Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - L. Zemědělství

za květen-červen 2002

Amazónci a Amazoňané : (Pionites, Pionopsitta, Gypopsitta, Hapalopsittaca, Graydidascalus, Pionus, Amazona, Deroptyus, Triclaria). / Milan Vašíček - Vyd. 1. - Kosmonosy : BARKO Bělka, 2002. - 192 s. : barev. il. ; 24 cm - Váz.

Annals of Warsaw Agricultural University : animal science. No. 38. 2001. / [editorial board Mieczyslaw Adamowicz ... et al.] - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Annals of Warsaw Agricultural University : forestry and wood technology. No. 51. 2001. / [editorial board Mieczyslaw Adamowicz ... et al.] - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 2001. - 84 s. : il., tab. - Brož.

Annals of Warsaw Agricultural University : land reclamation. No. 31. 2001. / [editorial board Mieczyslaw Adamowicz ... et al.] - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 2001. - 99 s. : il. - Brož.

Aplikovaná meteorologie a klimatologie Díl 11. Mikroklima stájí / Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 30 s. : il. - brož.

BSE nemoc šílených krav, nebo, Nemoc šílené doby / Manfred Weissenbacher ; [z německého originálu přeložila Hana Hornová]. - Praha : Humanitarian Technologies, 2002. - 161 s. : il. - váz.

Chirurgie měkkých tkání malých zvířat : otázky a odpovědi ve veterinární medicíně. / Stephen D. Gilson ; [překlad Ján Kottman]. - Plzeň : Medicus veterinarius, [2002]. - 192 s. : barev. il. - brož.

Chov prasat I : pro posluchače zemědělských fakult. : vysokoškolské skriptum. / Roman Stupka, Michal Šprysl - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 14 s. ; 21 cm - brož.
Chuť a aroma / František Vonášek, Emilie Trepková - Praha : Maxdorf, 2002. - 124 s. : il. - brož.

Collection of scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for animal sciences. Vol. 18. 2001. No. 2. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - s. 93-188. : il. - Brož.

Cvičení z mikrobiologie a pedobiologie : pracovní sešit pro bloková cvičení. / Eva Popelářová ... [et al.] - 4., přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 55 s. : il. - brož.

Die Sache mit den Meerschweinchen : alle Geschichten von Heini & Tine. / Marina & Wolfdietrich Schnurre - Weinheim : Beltz & Gelberg, 1998. - 135 s. : il. - brož.

Dobrodružství myslivosti, aneb, Myslivci vyprávějí / Lubomír Dohnálek ; [autor fotografií Antonín Říha]. - Olomouc : Votobia, 2001. - 251 s. : il. - brož.


Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat - Podmínky chovu savců v cirkusech / zpracovali Dana Holečková, Jiří Dousek ; překlad německého dokumentu Elena Foffová. - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2001. - 44 s. : il. - Brož.


Drůbež 2002 : technologické systémy v chovu drůbeže. : sborník z mezinárodní konference konané na MZLU v Brně a v KC Brno, 9.-10. dubna 2002. / [odpovědný redaktor Alena Przywarová] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Efektivní integrace českého agrárního sektoru v podmínkách globalizace a regionalizace : v rámci IVZ MSM 411100013. : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Praha 14. listopadu 2001. / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Efektivnost využívání zdrojů českého zemědělství v podmínkách globalizace a integrace : závěrečná zpráva III. Etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013. / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 212 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekologické zemědělství v mikroregionu Jeseníky : vývoj, současný stav, možnosti rozvoje. / Bořivoj Šarapatka, Stanislava Čížková, Bohumil Suchánek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 83 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR : sborník referátů z konference. : Brno, 4.12.2001. / [sestavil: Václav Kupčák] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 81 s. : il. ; 21 cm - brož.

Encyklopedie cibulnatých a hlíznatých rostlin / Hanneke van Dijk, Mineke Kurpershoek ; [z nizozemského originálu přeložila Hana Válková]. - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2002. - 336 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Encyklopedie záhonových rostlin / Hanneke van Dijková ; fotografie George M. Otter. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 340 s. - váz.

Energetické využití některých travních druhů / Jan Frydrych a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 35 s. : il. - brož.

Faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem : realizační pomůcka pro zpracování podnikové normy. / Hejátková Květuše, Jelínek Antonín ... [et al.] - Vyd. 1. - PrahaTřebíč : Výzkumný ústav zemědělské techniky : Spolek poradců a kontrolorů v ekologickém zemědělství ČR, 2002. - 73 s. - brož.

Floristika - Nápady pro advent a Vánoce / Ulrike Geisemeier - Uherské Hradiště : CFA+H, 2001. - 30 s. : barev. il. - brož.

Hydrologické výpočty v protierozní ochraně půdy / [zpracoval Miloslav Janeček, Jiří Váška] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 24 s. : il., tab. - soubor

Jahody : stovky dobrých rad a nových poznatků pro zahrádkáře. / Jana Dlouhá - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2001. - 91 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. - váz.


Kakadu : ochočování, péče, výživa, nemoci, chov. : speciální část: Chování kakaduů. / Werner a Susanne Lantermannovi ; ilustrace Fritz W. Köhler. ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Roller]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 56 s. : barev. il. - brož.


Klematisy : spolehlivé odborné rady. / Charles Chesshire ; [z anglického originálu přeložil Bruno Cempírek]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 72 s. : barev. il. - brož.

Koně / Jackie Budd ; [z anglického originálu přeložil Milan Hausner]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 32 s. : barev. il. - brož.

Konference k problematice N-látek v rostlinných produktech : věnovanou metodikám stanovení bílkovin a problematice technologické a hygienické jakosti pšenice z pohledu ČR a EU. : Brno, 28. a 29.11.2001. : sborník příspěvků konference. / sestavil František Přikryl - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, [2001]. - 65 l. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - brož.

Kukuřice v praxi : sborník ze semináře s mezinárodní účastí. / [ed. Ladislav Zeman] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 55 s. : il. - brož.

Lesní hospodářství ČR za 1. až 4. čtvrtletí 1997 1997. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. - Brož

Léčivé rostliny antiky / Christian Rätsch ; [z německého originálu přeložila Emílie Harantová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 287 s. : il. ; 21 cm - váz.

Lékař pokojových rostlin / Engelbert Kötter ; [z německého originálu přeložila Jana Jindrová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 89 s. : il. - v knize neuvedeno ; váz.

Lov kapitálních ryb / Jens Bursell ; [ze švýcarského originálu přeložil Zlatko Hála]. - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 2001. - 227 s. : barev. il. - váz.

Magie koček / Eva Geelen ; z německého originálu přeložil Petr Patočka. - Praha : Dobra, 2001. - 214 s. : il. - váz.

Metodická příručka pro diagnostiku karanténních háďátek rodů Globodera, Meloidogyne a Ditylenchus / M. Zouhar ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 44 s. : il. - brož.

Mimoprodukční funkce zemědělství a ochrana krajiny / Jan Penk - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2001. - 64 s. : il. - brož.

Minizahrádky v bytě : netradiční pěstování květin v interiéru. / Jana Hanšpachová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 74 s., [20] s. barev. obr. příl. - brož.

Mrazuvzdorné trvalky : spolehlivé odborné rady. / Ray Edwards ; [z anglického originálu přeložila Jana Pacnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2002. - 80 s. : barev. il. - brož.

Nemoci rostlin : správná léčba poškození a nemocí. : preventivní opatření. / Klaus Margraf ; kresby Marlene Gemkeová. [z německého originálu přeložila Jaroslava Marková] - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 63 s. : barev. il. - brož.


Ochrana brambor proti plevelům / Jaroslav Čepl - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2001. - 11 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ochrana brambor proti plevelům / Jaroslav Čepl - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 24 s. : il. - brož.

Ochrana rostlin v zahradě / D.G. Hessayon ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Volf]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2002. - 127 s. : barev. il. ; 20 cm - Beta ; brož.

Odhad věku hlavních druhů spárkaté zvěře / Zdeněk Kolář - 1. vyd. - Praha : Vega, 2002. - 127 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Okrasné rostliny : situační a výhledová zpráva. / [odpovědní odborní redaktoři Irena Buchtová, Blanka Metelková] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2001. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Papouščí nářek a další pravdivá vyprávění o pletichaření, inteligenci a vynalézavosti zvířat / Eugene Linden ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Marek]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 170 s. - váz.

Pes v zrcadle předpisů : kapesní příručka. / Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2002. - 83 s. : il. - brož.

Pes : přítel nejvěrnější. / přeložil Šimon Pellar - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - [24] s. : barev. il. - váz.

Pěstujeme jahody / Ludmila Dušková, Jan Kopřiva - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 75 s., [6] s. obr. příl. : il. - brož.

Pěstujeme révu vinnou, broskvoně a meruňky / Pavel Pavloušek, Boris Krčka, Petr Ackermann - Praha : Rena, 2001. - 44 s. : barev. il. - brož.

Pěstujeme rybíz, angrešt a jostu / Ludmila Dušková, Jan Kopřiva - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 112 s., [6] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Physical methods in agriculture : approach to precision and quality. : Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic, 27-30 August, 2001. / edited by Jiří Blahovec and Martin Libra - 1st ed. - In Prague : Czech University of Agriculture, 2001. - 351 s. : il. ; 29 cm - brož.

Physical Methods in Agriculture : book of abstracts. : international conference. : Prague, 27-30 August, 2001. / [editor Jiří Blahovec] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 266 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Pokojové kapradiny : aby se jim dařilo co nejlépe. : odborné rady pro nákup,ošetřování a množení. / Susanne Ambergerová-Ochsenbauerová ; barevné fotografie Jürgen Stork ... [et al.]. ; kresby Marlena Gemková. ; [z německého originálu přeložil Václav Větvička]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 63 s. : barev. il. - brož.

Postupy laboratorního zkoušení hnojiv I : příloha č. 2 k vyhlášce č. 273/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.. / Ivo Honsa, Jana Slezáková - Vyd. 1., opr. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2001. - 249 s. : il. ; 30 cm - brož.


Prace z zakresu nauk rolniczych [2001]. / [komitet redakcyjny Andrzej Wojciechowski ... et al.] - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 283 s. : il., tab. - brož.


Proč můj papoušek-- ? : -- tak hlasitě a často křičí?-- si vytrhává peří? - kouše, když sedí na mém rameni? -- nesnáší mého partnera? -- mručí, když se k němu přiblížím? a mnoho dalšího--. / Rosemary Low ; [překlad Marek Obdržálek]. - České Budějovice : Dona, 2002. - 171 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Přehled odrůd kukuřice 2001. / [Marek Povolný] - 1. vyd. - Brno : Pax agris, 2001. - 86 s. : il., tab. - brož

Ptáci : praktický rádce chovatele ptactva. / David Alderton ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Kapic]. - Praha : Columbus, 2002. - 208 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Řepařství 2002 : 3. ročník. : sborník z mezinárodní Konference pořádané 20.-21.2.2002 na ČZU v Praze. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 186 s. : il. - brož.

Řízení podniků / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2002. - 143 s. : il. - brož.
Seznam časopisů objednaných Ústavem zemědělských a potravinářských informací na rok 2002. / zpracovala Skupina akvizice - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. - 112 s. - Brož.

Seznam registrovaných hnojiv / [zpracoval Jaroslav Houček a kol.] - Praha : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2002. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Seznam schválených veterinárních přípravků a prostředků veterinární zdravotnické techniky 2002 / [sestavili Zdeněk Čupera ... et al.] - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 398 s. - brož.
Smyslné tetování Henou : nejkrásnější vzory s předlohami k samostatnému malování. / Ulaya Gadalla, Margot Ibrahim ; [z německého originálu přeložila Lea Smrčková]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 48 s. : barev. il. - brož.

Soil science: past, present and future : joint meeting of the Czech Society of Soil Science and the Soil Science Society of America and International Conference of the Czech Society of Soil Science. : Prague, Czech Republic, September 16-20, 2001. : book of abstracts. / edited by Luboš Borůvka - Prague : Czech University of Agriculture, 2001. - 126 s. - brož.

Soumrak selského stavu 1945-1960 / Karel Jech - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 252 s. - brož.

Stromkové květiny : kbelíkové rostliny s korunkou na kmínku. / Věra Nachlingerová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 83 s., [12] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002 : sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí, Praha-Suchdol, 21.3.2002. / sestavil Petr Kapitola - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2002. - 70 s. : il. - brož.

Tlející dřevo 2001 : sborník referátů. : Brno, 31.5.-1.6.2001. / editoři Libor Jankovský, Petr Čermák - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 128 s. : il. - brož.


Trávník od A do Z / Jane Courtier : [z anglického originálu přeložil Jiří Škácha]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 112 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.


Učebnice zavařování & konzervace : (i pro diabetiky). : jak uchovávat potraviny. / Jan Jílek - Olomouc : Fontána, 2001. - 232 s., [4] s. obr. příl. - váz.

Učební texty pro předmět Lesnické stavby I : specializace Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství. : bakalářské studium. / Jiří Dobiáš - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 59 s. : il. - brož.

Velká encyklopedie zahrady od A do Z / [z anglického originálu přeložil Vít Herynek ... et al.] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 420 s. : barev. il. - váz.

Vidiecka záhrada / Christopher Lloyd, Richard Bird ; fotografie Jacqui Hurst. ; [z anglického originálu preložila Ivona Šuchmannová]. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 192 s. : il. - váz.

Využití metody ELISA v rostlinné diagnostice : jednotné pracovní postupy. / [sestavili Jitka Soukupová ... et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2002. - 21 l. ; 30 cm - brož.

Využívání druhotného tepla větracího vzduchu stájí / [zpracoval Jaroslav Kára, Radomír Adamovský] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 21 s. : il. - soubor

Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001 : sborník z celostátní konference. : Teplice 14.3.2002. / sestavili Marian Slodičák a Jiří Novák - Jíloviště - Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2002. - 170 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - brož.

Výzkumné trendy v agrotechnice a meteorologii : v Praze, 20. prosince 2001. : sborník příspěvků. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 70 s. : il. - brož.

Výživa a hnojení ozimé řepky / Richter, Hřivna, [technický redaktor] Cerkal - Praha : Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2001. - 41 s. : barev. il. - brož.

Základy práce s potkanem v laboratoři / Helena Živná - 1. vyd. - Hradec Králové : Solichte, 2001. - 58 s. ; 15 x 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Zelinářství : pro odborná učliště. / Josef Pokorný - 1. vyd. - Praha : Septima, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Zelná dieta : mnoho rozmanitých receptů. : sedmidenní redukční plán. / Marjorie Danielsová ; [z anglického originálu přeložila Iva Charvátová]. - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 189 s. ; 21 cm - váz.

Změna - příležitost k rozvoji : vědecký seminář 2001, Kostelec nad Černými Lesy 12.-13.9.2001. : sborník příspěvků. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 21 s. + CD-ROM mini. - brož.

Zmyselné tetovanie henou : najkrajšie vzory s predlohami na samostatné malovanie. / Ulaya Gadalla, Margot Ibrahim ; [z nemeckého originálu preložili Lea Smrčková a Blažena Lisá]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 48 s. : barev. il. - brož.

Zpřístupnění lesa - vybrané statě II / Karel Hanák - 2., nezměn. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 100 s. : il. ; 29 cm - brož.


Zvěrolékař a jeho přátelé / James Herriot ; [z anglického originálu přeložila Eva Marxová]. - Vyd. v nakl. Baronet 1. - Praha : Baronet, 2001. - 367 s. - váz.

12. Výroční zpráva státní semenářské kontroly v České republice za sklizňový rok 2000 12. 2000. Od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 / [zpracovala Soňa Fránová ... et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2001. - 74 s. : tab. - brož.

2000 rad pro zahrádkáře / Stanislav Peleška, Franz Böhmig ; [z německého originálu přeložila Jana Jindrová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 496 s. : il. - váz.

80 let lesnického výzkumu v českých zemích / Jarmila Cikánková, Robert Klán, Petr Zahradník a kol. ; [anglické překlady Eva Krupičková ... et al.]. - Praha : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist