Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 2002

Aktivní formy výuky s využitím simulačních her na českých a zahraničních školách : sborník příspěvků z vědeckého semináře s mezinárodní účastí. : Jindřichův Hradec, 12. a 13.2.2002. / [redakce Marie Hesková] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 46 s. : il. - brož.

Almanach k 190. výročí založení Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech / [zpracoval Josef Šmíd ... et al.] - Klatovy : Gymnázium Jaroslava Vrchlického, 2002. - 145 s., iv s. obr. příl. : il. - Brož.

Annual report of the Purkyně Military Medical Academy 2001. / [editor Hana Hlaváčková ; translation Daniela Uhlířová]. - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 2001. - 162 s. : il. - [sic] ; brož.

Assessing for success : nine modules addresing the following subject areas "Quality management as a social mandate" and "Quality management to secure internal and individual success". / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2001. - 155 s. : il. - brož.

Atlas biologie člověka : 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu. / Stanislav Trojan, Michal Schreiber - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 56 s. : il. + 84 příl. - brož.

Auf Erfahrung bauen : ERASMUS-TNP Konferenz. : Modra/SK, 27.-30.August 1999. / Oldřich Chytil (Hrsg.) ... [et al.] - 1. Aufl. - Boskovice : Albert, 2000. - 287 s. : il. ; 27 cm - brož.

Bílá kniha o mládeži : sborník příspěvků a vystoupení z národní konference. : závěry a doporučení z pracovních skupin. : Praha 14.-15.2.2002. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2002. - 52 s. : il. - brož.

Charakteristische Beyträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz von Johann Alexius Eckberger / [k vydání připravili Milena Krobotová, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil] - Vyd. 1. - Olomouc : Memoria, [1998]. - 226 s. ; 17 cm - brož.

Chci se dostat na ekonomii a podnikatelskou fakultu! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky na ekonomicky zaměřené obory. / Pavla Holubová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 176 s. - brož.

Chci se dostat na práva! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky. / Miroslav Mareš - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 135 s. ; 30 cm - brož.

Chci se dostat na psychologii! : cvičebnice k přijímacím zkouškám na psychologii. / [Petr Pavlík] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 116 s. - brož.

Chci se dostat na žurnalistiku! : procvičte si svou znalost českého jazyka a vyzkoušejte si svůj talent!. / [Petr Pavlík] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 97 s. - brož.

Chytrá chobotnice : zábavné úkoly pro malé školáky. / [překlad Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.


Chytré pastelky : červená knížka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [64] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.


Chytré pastelky : modrá knížka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [překlad Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, c2002. - [64] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Český jazyk na dlani / Alois Bauer - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 82 s. : il. - brož.
Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy / [vybrala a uspořádala Vladimíra Gebhartová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 63 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Čítanka pro 6. ročník ZVŠ / vybrala a uspořádala Vladimíra Gebhartová - 3. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 62 S. : il. ; 30 cm - brož.

Deníky : chci vydat svědectví. 1. 1933-1941 / Victor Klemperer ; [z německého originálu přeložil Radovan Charvát]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 599 s. ; 21 cm - váz.

Deník mého syna : nebyl jsem vyřazem ze života. : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením. / Eva Frančeová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 106 s. : il. - brož.

Der Lehrer : Bilder und Vorbilder. : Studienbuch. / Gerhard Arnhardt, Franz Hofmann, Gerd-Bodo Reinert - 1. Aufl. - Donauwörth : Auer, 2000. - 269 s. : il. - brož.

Diář pro dívky : 2003. / [sestavila Šárka Pavličová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 128 s. : il. - brož.

Dionysius Josef Polanský : zpráva o životě, úsilí a zásluhách. / Karel Malina - Dolní Bečva : Obecní úřad : Římskokatolická farnost, 2001. - 25 s., [4] s. obr. příl. - Brož.

Dráček popleta : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Druhá knížka srdéčka sedmitečného : (ne)obyčejné zvyky. / [redakce Marika Petrmanová] - 1. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 64 s. : il. - Brož.

Early bird : me and my family. / [Gerdi Shad-Manfaat, Mirjam Stahl ; ilustrace Marlit Peikert. překlad Marta Dürrhammerová, Jakub Doležal] - Praha : Mutabene, 2001. - 16 listů v obálce : barev. il. - volné listy v obálce

Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. : Hradec Králové, 21.-23.9.2001. / editor Ján Jesenský a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 310 s. : il. ; 21 cm - brož.

Etruskové : dějiny, náboženství, umění. / Friedhelm Prayon ; [z německého originálu přeložila Monika Kuprová]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2002. - 108 s. : il. ; 19 cm - váz.

Fakulta ekonomická : informace o studiu. : studijní program. Akademický rok 2001-2002. / [zpracoval Karel Křikač] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Fakulta ekonomická : informace o studiu. : studijní program. Akademický rok 2002-2003. / [zpracoval Miroslav Plevný] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Ferdův slabikář / Ondřej Sekora - 8. vyd., 7. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 2002. - 75 s. : barev. il. - váz.

Guide for International Students 2002/2003 / Masaryk University Brno - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 49 s., [4 s. barev. obr. příl.] - brož.

Hygienické minimum / Kateřina Štolcová, Milena Kořínková a kolektiv - 2. opr. vyd. - Brno : Mravenec, 2002. - 32 s. ; 21 cm - brož.

IMEA 2002 : 2. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. : Liberec, 14. květen. : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 86 s. : il. - brož.

Inovace pregraduální a postgraduální přípravy : evropský rok jazyků 2001. : od počáteční výuky k maturitě z ruštiny. / K. Lepilová a kolektiv - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Internet pro studenty : výukové programy, referáty a seminární práce, zpracované maturitní otázky z mnoha oborů, au-pair, brigády a studium v zahraničí, seznámení, chaty, hry a zábava. / Petr Řezníček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 92 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.
Internet pro učitele : výukové programy zdarma, zdroje pro přípravu na výuku, magazíny a stránky pro učitele, knihovny a konference, školské instituce. / Oldřich Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 92 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let : Litomyšl, 18.-20. října 2001. / [editoři Milan Hejný ... et al.] - [Praha] : Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 153 s. : il. - brož.

Jedenácté Poškole : seminář o počítačích. : Lázně Sedmihorky, 10.-12.4.2002. / [editoři Miroslava Černochová, Irena Fialová, Stanislav Siňor] - 1. vyd. - [Česko] : POŠKOLE, 2002. - 156 s. : il. - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. 9. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. 9. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Kam až dohlédneš z věže tovačovského zámku / Bohumír Štéger - Vyd. 1. - [Přerov] : Sdružení obcí mikroregionu Střední Haná, 2001. - 128 s. : il. - Váz.

Kapitoly ze sociální psychologie / Zuzana Hadj Moussová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 75 s. ; 29 cm - brož.


Kapitoly ze speciální pedagogiky / Olga Krejčířová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Eteria, 2002. - 127 s. - brož.


Kdo byl Alois Jech z Lobče : (1896-1952). / Čestmír Jech - Okna : Místní noviny Podbezdězí, 1999. - 39 s., [8] s. obr. příl. : il. - Brož.

Klíčové ukazatele - 2000 : odborné vzdělávání a příprava ve střední a východní Evropě. / [připravila Alena Zukersteinová ; překlad Lubomír Kotačka]. - Praha : Národní vzdělávací fond, 2001. - 64 s. : barev. il. - brož.

Koncepce virtuálního vzdělávání na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity / Jaroslav Havlíček a kolektiv autorů - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Kulihrášek objevuje / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kulihrášek řeší hádanky / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kulihrášek se učí počítat / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kulihrášek zkouší psát / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kultura, škola, pedagogika / Jiří Vomáčka - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 100 s. : il. - brož.

Kvalita ve škole / Danuše Nezvalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 111 s. : il. - brož.

K obecným základům pedagogiky / Miroslav Hladílek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 99 s. - brož.

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) : výroční zpráva za období. 30.4.2000-31.12.2001. - 1. vyd. - Praha : Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, 2002. - 32 s. - brož.

Literární akademie : soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého. - [Praha : Literární akademie, 2002]. - 40 s. : il. - Brož.

Matematika na dlani / Eva Janurová, Miroslav Janura - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 113 s. : il. - brož.

Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600-1740 / Karel Mačák, Georg Schuppener - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2001. - 193 s. : il., portréty, faksimile ; 25 cm - brož.

Míč je tu pro nás - i my ho máme rádi : pohybové aktivity s velkým míčem pro děti s různým stupněm mentální retardace bez hybného postižení. : metodická příručka pro speciální školy, stacionáře, ústavy sociální péče. / Anna Kobzová - Brno : Paido, 2002. - 55 s. : il. - brož.


Moderní vyučování / Geoffrey Petty ; [z angličtiny přeložil Štěpán Kovařík]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 380 s. : il. - váz.

Moje krůčky od kreslení k psaní : pro děti ve věku 4-7 let. / [zpracovaly Olga Kubějová, Mária Tarábková ; ilustrace Miroslav Růžek]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 47 s. : barev. il. - brož.

Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. / Franz J. Mönks a Irene H. Ypenburg ; [z německého originálu přeložil Jan Šmarda]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 98 s : il. - brož.

Na počátku tisíciletí : výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2000. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 145 s. : il. ; 30 cm - brož.

Náramky přátelství z provázků a dalších materiálů / [Marion Bardehle, Stephanie Kraft ; z německého originálu přeložila Petra Langrová]. - Ostrava : Anagram, 2002. - 32 s. : barev. il. - brož.

Nástin psychologie II : pro doplňující pedagogické studium. / Otto Čačka - Brno : Paido, 2002. - 103 s. - brož.

Netradiční úlohy, aneb, Čteme s porozuměním / Iveta Kramplová a kol. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 143 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Někdy koktám : knížka pro děti ve věku 7-12 let. / Eelco de Geus ; [překlad do češtiny Alžběta Peutelschmiedová]. - Brno : Paido, 2002. - 29 s. - brož.

Občanská výchova pro 7. ročník zvláštní školy / [Milan Valenta ; ilustroval Jiří Filípek]. - 2., upr. vyd., v nakl. Parta 1. - Praha : Parta, 2002. - 59 s. : il. - brož.

Občanská výchova pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / Stanislava Borejová - 3. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 20 cm. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Obecná pedagogika / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 88 s. : il. - brož.

Odmaturuj! z českého jazyka / [zpracovaly Olga Mužíková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 104 s. : il. - brož.

Odmaturuj! z literatury / [zpracovaly Eva Hánová ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 184 s. : portréty ; 24 cm - brož.

Odmaturuj! z matematiky / [zpracovali Pavel Čermák, Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 208 s. : il. ; 24 cm - brož.


Ostravská univerzita v Ostravě : výroční zpráva. : annual report. 2001. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 112 s. : il., tab. - brož.


Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). / Robert Čapek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 107 s. : il. - brož.

Pedagogický sešit 1 / Marta Faberová, Iva Bartošová, Vladimír Václavík - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 79 s. - brož.

Písmenkář pro 1. ročník základní školy / [zpracovali Marie Kozlová, Pavol Tarábek ; ilustroval Aleš Čuma]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 44 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy : mezinárodní vědecká konference ..., Olomouc, 25.-27. dubna 2002. / [odpovědný redaktor Hana Dziková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 204 s. : il. - brož.

Pověsti z Orlických hor a Podorlicka / ilustrace Jarmila Haldová - 1. souborné vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2002. - 397 s. : il. - váz.

Pověsti z Vysočiny : Žďársko-Novoměstsko, Bystřicko-Meziříčsko, Bítešsko. / Miroslav Hedbávný - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 255 s. : il. ; 24 cm - váz.

Právo v praxi MŠ Základní dílo - listopad 2001. / [editoři] Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Pavla Katzová - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Právo v praxi MŠ 1. aktualizace - únor 2002. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Prevít na vysoké, aneb, Jak vystudovat a nezblbnout / Jan Jícha ; ilustroval Lubomír Lichý. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 106 s. : il. ; 20 cm - brož.

Proceedings International Conference on Teaching Legal English at Universities : Olomouc, 12-13 September 2001. / editor Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Palacký University, 2002. - 100 s. - brož.

Pro mentory projektu Klinický rok : vedení pedagogické praxe. / Michaela Píšová, Monika Černá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 69 s. : il. ; 24 cm - brož.

Průvodce k učebnicím českého jazyka : pro učitele 1. ročníku základní školy. / [zpracovaly Marie Kozlová, Jitka Halasová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 64 s. - brož.

Připraven ke startu : tvary, vzory, množství. / [koncept Katja Krahl ; ilustrace Gabriele Timm. ; překlad Marta Dürrhammerová, Jakub Doležal]. - Praha : Mutabene, 2001. - 16 listů v obálce : barev. il. - volné listy v obálce

Případové studie jako součást pedagogické praxe : [metodika]. / M. Musilová - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 36 s. - brož.

Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia / Ludvík Eger (ed.) - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 57 s. : il. - brož.


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie na Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / Božena Havlíčková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 55 s. - brož.


Příspěvky k rozvoji komprehenzívní speciální pedagogiky / Šándorová Zdenka a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 78 s. ; 21 cm - brož.

Psychologické aspekty hudební výchovy : (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie). : sborník příspěvků 5. ročníku Olomouckých jarních muzikologických konferencí. : [hlavní redaktor: Danuše Nezvalová]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 100 s. : il. ; 25 cm - brož.
Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 15. aktualizace. / Ludmila Strejčková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Research activity report : Technical University of Liberec. : Faculty of Mechanical Engineering. 2001. - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2002. - 36 s. - brož.

Research activity report : Technical University of Liberec. : Faculty of Mechanical Engineering. - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2001. - 32 s. - brož.

Rokem a životem / Vlasta Pittnerová - Vyd. v Akcentu 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - 84 s. ; 21 cm - váz.

Role univerzit v regionech na prahu 21. století : sborník z konference k 10. výročí Ostravské univerzity v Ostravě. : 16. října 2001, Ostrava. / [redakce Tadeusz Siwek ; překlad anglických textů Christopher Hopkinson]. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 79 s. : il. - brož.
Rozmluvy bez klavíru / Věra a Vlastimil Lejskovi s Janem Trojanem - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 117 s., [48] s. příl. ; 22 cm - váz.

Rozvoj školství JMK a vzdělávání učitelů : sborník referátů z konference PC Brno "Pedagogický den 2002". : Znojmo, 4.6.2002. / Jiří Koch, editor - Brno : Pedagogické centrum, 2002. - 95 s. : il. - brož.

Ředitelská kuchařka, aneb, Jak udělat vaši školu přitažlivější pro děti a jejich rodiče : (proč) je nutné měnit českou školu(?). / sestavil Tomáš Feřtek - Kladno : AISIS, 2002. - 125 s. : il. - brož.

Říše pomíjivosti : móda a její úděl v moderních společnostech. / Gilles Lipovetsky ; [z francouzského originálu] přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 446 s. - váz.

Sborník konference studentů doktorského studia fakulty financí a účetnictví : 3. ročník. : Praha, 20. května 2002. / [Eva Kaňková, Marie Zelenková] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 153 s. : il. (některé barev.) - brož.

Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 18.-20. dubna 2001 / editor Pavel Ludva - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Seneca a císař Nero : biografie. / Manfred Fuhrmann ; [přeložil Milan Váňa]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2002. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Severoameričtí Indiáni / napsal David Murdoch ; fotografie Lynton Gardiner. ; [překlad Tomáš Dvořák]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 62 s. : barev. il. - váz.


Seznam publikací : Univerzita Pardubice. 2000. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 209 s. : tab. - brož.

Seznam publikací : Univerzita Pardubice. : University of Pardubice. 2001. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 218 s. : tab. - brož.

Slabikář pro 1. ročník základní školy / [zpracovali Marie Kozlová, Jitka Halasová, Pavol Tarábek ; ilustroval Aleš Čuma]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 120 s. : barev. il. - brož.

Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 43. 2001. / [redakční rada Bohuslav Beneš ... et al.] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2002. - 292 s. : il., fot. - brož.

Snář našich babiček : [druhy snů, vykládání snů]. / [odpovědný redaktor Jan Křupka] - 1. vyd. - Prostějov : Jan Tatarka, 2002. - 124 s. : il. - brož.

Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy výcviku speciálních jednotek / Marian Brzybohatý - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 101 s. - brož.

Soutěž studentské tvůrčí činnosti "Student FCH 2001" : [Brno, 24.5.2001]. : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 228 s. : il. - brož.

Speciální psychologie 2 : pedagogicko psychologické kompetence učitele. 1. Paradigmata vývoje od XVIII. století a současný stav / Jiří V. Musil - Vyd. 1. - Olomouc : Psychologická a výchovná poradna, 2001. - 123 s. - brož.

Speciální psychologie 2 : pedagogicko psychologické kompetence učitele. 2. Cvičebnice - metodika a rukověť praktik / Jiří V. Musil - Vyd. 1. - Olomouc : Psychologická a výchovná poradna, 2002. - 27 s. - brož.

Společenský styk, rétorika, etika podnikání : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. / Anna Putnová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 89 s. - brož.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. / [odpovědná redaktorka Hana Dziková ; překlad Jaroslava Ivanová ... et al.]. - 1. české vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 267 s. : tab. - brož.

Stroje a zařízení : učebnice pro žáky 1. až 3. ročníků učebního oboru Opravářské práce. / Miroslav Kolomazník - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 168 s. : il. ; 30 cm - brož.

Strom života : člověk a jeho životní prostředí. : projekt ekologické výchovy pro mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy. : příručka pro učitele. 2002. / [Alena Jůvová] - Brno : Paido, 2002. - 19 s. - brož.


Studijní plány oborů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Evropská agrární diplomacie, Agricultural Economics and Management Akademický rok 2002-2003. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 98 s. : tab. - brož.


Studijní programy : Česká zemědělská univerzita v Praze. Lesnická fakulta. : [obory] Inženýrská ekologie, Krajinné inženýrství, Krajinářství, Územní technická a správní služba. / [Wittlingerová a kolektiv] - [Kostelec nad Černými Lesy] : Lesnická práce, 2002. - 240 s. - brož.

Studijní programy : Česká zemědělská univerzita v Praze. Lesnická fakulta. : [obory] Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství, Lesnictví, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství. / [Roček, Wittlingerová a kolektiv] - [Kostelec nad Černými Lesy] : Lesnická práce, 2002. - 232 s. - brož.

Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 2001-2002. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 86 s. : tab. - brož.

Studium designu na vysokých školách - a co dál? / [odborná redakce Jana Pauly] - Praha : Národní technické muzeum, 2002. - 157 s. : il. - brož.

S dětmi na kolech Prahou a okolím / Jiří Šafránek, Hana Vaňková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 173 s. : plány - brož.

S příchutí Jesenicka / František Trávníček, Tomáš Knopp - 1. vyd. - Jeseník : [F. Trávníček : T. Knopp], 2000. - 205 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Váz.

Šimonovy pracovní listy 4. Rozvoj myšlení a řeči : doma, na ulici, ve školce, ve škole, u lékaře, v dopravních prostředcích. Předlohy pro kopírování / [text] Blanka Borová, [ilustrace] Jana Svobodová - 2. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Šimonovy pracovní listy 5. Než začnu psát, budu si s pastelkou hrát : Grafomotorická cvičení. Předlohy pro kopírování / Marie Pilařová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož

Školní hygiena a prevence : modul výuky pro řízené samostudium v DPS UOP. / Stanislav Ouroda - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Školní kázeň : metody a strategie. / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 267 s. ; 24 cm - váz.

Školské zákony : (komentář). / Arnošt Friedl - 5., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2002. - 502 s. - brož.

Tajemné příběhy zemí Koruny české Část 1. Kamenné oči / Irena Šindlářová - Olomouc : Fontána, 2001. - 166 s. : il. - váz.

Tajemný hrad : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - Čes. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.


Technické vědy a inženýrské vzdělávání v informační společnosti 21. století : slavnostní konference věnována 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. : sborník konference. : 10.11.1999, Brno. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 81 s. : il., tab. - brož.


Testy k přijímacím zkouškám : Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. [2001]. / [zpracovali Ivo Budil, Ivan Koutecký] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 120 s. : tab. - brož.

Testy k přijímacím zkouškám : Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. [2002]. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 141 s. : tab. - brož.

Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém : výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 Podpora práce učitelů. : sborník z celostátní konference. : Praha, 19. září 2001. Díl 1. / [redakce sborníku Eliška Walterová] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 167 s. - brož.

Univerzita Karlovav Praze, Matematicko-fyzikální fakulta : doktorské studium. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 146 s. - brož.

Uzlování : uzly, laso, uzlařské závody. / [sestavil: Jindřich Kačer ; ilustrace: Marek Košťál, Petr Jiříček]. - 2. opr. vyd. - Brno : Mravenec, 2002. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do didaktiky / Ludmila Trochtová - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 63 s. : il. ; 20 cm - brož.

Úvod do studia matematiky na Univerzitě v Pardubicích / Jaroslav Seibert, Stanislav Kolda - Vyd. 9., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 87 s. - brož.

Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí / Miloš Pulda - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 57 s. - brož.

Velká kniha přísloví / ilustrace Zdeňka Otipková - Ostrava : Knižní expres, 2001. - 335 s. : il. ; 21 cm - váz.

Velká písanka pro 1. ročník základní školy / [zpracovala Marie Kozlová ; ilustroval Aleš Čuma]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 32 s. : il. - brož.

Velký babiččin snář / [ilustrace Iva Třísková-Karasová] - Ostrava : Knižní expres, 2001. - 334 s. : il. ; 21 cm - váz.

Velký snář / Dagmar Kludská - 1. rozš. vyd. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 389 s. : il. ; 21 cm - váz.

Veselí klauni : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Vládcové noci / Eric de Rosny ; [z francouzského originálu přeložil Jindřich Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 382 s. : il., noty, plány - váz.


Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze Svazek 2. - Praha : Karolinum, 1999. - 51 s. - brož.


Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze Svazek 3. - Praha : Karolinum, 1999. - 28 s. - brož.

Vybrané kapitoly z obecné didaktiky / Hana Filová ... [et al.] - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 95 s. - brož.

Výpravy do přírody / Jiří Červinka - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2001. / [redakce Jitka Vanýsková] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 125 s. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok / [zpracování: Ekonomický odbor] 2001. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 57 s. : tb. - brož.

Výroční zpráva o činnosti : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2001. / [editor Václav Řehout ... et al.] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 152 s., obr. příl. : il. - brož.

Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2001. / [zpracování: Vztahy k veřejnosti] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 78 s. : il. - brož.

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 2001. / [Hana Bartošová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 85 s. : il., tab. - brož.

Výroční zprávy : Vysoké učení technické v Brně. : Fakulta chemická. 1999-2000. / [editor František Schauer] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 86 s. - brož.

Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995-2000 / [zpracování ÚIV, Sekce měření výsledků zpracování] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 61 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výtvarná výchova v pojetí integrované výuky na prvním stupni základní školy : [náměty a inspirace na pomoc pedagogické praxi]. / Hana Stadlerová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Vzdělávání - průvodní jev života / Věra Bočková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 49 s. ; 29 cm - brož.

Vzpomínky na hradecké kantory : (1941-1953). / Zdeněk Srp - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2002. - 87 s. : il. - brož.

Začínáme počítat : čísla do 20. : zacházení s čísly. Část 1. / [Marion Godzik ; ilustrace Kristin Labusch. překlad Marta Dürrhammerová, Jakub Doležal] - Praha : Mutabene, 2001. - 16 listů v obálce : barev. il. - volné listy v obálce

Zábavné činnosti pro celou rodinu / Cynthia MacGregor ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta aplikovaných věd. : informace o studiu. : obecná část. Akademický rok 2002-2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.


Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta aplikovaných věd. : informace o studiu. : studijní programy. Akademický rok 2001-2002. / [zpracovala Jana Klečková ... et al.] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta elektrotechnická. : informace o fakultě a o studiu. : studijní program. : studijní a zkušební řád. Akademický rok 2001-2002. / [zpracoval Jiří Kotlan] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta elektrotechnická. : informace o fakultě a o studiu. : studijní program. : studijní a zkušební řád. Akademický rok 2002-2003. / [zpracoval Jiří Kotlan] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta humanitních studií. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracoval Ivan Koutecký] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta pedagogická. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracovala Eva Pasáčková] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta pedagogická. : informace o studiu. Akademický rok 2002-2003. Část 1. / [zpracovala Jana Vaňková] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2002]. - 133 s. : tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta pedagogická. : informace o studiu. Akademický rok 2002-2003. Část 2. / [zpracovala Jana Vaňková] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta strojní. : informace o studiu. Akademický rok 2002-2003. / [zpracoval Jiří Staněk] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta strojní. : informace o studiu. : studijní program. Akademický rok 2001-2002. / [zpracoval Jiří Staněk] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : 1101 Matematika. : 3602 Geomatika. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 54 s., příl. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : 3902 Inženýrská informatika. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 34 s., příl. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : 3918 Aplikované vědy a informatika - studijní plány. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 95 s., příl. - brož.

Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [František Kortus] - 5. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 48 s. : il. - brož.


Znalostní management : tvorba, organizace a využití znalostí. / sestavovatelé sborníku Peter Mikulecký, Josef Hynek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Z českotřebovských pověstí / [text a výběr ukázek Jan Šebela] - Česká Třebová : Městské muzeum, 2002. - 26 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Z tajů pražských pověstí / Karel Chalupa ; ilustrace Zdeňka Otipková. - Ostrava : Knižní expres, 2001. - 208 s. : il. - váz.

Žárlivost a rivalita / Danielle Dalloz ; [z francouzského originálu přeložila Daniela Šimková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 111 s. - brož.

Život není fráze : paměti. / Ivo Stolařík - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. - 390 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

1000 otázek a odpovědí : cvičebnice k přijímacím řízením na vysoké školy humanitního směru. / Petr Pavlík - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 138 s. - brož.

10 let Západočeské univerzity v Plzni / [fotografie Anna Vaverková, Václav Baxa] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 40 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

50 let školy pro děti s vadami řeči v Olomouci : 1951-2001. : sborník přednášek z logopedické konference konané dne 11. října 2001 na počest 50. výročí založení školy pro děti s vadami řeči v Olomouci v aule pedagogické fakulty UP v Olomouci. / [uspořádal Libor Marek] - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2002. - 138 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 20.01.2020 13:08
TOPlist