Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 2002

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Anna Janáková - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 183 s. - brož.

Abeceda mzdové účetní 2002 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 11. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 367 s. - kroužková vazba

Aktuální otázky rozvoje regionů : 3.-4. červenec 2001, Svoboda nad Úpou. : sborník z konference. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 82 s. : il. - brož.

Aktuální problémy cestovního ruchu : seminář, Pardubice 27.11.2001. : sborník příspěvků. / [odpovědný redaktor Helena Becková] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 17 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Annual national accounts 1998 : (definitive compilation). / preparated by: Annual National Accounts Department - Prague : Czech Statistical Office, 2002. - 174 s. - brož.

Automobil v daňovém systému ČR / Pavel Běhounek ... [et al.] - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 274 s. - brož.

Automobil v daňovém systému ČR : daně, cestovní náhrady, leasing, pojištění, právo, judikáty. / Pavel Běhounek,... [et al.] - 3. rozš. vyd - Praha : Linde, 1999. - 222 s - brož

Báňské předpisy 18. Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních : úplné komentované znění / Dušan Havel - Ostrava : Montanex, 2002. - 54 s. - brož.

Bezpečnost práce a požární ochrana : učební texty. / [Miroslav Prchlík] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2002. - 49 s. - Brož.

Bezpečnost práce Část 1.. Základní otázky ochrany bezpečnosti a zdraví při práci / Jaroslav Čermák - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Eurounion, 2001. - 472 s. ; 21 cm - brož.

Bílá kniha Evropské komise / komise Evropských společenství - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2002. - 95 s. - brož.

Celní zákon od 1.7.2002 a související předpisy - Ostrava : Sagit, 2002. - 640 s. - brož.

Cenné papíry, deriváty a kursové rozdíly / Hana Březinová, Jiří Doktor, Alena Mrkvičková - Praha : Svaz účetních, 2002. - 96 s. : tab. - Brož.

Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 1998-2000 / zpracoval: Odbor Statistiky cen - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 69 s. : tab. - brož.


Cesta za povoláním Rok 2002. - 1. vyd. - Brno : P.F.Art, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.


Cestovní náhrady příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR / Petr Tomek - Olomouc : Anag, 2002. - 143 s. - brož.

Cestovní ruch a EU : sborník přednášek mezinárodní konference. : 7.9. 2001 - VŠE Praha. / [sestavila Jarmila Indrová] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 119 s. - brož.

Cestovní ruch 1997-2000 / zpracoval odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 35 s. : il - brož.

Christian philosopher and economist Michael Novak / Jiří Schwarz (ed.) - Prague : Liberální institut, 2002. - 80 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky / Jan Šelešovský a kolektiv - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Český venkov 2001 : instituce. Část 1. / Věra Majerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 207 s. : il. - brož.

Český venkov 2001 : instituce. Část 2. / Věra Majerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 99 s., 27 tab. na příl. : il. - brož.

Češsko-russkij slovar' dlja delovoj sfery / Jiří Korostenski, Marta Vágnerová - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 386 s. - brož.

Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s : výroční zpráva za rok 2000. - Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, [2001]. - 27 s. : il. - Brož.

Daně z příjmů 1999 : (úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). / uspořádal Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xl s. - Brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 1. aktualizace. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové právo : komentáře. 9. doplněk. Stav: listopad 2001 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 18. Stav: leden 2002 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2001 / Václav Vybíhal - Praha : Svaz účetních, 2002. - 45 s. - Brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - únor 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 9. aktualizace - únor 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 19. aktualizace - únor 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 20. aktualizace - květen 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Daň z přidané hodnoty podle stavu k 11.2.2002 - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. - brož.

Devizové předpisy : Devizový zákon, Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách, Česká měna ve vztahu k Euru .... : podle stavu k 7.3.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 96 s. - brož.
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích / Jiří Tošner, Olga Sozanská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 149 s. : il. ; 23 cm - brož.

Dobrovolníci v neziskových organizacích - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum neziskových organizací, 2001. - 24 s. - brož.

ECON '01 : (selected research papers). / [editor Mária Jašková] - Ostrava : Technical University, 2001. - 252 s. : il. - *v knize neuvedeno ; brož.

Efektivní integrace českého agrárního sektoru v podmínkách globalizace a regionalizace : v rámci IVZ MSM 411100013. : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Praha 14. listopadu 2001. / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. Základní dílo - stav: únor 2002. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Efektivnost využívání zdrojů českého zemědělství v podmínkách globalizace a integrace : závěrečná zpráva III. Etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MSM 411100013. / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 212 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení. : (teze přednášek). / Vnislav Nováček - Vyd. 5., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 75 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu : odborný seminář. : 26.4.2001 v Ústí nad Labem. / [editor Helena Vomáčková] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 142 s. : tab. - brož.


English for tourism : odborná angličtina pro cestovní ruch. / Dagmar El-Hmoudová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 176 s. : il. - brož.


Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace / Miroslav Král - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 37 s. ; 21 cm - Brož.

Evropské politické strany / Vítězslav Bican ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 157 s. - brož.

Financem na Podkarpatské Rusi / Josef Nevyhoštěný - Praha : Codyprint, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Finance a daně autorizovaných osob 2001 2002 / Vladimír Blažek - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 39 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fungování podniků v současném světě / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2002. - 85 s. : il. - brož.

Future of the banking : after the year 2000 in the world in the Czech Republic VI. : proceedings from the international conference, Karviná 2001, the Czech Republic. - Opava : Silesian University, 2001. - 223 s. : il. - brož.

Geografické aspekty středoevropského prostoru : předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie. : sborník příspěvků z IX. ročníku konference. / editor Svatopluk Novák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 356 s. : il. - brož.

Globalizace pro a proti / Martin Ehl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 185 s. ; 21 cm - váz.

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 205 s. : il. - brož.

Impact of infrastructural investmens to the economies of the state and the regions : project financed by the Czechoslovak American Science and Technology Program. : no of the grant W 01 026. / [Thomas J. Pavlak ... et. al.] - V Praze : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 101 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Inflace inflace inflace-- / [zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové] - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2002. - 1 slož. l. : il. - Brož.

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : (včetně celoživotního vzdělávání). : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 45 s. : tab. - brož.

Inovace a výnosnost podniku / Jan Mlčoch - Praha : Linde, 2002. - 187 s. ; 20 cm - brož.

Instituce Evropské unie / Delegace Evropské komise v České Republice - 1. české vyd. - Praha : Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v České republice, 2002. - 50 s. ; 21 cm - brož.


Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy1 : přelom druhého a třetího tisíciletí z pohledu společenských věd. / editoři Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 363 s. : il. ; 21 cm - brož.


Internet a konkurenceschopnost podniku : 4. ročník konference. : Zlín, Academia Centrum, 13.3.2002. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 166 s. : il. - brož.

Investice na ochranu životního prostředí v České republice - časové řady / zpracoval odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 40 s. : il. (některé barev.) - brož.

Jednáme anglicky : efektivně, samostatně, s jistotou. / Jan Měšťan, Roger Mestan - 1. vyd. - Písek : J & M, 2002. - 96 s. - brož.

Jednáme německy : efektivně, samostatně, s jistotou. / Jan Měšťan, Iva Ťupová, Jens Manderfeld - 1. vyd. - Písek : J & M, 2002. - 96 s. - brož.

Jindřich Schmidt : život mezi rytinami. / Jaromír Hořec - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 149 s. : il., portréty (některé barev.) ; 25 cm - váz.

Kapitoly z ekonomie / Jiří Kraft - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 123 s. : il. - brož.

Kdo byl kdo : světoví a čeští ekonomové. / Milan Sojka - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 327 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Kolem dokola / Michael Palin ; z anglického originálu přeložil Jan Mrlík. - Praha : Metafora, 2001. - 340 s. - váz.

Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty / Petr Dvořák - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 471 s. : il. ; 20 cm - brož.

Konzept für ein rechnerbasiertes System zur Unterstützung des verteilten methodischen Produktentwicklungsprozesses / Carsten Mogge - , 2001. - iv, 122 s. : il. - Brož.

Konzept zur Integration von Umwelt- und Recyclingaspekten in den verkürzten Entwicklungsprozess komplexer Produkte / Jürgen Bernd Harbauer - , 2001. - v, 158 s. : il. - Brož.

Křesťanský filosof a ekonom Michael Novak / Jiří Schwarz (ed.) - Praha : Liberální institut, 2002. - 80 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm -

Landwirtschaftliche Betriebslehre II / Karel Tomšík - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 74 s. : il. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 10. aktualizace - únor 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Made in Korea : Chung Ju Yung and the rise of Hyundai. / Richard M. Steers - New York : Routledge, 1999. - xv, 284 s., obr. příl. : il. - váz.


Metodické pokyny MF ČR : prováděcí předpisy k daním. : výběr z Finančního zpravodaje č. 1/1/2002. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 16 s. - brož.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR Bulletin č. 8. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 45 s. : tab. - Brož.

Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské třídění) : 8. verze. Část 1. Se seznamem výrobků a služeb v abecedním uspořádání - 3. dopl. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. - xxii, 499 s. - brož.

Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (Niceské třídění) : 8. verze. Část 2. Se seznamem výrobků a služeb v uspořádání podle tříd - 3. dopl. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. - xxii, 487 s. - brož.

Měnová politika a příchod eura : sborník textů ze seminářů .... / Luděk Niedermayer ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.). - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 107 s. : il. - brož.

Měření výkonů v knihovnách a informačních zařízeních a projekty programu Evropské unie "Telematika pro knihovny" / podle zahraničních pramenů zpracoval Miroslav Ressler za jazykové spolupráce Miloše Kopala - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2002. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Město Strakonice : investiční příležitosti. - Srakonice : Městský úřad, 2001. - 1 složený list : barev. il. - Brož.

Migrační potenciál příhraničí České republiky s Německem : analýza terénního šetření. / řešitelé Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Zdeněk Janata - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 79, iii s. : il. ; 30 cm - Brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 27. aktualizace a doplňky - leden 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2002 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 344 s. : il. - brož.

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu Letní období 1998. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 290 s., tb. příl. : tab. - Brož.

Obchodněprávní smlouvy / Karel Marek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 282 s. - brož.

Obchodní firmy : (vybrané problémy řízení). / Halina Starzyczná - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 171 s. - brož.

Obchod, bankovnictví, podnikání, právo / Ivan Jakubec - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 54 s. : il. ; 29 cm - brož.

Odpisy 2002 / Vladimír Pelc - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 220 s. - brož.


Personalistika : jak vybrat na požadovanou pozici vhodného zaměstnance. : vzory testů a přijímacích rozhovorů. : jak zvedat výkon týmu .... / Margaret Foot, Caroline Hook ; [překlad Jiří Bláha, Zdeňka Kaňáková, Aleš Mateiciuc]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 462 s. : il. ; 23 cm - váz.

Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému / [zpracoval Miroslav Král] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2001. - 27 s. ; 21 cm - Brož.

Platební a zúčtovací styk / Pavel Jiříček - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 114 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Plynová zařízení : zásady bezpečného provozu. / Václava Kociánová - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 83 s. - Brož.

Pocket dictionary to New international business English : selected vocabulary for New international business English by L. Jones and R. Alexander, updated edition 2000. / Ludmila Kolářová ... [et al.] - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 86 s. ; 21 cm - brož.

Podpora rozvoje problémových regionů a předvstupní pomoc Evropské unie / Pavel Pešek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 163 s. ; 21 cm - brož.

Pokyny 2002 : výběr z Finančních zpravodajů ročníků 1993-2002. : pokyny řady D, opatření, sdělení, rozhodnutí, nařízení vlády. / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2002. - 446 s. -
Politika trvale udržitelného rozvoje a programy sociálního smíru při přechodu k trvale udržitelné ekonomice / Petr Petržílek - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 56 s. : il. - brož.

Porovnání nákladů na výrobu odlitků ze železných slitin : II. seminář, Brno 21. března 2002. : závěrečná zpráva. / [řešitelé Černý Josef ... et al.] - Brno : Česká slévárenská společnost, 2002. - 52 s. : barev. il. - brož.

Praktická příručka pro podnikatele v oblasti účetnictví a daní / Eva Sikorová - Vyd. 2., upr., rozš. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 212 s. - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 22. aktualizace - únor 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka / Ivana Ebelová - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2001. - 193 s. : il. ; 25 cm - váz.

Práce bez hranic? : konference TUTB-SALTSA, 25-27. října. / [editor Janine Delahauf ; překlad Glen Robertson]. - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2001. - 71 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Problematika přechodu absolventů terciárního vzdělávání do praxe v podmínkách trhu práce Severní Moravy a Slezska v druhé polovině devadesátých let / Helena Kolibová - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 179 s. : il. ; 24 cm - brož.

Proces transformace pojišťovnictví České republiky a Slovenské republiky na vstup do EU : sborník prací řešitelů společného projektu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomické univerzity v Bratislavě v rámci česko-slovenské mezivládní vědecko- technické spolupráce (realizační výstup projektu č. 223 v ČR a č. 336 v SR za roky 2000 a 2001). / [editor Viktória Čejková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 86 l. : il. ; 30 cm - brož.


Profil učitele chemie : sborník plenárních přednášek XI. mezinárodní konference o výuce chemie. : Hradec Králové 11.-13. září 2001. 1. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 85 s. : il. - brož.

Profil učitele chemie : sborník příspěvků z jednání v sekcích XI. mezinárodní konference o výuce chemie. : Hradec Králové 11.-13. září 2001. 2. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 363 s. : il. - brož.

Projektování pozemkových úprav / Jiří Němec, Jaroslava Vráblíková - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 227 s. : il., mapy - brož.

Průvodce personální praxí Leden - únor 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Regionální konkurenceschopnost : mezinárodní workshop v rámci programu KONTAKT 11.-12.10.2001, Praha. : sborník příspěvků. / [editor Božena Kadeřábková] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 26 s. ; 21 cm + 1 CD ROM. - brož.

Roční národní účty 1998 : (definitivní sestava). / zpracoval Odbor ročních národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 174 s. : tab. - brož.

Role univerzity ve struktuře zemědělského vzdělávání a v šíření informací pro zemědělskou praxi : výroční zpráva o realizaci výzkumného záměru MSM 41 900 00 18 v roce 2001. / hlavní řešitel Milan Slavík - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 45 l. : il. ; 30 cm - brož.
Rozdělení a užití důchodů sektoru domácností ČR v 1.-4. čtvrtletí 1997 1997. / zpracoval Odbor národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s. : tab. - Brož.

Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. / [odpovědná redaktorka Šárka Janoušková] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 89 s. - brož.
Rozvoj povodí Kocáby / Ivan Bičík, Radim Perlín, Luděk Šefrna - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [37]. - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Řízení bankovních obchodů / Miloš Král - Vyd. 3., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 257 s. ; 29 cm - brož.

Řízení profesní kariéry / M. Mayerová - J. Růžička - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 118 s. - brož.

Řízení rizik firmy : zkrácená verze habilitační práce. / Karel Rais - Brno : Vutium, 2002. - 45 s. : il. - brož.

Sbírka příkladů z firemních financí / Karel Kořený, Stanislav Matuszek, Milan Třaskalík - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 54 s. ; 21 cm - brož.


Sborník pedagogické konference : Praha, 24. listopadu 2001, 1. ročník. - Praha : Vysoká škola ekonomická, [2001]. - 137 s. : il. - brož.

Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání Díl 6. / editor Jaroslav Ramík - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 321 s. : il., tab. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : series D. : Faculty of Economics and Administration. 6. 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 159 s. : il., tab. - brož.

Soumrak selského stavu 1945-1960 / Karel Jech - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 252 s. - brož.

Statistická ročenka půdního fondu České republiky : souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. 12. 2001. 2001. - 1. vyd. - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2002. - 47 s. : il., tab. - brož.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2001. / Olga Dušánková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 269 s. : il., tab. - brož.
Strategie a ekonomika v bezpečnostním systému České republiky / Emil Antušák - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 141 s. : il. - brož.

Strukturální politika EU a životní prostředí : sborník vystoupení z konference konané dne 26.11.2001 v Praze .... / sestavila Jana Kouřilová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Světová ekonomika : regiony a integrace. / Eva Cihelková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 244 s. ; 25 cm - brož.

Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku Část 2. Odborná způsobilost osob v prevenci rizik a rozsah jejich činnosti / [zpracoval Michal Ronin] - 1. vyd. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 2001. - 12 s. - brož.

Šetření sítě pohostinských a ubytovacích provozoven : předběžné výsledky. / zpracoval odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 7 s. : tab. - brož.

Theoretical and practical aspects of public finance : the seventh international conference. : Prague, March 30-31, 2001. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 94 s. - brož.
Tschechische Steuergesetze 2002 / Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2002. - 425 s. - Brož.

Uchazeč o zaměstnání - práva a povinnosti / [zpracoval Vladimír Vyplel] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 11.3.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. - brož.

Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 7.3.2002. - Ostrava : Sagit, [2002]. - 384 s. + 1 příl.. - brož.


Účetní závěrka 2001 : politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností .... : podle stavu k 31.12.2001. / Blažena Petrlíková - Praha : Linde, 2002. - 43 s. : il. + 3 příl.. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování : plné znění po opravách provedených MF ČR v lednu 2002. - 2. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 150 s. - brož.

Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo - stav: únor 2001 včetně 13. aktualizace. / Jiří Stýblo ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Velkoobchod / Stanislav Kroc - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 97 s., 7 příl. - brož.

Vliv vývoje vývozních a dovozních cen na bilanci zahraničního obchodu České republiky v roce 2001 / zpracovala: Jiřina Semanová - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 4 s. - brož.

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace a hospodářská politika v ČR / Milan Žák a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2001. - 243 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. / Marek Matějka, Pavel Vidlař - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky České republiky v roce 1997. / zpracovalo Samostatné oddělení ekonomických průzkumů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 22 s. : tab., grafy. - Brož.

Výroční zpráva za rok 2001. Hospodářské komory okresu Přerov - [Přerov : Hospodářská komora okresu Přerov], 2002. - 52 s. - Brož.

Wirtschaftsdeutsch für Fortgeschrittene : Marketing, Aussenhandel, Fremdenverkehr, eCommerce und Internet, Tschechisches Handelsrecht, Organisationsstrukturen in Unternehmen. / Věra Höppnerová - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 2002. - 271 s. : il. - brož.

Zahraniční obchod ČR : ročenka. : yearbook. 2000. Díl 1. / [zpracoval] Odbor statistiky zahraničního obchodu a konjunkturálních průzkumů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 215 s. : tab. - brož.

Zahraniční obchod ČR : ročenka. : yearbook. 2000. Díl 2. / [zpracoval] Odbor statistiky zahraničního obchodu a konjunkturálních průzkumů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 602 s. : tab. - brož.

Zahraniční obchod podle klasifikace SKP 2 Leden-prosinec 1998. / zpracoval Odbor statistiky cen a zahraničního obchodu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 30 s. : tab. - Brož.

Základy ekonomie pro management zdravotnictví / Jaroslav Zlámal, Miloš Ulrich - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 199 s. : il. - brož.


Základy ekonomie : studijní text. / Martin Žižlavský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 81 s. : il. - brož.


Zákony pro firmu : vybraná úplná aktuální znění právních předpisů z oblasti občanského a obchodního práva, pracovního práva a daní k 21. lednu 2002. - Praha : Poradce podnikatele, 2002. - 742 s. - brož.

Zákon o zaměstnanosti po novele : (úplné znění zákona č. 1/1999 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn, s vysvětlivkami). / připravil Ladislav Jouza - [Česko : s.n.], 1999. - xx s. - Brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2002 / Petr Pelech - 10. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 271 s. ; 21 cm - brož.

Zdvihací zařízení : zásady bezpečného provozu. / Jiří Holinka - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 83 s. - Brož.

Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných : 1. vlna panelového šetření. / Petr Mareš, Jiří Vyhlídal, Tomáš Sirovátka - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 53, iii s. : il. ; 30 cm - Brož.

38. aktiv elektrotechniky ARTEZ 2002 : sborník přednášek. : Praha, únor 2002. / [autoři Karel Dvořáček ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2002. - 101 s. : il. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist