Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve

za červenec-srpen 2002

Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 2002 2002. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2002. - 76 s. - brož.

Anglické texty pro teology : textová, lexikální a kompoziční cvičení. / Mlada Mikulicová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 106 s. - brož.

Ave crux, spes unica : zamyšlení na křížové cestě. / Petr Piťha - Vyd. 1. - [České Budějovice]Praha : Studio Gabreta : Numismatika - Poklady českého národa, 2002. - 147 s. : il. - váz.

Ave crux, spes unica : zamyšlení na křížové cestě. / Petr Piťha - Vyd. 2. - České Budějovice : Studio Gabreta, 2002. - 147 s. : il. - váz.

Bohové dávných Slovanů / Martin Pitro, Petr Vokáč - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 206 s. : il. - váz.

Břevnovský klášter : historie kláštera, průvodce, benediktinský život. / [text Jan Royt, Ondřej Koupil ; fotografie Michaela Antůšková ... et al.]. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. - 48 s. : il. - brož.

Být zdravý / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Cesta k duchovnímu realismu / Victor Sion ; [z francouzského originálu přeložily Jana Švancarová a Terezie Brichtová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 215 s. ; 20 cm - brož.

Cesta medvěda : mýty, pohádky a příběhy tunguzských Evenků. / podle V. Voronova a J.A. Kurejské ; uspořádala a přeložila Pavlína Brzáková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 232 s. - váz.

Církev v proměnách času : 1969-1999. : sborník Českobratrské církve evangelické. / [sestavil, přílohu, mapy a grafy připravil Miroslav Brož] - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2002. - 413 s., [32] s. obr. příl. - váz.

Cvičíme s dětmi : jógová cvičení a hry pro radost. / Pavel Klimeš s kolektivem - Vyd. 1. - Praha : Společnost Jóga v denním životě, 2002. - 82 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Čas je blízko : odkazy na návrat Ježíše Krista. / Norbert Lieth ; [překlad Ludmila Hallerová]. - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2002. - 104 s. ; 21 cm - brož.

Červená kráva : rozhovory s Karlem Hvížďalou. / Karol Efraim Sidon - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2002. - 136 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - Dokořán ; brož.

Dějiny papežského primátu / Klaus Schatz ; [z německého originálu přeložil Pavel Kolmačka]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 214 s. ; 21 cm - váz.

Dějiny vesmíru a smysl stvoření / Claude Tresmontant ; [z francouzského originálu přeložil Josef Mlejnek]. - Vyd. 2., nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2002. - 189 s. ; 21 cm - váz.


Děti Izmaele / [překlad Věra Dvořáková] - AlbrechticeHavířov : Křesťanský život : Nehemia, 2002. - 153 s. - váz.

Dívat se srdcem : šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí. / kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 174 s. - váz.

Dopisy velkých osobností hříšníkům 1. Dětství, sebe-zkoumání, láska, utrpení / [editor John Cumming ; z anglického originálu přeložila Ivana Čihánková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 185 s. - brož.

Dopisy velkých osobností hříšníkům 2. Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, horlivost a pochybnosti, pronásledování, týrání a věznění / [editor John Cumming ; z anglického originálu přeložila Ivana Čihánková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 191 s. - brož.

Dunajská delta : barvy, vůně a hlasy přírodního ráje. / [text a fotografie] Miroslav Šebela - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 169 s. : il., mapa ; 31 cm + [1] volná příl., [1] CD-ROM. - váz.

Dýmající zrcadlo / Zdeněk Patrick - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2002. - 269 s. - váz.

Falun Gong / Li Hongzhi - 1. české vyd. - Praha : Vodnář, 2002. - 188 s. : il. - brož.

Filosofické základy komplexního vědění / Vladimír Solovjov ; [z ruštiny přeložil Alan Černohous]. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 220 s. - váz.

Fünf Rundgänge durch Prag auf den Spuren der böhmischen Reformation / Jiří Otter - 2. überarbeitete Aufl. - Prag : Kalich, 2002. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Historická Olomouc 12. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů "počátků" ve světle kritiky pramenů : Olomouc, 6.-7.10.1998 / [editor Josef Bláha] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 251 s. : il. - brož.

Historie Církve československé husitské v Rakovníku : data, plakáty a fotografie 1919-2002. / Zdeněk Fencl, Oldřich Horek - Vyd. 1. - Rakovník : Náboženská obec Církve československé husitské, 2002. - 44 s. : il. (některé barev.) - brož.

Humor v církvi dovolen / František Hobizal - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 99 s. - brož.

Isis a její mysteria : poznání univerzální bohyně. / DeTraci Regula ; [z anglického originálu přeložila Ivana Muková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 300 s. : il. ; 24 cm - váz.


Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 5. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2002. - 243 s. - Brož.


Jednota bratrská na cestě za křesťanstvím : přednáška ve sboru Jednoty bratrské v Praze 17.4.1975. / Amedeo Molnár - [Železný Brod] : Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské, [1998]. - 13 s. - Brož.

Ježíš v Disneylandu : náboženství v postmoderní době. / David Lyon ; z anglického originálu přeložila Petra Vlčková. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 270 s. - brož.

Jsem ražen z českého kovu : několik kapitol o sv. Prokopovi, Sázavě a Emauzích. / Method K. Klement ; k vydání připravil Bohumil Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 194 s. : il., faksim. ; 21 cm - váz.

Kamínky : drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti. Díl 3. - 1. vyd. - Hradec Králové : Biskupství královéhradecké, 2001. - 215 s. - brož.

Každý má svou hodnotu / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Kniha o Janu Lebedovi : sborník k 10. výročí úmrtí. / Bohumil Svoboda a kolektiv ; [ilustrace Arnošt Hrabal]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 173 s., [8] s. obr. příl. : il. a portréty (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Kniha Přísloví : nový překlad Staré smlouvy. / [přeložil Michal Krchňák] - Vyd. 1. - Praha : KMS, 2002. - 92 s. - brož.

Krkonoše na nejstarších fotografiích / Pavel Scheufler ; [z českého originálu přeložila do jazyka německého Štěpánka Kudrnáčová a do jazyka anglického Jaroslav Vydra]. - Vyd. 1. - Praha : Baset, 2002. - 150 s. : il. - váz.

Křesťanství bez antijudaismu / Josef Smolík - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 221 s. ; 20 cm - brož.

K problematice církevního rozkolu v Československu v roce 1920 / Pavel Marek - [Praha : Academia], 2001]. - s. 85-120 - Brož.

K problematice založení Katolicko-národní strany v Čechách / Pavel Marek - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - s. 107-121 - Brož.

Láska místo formalizmu / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově. / Reinhard Abeln ; [z německého originálu přeložila Zdislava Brožová]. - 2. vyd - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 125 s. ; 17 cm - váz.

Lectio divina na každý den v roce 1. Doba adventní / Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 254 s. - brož.

Lectio divina na každý den v roce 3. Doba postní a velikonoční triduum / Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.) ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 399 s. - brož.


Lež: Evoluce : Genesis - klíč k obraně vaší víry. / Ken Ham ; [překlad Marek Obdržálek]. - Vyd. 1. - Praha : Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů, 2002. - 173 s. : il. - brož.

Loretánské meditace / [Tomáš J. Bahounek] - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2001. - 121 s. ; 21 cm - brož.

Matka Tereza s Danou Němcovou - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 88 s. ; 16 cm - váz.

Mesiášské žalmy / Ernest Tatham ; [přeložil Petr Holý]. - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2002. - 76 s. - brož.

Milované Já / [překlad z anglického originálu Ruth Hálová] - [S.l. : s.n., 1997]. - 231 s. : il. ; 18 cm - brož.

Mít rád život / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Moudrost morálního zákona tvoří základ univerzálního světového názoru čisté demokracie : pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových kvalitních demokratů. / 839 citátů vybral a uspořádal František Venzara - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2002. - 72 s. ; 30 cm - váz.

Mozart : stopy transcendence. / Hans Küng ; [z německého originálu přeložila Lucy Topolská]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 99 s. : il. ; 21 cm - brož.
Myšlení Teilharda de Chardin / Emile Rideau ; [z francouzského originálu přeložil Juvenál Valíček]. - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti, 2001. - 525 s. ; 22 cm - váz.

Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů / Georges Dumézil ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Našinec]. - Vyd. 1. - Praha : OIKOYMENH, 2001. - 695 s. ; 22 cm - váz.

Mýtus jako paměť prózy : (interpretace vybraných textů umělecké literatury). / Alena Zachová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 133 s. - brož.

Na Hroznatově míse : sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 3. 2001. / [uspořádal Hroznata František Janoušek] - Tišnov : Sursum, 2001. - 91 s., obr. příl. : il. - brož.
Nebeská stavidla se otevřela-- : zhoubná povodeň v Čechách dne 25. a 26. května 1872 na Litavce, Berounce, Vltavě a okolních oblastech .... / Otomar Dvořák ; původní vyobrazení ... od malířů Františka Chalupy ... [et al.]. - Vyd. 1. - Beroun : Knihkupectví U radnice, 2002. - 100 s. : il. - váz.

Největší vzdušné bitvy : Pacifik 1942-1945. / Edward H. Sims ; [z anglického originálu přeložil Josef Grubhoffer]. - Praha : Toužimský & Moravec, 2002. - 233 s. : il. - váz.

Nikdo, jenom Bůh / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.


Nový zákon Pána a Spasitele Našeho Ježíše Krista - Dillenburg : Gute Botschaft, 1997. - 270 s. - Váz.

Operacja Exodus : [proroctwa, które sie wypelniaja]. / Gustav Scheller i Jonathan Miles ; tlumaczenie A. i H. Rózanscy, Joanna Mamczur. - Wyd. 2. - Albrechtice : Křesťanský život, 2002. - 149 s. ; 21 cm - brož.

Ostrovy mrtvých měst / Miloslav Stingl - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Otázka svatých v české reformaci : její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese. / Ota Halama - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2002. - 239 s. ; 21 cm - váz.

O srdíčku / vypráví Susanne Margreiter-Mc Quie ; obrázky nakreslila Silvia Steindl. ; [z německého originálu přeložil Josef Böhm]. - Praha : Samuel, 2001. - 32 s. : barev. il. ; 17 x 24 cm - Váz.

O stvoření světa : řecko-česky. / Filón Alexandrijský ; [z různých řeckých originálů] přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Miroslav Šedina. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 695 s. ; 22 cm - váz.

Pastýřské listy / [redakce Jiří Dvořáček] - Vyd. 1. - Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2001. - 460 s. - brož.

Podmaněn Bohem / A.W. Tozer ; [překlad z angličtiny Taťána Morowová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 140 s. ; 18 cm - brož.

Podstata manželství / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Poselství shůry : 50 andělských inspirací pro všední den. / Anselm Grün ; [z německého originálu přeložil Josef Hermach]. - V KN vyd. 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 149 s. ; 18 cm - brož.

Povodeň na řece Moravě v červenci 1997 / Ivo Dostál, Tomáš Řehánek, Libuša Papšíková - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - 43 s. : il. (některé barev.), mapy ; 29 cm - brož.

Praktické křesťanství / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Prosba a odpověď / [přeložila Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Překvapivá budoucnost / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.


Rasputin / Edvard Radzinskij ; [z ruského originálu přeložila Vlasta Tafelová]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 465 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.


Region Věrovany 73. Křest / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2002. - 20 s. : il. - Brož.

Ročenka Svědků Jehovových 2002. - Praha : Watch Tower Bible and Tract Society, 2002. - 255 s. : il. - Brož.

Rybník Kolečko u Tovačova / Jiří Šírek, Vojtěch Štolfa, Jiří Polčák - Brno : Cerm, 2001. - 125 s. : barev. il. - váz.

Řádky psané srdcem / Drahomíra Sladká - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2001. - 50 s. : il. - brož.

Samotka v Želivě / Jiří Maria Veselý, Miroslav Kala ; spolupracovali Kramár Bronislav Ignác ... [et al.]. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 93 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Severoameričtí Indiáni / napsal David Murdoch ; fotografie Lynton Gardiner. ; [překlad Tomáš Dvořák]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 62 s. : barev. il. - váz.

Skalne miasta : skaly Adrszpasko-Teplickie i okolice. : przewodnik turystyczny. / Pavel Lisák i Petr Suchánek ; przeklad z jezyka czeskiego Stanislaw Góra. - Náchod : JUKO, 2002. - 119 s. : il. - brož.

Slova z katedrály : z úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993-2000. / Miloslav Vlk - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 76 s. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 1. / zpracovaly L. Matušíková, A. Pazderová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - 386 s. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 2. / zpracovaly L. Matušíková, A. Pazderová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - s. 387-772 - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 3. / zpracovaly L. Matušíková, A. Pazderová - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - s. 773-1156 + 1 příl.. - brož.

Speleofórum 2002 : ročník 21. : setkání speleologů v Moravském krasu 19.-21. dubna 2002. / [sestavil Pavel Bosák a Jiřina Novotná] - Praha : Česká speleologická společnost, 2002. - 81 s., [4] s. obr příl. : il. -
Stavitel mostů / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Stát a církve v České republice / Jiří Rajmund Tretera - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 156 s. - váz.

Stopy Mesiáše / Pavel Taine, Ludwig Schneider ; [přeložila Zdena Garajová a Ludmila Hallerová]. - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2002. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.


Svět vědy a víry : soubor tří přednášek, proslovených v letech 1990-1993, doplněných záznamem diskusí. / Jiří Grygar - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2002. - 102 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.


Tajemství velikonoční radosti : 50 duchovních inspirací. / Anselm Grün ; [z německého originálu přeložila Lenka Pecharová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 134 s. ; 18 cm - brož.

Taoismus / Martin Palmer ; [z anglického originálu přeložila Stanislava Vomáčková]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2002. - 215 s. : il. ; 17 cm - váz.

Tři promluvy : (Československlá církev husitská 1920-2000). / Emil J. Havlíček - Hostice : Emil J. Havlíček, 2000. - 28 s. : il. - Brož.

Třpyt prázdna : eseje a duchovní příběhy. / Míla Tomášová - 2. vyd. - Praha : Avatar, 2002. - 164 s. : portrét ; 21 cm - váz.

Úvod do didaktiky / Ludmila Trochtová - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 63 s. : il. ; 20 cm - brož.

Velké očekávání / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Velký příběh oceánů Díl 1. Atlantský oceán / Georges Blond ; [z francouzského originálu přeložil Lubomír Martínek]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 252 s. - váz.

Víc než chléb a víno / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Víra dělá ten rozdíl / Miloš Kozohorský - 1. vyd. - Dobříš : Vydavatelství triumfální víry, 2002. - 94 s. - brož.

Vítej ve svém Srdci / Miroslav Skopal - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2002. - 132 s. - brož.
Vládcové noci / Eric de Rosny ; [z francouzského originálu přeložil Jindřich Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 382 s. : il., noty, plány - váz.

Vrchol úcty k srdci Ježíšovu / M. Schmid - 3. přeprac. vyd. - Přerov : Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, 1948. - 327 s. - Váz.

Vše v pravý čas / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Vzpoura a obnova / [Jim Zackrison] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 95 s. - brož.
Základní učení o víře / Oldřich Med, Petr Koutský - 2. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 183 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Základy feng-šuej / Simon Brown ; [z anglického originálu přeložila Hana Kučerová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 96 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.


Zdrávas, Královno! / Jaroslav Durych - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 46 s. ; 14 cm - brož.


Zmizelá Vltava / Jan Čáka - Vyd. 3., v Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2002. - 335 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - váz.

Zrnka hříchu / [vybrala a sestavila Elena Konvitová ; přeložil Petr Mikeš]. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 254 s. : il. - váz.

Zůstat venku / [překlad Vratislava Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 7 s. : barev. il. - brož.

Žalmy / z původního textu přeložil Jan Zeman - 2. vyd. - Ostrava : A-ALEF, 2002. - 167 s. + 1 příl.. - váz.

--připravit půdu / Antonín Hartl ; výbor z publicistiky uspořádal a studii o autorovi opatřil Emil J. Havlíček. - Hostice : Emil J. Havlíček, 2002. - 80 s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist