Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 2002

Benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla : 12. prosince 2001, Palác Žofín - malý sál, Slovanský ostrov, Praha 1. - Praha : Portus : Vltavín, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (většina barev.) - Brož.

Bez hranic do budoucnosti : malé ohlednutí za setkáním českých, německých a polských knihovníků Euroregionů Nisa a Labe. : konference v Zittau 2.-4.11.1999. / [sestavila Ladislava Skopová] - 1. vyd. - Liberec : Státní vědecká knihovna, 2000. - [35] s. : barev. il. - brož.

Biographies in the Borderland : preliminary results of the research on the biographical identity of the borderland population. / edited by František Zich - Prague : Academy of Science of the Czech Republic, 2002. - 170 s. : il. ; 20 cm - brož.

Bílá kniha Evropské komise / komise Evropských společenství - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2002. - 95 s. - brož.

Boží muž : novodobý čínský apoštol. / Haavald Slaatten ; [překlad z angličtiny Věra Dvořáková]. - Albrechtice : Křesťanský život : Nehemia, 2001. - 140 s. : il. ; 17 cm - váz.

Breviář Středomoří / Predrag Matvejevic ; úvod Claudio Magris. ; [z charvátského originálu] přeložil Dušan Karpatský. - Praha : Lidové noviny, 2002. - 227 s. : faksim. ; 22 cm - váz.

Budoucnost světa : vybrané kapitoly z let 1999-2001. : projekt Milénium. / Jerome C. Glenn a Theodore J. Gordon ; [překlad Jiří Svoboda]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 117 s. : il. - brož.

Cesty k nezávislosti osobnosti / Jiří Pokorný - 2. opr. a rozš. vyd. - [Brno] : CERM, 2002. - 185 s. - Brož.

Chceš být krásná? : módní trendy pro dívky. / Antonie Marquardtová a Petra Springerová ; [z německého originálu přeložila Pavla Lukešová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 156 s. : barev. il. - váz.

Cizinci v České republice / [zpracoval Český statistický úřad ; translate Eva Bartová]. - Praha : Scientia, 2001. - 183 s. - brož.

Česká republika v číslech 2001. - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 39 s. : il. - brož.

Češi a Němci : dějiny, kultura, politika. / uspořádali Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall ; [německé příspěvky přeložil Václav Maidl]. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2002. - 473 s. - váz.

Čeští exulanti v Sasku : zpracování historického tématu, které zadala ve formě soutěžní otázky Společnost knížete Jablonowského: "Zkoumání průběhu vystěhovalectví z Čech do Saska v 17. století a jeho důsledků pro saskou kulturu". / od Christiana Adolpha Peschecka ; [z německého originálu přeložila Věra Kavanová]. - Varnsdorf : Kruh přátel Muzea Varnsdorf, 2001. - 195 s. ; 21 cm - brož.

Číselník obcí České republiky 2002. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 65 s. : tab. - brož.


Daniel Sloboda - Dokumenty 2. Korespondence s přáteli 1 / k vydání připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Fišer - Kojetín : KATOS, 2001. - 249 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - brož.

Der Waschküchenschlüssel oder Was - wenn Gott Schweizer wäre / Hugo Loetscher - Zürich : Diogenes, 1998. - 181 s. - brož.

Desatero sebevědomých žen / Ursula Nuberová ; [z německého originálu přeložila Jarmila Doubravová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 157 s. - váz.

Descendent : klíč k porozumění partnerství. / Ernst Ott ; [z německého originálu přeložil Jaroslav Kuťák]. - Brno : Mercurius, 2001. - 246 s. : il. ; 21 cm - váz.

Deutsche Erinnerungsorte 2. / herausgegeben von Etienne Francois, Hagen Schulze - München : C.H.Beck, 2001. - 738 s. : il. - soubor

Deutsche Erinnerungsorte 3. / herausgegeben von Etienne Francois, Hagen Schulze - München : C.H.Beck, 2001. - 784 s. : il. - soubor

Dopisy dnešnímu kmotřenci / Radim Palouš - Brno : Cesta, 2001. - 129 s. : il. ; 20 cm - váz.
Dostavník do Výmaru / Miroslav Slach - Vyd. 5., v Akcentu 1.. - Třebíč : Akcent, 2001. - 222 s. - váz.

Efektivní komunikace : studijní opora. / Dana Pokorná - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 45 s. : il. - brož.

Etika a sociální deviace : sborník příspěvků z 5. mezinárodní etické konference věnované otázkám vztahu etiky a sociálních deviací pořádané v rámci plnění vědeckovýzkumného záměru " Výchova k demokratickému občanství a evropanství" ... v Olomouci ve dnech 2.-3.12.1999. / editoři Ivan Hodovský, Miroslav Dopita - 1. vyd. - OlomoucOlomouc : Univerzita Palackého : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 327 s. - brož.

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů : [sborník ze stejnojmenného semináře konaného dne 23.10.2000 v Brně. / redakčně připravily Marta Toncrová, Lucie Uhlíková] - Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 123 s. ; 21 cm - brož.

Eurocom : mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in Sprachfamilien. : Tagungsband des internationalen Fachkongresses im Europäischen Jahr der Sprachen 2001; Hagen, 9.-10.11.2001. / [Herausgabe Gerhard Kischel] - Hagen : Fernuniversität, 2002. - 496 s. : il. - váz.

Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy : sborník z mezinárodní vědecké konfernce konané ve dnech 14. a 15. listopadu 2000 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. / editor Olga Šrajerová - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. - 292 s. : il. - brož.

Fungování podniků v současném světě / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2002. - 85 s. : il. - brož.

Globalizace pro a proti / Martin Ehl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 185 s. ; 21 cm - váz.


HANDICAP 2000/2001 : sborník příspěvků přednesených na 8. ročníku mezinárodní odborné konference. : Liberec, květen 2001. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 46 s. - brož.

Historická demografie 25. / [řídí redakční kolektiv Ludmila Fialová, Pavla Horská, Eduard Maur] - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 200 s. : tab. - brož.

Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské populace / Pavel Navrátil, Ivana Šimková Část I. Typologie projektů - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 39, iii s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Holandská současnost : politické strany a státní správa, zahraniční politika, hospodářství a doprava, politika vůči drogám a veřejné agresi, eutanazie--. / Miroslav Kabela - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 197 s., xvi s. obr. příl. : il. - brož.

II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník. : [Olomouc, 3. dubna 2001. / uspořádal Milan Valenta] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 311 s. : il. - brož.

Informace o studiu na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 34 s. - brož.

Informace pro uchazeče o studium na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 35 s. - brož.

Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy1 : přelom druhého a třetího tisíciletí z pohledu společenských věd. / editoři Jiří Kabele, Lubomír Mlčoch - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 363 s. : il. ; 21 cm - brož.

InterFaces : obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách. : příspěvky z konference konané 27.-29.10.2001 na FF UK v Praze. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 212 s. - brož.

Jak si zachovat chladnou hlavu : šest strategií, jak se vypořádat se zlostí a kritikou. / Barbara Berckhanová ; [z německého originálu přeložila Soňa Havlová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 135 s. ; 20 cm - brož.

Jak si zlepšit známky / Britta Weimerová, Sabine Hessová, Manuela Brademannová ; [z německého originálu přeložil Jiří Stach]. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2002. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Jak zvládnout práci i rodinu / Ivo Sedláček, Tomáš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - iii, 74 s. : il. - brož.

Jeden jazyk naše heslo buď I : [sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele,kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. : 1820-2000]. / [uspořádali Jaroslav Vyčichlo, Viktor Viktora] - Vyd. 1. - RadnicePlzeň : Spolek divadelích ochotníků : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2001. - 245 s.[2]l. barev obr. příl. : il. - brož.

Josef Vašica : (30.8.1884 - 11.4.1968). : pokus o portrét. / Libor Pavera - Vyd. 1. - V Opavě : Verbum : Matice slezská, 2001. - 116 s. : il. ; 21 cm - Verbum ; brož.


Kalendárium : významné události v dějinách Zlína a regionu. : státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní a světové dny. : vybraná výročí osobností okresu Zlín. : přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. 2002. / [sestavil Jan Kaňka ... et al.] - Vyd. 1. - Zlín : Magistrát města Zlína, 2001. - 68 s. - brož.

Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace / Tomáš Svatoš - Vyd. 3., upr. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 175 s. - brož.

Kde ty všechny děti jsou? : porodnost v sociologické perspektivě. / Ladislav Rabušic - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 265 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 : biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů-. / Jiří Knapík - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 278 s. ; 21 cm - brož.

Kdyby jen muž věděl -- : -- co žena prožívá. / Gary T. Smalley ; z anglického originálu Kateřina Zaťková. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 138 s. - brož.

Kobieta w dawnej Polsce : do okresu rozbiorów. / Lucja Charewiczowa - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2002. - 153 s. : il. - brož.

Lexikon čínských symbolů : obrázková řeč Číny. / Wolfram Eberhard ; [z německého originálu přeložila Eva Černá]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 292 s. : il. ; 21 cm - váz.
Lille au XVIIe siecle : des Pays-Bas espagnols au Roi-Soleil. : Lille, Palais des Beaux-Arts. : Lille, Musée de l'hospice Comtese. : 15.9.-27.12.2000. / [coordination éditoriale Josette Grandazzi, assistée de Sophie Laporte] - ParisLille : Réunion des musées nationaux : Palais des Beaux-Arts : Ville de Lille, 2000. - 375 s. : il. - váz.

Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 20.-21.10.2001. / [sestavila a redakčně upravila Blanka Rašticová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2001. - 143 s. ; 24 cm - brož.

Logopedická prevence : průvodce vývojem dětské řeči. / Dana Kutálková - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2002. - 213 s. - brož.

Menschen - Handlungen - Strukturen : historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften. / Václav Bůžek, Dana Štefanová (edd.) - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav, 2001. - 503 s. ; 23 cm - váz.

Menschliche Werte & Versöhnung / Ulrich Zwiener ... [et al.] - 1. Aufl. - Erlangen : Palm & Enke, 2001. - 69 s. : il. - brož.

Mezi námi : Galerie Caesar [Olomouc] 4.9.-23.9.2001, Městské muzeum Rýmařov 27.11.-25.11.2001, Moravská galerie v Brně 12.12.2001-20.1.2002. / [fotografie] Jindřich Štreit ; [text Ilja Racek]. - V Sovinci : Společnost přátel umění, 2001. - 31 s., [5] s. textu : il. ; 24 x 28 cm - brož.


Média a realita : sborník prací studentů Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. / editoři: Jaromír Volek, Václav Štětka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 197 s. ; 21 cm - brož.


Mé skvělé dceři / přeložil Šimon Pellar - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - [24] s. : barev. il. - váz.

Mladí lidé v měnících se společnostech : diskusní průvodce. : Střední a Východní Evropa, Společenství nezávislých států a Pobaltské státy. / [autor a projektový koordinátor WOSM Shana McElroy ; překlad Pavel Trantina]. - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 85 s. : barev. il. - brož.

Myšlenky lehké jako vzduch / William Hazlitt ; [z anglických originálů vybral, přeložil a poznámku o autorovi napsal Antonín Přidal]. - Vyd. 2., ve Vyšehradu 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 109 s. : il. ; 16 cm - váz.

Náboženské poutě ve středověku a novověku / Norbert Ohler ; [z německého originálu přeložil Vladimír Marek]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 229 s. : il. ; 21 cm - váz.

Nebuďte sami, aneb, Jak si získat přátele / Frank J. Bruno ; [z anglického originálu přeložila Irena Hauptvogelová]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 100 s. ; 22 cm - brož.

Nestůj si v cestě : jak si poradit s hněvem, sebelítostí, váhavostí--. / Mark Goulston, Philip Goldberg ; [z anglického originálu přeložila Stanislava Vomáčková]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 157 s. ; 22 cm - brož.

Normalizace 1969-1989 : příspěvek ke stavu bádání. / Milan Otáhal - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Nová generace ve vědě na prahu milénia : mezinárodní studentská vědecká konference. : 24.4. a 25.4.2001. : sborník příspěvků. Díl 1. / editoři Pavel Slepička, Vladimír Süss - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 315 s. : il. - soubor

Nová generace ve vědě na prahu milénia : mezinárodní studentská vědecká konference. : 24.4. a 25.4.2001. : sborník příspěvků. Díl 2. / editoři Pavel Slepička, Vladimír Süss - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 538 s. : il. - soubor

Občanské sdružení vlastenecký poutník : výroční zpráva 2001. - Moravský Beroun : Moravskáe xpedice, 2002. - 36 s. : barev. il. - Brož.

Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. / Dušan Šimek, Helena Kubátová - 3., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Okrajové sociální kultury / Roland Girtler ; [z německého originálu přeložil Martin Smejkal]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 218 s. - brož.

Ora deserta et inhospita : lidé a náboženství severozápadního Černomoří v době před římskou okupací (6.-1. stol. př. Kr.). / Igor Lisový - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 221 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - brož.


O duchovním otcovství a rozlišování / Marko Ivan Rupnik - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 113 s. - brož.


Plodnost v českých zemích v devadesátých letech / Felix Koschin ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 50 s. : il. - brož.

Pohybová průprava pro vedoucí dětských tanečních souborů : inspirace. / Šárka Kuželová - Praha : IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2000. - 38 s. : il. - brož.

Polská národní menšina v Československu 1945-1954 / Tadeusz Siwek, Stanislaw Zahradnik, Józef Szymeczek - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 115 s. ; 24 cm - brož.

Poznávání a utváření osobnosti / Rudolf Kohoutek - Brno : CERM, 2001. - 275 s. - váz.

Po stopách rytířských příběhů : rytířský ideál v českém písemnictví. / Wojciech Iwanczak ; [z polského originálu přeložil Luděk Brožek]. - 1. čes. vyd., rozš. a uprav. - Praha : Argo, 2001. - 273 s. - váz.

Právo na Evropu / Otto von Habsburg - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s. - Brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 4. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 58 s. : il., tab. - brož.

Primární prevence : sborník pro metodiky primární prevence sociálně patologických jevů. / [uspořádala Marcela Juráková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 93 s. : il. - brož.

Proč se mnou nemluvíš?, aneb, Máte doma schizoida? / Tomáš Novák - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 98 s. - brož.

Projektivní test tří stromů / Eva Reiterová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 179 s. : il. ; 25 cm - brož.

Prvorozené dítě : o sourorozenecké pozici. / Jirina Prekop ; [z německého originálu přeložila Daniela Vrbová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 125 s. - brož.

Přehled literatury k problematice pohraničí / Jaroslav Dokoupil (editor) - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 117 s. - brož.

Rande v Praze / Jan Nepomuk Assmann,Yvonne Přenosilová a Marie Formáčková - Vyd. 1. - Praha : Hart, 2001. - 143 s. : il. - váz.

Regionální výzkum krajiny : sborník geografických prací z mezinárodního studentského sympózia v Ústí nad Labem 18.4.2001. / [editor Alena Chvátalová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 143 s. : mapy ; 21 cm - brož.

Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v Evropské unii / [uspořádala Jolana Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 22 s. - brož.


Rozdělení a užití důchodů sektoru domácností ČR v 1.-4. čtvrtletí 1997 1997. / zpracoval Odbor národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s. : tab. - Brož.


Sborník příspěvků z podzimních kurzů r. 2001 : určeno školním metodikům protidrogové prevence a sociálně patologických jevů. / [odpovědný redaktor Miriam Prokešová] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2001. - 78 s. : il. - brož.

Sedm nejhorších rodičovských omylů / John C. Friel, Linda D. Friel ; [z anglického originálu Pavla Císařová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 172 s. ; 21 cm - váz.
Seznam přednášek v akademickém roce : Univerzita Karlova v Praze. : Fakulta sociálních věd. 2001-2002. / [editor Ivan Peťovský] - Praha : Peres, 2001. - 200 s. - brož.

Služby Centra pomoci handicapovaným na UP / Ilona Hamplová ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 23 s. - brož.

Smrtonosné vlastenectví : etnicko-politický terorismus v Baskicku a Quebeku. / Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. - 109 s. - brož.

Sociálně psychologický výcvik : umění komunikace - znak profesionální kompetence. : manuál k metodice výcviku. / Eva Pindešová, Vratislav Pokorný - 1. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. - 34 s. - brož.

Sociální ekologie I / Miloš Bělohoubek - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 89 s. - brož.

Sociologie literatury / Karel Krejčí - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 124 s. ; 25 cm - brož.

Sociologie medicíny a zdravotnictví / Sylva Bártlová - Vyd. 4., přeprac. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 167 s. - brož.

Sociologie rodiny / Ivo Možný - Vyd. 2., upr. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 250 s. ; 20 cm - brož.

Sociologie / [text] Richard Osborne a [ilustrace] Boris van Loon ; [z anglického originálu přeložil Jiří Papoušek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 177 s. : il. ; 21 cm - brož.

Statistická ročenka Královéhradeckého kraje 2001 / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2001. - 323 s. : il. - brož.

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2001 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2001. - 291 s. : tab., mapy. - brož.

Statistické metody zpracování dat / Josef Pojer - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 65 s., [8] s. příl. : il. - brož.

Statistický bulletin : Jihomoravský kraj. Rok 2001. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2002. - 86 s. : tab. - Brož.


Statistics : concepts and controversies. / [David S. Moore] - 5th Ed. - New York : W.H. Freeman, [2001]. - xxvi, 557 s. : il. - brož.


Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 2001. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 2001. - 762 s. : il., tab. - váz.

Střední Evropa internacionálně / Miloš Bárta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 248 s. ; 21 cm - brož.

Studie k sociálním dějinám 6. Konference Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století (Praha, 10. a 11.10.2000) / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 2001. - 328 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 7. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 2001. - 278 s. : il. - brož.

Studie k sociálním dějinám 8. Konference K metodologii sociální historiografie : Praha, 20. a 21.9.2001 / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 2001. - 116 s. - brož.

Symptomatické poruchy řeči u dětí / Viktor Lechta ; [ze slovenského originálu přeložila Jana Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 191 s. ; 21 cm - brož.

Šimonovy pracovní listy 5 : předlohy pro kopírování. : než začnu psát, budu si s pastelkou hrát. 5. Grafomotorická cvičení / Marie Pilařová - 3. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 32 l. : vše il. - brož.

Škola s přívětivou tváří : skutečnost a představa. / Hubertus von Schoenebeck ; [překlad Jana Bláhová ... et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 81 s. - brož.

Školní socializace / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Tajemství chleba : metodika k přípravě dětí mladšího školního věku k prvnímu přijetí svátosti eucharistie. / Ludmila Muchová - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Tělesná výchova v rámcovém programu : ke vzdělávání učitelů mateřských škol. / Hana Dvořáková - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 26 s. ; 21 cm - brož.

The Low countries : arts and society in Flanders and the Netherlands. 10. 2002. / [Dirk van Assche ... et al. ; translator Gregory Ball ... et al.]. - Rekkem : Flemish-Netherlands foundation "Stichting Ons Erfdeel", 2002. - 319 s. : il. - brož.

Tři české vesnice : (srovnání). / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 171 s. : il. - brož.


Týdny zdraví ve škole / [Milada Krejčí, Milada Bäumeltová] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 135 s. : il. - brož.


Umění a společnost ve středověku / Georges Duby ; [z francouzského originálu přeložila Růžena Ostrá]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 102 s. ; 20 cm - brož.

Umění komunikace : kniha o porozumění a partnerském vztahu. / Nancy Van Peltová ; [přeložil Ivo Racek]. - Vyd. 2. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 205 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Umění konverzace / Frank Naumann ; [z německého originálu přeložil Petr Patočka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 170 s. - brož.

Úvod do sociologie / Jan Keller - 4., rozš. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001, dotisk. - 204 s - brož.

Úvod do sociologie / Jaroslav Čihovský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 47 s., [6] s. příl. : il. - brož.

Úvod do surdopedie / Věra Strnadová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 63 s. : il. - brož.

Víra nebo vlast? : exil v českých dějinách raného novověku. : sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. / uspořádala Michaela Hrubá - Ústí nad Labem : Albis international, 2001. - 310 s. : il., mapy, faksim. ; 23 cm - brož.

Vybrané demografické modely / Felix Koschin - Vyd. 2. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 51 s. ; 29 cm - brož.

Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie / Helena Zavázalová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 97 s. - brož.

Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce : podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce nápadně rušivě. / Petr Ondráček - 2. dopl. a rozš. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 116 s. - brož.

V Afgánistánu Bůh už jen pláče : příběh Šírín Gol. / Síba Šakíb ; [z německého originálu přeložila Zlata Kufnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 269 s. - váz.

Wörterbuch der Szenesprachen / [herausgeber Peter Wippermann] - Mannheim : Dudenverlag, 2000. - 224 s. : il. - brož.

Zahlenkompass : für die Bundesrepublik Deutschland. 2001. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 2001. - 164 s. : il., tab. - brož.

Základy statistiky / Eduard Souček - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Základy stupidologie Díl 2. Život s deprivanty / František Koukolík, Jana Drtilová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 490 s. : il. - soubor


Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu cizorodými látkami z potravinových řetězců v roce : hlášená onemocnění přenášená potravinami, bakteriologická a mykologická analýza potravin a dietární expozice člověka. : odborná zpráva za rok. 2000. / [Jiří Ruprich a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 175 s. : il., tab. - v knize neuvedeno ; brož.


Změny v plodnosti v zemích s tranzitivní ekonomikou : 2. česko-polský seminář. : 2nd Czech-Polish seminar. : Praha, 7.-.9.2001. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 102 s. : il. - brož.

Žena : té nejlepší ze všech. / přeložil Šimon Pellar - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - [24] s. : barev. il. - váz.

Ženy rodiny Náprstkovy / Irena Štěpánová, Ludmila Sochorová, Milena Secká - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 252 s., [24] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Ženy ve středověku / Edith Ennenová ; [z německého originálu přeložili Jindřich Karásek a Pavlína Rychterová]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 338 s., 24 obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

---bez hranic / [fotografie] Daniel Šperl ; [úvodní text Pavel Scheufler]. - 1. vyd. - Praha : Občanské sdružení Dagda, 2001. - 67 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist