Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - E. Politika

za červenec-srpen 2002

Akce Ležáky : 24.6.1942. : Sonderbehandlung. / Vojtěch Kyncl - 1. vyd. - Miřetice : Obecní úřad, 2002. - 80 s. : il., mapa, portréty ; 22 cm - Váz.

Akta a pravda : (Stasi). / Karl Wilhelm Fricke ; [z němčiny přeložila Barbora Bednářová]. - [Praha : Sdružení přátel divadla], 1999. - 16 s. ; 21 cm - Brož.

Atentát : malý encyklopedický slovník. / Jiří Fidler - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 169 s. : il. - váz.

Benešovy dekrety : nejvýznamnější dokumenty v plném znění. / [odpovědná redaktorka Hana Kabátová] - Pardubice : Filip Trend, 2002. - 135 s. - brož.

Benešovy dekrety : proč vznikaly a co jsou. / Emanuel Mandler - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 126 s. ; 22 cm - brož.

Benešovy dekrety : sborník textů. / Václav Pavlíček, Jindřich Dejmek, Jiří Weigl - Praha : CEP, 2002. - 183 s. - brož.

Běsové ruské revoluce / Vladislav Moulis - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2002. - 204 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Breviář politiků / kardinál Jules Mazarin ; překlad z latiny do francouzštiny Francois Rosso, [z francouzštiny do češtiny Josef Spal]. ; uvádí Umberto Eco. - Praha : Linde, 2002. - 116 s. - brož.

Byl odsun skutečně nutností? : (o dekretech prezidenta dr. Beneše ze všech stran). / Jaroslav Kojzar - Praha : Futura, 2002. - 24 s. : il. - brož.

Cirkulární telegramy 1920-1935 : z dokumentů archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky k vydání připravil Jindřich Dejmek. / Edvard Beneš - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2002. - 277 s. - brož.

Civilizace starého Egypta / Paul Johnson ; [z anglického originálu přeložili Věra a Jan Lamperovi]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 262 s. : il. - váz.

Cvičebnice překladu pro rusisty I : politika, ekonomika. / Eva Vysloužilová a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 291 s. - brož.

Černé sezony / Michal Glowinski ; [překlad z polského originálu Barbara Bolková ... et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 143 s. - váz.

Československá strana národně sociální v exilu : nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990. / Victor Miroslav Fic - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2002. - 143 s. - brož.


Českoslovenští legionáři okresu Prostějov 1914-1920 / [zpracovali Tomáš Cydlík a Oldřich Václavík] - Prostějov : Státní okresní archiv, 2001. - 87 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - Brož.


Českoslovenští legionáři 1914-1920 : rodáci a občané okresu Vsetín. / Ladislav Baletka, Zdeněk Pomkla - 1. vyd. - Vsetín : Okresní úřad, 2001. - 160 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

ČR a EU : příspěvky přednesené na sérii pracovních kulatých stolů pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2002. - 111 s. - brož.

Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 : dokumenty. / k vydání připravili Karel Jech a Karel Kaplan - 2. opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. - 1066 s. : il. ; 21 cm - brož.

Demokracie v 21. století : udílení smyslu, svoboda a politika v narativní společnosti. / Kees Breed ; [přeložil Jiří Hruban]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 125 s. - brož.

Deníky : chci vydat svědectví. 1. 1933-1941 / Victor Klemperer ; [z německého originálu přeložil Radovan Charvát]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 599 s. ; 21 cm - váz.

Dílo národů : příprava na kapitalismus 21. století. / Robert B. Reich ; [z anglického originálu] přeložil Miloš Calda. - V českém jazyce vyd. 2. - Praha : Prostor, 2002. - 461 s. ; 18 cm - váz.

Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války : (studie o pramenech). / Bohumír Brom - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 126 s. - brož.

Dopisy Václavu Richterovi : soubor korespondence z pozůstalosti. / Jan Patočka ; k vydání připravili Ivan Chvatík a Jiří Michálek. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 263 s. ; 21 cm - váz.

Dostojevského pojetí světa / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložili Irina Mesnjankina a Jan Kranát]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 147 s. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2002. Č. 19. / Martin Jahn ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 79 s. - brož.

Evropské cesty k vlastnímu Já / Václav Umlauf - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 238 s. : il. ; 20 cm - brož.

Extremismus - hrozba demokracie / Štefan Danics - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2002. - 128 s. - brož.

Fakta a čísla OSN : základní údaje o Organizaci spojených národů. - Praha : Informační centrum OSN, 2002. - xx, 288 s. - brož.

Fašismus / Noel O'Sulivan ; [z anglického originálu přeložila Tamara Váňová a Ivo Lukáš]. - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 219 s. ; 20 cm - brož.


Hitlerovi válečníci / Guido Knopp ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 415 s. : il. - váz.


Hitlerovo Rakousko : jedna říše, jeden národ. / Evan Burr Bukey ; [z anglického originálu přeložil Michal Prokop]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2002. - 374 s. : il. ; 24 cm - váz.

Hornoplánské rozpravy 2001 : porozumění začíná v místě - příspěvekjednotlivců k (sudeto)německo-českému porozumění. : referáty a příspěvky. : 5. ročník. : Horní Planá, 14.-16.9.2001. : Verstehen beginnt vor Ort - Der Beitrag des Einzelnen zur (sudeten)deutsch-tschechischen Verstädigung. / [sestavil Horst Löffler ; překlady Ivan Slavík, Harald Liehmann]. - Horní Planá : Adalbert Stifter-Centrum, 2002. - 143 s. : il. - brož.

Je Evropa hrozbou? / Irwin M. Stelzer ; [z anglického originálu přeložil Eduard Geissler]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 23 s. - Brož.

Kamínky : drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti. Díl 3. - 1. vyd. - Hradec Králové : Biskupství královéhradecké, 2001. - 215 s. - brož.

Karibská krize / Vladimír Nálevka - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 241 s. : il. - váz.

Komunistická strana Československa Sv. 1. Pokus o reformu : (říjen 1967 - květen 1968) / Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil, Jan Moravec - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 1999. - 580 s. - Doplněk, brož.

Komunistická strana Československa Sv. 3. Kapitulace : (srpen - listopad 1968) / Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 2001. - 698 s. - Doplněk, brož.

Konspirační čítanka / [uspořádali] Al Hidell, Joan d'Arc ; [z anglického originálu přeložil Petr Pálenský]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2002. - 444 s. ; 21 cm - váz.

Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci : sborník přísěvků z mezinárodního odborného sympozia. : Příbor, 5.-6.10.2001. / uspořádal Jiří Jurok - OstravaNový JičínPříbor : Ostravská univerzita : Okresní vlastivědné muzeum : Městský úřad, 2002. - 362 s. : il. - brož.

Krize, vize a realita české politiky : úvahy nad inscenovanou skutečností. / Zdeněk Zbořil (ed.) - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2002. - 144 s., příl. - brož.

Liberalismus / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 260 s. - Brož.

Lidice 1942-2002 : soupis publikací, dokumentů a uměleckých děl v rešerších domácích a zahraničních institucí. / [sestavili Jana Mariánková ... et al.] - 1. vyd. - Nymburk : Vega-L, 2002. - 191 s. - brož.

Lidice / [Miloslava Kalibová] - Lidice : Památník Lidice, 2001. - 47 s. : il., pl. ; 23 cm - brož.
Linie štěpení v České republice / Miroslav Novák a Klára Vlachová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Minulost a současnost národnostních menšin na Těšínsku : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference, konané dne 4.10.2001 v Českém Těšíně. / [editor Irena Kufová] - 1. vyd. - Český Těšín : Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, 2001. - 199 s. : il., mapy, portréty ; 23 cm - brož.


Monarchie moderní Evropy : lexikon panovnických rodů. / Isabelle Bricardová ; [z francouzského originálu přeložil Tomáš Kybal]. - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Brána, 2002. - 365 s., [24] s. obr. příl. - Brána ; váz.

Moudrost morálního zákona tvoří základ univerzálního světového názoru čisté demokracie : pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových kvalitních demokratů. / 839 citátů vybral a uspořádal František Venzara - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2002. - 72 s. ; 30 cm - váz.

Nevěstinec na vlnách : osudy trestanecké lodi Lady Julian. / Sian Rees ; [z anglického originálu přeložil Ivo Šmoldas]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 181 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Odsun Němců z Československa : výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947. / Edvard Beneš ; k vydání připravil Karel Novotný. - Vyd. 2., nezměněné - Praha : Dita, 2002. - 237 s. - váz.

Od pancéřové pěsti k pancéřové vestě : šedesát let (ne)žurnalistických vzpomínek. / Dick Verkijk ; [z nizozemského originálu přeložila Petra Schürová]. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 337 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Operacja Exodus : [proroctwa, które sie wypelniaja]. / Gustav Scheller i Jonathan Miles ; tlumaczenie A. i H. Rózanscy, Joanna Mamczur. - Wyd. 2. - Albrechtice : Křesťanský život, 2002. - 149 s. ; 21 cm - brož.

Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-1948 : československá cesta do sovětského područí. / Toman Brod - Vyd. 2., upr., (v Academii v tomto svazku 1.). - Praha : Academia, 2002. - 700 s., obr. příl. : il. - váz.

O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva / Jean-Jacques Rousseau ; [z francouzského orignálu přeložila Jarmila Veselá]. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 157 s. - váz.

Parlament České republiky 1993-2001 : (stav k 31.5.2001). / Petr Kolář, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 296 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.
Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914 / Aleš Valenta - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 263 s. - brož.

Politické tanečky : komentáře vysílané na vlnách Českého rozhlasu Regina 1999-2001. / Petruška Šustrová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 244 s. ; 20 cm - brož.

Politika dobrých úmyslů / Hans Achterhuis ; [z holandského originálu přeložila Olga Krijtová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 119 s. ; 20 cm - brož.

Politika pod pokličkou / Alexandr Mitrofanov, Markéta Maláčová - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 171 s. : il. - brož.

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku / [redakce Šárka Nováková] - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2002. - 686 s. - brož.


Před volbami 2002 : kraje a volby v číslech. / zpracoval Odbor veřejných databází - [Praha] : Český statistický úřad, 2002. - 117 s. : barev. il. - brož.

Připomenutí 15 271 dnů diktatury / Vladimír Valenta - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2002. - 99 s. ; 20 cm - brož.

Radikální levice v České republice : devadesátá léta dvacátého století. / Martin Bastl - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 117 s. ; 20 cm - brož.

Reinhard Heydrich : architekt totální moci. / Günther Deschner ; [z německého originálu přeložil Vladimír Čadský. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2002. - 351 s., [14] s. obr. příl. ; 23 cm - váz.

Rozhovory na přelomu tisíciletí / Karel Hvížďala - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2002. - 210 s. : il. ; 20 cm - brož.

Rozumět dějinám : vývoj česko německých vztahů na našem území v letech 1848-1948. / Zdeněk Beneš ... [et al.] - [Praha] : Gallery, 2002. - 304 s. : il., mapy - brož.

Samotka v Želivě / Jiří Maria Veselý, Miroslav Kala ; spolupracovali Kramár Bronislav Ignác ... [et al.]. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 93 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Sociální a ekonomické prostředí Evropské unie / Jitka Kloudová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 93 s. ; 29 cm - brož.

Současné vývojové trendy terorismu a vybrané pedagogické problémy výcviku speciálních jednotek / Marian Brzybohatý - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 101 s. - brož.

So oder so : řešení české otázky podle německých dokumentů 1933-1945. / Boris Čelovský - 3. vyd., (v Tilii 2.). - Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. - 543 s. - brož.

Stát a církve v České republice / Jiří Rajmund Tretera - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 156 s. - váz.

StB o sobě : výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. / připravil Karel Kaplan - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2002. - 439 s. : il. - brož.

Šedé eminence ruské politiky : od Rasputina k Putinovi. / Vladimir Fédorovski ; [z francouzského originálu přeložil Ivo Šebestík]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 159 s. - váz.

Tajemný Egypt : kořeny hermetické moudrosti. / Erik Hornung ; [z německého originálu přeložil Allan Plzák]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 219 s. : il. - váz.

Terorismus a demokracie : pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích. / Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 103 s. - brož.

Terorismus a integrovaný záchranný systém : Dny záchranářů, Poděbrady, 3.-4.5.2002. : [sborník přednášek z konference]. - Praha : Ministerstvo vnitra, 2002. - 58 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.


Tetička : sarkastické non-fiction o německé ženě, která byla ve špatných dobách na nevhodných místech Evropy. / Jiří Odvárka - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 156 s. : il. - brož.

Téma: Odsun - Vertreibung : transfer Němců z Československa 1945-1947. : informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. / Zdeněk Beneš ... [et al.] - Praha[Úvaly u Prahy] : SPL-Práce : Albra, 2002. - 61 s. : il., tab. - brož.

Theresienstädter Studien und Dokumente 2001. / herausgeber Miroslav Kárný ... [et al.] ; [übersetzt von Anna Hájková ... et al.]. - Vyd. 1. - Prag : Academia, 2001. - 397 s. : il. - váz.
Tragické májové dny 1945 v Městečku Trnávce : pokus o dokumentaci. : Versuch einer Dokumentation. / Gretl Strik za spolupráce s rodinnými příslušníky obětí a s německými i s českými obyvateli vesnice ; [český překlad Alena Mánesová]. - 1. dvojjazyčné vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2002. - 77, 91 s. ; 18 cm - brož.

Trinacionální sympozium (Češi - Němci - Poláci) : český pohled. / [František Mezihorák a Milan Hořínek] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 79 s. : il. - brož.

Univerzita přežití : osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. / Elena Makarova, Sergei Makarov, Victor Kuperman ; [z anglického originálu přeložila Dagmar Lieblová a Petr Liebl]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Úhlavní přátelé : osudová spojení: Stalin - Trockij, Hitler - Röhm, Gottwald - Slánský. / Karel Richter, Roman Cílek, Jiří Bílek - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 349 s., [24] s. obr. příl. - váz.

Úvod do současné politologie : srovnávací analýza demokratických politických systémů. / Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 207 s. ; 21 cm - brož.

Velká francouzská revoluce : Sieyes. / Vladimír Vokál - Vyd. 1. - [Plzeň] : CONY CZ, 2002. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z fiskální decentralizace / Zdeňka Matoušková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 154 s. ; 29 cm - brož.

Vytunelovaná demokracie / Jiří Pehe - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 334 s. - brož.
Výměna elit : sociologické aspekty tzv. sametové revoluce. / Stanislav Holubec - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 32 s. - brož.

Vzestup nebo pád politického regionalismu? / Tomáš Kostelecký - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 100 s. : mapy ; 29 cm - brož.

Základní právní a praktické informace pro oběti rasové diskriminace / [Český helsinský výbor] - 1. vyd. - Praha : Český helsinský výbor, 2001. - 68 s. - brož.


11th September - mezinárodní internetový komunikační výzkum / Hynek Jeřábek, Eva Veisová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 60 s. : il. ; 29 cm - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist