Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 2002

Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios / Gustav Adolf Lehmann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 117 s. - váz.

Antonín Švehla - mistr politických kompromisů / Daniel E. Miller ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Pavlíček]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 359 s. ; 21 cm - váz.

Bezpečnost ve 21. století : NATO a EU. : příspěvky přednesené na konferenci pořádané Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie v Praze dne 4. prosince 2001. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2002. - 93 s. - brož.

Bin Ládin : muž, který vyhlásil válku Americe. / Yossef Bodansky ; [z anglického originálu přeložili Tereza Horáková, Zdeněk Fučík, Hana Ondráčková]. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2002. - 398 s. - brož.

Bytem v hrůze : kresby z vězení. / Otmar Oliva ; [redakčně připravil] Jaroslav Zapletal. - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2002. - 175 s. : il. - váz.

Cesta Čechů a Němců ke dnešku / Pavel Macháček - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2002. - 151 s. ; 21 cm - váz.

Cesta za povoláním Rok 2002. - 1. vyd. - Brno : P.F.Art, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Cestovní ruch a EU : sborník přednášek mezinárodní konference. : 7.9. 2001 - VŠE Praha. / [sestavila Jarmila Indrová] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 119 s. - brož.

Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939-1945 / Zdeněk Filip - 1. vyd. - Štíty : Veduta, 2002. - 131 s. : il. - váz.

Cicero gegen die Philosophie : eine Analyse von De re publica 1, 1-3. / Norbert Blössner - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 75 s. - Brož.

Cizinci v České republice / [zpracoval Český statistický úřad ; translate Eva Bartová]. - Praha : Scientia, 2001. - 183 s. - brož.

Církev a stát : 6. ročník konference. : Brno, 27.9.2000. / [editor] Michal Lamparter - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 49 s. - brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky / Jan Šelešovský a kolektiv - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Černá kniha minulosti : Košický vládní program - narudlý počátek s rudým zakončením. : vzpomínky muklů a dokumentace. / Zbyněk Ludvík, Václav Bureš - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Zbyněk Ludvík sen., 2001. - 424 s. : il. - Váz.


Česká republika, Spojené státy americké a terorismus : sborník textů. / Hynek Fajmon ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 79 s. - brož.


Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992) : vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. / Jindřich Dejmek - 1. vyd. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 384 s. : il. ; 22 cm - váz.

Československo-vatikánská jednání 1968-1989 / Jaroslav Cuhra - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 270 s. ; 21 cm - brož.

Češi a Němci : dějiny, kultura, politika. / uspořádali Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall ; [německé příspěvky přeložil Václav Maidl]. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2002. - 473 s. - váz.

Člověk musí hořeti : rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera. / Bohumil Vít Tajovský - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2001. - 608 s. : il. ; 20 cm - váz.

Deutsche Erinnerungsorte 2. / herausgegeben von Etienne Francois, Hagen Schulze - München : C.H.Beck, 2001. - 738 s. : il. - soubor

Deutsche Erinnerungsorte 3. / herausgegeben von Etienne Francois, Hagen Schulze - München : C.H.Beck, 2001. - 784 s. : il. - soubor

Dramatický půlměsíc : Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. / Eduard Gombár - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2001. - 215 s. : mapy ; 20 cm - brož.

Edvard Beneš a Sokol / Antonín Krejčí - 2. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2002. - 177 s., [6] l. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů : [sborník ze stejnojmenného semináře konaného dne 23.10.2000 v Brně. / redakčně připravily Marta Toncrová, Lucie Uhlíková] - Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 123 s. ; 21 cm - brož.

Evropské politické myšlení 1. / Miloš Vítek - Brno : CERM, 2001. - 269 s. - brož.

Evropské politické myšlení 2. / Miloš Vítek - Brno : CERM, 2001. - 371 s. - brož.

Evropské politické strany / Vítězslav Bican ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 157 s. - brož.

Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství ; [překlad Čeněk Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. - 126 s. ; 21 cm - brož.
Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy : sborník z mezinárodní vědecké konfernce konané ve dnech 14. a 15. listopadu 2000 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. / editor Olga Šrajerová - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. - 292 s. : il. - brož.

Globalizace pro a proti / Martin Ehl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 185 s. ; 21 cm - váz.


Hitlerovi vizionáři : okultisté, kteří připravovali cestu třetí říši. / Eduard Gugenberger ; [z německého originálu přeložili Vladimír a Věra Smržovi]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 164 s. ; 21 cm - váz.


Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské populace / Pavel Navrátil, Ivana Šimková Část I. Typologie projektů - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 39, iii s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Holandská současnost : politické strany a státní správa, zahraniční politika, hospodářství a doprava, politika vůči drogám a veřejné agresi, eutanazie--. / Miroslav Kabela - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 197 s., xvi s. obr. příl. : il. - brož.

Hořké medicíny Díl 2. / Antonín Bělohoubek - Vyd. 1. - Praha : Rostislav Janošík, 2001. - 283 s. - brož.

Humanum Literatur : internationale Jenaer Poetik-Vorlesungen "Zu Beförderung der Humanität" 1999-2001. / Collegium Europaeum Jenense ; Edwin Kratschmer(Hrsg.). - Erlangen : Palm & Enke, 2001. - 326 s. : il. - brož.

InterFaces : obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách. : příspěvky z konference konané 27.-29.10.2001 na FF UK v Praze. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 212 s. - brož.

Islam denounces terrorism / Harun Yahya ; [translated by Carl Rossini, Ron Evans]. - 2nd Ed. - Bristol : Amal Press, 2002. - 175 s. - brož.

Jakou demokracii pro nové demokracie? : konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země. / Miroslav Novák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 86 s. - brož.

Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945 Sv. 2. Měsíční situační zprávy Josefa Pfitznera / Vojtěch Šustek - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2001. - 504 s. - soubor

Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery Sv. 1. Listy Palackému / připravil Zdeněk Fišer - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2002. - 160 s. : il., mapy, faksim. ; 23 cm - brož.

Korespondence : T.G. Masaryk - Bedřich Hlaváč. / [editoři Vratislav Doubek, Martin Kučera] - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2001. - 334 s. ; 22 cm - soubor

Krajské volby 2000 : Olomoucký kraj. / Pavel Šaradín, Tomáš Šulák - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 156 s. ; 21 cm - brož.

Krev na meči džihádu / Břetislav Olšer - Český Těšín : Agave, 2001. - 255 s. ; 21 cm - váz.
Kumprechtova broučkiáda : drama poslance Parlamentu České republiky na hoře Vítkově ve dnech 12.-14. července LP 1420. / Pavel Verner - Vyd. 1. - Praha 1 : Hart, 2001. - 163 s. - váz.

Letters from prison / Milan Šimečka ; [selected and translated from the Czech and Slovak by Gerald Turner]. - 1. ed. - Prague : Twisted Spoon Press, 2002. - 154 s. : il. - brož.


Mariánskolázeňské rozhovory : učebnice a česko-německé sousedství. : Schulbücher und deutsch-tschechische Nachbarschaft. : [IX.. : Teplá, 17.-19.4.1998. / [Zdeněk Beneš ... et al. ; překlad z němčiny do češtiny Adéla Gjuričová, Zuzana Kárníková a Petr Křížek. ; překlad z češtiny do němčiny Gudrun Heissig]. - Vyd. 1. - Praha : Česká křesťanská akademie, 2001. - 163 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.


Medizin im Nationalsozialismus am Beispiel der Dermatologie / herausgeber Peter Elsner, Ulrich Zwiener - 1. Aufl. - Jena : Palm & Enke, 2002. - 88 s. - brož.

Mezinárodní politika / Oskar Krejčí - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Ekopress, 2001. - 709 s. : il. ; 25 cm - váz.

Milá mama - Dear Alice : korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915-1916. / [k vydání připravili Dagmara Hájková, Jaroslav Soukup] - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2001. - 244 s. : il. - váz.

Muži zvláštní skupiny D : paradesantní akce československého západního odboje za druhé světové války. / Pavel J. Kuthan - 1. vyd. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2001. - 43 s. : portréty - brož.

Normalizace 1969-1989 : příspěvek ke stavu bádání. / Milan Otáhal - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Olomouc pod hákovým křížem : temná léta okupace 1939-1945. / Zbyněk Válka - Olomouc : Votobia, 2001. - 155 s., 8 s. obr. příl. : il. - brož.

O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě / Zora Dvořáková, Jiří Doležal - Praha : Eva, 2001. - 320 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - Váz.

Parlamentní projevy : 1891-1893. / T.G. Masaryk ; [svazek připravili Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník, Martin Kučera. ; překlad Veronika Dudková]. - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T. G. Masaryka, 2001. - 450 s. ; 21 cm - váz.

Pohoří divočáků, aneb, Sudetoněmecké kapitoly / Emil Hruška - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 133 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.

Politickogeografický a geopolitický úvod do regionální geografie / Ladislav Skokan - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 231 s. - brož.

Polská národní menšina v Československu 1945-1954 / Tadeusz Siwek, Stanislaw Zahradnik, Józef Szymeczek - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 115 s. ; 24 cm - brož.

Pomocné technické prapory : o jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. / Jiří Bílek - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 287 s. : il. - brož.

Poslední slovo : výbor fejetonů z Lidových novin (1989-2001). / Ludvík Vaculík ; [výběr (za účasti autora), ediční příprava a redakce Jaroslava Jiskrová]. - Vyd. l. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2002. - 274 s. : il. ; 21 cm - váz.


Prague papers on history of international relations 2001. / [editor Václav Drška ... et al.] - Prague : Institute of World History, 2001. - 126 s. - brož.


Právo na Evropu / Otto von Habsburg - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s. - Brož.

Prezident Republiky československé : instituce a osobnost T.G. Masaryka. / Eva Broklová - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2001. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce po demokracii : vzpomínky z amerického života, naděje z pražského návratu. / Erazim Kohák - Vyd. 2., upr. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 160 s. : il. - brož.

Přehled vývoje česko-německých vztahů na území České republiky od 12. století do roku 1947 / Jaroslav Toms - 4., dopl. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 139 s. - brož.

Smrtonosné vlastenectví : etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebeku. / Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. - 109 s. - brož.

Soumrak selského stavu 1945-1960 / Karel Jech - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 252 s. - brož.

Spojené státy a evropská válka 1939-1945 Díl 2. Amerika v boji / Jan Wanner - Praha : Dokořán, 2002. - 215 s., obr. příl. : il. - soubor

Stát a církev v zemích EU / Gerhard Robbers (ed.) ; [z německého originálu přeložil Petr Kolář a Markéta Kolářová]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 367 s. ; 21 cm - brož.

Střední Evropa internacionálně / Miloš Bárta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 248 s. ; 21 cm - brož.

Sudetští Němci v nacistickém státě : politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945). / Volker Zimmermann ; přeložil Petr Dvořáček. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor : Argo, 2001. - 577 s. ; 24 cm - Prostor ; váz.

Světová ekonomika : regiony a integrace. / Eva Cihelková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 244 s. ; 25 cm - brož.

Svoboda nebo autorita : ideje a proměny českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. / Václav Tomek - Vyd. 1. - Praha : Manibus Propriis, 2000. - 349 s. : il. - Váz.

Teorie demokracie dnes / Ian Shapiro, Jürgen Habermans ; úvodní studii napsal Milan Znoj. ; [z anglického originálu přeložil Martin Pokorný a z německého originálu přeložila Alena Bakešová]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 95 s. - brož.

Terezínské studie a dokumenty 2001. / editoři Miroslav Kárný, Jaroslava Milotová, Eva Lorencová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 387 s. : il. - váz.

Týden v Británii : září 2000 - prosinec 2001. : BBC World Service. / [odpovědný redaktor Martin Pilař] - [Chomutov] : Milenium Publishing, 2002. - 478 s. - brož.


Uchopení moci : vzestup NSDAP a zničení výmarské republiky. / Martin Broszat - [z německého originálu přeložil Karel Kubiš] - Praha : Lidové noviny, 2002. - 247 s. ; 21 cm - váz.


Úvahy o vládnutí a o vojenství / Niccol Machiavelli ; [z italského originálu přeložil Josef Hajný]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 343 s. ; 21 cm - váz.

Válečné deníky Jana Opočenského / Jana Čechurová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 495 s. - váz.

Víra nebo vlast? : exil v českých dějinách raného novověku. : sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. / uspořádala Michaela Hrubá - Ústí nad Labem : Albis international, 2001. - 310 s. : il., mapy, faksim. ; 23 cm - brož.

Všivá doba : z deníku chartisty. / František Vaněček - 3. rozš. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2002. - 155 s. ; 18 cm - brož.

Vystoupení představitelů ČR na 56. zasedání Valného shromáždění OSN (2001) / [odpovědný redaktor Šárka Šupová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2002. - 34 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie / Stanislav Balík ... [et al.] ; Pavel Pšeja (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 110 s. ; 20 cm - brož.

Zemské zřízení Těšínského knížectví z konce 16. století / Erich Šefčík - Vyd. 1. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist