na Tišnovsku a osud posádky sestřeleného Liberátoru. / Petr Kopečný, Karel Krejčí - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 2002. - 155 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Dějiny Komunistické strany Československa : od počátků do převzetí moci. / Jacques Rupnik ; [z francouzského originálu přeložila Helena Beguivinová]. - Vyd. v tomto překladu 1. - Praha : Academia, 2002. - 284 s. ; 21 cm - váz.

Die Mitte liegt ostwärts : Europa im Übergang. / Karl Schlögel - 1. Aufl. - München : Carl Hanser, 2002. - 252 s. - váz.

Europa - Handbuch / Werner Wiedenfeld (Hrsg.) - 2. aktualis. und völlig überarbeitete Aufl. - Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2002. - 935 s. : il. - váz.


Extremismus, jeho kořeny, projevy a východiska řešení : (sborník mezinárodní konference konané na Policejní akademii ČR v Praze ve dnech 26.-28.11.2001). / [uspořádali Vladimír Plecitý, Štefan Danics, Viktor Porada) - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 268 s. - brož.

František Udržal 1866-1938 / Miloš Charbuský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 304 s. - brož.

Gerhard Schröder : ein Porträt. / Jürgen Hogrefe - 1. Aufl. - Berlin : Siedler, 2002. - 222 s. - váz.

Hannibal pod hradbami Říma : román o Kartágu. / Patrick Girard ; [z francouzského originálu přeložil Karel Velický]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2002. - 205 s. : il. - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Hitlers Geheimnis : das Doppelleben eines Diktators. / Lothar Machtan - Berlin : Alexander Fest, 2001. - 463 s. : il. - váz.

Hospodářská kriminalita z pohledu kriminologie / Irena Brabcová - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Interview 2 : 105 novinářských rozhovorů. / Alexandr Kramer - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 568 s. : il. - váz.

Karrieren im Zwielicht : Hitlers Eliten nach 1945. / Norbert Frei ; in Zusammenarbeit mit Tobias Freimüller ... [et al.]. - 2. durchgesehene Aufl. - Frankfurt am Main : Campus, 2002. - 364 s. : il. - váz.

Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství / Michal Klíma - Vyd. 1. - Praha : Radix : Marshall, 2001. - 179 s. ; 23 cm - Radix ; brož.

Lenin : životopis. / Robert Service ; [z anglického originálu přeložil Pavel Vereš]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 496 s., [14] s. obr. příl. : mapy ; 22 cm - váz.

Maďarsko a versailleský mírový systém / Eva Irmanová - Ústí nad Labem : Albis international, 2002. - 409 s., 24 s. obr. příl. : mapy ; 23 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení. / Hannah Arendtová ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Suchomel a Martin Palouš]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 262 s. - brož.


Myšlenky a aforismy objevené později, ale snad ne pozdě / Bohumír Kolář - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - Volné listy v obálce

Obrana národa na Ostravsku / Marek Skýpala - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2002. - 164 s. - váz.

Obyčejní muži : 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. / Christopher R. Browning ; [z anglického originálu přeložil Jiří Kasl]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 222 s., [8] s. obr. příl. : mapa ; 21 cm - váz.

Od smrti Tita do smrti Jugoslávie : svědectví. / Raif Dizdarevic ; [přeložil Miroslav Teichman]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2002. - 351 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Osudy pomníků prezidenta Osvoboditele na medailích a plaketách / Emil Novák ml. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 2002. - 34 s. : il. - Brož.

Oživená místa / [uspořádala Renata Špačková] - Mělník : Okresní muzeum, 2002. - 85 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Právní ochrana etnických menšin v ČR : závěrečná zpráva z výzkumu. / odpovědná řešitelka výzkumu Markéta Štěchová ; spoluřešitelé Petr Kotulan ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 232 s. - brož.

Sedm úvah : projevy z let 1989-1996. / Václav Havel ; [tři mezzotinty Aleše Krejči]. - Praha : Bonaventura, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Slib musíme splnit : moje cesta do Bílého domu. / George W. Bush ; [z anglického originálu přeložila Hedvika Vlasová]. - Praha : Pragma, 2001. - 263 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Smečka : boj o moc v poststalinském vedení SSSR v širším kontextu. / Petr Vágner - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 245 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Spojené státy americké - společnost a politika / Vladimíra Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 298 s. - brož.


Spojené státy a evropská válka 1939-1945 Díl 3. Zápas o Evropu / Jan Wanner - Praha : Dokořán, 2002. - 362 s., obr. příl. : il. - soubor


Středověká Čína : společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. / Augustin Palát, Jaroslav Průšek - Praha : DharmaGaia, 2001. - 379 s., 16 s. obr. příl. : il., mapy, plány ; 30 cm - váz.

Svedl jsi mě, Hospodine / Jaroslav Škarvada ; v rozhovoru s Bohumilem Svobodou. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 206 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Štvancem svědomí / Josef Havel - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 260 s. : il., mapy ; 23 cm - váz.

The sound of money : how political interests get what they want. / Darrell M. West, Burdett A. Loomis - 1st Ed. - New York : W. W. Norton, 1999. - x, 291 s. - brož.

Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa : sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze. / [redakce Jiří Hoppe a Miloš Bárta] - Praha : Masarykova dělnická akademie, 2002. - 134 s. ; 21 cm - Brož.

Überleben im Versteck : Schicksale in der NS-Zeit. / Franz Severin Berger, Christiane Holler - Wien : Luchterhand, 2002. - 179 s. - váz.

Velký podvod / Thierry Meyssan ; [z francouzského originálu přeložil Miroslav Brož]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 222 s. : il. ; 21 cm - váz.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 : Královéhradecký kraj. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2002. - 94 s. : il. (většina barev.), mapy - brož.

Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918-1919 / Jiří Junek - Vyd. 1. - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2002. - 83 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Vzpomínky reakcionáře a kverulanta / Vítězslav Houška - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 238 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Zeit der Übergänge / Jürgen Habermas - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001. - 195 s. - brož.


Život mezi úzkostí a nadějí / Jiří Kosta ; [z německého originálu přeložila Alena Bláhová]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 165 s. : il. ; 21 cm - váz.


150 let Slovanského sjezdu (1848) : historie a současnost. : sborník referátů z vědeckého kolokvia 11. června 1998 v Praze. ; [uspořádal Václav Veber]. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. - 232 s. - brož.

1968 : ve stínu Pražského jara. : črta k rumunské zahraniční politice. / Mihai Retegan ; [z rumunštiny přeložila Jitka Lukešová]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 233 s. ; 21 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist