Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 2002

A stanete se bohy-- : co nás čeká - a nemine?. / Gustáv Murín ; [ze slovenských originálů] přeložili Jarmila Wankeová a Jiří K. Růžička]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 244 s. : il. ; 19 cm - brož.

Berní rula Sv. 8-9. Kraj Boleslavský / zpracovali Aleš Chalupa, Jaroslav Čechura, Marie Ryantová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - 443 s., 1 mp. příl. - brož.

Bezejmenná : strastiplná pouť z válečné Koreje do Kalifornie. / Elizabeth Kimová ; [z anglického 2originálu přeložila Ivana Nuhlíčková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 197 s. ; 21 cm - váz.

Bílá kniha o mládeži : sborník příspěvků a vystoupení z národní konference. : závěry a doporučení z pracovních skupin. : Praha 14.-15.2.2002. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2002. - 52 s. : il. - brož.

Byl odsun skutečně nutností? : (o dekretech prezidenta dr. Beneše ze všech stran). / Jaroslav Kojzar - Praha : Futura, 2002. - 24 s. : il. - brož.

Charakteristische Beyträge zur Kenntniss der Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz von Johann Alexius Eckberger / [k vydání připravili Milena Krobotová, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil] - Vyd. 1. - Olomouc : Memoria, [1998]. - 226 s. ; 17 cm - brož.

Chytrá chobotnice : zábavné úkoly pro malé školáky. / [překlad Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Chytré pastelky : červená knížka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [64] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Chytré pastelky : modrá knížka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [překlad Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, c2002. - [64] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Cukr a bič nestačí : jak vycházet v práci s lidmi, se kterými vyjít musíte. / Wess Roberts ; [překlad z angličtiny Hana Loupová]. - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - xii, 105 s. ; 21 cm - brož.
Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju / [redakcja Jadwiga Grell] - Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 1998. - 286 s. - brož.

Česká společnost : nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. / Ivo Možný - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 207 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Demografický vývoj Pardubického kraje / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - informační servis - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 47 s. : il. (některé barev.) - brož.
Demokracie v 21. století : udílení smyslu, svoboda a politika v narativní společnosti. / Kees Breed ; [přeložil Jiří Hruban]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 125 s. - brož.

Deník mého syna : nebyl jsem vyřazem ze života. : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením. / Eva Frančeová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 106 s. : il. - brož.


Devět rad jak ušetřit -- / [Kamil Kalina a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Sananim, 2001. - 32 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Dějiny anglického národa / Paul Johnson ; [z anglického originálu přeložili Věra a Jan Lamperovi]. - Vyd. 1. - Řevnice : Rozmluvy, [2002]. - 369 s. ; 24 cm - váz.

Děti stepní Hellady : pražská škola ukrajinských emigrantských básníků. / sestavila, předmluvu, literární medailony a studie napsala Alena Morávková - Vyd. 1. - Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 94 s. : il. - brož.

Dialog kultur I : sborník příspěvků z odborného semináře. : Hradec Králové 14.11.2001. / [texty Oldřich Richterek ... et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 66 s. - brož.

Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích / Jitka Rychtaříková, Simona Pikálková, Dana Hamplová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 83 s. : il. ; 29 cm - brož.

Dílo národů : příprava na kapitalismus 21. století. / Robert B. Reich ; [z anglického originálu] přeložil Miloš Calda. - V českém jazyce vyd. 2. - Praha : Prostor, 2002. - 461 s. ; 18 cm - váz.

Dráček popleta : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Dynamika řečové a literární komunikace ("Multimediální čtenář") / Květuše Lepilová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 76 s. - brož.

Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. : Hradec Králové, 21.-23.9.2001. / editor Ján Jesenský a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 310 s. : il. ; 21 cm - brož.

Egypt velkých faraonů : historie a legenda. / Christian Jacq ; [z francouzského originálu přeložil Vladimír Čadský]. ; obrazy z cyklu Staroegyptský portrét Vladimír Pechar. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 327 s. : barev. il. ; 24 cm - Rybka Publishers ; váz.

Ekonomická statistika / Jan Macek ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 244 s. : il. ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; brož.

Etruskové : dějiny, náboženství, umění. / Friedhelm Prayon ; [z německého originálu přeložila Monika Kuprová]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2002. - 108 s. : il. ; 19 cm - váz.

Etymologiae 13-15. / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Daniel Korte. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 347 s. - váz.


Fašismus / Noel O'Sulivan ; [z anglického originálu přeložila Tamara Váňová a Ivo Lukáš]. - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 219 s. ; 20 cm - brož.


Globalizace - etika managementu, podniková a mediální komunikace : I. mezinárodní konference, Ostrava, 2002. : sborník vybraných příspěvků. / Jiří Bláha a kolektiv autorů - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 41 s. : il. - brož.

Historie systémového inženýrství u nás : (vzpomínky pamětníka). / Zdeněk Dráb - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 122 s. : il. - brož.

Hornoplánské rozpravy 2001 : porozumění začíná v místě - příspěvekjednotlivců k (sudeto)německo-českému porozumění. : referáty a příspěvky. : 5. ročník. : Horní Planá, 14.-16.9.2001. : Verstehen beginnt vor Ort - Der Beitrag des Einzelnen zur (sudeten)deutsch-tschechischen Verstädigung. / [sestavil Horst Löffler ; překlady Ivan Slavík, Harald Liehmann]. - Horní Planá : Adalbert Stifter-Centrum, 2002. - 143 s. : il. - brož.

Island : ostrov zrozený z ohně. / Jiří Zeman - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 324 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 20 cm - váz.

Jak okouzlit muže : strategie úspěšného namlouvání. / Myreah Moore, Jodie Gould ; [z anglického originálu přeložila Lenka Tréglová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 208 s. ; 20 cm - brož.
Jak přežít své čtyřicáté narozeniny / Bill Dodds ; [z amerického originálu přeložila Hana Březáková]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2001. - 101 s. : il. ; 18 cm - brož.

Jazyk a identita etnických menšin : možnosti zachování a revitalizace. / Leoš Šatava - Vyd. 1. - Praha : Cargo Publishers, 2001. - 156 s. ; 18 cm - brož.

Jezero krokodýlích čarodějů : mezi šamany a kouzelníky afrických domorodých kmenů. / Jaroslav Mareš - Pardubice : Filip Trend Publishing, 2002. - 194 s., obr. přil. : il. - váz.

Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. / David Lyon ; z anglického originálu přeložila Petra Vlčková. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 270 s. - brož.

Kapitoly ze sociální psychologie / Zuzana Hadj Moussová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 75 s. ; 29 cm - brož.

Kdo se bojí hierarchií? : dědictví komunistické vlády. / Martin Hájek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 99 s. : il. ; 29 cm - brož.

Kdyby nám Paříž vyprávěla / Jiří Žák - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 252 s. : il. - váz.

Kim sa Czesi? / Jan Patočka ; przeklad Jacek Baluch. - Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 1997. - 94 s. - brož.

Kniha o Janu Lebedovi : sborník k 10. výročí úmrtí. / Bohumil Svoboda a kolektiv ; [ilustrace Arnošt Hrabal]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 173 s., [8] s. obr. příl. : il. a portréty (některé barev.) ; 21 cm - váz.


Komunikace a izolace v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001. / k vydání připravila Kateřina Bláhová - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2002. - 475 s. : il. ; 21 cm - brož.


Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací / Marie Wiedenová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 41 s. : il. ; 29 cm - brož.

Krásnější než láska mužů : romantické přátelství a láska mezi ženami od renesance po současnost. / Lillian Faderman ; z angličtiny přeložil Martin Pokorný. - Vyd. 1. - Praha : One Woman Press, 2002. - 637 s. - brož.

Kultura projevu : modul výuky pro řízené samostudium v DPS UOP. / Antonín Burian - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 56 s. - brož.

Lidské momenty : jak nalézt smysl a lásku v každodenním životě. / Edward M. Hallowell ; [z anglického originálu přeložila Tamara Váňová]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 395 s. - váz.
Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001 : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia. : sborník prací z IX. mezinárodní vědecké konference "Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání". : Ostrava, 25.-26.9.2001. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 188 s. : tab. - brož.

Linie štěpení v České republice / Miroslav Novák a Klára Vlachová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Manželské skandály : slavné milostné trojúhelníky ruských dějin. : Kateřina II., Puškin, Lenin, Majakovskij, Pasternak. / Vladimir Fédorovski ; [z francouzského originálu přeložila Eva Ruxová]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 152 s. : il. ; 21 cm - váz.

Marginalia historica : sborník Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště ÚSD AV ČR a UK v Praze. 5. / [redakce Roman Ferstl, Jan Šuma, František Grunt] - Praha : Nadační fond První Pražské Pedagogické Peruti, 2002. - 493 s. : il. - brož.

Menšiny a marginalizované skupiny v České republice / Tomáš Sirovátka (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Georgetown, 2002. - 355 s. - Masarykova univerzita ; brož.

Mluvte k věci! / Phillip Khan-Panni ; [překlad Hana Loupová]. - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - vi, 129 s. ; 21 cm - brož.

Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek : sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané?. : k vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28.2.2001 v Brně. / připravili Jiří Malíř a Radomír Vlček - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2002. - 234 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech / Pavel Vacek - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 121 s. ; 21 cm - brož.

Muž a žena v dnešním světě : sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus. : Hradec Králové, listopad 1999. / [editor Vladimír Soukup] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Naděje dožití v okresech ČR a její vývoj v uplynulých dvaceti letech / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 19, [21] s. : il. (většina barev.) - brož.


Napište si svoji knihu, aneb,O jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru / Tomáš Hauer - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 259 s. - brož.

Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. / Franz J. Mönks a Irene H. Ypenburg ; [z německého originálu přeložil Jan Šmarda]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 98 s : il. - brož.

Násilí na seniorech : sborník příspěvků z pracovního semináře. : [Olomouc, 10.5.2001. / Hana Vykopalová (editor)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 65 s. - brož.

Obce Královéhradecka / zpracoval KR Hradec Králové, útvar informačních služeb - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2001. - 97 s. : barev. il. - brož.

Odsun Němců z Československa : výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947. / Edvard Beneš ; k vydání připravil Karel Novotný. - Vyd. 2., nezměněné - Praha : Dita, 2002. - 237 s. - váz.

Orientalia Antiqua Nova : sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia, konaného v Plzni dne 9. února 2001. / [vydavatel Ivo Budil, Petr Charvát] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 57 s. : il., mapy - brož.

Ostrovy mrtvých měst / Miloslav Stingl - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Partnerství, manželství a paragrafy / Oldřich Choděra - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Polska i Wegry w kulturze i cywilizacji europejskiej / [redakcja Jadwiga Grell] - Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 1997. - 379 s. - brož.

Porovnání krajů - vybrané ukazatele 1995-2000 / zpracoval Odbor analytický - [Praha] : Český statistický úřad, 2001. - 145 s. : il. - brož.

Preliminary results : population and Housing Census taken on March 1, 2001. / prepared by Population Statistics Department - [Praha] : Czech Statistical Office, 2001. - 64 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku / [redakce Šárka Nováková] - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2002. - 686 s. - brož.

Průvodce usoužených puberťáků láskou : podle patnáctky Letty Chubbové. / Ros Asquithová ; [z anglického originálu přeložila Viola Lyčková]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 229 s. : il. - brož.

Přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace v prostředcích městské hromadné dopravy v Praze : pražská integrovaná doprava. / [zpracoval Dopravní podnik hlavního města Prahy] - Praha : Dopravní podnik hlavního města Prahy, 2002. - 14, [143] s. : barev. il. - Brož.

Připomenutí 15 271 dnů diktatury / Vladimír Valenta - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2002. - 99 s. ; 20 cm - brož.


Příručka pro začínajícího posudkového lékaře / [zpracoval autorský kolektiv pod vedením Ljiljany Bojičové] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 2002. - 63 s. - brož.

Psychologie a sociologie řízení / Eva Bedrnová, Ivan Nový & kol. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 2002. - 586 s. ; 24 cm - váz.

République Tcheque en chiffres 2001. - Praha : Office Tcheque de Statistiques, 2001. - 39 s. : tab., grafy. - brož

Rokem a životem / Vlasta Pittnerová - Vyd. v Akcentu 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - 84 s. ; 21 cm - váz.

Rozkoš a láska : dějiny partnerských vztahů ve středověku. / Leah Otis-Cour ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Novotná]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 179 s. - váz.

Rozmanitosti života / Jiří Krupička - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 414 s. - váz.

Říše pomíjivosti : móda a její úděl v moderních společnostech. / Gilles Lipovetsky ; [z francouzského originálu] přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 446 s. - váz.

Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Řízení a ekonomika podniků; Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství; Management; Odvětvová a podniková ekonomika; Regionální a sociální rozvoj; Informační management; Systémové inženýrství : Praha, 19.2.2002. / [sestavila Ivana Tichá] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 31 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Skoro zapómňane : o radostech a strastech staré Karviné. / Karol Daniel Kadlubiec - Vyd. 1. - Karviná : Město Karviná, 2002. - 119 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm - váz.

Slovenskosť v multikultúrnom svete / Pavel Vranovský a kolektiv - Praha : Obec Slovákov v Českej republike, 2001. - 115 s. - brož.

Sociální a ekonomické prostředí Evropské unie / Jitka Kloudová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 93 s. ; 29 cm - brož.

Sociologie výchovy : (vybrané kapitoly). : modul výuky pro řízené samostudium v DPS UOP. / Jana Šindlářová - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 46 s. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 1. / zpracovaly L. Matušíková, A. Pazderová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - 386 s. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 2. / zpracovaly L. Matušíková, A. Pazderová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - s. 387-772 - brož.


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 3. / zpracovaly L. Matušíková, A. Pazderová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - s. 773-1156 + 1 příl.. - brož.


Stav světa na přelomu tisíciletí : výběr z článků publikovaných v letech 1995-2001. / Pavel Nováček - Vyd. 1. - Prostějov : Geoda, 2002. - 223 s. - brož.

Systémové přístupy 2001 : principy, vývoj a přínosy. : pracovní konference Praha, prosinec 2001. / editovali Antonín Rosický, Stanislava Mildeová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 140 s. : il. ; 25 cm - brož.

Šimonovy pracovní listy 4. Rozvoj myšlení a řeči : doma, na ulici, ve školce, ve škole, u lékaře, v dopravních prostředcích. Předlohy pro kopírování / [text] Blanka Borová, [ilustrace] Jana Svobodová - 2. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Tajemný hrad : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - Čes. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Technické vědy a inženýrské vzdělávání v informační společnosti 21. století : slavnostní konference věnována 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně. : sborník konference. : 10.11.1999, Brno. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 81 s. : il., tab. - brož.

Tetička : sarkastické non-fiction o německé ženě, která byla ve špatných dobách na nevhodných místech Evropy. / Jiří Odvárka - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 156 s. : il. - brož.

Téma: Odsun - Vertreibung : transfer Němců z Československa 1945-1947. : informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. / Zdeněk Beneš ... [et al.] - Praha[Úvaly u Prahy] : SPL-Práce : Albra, 2002. - 61 s. : il., tab. - brož.

Transformace a modernizační výzvy : Česko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko. : sympozium evropských sociologů v Praze 2001. / editoři W. Adamski, P. Machonin, W. Zapf - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 239 s. - brož.

Trinacionální sympozium (Češi - Němci - Poláci) : český pohled. / [František Mezihorák a Milan Hořínek] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 79 s. : il. - brož.

Tschechische Republik in Zahlen 2001. - Praha : Tschechisches Amt für Statistik, 2001. - 31 s. : tab., grafy. - brož.

Učíme se správně mluvit : logopedické hry a hrátky. / Zuzana Beranová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 104 s. : il. ; 21 cm - brož.

Univerzita přežití : osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. / Elena Makarova, Sergei Makarov, Victor Kuperman ; [z anglického originálu přeložila Dagmar Lieblová a Petr Liebl]. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Úmrtnostní tabulky : Česká republika 2001. : kraje v ČR 2000-2001. : (předběžné výsledky). / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 67 s. - brož.
Úvod do studia zdravotního stavu populace / Jan Holčík - 2., dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 181 s. : il. - brož.

Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí / Miloš Pulda - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 57 s. - brož.


Veselí klauni : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Vybrané obory kultury a masmédií : (organizace, právní prostředí a financování). / Jana Krbová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 139 s. - brož.

Vydrží nám láska? / Sam R. Hamburg ; [z anglického originálu přeložila Jelena Žlábková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 222 s. - váz.

Výměna elit : sociologické aspekty tzv. sametové revoluce. / Stanislav Holubec - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 32 s. - brož.

Vývoj obyvatelstva v okresech a městech Středočeského kraje za období 1960-2000 / zpracoval KR pro Středočeský kraj - [Praha] : Český statistický úřad, 2001. - 170 s., [12] s. příl. : il. - brož.

Základní problémy obecné a ekonomické demografie / Vladimír Roubíček - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 275 s. : il. ; 29 cm - brož.

Základy statistiky / Eduard Souček - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Zlo na každý den / František Koukolík, Jana Drtilová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2001. - 390 s. : il. - váz.

Zmůže žena muže? : rukověť moderní čarodějky. / A.Z. Gonsiu - Vyd. 1. - [Česko] : Marcus, 2001. - 201 s. : il. (většina barev.) ; 15 cm - brož.

Zrnka ženskosti / [sesbíral Milan Konvit ; přeložil Petr Čech]. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 236 s. : il. - váz.

Žárlivost a rivalita / Danielle Dalloz ; [z francouzského originálu přeložila Daniela Šimková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 111 s. - brož.

Žena třetího tisíciletí : lék na bolest a utrpení jednotlivce i světa. / Michal Burda - [Olomouc] : Fontána, 2002. - 284 s. - váz.

Žena = láska : ženám - pro změnu života, mužům - pro pochopení ženy. / Michal Burda - [Olomouc] : Fontána, 2002. - 193 s. - váz.

1000 otázek a odpovědí : cvičebnice k přijímacím řízením na vysoké školy humanitního směru. / Petr Pavlík - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 138 s. - brož.

11th September - mezinárodní internetový komunikační výzkum / Hynek Jeřábek, Eva Veisová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 60 s. : il. ; 29 cm - brož.


50 let školy pro děti s vadami řeči v Olomouci : 1951-2001. : sborník přednášek z logopedické konference konané dne 11. října 2001 na počest 50. výročí založení školy pro děti s vadami řeči v Olomouci v aule pedagogické fakulty UP v Olomouci. / [uspořádal Libor Marek] - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2002. - 138 s. : il. ; 21 cm - brož.


--připravit půdu / Antonín Hartl ; výbor z publicistiky uspořádal a studii o autorovi opatřil Emil J. Havlíček. - Hostice : Emil J. Havlíček, 2002. - 80 s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 20.01.2020 13:08
TOPlist