Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (leden-únor) - I. Přírodní vědy

za leden-únor 2002

Advanced batteries and accumulators : 2nd ABA Brno 2001. : international conference. : Juny 17th - Juny 21st 2001. / [edited by Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák] - Brno : Technical University, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Akustische Flugbahnverfolgung von Fledermäusen: Artvergleich des Verhaltens beim Suchflug und Richtcharakteristik der Schallabstrahlung / Marc Wilhelm Holderied - , 2001. - 254 s. : il. - Brož.

Analytická chemie pro farmaceuty / Rudolf Karlíček a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 281 s. : il. - brož.

Analytická teorie kuželoseček a kvadrik / Josef Janyška, Anna Sekaninová - Vyd. 2. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - iii, 178 s. : il. - brož.

Anatomie rostlin / Olga Votrubová - 2. vyd. - Praha : Karloinum, 2001. - 89 s. : il. - brož.
Annals of Warsaw Agricultural University : Horticulture. No. 22. 2001. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 2001. - 204 s. : il. -
Anorganická a analytická chemie / Josef Nedoma, Vilém Koutník, Petr Hrdlička - 2., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 224 s. : il. - brož.

Anorganická chemie / František Kašpárek ... [et al.] - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 394 s. - brož.

Aplikovaná kartografie I. : tematické mapy. / Vít Voženílek - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Aplikovaná meteorologie a klimatologie Díl 5. Bilance tepla na aktivním povrchu, teplota půdy, vzduchu a vody / Jiří Klabzuba - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 48 s. : il. - brož.
Aplikovaná reologie / Miroslav Maňas, Jiří Vlček - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Arové v přírodě a lidské péči / Rosemary Low ; překlad Zuzana Coufalová. - České Budějovice : Dona, 2001. - 154 s. : il. (některé barev.) - váz.

Aye-aye a já : záchranná expedice na Madagaskaru. / Gerald Durrell ; [z anglického originálu] přeložila Alena Jindrová-Špilarová. - 2. vyd. v čes. jaz. - Brno : BB art, 2000. - 188 s. - váz.
Beiträge zur regioselektiven Lithiierung von heteroatomsubstituierten Aromaten / Jürgen Betz - , 2001. - 175 s. : il. - Brož.

Bestimmung von Edelmetallen in humanen Körperflüssigkeiten- Anwendung und Entwicklung instrumenteller Analysenmethoden / Gerda Philippeit - , 2001. - 154 s. : il. - Brož.


Bezobratlí 2. Hmyz / Jan Macek ; ilustrace Pavel Dvorský ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 170 s. : il. - váz.


Bioenergie pokojových rostlin : zcela ojedinělá příručka o působení rostlinných vibrací na člověka. : 86 pokojových rostlin s návody na pěstování. / Eva-Katharina Hoffmannová ; [z německého originálu přeložil Ludvík Helebrant]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 127 s. : il. (převážně barev.) - váz.

Biologické základy chovu hospodářských zvířat / František Jílek a kolektiv - Vyd. 2. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 227 s. : il. - brož.

Biology and chemistry of Advanced Glycation Endproducts / Thomas Kislinger - , 2001. - 186 s. : il. - Brož.

CATS 2001 : clubs, cat shows, breeders, health, ZOO. : the complete European yearbook for cat lovers. / english translation Diana Abu Zummarová - Chlumec : Přírodní svět, 2001. - 124 s. : barev. il. - brož.

Chemie pro 9. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Pavel Beneš, Václav Pumpr] - 4. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 23 s. : il. - brož.

cis-Oligoenine: Synthese und Eigenschaften von Modellverbindungen für Polydiacetylene / Christoph Adam Kosinski - , 2001. - 143 s. : il. - Brož.

Cost action 842 (1999-2004) : biological control of pests insects and mites, with special reference to entomophthorales. : proceedings of the First Meeting of Working Group 4. : bio-control of arthropod pests in the stored products. : Lisbon 6-7th September 2001. / [editors Eva Žďárková, Jan Hubert, Jan Lukáš] - Prague : Research Institute of Crop Production, 2001. - 52 s. : il. (některé barev.) - brož.

Co je a k čemu je vyšší matematika / Karel Rektorys - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 156 s. - váz.

Cvičení a fyzické geografie I. : hydrologie. / J. Suda, V. Herber - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 93 s. : il. - brož.

České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup České republiky do Evropské unie / Dagmar Sucharovová, Michaela Šenarová, Václav Šmejkal - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky : Hospodářská komora ČR, 2001. - 77 s. : il. (některé barev.) - brož.

Český kras : sborník pro regionální výzkum. 27. / uspořádali Irena Jančaříková, Pavel Bosák - Beroun : Muzeum Českého krasu, 2001. - 64 s. : il. - brož.

Diffraktive optische Elemente für Strahlformung und Optikprüfung / Mathias Josef Manfred Beyerlein - , 2001. - vi, 124 s. : il. - Brož.

Difrakce světla : tety přednesené na FSI VUT v Brně studentům 4. ročníku oborů "Fyzikální inženýrství" a "Přesná mechanika a optika" v rámci předmětu "Vlnová optika". / Jiří Komrska - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.


Dílo Vladimíra Drápala a Mistrů uměleckého slévárenství v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity / editor Jaroslav Malina - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : CERM : NAUMA, 2001. - 112 s. : barev. il. - Akademické nakl. CERM ; váz.


Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. / Milan Hejný, František Kuřina - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Econometrics modelling / Jiří Tvrdoň - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 224 s. : il. - brož.
Einfluss polybromierter Flammschutzmittel, einiger charakterisierter Abbauprodukte und anderer polyhalogenierter Phenole, auf das fremdstoffmetabolisierende Enzymsystem von Mensch und Versuchstier / Bianca Rosa Schwind - , 2001. - 181 s. : il. - Brož.

Ein Mikro-Waageverfahren zur kontinuierlichen Bestimmung der Sublimationsgeschwindigkeit während der Gefriertrocknung / Claudia Monika Roth - , 2000. - 153 s. : il. - Brož.

Ekologické sítě : mezinárodní konference ke 20. výročí tvorby Územních systémů ekologické stability v ČR a SR. : Brno, 23-24. listopadu 2001. : sborník abstraktů. / [editor Petr Maděra] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 68 s. : il. - brož.

Elektromagnetické pole a vlny : teorie elektromagnetického pole II. / Karel Novotný - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 198 s. - brož.

Elektronická měřící technika / Miloslav Čejka, Vladislav Matyáš - Vyd. 3. - Brno : Vutium, 2001. - 140 s. : il. - brož.

Elektronika : (fyzika a analogová část). / Karel Rauner - 2., upr.vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 197 s. : il. - brož.

Encyklopedie zkamenělin / Martin Ivanov, Stanislava Hrdličková, Růžena Gregorová - 1. vyd. - Praha : Rebo Productions, 2001. - 312 s. : barev. il. - váz.

End-Cap stabilized oligoynes: Model compounds for the Linear sp Carbon Allotrope Carbyne / Thomas Reiner Gibtner - , 2001. - 123 s. : il. - Brož.

Energie pro malé obce Část 1. Energetické zdroje, technologie a životní prostředí / Bedřich Duchoň, Květa Remtová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 72 s. - Brož.
Energie tachyonu / David Wagner, Gabriel Cousens ; [z německého originálu přeložila Alena Ságlová]. - Praha : Pragma, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Entwicklung und Anwendung analytischer Verfahren zur Bestimmung der Proteinaddukte von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen im menschlichen Blut / Petra Susanne Strunk - , 2001. - vi, 118 s. : il. - Brož.

EQUADIFF 10 : Czechoslovak international conference on Differential equations and their applications. : abstracts, posters, extended abstracts. : Prague, Czech Republic; August 27.-31., 2001. / [edited by Karel Horák, Miroslav Krbec] - Prague : Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 172 s. - brož.


Evropští tesaříci před objektivem / text a fotografie Jiří Zahradník - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2001. - 143 s. : barev. il. - váz.


Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 2. / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 806 s. : il. - váz.

Fluid dynamics 2001 : Prague, 24.-25.10.2001. : proceedings. / [editors Pavel Jonáš, Václav Uruba] - Praha : Akademie věd České republiky, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Fyzika před námi / Zdeněk Kluiber a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Arsci, 2001. - 131 s. : il. - brož.

Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Část 1. Mechanika / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; [z anglického originálu přeložili Jana Musilová, Zdeněk Bochníček, Václav Holý]. - Vyd. 1. - BrnoPraha : Vutium : Prometheus, 2000. - xvi, 328 s., příl. : il. - soubor ; brož.

Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Část 2. Mechanika - Termodynamika / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; [z anglického originálu přeložil Jan Obdržálek ... et al.]. - Vyd. 1. - BrnoPraha : Vutium : Prometheus, 2000. - viii s., s. 330-576, příl. : il. - soubor ; brož.
Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Část 3. Elektřina a magnetismus / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; [z anglického originálu přeložil Marian Štrunc ... et al.]. - Vyd. 1. - BrnoPraha : Vutium : Prometheus, 2000. - viii s., s. 578-888, příl. : il. - soubor ; brož.

Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Část 4. Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; [z anglického originálu přeložil Jiří Komrska ... et al.]. - Vyd. 1. - BrnoPraha : Vutium : Prometheus, 2000. - vii s., s. 890-1032, příl. : il. - soubor ; brož.

Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Část 5. Moderní fyzika / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; [z anglického originálu přeložila Bohumila Lencová ... et al.]. - Vyd. 1. - BrnoPraha : Vutium : Prometheus, 2000. - vii s., s. 1034-1198, příl. : il. - soubor ; brož.

Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; [z anglického originálu přeložil Jiří Komrska ... et al.]. - Vyd. 1. - BrnoPraha : Vutium : Prometheus, 2000. - xxiv, 1198 s., příl. : il. - váz.

Fyzikální tabulky / Milan Čmelík, Lubor Machonský, Zdislav Šíma - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 58 s. - brož.

Geologická mapa ČR : list 02-24 Nový Bor. / [redaktor listu J. Valečka] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Geologická mapa ČR : list 02-32 Teplice. / [redaktor listu J. Domas] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Geologická mapa ČR : list 02-41 Ústí nad Labem. / [redaktor listu O. Shrbený] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.


Geologická mapa ČR : list 14-32 Ústí nad Orlicí. / [redaktor listu M. Rejchrt] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.


Geologická mapa ČR : list 14-33 Polička. / [redaktor listu I. Stárková, M. Opletal] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Geologická mapa ČR : list 14-34 Svitavy. / [redaktor listu J. Adamovič] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Geologická mapa ČR : list 14-41 Šumperk. / [redaktor listu B. Koverdynský] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Geologická mapa ČR : list 25-12 Hranice. / [redaktor listu P. Pálenský] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Geologická mapa ČR : list 25-32 Zlín. / [redaktor listu V. Pesl] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Geologická mapa ČSR : list 12-21 Kralupy nad Vltavou. / [redaktor listu M. Vejlupek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Geologická mapa ČSR : list 12-24 Praha. / [redaktor listu V. Havlíček] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Geologická mapa ČSR : list 12-41 Beroun. / [redaktor listu V. Havlíček] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Geologická mapa ČSR : list 15-43 Ostrava. / [redaktor listu J. Macoun] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Geologická mapa ČSR : list 25-21 Nový Jičín. / [redaktor listu Z. Roth] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Geologické faktory v ochraně životního prostředí : (úvod do geologické mesologie). / Miloš Suk - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 166 s. : il. (některé barev.), mapy - brož.

Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky / Vlastimil Holub ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 243 s., 59 s. obr. příl. : il. + 23 příl. - váz.

Góry - literatura - kultura T. 4. / pod redakcja Jacka Kolbuszewskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 237 s., 12 obr. na příl. : il. - soubor

Hadi a ostatní plazi / Steve Setford ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Ševčíková]. - 1. - Praha : Slovart, 2001. - 120 s. : barev. il. - brož.

Hladový oceán : příběh neohrožené kapitánky rybářské lodi. / Linda Greenlawová ; [z anglického originálu] přeložil Viktor Faktor. - Praha : Metafora : Columbus, 2001. - 195 s. : il. - váz.


Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinárních předpisů : sborník XI. semináře. : Kutná Hora, září 2001. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 36 s. : tab. - brož.


Horniny, minerály a fosilie / Barbara Taylorová ; [z anglického originálu přeložila Petra Burdová]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2001. - 120 s. : barev. il. - brož.

Hospodářské výpočty pro střední školy / Bohuslav Eichler - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Hvězdářská ročenka Roč. 78. 2002. / redakce Pavel Příhoda - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy : Astronomický ústav Akademie věd České republiky : PRPEEZ know-how, 2001. - 250 s. : il. - brož.

Hydraulische Schwingungen in Rohrleitungen durch Drehkolbenpumpen / Robert Walter Kozmiensky - , 2001. - iv, 214 s. : il. - Brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 03-31 Mimoň. / [redaktor listu Z. Zícha] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 03-32 Jablonec nad Nisou. / [redaktor listu J. Burda] - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 03-34 Sobotka. / [redaktor listu Z. Zícha] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 12-44 Týnec nad Sázavou. / [redaktor listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.
Hydrogeologická mapa ČR : list 13-32 Kolín. / [redaktor listu J. Krásný] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 13-41 Čáslav. / [redaktor listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 13-43 Golčův Jeníkov. / [redaktor listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 13-44 Hlinsko. / [redaktor listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 14-32 Ústí nad Orlicí. / [redaktor listu J. Burda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 14-43 Mohelnice. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 24-12 Letovice. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.


Hydrogeologická mapa ČR : list 24-21 Jevíčko. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.


Hydrogeologická mapa ČR : list 24-22 Olomouc. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 24-31 Velké Meziříčí. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. - brož.

Hydrogeologická mapa ČR : list 24-32 Brno. / [redaktor listu P. Krám] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. - brož.

Hydrogeologie : multidisciplinární pojetí oboru. : XI. národní hydrogeologický kongres. : Ostrava, 19.-21. září 2001. : sborník. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 322 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Hydrologická ročenka České republiky 2000. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 189 s. : il. - brož.

Influence of FACTS devices on voltage stability of power systems and wheeling transactions / Helmuth Victor Hitzeroth - , 2001. - xxii, 218 s. : il. - Brož.

Information systems modelling : proceedings of the conference. : [4th international conference ISM '01, May 9-11, 2001, Hradec nad Moravicí, Czech Republic]. / edited Jaroslav Zendulka - 1st ed. - Ostrava : Marq, 2001. - 211 s. : il. ; 21 cm - brož.

Institute of Geology : annual report. 2000. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Investice na ochranu životního prostředí v ČR v roce 1997. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 10 s. : il. - Brož.

Inženýrství pevných látek / Jaroslav Fiala - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 211 s. : il. - brož.

Jak vyzrát na počasí / Norbert Treutwein ; [z anglického originálu přeložila Jarmila Doubravová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 213 s. - váz.

Jdeme do ZOO! : zvířata. : úkoly, hádanky, cvičení a tipy pro rodiče. / [z polského vydání přeložil Josef Vyskočil] - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co. : Centrum dětského vzdělávání, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.

Jesenické zlaté stezky / Viera Večeřová, Josef Večeřa - Jeseník : Pinka, 2001. - 110 s. : il., mapy - v knize neuvedeno ; brož.

Katzen 2001 : Klubs, Ausstellungen, Katzenzüchter, Gesundheit, ZOO. : kompletes Jahrbuch für Katzenliebhaber. / [deutsch übersetzung J. Formánková] - Chlumec : Přírodní světlo, 2001. - 124 s. : barev. il. - brož.

Kinetische Untersuchungen der Reaktionen von Ni(0)-Komplexen mit ungesättigten Substraten / Helmut Weiss - , 2001. - 113 s. : il. - Brož.

Kočky 2001 : kluby, výstavy, chovatelé, zdraví, ZOO. : kompletní evropská ročenka pro milovníky koček. - Chlumec : Přírodní svět, 2001. - 124 s. : barev. il. - brož.


Koherenční zrnitost v optice / Miroslav Hrabovský, Zdeněk Bača, Pavel Horváth - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - vi, 304 s. : il. - brož.

Konformative Flexibilität von Liganden im Wirkstoffdesign / Christof Heinrich Schwab - , 2001. - iv, 264, 48 s. : il. - Brož.

Krystalinikum : contributions to the geology and petrology of crystalline complexes. Vol. 27. / [uspořádal Miloš Suk] - Brno : Moravian Museum, 2001. - 178 s. : il. - brož.

Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství / Josef Pavel Kreperát - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2001. - 127 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Kterak sejmout amatérského přírodovědce / Gerald Durrell ; přeložil Gerik Císař. - 1. brož. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2001. - 199 s. : il. ; 18 cm - brož.

Kybernetika v řízení / Jan Hron - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2001. - 113 s. : il. - brož.

Landwirtschaftliche Betriebslehre I / Karel Tomšík - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 93 s. - brož.

La agricultura latinoamericana : [Eloy Fernández ... [et al.]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 148 s. : il. - brož.

Lidé a ekosystémy : sborník přednášek. : [Praha, 14. září 2000. / editor Tomáš Hák, Ivan Rynda] - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy : Společnost pro trvale udržitelný život, 2001. - 108 s. : il. - brož.

Lineární algebra / Libuše Tesková - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 243 s. : il. - brož.

Magický Mesiac : pestovanie krásy v mesačnom rytme. / Felicitas Holdauová, Monika Wernerová ; [z nemeckého originálu preložila Alexandra Hríbiková]. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.

Makos 2000 : sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty. : Janské Lázně, 4.-7.10.2000. / [editoři P.Calábek, J. Molnár, J. Švrček] - Olomouc : Jednota českých matematiků a fyziků, 2000. - 45 s. : il. - brož.

Malá tajemství přírody / Jana Dobroruková, Luděk J. Dobroruka ; ilustrace Petr Rob. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 175 s. : barev. il. - váz.

Malý ekologický a environmentální slovníček / [autoři textu Aleš Máchal a Josef Husták] - 3. vyd. - Brno : Rezekvítek, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Mapa hvězdné oblohy : tělesa a objekty hvězdného vesmíru. / [Oldřich Hlad ... et al.] - 2. vyd. - BrnoPraha : ZES : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2001. - 1 mapa. ; 61 x 84 cm. - brož.


Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR : list 12-22 Mělník. / [redaktor listu M. Zeman] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce


Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR : list 15-43 Ostrava. / [redaktor listu J. Sloboda] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR : list 33-11 Třeboň. / [redaktor Z. Patzelt] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 02-41 Ústí nad Labem. / [redaktor listu J. Král] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-23 Kladno. / [redaktor listu J. Pospíšil] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 24-32 Brno. / [redaktor listu M. Kašpárek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 65 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČSR : list 12-24 Praha. / [redaktor listu M. Zeman] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČSR : list 13-13 Brandýs nad Labem. / [redaktor listu M. Zeman] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČSR : list 15-32 Opava. / [redaktor listu Z. Papoušek, V. Minol] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČSR : list 24-34 Ivančice. / [redaktor listu Z. Papoušek, V. Minol] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČSR : list 24-43 Šlapanice. / [redaktor listu Z. Papoušek] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa inženýrskogeologického rajónování ČSR : list 32-22 České Budějovice. / [redaktor listu M. Kozárová] - 1. vyd. - Měř. 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 1 mapa. ; 47 x 69 cm. + 1 příl. - volné listy v obálce

Mapa oblohy : tělesa a objekty hvězdného vesmíru. / [Oldřich Hlad ... et al.] - 2. vyd. - BrnoPraha : ZES : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2001. - 1 mapa. ; 61 x 84 cm. - brož.

Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. : 1400 příkladů k opakování a procvičování základního učiva během školního roku. / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2001. - 79 s. - brož.


Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. : 800 příkladů k opakování a procvičování učiva o prázdninách. / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2001. - 39 s. : il. - [sic] ; brož.

Matematika 9 / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Matematika 9 : sbírka úloh. : (pracovní sešit s komentářem pro učitele). / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Matematika 9 : sbírka úloh. : (pracovní sešit). / [Josef Molnár ... et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Matematika 9 : učebnice s komentářem pro učitele. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Matematika : přijímací zkoušky na vysoké školy. / Marta Chrastinová, Edita Kolářová - 2. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 100 s. - brož.

Matematika : základy diferenciálního a integrálního počtu. / Ludmila Machačová - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 219 s. - brož.

Matematyka dla 1. klasy Cz. 1. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka dla 1. klasy Cz. 2. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka dla 1. klasy Cz. 3. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka dla 4. klasy Cz. 1. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Halina Zwyrtek]. - Olomouc : Prodos, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka dla 4. klasy Cz. 2. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Halina Zwyrtek]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka dla 4. klasy Cz. 3. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Halina Zwyrtek]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka : 2. klasa. Cz. 1. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka : 2. klasa. Cz. 2. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka : 2. klasa. Cz. 3. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka : 3. klasa. Cz. 1. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2000. - 63 s. : il. - brož.


Matematyka : 3. klasa. Cz. 2. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Matematyka : 3. klasa. Cz. 3. / Josef Molnár, Hana Mikulenková ; [tlumaczenie Irena Kufa]. - Olomouc : Prodos, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Mathematical methods in economics 2001 : proceedings of the 19th international conference. : 5-7 September 2001, Hradec Králové. / technical editor Martin Dlouhý - Prague : University of Economics, 2001. - vi, 218 s. : il. - brož.

Mathematics throughout the ages / editor Eduard Fuchs - 1. vyd. - Prague : Prometheus, 2001. - 307 s. : il. - brož.

Maximální odtok z povodí : teorie svahového odtoku a hydrologický model DesQ-MAX Q. / František Hrádek, Karel Kuřík - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 37 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Mechanika II. : kinematika. / Zdeněk Bradský, Václav Jáč, Rudolf Vrzala - Vyd. 2., upr. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 183 s. : il. - brož.

Mechanika pro zahraniční studenty / Zdeněk Pressl - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 159 s. - brož.

Mechanika ve fyzice / Jan Horský, Jan Novotný, Milan Štefaník - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 412 s. - váz.

Metabolismus aminokyselin s rozvětveným řetězcem u proteokatabolických stavů / Milan Holeček - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 129 s. : il. - brož.

Mláďata v přírodě : ptáci a savci z našich lesů, polí a vod. / Miroslav Bouchner ; ilustrovali Libuše a Jaromír Knotkovi a Marie Preclíková. - Vyd. 2. - Praha : Granit, 2001. - 119 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - váz.

Modelling and simulation of systems : proceedings of the 35th spring international conference [May 9-11, 2001, Hradec nad Moravicí, Czech Republic]. Vol. 1. / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : Marq, 2001. - 447 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelování a simulace systémů : sborník 35. jarní mezinárodní konference. : Hradec nad Moravicí, 9.-11. května 2001. Díl 2. / redigoval Jan Štefan - 1. vyd. - Ostrava : Marq, 2001. - 131 s. : il. - brož.

Modelové řešení úloh jakosti vody v síti vodních toků / Jaromír Říha, Jana Ošlejšková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2001. - 99 s. : il. - brož.

Možnosti revitalizace lesních půd imisních oblastí / Vilém Podrázský a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 56 s. : tab. - brož.


Nemovitosti : vzory smluv a podání. / Ladislav Rolný - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 344 s. - brož.


Netelevizní zobrazovací systémy / Aleš Drastich - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 174 s. - brož.

Neživá příroda Prahy a jejího okolí / Jiří Kovanda a spoluautoři - Vyd. 1. - Praha : Academia : Český geologický ústav, 2001. - 215 s., obr. příl. : il. + 1 příl. - Acadeima ; váz.

Němčina pro přírodovědce / Květoslava Štěpánková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 152 s. - brož.

Niedeliana Seš. č. 4. Sborník přednášek z jubilejní 25. národní konference teraristů a herpetologů České republiky, 30.10.-1.11.1998 v Mostě / [redaktor Ivan Vergner] - Praha : Česká společnost pro teraristiku a herpetologii, 1998. - 36 s. : il. - Brož.

Niedeliana Seš. č. 5. Sborník přednášek z 26. národní konference teraristů a herpetologů České republiky, 22.-24.10.1999 v Mostě / [redaktor Ivan Vergner] - Praha : Česká společnost pro teraristiku a herpetologii, 1999. - 20 s. : il. - Brož.

Numerické metody I / S. Míka, M. Brandner - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 169 s. - brož.

Občanská výchova pro novou společnost : sborník příspěvků ze XXXIII. vědecké konference Systémové inženýrství SI 2001. : Hradec Králové, 24.-26.4.2001. / [editor Miloš Vítek] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 328 s. : il. - brož.

Obrazový atlas živočichů / ilustroval Kenneth Lilly, napsala Barbara Taylorová ; [původní anglické vydání přeložila Kateřina Ševčíková]. - 3. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2001. - 64 s. : il. - váz.
Obyčejné diferenciální rovnice / Josef Kalas, Miloš Ráb - Vyd. 2. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 207 s. : il. - brož.

Ochrana a údržba veřejné zeleně : (vliv abiotických faktorů, škodlivých organizmů a chyb v pěstování na kvalitu veřejné zeleně). : Česká zemědělská univerzita v Praze, 25. a 26. září 2001. : výběr z referátů. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) + 1 disketa. - brož.

Od ledňáčka k orlům / Ludvík Mühlstein [st. ; fotografie Ludvík Mühlstein ml., Jiří Bohdal]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2001. - 101 s. : barev. il. - váz.

Optische Messtechnik mit räumlich inkohärentem Licht / Bernd Spellenberg - , 2001. - x, 129 s. : il. - Brož.

O vazbách : (panlogie). / Jan Fejtek - 1. vyd. - Praha : J. Fejtek, 2001. - 167, [29] s. : il. ; 31 cm - váz.

Peníze, banky a finanční trhy / Miloš Drdla - Vyd. 6. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 172 s. - brož.


Physikalisches Modellsystem zur Beschreibung kardiovaskulärer Mechanismen unter Berücksichtigung zellulärer, hämodynamischer und nervaler Prozesse / Matthias Schier - , 2001. - 116 s. : il. - Brož.


Planeta Země / [z anglického originálu přeložil Dobroslav Matějka] - 2. české vyd. - Praha : Slovart, 2001. - 128 s. : barev. il. - váz.

Potkan jako domácí zvíře : správná péče a porozumění. : rady odborníků pro vhodný chov. : určeno i pro děti, které se o zvířátko samy starají. / Gisela Bullová ; s barevnými fotografiemi Karin Skogstadové a kresbami Fritze W. Köhlera. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 56 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.

Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné Hory : Nasavrky, 4. října 2001. - Ústí nad Orlicí : Grantis, 2001. - 50 s. - brož.

Pravděpodobnostní metody / Zdeněk Karpíšek - Vyd. 4., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 68 s. : tab. - brož.

Proceedings of 3rd Scientific colloqium : Prague, June 26.-28.2001. - Prague : Institute of Chemical Technology, [2001]. - 211 s. : il. - brož.

Přehled látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na Fakultu stavební VUT v Brně / Pavel Schauer, Eleonora Čermáková - Vyd. 4., v nakl. Konvoj 1. - Brno : Konvoj, 2000. - 64 s. - brož.

Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko : (deset let od konverze). : sborník prací ke konferenci Deset let konverze VVP Mladá Boleslav a Ralsko - ochrana přírody a krajiny, Mladá Boleslav 9.-10. října 2001. / editoři Jan Němec, Václav Petříček, Jan Plesník - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. - 159 s. : il. - brož.

Přírodní divy světa / [Robert J. Moore, jr. ; z anglického originálu přeložila Dana Čížková]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2001. - 320 s. : il. - váz.

Příručka dynamiky plynů / Jiří Nožička - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 97 s. : il. - brož.

Příručka k úlohám z fyzikální chemie kategorie A a E / David Viduna - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 23 s. : il. - brož.
Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Pyroxene diorite to gabbrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia / [Ferry Fediuk, Dobroslav Matějka] - Plzeň : Západočeské muzeum, 2001. - 8 s. : il. - brož.

Renormalizations of interacting particle systems in Equilibrium / Iljana Zähle - , 2001. - x, 104 s. : il. + 1 příl. - Brož.

Robust'2000 : sborník prací jedenácté letní školy JČMF. : 11.-15.9.2000, Nečtiny. / uspořádali Jaromír Antoch, Gejza Dohnal - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2001. - 400 s. : il. - brož.

Rod Mammillaria Haworth / Rudolf Dufek - Chrudim : Spolek pěstitelů kaktusů, 2000. - 40 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.


Rostlinné invaze / editoři Petr Pyšek, Lubomír Tichý - Brno : Rezekvítek, 2001. - 40 s. : barev. il. - brož.

Rozpravy o didaktice chemie II. / Jan Čipera - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 207 s. - brož.

Rudisten-Assoziationen der keltiberischen Oberkreide SE-Spaniens: Paläontologie, Palökologie und Sediment-Organismus-Wechselwirkungen / Stefan Götz - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2001. - 112 s. : il. - brož.

Říše rostlin : 1000 zajímavostí. / John Farndon ; [z anglického originálu přeložila Věra Bidlová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 61 s. : barev. il. - váz.

Sanace skládek, starých ekologických zátěží / Ivan Vaníček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - v, 247 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sbírka úloh z matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a pro 2. stupeň základních škol : geometrie a funkce. / [Matin Dytrych, Irena Dobiasová, Libuše Livňanská] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 239 s. : il. - brož.

Sbírka úloh z matematiky : pro 2. a 3. ročník základní školy. / Michaela Kaslová, Dana Fialová, Romana Čížková - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 119 s. - brož.
Sborník geologických věd : hydrogeologie, inženýrská geologie. : hydrogeology, engineering geology. Sv. 21. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 78 s. : il. -

Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost : regionální konference s mezinárodní účastí. : sborník referátů. : Ostrava, 3.-4.4.2001. : regional conference with international participation. : proceedings. Díl 1. / editor Zdeněk Kaláb - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2001. - 154 s. : il. - brož.

Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost : regionální konference s mezinárodní účastí. : sborník referátů. : Ostrava, 3.-4.4.2001. : regional conference with international participation. : proceedings. Díl 2. / editor Zdeněk Kaláb - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2001. - s. 155-246. : il. - brož.

Sekundární metabolity čeledi Cactaceae / Roman Štarha - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 108 s. : il. - brož.

Skalierbare Audiocodierverfahren im Zeit- und Frequenzbereich / Bernhard Grill - , 2001. - 163 s. : il. - Brož.

Spojité modely v biologii / Josef Kalas, Zdeněk Pospíšil - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - vii, 256 s. : il. - brož.

Státní správa životního prostředí / Alena Hadrabová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 122 s. - brož.


Stránská skála : výjimečná lokalita. / [editor Karel Valoch a Rudolf Musil] - 1. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2001. - 37 s. : il. (většina barev.) - brož.


Studia antropologiczne 6. / pod redakcja Tadeusza Krupinskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 125 s. : il. - Brož.

Studia Biologica Vol. 5. / [vědecký redaktor Jaromír Hajer] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Supernova : [zrození nového pohledu na svět]. / Johannes von Buttlar ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2001. - 221 s. - vá.

Svět mikrobů : ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. / Vladimír Klaban - 2. rozš. a přeprac. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 416 s. : il. - brož.

Synthese und Elektronentransfereigenschaften von Akzeptor- und Donor-[60]Fulleren-Diaden / Michael Diekers - , 2000. - 146 s. : il. - Brož.

Systémové myšlení / Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 369 s. : il. - váz.

Technologie chemických látek I : chemický průmysl, koroze, konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty, dřevo, zpracování uhlí, úprava paliv. / Juraj Kizlink - 2. vyd. - Brno : Vutium, 2001. - 208 s. - brož.

Teologická antropologie : člověk v Kristu Ježíši. / Vladimír Boublík ; [z italského originálu přeložila Terezie Brichtová]. - Kostelní VydříŘím : Karmelitánské nakladatelství : Křesťanská akademie, 2001. - 188 s. - brož.

Teorie průmyslových podnikatelských systémů I / Ludmila Hromková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 118 s. - brož.

Teplice program : impact of Air Pollution on Human Health. : Prachatice, October 2-5, 2000. / edited by Radim J. Šrám - Vyd. 1. - Prague : Academia, 2001. - 318 s. : il. - váz.

The Prague bulletin of mathematical linguistics 75. / [Eva Hajičová ... et al.] - Prague : Charles University, 2001. - 100 s. : il. -
Third transition : towards sustainable development and global governance. / Pavel Nováček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 285 s. - brož.

Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : test z matematiky a fyziky pro středoškoláky. / Jana Palečková, Vladislav Tomášek, Eva Straková - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Tuláček a jeho kamarádi z paseky / [Karel Brož ; foto Jaroslav Vogeltanz]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - leporelo

Uhlíkové materiály : od černé keramiky k uhlíkovým vláknům. / André Legendre ; přeložil Jan Jehlička. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 173 s. : il. - brož.


Untersuchung von organischen fluorierten Kohlenwasserstoff CVD-Plasmaschichten als Intermetalldielektrika in der Mikroelektronik / Egon Mergenthaler - , 2001. - 91 s. : il. - Brož.


Use of technical measurements in solving environmental problems 2001 / [Rainer Haller ... et al.] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 102, 3 s. : il. - brož.

Úvod do světelné mikroskopie / Milan Hejtmánek - 5. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 65 s. - brož.

Úvod do teorie formálních jazyků / Jiří Rybička - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1999. - 39 s. : il. - brož.

Úvod do teorie konečných automatů a formálních jazyků / Pavel Kocur - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 104 s. : il. - brož.

Územní plánování a povodně / Šárka Štenclová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 43 s. : barev. il. - brož.

Über den Sauerstoff-Transport bei der industriellen Silicium-Kristallzüchtung nach dem Czochralski-Verfahren / Andreas Mühe - , 2001. - 145 s. : il. - Brož.

Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace / Jiří Kolbek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 364 s. : il. - váz.

Vitamíny 2001 : Pardubice 5.-6. září 2001. : sborník konference. / [odpovědný redaktor Aleš Horna] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Vydrýsek a jeho kamarádi od vody / [text Václav Chaloupek ; foto Jaroslav Vogeltanz]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - leporelo

Využití modelového území Slánska pro naučné geologické stezky : didaktika geologie v praxi. / Klára Pospíšilová - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 67 s. : il., mapy - brož.

Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí : bibliografická ročenka. 1999. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - xviii, 512 s. - brož.

Výlety : po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezska. 1. / [texty Marie Homolová ... et al. ; fotografie Marie Daňková ... et al.]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Výpočtová mechanika 2001 : 17. konference s mezinárodní účastí. : 29.-31.10.2001, Nečtiny. : 17th conference with international participation. Díl 1. / [editor Jiří Křen] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Výpočtová mechanika 2001 : 17. konference s mezinárodní účastí. : 29.-31.10.2001, Nečtiny. : 17th conference with international participation. Díl 2. / [editor Jiří Křen] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 12 s., s. 223-460. : il. - brož.


Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače VŠCHT (I) / Jiří Tulka - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 134 s. - brož.


Výpočtové úlohy z fyziky (II) : elektřina a magnetismus. / Jiří Tulka, Slavomír Pirkl - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 50 s. - brož.

WDS '01 : "Week of Doctoral Students 2001". : 10th annual conference of doctoral students. : Prague; June 12, 2001 to June 15, 2001. Pt. 1. Mathematics, computer and educational sciences / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2001. - 1, 210 s. : il. - brož.

WDS '01 : "Week of Doctoral Students 2001". : 10th annual conference of doctoral students. : Prague; June 12, 2001 to June 15, 2001. Pt. 2. Physics of plasmas and ionized media / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2001. - 1 s., s. 211-455. : il. - brož.

WDS '01 : "Week of Doctoral Students 2001". : 10th annual conference of doctoral students. : Prague; June 12, 2001 to June 15, 2001. Pt. 3. Physics / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2001. - 1 s., s. 456-697. : il. - brož.

Wellenfront-Detektion mit Shack-Hartmann-Sensoren / Johannes Pfund - , 2001. - vi, 129 s. : il. - Brož.

Workflow : řízení firemních procesů. / Antonín Carda, Renáta Kunstová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Workshop sobre la agricultura sostenible : del 17 al 25 de Septiembre. : resumenes. - 1ra edición - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 138 s. : il. - brož.

XIVth Symposium on Physics of Switching Arc : Brno, Czech Republic; September 10-14, 2001. Vol. 1. Contributed papers / [Michael Anheuser ... et al.] - Brno : Technical University, 2001. - 184 s. : il. - brož.

XVI. Biologické dny s názvem Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie : Olomouc, 5.-7.9.2001. : sborník abstrakt. / [uspořádal Jiří Kunert] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 132 s. - brož.

Základy chemie I : pro základní školy pro sluchově postižené. / Václav Voják - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 70 s. : barev. il. - brož.

Základy fyziky : modul 2 - mechanika tekutin a termika. : pracovní sešit pro distanční kurz. / Jana Trojková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 42 s. : il. - brož.

Základy geodezie planet / Milan Burša - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2001. - 88 s. : il. - brož.

Základy termomechaniky / Jiří Nožička - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Země - krásná neznámá / Yann Arthus-Bertrand ; [z anglického překladu přeložila Zuzana Amchová]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2001. - 414 s. : il. - váz.


Zjevení světla : cesta sebeuzdravování. / Barbara Ann Brennan ; ilustrace Thomas J. Schneider a Joan Tartaglia. ; [z anglického originálu přeložila Eleonora Kutnarová]. - Praha : Pragma, 2000. - 359 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 28 cm - brož.


Zkušební metody : (pro kožedělné obory). / Milan Mládek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 117 s. : il. - brož.

Zlatí netopýři a růžoví holubi / Gerald Durrell ; přeložil Šimon Pellar. - 2. vyd. v českém jazyce, (v tomto rev. překladu 1.). - Praha : BB art, 2001. - 134 s. : il. ; 21 cm - váz.

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 156 s. : il. - brož.

Zur Steigerung der Dauerfestigkeit dickwandiger, quergebohrter Rohre durch Autofrettage / Stefan Thomas Plappert - , 2001. - iii, 181 s. : il. - Brož.

Zu einigen Besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken / [Oldřich Malán, Norbert Volkmann, Pavel Coufal] - Plzeň : Západočeské muzeum, 2001. - 19 s., v s. obr. příl. : il. - brož.

Zvířata světa / Romana a Miloš Anděrovi ; ilustrace Vladimír Zadražil a Jiří Polák. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 228 s. : barev. il. - váz.

Životní prostředí : (návody na cvičení). / Jaroslava Machalíková ... [et al.] - 2., přeprac. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 77 s. + 21 příl.. - brož.

1000 napínavých experimentů / Gerald Bosch ; kresby Mario Valentinelli. ; [překlad Věra Pašková]. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2001. - 195 s. : il. - váz.

191 řešených příkladů k matematice I / Eva Melková, Šárka Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita : NAROMA, 2001. - 59 s. : il. - brož.

9th European conference on the spectroscopy of biological molecules : book of abstracts. : September 8.-13., 2001; Prague, Czech Republic. Vol. 1. September 8.-10. / edited by Vladimír Kopecký jr., Kateřina Ruszová, Josef Štěpánek - Prague : Charles University, 2001. - xvi, 150 s. : il. - brož.

9th European conference on the spectroscopy of biological molecules : book of abstracts. : September 8.-13., 2001; Prague, Czech Republic. Vol. 2. September 11.-13. / edited by Vladimír Kopecký jr., Kateřina Ruszová, Josef Štěpánek - Prague : Charles University, 2001. - xiv s., s. 152-274. : il. - brož.

(Ne)udržitelný rozvoj : ekologie hrozba i naděje. / Bedřich Moldan - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 141 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist