Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 2002

Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů / Petr Sunega - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Aktuální problémy hospodářské politiky : (sborník z I. konference doktorského studia oboru hospodářská politika). : Brno, Masarykova univerzita, březen 2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 82 s. ; 21 cm - brož.

Analýza a kalkulace v cestovním ruchu / Milan Němčanský - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 306 s. : tab. - brož.

Anglicko-český slovník pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj / [řídí Jaroslav Král] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 170 s. - Brož.

Aplikovaná hospodářská politika / Igor Kotlán a kolektiv - Vyd. 1. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2001. - 97 . : il. - brož.

Aplikovaná psychologie pro učitele II / Václav Holeček - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 109 s. + 2 příl.. - brož.

Automobil v podnikání / Karel Janoušek, Dagmar Fitříková - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 367 s. - brož.

Bankovní služby / Dalibor Pánek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 70 s. : il. - brož.

Cost action 842 (1999-2004) : biological control of pests insects and mites, with special reference to entomophthorales. : proceedings of the First Meeting of Working Group 4. : bio-control of arthropod pests in the stored products. : Lisbon 6-7th September 2001. / [editors Eva Žďárková, Jan Hubert, Jan Lukáš] - Prague : Research Institute of Crop Production, 2001. - 52 s. : il. (některé barev.) - brož.

Czech exporters and importers 2002. - 9th Ed. - Brno : Inform Net Partners, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Československo a pobaltské státy v letech 1918-1939 : vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období. / Luboš Švec - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 352 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Československo 1918-1938 / Josef Bartoš, Miloš Trapl - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 156 s. - brož.

Daně III / Pavel Svirák - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 121 s. - brož.
Daně I : dle stavu ke dni 1.7.2001. / Michal Polák - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 81 s. - brož.Daně z příjmů s komentářem
/ Petr Pelech, Vladimír Pelc, Helena Stuchlíková - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 845 s. - váz.


Daně z příjmů 1999 : (úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). / uspořádal Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xl s. - Brož.

Daňová politika České republiky : historický vývoj, současnost a perspektivy zdanění na území ČR s ohledem na integraci českého hospodářství do světového ekonomického společenství. / Leoš Vítek - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 87, xiv s. : il. - Brož.

Daň z přidané hodnoty s komentářem / Ladislav Pitner, Václav Benda, Svatopluk Galočík - Olomouc : ANAG, 2001. - 431 s. - váz.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů podle stavu k 1.11.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 160 s. + 1 CD-ROOM. - brož.

Deutschland in Zahlen : Ausgabe 2001. / [redaktion Waltraut Peter] - Köln : Institut der deutschen Wirtschaft, 2001. - 142 s. - brož.

Econometrics modelling / Jiří Tvrdoň - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 224 s. : il. - brož.
Efektivnost veřejných investic a jejich měření : mezinárodní konference. : sborník. : 12.6.2001, Brno. / [Bohumil Puchýř ... et al.] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 54 s. - brož.

Ekonometrie / Jiří Tvrdoň - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2001. - 225 s. : il. - brož.

Ekonomie : teorie a příklady. / Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 190 s. : il. - brož.

Ekonomika pro střední školy : nejnovější moderní učebnice pro středoškoláky. / [Vilém Kunz] - 2. aktualizované vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 122 s. : il. - brož.

Ekonomika ve stavebnictví 20 : ceny, náklady, kalkulace. / Anna Kadlčáková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 206 s. : il. - brož.

Energie pro malé obce Část 1. Energetické zdroje, technologie a životní prostředí / Bedřich Duchoň, Květa Remtová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 72 s. - Brož.
Evropa na prahu sjednocení : životní úroveň a životní styl ve vybraných zemích východní a západní Evropy. / Milan Tuček, Hana Friedlaenderová - Vyd. 1. - Praha : Median, 2001. - 219 s. : tab. - brož.

Excelentní studentské odborné práce ve školním roce 2000-2001. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 265 s. : il. -
Faktoring - alternativní možnost pro financování podnikatelské činnosti v zahraničním obchodě / Alexej Sato - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 22 s. : il ; 21 cm - brož.
Financování a bankovnictví / Mária Jánešová, Rudolf Kampf - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 142 s. : tab. - brož.


Financování a obchodování se zemědělskými komoditami v současných podmínkách ČR prostřednictvím Internetu : Brno, 24.10.2000. : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 50 s. - brož.


Financování a rozpočtování škol : distanční studijní text. / Vlastimil Pavlásek - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 92 s. - brož.

Finanční trhy / Aleš Ševčík, David Fuchs, Michal Gabriel - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Frédéric Bastiat : sborník textů. / [editor Petr Mach] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 104 s. - brož.

Globalizace světové ekonomiky / Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Hitlerovy peníze : z chudého malíře miliardářem. / Wulf C. Schwarzwäller ; [z německého originálu přeložila Marie Goldmannová]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 204 s. ; 21 cm - váz.

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracoval Josef Sixta] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 37 s. : il. - brož.

Hospodářská geografie Evropské unie / Ivan Jáč - Vyd. 3. aktualiz. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 306 s., [10] s. příl. : il. - brož.

Investice na ochranu životního prostředí v ČR v roce 1997. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 10 s. : il. - Brož.

Islámská ekonomie a bankovnictví / Gabriela Weberová Babulíková - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 127 s. - brož.

Jak motivovat druhé / Robert Heller ; [z aglického originálu přeložili Miroslav Koláč a Jiří Matas]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2001. - 72 s. : barev. il. - váz.

Klasifikace zaměstnání : KZAM. Sv. 2. Vysvětlivky / [autor Český statistický úřad, Praha] - 2. vyd. - Zlín : SIAK, 2001. - 226 s. - Český statistický úřad ; brož.

Koncentrace obchodních firem na českém trhu / [Radek Bím ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Konkurenčnost : vítězství a porážky na kolbišti trhu. / Jaroslav A. Jirásek - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2001. - 101 s. : tab. - brož.

Kreativní účetnictví : zneužívání účetnictví - možnosti a meze. / Lenka Krupová - Praha : Komora auditorů ČR, 2001. - 64 s. : tab. - brož.

Kulturní politika jako významný faktor jednoty Evropy / Jana Peterková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 192 s. - brož.


Kurs pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele dle standardů EU : sborník přednášek a materiálů k problematice vstupu ČR do EU. / sestavil Alois Fiala - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 50 s. : il. - brož.


Kurz pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí dle standardů EU : sborník přednášek a materiálů k problematice vstupu ČR do EU. / sestavil Ivan Mašek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 82 s. : il. - brož.

Landwirtschaftliche Betriebslehre I / Karel Tomšík - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 93 s. - brož.

Lexikon - daňové pojmy / Václav Boněk ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Sagit, 2001. - 626 s. - váz.

Lidský kapitál v nové ekonomice / Jiří Stýblo - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2001. - 104 s. - brož.

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia : sborník prací ze VII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch '99. : Ostrava, 27.-30.10.1999. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 114 s. - brož.

Logistický management 2. / Bohumil Řezníček a kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 173 s. : il. - brož.

Makroekonomie a doprava / Helena Brajerová, Hana Drahotská - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 119 s. - brož.

Makroekonomie / Ivana Groligová ; Jiří Dvořák. - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Mathematical methods in economics 2001 : proceedings of the 19th international conference. : 5-7 September 2001, Hradec Králové. / technical editor Martin Dlouhý - Prague : University of Economics, 2001. - vi, 218 s. : il. - brož.

MendelNet 2000 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 402 s. : il. - brož.

Mezinárodní finance / Milan Jílek - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 169 s. - [sic] ; brož.

Mezinárodní obchodní jednání / Miroslava Zamykalová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Mzdová diferenciace zaměstnanců v roce 2000. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 33 s. : il. - brož.

Mzdová diferenciace zaměstnanců 1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 28 s. : il. - brož.


Národní účty 1994 : (červenec 1997). 1994. / zpracoval Odbor národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.


Nástin psychologie I : pro doplňující pedagogické studium. / Otto Čačka - Brno : Paido, 2001. - 90 s. - brož.

Obchodní provoz pro střední odborná učiliště : obor prodavač. / Františka Kaplová - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Obchodní zákoník v účetnictví a daních kapitálových společností v příkladech 2001 / Jana Kunešová-Skálová, Pěva Pokorná - Olomouc : ANAG, 2001. - 167 s. - brož.

Obchod, pohostinství a ubytování (1997-1999) / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / Martin Mikyska - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 2001. - 213 s. - brož.

Panel 2000 : vyhodnocení základních atributů podniků a podnikatelů registrovaných v roce 1999. 2000. / zpracoval Odbor statistických registrů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 25 s., 45 tab., 16 grafů. : il. - brož.

Peníze, banky a finanční trhy / Miloš Drdla - Vyd. 6. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 172 s. - brož.

Plavby za bohatstvím : boj o souostroví muškátového oříšku. / Giles Milton ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Pavlíček]. - Vyd. 1. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 228 s. : il. - Brána ; váz.

Podniková ekonomika 2 : aktualizované vydání k 1.1.2001. / Zdeněk Novotný, Věra Dyntarová, Radka Kafková - Břeclav : Moraviapress, 2001. - 227 s. : il. - brož.

Podniková ekonomika 3 : I. díl - daně. : II. díl - ekonomika. / Zdeněk Novotný ... [et al.] - 3., dopl. vyd. - Břeclav : Moraviapress, 2001. - 309 s. : il. - brož.

Podpory rozvoje venkova z EAGGF podle nařízení Rady 1257-1999 ES / Magdalena Hrabánková, Kateřina Brandová - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 50 s. - brož.

Pojednání o podstatě a původu bohatství národů / Adam Smith ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Irgl ... et al.]. - Nové, přepracované vyd., opatřené margináliemi - Praha : Liberální institut, 2001. - 986 s. - váz.

Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 4.9.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. - brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k Zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce, kolektivní vyjednávání. : podle stavu k 9.11.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 297 s. - Brož.


Pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele : vzory smluv s komentářem. / Milan Galvas - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 74 s. : il. - brož.


Praktické činnosti pro 6.-9. ročník základních škol : člověk a svět práce. : příprava na volbu povolání. / Jiří Strádal - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2001. - 79 s. - brož.

Profesní komory v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj / [řídí Jaroslav Král] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 98 s. - Brož.

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách / Zuzana Havrdová, Lenka Zamykalová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 113, iv s. : il. - Brož.

Průmysl České republiky : za leden až prosinec 1997. 1997. [A]. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 34 s. : il. - Brož.

Průmysl České republiky : za leden až prosinec 1999. 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 51 s. : il. - Brož.

Průvodce distančním studiem / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 29 s. - brož.

Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 2000. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 81 s. : il. - brož.

Příručka pro zkoušky elektrotechniků / Václav Honys - 2. vyd. - Praha : IN-EL, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů : Milan Taraba. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 224 s. - brož.

Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí : nezaměstnanost na venkově v České republice a na Slovensku. : (teorie a praxe). : sborník příspěvků z diskusního semináře v rámci grantu Open Society Fund. : Praha, 17.9.2001. / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 33 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Ročenka českého a slovenského obchodu : analýza českého a slovenského obchodu, profily firem. : analysis of the Czech and Slovak trade, company profiles. 2001. / [sestavili Tomáš Hájek, Volker Koch, Lubomír Drahovský] - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Ročenka českého obchodu a marketingu 2001. / [Zdeněk Skála] - Praha : INCOMA, 2001. - 184 s. : il. - brož.

Rok v bývalém obchodě "U Langrů" : vzpomínky jindřichohradeckého obchodníka. / Antonín Langer - Praha : Areplos, 2000. - 221 s. : il. - váz.

Rozšiřování ES/EU / Petr Kaniok ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 193 s. - brož.


Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [31]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [32]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 47 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [33]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [34]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 1. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1999. - 155 s. : il. - soubor

Silniční daň v praxi / Petr Michler - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 71 s. - brož.

Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu / Antonín Kottnauer, Jiří Týc - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 172 s. - brož.

Společenství vlastníků bytů / Jaroslav Suchánek - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 184 s. - brož.

Spolupracovníci k životnímu jubileu profesora Václava Průchy 1931-2001 : [seznam publikací a výzkumných prací]. / [Daniel Váňa ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 67 s. - brož.

Spotřeba potravin v roce 2000. / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 10 s. : il. - brož.

Správa daní a daňové řízení / Lenka Hrstková Dubšeková - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 157 s. - brož.

Staří psi a nové triky, aneb, O tvořivosti a spolupráci / Warren Bennis ; [z anglického originálu přeložil Aleš Lisa]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 175 s. - brož.

Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. 2000. / [Vilemína Alblová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 281 s. : il. - brož.

Stavební firma 43 : podnikání a daně. : příklady. / Jana Frková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 84 s. : il. - brož.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 5.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 144 s. - brož.

Strukturální politika a její regionalizace : v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. / Miroslav Hučka - Ostrava : Repronis, 2001. - 114 s. - brož.

Studie k moderním dějinám : sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. / uspořádali Josef Harna a Petr Prokš - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2001. - 462 s. : il. - brož.

Studya nad osadnictwem Malopolski / Franciszek Bujak - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 265 s. : il. - brož.


The Role of political, social and cultural capital in secondary school in socialist Czechoslovakia, 1948-1989 / Martin Kreidl - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 48 s. - brož.
Účetnicví 2001-2002 : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla. : redakční uzávěrka 19.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 384 s. - brož.

Úplné náklady práce za rok 2000 podle výsledků výběrového šetření 2000. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 50 s. : il. - brož.

Vedení cestovních kanceláří / Helena Becková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 71 s. - brož.

Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 75 s. : il. - brož.

Veřejné finance / Václav Vybíhal - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2001. - 105 s. - brož.

Voda a pozemkové úpravy : sborník VII. konference. : Kutná Hora, září 2001. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 58 s. : il. - brož.

Výběr smluv Rady Evropy - Praha : Prospektrum, 2001. - 496 s. - brož.

Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měrných jednotkách) Za leden až prosinec 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 55 s., 8 s. tb. příl. : il. - Brož.

Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měřicích jednotkách) Za leden až prosinec 1998. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. : il. - Brož.

World investment report 2001 : promoting linkages. - New YorkGeneva : United Nations : United Nations Conference on Trade and Development, 2001. - xxviii, 354 s. : il. - brož.

XII. aktiv revizních techniků elektro : Kladno, listopad 2001. : sborník přednášek. / Valena - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 64 s. : il. - Brož.

Zahraniční obchodní politika ČR v procesu asociace s EU Božena Plchová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 122 s. - brož.

Zahraniční obchod - časové řady 1993-2000. / [Jan Bílý ... et al.] - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 92 s. : il. - brož.

Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 10.8.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 240 s. - brož.


Zapojení české ekonomiky do EU : dynamika, restrukturalizace a mezinárodní ekonomické vztahy. / Alois Holub ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 388 s. - brož.


Základní kapitoly z mikroekonomie / Jan Bednář - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 121 s. - brož.

Základy marketingu / Josef Vaculík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 217 s. - brož.

Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky : pro střední školy. / Bohuslav Eichler, Radovan Ryska, Vladimír Svoboda - Vyd. 3., upr. - Praha : Fortuna, 2001. - 164 s. : il. - brož.

Zákon o zaměstnanosti po novele : (úplné znění zákona č. 1/1999 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn, s vysvětlivkami). / připravil Ladislav Jouza - [Česko : s.n.], 1999. - xx s. - Brož.

"Družstevnictví 2001" : sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí pořádaného pod záštitou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. : Tábor, 31.5.2001. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist