Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 2002

Address list of selected NGYOS and NGOS working with children and youth 2002 - Prague : Children and Youth Institute of the Ministry of Education, Youth and Sports, 2002. - 72 s. - brož.
Adresář vybraných nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží 2002 - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2002. - 68 s. - brož.

Agrární politika : vybraná témata. / Miroslav Svatoš a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2002 1. dotisk. - 133 s., příl. : il., tab. - brož.

Aktuální problémy managementu : sborník příspěvků z 2. konference pořádané v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Vítkovice v Krkonoších, květen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Analýza makroekonomického vývoje ČR v roce 2001. / zpracovala Kancelář předsedkyně ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 71 s., tb. příl. : il., tab. - brož.

Angličtina do kapsy 3. Obchodní angličtina / Isabel Barlageová ; [z německého originálu] přeložila Stanislava Hřebíčková. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 140 s. - brož.

Assessing for success : nine modules addresing the following subject areas "Quality management as a social mandate" and "Quality management to secure internal and individual success". / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2001. - 155 s. : il. - brož.

Automobily Aero a jejich doba / Karel Jičínský - Vyd. 1. - Brno : Atelier Kupka, 2001. - 184 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Bečov nad Teplou : historie, architektura, příroda, společnost, osobnosti, tradice, zajímavosti, informace. / [Karel Drhovský] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Bezpečná práce a bezpečné používání jeřábů / [Rudolf Litwora] - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2001. - 26 s., 7 tab. ; 30 cm - Brož.

Bezpečné zacházení s propan-butanem / Jiří Buchta, Zdeněk Přibyla - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 259 s. : il. - brož.

Cenné papíry a burzy : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. / Zdeněk Sojka, Petr Mandelík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 184 s. : il. - brož.

Cenné papíry : Komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza, zemědělské skladní listy, Burza cenných papírů Praha, a.s.; RM-Systém, a.s.. : podle stavu k 5.4.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 304 s. - brož.

Cenové předpisy : obecné cenové předpisy, nájemné z bytu, výměr MF ČR č. 01/2002. : podle stavu k 14.5.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 96 s. - brož.


Cestovní náhrady : podle stavu k 1.4.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 176 s. - brož.

Chci se dostat na ekonomii a podnikatelskou fakultu! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky na ekonomicky zaměřené obory. / Pavla Holubová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 176 s. - brož.

Cukr a bič nestačí : jak vycházet v práci s lidmi, se kterými vyjít musíte. / Wess Roberts ; [překlad z angličtiny Hana Loupová]. - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - xii, 105 s. ; 21 cm - brož.
Cvičebnice překladu pro rusisty I : politika, ekonomika. / Eva Vysloužilová a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 291 s. - brož.

České podnikové prostředí v přípravě na vstup do Evropské unie : sborník příspěvků z mezinárodního semináře. : Liberec, 30.4.2002. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 57 s. : il. ; 29 cm - brož.

ČR a EU : příspěvky přednesené na sérii pracovních kulatých stolů pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2002. - 111 s. - brož.

Daně II : daň z příjmů právnických osob. / Pavel Svirák - Vyd. 3. dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 129 s. : il. + 4 příl.. - brož.

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. 2002. Aktualizace č. 1. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 2 CD-ROMy. - brož.

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitostí; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. Základní soubor. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 2. aktualizace. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 11. aktualizace - květen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - květen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daň z příjmů : průřez právní úpravou. : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve všech úplných zněních od roku 1992 podle stavu k 1.1.2002. / Aleš Marcol - Praha : Linde, 2002. - 485 s. ; 23 cm - brož.

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v ČR za rok 2000. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 101 s., tb. příl., mp. příl. : tab., mapy. - brož.


Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2001. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 99 s., tb. příl. : il., tab. - brož.

Dějiny ekonomických teorií pro právníky / Kamil Fuchs, Ján Lisý - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 184 s. ; 21 cm - brož.

Dílo národů : příprava na kapitalismus 21. století. / Robert B. Reich ; [z anglického originálu] přeložil Miloš Calda. - V českém jazyce vyd. 2. - Praha : Prostor, 2002. - 461 s. ; 18 cm - váz.

Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války : (studie o pramenech). / Bohumír Brom - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 126 s. - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. Základní dílo - stav: květen 2002. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2000. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2001. - [Brno] : Ekologický právní servis, [2002]. - 42 s. : il. - Brož.

Ekonometrie pro BA HONS / Ivan Mezník - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 67 s. : il. - brož.

Ekonometrie pro magisterské studijní programy / Ivan Mezník - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Ekonomické výsledky průmyslu ČR v letech 1997 až 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 81 s. : tab. - brož.

Ekonomické výsledky průmyslu ČR v letech 1997 až 2000. / zpracovalo Samostatné oddělení strukturálních šetření ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 111 s. : tab. - brož.

Ekonomika dopravních energetických systémů / Miroslav Vítek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 272 s., 9 s. příl. : il. - brož.

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů / Jarmila Peterová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2002. - 237 s. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2002. Č. 19. / Martin Jahn ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 79 s. - brož.


Evropská integrace / Karel Lacina, Ladislav Rýznar, Ivana Mandysová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 121 s. - [sic] ; brož.


Evropská republika : historicko-geografický pohled. / Michel Foucher ; [přeložila Stanislava Káňová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, 2002. - 135 s. - brož.

Evropská unie a dnešek / [připravila Úhlava, o.p.s.] - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, 2002. - 43 s. - Brož.

Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku / Stanislava Černá - Praha : Linde, 2002. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Filosofie a metodologie ekonomických věd / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 196 s. : il. - Brož.

Finanční toky veřejných rozpočtů v regionu : sborník příspěvků ze semináře konaného v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Pardubice, říjen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 37 s. : tab. - brož.

Forecasting education and training needs in transition economies : lessons from the Western European Experience. : workshop on 9-10 April 1999. / [language editor April Retter] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání : National Observatory of VET and Labour Market, [2002]. - 166 s. : il. - brož.

Forecasting skill needs: methology elaboration and testing / [Olga Strietska-Ilina ... et al.] - 1st ed. - Prague : National Observatory of Vocational Education and Labour Market - NTF, 2001. - 364 s. : il. - brož.

Francouzsko-český finanční slovník / Renata Pohorská - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 305 s. - brož.

Hanza : obrazy z dějin severského námořního obchodu. / Alexandr Zimák - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 250 s. : il. - brož.

Hrubá zemědělská produkce za rok 2001. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 14 s. : tab. - brož.

Information Security Summit : současnost a budoucnost finančních služeb. : 30.-31.5.2001; Míčovna Pražského hradu, Praha. / [Jiří Halouzka ... et al.] - Praha : Tate International, 2001. - x, 210 s. : il. - brož.

Information Security Summit : trendy a výzvy moderních finančních služeb. : 29.-30.5.2002, Praha. - Praha : Tate International, 2002. - viii, 206 s. : il. - brož.

Internet nejen pro ekonomy : jak hledat a najít. / Jiří Bráza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 119 s. : il. - brož.


Investice na ochranu životního prostředí v České republice v roce 2000 / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 16 s. : il. - brož.


Je Evropa hrozbou? / Irwin M. Stelzer ; [z anglického originálu přeložil Eduard Geissler]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 23 s. - Brož.

Kariérové poradenství pro život : poradenská metoda budoucnosti. / Päivi Nilsson, Pehr Akerblom - 1. vyd. - Brno : P.F. Art, 2001. - 79 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konvergence české ekonomiky a dalších tranzitorních ekonomik s úrovní zemí Evropské unie - dosavadní vývoj a perspektivy : projekt GAČR 402/99/0501. / Vladimír Nachtigal, Vladimír Tomšík, Markéta Votavová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 238 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo - duben 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo - leden 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 11. aktualizace - květen 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Liberalismus / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 260 s. - Brož.

Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů : (znalostní dimenze jakosti). / Růžena Petříková a kol. - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2002. - 241 s. - v knize neuvedeno ; brož.
Lidské zdroje : výkladový slovník. : výchova, vzdělání, péče, řízení. / Zdeněk Palán - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 280 s. : schémata ; 24 cm - váz.

Makroekonomie a finanční trhy v 21. století : I. ročník studentské konference. : Brno, 14.12.2002. / [editor Petr Mandelík, Romana Nývltová] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 108 s. : il. - brož.

Marketing v poštovních službách / Vratislav Kroužecký, Libor Švadlenka - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 89 s. ; 29 cm - brož.

Metodické návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ILO OSH 2001 - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2001. - 60 s. ; 24 cm - brož.
Mezinárodní obchod a marketing : [praktická výkladová encyklopedie]. / Hana Machková, Alexej Sato, Miroslava Zamykalová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 266 s. : il. - váz.

Mikroekonomie / Jana Soukupová ... [et al.] - 3. dopl. vyd. - Praha : Management Press, 2002. - 548 s. ; 24 cm - váz.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. - 39 s. : barev. il. + 1 CD-ROM. - Brož.


Místní orgány a programy EU 8. aktualizace. / Jana Ďurovcová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Modelování vývoje regionálních trhů práce / Jana Hančlová ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 113 s. : il. - brož.

Možnosti měření ekonomické výkonnosti regionů : analytická studie. / Václav Ježdík, Ludvík Prouza, Eduard Souček - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 41 s., 24 tab. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 28. aktualizace a doplňky - květen 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně. / Růžena Růžičková - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 124 s. : tab. - brož.

Nová regionální politika : vstupujeme do Evropy, regionální politika, územní plánování, bytová politika, cestovní ruch. / [texty Ministerstvo pro místní rozvoj ČR] - 1. vyd. - Praha : DaDa, 2002. - 91 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Nové požadavky na kontroly a bezpečnost elektrických zařízení : sborník přednášek. : Praha, 15. a 16.5.2002. - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2002. - 45 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Novinky v dopravě souvisící s BOZP : nástavbový kurz. : Lázně Bohdaneč. / Miroslava Šmídová - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2001. - 20 s. - Brož.

Obchod nehmotnými statky : patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. / Josef Malý - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xiii, 257 s. : il. - brož.

Odložená daň z příjmů 2002 : metodika, postupy výpočtu a účtování v rámci současných předpisů a ve vztahu na Mezinárodní účetní standardy. / Otakar Machala - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Ofenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci / Ivan Bureš - 2., rozš. vyd. - Praha : Management Press, 2002. - 172 s. - brož.

Peníze a vy : praktický průvodce cennými papíry, spekulačními technikami, privatizací a investičními kupóny, burzou, inflací a osudem vašich úspor. / Tomáš Tepper, Martin Kápl ; Předml. Bohumil Urban. - Praha : Prospektrum : Econtax Press, 1991. - 326 s. : tab., grafy, schémata ; 21 cm - brož.

Peníze v proměnách času II : Krnov, 4. a 5. listopadu 1999. : sborník abstraktů z konference. / [Štefan, Jan, editor] - 1. vyd. - Ostrava : MARQ., 1999. - 20 s. - brož.

Peníze, výnosy a rizika : příručka investiční strategie. / Pavel Kohout, Martin Hlušek - 2., rozš. vyd. - Praha : Ekopress, 2002. - 214 s. : il. ; 24 cm - váz.


Podvojné účetnictví v bankách / Rudolf Baloušek, Pavel Schránil - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 264 s. : tab. - brož.


Pokladna, její organizace a vedení / Jana Pilátová - Olomouc : ANAG, 2002. - 111 s. - brož.
Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 23. aktualizace - červen 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. Základní dílo - aktuální stav: březen 2002 - včetně 1. aktualizace. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. Základní dílo - aktuální stav: červen 2002 - včetně 2. aktualizace. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. Základní dílo. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Proceedings from International regional workshop on environmental business accouting (Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary) : Brno, October 29-31, 2001. - PardubicePragueBrno : University of Pardubice : Ministry of Environment of the Czech Republic : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. - 88 l. ; 30 cm - brož.

Průmyslové technologie a životní prostředí : sborník 4. celostátní konference se zahraniční účastí. : Ostrava, 30.5.2002. / [sestavil Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 146 s. : il., tab. - brož.

Průvodce personální praxí Březen - duben 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

První slovník českého družstevního práva / František Helešic - V Prospektrum 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 261 s. ; 21 cm - brož.

Přednášky z finančních derivátů / Petr Dvořák - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 142 s. : il. ; 29 cm - brož.

Předvídání kvalifikačních potřeb: vypracování a pilotní ověření metodologie / [Olga Strietska-Ilina ... et al.] - 1. vyd. - [Praha] : Národní observatoř pro odborné vzdělávání a trh práce, 2001. - 183 s. : il. - brož.

Přehled ekonomie : klíčová témata, pojmy a zákonitosti. / Andrew Gillespie ; [z anglického originálu přeložil Lubomír Taišl]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 100 s. : il., tab. - brož.
Psychologie a sociologie ekonomického chování / Zuzana Hubinková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 127 s. - brož.

Regionální ekonomie a politika I. / Vladimír Žítek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 146 ,[16] s. ; 21 cm - brož.


Registr daňových chyb a omylů Základní soubor. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr daňových chyb a omylů 2000. 1. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - [Praha : Systém ekonomických a právních informací], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2000. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - [Praha : Systém ekonomických a právních informací], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2000. 3. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - [Praha : Systém ekonomických a právních informací], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Registr daňových chyb a omylů 2001. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Základní soubor. / Věra Hrouzková a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy / [Jan Šelešovský a kolektiv] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 159 s. : il. - brož.

Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků : průběžná zpráva z 1. etapy pilotního výzkumného projektu. / Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 31 s. iii s. : 30 cm - Brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [38]. - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Sborník konference studentů doktorského studia fakulty financí a účetnictví : 3. ročník. : Praha, 20. května 2002. / [Eva Kaňková, Marie Zelenková] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 153 s. : il. (některé barev.) - brož.

Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Řízení a ekonomika podniků; Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství; Management; Odvětvová a podniková ekonomika; Regionální a sociální rozvoj; Informační management; Systémové inženýrství : Praha, 19.2.2002. / [sestavila Ivana Tichá] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 31 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Slovník k New International Business English - student's book / Andrea Koblížková, Yveta Linhartová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 36 s. ; 21 cm - brož.


Slovník odborných termínů z oblasti ekonomiky a obchodu pro obory studované na ZF JU / Jindra Kouřilová ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 39 s. - brož.


Služební příjem příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR : s komentářem. / Petr Tomek - Olomouc : ANAG, 2002. - 183 s. ; 21 cm - brož.

Směnka jako zajištění / Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - x, 98 s. - brož.

Sociální a ekonomické prostředí Evropské unie / Jitka Kloudová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 93 s. ; 29 cm - brož.

Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie : (ekonomická konvergence, konkurenceschopnost a sociální soudržnost). / [Martin Fassmann ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2002. - 375 s. : il. - brož.

SOS voda a ovzduší : 2002/03. : katalog čistých řešení. - 2. vyd. - Stará Boleslav : Informační středisko pro životní prostředí REK, 2002. - 24 s. : il. - brož.

Souhrnný zemědělský účet definitivní za rok 2000 a odhad roku 2001 / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 12 s. : il. - brož.

Speciální psychologie 2 : pedagogicko psychologické kompetence učitele. 1. Paradigmata vývoje od XVIII. století a současný stav / Jiří V. Musil - Vyd. 1. - Olomouc : Psychologická a výchovná poradna, 2001. - 123 s. - brož.

Speciální psychologie 2 : pedagogicko psychologické kompetence učitele. 2. Cvičebnice - metodika a rukověť praktik / Jiří V. Musil - Vyd. 1. - Olomouc : Psychologická a výchovná poradna, 2002. - 27 s. - brož.

Specifika transformačního procesu ČR : (závěrečná etapa výzkumného úkolu). / vedoucí úkolu Pavel Ondrčka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 239 s. : il. - brož.

Společnost s ručením omezeným od roku 2002 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Staň se milionářem na internetu : co a jak se prodává na internetu. : kde je nejlepší začít. : jak vyděláš na internetu. / Adam Abder - Olomouc : Fontána, 2001. - 253 s. : il. - brož.

Statistické metody / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 6. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 106 s. : il. - brož.

Statistický bulletin : Moravskoslezský kraj. Rok 2001. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Ostrava, Odbor informačních služeb - Ostrava : Český statistický úřad, 2002. - 69 s. : il., tab. - Brož.

Statistický bulletin : Olomoucký kraj. : za 1.-4. čtvrtletí 2000. 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Statistický bulletin : Olomoucký kraj. : 1.-4. čtvrtletí 2001. 2001. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2002. - 74 s. : il., tab. - Brož.


Statistický bulletin : Ostravský kraj. Rok 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2001. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Statistický bulletin : Plzeňský kraj. : 1.-4. čtvrtletí 2001. 2001. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2002. - 76 s. : il., tab. - Brož.

Statistický bulletin : Zlínský kraj. : 1. až 4. čtvrtletí 2001. 2001. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Zlín, Útvar informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, 2002. - 76 s. : tab. - Brož.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 17.5.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. - brož.

Strategické aliance se zahraničními partnery / Leo Vodáček & Olga Vodáčková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2002. - 137 s. ; 24 cm - brož.

Strategický plán mikroregionu / Radim Perlín - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, 2002. - 52 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Špinavá hra : Nomura Securities a vpád Japonců na Wall Street. / John E. Fitzgibbon, jr. ; [z anglického originálu přeložili Herrmann & synové]. - Praha : Herrmann & synové, 2002. - 246 s. : il. - Váz.

Teamwork : 70 her a cvičení. / Brian Glegg, Paul Birch ; [z anglického originálu přeložil Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 104 s. : il. ; 23 cm - brož.

Theoretical and practical aspects of public finance : the eight international conference. : April 12-13, 2002, Prague. [Květa Kubátová a kolektiv,eds.]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 85 s. - brož.

Transformace české ekonomiky : politické, ekonomické a sociální aspekty. / Vojtěch Spěváček a kolektiv - Praha : Linde, 2002. - 525 s. : il. ; 24 cm - brož.

Transformation of CEEC economies to EU standards : conference proceedings Czech and Slovak section. : November 2001, University of Trento, Italy. / [editor Miloš Drdla] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 190 s. : il. - brož.

Trinacionální sympozium (Češi - Němci - Poláci) : český pohled. / [František Mezihorák a Milan Hořínek] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 79 s. : il. - brož.

Udržitelný rozvoj území / [redakce Josef Markvart, Lubor Fridrich] - BrnoPraha : Ústav územního rozvoje : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. - 55 s. : barev. il. - Brož.

Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : podle stavu k 8.4.2002. : pokyny MF ČR. - Ostrava : Sagit, 2002. - 80 s. - brož.

Účetnictví organizačních složek státu a obcí / Štěpánka Nováková - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 100 s. ; 29 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací / Štěpánka Nováková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 96 s. ; 29 cm - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetní souvztažnosti pro nevýdělečné organizace : dlouhodobý majetek. / Olga Hanzlová - Praha : Dashöfer, 2002. - 20 s. - brož.

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace : dlouhodobý majetek. / Olga Hanzlová - Praha : Verlag Dashöfer, 2002. - 20 s. - brož.

Úhrada za dodávku tepla : podle stavu k 1.3.2002. / Karel Bašus - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 283 s. ; 21 cm - brož.

Úskalí evropské integrace / Petr Mach - Vyd. 1. - Praha : CEP, 2002. - 75 s. : il. - brož.

Vepřové maso : situační a výhledová zpráva. 2001. / [autoři Miroslav Smolák, Michal Pavlů] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 37 s. : il., tab. - brož.

Vepřové maso : situační a výhledová zpráva. 2002. / [autor Michal Pavlů] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2002. - 47 s. : il., tab. - brož.

Veřejné finance se zaměřením na rozpočtové právo / Aleš Borkovec - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 42 s. - brož.

Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 3. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 77 s. : il. - brož.

Vize a skutečnost české transformace : k historii sporů o strategii přechodu k tržní ekonomice 1989-1999. / Zdislav Šulc - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 153 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů : (případové studie). : výzkumný záměr 145600001. : faktory efektivnosti rozvoje regionů. / Milan Viturka a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 169 s. : il. - brož.


Vybrané kapitoly ekonomiky odvětví zemědělské výroby / Zdeněk Kučera - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 125 s. : il., tab. - brož.


Vybrané kapitoly z fiskální decentralizace / Zdeňka Matoušková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 154 s. ; 29 cm - brož.

Vyměření daně podle pomůcek / Zdeněk Burda - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 178 s. ; 21 cm - brož.

Výlety : po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezska. 4. / [Marie Homolová ... et al. ; fotografie Matěj Homola ... et al.]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 120 s. : il. - brož.

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1990-2001. / [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 95 s. : tab. - brož.

V. diskusní fórum doktorandů FPH : sborník prací. : duben 2002. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 283 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zahraniční obchod ČR : ročenka. : Yearbook. 1999. Díl 2. / [zpracoval] Odbor statistiky zahraničního obchodu a konjunkturálních průzkumů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 601 s. : tab. - brož.

Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 17.4.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Základy ekonomie 1 / Jiří Blažek - V nakl. Doplněk vyd. 2., opr. a dopl. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2002. - 215 s. : il. ; 20 cm - Masarykova univerzita Brno ; brož.

Zákon o daních z příjmů : upozornění na změnu. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 16 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : stav leden 2002. [2]. Text zákona - Praha : C.H. Beck, 2002. - 68 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků [1]. Komentář / Milan Kindl, Daniel Telecký, Helena Válková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xiv, 492 s. - váz.

Zákon o správě daní a poplatků - Český Těšín : Poradce, 2002. - 160 s. - brož.

Z historie rodu Ježků / Jiří Šrámek - 1. vyd. - Blansko : Městská knihovna, 2002. - 16 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Živnostenský zákon : stav k 1.3.2000. / Bohumila Páleníková, Miloslav Kokeš - Praha : Linde, 2000. - 96 s. - brož.

234 dotazů a odpovědí z praxe pracovního práva / Ludmila Tomandlová ... [et al.] - Olomouc : Anag, 2001. - 197 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist