Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za listopad-prosinec 2002

AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R. / [redakce Edita Lichtenbergová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 27 s. - brož.

Access 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 216 s. : il. ; 23 cm - brož.

Acta Prometheana 1995-2001 : bibliografie 50 svazků Edice Prométheus a 20čísel časopisu Prométheus. / Libor Nekvinda - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 160 s. - brož.

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philosophica. : philologica. 77. Romanica Olomucensia 10. Iberoamericana Olomucensia 2. / [odpovědná redaktorka Jana Kreiselová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 193 s. : il., tab. - brož.

Adobe InDesign 2 : uživatelská příručka. / Martin Vlach, Petr Švéda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 311 s. : il. ; 23 cm - brož.

Adresář knihoven ČR / [sestavila Stanislava Bílková] - 4. rozš. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna, 2002. - 150 s. - SDRUK ; brož.

Agronaut z Moravy : sborník příspěvků z konference k nedožitým 70. narozeninám Jindřicha Uhra. / redigoval Ivan Dorovský - Boskovice : Albert, 2002. - 145 s. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference EKO. : konkurenceschopnost, významný faktor rozvoje regionů. / [sestavila Magdalena Hrabánková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 205 s. : il. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference FYTO. : trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. / [sestavil Jiří Diviš] : České Budějovice, 4.9.-5.9.2002. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 182 s. : il. - brož.

Agroregion 2002 : sborník příspěvků ze IV. ročníku mezinárodní vědecké konference. : konference ZOO ke 100. výročí narození Prof. Dr. Ing. Karla Koubka, DrSc.. : chov zvířat v trvale udržitelném zemědělství. : České Budějovice, 4.9.-5.9.2002. / [sestavil Bohuslav Čermák] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 107 s. : il. - brož.


Almanach Labyrint : ročenka revue Labyrint. 2002. / [editor Joachim Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2002. - 608 s. : il. - váz.


Archeologické prameny k mladší a pozdní době halštatské a k době laténské ve sbírkách bývalých městských muzeí v Bílině a v Duchcově / Peter Budinský - Teplice : Regionální muzeum, 2001. - 190 s., lvii s. obr. příl. : il. - brož.

Automatizované rešeršní systémy patentových informací / Dobroslav Pičman - 3. dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 98 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bod obratu : věda, společnost a nová kultura. / Fritjof Capra ; [z anglického originálu] přeložil Miroslav Štýs. - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia : Maťa, 2002. - 514 s. ; 21 cm - DharmaGaia

Borland Delphi : průvodce vývojáře. / [Michal Procházka, Mojmír Strakoš] Kniha l. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 295 s. : il. ; 23 cm - brož.

Cestování časem v Einsteinově vesmíru : fyzikální možnosti cestování časem. / J. Richard Gott III. ; [z anglického originálu] přeložil Martin Žofka. - Vyd. 1. - Praha : Argo : Dokořán, 2002. - 263 s. : il. - Argo ; váz

Close to the arts : 1996-2001. / Milan Knížák ; translation Lucie Vidmar. - 1st ed. - Prague : Publishing House H & H, 2002. - 134 s., [80] s. příl. ; 21 cm - Nakladatelství H & H ; brož.

CorelDRAW 8.0 CZ : podrobná uživatelská příručka. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxiv, 569 s. : il. ; 23 cm - brož.

CZ-Intermodal & Logi 2002 : 4. konference s mezinárodní účastí. : [téma] "Bílá kniha EU a intermodální doprava". : Praha, 17.-18. října 2002. / [odpovědný redaktor Vlastislav Mojžíš] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 185 s. : il. - brož.

Čekání na stvořitele : nepozemšťané u kolébky lidstva?. / Jaromír Jindra - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2002. - 155 s. : il. ; 21 cm - váz.

Česká republika a Evropská unie na prahu třetího tisíciletí : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Zlín, 28. února 2001. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 289 s. : il. ; 21 cm - brož.

Databázové systémy / Jaroslav Pokorný, Ivan Halaška - Praha : Česká informatická společnost, 2002. - 146 s. : il., tab. - brož.

Delphi - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Slavoj Písek - 2. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 325 s. : il. ; 23 cm - brož.


Diplomové a závěrečné práce / Drahomíra Holoušová, Milena Krobotová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 117 s. : il. ; 21 cm - brož.

Diplomové práce z geoinformatiky / Vít Voženílek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 61 s. : il. - brož.

Divadelní ústav : výroční zpráva za rok. 2001. / [editor Ondřej Černý] - Praha : Divadelní ústav, 2002. - 35 s. : tab. - Brož.

Divadlo v současném myšlení / Irena Slawinska ; [překlad Jan Roubal]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002. - 479 s. ; 21 cm - váz.

Egyptské hieroglyfy : čtení v minulosti. / W.V. Davies ; [z anglického originálu přeložila Hedvika Vlasová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 87 s. : il. - váz.

English for Europe / Paul and Jarmila Whittaker ... [et al.] - Olomouc : inSTEP, 2002. - 144 s. : il. ; 28 cm - brož.

Europa - Handbuch / Werner Wiedenfeld (Hrsg.) - 2. aktualis. und völlig überarbeitete Aufl. - Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2002. - 935 s. : il. - váz.

Evropská unie a inovace / Tasilo Prnka, František Hronek, Karel Šperlink - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 132 s. : il., tab. - brož.

Evropská unie v přelomovém období / Bohumír Zlý - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 203 s. : tab. - brož.

Evropské instituce / Philippe Moreau Defarges ; [z francouzského originálu přeložila Marta Karlická]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 221 s. ; 21 cm - brož.

Expozice lidové architektury v Chanovicích : záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. : stav v roce 2001. / [sestavili Luboš Smolík ... et al.] - Klatovy : Luboš Smolík, 2001. - 16 s., [4] s. obr. příl. : il., plánky ; 30 cm - Brož.


Geoinformatika : sborník tematického okruhu K/GIS. : XX. jubilejní sjezd ČGS Evropská integrace - česká společnost a krajina. : Ústí nad Labem 28.-30.8.2002. / Martin Balej, Tomáš Oršulák (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.


Hardware : učebnice pro pokročilé. / Jaroslav Horák - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 382 s. : il. - *v knize neuvedeno ; brož.

Hrajeme si s texty a obrázky / Marie Franců - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 64 s. : il. ; 25 cm - váz.

Hudba a zvuk na počítači / Miroslav Klíma - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 83 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Information and communication technology in education : proceedings. : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 10th-13th September 2002. / editor Erika Mechlová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 348 s. : il. - brož.

IP v6 : Internet Protokol, verze 6. / Pavel Satrapa - Praha : Neocortex, 2002. - 238 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jak získat a udržet zákazníka / Timothy R.V. Foster ; [překlad Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 117 s. : tab. ; 23 cm - brož.

Jaroslav Seifert (1901-2001) / [Alois Volkman] - Rakovník : Okresní muzeum, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Volné listy v obálce

Java : programujeme profesionálně. / Brett Spell ; [z anglického originnálu přeložil Bogdan Kiszka]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xvii, 1022 s. ; 23 cm - váz.

Jednotky SI a jejich historický kontext / Mirko Šnajberk, Vojtěch Dynybyl - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 38 s. ; 29 cm - brož.

Kompendium statistického zpracování dat : metody a řešené úlohy včetně CD. / Milan Meloun, Jiří Militký - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 764 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Komponenty v Delphi / Josef Pirkl - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xviii, 438 s. : il. ; 23 cm - brož.


Kunstadressbuch : Deutschland, Österreich, Schweiz. : Germany, Austria, Switzerland. 2002-2003. - 14. Ausg. - München : K. G. Saur, 2002. - 544 s. : il. - brož.


Logické základy umělé inteligence : 2. formalizace a automatizace dedukce. / Alena Lukasová - 2., přeprac. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 168 s. - brož.

Lotus Notes : verze 5.05 CZ. : uživatelská příručka. / Věra Soukupová - Praha : Oeconomica, 2002. - 108 s. : il. ; 29 cm - brož.

Makroekonomické modely prognóz provozních výkonů civilního letectví : zkrácená verze PhD Thesis. / Drahoslav Kolář - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: říjen 2002 včetně 9. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Manažerská informatika : MICROSOFT FRONTPAGE verze 2002 CZ. : tvorba www stránek. / Tomáš Kubálek, Jaroslav Dotlačil - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 114 s. : il. ; 29 cm - brož.

Mariánská Týnice : historie poutního místa a muzea. / [texty napsali Irena Bukačová ... et al.] - Vyd. 1. - [Kralovice] : Muzeum a galerie severního Plzeňska, 2002. - 248 s. : il. (většina barev.) - váz.

Matematické principy grafických systémů / Dalibor Martišek - Vyd. 1. - Brno : Littera, 2002. - 278 s., 34 obr. na příl. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní : 70 let Masarykova ústavu. : studie a dokumenty. / [ediční příprava: Eva Broklová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - 311 s. : il., portréty ; 20 x 21 cm - brož.

META Centrum : ročenka. 2000-2001. / [editor Luděk Matyska, Petr Holub] - Vyd. 1. - Praha : CESNET, 2002. - 124 s. : barev. il. - brož.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-03-02 : politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti. / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2002. - 4 s. - brož.


Microsoft Access 2002 : programování databázových aplikací. / F. Scott Barker ; [autorizovaný překlad z originálního anglického vydání Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxiv, 631 s. : il. - brož.


Microsoft Visual C# .NET krok za krokem / John Sharp, Jon Jagger ; [z anglického originálu přeložil Jan Gregor]. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 655 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Windows XP Professional : MCSA/MCSE Training Kit. 1. / [překlad Mojmír Moláček, Petra Klecerová, Ivana Baryalová] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xliii, 736 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Windows XP Professional : MCSA/MCSE Training Kit. : otázky a odpovědi. : glosář. Dodatek A. / [překlad Mojmír Moláček, Petra Klecerová, Ivana Baryalová] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 124 s. : il. - brož.

Microsoft Windows XP Professional : otázky a odpovědi ke zkoušce MCSA/MCSE. / Kurt Dillard, Anthony Northrup ; [překlad Libor Král]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxii, 247 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Milénium vědy a filosofie : sborník příspěvků. / k vydání připravil Jiří Nosek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 266 s. : il. ; 20 cm - brož.

Millennium dermatologicum : European handbook of dermatological societies. / editors Jana Hercogová, Jacques Delescluse, Torello M. Lotti - 1st Ed. - Hradec Králové : Olga Čermáková : Prague Academy, 2002. - 109 s. : il., tab. - váz.

Mistrovství ve vyhledávání na Internetu / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xi, 195 s : il. - brož.

Mistrovství v Microsoft Access 2002 : Access 2002 do nejmenších podrobností a do posledního detailu. / Helen Feddema ; [autorizovaný překlad z originálního anglického vydání Petr Matějů]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xix, 604 s. : il. - váz.

Mistrovství v Oracle : kompletní průvodce tvorbou, správou a údržbou databází. : platné pro Oracle9i, 8i a 8. / Kevin Loney, Marlene Theriault ; [překlad Jiří Penc, Libor Pácl, Valérie Němečková]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxxi, 860 s. : il. ; 24 cm - váz.

Místní orgány a programy EU 10. aktualizace. / Bohumila Andělová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Modelling and simulation of decision making : processes in extending European Union. : four essays on the EU decision making. / František Turnovec, Martina Pechová, Karel Soukeník - [Praha] : CERGE-EI, 2001. - 117 s. : il. ; 21 cm - brož.


Moderní metody ekonomických analýz : finanční kybernetika. / Petr Dostál - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 110 s. : il. - brož.

Moje první hodiny / [ilustrace Jana Svobodová] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 23 cm - leporelo

Monitoring a evaluace programů a projektů EU : sborník z konference konané ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. : Praha 2002. / [editace sborníku Oto Potluka, Jan Slavík] - Praha : IREAS, 2002. - 56 s. ; 20 cm - brož.

Muzeum : "čím muzeum chce být?". : "what does a museum want to be?". : zkrácená verze PhD Thesis. / Jakub Kynčl - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 31 s. : il. - brož.

Nabídkový katalog vzdělávacích pořadů a programů ve školním roce 2001-2002. / [sestavili Ivana Sieberová, Luboš Smolík, Milena Voláková] - Klatovy : Okresní muzeum, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" : výroční zpráva. 2001. / [text Václav Pavlíček, Dagmar Rýdlová, Zdeněk Kouba] - Praha : Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, [2002]. - 43 s. : il. - Brož.

Navrhování betonových konstrukcí podle eurokódu 2 : sborník přednášek a řešených příkladů ke Školení Eurocodes 2. : Brno, 13. září 2002. : Praha, 26. září 2002. / [Jaroslav Procházka a kolektiv] - 1. vyd. - [Praha] : Česká betonářská společnost, 2002. - 213 s. : il. ; 25 cm - brož.

Národní účty a meziodvětvové vztahy / Jiří Vysušil - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 128 s. : il. - brož.

Neuronové sítě a fuzzy časové řady s aplikacemi v ekonomice : [skripta]. / Dušan Marček - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 151 s. : il. ; 27 cm - brož.

New technologies : research centre in the Westbohemian region. / [editor Josef Rosenberger] - 1. vyd. - Plzeň : University of West Bohemia, 2002. - 102 s. : il. (většina barev.) ; 26 cm - brož.

Nové pojetí seriálových dokumentů v elektronickém prostředí a způsoby jejich zpracování / zpracovala Petra Pěnkavová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2002. - 36 s. - brož.

Novinky v programu Flash MX / [Pavel Kučera] - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 72 s. : il. - brož.


Oborový telefonní seznam : architektura, stavebnictví, projektování, bydlení, řemesla. : abecední seznam firem s telefony, faxy, adresami, emaily a internetovými stránkami. - Praha : ABF, 2002. - 240 s. ; 21 cm - brož.

Obrana národa na Ostravsku / Marek Skýpala - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2002. - 164 s. - váz.

Obsluha počítače pro pokročilé v kostce / Pavel Kras - 2. vyd. - Praha : Fragment, 2002. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odborné texty : Word 2000. / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 80 s. : il. ; 21 cm - brož.

OOP - objektově orientované programování Visual Basic .NET, Visual C# .NET krok za krokem / Robin A. Reynolds-Haertle ; [překlad z angličtiny Jan Pokorný]. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 424 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Opravujeme si počítač : opravy a údržba PC, tiskárny a další periferie, jak diagnostikovat závadu, jak závadám předcházet. / Jiří Král - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 134 s. : il. ; 23 cm - brož.

Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí. : anniversaries. : Jubiläenkalender. 2003. / [sestavily Anna Vitásková, Jana Kamarádová] - Olomouc : Okresní knihovna, 2002. - 68 s. - brož.

Oživování www stránek pomocí skriptů / David Morkes - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 190 s. : il. ; 23 cm - brož.

O televizi / Pierre Bourdieu ; [z francouzského originálu přeložila Nora Obrtelová]. - V nakl. Doplněk 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 104 s. : il. ; 18 cm - brož.

Paket-radio dnes a zítra / Karel Frejlach - 1. vyd. - České Budějovice : K. Frejlach, 2002. - 215 s. : il. - brož.

Pardubice 2002 : Tempus JEP 14304-1999. : workshop proceedings. / [editors Peter Fabián, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 142 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Personální řízení 2 Část 1. / Josef Koubek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 137 s. : il. ; 29 cm - brož.


PHP 4 - učebnice základů jazyka : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Jiří Bráza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 224 s. : il. ; 23 cm - brož.

Písmena : pro učitele 1. ročníku ZŠ. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Písmenka : pro žáky 1. ročníku ZŠ. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2002. - 14 l. - brož.

Počítačové a laboratorní úlohy v elektromagnetickém poli / Eva Jerhotová, Jan Macháč, Zbyněk Škvor - Vyd. 2. přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 87 s. : il. - brož.

Podnikáme s Internetem : od připojení přes vytvoření internetové prezentace po provozování online obchodu. / Luděk Tondr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 102 s. : il. ; 23 cm - brož.

Podniková sféra před vstupem České republiky do Evropské unie / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 207 s. : tab. - Brož.

Pokyny pro certifikaci : K ISO/TS 16 949. : rozšířené požadavky při uplatňování OSO 9001:1994. Díl 1. Harmonizovaný s QS-9000, AVSQ a EAQF / [z němčiny přeložil Jindřich H. Frank] - Vyd. v češt. 1. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2001. - 31 s. ; 15 cm - brož.

Poznáváme tvary - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - [16] s. : barev. il. - brož.

Pracujeme ve Windows XP / Jiří Hlavenka, Jan Bednařík - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 90 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Programovací jazyk C / Stanislav Kračmar, Jiří Vogel - Vyd. 2. přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 112 s. ; 29 cm - brož.

Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Karel Hyndrák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 215 s. : il. ; 23 cm - brož.

Průvodce grantovým programem podporující rozvoj dětí a mládeže : o krok blíž k našim dětem. / [zpracovala Nadace Eurotel] - Praha : Nadace Eurotel, [2002]. - 10 s. : barev. il. - Brož.

Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 1.1.2002). / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Krajíčkové] - 11. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2002. - 174 s. - brož.


První kongres nevládních zemědělských organizací zemí připravujících se na vstup do Evropské unie : sborník referátů. : Brno, 5.-7. dubna 2002. / [podle zvukového záznamu zpracoval Pavel Říha] - [Praha] : Brázda, 2002. - 47 s. ; 21 cm - brož.

Případové studie pro cvičení ke kursu Informační systém podniku pro ZS 2002/2003 / Eva Holínská, Martin Houska - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 48 s. : il. - brož.

Regionální muzeum v Teplicích : výroční zpráva za rok. 2001. / [sestavil Radek Spála] - Teplice : Regionální muzeum, 2002. - 65 s. - brož.

Registr Microsoft Windows XP : kompletní průvodce přizpůsobením a optimalizací operačního systému. / Olga Kokoreva ; [překlad Petr Matějů]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xx, 393 s. : il. - brož.

Return to castle Wolfenstein : oficiální příručka strategie. / Mario De Govia ... [et al.] ; překlad Robert Blanda. - Brno : Stuare, 2002. - 240 s. : il. ; 23 cm - brož.

Ročenka českého a slovenského obchodu : analytický přehled obchodu v ČR a SR, profily firem. : analytical overview of czech and slovak trade, company profiles. 2002. / [Tomáš Hájek ... et al.] - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. + 1 příl. - Brož.

Řídíme projekty s Microsoft Project 2002 / Jan Kališ - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xix, 296 s. : il. ; 22 cm - brož.

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : ...v únoru 2002. / sestavení sborníku Norbert Žid - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 228 s. - brož.

Sedmdesát velkých záhad : odhalování tajemství dávných kultur a civilizací. / uspořádal Brian M. Fagan ; [z anglického originálu přeložily Monika Voskovcová a Margot Trojánková]. - Praha : Slovart, 2002. - 304 s. : il. (většina barev.), mapy ; 27 cm - váz.

Serving understanding and the glory of the land-- : history of the Moravian Museum. / [Slavomír Brodesser, Jan Břečka, Jiří Mikulka ; translation Lucie Sedláčková]. - 1st ed. - Brno : Moravian Museum, 2002. - 71 s. : il., faksim. ; 24 cm - brož.

Setkání čtvrtého druhu : realita únosů do UFO v Čechách. / Karel Rašín - Praha : Votobia, 2002. - 236 s. : il. ; 21 cm - brož.


Slavjanskaja biblioteka : putěvoditel. / [sostavil kollektiv sotrudnikov Slavjanskoj biblioteki pod rukovodstvom Zden'ki Rachunkovoj] - 1.izd. - Praga : Nacional'naja biblioteka Češskoj respubliki - Slavjanskaja biblioteka, 2002. - 59 s. : il. (některé barev.) - brož.

Slovanská knihovna : průvodce. / [zpracoval kolektiv pracovníků Slovanské knihovny pod vedením Zdeňky Rachůnkové] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2002. - 57 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Software and algorithms of numerical mathematics : proceedings of the XIVth Summer School. : Kvilda, 2001. - Pilsen : University of West Bohemia, 2002. - vi, 238 s. : il. - brož.

Spolková republika Německo v evropské integraci : sborník ze semináře. : Hradec Králové, 4.4.2002. / uspořádali Václav Veber a Karel Vít - 1. vyd. - Hradec Králové : Regionální evropské informační středisko, 2002. - 55 s. : il. - brož.

Spravočnik 2001 : knigoizdatelstva, knižarnici, periodični izdanija v Balgarija. / [sastaviteli Tatjana Dermendžijeva, Polina Simova, Temenužka Ivanova] - 5. izd. - Sofija : Narodna biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij", 2001. - 327 s. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2002. Bd. 1. - 55. Ausg. - Essen : Stamm, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 příl. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2002. Bd. 2. - 55. Ausg. - Essen : Stamm, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002, dotisk. - 24 s. - brož.

Statistics on culture : basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic. 1997. / statistical data processed by V. Lindnerová ... [et al.] - Prague : Information and Consulting Centre for Local Culture, 1998. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. - brož

Statistics on culture : basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic. 2001. / statistical data processed by Vlasta Havelková ... [et al.] - Prague : Information and Consulting Centre for Local Culture, 2002. - 49 s. : tab. - brož.

Státní památkový ústav v Plzni : výroční zpráva. 2001. - Plzeň : Státní památkový ústav, 2002. - 160 s. : il. - brož.


Státní ústav památkové péče, Praha : výroční zpráva. 2001. / [editorka Hana Samková] - Praha : Státní ústav památkové péče, 2002. - 78 s. : il., tab. - brož.

Studijní katalog Fakulty informatiky v akademickém roce 2002-2003. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 259 s. : tab. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav archeologie. : obor: archeologie, obor: muzeologie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 7 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav českého jazyka. : obor: český jazyk a literatura. : Ústav české literatury. : obor: český jazyk a literatura, obor: vědecké informace a knihovnictví. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 17 s. - brož.

Svět záhad a tajemství / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2002. - 254 s. : il. ; 21 cm - váz.

Systém managementu jakosti : využití v laboratoři. / Miloslava Matýšková, Jiřina Zavřelová, Stanislav Matýšek - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tajná kniha o digitální fotografii / Ondřej Neff - Vyd. 3., V Mobil Media 2.. - Praha : Mobil Media, [2002]. - 192 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - brož.

Taschenbuch des öffentlichen Lebens : Deutschland. Jg. 51. 2001-2002. / begründet von Albert Oeckl - 51. Aufl. - Bonn : Festland Verlag, 2001. - xvii, 1544 s. : il., tab. - váz.

Testy ze všeobecných znalostí 2003 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce a zpracování Marika Benešová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2003. / [redakce a zpracování Marika Benešová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 128 s. : il. - brož.


Tipy a triky pro Macromedia Flash / Lukáš Sudacki - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 128 s. : il. ; 21 cm - brož.


Totální realismus a trapná poezie : česká neoficiální literatura 1948-1953. / Gertrude Zandová ; [z německého originálu přeložila Zuzana Adamová]. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2002. - 240 s. : il. - brož.

Trendy v evropské sociální politice / Miroslav Brdek, Hana Jírová, Vojtěch Krebs - Praha : ASPI, 2002. - 251 s. : tab. - brož.

Umělecké styly, školy a hnutí : encyklopedický průvodce moderním uměním. / Amy Dempseyová ; [z anglického originálu přeložili Miroslav Koláč, Jiří Matas a Kateřina Zvelebilová]. - 1. vyd. - [Praha] : Slovart, 2002. - 304 s. : il. (většina barev.) - váz.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 1. A-F / [Josef Čermák ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2002. - x, 760 s. : il. - soubor

Úvod do programování v CAD : Visual LISP, Visual Basic, JAVA, Pro/PROGRAM pro AutoCAD, Inventor, Pro/Engineer. / Ladislav Ševčík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 197 s. ; 21 cm - brož.

Vedle umění : 1996-2001. / Milan Knížák - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství H & H Vyšehradská : Národní galerie, 2002. - 112 s., 37 s. barev. obr. příl. ; 21 cm - Nakladatelství H & H ; brož.

Velký průvodce hardwarem / Mark Minasi ; [z anglického originálu přeložili Jaroslav Černý, Václav Losík a Miloš Bartoň]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 763 s. : il. ; 23 cm - brož.

Verbände Behörden Organisationen der Wirtschaft : Deutschland + Europa 2002. / [Redaktion Bernd Schneider] - 52. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt Firmeninformationen, 2001. - xxi, 1541 s. - váz.

Věda kontra iracionalita : sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR. 2. / [sborník připravili Jiří Heřt, Luděk Pekárek] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 202 s. - brož.

Věda kontra iracionalita : sborník přednášek Českého klubu skeptiků - SISYFOS a AV ČR. [1]. / [sborník připravili Jiří Heřt, Luděk Pekárek] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 169 s. - brož


Vědecká pojednání 8. / [Franciszek Adamczuk ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 443 s. : il., tab. - brož.


Virtuální svět genetiky 1 : (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD). / Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 139 s. : il. ; 29 cm - brož.

Vnímat rukama : hmatová výstava ze sochařské sbírky Oblastní galerie v Liberci. : 26. září - 24. listopadu 2002. / [text katalogu Martina Vokatá] - Liberec : Oblastní galerie Liberec, 2002. - [6] s., [12] listů v Braillově písmě : il. ; 30 cm - brož.

Vypalování CD : [průvodce světem počítačů. / redakce Karel Heinige] - 3. rozš., upr. a dopl. vyd. - Praha : Mobil Media, 2002. - 208 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vypalujeme CD pomocí programu NERO / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 96 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site / Jiří Hlavenka ... [et al.] - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xvi, 355 s. : il. - brož.

Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie / René Wokoun, Zdeněk Lukáš, Jana Kouřilová - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Výroční zpráva Státního památkového ústavu v Ostravě 2001. / [uspořádali Jiří Gwuzd, Martina Vymětalová] - Ostrava : Státní památkový ústav, 2002. - 86 s. : il. - brož.

Výroční zpráva : Občanské sdružení Naděje, Praha. 2001. - Praha : Občanské sdružení Naděje, 2002. - 32 s. : il., tab. - brož.

Vzpomínky reakcionáře a kverulanta / Vítězslav Houška - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 238 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Webová grafika : fotografie, barvy, textury. / Tomáš Barčík - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 88 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Wer ist wer : Tschechiens IT-Branche 2002. / [Bearbeitung: Lucie Drahonovská, Stanislava Šmoliková, Uwe Müller] - Prag : Prago Media, 2002. - 56 s. : il. - brož.


Windows XP Professional / Mark Minasi ; z angličtiny přeložili. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 800 s. : il. ; 23 cm - brož.


XML krok za krokem / Michael J. Young ; [překlad z angličtiny Aleš Thiemel]. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 471 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Začínáme programovat v jazyce Visual Basic .NET / Luboš Brůha - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 302 s. : il. - brož.

Zasuté objevy : kratší a delší verše, povídky, publicistika. / František Langer - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Akropolis : Nadační fond Františka Langera, 2002. - 455 s. ; 21 cm - váz.

Za vládu rozumu / Rudolf Zahradník ; [vybrala a sestavila Lenka Jaklová]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 194 s. - brož.

Záhady českých dějin 5. / Jan Bauer - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2002. - 223 s. : il. - váz.

Základy aplikované kybernetiky : studijní podklady pro 3. ročník SF. / Miloslav Olehla, Slavomír Němeček - Vyd. 2. upr. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 117 s. : il., tab. - brož.

Základy informatiky / Jana Klečková - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 186 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí podle eurokódu EN : sborník přednášek a řešených příkladů ke Školení Eurocodes 0+1. : Brno, 12. září 2002. : Praha, 25. září 2002. / [Milan Holický, Jana Marková] - 1. vyd. - [Praha] : Česká betonářská společnost, 2002. - 145 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz. : deutschsprachige und ausgewählte internationale wissenschaftliche Zeitschriften. Jg. 46. 2002. - Köln : Hans Banger, 2002. - 1427 s. - brož.

Znalostní technologie II : znalostní a expertní systémy. / Peter Mikulecký, Josef Hynek, Imrich Lenharčík - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 123 s. ; 21 cm - brož.

Žáčkova encyklopedie pro žáčky / napsal Jiří Žáček ; ilustroval Jiří Fixl. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 223 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.


100 nej-- : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). : (the largest and most prosperous firms in the Czech Republic). Roč. 8. / [autoři, odpovědní redaktoři Jindřich Menzel, Jana Bouzová, Václav Uhlíř] - Praha : Top Press, 2002. - 191 s. : tab. - váz.


111 tipů a triků pro Palm / Jakub Lohniský - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 106 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

9th Electronic Devices and Systems conference 2002 : international workshop 2002. : June 9-10,2002, Brno, Czech Republic. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 423 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist