Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 2002

Abeceda pro malé / Miroslav Jeník - Vyd. 1. - Praha : 2BRA3, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Adresář služeb pro sluchově postižené 2001. - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2001. - 108 s. - Brož.

Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 5. / [redaktorka publikace Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 79 s. - brož.

Album Jarmilky Kameníkové : mozaika příběhů z třicátých let dvacátého století--. / [Jarmila Zábranská ; illustrations Magdaléna Rosenkranzová]. - Praha : [Miloš Zábranský], 2001. - 103 s. : il., portréty - brož.

Angličtina pro 9. ročník základní školy : metodická příručka. / Eva Lacinová, Šárka Kadlecová - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios / Gustav Adolf Lehmann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 117 s. - váz.

Báje a pověsti ze severních a západních Čech / [převyprávěli] Jan a Tomáš Linhartovi ; [ilustrace Attila Vörös]. - Český Těšín : Agave, 2001. - 243 s. : il. ; 22 cm - váz.

Bibliografie diplomových prací týkajících se Ústí nad Labem / Ivo Brožek, Marcela Hrabáková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 56 s. ; 30 cm + 1 příl.. - brož.
Botanika : dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně. / Vladimír Vacek, Petr Bureš - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2001. - 100 s. : il. ; 24 cm - brož.

Být dobrým tátou-- : to nejmenší, co můžete udělat pro své milované děti. / Gordon MacDonald ; [z anglického originálu přeložila Alena Švecová-Koželuhová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 170 s. ; 22 cm - brož.

Chci se dostat na vysokou školu! : základní otázky. / Vít Hloušek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 122 s. ; 30 cm - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 38. 2001-2002. Část 2. Autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Petr Holzhauser, Petr Cígler, Ladislav Drož] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 28 s. : il. + 13 příl. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 38. 2001-2002. Část 2. Autorská řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Marie Solárová ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 13 s. : il. + 5 příl. - brož.

Chemie na dlani / Svatava Dvořáčková - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, [2001]. - 171 s. - brož.

Co to je když se řekne: Škola podporující zdraví / [sestavily Miluše Havlínová, Zdena Vildová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 33 s. - brož.


Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky / Jan Šelešovský a kolektiv - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cvičení pro rozvoj řeči : prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. / Charlotte Lynch, Julia Kidd ; [z anglického originálu přeložila Silvie Struková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 133 s. : il. ; 23 cm - brož.

Česká věda a Pražské jaro (1963-1970) : sborník ze 4. konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000. / editoři Blanka Zilynská a Petr Svobodný] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 425 s. : il. ; 21 cm - Karolinum ; brož.

Český slabikář / Ivana Melichárková, Ludvík Štěpán, Libuše Švecová ; ilustrovala Vlasta Švejdová. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 85 s. : barev. il. - váz.

Člověk ve společnosti : učebnice občanské a rodinné výchovy pro 9. ročník základní školy pro sluchově postižené. / Jaroslava Weisová, Jaromír Čech - 1. vyd. - Praha : Septima, 2001. - 138 s. : il. - brož.

Dějepis : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v rode 2004. / [Zdeněk Beneš ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2001. - 16 s. : il. - Brož.

Dějepis : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. / Marie Homerová, František Parkan - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 139 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.
Dějiny středověku a prvního století raného novověku / Zdeněk Beneš - 5. vyd. - PrahaÚvaly : SPL-Práce : Albra, 2001. - 174 s. : il. (větš. barev.) ; 29 cm - SPL -Práce ; brož.

Didaktika účetnictví Díl 3. / Jiří Koudela, Miloslav Rotport - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 143 s. - brož.

Die Rezeption der hellenistischen Theorie der rhetorischen Figuren bei den Römern / Ulrich Schindel - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 208 s. - váz.

Digitalizace Komenián / [odpovědný redaktor František Hýbl] - PrahaPřerov : Pedagogické muzeum J.A. Komenského : Muzeum Komenského, 2002. , 2002. - 96 s., [3] s. barev. obr. příl. + 1 mp. příl.. - Brož.

Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety / Ivan Šroněk - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 166 s. ; 20 cm - brož.

Dokážeš psát bez chyb? : pracovní sešit pro 5. ročník. / [Zita Janáčková] - Brno : Nová škola, 2001. - 47, 9 s. : il. - brož.

Doktorské studium : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 93 s. - brož.


Doteky : mezinárodní sympozium v přírodě. : 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých výtvarných škol na Sýpce Klenová. : 15.5.-25.5.2001 (sympozium). : 25.5.-24.6.2001 (výstava "Sýpka Klenová"). / [text a anglický překlad Martina Pachmanová] - PrahaKlatovy : Vysoká škola uměleckoprůmyslová : Galerie Klatovy-Klenová, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.


Dvacet let reforem vysokého školství v Evropě po roce 1980 / [přeložila Jana Klepetářová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 182 s. : tab. - brož.

Dva dny s didaktikou matematiky 2001 : Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 8.- 9.2.2001. : sborník příspěvků. / [editor Darina Jirotková, Naďa Stehlíková] - Praha : Univerzita Karlova : Jednota českých matematiků a fyziků, 2001. - 83 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta ; brož.

Efektivní komunikace : studijní opora. / Dana Pokorná - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 45 s. : il. - brož.

Environmentální výchova jako součást všeobecného základu v přípravě budoucích učitelů : sborník z česko-slovenské konference. : Uherské Hradiště 23. a 24. listopadu 2000. / editorka Eva Lišková - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Etiketa v řízení a politice / Marcela Vítková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 72 s. - brož.

European glossary on education Vol. 1. Examinations, qualifications and titles - Brussels : Eurydice, 1999. - 223 s. : il., tab. - brož.

European glossary on education Vol. 3. Teaching staff - Brussels : Eurydice, 2001. - 221 s. : il., tab. - brož.

Faculty calendar : Masaryk University Brno. : Faculty of Medicine. : general medicine, stomatology. 2001-2002. / [programme edited by Eva Táborská ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 70 s. : tab. - brož.

Faculty of Chemical Engineering - Prague : Institute of Chemical Technology, 2002. - 37 s. - brož.

Faculty of Chemical Technology - Prague : Institute of Chemical Technology, 2002. - 47 s. - brož.

Faculty of Environmental Technology - Prague : Institute of Chemical Technology, 2002. - 27 s. - brož.

Faculty of Food and Biochemical Technology - Prague : Institute of Chemical Technology, 2002. - 41 s. - brož.

Fakulta chemické technologie - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. - 47 s. - brož.

Fakulta chemicko-inženýrská - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. - 37 s. - brož.


Fakulta potravinářské a biochemické technologie - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. - 40 s. - brož.


Fakulta technologie ochrany prostředí - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. - 27 s. - brož.

Financial flows in compulsory education in Europe : (diagrams for 2001). - Brussels : Eurydice, 2001. - 69 s. : il. - brož.

Flux financiers de lenseignement obligatoire en Europe : (diagrammes 2001). - Bruxelles : Eurydice, 2001. - 69 s. : il. - brož.

Folia ethnographica 34-35. 2000-2001. / edited by Eva Večerková - Brno : Moravské zemské muzeum, 2001. - 137 s. : il. - brož.

Folkloristické studie / Oldřich Sirovátka - Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 197 s. ; 21 cm - brož.

Folklorní akce v České republice : kalendář a informace. 2002. / zpracoval František Synek - Praha : Folklorní sdružení České republiky, 2002. - 105 s. - Brož.

Francouzský jazyk : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. : základní obtížnost. / Renáta Dvořáková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2001. - 79 s. : il. - brož.

Franz Hofmann : setkání s osobností 26. března 2002, Muzeum Komenského v Přerově. / [odpovědný redaktor František Hýbl] - Přerov : Muzeum Komenského, 2002. - 1 složený l. : barev. il. ; 25 cm - Brož.

Fyzika : přijímací zkoušky na vysoké školy. / Eva Hradilová, Naděžda Uhdeová - 9. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 98 s. : il. ; 21 cm - brož.

Glosy k výtvarné výchově / Jaroslav Brožek - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 75 s. : il. ; 21 cm - brož.

HANDICAP 2000/2001 : sborník příspěvků přednesených na 8. ročníku mezinárodní odborné konference. : Liberec, květen 2001. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 46 s. - brož.

Havajské mýty, pověsti a rituály / [z havajských originálů vybral, přeložil a doslovem a poznámkami opatřil Václav Černý] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 349 s. : il. - váz.

Hádej, hádej, hadači : hádanky, říkadla, písničky. / [Zdena Rosecká ; illustroval Jiří Růžička]. - Brno : Nová škola, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Herní specialista / Milan Valenta a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 168 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hudební výchova 4 : učebnice pro 4. ročník základní školy. / Jindřiška Jaglová ; [ilustrovala Květoslava Marklová]. - 1. vyd. - Brno : Nová škola, 2000. - 79 s. : il. ; 24 cm - brož.


Hudební výchova 5 : učebnice pro 5. ročník základní školy. / Jindřiška Jaglová ; [ilustrovala Květoslava Marklová]. - 1. vyd. - Brno : Nová škola, 2001. - 71 s. : il. - brož.


II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník. : [Olomouc, 3. dubna 2001. / uspořádal Milan Valenta] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 311 s. : il. - brož.

Indiánská zamyšlení / Marie Brahová - Vyd. 1. - NáchodNové město nad Metují : Starlight : Rodomax, 2002. - 158 s. : barev. il. - Váz.

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : (včetně celoživotního vzdělávání). : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 45 s. : tab. - brož.

Informace o studiu na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 34 s. - brož.

Informace o studiu na Hospodářské fakultě TU v Liberci : studijní program Systémové inženýrství a informatika (6209 R). : studijní obor Informační a komunikační management (Information and communication management). / zpracoval Jan Ehleman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 25 s. - brož.

Informace o studiu na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 42 s. - brož.

Informace pro studenty : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 63 s. : tab. - brož.

Informace pro uchazeče o studium na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 35 s. - brož.

Information and communication technology in European education systems - Brussels : Eurydice, 2001. - 186 s. - brož.

Istoričeskoje obrazovanije : programmy obščich kursov i metodičeskije ukazanija. T. 1. / [pod obščej redakciej S. M. Kudelko] - Char'kov : NMC "MD" : Ministerstvo obrazovanija i nauki Ukrajiny : Char'kovskij nacional'nyj universitet im. V. N. Karazina, 2001. - 427 s. - brož.

Jak si zlepšit známky / Britta Weimerová, Sabine Hessová, Manuela Brademannová ; [z německého originálu přeložil Jiří Stach]. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2002. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Jak vychovat báječné děti? / [Henry Cloud, John Townsend ; překlad z angličtiny Karolina Štičková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 190 s. ; 21 cm - brož.

Jan Amos Komenský : jeho význam pro vědu, výchovu a mezinárodní porozumění. : mezinárodní anketa uspořádaná Německou společností Komenského na podporu vydání Komenského díla v němčině ve dvanácti dílech pod záštitou UNESCO. / [odpovědný redaktor František Hýbl ; překlad Jiří Beneš a Jakub Smrčka]. - Přerov : Muzeum Komenského, 2002. - 92 s., [16] s. barev. obr. příl. - Brož.


Jihočeské pověsti / [převyprávěl] František Lev ; ilustrace Jaroslav Černý. - Český Těšín : Agave, 2001. - 319 s. : il. ; 22 cm - váz.


Jubilejní almanach : Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta. / editoři I. Netuka, M. Stiborová - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 180 s. - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. 8. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. 8. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Kam na školu : vyšší odborné školy v České republice. : studijní obory. Školní rok 2001-2002. / [zpracovatelé Libor Berný, Ivana Eliášková, David Škarka] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 52 s. - brož.

Kam na školu : vyšší odborné školy v České republice. : studijní obory. Školní rok 2002-2003. / [zpracovatelé Libor Berný, Ivana Eliášková, David Škarka] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. - 61 s. - brož.

Kanibal! : šokující případy lidojedství. / Daniel Korn, Mark Radice, Charlie Hawes ; [z anglického originálu] přeložila Sylva Kajdošová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 190 s. - váz.
Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích : (období let 1848-2001). / František Morkes - 1. vyd. - Praha : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2002. - 122 s. ; 21 cm - brož.

Kapitoly ze základů speciální pedagogiky - Somatopedie / Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 79 s. - brož.

Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni základní školy / Milan David - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 88 s. - brož.

Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením / Kristína Balunová, Dita Heřmánková, Libuše Ludíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 70 s. - brož.

Katalog předmětů v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Fakulta sociálních studií. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 113 s. : tab. - brož.

Kobieta w dawnej Polsce : do okresu rozbiorów. / Lucja Charewiczowa - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2002. - 153 s. : il. - brož.

Komunikativní přístup k výuce programovacího jazyka / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 150 s. - brož.

K projektovému vyučování v chemii a zeměpisu na ZŠ : texty pro pedagogický experiment. 2. / Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2002. - 40 s. : il., tab. - brož.


K projektovému vyučování v chemii a zeměpisu na ZŠ : (texty pro pedagogický experiment). [1]. / Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2001. - 47 s. : il., tab. - brož.


Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2001 / [odpovědný redaktor sborníku Petr Rys] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 74 s. : il. - brož.

Lhaní / Danielle Dalloz [ve spolupráci s Véronique Rolland ; z francouzského originálu přeložila Hana Prousková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 108 s. ; 19 cm - brož.

Lille au XVIIe siecle : des Pays-Bas espagnols au Roi-Soleil. : Lille, Palais des Beaux-Arts. : Lille, Musée de l'hospice Comtese. : 15.9.-27.12.2000. / [coordination éditoriale Josette Grandazzi, assistée de Sophie Laporte] - ParisLille : Réunion des musées nationaux : Palais des Beaux-Arts : Ville de Lille, 2000. - 375 s. : il. - váz.

Literatura na dlani : přehled světové a české literatury s ukázkami textů. / Alois Bauer - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2001. - 173 s. : il. - brož.

Logopedická prevence : průvodce vývojem dětské řeči. / Dana Kutálková - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2002. - 213 s. - brož.

Malá encyklopedie společenského chování / Vladimír Smejkal - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 203 s. ; 15 cm - brož.

Malované čtení / Jiří Havel ; ilustrace Lenka Vybíralová. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, c2001. - 64 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Mariánskolázeňské rozhovory : učebnice a česko-německé sousedství. : Schulbücher und deutsch-tschechische Nachbarschaft. : [IX.. : Teplá, 17.-19.4.1998. / [Zdeněk Beneš ... et al. ; překlad z němčiny do češtiny Adéla Gjuričová, Zuzana Kárníková a Petr Křížek. ; překlad z češtiny do němčiny Gudrun Heissig]. - Vyd. 1. - Praha : Česká křesťanská akademie, 2001. - 163 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Matematický klokan 2001 : Olomouc, 2001. 2001. / [sborník sestavil Josef Molnár ...et al.] - Olomouc : Jednota českých matematiků a fyziků, 2001. - 46 s. : il., tab. - brož.

Metodická příručka k vyučování českému jazyku a literatuře v 1. ročníku ZŠ / [zpracovali Václav Mertin ... et al.] - Vyd. 3., ve Fortuně 2., přeprac.. - Praha : Fortuna, 2001. - 93 s. : il. - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 12. aktualizace. / Vlasta Gregorová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Metodický průvodce k učebnici Prvouka 2 / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2001.. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metodický průvodce k Živé abecedě, Slabikáři a písankám / Hana Mühlhauserová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2001. - 79 s. - brož.

Metodický průvodce učebnicí Hudební výchova 4 pro 4. ročník základní školy / Jindřiška Jaglová - 1. vyd. - Brno : Nová škola, 2000. - 31 s. : il., noty ; 21 cm - brož.

Metodický průvodce učebnicí Hudební výchova 5 pro 5. ročník základní školy / Jindřiška Jaglová - 1. vyd. - Brno : Nová škola, 2001. - 31 s. : noty ; 21 cm - brož.


Metodický průvodce učebnicí Prvouka 1 / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2000. - 48 s. : il. ; 21 cm - brož.

Military Academy in Brno - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Military University of the Ground Forces at Vyškov - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Módou posedlí : čtení o módě 20. století. / Jana Máchalová - Břeclav : Moraviapress, 2002. - 159 s. : il. - brož.

Multimediální komunikace v hudební a polyestetické výchově : sborník příspěvků z konference. : Praha, 9. a 10.11.2000. / [editor Václav Drábek] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 144 s. - brož.

My pozor dáme a nejen posloucháme : posloucháme hudbu se žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků osmiletých gymnázií. / Jaroslav Herden - Praha : Scientia, 1997. - 210 s. : il. + 2 MC. - brož
National programme for the Development of Education in the Czech Republic : White paper. / [editorial group Jiří Kotásek ... et al. ; translation into English A. Konopásková]. - Prague : Ministry of Education, Youth and Sport, 2001. - 104 s. : il. - brož.

Nejkrásnější kraslice / Marie Brahová - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují : Rodomax, 2002. - 75 s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Nikdo nejsme dokonalí / Vladimír Fanta - Pardubice : Filip Trend Publishing, 2001. - 258 s. : il. - váz.

Nové horizonty výchovy k občanství : kurikulum kurzu pro studenty vysokých škol. / [editor Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Norma D. Wright] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 218 s. : il. - brož.

Občanské minimum : učební text pro žáky. / Jan Sokol, Marek Mičienka, Věra Jirásková - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2002. - 216 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - brož.

Obrázky z Jaroměřicka / Antonín Ondříček - Vyd. v této podobě 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 300 s. : il. - váz.

Odborný jazyk na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR : sborník z mezinárodního pracovního setkání učitelů neoborových cizích jazyků na pedagogických fakultách v ČR a SR. : Ústí nad Labem, 11.9.2001. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. / Dušan Šimek, Helena Kubátová - 3., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 56 s. ; 21 cm - brož.


Od babictví k porodnictví / Antonín Doležal - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 144 s., [8] s. obr. příl. - brož.


Pedagogické situace pro cvičení z pedagogiky / Jana Doležalová, Robert Čapek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 53 s. ; 21 cm - brož.

Pedagogicko-psychologické aspekty výuky na vysoké škole / Jana Telcová - Brno : Vojenská akademie, 2001. - s. 84-100 - Brož.

Pedagogika dospělých - andragogika : studijní text. / Oldřich Pospíšil - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 218 s. ; 21 cm - brož.

Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě : [Opava, Dům umění, 13.12.2001-27.1.2002. : Ostrava, Galerie Opera - Národní divadlo moravskoslezské, únor - březen 2002. : Poznan, Centrum Kultury "Zamek", duben - květen 2002]. / Vojtěch Bartek ... [et al.] ; [kurátor výstavy a editor katalogu Vladimír Birgus]. - V Opavě : Slezská univerzita, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (některé barev.) ; 21 x 24 cm - Slezská univerzita; brož.

Pohybová průprava pro vedoucí dětských tanečních souborů : inspirace. / Šárka Kuželová - Praha : IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. - 38 s. : il. - brož.

Po stopách rytířských příběhů : rytířský ideál v českém písemnictví. / Wojciech Iwanczak ; [z polského originálu přeložil Luděk Brožek]. - 1. čes. vyd., rozš. a uprav. - Praha : Argo, 2001. - 273 s. - váz.

Praktická příprava studentů učitelství I. : na pomoc pedagogickým praxím ve školském terénu (kvalifikační kurz pro fakultní a uvádějící učitele). / autorský kolektiv Jitka Bělohradská (editor) ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 58 s. - brož.

Praktické rady v osmisměrkách : nápady, soutěže a humor pro ženy i muže všech generací. - Bohumín : Agentura Vilda, 1997-2000. -
Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ / Stanislav Pecháček, Hana Váňová a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 282 s. - brož.

Prameny lidových tradic Čech : souhrn podnětů k dramaturgické a studijní práci folklorních souborů. / Hannah Laudová - 2., upr. vyd. - Praha : IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. - 111 s. - brož.

Pravopis podstatných jmen hravě : (psaní i/y v koncovkách). : pracovní sešit pro 4. a 5.ročník. / [Zita Janáčková, Jitka Zbořilová] - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2002. - 36, 8 s. : il. + 1. příl.. - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 4. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 58 s. : il., tab. - brož.

Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí / Kateřina Pösingerová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 142 s. ; 21 cm - brož.


Problematika přechodu absolventů terciárního vzdělávání do praxe v podmínkách trhu práce Severní Moravy a Slezska v druhé polovině devadesátých let / Helena Kolibová - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 179 s. : il. ; 24 cm - brož.


Problematika výběru učiva pro vyučování ruštině v české škole, otázky jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním vyučovacím procesu : sborník katedry slavistiky. : [Hradec Králové, 10. května 2001. / příprava sborníku k tisku Radko Purm, Jana Ruferová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 114 s. ; 21 cm - brož.

Profil učitele chemie : sborník plenárních přednášek XI. mezinárodní konference o výuce chemie. : Hradec Králové 11.-13. září 2001. 1. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 85 s. : il. - brož.

Profil učitele chemie : sborník příspěvků z jednání v sekcích XI. mezinárodní konference o výuce chemie. : Hradec Králové 11.-13. září 2001. 2. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 363 s. : il. - brož.

První velká kniha pro nejmenší / [ilustrace Jana Svobodová] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.

Prvorozené dítě : o sourorozenecké pozici. / Jirina Prekop ; [z německého originálu přeložila Daniela Vrbová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 125 s. - brož.

Prvouka 1 / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2001. - 5 s. : barev. il. - brož.

Prvouka 2 : pracovní sešit pro 2. ročník základní školy. / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Prvouka 2 : učebnice pro 2. ročník základní školy. / Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová - Brno : Nová škola, 2001. - 63 s. : barev. il. - brož.

Přehled publikační a umělecké činnosti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 2000. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 64 s. - brož.

Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 2001. / [sestavily] Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 80 s. - brož.

Přijímací řízení z anglického jazyka : modelové testy s komentářem a řešením. : přijímací řízení na FaME 2000, 2001. / Ludmila Kolářová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 45 s. ; 20 cm - brož.

Přijímací řízení z německého jazyka : Modellteste. : Training. / Věra Kozáková, Marcela Morkusová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 35 s. ; 21 cm - brož.

Přijímací zkoušky na střední školy : český jazyk a literatura. / Vlastimil Styblík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 159 s. : il. - brož.


Přijímací zkoušky na střední školy : matematika. / Zdeněk Půlpán, Petr Drahotský - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 159 s. : il. ; 21 cm - brož.


Přijímací zkoušky z matematiky : příklady a testy pro přípravu žáků 5. ročníků ZŠ ke studiu na osmiletých gymnáziích. / Eva Menzelová, Ivana Kuntová - 2. upr. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, 2001 dotisk. - 79 s. - brož

Příbramské vánoce, jesličky a tvůrci betlémů / Drahomíra Daňkovská Stanislav Sloup - 1. vyd. - PříbramPraha : Okresní muzeum : Ministerstvo kultury České republiky, 2001. - 189 s. : il. (většina barev.) - Váz.

Příklady vstupních testů z češtiny pro přijímací zkoušky na VŠE / Anna Antošová, Vlasta Pačesová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Přírodopis 8 : příručka pro učitele. / Jaroslav Jurčák, Ludmila Bičíková, Jiří Froněk - Olomouc : Prodos, 2001. - 79 s. : il. - brož.

Příšery odnikud / Ivan Mackerle - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 125 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 18 cm - brož.

Putování se sluníčkem : pracovní písanka pro chytré hlavy. - Brno : Nová škola, 2001. - 24 s. : il. + 2 příl.. - brož.

RAAdce učitele 6. aktualizace. / Šárka Coufalíková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Research activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics : proceedings of international workshop, Křižánky, June 26-27, 2001. / edited by Luboš Pazdera & Marta Kořenská - Brno : Technical University, 2001. - 98 s. : il. ; 26 cm - brož.

Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu : soubor referátů z mezinárodní konference. : Brno, 7.-9.11.2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 285 s. : il. - brož.

Role univerzity ve struktuře zemědělského vzdělávání a v šíření informací pro zemědělskou praxi : výroční zpráva o realizaci výzkumného záměru MSM 41 900 00 18 v roce 2001. / hlavní řešitel Milan Slavík - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 45 l. : il. ; 30 cm - brož.
Rukověť starožitníka a sběratele : sakrální předměty, mince, litina, nábytek. / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2001. - 367 s. : il. - váz.

Ruský jazyk : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. : základní obtížnost. / Jana Hodinářová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 83 s. : il. - brož.

Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni : fyzika. 11. / [redakční rada Gerhard Höfer ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Sborník pedagogické konference : Praha, 24. listopadu 2001, 1. ročník. - Praha : Vysoká škola ekonomická, [2001]. - 137 s. : il. - brož.

Sedm nejhorších rodičovských omylů / John C. Friel, Linda D. Friel ; [z anglického originálu Pavla Císařová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 172 s. ; 21 cm - váz.


Seznam přednášek Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 2001-2002. / [editor Petr Macek] - Praha : Peres, 2001. - 98 s. - brož.

Seznam přednášek v akademickém roce : Univerzita Karlova v Praze. : Fakulta sociálních věd. 2001-2002. / [editor Ivan Peťovský] - Praha : Peres, 2001. - 200 s. - brož.

Služby Centra pomoci handicapovaným na UP / Ilona Hamplová ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 23 s. - brož.

Smyslné tetování Henou : nejkrásnější vzory s předlohami k samostatnému malování. / Ulaya Gadalla, Margot Ibrahim ; [z německého originálu přeložila Lea Smrčková]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 48 s. : barev. il. - brož.

Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí - vývoj, realita, perspektivy : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané dne 17. 5.2000. / editor Pavel Mühlpachr - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 68 s. - brož.

Speciální pedagogika pro pomáhající profese / Marie Kocurová a kol. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 209 s. - brož.

Stadt und Gesetz - Dorf und Brauch : Versuch einer historischen Volkskunde von Byzanz: Methoden, Quellen, Gegenstände, Beispiele. / Peter Schreiner - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 96 s. : il. - Brož.

Střední Čechy / Vladimír Hulpach - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 175 s. - brož.

Studijní katalog na akademický rok 2001-2002 pro kombinované studium : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 47 s. : tab. - brož.

Studijní katalog na Lékařské fakultě ve studijním roce : všeobecné lékařství, stomatologie. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 91 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce 2001/2002. Sociální pedagogika kombinované studium - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 26 s. - brož.

Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : kombinované studium. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 69 s. - brož.

Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : učitelství pro střední školy. : prezenční studium. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 77 s. - brož.
Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : učitelství pro 2. stupeň základní školy. : prezenční studium. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 96 s. - brož.


Studijní programy pro kombinované (dálkové) studium a pro celoživotní vzdělávání v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 38 s. - brož.


Studijní programy : Univerzita Karlova v Praze. : Přírodovědecká fakulta. 2001-2002. / [editorka Jana Forstová] - Praha : Peres, 2001. - 299 s. : tab. - brož.

Studijní program : rozšířená výuka cizích jazyků pro obor: PaE, PaA, Info. 2002-2003. / Milena Dvořáková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. - brož.
Symptomatické poruchy řeči u dětí / Viktor Lechta ; [ze slovenského originálu přeložila Jana Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 191 s. ; 21 cm - brož.

Systém studia a přijímací řízení : pro uchazeče o studium na PEF ČZU. 2002-2003. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 177 s. : il., tab. - brož.

Šimonovy pracovní listy 5 : předlohy pro kopírování. : než začnu psát, budu si s pastelkou hrát. 5. Grafomotorická cvičení / Marie Pilařová - 3. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 32 l. : vše il. - brož.

Škola a právo 23. aktualizace. / Jitka Miklová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Škola s přívětivou tváří : skutečnost a představa. / Hubertus von Schoenebeck ; [překlad Jana Bláhová ... et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 81 s. - brož.

Školní socializace / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Tajemný hlas minulosti : pověsti ze středního Polabí. / sebral a poznámkami opatřil Jiří F. Musil - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 149 s. : il. - váz.

Technická tvořivost a výuka pracovních činností ve školách : sborník příspěvků z odborného semináře. / [uspořádal Petr Kňava] - Brno : CERM, 2001. - 45 s. ; 25 cm - brož.

Testy obecných studijních předpokladů a zaměření jazykových testů k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2002/2003 : (bakalářské studium). / [Iva Borská ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 103 s. - brož.

Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů / Lenka Gulová, Tomáš Čech (ed.) - Brno : Paido, 2001. - 98 s. - brož.

Tělesná výchova v rámcovém programu : ke vzdělávání učitelů mateřských škol. / Hana Dvořáková - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Tibetské lidové příběhy / Norbu Čhöphel ; [illustrovala Vendula Císařovská. ; z anglického originálu přeložil Pavel Czeczotka]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 222 s. : barev. il. - váz.
Transformace školní tělesné výchovy / Vladimír Horkel - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 139 s., 4 příl. : il. ; 21 cm - brož.


Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém : výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 Podpora práce učitelů. : sborník z celostátní konference. : Praha, 19. září 2001. Díl 2. / [redakce Eliška Walterová] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 259 s. - brož.


Umění zážitku, zážitek umění Díl 1. Teorie a praxe artefiletiky / Jan Slavík - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 281 s. : il. - brož.

University of South Bohemia, Pedagogical Faculty / [editor Miroslav Papáček ; photo- Antonín Hoch]. - 1st ed. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2001. - 33 s., [2] s. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Unterwegs : Lehrwerk für die Mittelstufe. : Deutsch als Fremdsprache. : Lehrerhandbuch mit Kopiervorlagen. / Clemens Bahlmann ... [et al.] - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 192 s. : il. - brož.

Uvedení do techniky vysokoškolského studia / Milan Kratochvíl, Eva Dvořáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 22 s. ; 21 cm - brož.

Ústecko / Vladimír Hulpach - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 143 s. - brož.

Úvod do studia dramatické výchovy / Eva Machková - Praha : IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu : STD - Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1998. - 199 s. : il. ; 21 cm - IPOS ; brož.

Úvod do surdopedie / Věra Strnadová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 63 s. : il. - brož.

Vedení mateřské školy 19. aktualizace. / Boris Živný ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Vedení školy 23. aktualizace. / Karel Rýdl ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Velká kuchařka bavičů a kouzelníků : kouzla, skládačky, hry a chytačky. / Jaroslav Cita - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2001. - 128 s. : il. ; 24 cm - váz.

Velký pranostikon / Zdeněk Vašků - 1. vyd. - Praha : Academia, 2002, dotisk. - 375 s. : il. ; 24 cm - váz.

Vědomosti a dovednosti pro život : čtenářská, matematická a přírodovědecká gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. / Jana Straková a kol. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Vojenská akademie v Brně - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Sommersemester 2002. - Marburg : Philipps-Universität, 2002. - 434, 31 s. -
Vybrané kapitoly ze školského managementu / Lenka Müllerová, Pavel Doulík - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 145 s. : il. - brož.

Vybrané problémy přírodních věd pro posluchače učitelství primární školy Díl 1. a 2. Živá příroda / Jan Petr - Vyd. 2. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 145 s. : il. - brož.


Vyjmenovaná slova od B po Z : doplňovací a hravá cvičení pro 3.a 4. ročník. / [Jaromíra Kvačková, Kateřina Kvačková] - Vyd. 1. - Brno : Nová škola, 2001. - 45, 11 s. : il. + 1. příl.. - brož.

Vyrábíme z kůže a jiných materiálů / Pavel Tomeš - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 113 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce : podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce nápadně rušivě. / Petr Ondráček - 2. dopl. a rozš. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 116 s. - brož.

Vysoká škola chemicko-technologická - Organizace studia a studijní plány : bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných VŠCHT Praha a jejími fakultami. : akademický rok 2001/2002. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 192 s. - brož.

Vysoká škola Karla Engliše v Brně - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 29 s. - brož.

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Vysoké učení technické v Brně v roce 2000 / [redakce Jitka Vanýsková] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 255 s. : il. - brož.

Využívání nových poznatků v rozvoji osobnosti podnikatele : sborník referátů z mezinárodní konference. : Karviná, 3.-4.4. 2002. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 233 s. : il. - brož.
Výchova k občanství a demokracii : ukázky úloh a náměty pro výuku občanské výchovy. / Ivana Procházková, Eva Raabová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 52 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Výroční zpráva Gymnázia Pelhřimov 1996-2001. / [redakční rada Rostislav Čech ... et al.] - PelhřimovPelhřimovPelhřimov : Gymnázium : Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov : t. Nová tiskárna, 2001. - 49 s. : il. - brož.

Výstavba systému jakosti školy : sborník z workshopu. : Brno, 21. března 2001. / [editor Alois Fiala, Vladimír Horáček, Martin Halva] - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2001. - 35 l. : il. - brož.

Zaměření testů a ukázky úloh přijímacího řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2002/2003 : (magisterské studium). / [Zdeněk Brynda ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 35 s. - brož.

Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště : učení hrou pro děti ve věku od 4 do 7 let. : rozvoj pozornosti, vnímání, orientace v prostoru, představivosti, jemné motoriky. / [Věra Krumphanzlová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - [64] s. : il. ; 29 cm - brož.


Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium / Vladimír Jůva et al. - Brno : Paido, 2001. - 118 s. - brož.


Zeměpis : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Ivan Bičík ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2001. - 15 s. : il. - Brož.

Zlatá studánka : pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic. / Helena Mičkalová, Eva Hanková - Vizovice : Lípa, 2001. - 133 s. : barev. il. - váz.

Změny ve výuce v souvislosti s proměnami společnosti : sborník z workshopu. / [redakce Lenka Müllerová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 139 s. : il. - brož.
Zmyselné tetovanie henou : najkrajšie vzory s predlohami na samostatné malovanie. / Ulaya Gadalla, Margot Ibrahim ; [z nemeckého originálu preložili Lea Smrčková a Blažena Lisá]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 48 s. : barev. il. - brož.

Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově 2001. / [připravili Miloš Plotz, Marie Vysloužilová] - ProstějovProstějov : Duha : Hanácké folklórní sdružení, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Z Čech do Vídně : životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky. : Lebenserinnerungen des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. / do tisku připravil Gero Fischer - Brno : Doplněk : Ústav evropské etnologie MU : Etnologický ústav AV ČR, 2001. - 174 s. : il. - brož.

10 let kulturní historie v Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / [materiál sborníku shromáždila a uspořádala Dagmar Blümlová] - Pelhřimov : Nová tiskárna, 2001. - 138 s. ; 21 cm - brož.

50 let Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze : [historie, současnost, perspektivy. : almanach absoloventů fakulty 1918-2001]. / [editoři Oldřich Starý, Marcela Efmertová] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 569 s. : il. - váz.

50 let kliniky dětí a dorostu 3. lékařské fakulty UK a fakultní nemocnice Královské Vinohrady / [Jan Lebl ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 31 s. : il. - brož.

---bez hranic / [fotografie] Daniel Šperl ; [úvodní text Pavel Scheufler]. - 1. vyd. - Praha : Občanské sdružení Dagda, 2001. - 67 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist