Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 2002

Abeceda mzdové účetní 2002 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 11. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 367 s. - kroužková vazba

Accounting legislation in 2002. - Prague : Trade Links, 2002. - 301 s. - Brož.

Aktualizovaný zákon č. 361/2000 Sb. ve znění dalších zákonů o provozu na pozemních komunikacích : s platností od 1. dubna 2002. / [odpovědný redaktor Ondřej Weigel] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 72 s. ; 21 cm - brož.

Aktuální otázky bytového práva v praxi soudu : podle stavu k 1.1.2002. / Stanislav Křeček - Praha : Linde, 2001. - 239 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. Základní dílo včetně 3. aktualizace - stav: duben 2002. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Základní dílo - stav: únor 2002 včetně 17. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Anekdoty od soudu / kreslenými vtipy doplnili Petr Maděra & Ladislav Vlasák ; [editor Petr Esterka]. - Vizovice : Forsáž, 2002. - 128 s. : il. - brož.

Anglicko-český právnický slovník / Milena Bočánková ... [et al.] - 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 863 s. - brož.

Automobil v daňovém systému ČR / Pavel Běhounek ... [et al.] - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 274 s. - brož.

Automobil v daňovém systému ČR : daně, cestovní náhrady, leasing, pojištění, právo, judikáty. / Pavel Běhounek,... [et al.] - 3. rozš. vyd - Praha : Linde, 1999. - 222 s - brož

Autorský zákon a předpisy související : komentář. : text je aktualizován k 1.9.2001. / Jan Kříž ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 781 s. ; 21 cm - brož.

Autoškola - zkušební testy : platné od 1.3.2002. / Ondřej Weigel - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 93 s. : il. ; 23 cm - brož.

Autoškola : pravidla, testy, značky. : doplněno o novelizaci zákona č. 478/2001 Sb. s účinností od 5.1.2002. / Ondřej Weigel - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 216 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Bastogne : bitva v Ardenách. / Michael Tolhurst ; [z anglického originálu přeložil Jan Kozák]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 107 s., [68] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.


Beschränkungen und Beschwerungen des pflichtteilsberechtigten Erben (§ 2306 BGB) / Sebastian Wilhelm Bleifuss - , 2001. - xxii, 293 s. - Brož.


Bezpečnost ve 21. století : NATO a EU. : příspěvky přednesené na konferenci pořádané Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie v Praze dne 4. prosince 2001. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2002. - 93 s. - brož.

Bitva v zálivu Leyte : zánik letadlové lodi Princeton. / Edwin P. Hoyt [z anglického originálu přeložil Leonid Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2002. - 158 s., [16] s. obr. příl. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Boj ohněm, dýmem a jedy : nejstarší historie vojenského použití chemických a zápalných látek a vznik moderní chemické války. / Vladimír Pitschmann, Emil Halámek, Zbyněk Kobliha - Kounice : Military System Line, [2001]. - 178 s. : il. - brož.

Buchführungsverfahren für Unternehmer / Übersetzung Dietlinde Babůrková - 2. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2002. - 174 s. ; 21 cm - Brož.

Budoucnost armády ČR : od Varšavské smlouvy k profesionální armádě. : sborník z konferencí pořádaných pod záštitou Michaela Žantovského 29.10.2001 v Brně, 4.12.2001 v Praze. / Vladimíra Baumová, Milan Hamerský (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Bachant : Institut Karla Havlíčka Borovského, 2002. - 76 s. ; 21 cm - brož.

Bytem v hrůze : kresby z vězení. / Otmar Oliva ; [redakčně připravil] Jaroslav Zapletal. - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2002. - 175 s. : il. - váz.

Car-Sharing / Katja Rösch - , 2001. - xvi, 249 s. - Brož.

Celní zákon od 1.7.2002 a související předpisy - Ostrava : Sagit, 2002. - 640 s. - brož.

Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 1998-2000 / zpracoval: Odbor Statistiky cen - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 69 s. : tab. - brož.

Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939-1945 / Zdeněk Filip - 1. vyd. - Štíty : Veduta, 2002. - 131 s. : il. - váz.

Contact : informační materiál První americko-české pojišťovny, a.s.; Divize všeobecného pojištění (AIG). : mimořádné vydání k novele obchodního zákoníku. - [Praha : První americko-česká pojišťovna, 2001]. - 1 sv. (nestránkováno). - Brož.

Co dělat, když--, --aneb, Jak se dobrat práva / Karel Barták - 2. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2001. - 36 s. - brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky / Jan Šelešovský a kolektiv - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cvičební řád pro pevnostní jednotky P-I-4 - 1. vyd. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2001. - 39 s. - brož.

Czech taxation in 2002. Vol. 1. - Prague : Trade Links, 2002. - 329 s. - Brož.

Czech taxation in 2002. Vol. 2. - Prague : Trade Links, 2002. - 401 s. - Brož.


České rodinné právo / Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková - 2. opr. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2001. - 384 s. - Masarykova univerzita Brno ; brož.

Československá armáda v zahraničí 1939-1945, Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939-1945, Slovenská armáda 1939-1945, Československá armáda 1945-1992 : uniforma, symbolika, výstroj, výzbroj. / Jan Vogeltanz, Miroslav Hus, Milan Polák - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 41 s., lxxxv s. obr. příl. : il. - váz.

Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949 / Josef Kounovský, Zdeněk Heinc - Vyd. 1. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 2001. - 85 s., 8 s. obr. příl. ; 17 cm - Brož.

Československo ve zvláštních službách : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989. Díl II. 1939-1945 / Karel Pacner - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 500 s. - váz.

Československo ve zvláštních službách : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989. Díl I. 1914-1939 / Karel Pacner - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 526 s. - váz.
Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992) : vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. / Jindřich Dejmek - 1. vyd. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 384 s. : il. ; 22 cm - váz.

Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ : 1914-1921. / [Marta Hradilová, Jiří Berg] - Vyd. 1. - Praha : Okresní úřad Praha-západ : Státní okresní archiv Praha-západ, 2001. - 294 s. : il. - brož.

Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s : výroční zpráva za rok 2000. - Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, [2001]. - 27 s. : il. - Brož.

Daně z příjmů 1999 : (úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). / uspořádal Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xl s. - Brož.

Daně z příjmů : s komentářem. / Petr Pelech, Vladimír Pelc, Helena Stuchlíková - 3. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 861 s. ; 21 cm - váz.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 1. aktualizace. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové právo : komentáře. 9. doplněk. Stav: listopad 2001 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 18. Stav: leden 2002 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2001 / Václav Vybíhal - Praha : Svaz účetních, 2002. - 45 s. - Brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - únor 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 9. aktualizace - únor 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 19. aktualizace - únor 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 20. aktualizace - květen 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Daň z přidané hodnoty podle stavu k 11.2.2002 - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. - brož.

Dávky sociální péče 2002 / Naděžda Břeská, Lucie Vránová - 2., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 263 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky : sborník z konference konané 14. listopadu 2001 v Brně. / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 246 s. ; 20 cm - brož.

Devizové předpisy : Devizový zákon, Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách, Česká měna ve vztahu k Euru .... : podle stavu k 7.3.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 96 s. - brož.
Děti na zabití : skutečný příběh dětí, které neměly přežít. / Milada Golobová - Praha : Návrat domů, 2001. - 284 s. : il. - brož.

Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety / Ivan Šroněk - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 166 s. ; 20 cm - brož.

Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích / Jiří Tošner, Olga Sozanská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 149 s. : il. ; 23 cm - brož.

Dobrovolníci v neziskových organizacích - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum neziskových organizací, 2001. - 24 s. - brož.

Dokumenty ke studiu evropského práva / Luboš Tichý a kol. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 942 s. ; 21 cm - brož.

Doplňkový text k vybraným kapitolám ze sociálních disciplín : metodická příručka pro potřeby kombinovaného studia. / Radoslav Goldmann - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 24 s. - brož.


Dopravní přestupky v praxi, aneb, Projednání dopravních přestupků ve správním řízení / Helena Kučerová - Praha : Linde, 2002. - 384 s. - brož.


Drei Professoren der Rechtswissenschaft in bewegter Zeit : Heinrich Mitteis (1889-1952), Franz Beyerle (1885-1977), Friedrich Klausing (1887-1944). / Bernhard Diestelkamp - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 35 s. - brož.

Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace / Miroslav Král - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 37 s. ; 21 cm - Brož.

Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství ; [překlad Čeněk Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. - 126 s. ; 21 cm - brož.
Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi : podle stavu k 1.1.2002. / Marie Grossová - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 703 s. ; 21 cm - brož.

Exekuční řád : zákon č. 120/2001 Sb. (a zákon č. 119/2001 Sb.) s výkladem a prováděcími předpisy. / Petr Hlavsa - Praha : Linde, 2001. - 196 s. ; 21 cm - brož.

Financem na Podkarpatské Rusi / Josef Nevyhoštěný - Praha : Codyprint, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Finanční právo : texty zákonů. : úplné znění. 17. doplněk. Stav: leden 2002 / zpracovala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Fortece Rzeczypospolitej : studium z dziejów budowy fortyfikacji stalych w panstwie polsko-litewskim w XVII. wieku. / Boguslaw Dybas - Wyd. 1. - TorunWarszawa : Uniwersytet Mikolaja Kopernika : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1998. - 381 s., 55 obr. na příl., 1 mp. příl. : il. - brož.

František Weyr / Miloš Večeřa - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : CERM : Masarykova univerzita : NAUMA, 2001. - 304 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Akademické nakladatelství CERM ; váz.

Generál zima : 1812. / Patrick Rambaud ; [z francouzského originálu přeložila Hana Hurtová]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 285 s. ; 21 cm - váz.

HANDICAP 2000/2001 : sborník příspěvků přednesených na 8. ročníku mezinárodní odborné konference. : Liberec, květen 2001. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 46 s. - brož.

Hitlerův černý řád / text a dokumentace Wolfgang Schneider ; obrazová redakce Andreas Schrade. ; [z německého originálu přeložil René Kujan]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 212 s. : il. - váz.

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 205 s. : il. - brož.

Hradní stráž / Milan Liška a kolektiv ; [foto Roman Maleček ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Art D - Grafický atelier Černý, 2000. - 192 s. : il. - váz.


Humanitní vědy v období globalizace : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001. / [editor řady a sborníku Ivo Pospíšil] - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 118 s. ; 26 cm - brož.


Iuridica 3. / [redakční rada Leoš Vyhnánek ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 204 s. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 5. aktualizace - únor 2002. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích : (období let 1848-2001). / František Morkes - 1. vyd. - Praha : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2002. - 122 s. ; 21 cm - brož.

Kapitoly ze základů speciální pedagogiky - Somatopedie / Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 79 s. - brož.

Kettenkrad in detail : NSU HK-101 Sd.Kfz.2 "Leichtes Ketten-Krad" in all production series. / [text František Kořán, Jiří Starosta ; english text Jiří Starosta]. - Prague : RAK, 2002. - 48 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Kokain / Bruce Porter ; [z anglického originálu přeložila Lenka Vodrážková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 320 s. ; 21 cm - brož.

Kontrola kriminality mládeže / Ivana Zoubková - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 231 s. : grafy ; 23 cm - brož.

Krajské volby 2000 : Olomoucký kraj. / Pavel Šaradín, Tomáš Šulák - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 156 s. ; 21 cm - brož.

Krádeže vozidel : odhalování, vyšetřování a prevence. / Roman Rak a kolektiv - Brno : CERM, 2001. - 252 s. : il. - váz.

Kriminalistika : vybrané problémy teorie a metodologie. / Jan Musil a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 309 s. : il. - brož.

Kriminalita v roce : (sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality). 1999. / Alena Marešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 97 s. : il., tab. - brož.

Kriminalita v roce : (sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality). 2000. / Alena Marešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. - 135 s. : il., tab. - brož.

Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů : (analytická studie). / odpovědný řešitel Alena Marešová ; další řešitel Petr Kotulan. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. - 114 s. ; 21 cm - brož.


Křesťanství a lidská práva / Jiří Hanuš, editor - 1. vyd. - BrnoPraha : Centrum pro studium demokracie a kultury : Vyšehrad, 2002. - 167 s. ; 20 cm - Centrum pro studium demokracie a kultury ; brož.


Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie pečovatelské služby : zpráva z první fáze výzkumu. / Libor Musil ... [et al.] - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 58, iii s. ; 30 cm - Brož.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie pečovatelské služby : zpráva z první fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 58, iii s. : il. ; 30 cm - Brož.

Kvalita v sociálních službách : [Praha, 12. listopadu 2001. : přehled příspěvků odborné konference. / zodpovědná redaktorka Denisa Schulzová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Leasing - chyby a problémy / Blanka Jindrová - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 95 s. : tab. - brož.

Lexikon hl. m. Prahy 2001. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Hlavní město Praha - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 241 s. : tab. - brož

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 10. aktualizace - únor 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příručka. Dodatek č. 4. Stav k 31.3.2001 / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - Brno : Ústav územního rozvoje, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - Brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příručka. Dodatek č. 5. Stav k 31.10.2001 / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - Brož.

Made in Korea : Chung Ju Yung and the rise of Hyundai. / Richard M. Steers - New York : Routledge, 1999. - xv, 284 s., obr. příl. : il. - váz.

Malá právnická encyklopedie / Josef Fiala ... [et al.] - 4., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 287 s. ; 15 cm - brož.

Mezinárodní právo veřejné : obecná část. / Jiří Malenovský - 3. opr. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2002. - 249 s. ; 20 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Mezinárodní rok dobrovolníků v České republice 2001 / [odpovědný redaktor Václav Mazánek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 42 s. : il. ; 30 cm - brož.

Městská policie Kralupy nad Vltavou / [sestavil Pavel Macek ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Police History, [2002]. - 11 s. : barev. il. - brož.


Military Academy in Brno - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.


Military University of the Ground Forces at Vyškov - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Místní orgány a právo 19. aktualizace. / Vladimír Zeman ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Muži zvláštní skupiny D : paradesantní akce československého západního odboje za druhé světové války. / Pavel J. Kuthan - 1. vyd. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2001. - 43 s. : portréty - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 27. aktualizace a doplňky - leden 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2002 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 344 s. : il. - brož.

Nebuďte sami, aneb, Jak si získat přátele / Frank J. Bruno ; [z anglického originálu přeložila Irena Hauptvogelová]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 100 s. ; 22 cm - brož.

Normativní regulace / Jaroslav Krecht - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 166 s. - brož.

Nové byty, domy a pozemky : katalog Praha a střední Čechy. Roč. 3/2000. / [Ivan Hrabec] - Praha : Roof, [2000]. - 193 s. : barev. il. - v knize neuvedeno ; brož.

Nové byty, domy a pozemky : katalog Praha a střední Čechy. : aktuální stav jaro 2000. Roč. 4/2000-2001. / [Ivan Hrabec] - Praha : Roof, [2000]. - 146 s. : barev. il. - brož.

Obchodněprávní smlouvy / Karel Marek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 282 s. - brož.

Obchodní zákoník / [sestavil a poznámkami doplnil] Přemysl Raban - 2., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2002. - 762 s. ; 21 cm - váz.

Obchodní zákoník : stav březen 2002. [2]. Text zákona - Praha : C.H. Beck, 2002. - 298 s. - váz.

Obchodní zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 72 s. - brož.

Obchodní zákoník [1]. Komentář / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv - 7. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xvi, 1325 s. - váz.

Obchod, bankovnictví, podnikání, právo / Ivan Jakubec - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 54 s. : il. ; 29 cm - brož.

Občanské právo hmotné : právní stav k 1.1.2002. / Josef Fiala a kol. - 3., opr. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2002. - 433 s. - Masarykova univerzita Brno ; brož.

Občanský soudní řád a předpisy souvisící : podle stavu k 1.1.2002. / texty právních předpisů uspořádali, poznámkami opatřili a judikaturu k příslušným ustanovením sestavili Alena Winterová ... [et al.] - 10. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 858 s. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k 8.2.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 240 s. - brož.

Občanský zákoník : komentář. Svazek 1. §1-487 / Milan Holub a kolektiv autorů - Praha : Linde, 2002. - 734 s. - váz.

Občanský zákoník : komentář. Svazek 2. § 488-880 / Milan Holub a kolektiv autorů - Praha : Linde, 2002. - s. 739-1421 - Váz.

Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku). : podle právního stavu k 1.1.2002. / uspořádali Milan Holub, Josef Fiala, Jaroslav Bičovský - 8., dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 807 s. - brož.

Občan, zákon a policie / Jiří Kopal - Brno : Ekologický právní servis, 2001. - 93 s. - brož.

Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob / Stanislav Devátý, Petr Toman - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Odpisy 2002 / Vladimír Pelc - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 220 s. - brož.

Okres České Budějovice : z historie státní správy a územní samosprávy. : 1850-2002. / [Daniel Kovář] - České Budějovice : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2001. - 64 s. : il. (většina barev.) - Brož.

On the un Framework Convention on climate change : the Czech Republic's third National Communication. / [Jaroslav Bartoš ...et al. ; coordination Jan Pretel]. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic : Czech Hydrometeorological Institute, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Oprátka za osm mrtvých : případ Olgy Hepnarové - dívky, která zabíjela, protože neuměla žít. / Roman Cílek - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - 210 s. - brož.

O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě / Zora Dvořáková, Jiří Doležal - Praha : Eva, 2001. - 320 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - Váz.

Pamětihodné bitvy (střety a boje) našich dějin : rok 1918 až 1945. / Roman Cílek, Karel Richter - Český Těšín : Agave, 2002. - 436 s. : il. ; 22 cm - váz.

Parlamentní projevy : 1891-1893. / T.G. Masaryk ; [svazek připravili Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera. ; překlad Veronika Dudková]. - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T. G. Masaryka, 2001. - 450 s. ; 21 cm - váz.

Pearl Harbor 1941 : ze zákulisí jednoho zákeřného přepadu. / Michael Borovička - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 96 s. : il. - váz.


Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16.-17. října 2001. / editoři Karel Schelle, Ivo Pospíšil - Brno : Linie, 2001. - 240 s. ; 26 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Plukovník generálního štábu Alois Páral : (7.4.1892 - 17.6.1978). : paměti. / Bohuslav Páral - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 62 s. : il., mapy, faksim. ; 21 cm - brož.

Pokyny 2002 : výběr z Finančních zpravodajů ročníků 1993-2002. : pokyny řady D, opatření, sdělení, rozhodnutí, nařízení vlády. / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2002. - 446 s. -
Policejní právo : texty norem s komentářem podle stavu k 1.1.2002. / Pavel Mates ... [et al.] - Praha : Linde : IFEC, 2002. - 283 s. - brož.

Pomocné technické prapory : o jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. / Jiří Bílek - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 287 s. : il. - brož.

Postupy účtování pro podnikatele : účinnost od 1.1.2002. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 88 s. - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: duben 2002 včetně 1. aktualizace. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: leden 2002. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Požární ochrana v obci / Vladislav Banasinský - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 120 s. - Brož.

Pracovní právo : dodatek k učebnici. / Milan Galvas a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 90 s. - brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 21. doplněk. Stav: listopad 2001 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 22. doplněk. Stav: únor 2002 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: duben 2002 - včetně 13. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: leden 2002 - včetně 12. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická příručka pro podnikatele v oblasti účetnictví a daní / Eva Sikorová - Vyd. 2., upr., rozš. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 212 s. - brož.

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem Základní dílo včetně 6. aktualizace - stav: březen 2002. / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 22. aktualizace - únor 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního. Základní dílo - stav: březen 2002 včetně 4. aktualizace. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního. Základní dílo - stav: listopad 2001 včetně 3. aktualizace. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - leden 2002. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Právo sociálního zabezpečení / Jana Černá, Dagmar Trinnerová, Antonín Vacík - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 157 s. - brož.

Prezident Republiky československé : instituce a osobnost T.G. Masaryka. / Eva Broklová - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2001. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 4. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 58 s. : il., tab. - brož.

Primární prevence : sborník pro metodiky primární prevence sociálně patologických jevů. / [uspořádala Marcela Juráková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 93 s. : il. - brož.

Principy a východiska nového kodexu soukromého práva / Karel Eliáš, Michaela Zuklínová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 302 s. - v knize neuvedeno ; váz.

Proces transformace pojišťovnictví České republiky a Slovenské republiky na vstup do EU : sborník prací řešitelů společného projektu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické univerzity v Bratislavě v rámci česko-slovenské mezivládní vědecko- technické spolupráce (realizační výstup projektu č. 223 v ČR a č. 336 v SR za roky 2000 a 2001). / [editor Viktória Čejková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 86 l. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce personální praxí Leden - únor 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Přál jsem si míti křídla : (vzpomínky hluckého legionáře z let 1915-1920). / Josef Dufka - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2002. - 111 s. : il. - váz.

Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem / Petr Petržílek, Jiří Guth, Gabriela Týcová - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2002. - 149 s. : il. - brož.


Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. / Tomáš Gremlica - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 310 s. - brož.

Přehled právních předpisů : výběr pro podnikatelskou sféru k 1.1.1999. / uspořádal Jiří Nesnídal - [Česko : s.n], 1999. - viii s. - Brož.

Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 2001. / [sestavily] Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 80 s. - brož.

Přehled vydaných stavebních povolení v České republice v lednu až listopadu 1999 1999. Leden-listopad. / vypracoval Josef Mihola - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 9 s. : tab., grafy. - Brož.

Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů. : podle právního stavu k 1.1.2002. / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 8., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 383 s. ; 21 cm - brož.

Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, okresních a krajských úřadů a dalších správních orgánů. : podle stavu k 1.7.2001. / Jan Černý - 6., dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 447 s. - brož.

Příklady účtování obcí : (sbírka souvztažností). / Štěpánka Nováková - Vyd. 1. - Praha : INTES, 2002. - 144 s. - brož.

Příručka občana / pod vedením Jitky Materové a Megan King připravili Vladimíra Dvořáková ... [et al.] - Praha : Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, 2001. - 64 s. : il. - Brož.

Recht und Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit Tl. 2. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1996 bis 1997 / herausgegeben von Hartmut Boockmann ... [et al.] - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 520 s. - brož.
Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v Evropské unii / [uspořádala Jolana Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 22 s. - brož.

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. / [odpovědná redaktorka Šárka Janoušková] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 89 s. - brož.
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [37]. - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Řízení měst v historickém vývoji / Miloš Charbuský - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 114 s. - brož.

Řízení místních orgánů 19. aktualizace. / Zdeněk Zerzáň ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Sektor průzkumu a uvědomování / [prepared by Jaroslav Roušar] - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 slož. l. : barev. il. - brož.


Seminář z aktuárských věd 2000/01 / [(eds.) Petr Mandl, Monika Šťástková] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 134 s. : il. - brož.

Smluvní pojištění autorizovaných inženýrů a techniků / Vladimír Blažek - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 27 s. ; 21 cm - brož.

Sociální pojištění : důchodové pojištění a nemocenské pojištění. : hlavní vývojové trendy do roku 2000 a právní stav k 1.1.2002. / [uspořádala Jana Klimentová] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2001. - 77 s. - brož.

Sociální pomoc a právo : právní předpisy sociální pomoci s komentářem. / [Kristina Koldinská, Hana Marková] - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 175 s., 4 s. obr. příl. : il. - váz.

Sociální správa / Igor Tomeš a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 303 s. ; 23 cm - brož.

Sociální zabezpečení osob pohybující se v rámci Evropské unie : výběr textů vztahujícím se k základním předpisům - Nařízení Rady (EEC) 1408/71, Nařízení Rady (EEC) 574/72. / [uspořádal Jiří Bauer] - 2., přeprac. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 248 s. - brož.

Současnost a perspektivy úpadkového práva : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001. / editoři Karel Schelle, Ivo Pospíšil - 1. vyd. - V Brně : Linie, 2002. - 243 s. ; 26 cm - Linie - Ivo Pospíšil ; brož.

Spojené státy a evropská válka 1939-1945 Díl 2. Amerika v boji / Jan Wanner - Praha : Dokořán, 2002. - 215 s., obr. příl. : il. - soubor

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 5. aktualizace - stav: březen 2002. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - duben 2002 včetně 14. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správní právo procesní / Libor Nedorost, Zdeněk Sovák - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 220 s. ; 21 cm - brož.

Správní právo : obecná část. / Petr Průcha - 4., dopl. a opr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 272 s. ; 21 cm - brož.

Správní řád : komentář. / sestavila Eva Matrasová ... [et al.] - 9., aktualiz. vyd. podle stavu k 1.9.2001 - Praha : Linde, 2001. - 418 s. - brož.


Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 24 s. - brož.


State supported R&D in the Czech Republic : short guidebook - 2002. / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek - 1st ed. - Ostrava : Repronis, 2002. - 89 s. - brož.

Státní právo / Marian Posluch, Lubomír Cibulka, Jiří Kroupa - Vyd. 1. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2002. - 163, 23 s. - brož.

Strategie a ekonomika v bezpečnostním systému České republiky / Emil Antušák - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 141 s. : il. - brož.

Svoboda informací : svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. / Oldřich Kužílek, Michael Žantovský - Praha : Linde, 2002. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Škola a právo 23. aktualizace. / Jitka Miklová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Teoretické a právní aspekty pořádkové činnosti policie / Antonín Filák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 93 s. - brož.

Terezínské studie a dokumenty 2001. / editoři Miroslav Kárný, Jaroslava Milotová, Eva Lorencová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 387 s. : il. - váz.

Torpédo pal! : ponorky a ponorkáři rakousko-uherského válečného loďstva za 1. světové války. / Jiří Novák - Čes. vyd. 1., v nakl. Ares 1.. , v nakl. Naše vojsko 1.. - Praha : Ares : Naše vojsko, 2001. - 159 s. : il. - ARES ; váz.

Trestní právo procesní : po novele trestního řádu účinné od 1.1.2002. / Jiří Jelínek ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 571 s. - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. : advokátní tarif. : s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.1.2002. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 16., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002, dotisk. - 897 s. ; 22 cm - váz.

Tschechisches Handelsgesetzbuch / übersetzung Andreas Weber - 3. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2002. - 450 s. - Brož.

Tschechische Steuergesetze 2002 / Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2002. - 425 s. - Brož.

Unanimitas, maioritas, pars sanior : zur repräsentativen Willensbildung von Gemeinschaften in der kirchlichen Rechtsgeschichte. / Klaus Ganzer - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 28 s. - brož.

Uplatňování pracovněprávních nároků a rozhodování soudů / Josef Hochman - Praha : Linde, 2001. - 205 s. - brož.


Účetnictví II. : praktikum. / Ludmila Müllerová, Jaroslava Roubíčková, Lenka Krupová - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 91 s. : il. ; 30 cm - brož.


Účetnictví I. / Vladimír Munzar, Hana Březinová, Ludmila Muzikářová - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 399 s. : il. ; 30 cm - brož.

Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 7.3.2002. - Ostrava : Sagit, [2002]. - 384 s. + 1 příl.. - brož.

Účetní závěrka 1998 / Helena Vorbová - [Česko : s.n.], 1999. - xiv s. - Brož.

Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vyhláška ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění platném od 1.10.2001. : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcných břemen, oceňování věcí movitých. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 2001. - 254 s. - brož.

Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo - stav: únor 2001 včetně 13. aktualizace. / Jiří Stýblo ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Ústavní stížnost / Vojtěch Šimíček - 2., zcela přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 335 s. ; 21 cm - brož.

Úvahy o vládnutí a o vojenství / Niccol Machiavelli ; [z italského originálu přeložil Josef Hajný]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 343 s. ; 21 cm - váz.

Úvod do studia občanského práva procesního pro ekonomy / Ilona Schelleová - Brno : Dočkal, 2002. - 195 s. - Brož.

Vaše práva při pohybu v rámci Evropské unie : ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Válečné deníky Jana Opočenského / Jana Čechurová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 495 s. - váz.

Vedení mateřské školy 19. aktualizace. / Boris Živný ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Velitelství logistiky / [prepared by Jaroslav Roušar] - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 slož. l. : barev. il. - brož.

Velká válka na moři Díl 3. Rok 1916 / Jaroslav Hrbek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 321 s. : il., tab. - soubor

Veřejná správa na prahu 21. století : sborník z konference. / Soňa Skulová (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 149 s. - brož.


Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955 : sborník z mezinárodní konference. : Praha, 28.-29.11.2001. / [uspořádal Dušan Janák] - Vyd. 1. - Opava : Slezské zemské muzeum, 2001. - 217 s. - brož.


Více svobody pro pracující: světová revoluce v penzijním zabezpečení / José Piera ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žeglitz]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 15 s. : il. - Brož.

Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619) : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8.12.2000 v Praze. / uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 458 s. : il. (některé barev.) - váz.

Vliv autorskoprávní teritoriality na vývoj evropského práva / Pavel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 136 s. - brož.

Vojenská akademie v Brně - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Vojna do kapsy, aneb, Průvodce vojenskou službou / [text připravil Petr Majer] - 8., dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 145 s. : il. ; 16 cm - brož.

Vrah z moci úřední / Peter Mason ; [z amerického originálu přeložil Milan Dvořák]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2002. - 415 s. : il. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Vše o novém místním poplatku za komunální odpad : (včetně vzorové obecně závazné vyhlášky). / Zdeňka Jirásková, Alena Šneberková - Hradec Králové : E.I.A.-Ekonomická a informační agentura, 2001. - 63 s. ; 21 cm - brož.

Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. / Marek Matějka, Pavel Vidlař - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybraná ustanovení autorského zákona / Libor Vaňous - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 8 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu / uspořádal Jan Slanina - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 239 s. - brož.

Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí : Dva příspěvky k problematice domácího násilí v České republice (empirické poznatky a rozbor vybrané právní problematiky). / Milada Martinková, Radka Macháčková - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. - 193 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané otázky správního práva / editorka Taisia Čebišová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 98 s. - brož.

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.


Vystoupení představitelů ČR na 56. zasedání Valného shromáždění OSN (2001) / [odpovědný redaktor Šárka Šupová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2002. - 34 s. - v knize neuvedeno ; brož.


Výcviková základna dělostřelectva "Jaselská" / [prepared by Jaroslav Roušar] - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 slož. l. : barev. il. - brož.

Výsadkáři a průzkumníci Československé a České armády 1945-1999 : výzbroj a výstroj. / Michal Koníček a Petr a Pavel Blahoutovi ; fotografie Jiří Plzák. - Čes. vyd. 1. - Praha : Ares : Naše vojsko, 2001. - 95 s. : barev. il. ; 25 cm - ARES ; váz.

Vzdušné síly AČR v NATO / [prepared by Jaroslav Roušar] - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 slož. l. : barev. il. - brož.

Vzor pro vyhotovení mezinárodní kupní smlouvy s komentářem : metodická pomůcka pro podnikatele. / Zbyněk Švarc, Marie Sciskalová - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 11 s. - brož.

Základy anglické terminologie pozemních sil / Jana Stodolová - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Základy podnikové ekonomiky Část 1. / Ivan Jáč - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 99 s. : il. - brož.

Základy podnikové ekonomiky Část 2. / Ivan Jáč - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 83 s. : il. - brož.

Základy posudkového lékařství pro studenty lékařských fakult / zpracoval kolektiv pracovníků odboru posudkové služby MPSV a úseku posudkové služby ČSSZ [Ljiljana Bojičová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 63 s. ; 21 cm - brož.

Základy ústavního práva / Jiří Grospič, Pavel Mates - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 158 s. - brož.

Zákoník práce : účinnost od 1.4.2002. : účinnost od 1.3.2002. : účinnost 1.2.2002. : účinnost od 8.2.2002. : účinnost od 1.1.2003. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 152 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění s výkladem. : právní stav k 1.2.2002. / Jaroslav Jakubka - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 62 s. - brož.

Zákony pro firmu : vybraná úplná aktuální znění právních předpisů z oblasti občanského a obchodního práva, pracovního práva a daní k 21. lednu 2002. - Praha : Poradce podnikatele, 2002. - 742 s. - brož.

Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící : komentář. : podle stavu k 1.2.2002. / Jaroslav Zelenka, Jolana Maršíková - 2., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 1169 s. ; 21 cm - váz.

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích / Libor Nedorost, Zdeněk Sovák - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 149 s. - brož.

Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy / Ivana Jirásková, Michal Sobotka - Praha : Linde, 2002. - 458 s. - brož.


Zákon o odpadech / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2002. - 104 s. - brož.

Zákon o penzijním připojištění po novele : úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, jak vyplývá z pozdějších změn s vysvětlivkami. / připravil Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xii s. - Brož.

Zákon o penzijním připojištění : komentář. / Karel Eliáš, Tomáš Dvořák, Bohumil Havel - Praha : Linde, 2001. - 321 s. - váz.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, s vysvětlivkami. / připravil Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xi s. - Brož.

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou : podle stavu k 1.2.2002. / Pavel Fastr - 4. aktualiz. a dopl. vyd. po novelizaci obou předpisů - Praha : Linde, 2002. - 207 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí : komentář. / Věra Novotná, Eva Burdová, František Brabenec - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 306 s. ; 24 cm - brož.

Zákon o správních poplatcích : účinnost od 1.1.2003. : účinnost od 1.4.2002. : účinnost od 1.1.2003. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 32 s. - brož.

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. : ve znění 117/1994 Sb., 227/1997 Sb., 492/2000 Sb., 353/2001 Sb.. : platný od 1.1.2002. : plné znění. / komentáře k jednotlivým částem novelizovaného zákona společně připravili Jan Huleš a Antonín Jeřábek - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2001. - 77 s. - brož.
Zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. s důvodovou zprávou a poznámkami / Jaroslav Krecht - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 335 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o zaměstnanosti po novele : (úplné znění zákona č. 1/1999 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn, s vysvětlivkami). / připravil Ladislav Jouza - [Česko : s.n.], 1999. - xx s. - Brož.

Zásady OECD pro řízení a správu společností / [odpovědný pracovník Marie Bohatá, Zdeněk Lukeš] - [Praha] : Ministerstvo financí České republiky, 1999. - xii s. - Brož.

Zdravotnické zabezpečení v polních podmínkách podle norem NATO : sborník z 1. konference odborné Společnosti vojenských lékařů ČSL JEP. : Hradec Králové, 23.-24.10.2001. / [sestavil Josef Fusek] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 107 s. - brož.

Zemřít za Jeruzalém : rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení. / Dieter Breuers ; [z němčiny přeložili Milada Kouřimská a Milan Kouřimský]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 214 s. - váz.

Zemské zřízení Těšínského knížectví z konce 16. století / Erich Šefčík - Vyd. 1. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Zkušební testy k nové zákonné úpravě silničního provozu platné od 1.1.2001 : (zákon 361/2000 Sb.). - Praha : Cesty, 2001. - 88 s. : barev. il. - brož.


Změny živnostenského zákona provedené jeho novelami / [Danka Makalová ... et al.] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 16 s. ; 30 cm - brož.

Zpráva o léčení českého zdravotnitví, aneb, Zdravotnická reforma včera, dnes a zítra / Jaromír Vepřek, Pavel Vepřek, Jaroslav Janda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 229 s. : il. - brož.

Živnostenský zákon a předpisy souvisící : poznámkové vydání se vzory. : podle právního stavu k 1.9.2001. / Eva Horzinková, Alexej Kohout - 8. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 479 s. - brož.

10 800 sestřelů : Jagdgeschwader 52, historie nejúspěšnější stíhací jednotky všech dob. / Pavel Berger, [Jiří Rajlich] - Vyd. 1. - Praha : Ares : Deus, 2001. - 204 s., [44] s. obr. příl. : mapky - Ares ; váz.

1812 - Napoleonovo ruské tažení / Jiří Kovařík - Praha : Hart, 2001. - 518 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

4. odborná konference doktorského studia : sborník. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 122 s. + 1 CD-ROM. - brož.

"Zmizení" torpédoborce Eldridge, aneb, Elektromagnetické pole a vojenství Část 1. / Zdeněk Hák - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2002. - 111 s. : il. - brož.

---bez hranic / [fotografie] Daniel Šperl ; [úvodní text Pavel Scheufler]. - 1. vyd. - Praha : Občanské sdružení Dagda, 2001. - 67 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist