Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za květen-červen 2002

ActionScript ve Flashi : podrobná příručka. / Phillip Kerman ; [překlad Magdalena Kolínová, Luděk Roleček]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxii, 507 s. : il. ; 21 cm - brož.
Adobe Photoshop : retuš, vylepšování a úpravy fotografií. / Tomáš Barčík - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 132 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Adobe Premiere 6 : obrazový průvodce. : zpracování záběrů z DV videokamery, aplikace speciálních obrazových efektů, mixáž zvuku k záběrům. / Douglas Dixon ; [překlad Pavel Knotek]. - 1. vyd. - Praha : Mobil Media, 2002. - 264 s. : il. - brož.

Adresář Architekta 2000. - Praha : J.H.&ARCHYS, 2000. - 39 s. : il. - Brož.

Adresář Architekta 2001. - Praha : J.H.&ARCHYS, 2001. - 46 s. : il. - Brož.

Adresář muzeí a galerií v České republice pro rok 2002. / [redakce Dagmar Fialová, Marta Mentzlová, Petra Medříková] - Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001. - 204 s. - Brož.

A meron cluster solution for the sign problem of the two-dimensional O(3) model / Frank Brechtefeld - , 2001. - 69 s. : il. - Brož.

Benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla : 12. prosince 2001, Palác Žofín - malý sál, Slovanský ostrov, Praha 1. - Praha : Portus : Vltavín, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (většina barev.) - Brož.

Bezpečnost ve 21. století : NATO a EU. : příspěvky přednesené na konferenci pořádané Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie v Praze dne 4. prosince 2001. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2002. - 93 s. - brož.

Bez hranic do budoucnosti : malé ohlednutí za setkáním českých, německých a polských knihovníků Euroregionů Nisa a Labe. : konference v Zittau 2.-4.11.1999. / [sestavila Ladislava Skopová] - 1. vyd. - Liberec : Státní vědecká knihovna, 2000. - [35] s. : barev. il. - brož.

Bosch v českých zemích / [Jan Králík] - Brno : Atelier Kupka - Motor Journal, 2002. - 24 s. : il. - brož.

Budoucnost světa : vybrané kapitoly z let 1999-2001. : projekt Milénium. / Jerome C. Glenn a Theodore J. Gordon ; [překlad Jiří Svoboda]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 117 s. : il. - brož.

CASLIN - Souborný katalog ČR : příručka pro uživatele. / [zpracovala Eva Svobodová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2001. - 77 s. - brož.

Cestovní ruch a EU : sborník přednášek mezinárodní konference. : 7.9. 2001 - VŠE Praha. / [sestavila Jarmila Indrová] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 119 s. - brož.


Charakteristické rysy jazyka psané sportovní žurnalistiky : studijní opora. / Miloš Mlčoch - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 44 s. - brož.


Chci se dostat na vysokou školu! : základní otázky. / Vít Hloušek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 122 s. ; 30 cm - brož.

Chemická informatika Díl 1. Internet a chemie / Luděk Jančář, Ivan Lukáš - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 152 s. : il. - brož.

Computer-based exercises for signal processing using MATLABR 5 / James H. McClellan ... [et al.] - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. - xii, 404 s. : il. - brož.

Co dělat, když--, --aneb, Jak se dobrat práva / Karel Barták - 2. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2001. - 36 s. - brož.

CSS - úvod do kaskádových stylů / Miroslav Kučera - Brno : Mobil Media, 2002. - 88 s. : il. ; 23 cm - brož.

Česká republika : vojenské památky. : tematická mapa. : bojiště, památníky bitev, pevnosti, muzea. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 64 cm. - Brož.

Česká speleologická společnost - Praha : Česká speleologická společnost, [2001]. - 1 slož. l. : barev. il. - Brož.

Česká věda a Pražské jaro (1963-1970) : sborník ze 4. konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000. / editoři Blanka Zilynská a Petr Svobodný] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 425 s. : il. ; 21 cm - Karolinum ; brož.

Český Internet a MS Internet Explorer 6.0 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Renda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 190 s. : il. ; 23 cm - brož.

Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s : výroční zpráva za rok 2000. - Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, [2001]. - 27 s. : il. - Brož.

Das älteste französische Kreuzlied und der Erfurter Codex Amplonianus 8° 32 / Ulrich Mölk - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 36 s. : il. - Brož.

Data warehousing : návrh a implementace. / Mark Humphries, Michael W. Hawkins, Michelle C. Dy ; [překlad z angličtiny Marek Kocan]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 257 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Deset let výstavní činnosti kulturního klubu Duha v Prostějově / Bohumír Kolář - Prostějov : Kulturní klub Duha, 2002. - 33 s. : il. - Brož.

Deset procent naděje : výbor z publicistiky 1995-2001. / Jiří Peňás - Praha : Dokořán, 2002. - 228 s. ; 21 cm - brož.

Dějiny Sboru dobrovolných hasičů v Hrabenově / Josef Sobek - Vyd. 1. - Ruda nad Moravou - Hrabenov : [Sbor dobrovolných hasičů], 2001. - 48 s. : il. - Brož.


Dějiny SDH Nový Malín : založení německého hasičského sboru roku 1880 (120 let od založení sboru) a českého hasičského sboru v roce 1945 (55. výročí založení). / Josef Sobek - Nový Malín : Sbor dobrovolných hasičů, 2000. - 63 s. : il. - Brož.


Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751-2001 / zusammengestellt von Holger Krahnke - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 377 s. - váz.

Die Veröffentlichungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751-2001 : Bibliographie mit Schlagwort-Katalog. / zusammengestellt von Achim Link - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 528 s. - váz.

Die Zukunft der Grundlagenforschung : Vorträge des Symposions vom 15. Juli 1999. / herausgeber Clemens Zintzen - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 61 s. - brož.

Digitalizace Komenián / [odpovědný redaktor František Hýbl] - PrahaPřerov : Pedagogické muzeum J.A. Komenského : Muzeum Komenského, 2002. , 2002. - 96 s., [3] s. barev. obr. příl. + 1 mp. příl.. - Brož.

Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích / Jiří Tošner, Olga Sozanská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 149 s. : il. ; 23 cm - brož.

Dokonalý web design / Róbert Mindžák ; [překlad Miroslav Kučera]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vi, 170 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Doktorské studium : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 93 s. - brož.

Dokumenty ke studiu evropského práva / Luboš Tichý a kol. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 942 s. ; 21 cm - brož.

Edvard Beneš a Sokol / Antonín Krejčí - 2. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2002. - 177 s., [6] l. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Elektrotechnické normy a předpisy / Václav Voves - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 76 s. ; 21 cm - brož.

Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace / Miroslav Král - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 37 s. ; 21 cm - Brož.

Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství ; [překlad Čeněk Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. - 126 s. ; 21 cm - brož.
Excel 2002 / Martin Kořínek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 176 s. : il. - brož.
Festival Cultural Village of Europe Bystré 2001 / [fotografie Jakub Karoušek, Petr Neumann] - Praha : Anthony Production, 2001. - 184 s., xvi s. obr. příl. - brož.

Filharmonie Brno : bakalářské projekty 2001. / [redakce Vlasta Gajdošíková, Filip Havliš, Oldřich Rujbr] - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 30 s. : il. - brož.


Folklorní akce v České republice : kalendář a informace. 2002. / zpracoval František Synek - Praha : Folklorní sdružení České republiky, 2002. - 105 s. - Brož.


Galerie Karla Svolinského na Základní škole K. Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem : kraj Moravskoslezský. / [úvodní text Zdeněk Šrubař] - Kunčice pod Ondřejníkem : Základní škola Karla Svolinského, [2001]. - 1 slož. l. : il. (většina barev.) - Brož.

Galerie Klatovy/Klenová : výroční zpráva za rok 2001. / [text Martin Fišer] - Klatovy : Galerie, 2002. - 44 s. - brož.

Geografické aspekty středoevropského prostoru : předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie. : sborník příspěvků z IX. ročníku konference. / editor Svatopluk Novák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 356 s. : il. - brož.

Grafický manuál Junáka / [Roman Šantora] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 13 s. : barev. il. + 1 CD-ROM. - brož.

Historie loutkového divadla Umělecké výchovy / Romuald Kučera, Ota Rödl - Praha : Skupina amatérských loutkářů SČDO, 2001. - 47 s. : il. - Brož.

Humanitní vědy v období globalizace : sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001. / [editor řady a sborníku Ivo Pospíšil] - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 118 s. ; 26 cm - brož.

Informační systémy pro podporu rozhodování : teze habilitační práce. / Čestmír Halbich - Brno : Vutium, 2002. - 48 s. : il. - brož.

Informatika pro ekonomy / Renáta Kunstová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 166 s. : il. - brož.

Information and communication technology in European education systems - Brussels : Eurydice, 2001. - 186 s. - brož.

Information embedding and digital watermarking as communication with side information / Joachim J. Eggers - , 2001. - xviii, 179 s. : il. - Brož.

Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě, Pardubice 7.2.-8.2.2002. : sborník příspěvků. / [odpovědný redaktor Soňa Čtvrtečková] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 51 s. - brož.

Instituce Evropské unie / Delegace Evropské komise v České Republice - 1. české vyd. - Praha : Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v České republice, 2002. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Institute of Chemical Process Fundamentals, Prague : Annual Report. 2000. / [edited by Jan Linek] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 56 s. - brož.

Institute of Chemical Process Fundamentals, Prague : annual report. 2001. / [edited by Jan Linek] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 56 s. - brož.


Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu / Vít Voženílek a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 185 s. : il. ; 25 cm - brož.


Internet a konkurenceschopnost podniku : 4. ročník konference. : Zlín, Academia Centrum, 13.3.2002. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 166 s. : il. - brož.

Internet explorer 6.0 / Miroslav Renda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 128 s. - brož.

Internet v kostce : vyhledávání informací, nakupování, domácí bankovnictví, elektronická pošta. : užití v běžném životě. / Pavel Kras - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Introductory VHDL: From simulation to synthesis / Sudhakar Yalamanchili - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. - xix, 401 s. : il. + 2 CD-ROMy. - váz.

I-DEAS 8 - Grundlagen Master Modeler / [Stephan Zahn, Bernd Stössel, Lubomir Pešík] - 1. Aufl. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 52 s. : il. - brož.

Jak komunikovat elektronicky / Michal Rybka, Ondřej Malý - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 92 s. : il. - brož.

Jak najít na internetu : informace a odkazy, e-mailové adresy, obchody a služby, hudební skladby, software a obrázky. / Jiří Lapáček, Miroslav Klíma - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 119 s. : il. - brož.

Jak si poradit s Windows v každé situaci : Windows 95, Windows 98 a Windows ME. / Stephen W. Sagman ; [překlad Ivo Magera, Josef Pojsl]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xviii, 278 s. : il. - brož.

Jak zvládnout testy ECDL : řidičák na počítač v příkladech. / Marie Franců - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - 120 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Junák na přelomu století : 90 let skautingu v Čechách. : výroční zpráva 2000. / [Zdeněk Šálek] - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 64 s. : il. - brož.

Kalendárium : významné události v dějinách Zlína a regionu. : státní svátky a významné dny ČR, mezinárodní a světové dny. : vybraná výročí osobností okresu Zlín. : přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. 2002. / [sestavil Jan Kaňka ... et al.] - Vyd. 1. - Zlín : Magistrát města Zlína, 2001. - 68 s. - brož.

Kapitalizace českých nadací / Jiří Müller - Vyd. 1. - Praha : Fórum dárců, 2002. - 39 s. ; 25 cm - brož.

Katalog firem v oboru chladicí techniky, klimatizační techniky a tepelných čerpadel / [zpracoval] Svaz chladicí a klimatizační techniky - Praha : Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2002. - 272 s. - Brož.

Katalog knižních přírůstků za rok 2001. 1. skupina. A-J - Olomouc : Vědecká knihovna, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Katalog knižních přírůstků za rok 2001. 2. skupina. K-O - Olomouc : Vědecká knihovna, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Kdo se směje naposled : nová filosofie prožitků blízkosti smrti, duchovních zjevení a dalších paranormálních jevů. / Raymond A. Moody jr. ; [z anglického originálu přeložila Hedvika Vlasová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 231 s. - brož.

Knihovny Evropě - Evropa knihovnám / [sborník sestavila] Knihovna Liberec - 1. vyd. - Liberec : Státní vědecká knihovna, 2001. - 45 s. : il. - brož.

KnowEurope : dokonalá informační služba online o Evropské unii. : Evropa v souvislostech. - PrahaCambridge : Albertina icome : Chadwyck-Healey, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.
Komunikace pro cyklisty - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 15 s. : il. ; 30 cm - soubor

Komunikativní přístup k výuce programovacího jazyka / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 150 s. - brož.

Konec českého tisku / Bořivoj Čelovský - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. - 316 s. ; 20 cm - brož.

Konzept für ein rechnerbasiertes System zur Unterstützung des verteilten methodischen Produktentwicklungsprozesses / Carsten Mogge - , 2001. - iv, 122 s. : il. - Brož.

Korespondence : T.G. Masaryk - Bedřich Hlaváč. / [editoři Vratislav Doubek, Martin Kučera] - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2001. - 334 s. ; 22 cm - soubor

Krádeže vozidel : odhalování, vyšetřování a prevence. / Roman Rak a kolektiv - Brno : CERM, 2001. - 252 s. : il. - váz.

Kruhy v obilí : největší záhada moderní doby. / Lucy Pringleová ; [z anglického originálu přeložila Bohumila Kučerová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 161 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Kupujeme počítač / Martin Prášil, Miroslav Klíma - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vi, 61 s. : il. - brož.

Lexikon čínských symbolů : obrázková řeč Číny. / Wolfram Eberhard ; [z německého originálu přeložila Eva Černá]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 292 s. : il. ; 21 cm - váz.
Methoden zur computergestützten Modellierung der Hydrolyse von Chemikalien / Thomas Kostka - , 2001. - iii, 129, 37 s. : il. - Brož.

Měření osvětlení / [zpracoval Jiří Slezák] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 16 s. : il. ; 30 cm - soubor


Měření výkonů v knihovnách a informačních zařízeních a projekty programu Evropské unie "Telematika pro knihovny" / podle zahraničních pramenů zpracoval Miroslav Ressler za jazykové spolupráce Miloše Kopala - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2002. - 74 s. ; 21 cm - brož.


MicrosoftR Outlook 97 : uživatelská příručka. / Tomáš Šimek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - xv, 194 s. : il. - brož

Microsoft Windows Millenium : uživatelská příručka. / Petr Broža, Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 35 s. : il. - brož.

Microsoft Windows XP Professional Resource Kit / [překlad z angličtiny Kateřina Bečková, Petr Šetka, Rostislav Cibulka] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxxiv, 1468 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Microsoft Windows XP Professional : kapesní rádce administrátora. / William R. Stanek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 348 s. : il. ; 21 cm - brož.

Microsoft Word 2002 : na první pokus. / Tomáš Šimek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - v, 203 s. : il. - brož.

Microsoft Word 2002 : podrobná příručka. / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xvii, 407 s. : il. - brož.

Mikulášská kryptobesídka : sborník přednášek. : Praha, 10.-11.12.2001. - 1. vyd. - Bílovice nad Svitavou : Ecom-monitor.com, 2001. - 102 s. : il. + 1 CD. - brož.

Mirabilia artium librorum recreant te tuosque ebriant : dona natalicia Ioanni Marte oblata. : Festschrift zum 66. Geburtstag für Hans Marte, Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibliothek. / herausgegeben von Helmut Lang, Hermann Harrauer - Wien : Phoibos, 2001. - 378 s., 18 obr. na příl. : il. - brož.

Mistrovství v Microsoft Access 2000 : kompletní průvodce efektivního uživatele i tvůrce databází. / John L. Viescas - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxv, 819 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Moravská zemská knihovna v Brně : národní poklad - moderní architektura. / [zpracoval Jaromír Kubíček za spolupráce Petra Benedikta a Jany Shejbalové] - 1. vyd. - Brno : Lector benevolus, 2001. - 127 s. : il. - váz.

Moravská zemská knihovna / [fotografie Ondřej Vrtěl] - [Brno] : Unistav, [2001]. - 1 složený l. : barev. il. - Brož.

Muzeum hlavního města Prahy : průvodce. / Zdeněk Míka - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2001. - 47 s. : il. - brož.

Myšlenky lehké jako vzduch / William Hazlitt ; [z anglických originálů vybral, přeložil a poznámku o autorovi napsal Antonín Přidal]. - Vyd. 2., ve Vyšehradu 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 109 s. : il. ; 16 cm - váz.


Nakupování na Internetu / Bronislav Špaček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 95 s. : il. ; 21 cm - brož.


National Medical Library : medical information centre. / [Helena Bouzková, Marie Votípková, Ludmila Hlaváčková and colleagues] - 1st ed. - Prague : Jorika, 2001. - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Naučte se ASP.NET za 21 dní / Chris Payne ; [překlad Milan Daněk, David Krásenský, Marek Kocan]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxii, 763 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Naučte se Perl za 21 dní / Laura Lemay ; [překlad Bogdan Kiszka, Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxi, 546 s. ; 23 cm - brož.

Národní lékařská knihovna : informační centrum medicíny. / [Helena Bouzková, Marie Votípková, Ludmila Hlaváčková a spolupracovníci] - Vyd. 1. - Praha : Jorika, 2001. - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Nisa a Labe : veřejné knihovny euroregionů ve službách informační společnosti. : im Dienste der Informationsgesellschaft Bibliotheken der Euroregionen. : uslugi informacyjne dla potrzeb Spoleczenstwa Biblioteki Euroregionów. / [sestavila Ladislava Skopová] - Vyd. 1. - Liberec : Státní vědecká knihovna, 2000. - 40 s. : barev. il. - brož.

Numerical simulation of flow and heat transfer in Czochralski crucibles / Sven Hkon Enger - , 2001. - xvii, 149 s. : il. - Brož.

Občanské sdružení vlastenecký poutník : výroční zpráva 2001. - Moravský Beroun : Moravskáe xpedice, 2002. - 36 s. : barev. il. - Brož.

Objevy a vynálezy tisíciletí / František Houdek, Jan Tůma - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 455 s. : il. ; 27 cm - váz.

Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách zlínské galerie : Dům umění ve Zlíně; 11.12.2001-3.2.2002. / [autor katalogu Ludvík Ševeček] - ZlínZlín : Krajská galerie výtvarného umění : Zlínský kraj, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Obrazy vody a ženy : filozoficko-estetické úvahy. / Zdeňka Kalnická - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 183 s. : barev. il. - váz.

Ochrana kanalizačních systémů před nežádoucími látkami / [zpracoval Václav Bystřický] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 12 s. : il. ; 30 cm - soubor

Očerki istorii vuzovskich bibliotek g. Char'kova / pod obščej redakciej V. I. Astachovoj - Char'kov : Narodnaja ukrajinskaja akademija : Ministerstvo obrazovanija i nauki Ukrainy, 2001. - 526 s. : il. - Brož.

Odhalená tajemství dějin / Alain Decaux ; [z francouzského originálu přeložil Zdeněk Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 259 s. - váz.

Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí / František Odehnal - 1. vyd. - Olomouc : Jiří Burget, 1999. - 94 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 25. T - Tzschirner - PrahaPraha : Paseka : Argo, 2002. - 995 s., obr. příl. : il. - soubor ; Ladislav Horáček - Paseka


Outlook 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Rostislav Zedníček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 200 s. : il. ; 23 cm - brož.

Paradox 9 : vybrané kapitoly II. / Pavel Mikan, Helena Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 238 s. : il. - brož.

PHP v příkladech / Vojtěch Smidek, Jaroslav Berit, Lubomír Mrázek - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2001. - 117 s. : il. - brož.

Počítačová kriminalita / Michal Matějka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 106 s. : il. - brož.

Počítačové sítě pro začínající správce / Jaroslav Horák, Milan Keršláger - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiii, 165 s. : il. ; 23 cm - brož.

Podpora rozvoje problémových regionů a předvstupní pomoc Evropské unie / Pavel Pešek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 163 s. ; 21 cm - brož.

Poprvé u počítače 3. / Miroslav Klíma - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vi, 87 s. : il. - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: duben 2002 včetně 1. aktualizace. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: leden 2002. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Používáme, využíváme [a zneužíváme] e-mail / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 280 s. : il. ; 23 cm - brož.

Praktická encyklopedie žurnalistiky / kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady - 2., dopl. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 240 s., [2] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Pražský ústav památkové péče : výroční zpráva 2000. / [editoři A. Křížová, L. Špaček, Zd. Dragoun] - Praha : Peres, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Práce s mikrokontroléry ATMEL AT89C2051 Díl 1. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 247 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Projektové řízení v podmínkách ERP systémů / Vlasta Svatá - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 115 s. : il. - brož.

Průvodce fondem spolkové knihovny / [k vydání připravili Miloslav Trnka a Bohumila Trnková] - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost, 2001. - 56 s. - Brož.

Přehled publikační a umělecké činnosti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích za rok 2000. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 64 s. - brož.


Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 2001. / [sestavily] Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 80 s. - brož.

Příručka muzejníkova I : tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. / Jiří Žalman a kolektiv - Vyd. 1. - PrahaBrno : Asociace muzeí a galerií České republiky : Moravské zemské muzeum, 2002. - 75 s. : il. + 3 příl.. - Moravské zemské muzeum ; brož.

Přírůstky sbírek za léta 1990-2000 : [leden-březen 2002, Galerie výtvarného umění v Hodoníně]. / výstavu připravili Ilona Tunklová, Josef Sýkora] - V Hodoníně : Galerie výtvarného umění, 2002. - 13 s. ; 30 cm - brož.

Reklama na Internetu / Petr Stuchlík, Martin Dvořáček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 226 s. : il. ; 23 cm - brož.

Research activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics : proceedings of international workshop, Křižánky, June 26-27, 2001. / edited by Luboš Pazdera & Marta Kořenská - Brno : Technical University, 2001. - 98 s. : il. ; 26 cm - brož.

Rossijskaja muzejnaja enciklopedija T. 1. A-M / redakcionnaja kollegija V.L. Janin ... [et al.] - Moskva : Progress : Ripol klassik, 2001. - 414 s. : il. - Progress ; váz.

Rossijskaja muzejnaja enciklopedija T. 2. N-Ja / redakcionnaja kollegija V.L. Janin ... [et al.] - Moskva : Progress : Ripol klassik, 2001. - 434 s. : il. - Progress ; váz.

Rozbor činnosti veřejných knihoven Moravskoslezského kraje v roce 2001. / [zpracovala Milena Slaninová] - Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna, 2002. - 27 s., 15 tb. příl. : tab. - brož.
Rozum do batůžku pro (před)školáky : tisíce informací v malíčku pro děti od čtyř let. / [z anglického originálu přeložil Josef Vyskočil] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 96 s. : barev. il. - váz.

Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice / redaktor svazku Marie Tošnerová - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 2001. - 320 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Sbírka obchodních předpisů České republiky - Praha : Martin Novotný-NEWSLETTER-vydavatelství, 2000. -

Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : řada společenskovědní B. 5. / [redakční rada Bohumil Koukola, Edita Ondřejová, Eva Sotoniaková] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 79 s. : tab. - brož.

Sborník příspěvků k výzkumnému záměru VZ 411100010 "Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství" - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 59 s. : il. ; 21 cm - brož.


Sdružení knihoven České republiky / [odpovědný redaktor Jaromír Kubíček] 2002. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2002. - 56 s. - brož.


Seznam technických norem elektro platných k 1.1.1999 / Michal Kříž ...[et al] - Vyd. 1 - Praha : IN-EL, 1999. - 229 s - brož

Seznam technických norem elektro platných k 1. 2. 2002 / Michal Kříž a kol. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2002. - 254 s. : tab. - brož.

Skautský slovníček česko-anglický, německý, francouzský, španělský, ruský / [editor Markéta Havlová] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - [30] s. : il. - brož.

Sklepení I : Divadlo U stolu. : scéna Centra experimentálního divadla 1998-2001. / [připravili Josef Bubeník, Milivoj Husák, František Derfler] - Brno : Centrum experimentálního divadla, 2001. - 33 s. : il. - brož.

Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. / zpracovala pracovní skupina pod vedením Philipa Gilla ; [z angl. orig. přeložila Anna Malá]. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. - 127 s. - brož.

Sokolská myšlenka za totality / [úvodní text Václav Dostál] - Olomouc : t. Polygrafické učiliště, 2002. - 40 s. : il. - Brož.

Sport na Internetu / Pavel Příborský - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 101 s. : il. - brož.

Správa dokumentů v praxi : spisové služby a účetnictví. / Olga Kuntová, Miroslav Kunt - Ostrava : Montanex, 2002. - 171 s. ; 21 cm - brož.

SQL MS Access : řešené příklady a příklady. / Mikuláš Gangur - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 93 s. : il. - brož.

Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 24 s. - brož.

State supported R&D in the Czech Republic : short guidebook - 2002. / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek - 1st ed. - Ostrava : Repronis, 2002. - 89 s. - brož.

Statistické metody zpracování dat / Josef Pojer - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 65 s., [8] s. příl. : il. - brož.

Stavební přehled 2002. Díl 1. Výrobky, materiály : technické a obchodní údaje o výrobcích / [odborné zpracování a aktualizace databáze Daniel Klimša ... et al.] - Praha : ABF, 2002. - 752 s., 56 s. obr. příl. : il. - Brož.

Stavební přehled 2002. Díl 2. Firmy : kontaktní a obchodní údaje / [odborné zpracování a aktualizace databáze Daniel Klimša ... et al.] - Praha : ABF, 2002. - s. 758-1002, příl. - Brož.
Strukturální politika EU a životní prostředí : sborník vystoupení z konference konané dne 26.11.2001 v Praze .... / sestavila Jana Kouřilová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Střední Evropa internacionálně / Miloš Bárta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 248 s. ; 21 cm - brož.


Studie k sociálním dějinám 8. Konference K metodologii sociální historiografie : Praha, 20. a 21.9.2001 / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Kutná HoraOpavaPraha : CLEO : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy, 2001. - 116 s. - brož.

SVK v Olomouci v roce : přehled činnosti Státní vědecké knihovny v Olomouci za rok. 2000. / [sestavila Marie Nádvorníková ... et al.] - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 2001. - 58 s. : tab., grafy. - brož.

Šumava : zvláštní číslo k 10. výročí vyhlášení Národního parku Šumava. / [šéfredaktor Václav Chaloupek] - Vimperk : Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 2001. - 34 s. : il. - Brož.

Tabulky v programu Excel 2. / Ivo Magera - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 98 s. : barev. il. - brož.

Tajná kniha o digitální fotografii / Ondřej Neff - Vyd. 2., v Mobil Media 1. - Praha : Mobil Media, [2002]. - 191 s. : il. (některé barev.) - brož.

Treti čytannja pam'jati Kostjantyna Ivanovyča Rubyns'koho : biblioteka na porozi 21. stolittja: istorija i sučasnist'. / [ukladač N. M. Berezjuk] - Charkiv : Central'na naukova biblioteka Charkivs'koho nacional'noho universytetu im. V. N. Karazina : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny, 2001. - 44 s. - Brož.

Učíme se programovat v Borland C++ Builder a jazyce C++ / Václav Kadlec - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xx, 385 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vědomosti a dovednosti pro život : čtenářská, matematická a přírodovědecká gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. / Jana Straková a kol. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 111 s. : il. - brož.

VK v Olomouci v roce : přehled činnosti Vědecké knihovny v Olomouci za rok. 2001. / [sestavila Marie Nádvorníková ... et al.] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2002. - 62 s. : tab., grafy. - brož.
Všeobecný encyklopedický slovník [1]. A-F / [zostavil Ivan Paulička ... et al.] - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 1039 s. ; 24 cm - váz.

Všivá doba : z deníku chartisty. / František Vaněček - 3. rozš. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2002. - 155 s. ; 18 cm - brož.

Vybraná cvičení k účetnictví na počítači / Enikö Lörinczová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 63 s., příl. - brož.

Výměníky pro zpětné získávání tepla z větracího vzduchu stájí / [zpracoval Radomír Adamovský, Jaroslav Kára] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 14 s. : il. ; 30 cm - soubor

Výroční zpráva Chebského muzea za rok 2001. / [sestavila Eva Dittertová] - Cheb : Chebské muzeum, 2002. - 63 s. : il. - brož.

Výroční zpráva za rok 2001. Hospodářské komory okresu Přerov - [Přerov : Hospodářská komora okresu Přerov], 2002. - 52 s. - Brož.


Výroční zpráva : Okresní muzeum v Jindřichově Hradci. 67. 2001. / [Vladislav Burian ... et al.] - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 2002. - 20 s. : il. - brož.

Výstavba systému jakosti školy : sborník z workshopu. : Brno, 21. března 2001. / [editor Alois Fiala, Vladimír Horáček, Martin Halva] - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2001. - 35 l. : il. - brož.

Vzduté vody v systémech vnitřní kanalizace / [zpracoval Václav Bystřický] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. - 9 s. : il. - soubor

Windows XP / Josef Slowík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 127 s. : il. - brož.
Word pro ekonomy a manažery / Pavel Rosman, Bohumil Juřenčák - Vyd. 2., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 113 s. : il. ; 29 cm - brož.

Word 2002 / Martin Kořínek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 199 s. : il. ; 20 cm - brož.

Word 2002 : podrobný průvodce pokročilého uživatele. / Vladimír Bříza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 215 s. : il. - brož.

Workshop CAD & CAE'2001 : sborník referátů. : Praha, prosinec 2001. - Vyd. 1. - Praha : Československá sekce IEEE, 2001. - 26 s. : il. - brož.

Základy I-DEAS 8 master modeler / [Stephan Zahn, Bernd Stössel, Lubomir Pešík] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 52 s. : il. - v knize nuvedeno ; brož.

Základy konstruování : výběr z norem pro konstrukční cvičení. / Pavel Svoboda ... [et al.] - Brno : CERM, 2001. - 288 s. : il. - brož.

Základy mikropočítačů a úvod do programování v Assembleru / Pavel Valášek, Roman Loskot - 2. upr. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 109 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy obchodní korespondence : word 2000. / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy práce s PC : Windows 95, Windows 98 a Windows ME. / Jiří Hrbáček - Vyd. 1. - Brno : MSD, 2002. - 117 s. : il. - brož.

Základy softwarového inženýrství - objektově orientovaný přístup / Alena Buchalcevová, Jarmila Pavlíčková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 216 s. : il. - brož.

Základy žurnalistiky / Jaroslav Bartošek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 109 s. - brož.

Zdroje informací o Evropské unii v České republice - Praha : Informační centrum Evropské unie, [2002]. - 1 složený l. - Brož.


Zdroje žurnalistických informací : studijní texty pro distanční studium. / Alexander Mencl - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 81 s. - brož.


Zpráva o činnosti za rok : Prácheňské muzeum v Písku. 2001. / [odpovědný redaktor Václav Bartoš] - Písek : Prácheňské muzeum, 2002. - 62 s. : il. - brož.

Zur Überlieferung, Kritik und Edition alter und neuerer Texte : Beiträge des Colloquiums zum 85. Geburtstag von Werner Schröder. : 12. und 13.3.1999 in Mainz. / herausgeber Kurt Gärtner, Hans-Henrik Krummacher - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 308 s. : il. - brož.

10 let kulturní historie v Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / [materiál sborníku shromáždila a uspořádala Dagmar Blümlová] - Pelhřimov : Nová tiskárna, 2001. - 138 s. ; 21 cm - brož.

120 let Sboru dobrovolných hasičů Bludov / [Josef Sobek] - Bludov : Obecní úřad : Sbor dobrovolných hasičů, 1999. - 64 s. : il. - Brož.

125 let Sboru dobrovolných hasičů Rohle : 1875-2000. - Rohle : [Sbor dobrovolných hasičů], 2000. - 19 s. : il. ; 21 cm - Brož.

365 myšlenek pro 365 dnů roku 2001. / [citáty vybrali] František Mezihorák, Alena Nelešovská, Hana Ševčíková - 1. vyd. - OlomoucFrankfurt am Main : Nakladatelství Olomouc : Action365, 2001. - 175 s. : il. - brož.

4. odborná konference doktorského studia : sborník. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 122 s. + 1 CD-ROM. - brož.

"Zmizení" torpédoborce Eldridge, aneb, Elektromagnetické pole a vojenství Část 1. / Zdeněk Hák - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist