Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 2002

Act No.50/1976 Coll. on town & country planning and on building regulations (the Building Act) in the wording of later regulations / [edited by Lubor Fridrich ; translated by Jan Bína]. - Brno : Institute for Spatial Development, 2001. - 150 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Akce Ležáky : 24.6.1942. : Sonderbehandlung. / Vojtěch Kyncl - 1. vyd. - Miřetice : Obecní úřad, 2002. - 80 s. : il., mapa, portréty ; 22 cm - Váz.

Aktuální problémy managementu : sborník příspěvků z 2. konference pořádané v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Vítkovice v Krkonoších, květen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Základní dílo - stav: květen 2002 včetně 18. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Anglicko-český slovník policejně právní terminologie / Dagmar Lanská - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2002. - 238 s. ; 21 cm - brož.

Auf Erfahrung bauen : ERASMUS-TNP Konferenz. : Modra/SK, 27.-30.August 1999. / Oldřich Chytil (Hrsg.) ... [et al.] - 1. Aufl. - Boskovice : Albert, 2000. - 287 s. : il. ; 27 cm - brož.

Autorské právo : podle stavu k 1.4. 2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. - brož.

Autoškola : aktualizováno k 1.1.2002. / připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 2002. - 208 s. : barev. il. - Beta - Pavel Dobrovský ; brož.

Autoškola : předpisy pro provoz silničních vozidel. : [platné od 1.3.2002]. / Pavel Prorok - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 97 s. : il. (většina barev.) - brož.

Benešovy dekrety : nejvýznamnější dokumenty v plném znění. / [odpovědná redaktorka Hana Kabátová] - Pardubice : Filip Trend, 2002. - 135 s. - brož.

Benešovy dekrety : proč vznikaly a co jsou. / Emanuel Mandler - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 126 s. ; 22 cm - brož.

Benešovy dekrety : sborník textů. / Václav Pavlíček, Jindřich Dejmek, Jiří Weigl - Praha : CEP, 2002. - 183 s. - brož.

Branné zákony : podle stavu k 2.5.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 144 s. - brož.

Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1.3.2002. / Květa Olivová, Bohumil Kuba, Marta Vávrová - 5. aktualiz. a pozm. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 486 s. : il. ; 23 cm - brož.
Cambrai 1917 : "pravý hák" Hindenburgova linie. / Jack Horsfall & Nigel Cave ; [z anglického originálu přeložil Jan Kozák]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 135 s., obr. příl. - váz.

Cenné papíry : Komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza, zemědělské skladní listy, Burza cenných papírů Praha, a.s.; RM-Systém, a.s.. : podle stavu k 5.4.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 304 s. - brož.


Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, výměr MF ČR č. 01/2002. : podle stavu k 14.5.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 96 s. - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 1.4.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 176 s. - brož.

Chci se dostat na práva! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky. / Miroslav Mareš - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 135 s. ; 30 cm - brož.

Commercial code : Act No. 513/1991 Coll. as amended. / [překlad Z. Pošustová, H. Holubová, K. Biggs] - Prague : Trade Links, 2002. - 532 s. - Brož.

Československá republika v letech 1918-1948 s přihlédnutím k životu a dílu velvyslance Arnošta Heidricha : [významného josefovského rodáka, 1889-1968]. : sborník konference. : Josefov, 10.-11.9.1998. / redaktorky Olga Mertlíková, Věra Sílová - Jaroměř : Městská knihovna : Městské muzeum, 2002. - 147 s. : il. - brož.

Československá strana národně sociální v exilu : nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990. / Victor Miroslav Fic - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2002. - 143 s. - brož.

Českoslovenští legionáři okresu Prostějov 1914-1920 / [zpracovali Tomáš Cydlík a Oldřich Václavík] - Prostějov : Státní okresní archiv, 2001. - 87 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - Brož.

Českoslovenští legionáři 1914-1920 : rodáci a občané okresu Vsetín. / Ladislav Baletka, Zdeněk Pomkla - 1. vyd. - Vsetín : Okresní úřad, 2001. - 160 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

Česko-anglický právnický slovník / Jana Oherová ... [et al.] - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 926 s. ; 21 cm - brož.

Český helsinský výbor : souhrnná zpráva o činnosti. : summary report on activities. / [zpracovala Jana Chržová] - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2001. - 32, 36 s. - brož.

Daně II : daň z příjmů právnických osob. / Pavel Svirák - Vyd. 3. dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 129 s. : il. + 4 příl.. - brož.

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. 2002. Aktualizace č. 1. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 2 CD-ROMy. - brož.

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitostí; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. Základní soubor. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.Daňová optimalizace pro právnické osoby
: názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 2. aktualizace. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 11. aktualizace - květen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - květen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Dejiny vojen a vojenského umenia : učebnica pre vojen. vys. školy. / Pavol Kollár... [aj.] ; Obálka, väzba a graf. úprava Zbyněk Kočvar - 2. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1989. - 469 s. : obr., tb., schémata, mapky ; 20 cm - Váz.

Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 : dokumenty. / k vydání připravili Karel Jech a Karel Kaplan - 2. opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. - 1066 s. : il. ; 21 cm - brož.

Devět rad jak ušetřit -- / [Kamil Kalina a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Sananim, 2001. - 32 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Děti a vojáci společně - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (na volných listech) - 31 barevných fotografií - volné listy v obálce

Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby / Jiří Kovařík a kol. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 222 s., 3 s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Dobrovolníci v nemocnicích : metodický manuál pro zdravotnická a sociální zařízení. / Michal Novotný, Ivana Stará a kolektiv - Vyd. 2. dopl. - Praha : Hestia, 2002. - 48 s. ; 21 cm - brož.
Drogy klepou na dveře : výchova, prevence, léčba. / Stephen Arterburn, Jim Burns ; [z anglického originálu přeložila Daniela Dimeová]. - Vyd. 1. - Brno : Nová naděje, 2001. - 211 s. - brož.
Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře : osoby, příběhy, struktury. / Tomáš Knoz - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Matice moravská, 2001. - 474 s. : il., mapy ; 23 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2000. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2001. - [Brno] : Ekologický právní servis, [2002]. - 42 s. : il. - Brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2002. Č. 19. / Martin Jahn ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 79 s. - brož.

Finančné právo na Slovensku / Lubomír Grúň - Vyd. 1. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2002. - 245 s. - brož.


Finanční toky veřejných rozpočtů v regionu : sborník příspěvků ze semináře konaného v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Pardubice, říjen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 37 s. : tab. - brož.


Francouzské obchodní právo / Jacques Mestre ve spolupráci s Marie-Eve Tian-Pancrazi ; [překlad Robert Pelikán, Jan Převrátil]. - 1. vyd. - Praha : Orac : Univerzita Karlova, 2002. - 283 s. ; 30 cm - brož.

Hitlerovi válečníci / Guido Knopp ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 415 s. : il. - váz.

Hitlerovo Rakousko : jedna říše, jeden národ. / Evan Burr Bukey ; [z anglického originálu přeložil Michal Prokop]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2002. - 374 s. : il. ; 24 cm - váz.

Hodnocení dodavatelů v dodavatelském řetězci : odborný seminář. : organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School 26. dubna 2002, hotel International Best Western, Brno kongresové centrum. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 82 s. : il. ; 25 cm - brož.

Honební společenstva, honitby : soubor informací a vzorů doporučených tiskopisů. : nový zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. / František Kollár - 1. vyd. - Praha : Druckvo Tisk, 2002. - 150 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Industrial property protection in the Czech Republic - 3., přeprac. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, 2002. - 137 s. - brož.

Informace o bytovém fondu v České republice : podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 24 s., příl. : barev. il. - brož.

Informační potřeba pracovníků státní správy - centrální úroveň / P. Doucek, L. Nedomová, J. Tůma - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 42 s. : tab. - brož.

Jak přežít vojnu / Jiří Knopp - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 46 s. : il. - brož.

Jak vymáhat dluhy právní cestou / Ilona Schelleová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 100 s. : il. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 6. aktualizace - květen 2002. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Katastr nemovitostí po novele : podle stavu k 1.3.2002. / Bohumil Kuba, Květa Olivová - 7. aktualiz. a podstatně pozm. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 419 s. : il. ; 23 cm - brož.

Když se práva berou vážně / Ronald Dworkin ; [z anglického originálu přeložil Zdeněk Masopust]. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 455 s. ; 22 cm - váz.

Kladivo na dlužníky / Jiří Nesnídal - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 170 s. : il. ; 21 cm - brož.

Koncesní systém v živnostenském podnikání / Eva Horzinková - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 135 s. - brož.


Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 24.5.2002. - Ostrava : Sagit, [2002]. - 240 s. - brož.

Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce / Dagmar Bařinová, Renáta Hótová, Hana Hučková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 173 s. ; 21 cm - brož.

Korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské : 5.4.1355. / František Kavka - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2002. - 117 s. ; 18 cm - váz.

Korzáři Francouzské revoluce : korzárská válka II.. / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 372 s. : il. ; 21 cm - váz.

Krvavý Jom Kippur : čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice. / Jan Wanner - Vyd. 1. - Praha : Libri, 2002. - 355 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Legitimita sociální politiky / Marie Valentová, Tomáš Sirovátka - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 82, iii s. : il. - Brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo - duben 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo - leden 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 11. aktualizace - květen 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Linux Hackerské Útoky : bezpečnost Linuxu tajemství a řešení. / Brian Hatch, James Lee, George Kurtz ; [překlad z angličtiny Jan Kuklínek, Lukáš Paulíček]. - Praha : SoftPress, 2002. - 576 s. : il. ; 24 cm - brož.

Mateřská a rodičovská dovolená / Jan Přib ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 155 s. - brož.

Meč magistra medicíny : kronika katů Mydlářů. / Karel Štorkán - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2002. - 270 s. - váz.

Mezinárodní právo soukromé / Zdeněk Kučera - 5. opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 427 s. - brož.

Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část. / Miroslav Potočný, Jan Ondřej - 3., dopl. a rozš. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xx, 416 s. - brož.

Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva / Pavel Šturma - Praha : Karolinum, 2002. - 311 s. - brož.


Městské kamerové dohlížecí systémy / Tomáš Koníček, Stanislav Křeček, Pavel Kocábek - Praha : Themis, 2002. - 87 s., obr. příl. : il., tab. - brož.


Ministerstvo pro místní rozvoj - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. - 39 s. : barev. il. + 1 CD-ROM. - Brož.

Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti. / Světlana Aleksejevičová ; [z ruského originálu přeložil Milan Jungmann]. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2002. - 229 s. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 28. aktualizace a doplňky - květen 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Násilí na seniorech : sborník příspěvků z pracovního semináře. : [Olomouc, 10.5.2001. / Hana Vykopalová (editor)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 65 s. - brož.

Největší vzdušné bitvy : Pacifik 1942-1945. / Edward H. Sims ; [z anglického originálu přeložil Josef Grubhoffer]. - Praha : Toužimský & Moravec, 2002. - 233 s. : il. - váz.

Nevěstinec na vlnách : osudy trestanecké lodi Lady Julian. / Sian Rees ; [z anglického originálu přeložil Ivo Šmoldas]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 181 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Obchodněprávní smlouvy / Karel Marek - 2. aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 284 s. ; 21 cm - brož.

Obchodní právo Aktualizace č. 59-61. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchodní právo Aktualizace č. 74. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchodní právo Aktualizace č. 75. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Obchodní zákoník : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. : podle stavu k 9.5.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 208 s. ; 24 cm - brož.

Obchodní zákoník : upozornění na změnu. : nový předpis. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 32 s. - brož.

Obchodní zákoník [1]. Komentář / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv - 7. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xvi, 1325 s. - váz.

Obchod nehmotnými statky : patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. / Josef Malý - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xiii, 257 s. : il. - brož.

Občanský soudní řád : podle stavu k 18.3.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 272 s. - brož.

Občanský zákoník 2002 - Olomouc : ANAG, 2002. - 141 s. - brož.


Občanský zákoník : stav březen 2002. [2]. Text zákona - Praha : C.H. Beck, 2002. - 126 s. - brož.


Občanský zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 80 s. - brož.

Občanský zákoník : (výklad, judikatura a související předpisy). : právní stav k 30.6.2002. / Vladimír Plecitý, Jiří Kocourek - 2. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2002. - 491 s. - brož.

Občanský zákoník [1]. Komentář / Oldřich Jehlička, Jiří Švestka, Marta Škárová a kolektiv - 7. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xx, 1153 s. - váz.

Občanský zákoník [1]. Text zákona - Praha : C.H. Beck, 2001. - 136 s. - brož.

Občanský zákoník [2]. Komentář / Oldřich Jehlička, Jiří Švestka, Marta Škárová a kolektiv - 6. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxiii, 1448 s. - váz.

Ochrana osobních údajů při vedení personálních agend / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2002. - 67 s. ; 21 cm - brož.

Ochranné známky a označení původu / Ladislav Jakl ... [et al.] - 2., dopl. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 265 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Operace SFOR : duben 2001 - listopad 2001. : April 2001 - November 2001. / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (na volných listech) - 31 barevných fotografií - volné listy v obálce

Operation essential harvest : Macedonia 2001. / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (na volných listech)- 31 barevných fotografií - volné listy v obálce

Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-1948 : československá cesta do sovětského područí. / Toman Brod - Vyd. 2., upr., (v Academii v tomto svazku 1.). - Praha : Academia, 2002. - 700 s., obr. příl. : il. - váz.

Parlament České republiky 1993-2001 : (stav k 31.5.2001). / Petr Kolář, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 296 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.
Partnerství, manželství a paragrafy / Oldřich Choděra - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Pojišťovnictví : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. Svazek 1. / Viktória Čejková, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 58 s. - brož.

Pojišťovnictví : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. Svazek 2. / Viktória Čejková, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - s. 59-102 - brož.

Pojišťovnictví : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. Svazek 3. / Viktória Čejková, Dana Martinovičová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - s. 103-170 : tab. - brož.

Pokladna, její organizace a vedení / Jana Pilátová - Olomouc : ANAG, 2002. - 111 s. - brož.


Politika bydlení Jihomoravského kraje : sborník z konference. : Brno, 23.11.2001. [Díl 1.]. / editoři Jan Šelešovský, Dagmar Špalková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 81, [22] s. : il. - brož.

Politika bydlení Jihomoravského kraje : sborník z konference. : [Brno, 23.11.2001]. Díl 2. / editoři Jaroslav Rektořík, Dagmar Špalková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 118, [20] s. obr. příl. : il. - brož.

Politika dobrých úmyslů / Hans Achterhuis ; [z holandského originálu přeložila Olga Krijtová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 119 s. ; 20 cm - brož.

Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla : metodický pokyn. - Vyd. 1. - PrahaBrno : Ministerstvo dopravy a spojů : Centrum dopravního výzkumu, 2002. - 72 s. : barev. il. ; 15 cm - brož.

Pořádková činnost policie : obecná část. / Pavel Macek, Antonín Filák - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2002. - 97 s. - brož.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance / Dana Kuklová, Bořivoj Šubrt - 2., podstatně přeprac. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 351 s. - brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k Zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce, kolektivní vyjednávání. : podle stavu k 2.5.2002. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 368 s. - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 23. aktualizace - červen 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. Základní dílo - stav: květen 2002 včetně 6 aktualizací. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním / Jaroslava Novotná - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xviii, 112 s. - brož.

Právo a ústavnost v České republice / Vlastimil Ševčík - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 357 s. - váz.

Právo I : finanční právo. / Hana Vejvodová - 7. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 80 s. - brož.

Právo pro maturitní a pomaturitní studium : příručka pro studijní obory středních a vyšších odborných škol. / Jiří Balzer, Pavel Pavlík - V edici Studijní texty Orac vyd. 1. - Praha : Orac, 2002. - 279 s. - brož.


Právo sociálního zabezpečení / Petr Tröster a kolektiv - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xxviii, 359 s. - váz.


Právo v praxi MŠ Základní dílo - listopad 2001. / [editoři] Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Pavla Katzová - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Právo v praxi MŠ 1. aktualizace - únor 2002. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Problematika požadavků orgánů činných v trestním řízení na znaleckou expertízu ve vztahu k možnostem soudních znalců : zkrácená verze PhD Thesis. / Jan Chmelík - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 31 s. : il. - brož.

Průvodce personální praxí Březen - duben 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Průvodce podnikatele právem Evropského společenství / Petr Wawrosz, Petra Slováčková - Vyd. 1. - Praha : Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2002. - 134 s. - brož.

První slovník českého družstevního práva / František Helešic - V Prospektrum 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 261 s. ; 21 cm - brož.

Před volbami 2002 : kraje a volby v číslech. / zpracoval Odbor veřejných databází - [Praha] : Český statistický úřad, 2002. - 117 s. : barev. il. - brož.

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti / sestavil Jiří Doležílek - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 59 s. - brož.

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v srpnu - prosinci 2001 Srpen - prosinec 2001. / zpracoval Jiří Brixi - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, [2002]. - 46 s. - Brož.

Přestupky a správní trestání : právní úprava k 1.4.2002. / Eva Horzinková, Břetislav Čechmánek - Vyd. 2. dopl. - Praha : Eurounion, 2002. - 266 s. - brož.

Případy z pátrací služby / Michal Dlouhý - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2002. - 104 s. : il. - brož.

Příprava pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti prevence znečišťování životního prostředí podle standardů Evropské unie Díl 1. / [Josef Fiala a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 150 s. - brož.

Příprava pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti prevence znečišťování životního prostředí podle standardů Evropské unie Díl 2. / [Josef Fiala a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 143 s. - brož.

Příručka občana / pod vedením Jitky Materové a Megan King připravili Vladimíra Dvořáková ... [et al.] - Praha : Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, 2001. - 64 s. : il. - Brož.


Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. Základní dílo včetně 2. aktualizace - stav: duben 2002. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Příručka pro začínajícího posudkového lékaře / [zpracoval autorský kolektiv pod vedením Ljiljany Bojičové] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 2002. - 63 s. - brož.

Psychologie a sociologie ekonomického chování / Zuzana Hubinková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 127 s. - brož.

Registr daňových chyb a omylů Základní soubor. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr daňových chyb a omylů 2000. 1. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - [Praha : Systém ekonomických a právních informací], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2000. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - [Praha : Systém ekonomických a právních informací], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2000. 3. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - [Praha : Systém ekonomických a právních informací], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2001. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Základní soubor. / Věra Hrouzková a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Report on the state of human rights in the Czech Republic 2000. / [editor Libuše Šilhánová] - 1st Ed. - Prague : Czech Helsinki Committee, 2001. - 113 s. - brož.

Ročenka : Ministerstvo obrany ČR. 2001. / [odpovědná redaktorka Irena Grebíková] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 192 s. : il. - brož.

Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy / [Jan Šelešovský a kolektiv] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 159 s. : il. - brož.

Rozhodčí řízení : historie, současnost a perspektivy. / Karel Schelle, Ilona Schelleová - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 300 s. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [38]. - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Služební příjem příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR : s komentářem. / Petr Tomek - Olomouc : ANAG, 2002. - 183 s. ; 21 cm - brož.

Směnka jako zajištění / Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - x, 98 s. - brož.


Sociální předpisy / [Naděžda Břeská ... et al.] - Olomouc : ANAG, 2002. - 754 s. - brož.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných : podle právního stavu k 1.7.2002. / Jiří Šmíd, Marta Ženíšková - 7. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 147 s. : il. - brož.

Soubor předpisů bytového práva : platných k 1. lednu 2002. Díl I. / Jaroslav Oehm, Petr Oehm - 1. vyd. - Praha : Arch, 2002. - 367 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 10. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2001. - 176 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 11. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2002. - 192 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 12. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2002. - 243 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 13. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2002. - 241 s. - brož.

Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy výcviku speciálních jednotek / Marian Brzybohatý - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 101 s. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 8. aktualizace - duben 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 6. aktualizace - stav: červen 2002. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společnost s ručením omezeným od roku 2002 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Správní řád : komentář. / Libor Nedorost, Zdeněk Sovák, Vladislav Větrovec - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 527 s. ; 21 cm - brož.

Stavební zákony a předpisy / sestavila Jitka Kylarová - Český Těšín : Poradce, 2002. - 486 s. ; 21 cm - brož.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 17.5.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. - brož.

Stát a církve v České republice / Jiří Rajmund Tretera - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 156 s. - váz.

StB o sobě : výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. / připravil Karel Kaplan - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2002. - 439 s. : il. - brož.


Stíhači Luftwaffe v bitvě o Británii : červenec-říjen 1940. / Chris Goss ; [z anglického originálu přeložil René J. Tesař]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 156 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Sylabus římského práva soukromého / Antonín Hrdina - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 71 s. - brož.

Školské zákony : (komentář). / Arnošt Friedl - 5., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2002. - 502 s. - brož.

Špinavá hra : Nomura Securities a vpád Japonců na Wall Street. / John E. Fitzgibbon, jr. ; [z anglického originálu přeložili Herrmann & synové]. - Praha : Herrmann & synové, 2002. - 246 s. : il. - Váz.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). - Praha : Kodex, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Teorie oceňování nemovitostí : vybrané kapitoly. / Rudolf Štefan - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 69 s. ; 25 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Terorismus a integrovaný záchranný systém : Dny záchranářů, Poděbrady, 3.-4.5.2002. : [sborník přednášek z konference]. - Praha : Ministerstvo vnitra, 2002. - 58 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Theresienstädter Studien und Dokumente 2001. / herausgeber Miroslav Kárný ... [et al.] ; [übersetzt von Anna Hájková ... et al.]. - Vyd. 1. - Prag : Academia, 2001. - 397 s. : il. - váz.
Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR / Richard Král - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - x, 158 s. - brož.

Univerzita přežití : osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. / Elena Makarova, Sergei Makarov, Victor Kuperman ; [z anglického originálu přeložila Dagmar Lieblová a Petr Liebl]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : podle stavu k 8.4.2002. : pokyny MF ČR. - Ostrava : Sagit, 2002. - 80 s. - brož.

Účetnictví organizačních složek státu a obcí / Štěpánka Nováková - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 100 s. ; 29 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetní souvztažnosti pro nevýdělečné organizace : dlouhodobý majetek. / Olga Hanzlová - Praha : Dashöfer, 2002. - 20 s. - brož.

Účetní souvztažnosti pro obce : dlouhodobý majetek. / Olga Hanzlová - Praha : Verlag Dashöfer, 2002. - 20 s. - brož.

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace : dlouhodobý majetek. / Olga Hanzlová - Praha : Verlag Dashöfer, 2002. - 20 s. - brož.

Ústava České republiky : podle stavu k 11.4.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 176 s. - brož.
Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva. / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek - Vyd. 4., aktualiz. a dopl. - Praha : Prospektrum, 2002. - 564 s. ; 21 cm - [sic] ; brož.

Úvod do pracovního práva a problematika zaměstnanosti / Jana Martiníková - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 83 s. - brož.

Úvod do současné politologie : srovnávací analýza demokratických politických systémů. / Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 207 s. ; 21 cm - brož.

Velká válka na moři Díl 4. Rok 1917 / Jaroslav Hrbek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 232 s. : il., tab. - soubor

Velký příběh oceánů Díl 1. Atlantský oceán / Georges Blond ; [z francouzského originálu přeložil Lubomír Martínek]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 252 s. - váz.

Veřejná obchodní společnost : srovnávací právo obchodní. / Irena Pelikánová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2002. - 282 s. ; 22 cm - váz.

Veřejné finance se zaměřením na rozpočtové právo / Aleš Borkovec - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 42 s. - brož.

Vklady, převody a prodej podniku z hlediska účetnictví, daní a práva / Dalimila Mirčevská, Bohumil Prudík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vládní vojsko 1939-1945 : vlastenci či zrádci?. / Miroslav Kalousek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Voda pro příští generace : diskusní fórum 2001. : 25.9.2001, Praha. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2001. - 36 s. - brož.


Vybrané kapitoly z fiskální decentralizace / Zdeňka Matoušková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 154 s. ; 29 cm - brož.


Vybrané mezníky českých právních dějin / Vilém Knoll, Petra Smržová, Alena Zborníková - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 156 s. - brož.

Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb / [redakce Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2002. - 40 s. - brož.

Vymáhání pohledávek / Tomáš Pohl - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002. - 275 s. ; 21 cm - brož.
Vyměření daně podle pomůcek / Zdeněk Burda - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 178 s. ; 21 cm - brož.

Vytunelovaná demokracie / Jiří Pehe - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 334 s. - brož.
Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 14. aktualizace - květen 2002. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 2001. / [Hana Bartošová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 85 s. : il., tab. - brož.

Zapomenutí hraničáři / Eduard Stehlík, Martin Vaňourek - 1. vyd. - Mohelnice : Martin Vaňourek, 2002. - 173 s., obr. příl. - váz.

Základní právní a praktické informace pro oběti rasové diskriminace / [Český helsinský výbor] - 1. vyd. - Praha : Český helsinský výbor, 2001. - 68 s. - brož.

Základy pracovního a sociálního práva / Karel Nový, Barbora Langerová - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 256 s. ; 29 cm - brož.

Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem 2002 / Ludmila Tomandlová ... [et al.] - 2. aktualizované a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 751 s. - váz.

Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. : ke dni 1.1.2002. / Zdeněk Koudelka, Radek Ondruš, Petr Průcha - Praha : Linde, 2002. - 310 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : stav leden 2002. [2]. Text zákona - Praha : C.H. Beck, 2002. - 68 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků [1]. Komentář / Milan Kindl, Daniel Telecký, Helena Válková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xiv, 492 s. - váz.

Zákon o správě daní a poplatků - Český Těšín : Poradce, 2002. - 160 s. - brož.

Zákon směnečný a šekový : komentář. / Zdeněk Kovařík - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xxi, 408 s. ; 20 cm - [sic] ; váz.

Zánik nájmu bytu / Hana Dejlová - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - ix, 80 s. - brož.


Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 2000. / [redakční úprava Libuše Šilhánová] - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2001. - 143 s. - brož.


Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 2001. / [redakce Libuše Šilhánová] - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 135 s. - brož.
Zpráva o bojích se Švédy po dobytí Malé Strany a Pražského hradu roku 1648 v diáři koleje sv. Klimenta / k vydání připravil a z latinského originálu přeložil Karel Beránek - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2002. - xiv, 63 s. - brož.

Zrušení firem : likvidace a úpadek. : se vzory podání. / Hana Kratochvílová - Praha : C.H. Beck, 2002. - xiii, 175 s. - brož.

Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu : výběr správních rozhodnutí s příklady smluv, oznámení a podání o nemovitostech. / Karin Vrchová, Pavel Vrcha - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xv, 181 s. ; 23 cm - brož.

Živnostenské minimum podnikatele / Irena Fleischmanová, Venuška Jandová - Český Těšín : Poradce, 2002. - 176 s. - brož.

Živnostenský zákon : stav k 1.3.2000. / Bohumila Páleníková, Miloslav Kokeš - Praha : Linde, 2000. - 96 s. - brož.

Životní pojištění / [Jaroslav Mesršmíd ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 104 s. ; 21 cm - brož.

Životu nebezpeční lékaři / V.P. Borovička - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2002. - 244 s. - váz.
234 dotazů a odpovědí z praxe pracovního práva / Ludmila Tomandlová ... [et al.] - Olomouc : Anag, 2001. - 197 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist