Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za červenec-srpen 2002

Address list of selected NGYOS and NGOS working with children and youth 2002 - Prague : Children and Youth Institute of the Ministry of Education, Youth and Sports, 2002. - 72 s. - brož.
Adobe Photoshop Plugins / Martin Vlach, Petr Švéda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 224 s. : il. (některé barev.) + 1 CD-ROM. - brož.

Adresář vybraných nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží 2002 - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2002. - 68 s. - brož.

Aktuální problémy managementu : sborník příspěvků z 2. konference pořádané v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Vítkovice v Krkonoších, květen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 111 s. : il. - brož.

Autodesk Inventor : efektivně. / Michal Valný - 2. rozš. vyd. - Brno : CCB, 2001. - iv, 194 s. : il. - brož.

Automobily Aero a jejich doba / Karel Jičínský - Vyd. 1. - Brno : Atelier Kupka, 2001. - 184 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Automobily na internetu : fotografie a zpravodajství, tuning, rallye, oldtimery a Formule 1, rady a návody pro řidiče i automechaniky, autobazary a prodejci nových aut, hry a diskusní skupiny. / Bronislav Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 125 s. : il. - brož.

Auto-moto příslušenství : katalog schváleného a homologovaného příslušenství a doplňků. 2002. - Praha : Menhart, 2002. - 80 s. : il. - brož.

Bezejmenná : strastiplná pouť z válečné Koreje do Kalifornie. / Elizabeth Kimová ; [z anglického originálu přeložila Ivana Nuhlíčková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 197 s. ; 21 cm - váz.

Brněnské výstaviště : stavba století. : stavební vývoj 1928-2002. / Zdeněk Müller ; [autoři fotografií: Rudolf de Sandalo ... et al.]. - 1. vyd. - Brno : Veletrhy Brno, [2002]. - 240 s. : il., plánky (některé barev.) ; 24 x 21 cm - brož.

CASLIN 1991-2001 : česká a slovenská knižnično-informačná sieť. / [zostavila Lýdia Sedláčková] - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2002. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Chci se dostat na práva! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky. / Miroslav Mareš - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 135 s. ; 30 cm - brož.

Chci se dostat na žurnalistiku! : procvičte si svou znalost českého jazyka a vyzkoušejte si svůj talent!. / [Petr Pavlík] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 97 s. - brož.


Co je filosofie? / Gilles Deleuze, Felix Guattari ; [z francouzského originálu přeložil Miroslav Petříček jr.]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 191 s. ; 20 cm - brož.


České chmelové známky ze sbírek Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci / Marek Cajthaml - Žatec : Regionální muzeum K.A. Polánka, 2002. - 15 s. : il. - Brož.

České ocelářství a jeho podpora vědecko-výzkumnou základnou : celostátní konference s mezinárodní účastí. : Slušovice, 4.-6. června 2002. : sborník přednášek. - 1. vyd. - Ostrava : Tiskárna Tichý, 2002. - 230 s. : il. - brož.

České podnikové prostředí v přípravě na vstup do Evropské unie : sborník příspěvků z mezinárodního semináře. : Liberec, 30.4.2002. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 57 s. : il. ; 29 cm - brož.

ČR a EU : příspěvky přednesené na sérii pracovních kulatých stolů pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2002. - 111 s. - brož.

DATESO '02 : databases, texts, specifications, and objects. : proceedings of the workshop. : April 17-19, 2002, Desná - Černá Říčka, Czech Republic. / [editor Michal Krátký] - 1st Ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 114 s. - brož.

Dějiny literárně-výtvarného útvaru Litterate 1. Literatura a kyberprostor, a příběh : (výběr textů) / Miroslav Vejlupek - Vyd. 1. - Písek : Občanské sdružení V-ART, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - soubor

Děti a vojáci společně - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (na volných listech) - 31 barevných fotografií - volné listy v obálce

Dílo tiskařů Jednoty bratrské : katalog expozice v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. / [Jiří Mitáček, Slavomír Brodesser, Zdeněk Fišer] - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 31 s. : il. - brož.

Druhá knížka srdéčka sedmitečného : (ne)obyčejné zvyky. / [redakce Marika Petrmanová] - 1. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 64 s. : il. - Brož.

Dynamika řečové a literární komunikace ("Multimediální čtenář") / Květuše Lepilová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 76 s. - brož.

EDBT 2002 PhD workshop : Ph.D. Workshop of the VII. International conference on extending database technology. : Prague, Czech Republic March 28, 2002. : proceedings. / Wolfgang Lindner, Július Štuller (editors) - Praha : Matfyzpress, 2002. - 134 s. : il. - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2000. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2001. - [Brno] : Ekologický právní servis, [2002]. - 42 s. : il. - Brož.

Elektronický obchod : právní úprava. / Martin Frimmel - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 321 s. ; 21 cm - brož.

Evropská unie a dnešek / [připravila Úhlava, o.p.s.] - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, 2002. - 43 s. - Brož.


Exaktní metody rozhodování : sbírka řešených úloh pomocí software DS for Windows. / Radmila Sousedíková, Markéta Rolčíková, Jana Bartoňová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 76 s. : il. ; 30 cm - brož.

Extrémní programování / Kent Beck ; [přeložil Pavel Makovec]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 158 s. : il. ; 23 cm - brož.

E=mc2 : životopis nejslavnější rovnice na světě. / David Bodanis ; [z anglického originálu] přeložil Jan Placht. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán, 2002. - 279 s. : il. - váz.

Geophysical Institute Prague : Report 2000-2001. / [edited by Pavla Hrubcová ... et al.] - Prague : StudiaGeo, 2002. - 45 s. : barev. il., mapy - Brož.

Grafologie - cesta do hlubin duše : přehled dějin písma a rozbory rukopisů slavných osobností s využitím hlubinné psychologie. / Helena Veličková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 288 s. : il. - váz.

Hacking bez tajemství / Joel Scambray, Stuart McClure, George Kurtz ; [překlad Petr Břehovský, Josef Pojsl, Radek Čevela]. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xxviii, 625 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Haindorf : listy z rodinné kroniky. / Heda Kaufmannová ; k vydání připravila Miloslava Melanová. - Ústí nad Labem : Albis International, 2002. - 69 s., [12] s. obr. příl. - brož.

Historie internetu - Praha : Cesnet, 2002. - 31 s. : barev. il. - brož.

Honební společenstva, honitby : soubor informací a vzorů doporučených tiskopisů. : nový zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. / František Kollár - 1. vyd. - Praha : Druckvo Tisk, 2002. - 150 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Hrady spatřené / [podklady připravili Lenka Tvrdková a Martin Hobza] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 48 s. : il. - brož.

HTML kouzla na Webu / Miroslav Kučera - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, [2002]. - 260 s. : il. ; 23 cm - brož.

HTML 4 : příručka pro tvůrce webu. / Ingo Dellwig ; [z německého originálu přeložil Vladimír Lahoda]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 272 s. : il. - brož.

ICT a předpokládaný vstup ČR do EU : 17. prosince 2001. : odborný seminář. : sborník hlavních vystoupení. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 28 l. : il. - brož.
Informační potřeba pracovníků státní správy - centrální úroveň / P. Doucek, L. Nedomová, J. Tůma - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 42 s. : tab. - brož.

Informační systémy a technologie : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. Část 1. / Miloš Koch - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Informační systémy v zemědělství a lesnictví : 8. ročník Dotační problematika v zemědělství. : Seč u Chrudimi, 11.-12.3.2002. : sborník konference. - 1. vyd. - Praha : Help Service - Education, 2002. - 185 s. : il. - [sic] ; brož.


Informační technologie pro řízené samostudium v doplňujícím pedagogickém studiu / Jiří Potáček - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 73 s. : il. - brož.

Information Security Summit : současnost a budoucnost finančních služeb. : 30.-31.5.2001; Míčovna Pražského hradu, Praha. / [Jiří Halouzka ... et al.] - Praha : Tate International, 2001. - x, 210 s. : il. - brož.

Information Security Summit : trendy a výzvy moderních finančních služeb. : 29.-30.5.2002, Praha. - Praha : Tate International, 2002. - viii, 206 s. : il. - brož.

Infosystems for Agriculture and Forestry : 8th annual conference Problems of Grants in Agriculture. : Seč u Chrudimi, Mar11.-12.3.2002. : proceedings of the conference. - 1st ed. - Praha : Help Service - Education, 2002. - 221 s. : il. - brož.

Internet na dlani : průvodce pro začátečníky. / Petr Příhoda, Jiří Zacpal - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 115 s. : il. - brož.

Internet nejen pro ekonomy : jak hledat a najít. / Jiří Bráza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 119 s. : il. - brož.

Internet pro děti / Oldřich Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 67 s. : il. ; 23 cm - váz.

Internet pro studenty : výukové programy, referáty a seminární práce, zpracované maturitní otázky z mnoha oborů, au-pair, brigády a studium v zahraničí, seznámení, chaty, hry a zábava. / Petr Řezníček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 92 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.
Internet pro učitele : výukové programy zdarma, zdroje pro přípravu na výuku, magazíny a stránky pro učitele, knihovny a konference, školské instituce. / Oldřich Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 92 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Jakub Arbes novinář / Jaroslava Janáčková ; Obálka a graf. úprava Nina Roháčová - 1. vyd. - Praha : Novinář, 1987. - 213 s. : [14] s. fot. ; 17 cm - Váz.

Java : začínáme programovat. / Tomáš Pitner - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 222 s. : il. - brož.

Jindřichohradecké muzeum / [František Fürbach ; fotografie Stanislav Maxa, Jaroslav Maleček]. - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 2002. - [20] s. : il. ; 21 cm - brož.

Junák - svaz skautů a skautek ČR - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Jüdische Volkstimme 1919-1934 : [thematische und sprachliche Analyse]. / Miroslava Kyselá - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 167 s. - brož.


Katalog vín : GUTEA. / [sestavili Daniel Szilva, Viktor Voda] - Brno : GUTEA, 2002. - 50 s. : il. - Brož.


Kde najít na internetu hudbu / Pavel Nič - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 95 s. : il. - brož.

Kdo byl Jaroslav Diblík : Podbezdězský buditel. : k nedožitým 75. narozeninám (16.6.1927-12.12.1999). / Miroslav Sígl - Okna u Doks : Vydavatelství Místních novin Podbezdězí, 2002. - 142 s. : il. - brož.

Kdo víc vsadí, ten víc bere, aneb, Pravdivé příběhy a jiné výmysly o Michalu Horáčkovi / Ladislav Verecký - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 269 s. : il. + 1 CD. - váz.

Knižnica významného polského šlachtica a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka / Klára Komorová - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 153 s. : il. - brož.

Kognice a umělý život : sborník 2. česko-slovenského semináře. : 13.-16.5.2002, Mílovy. : sestavili Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - vi, 264 s. : il. - brož.

Konspirační čítanka / [uspořádali] Al Hidell, Joan d'Arc ; [z anglického originálu přeložil Petr Pálenský]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2002. - 444 s. ; 21 cm - váz.

Léčiva v Evropské unii / [na základě materiálů Evropské unie zpracovali Alfred Hera, Jiří Bureš] - Brno : Noviko, [2001]. - 86 s. - brož.

Linux Hackerské Útoky : bezpečnost Linuxu tajemství a řešení. / Brian Hatch, James Lee, George Kurtz ; [překlad z angličtiny Jan Kuklínek, Lukáš Paulíček]. - Praha : SoftPress, 2002. - 576 s. : il. ; 24 cm - brož.

Macromedia Flash jednoduše : pro verze 4,5,MX. / Zdeněk Schneider - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 104 s. : il. ; 21 cm - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: květen 2002 včetně 7. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Masarykovo muzeum v Hodoníně - Hodonín : Masarykovo muzeum, [2002]. - 1 složený list : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Mezi textem a obrazem : miscellanea z historie emblematiky. / Lubomír Konečný - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 260 s. : il. - brož.

Microsoft FrontPage verze 2002 / [z angličtiny přeložil Jan Gregor] - Vyd. 1. - Brno : Mobil Media, 2002. - 344 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Power Point 2002 : uživatelská příručka. / Ivo Magera - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 363 s. : il. - brož.

Microsoft Visual Basic .NET : krok za krokem. / Michael Halvorson ; [překlad Jan Pokorný]. - Vyd. 1. - Brno : Mobil Media, 2002. - 680 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Windows XP : na první pokus. : ilustrovaný průvodce. / Radek Maca - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 192 s. : il. - brož.


Microsoft Windows XP : uživatelská příručka. / Jan Bednařík, Jiří Hlavenka, Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xi, 384 s. : il. - brož.

Mistrovství v AdobeR PhotoshopR 6 Sv. 1. / Gary David Bouton ... [et al.] ; [z anglického originálu přeložili Ladislav Valík ml., Martin Bartel]. - Praha : SoftPress, 2002. - 560 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Mistrovství v AdobeR PhotoshopR 6 Sv. 2. / Gary David Bouton ... [et al.] ; [z anglického originálu přeložili Ladislav Valík ml., Martin Bartel]. - Praha : SoftPress, 2002. - 444 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

Mistrovství v 3ds maxR 4 Sv. 1. / Kim Lee ; [z anglického originálu přeložili Ondřej Dobiášek, Miroslav Res]. - Praha : SoftPress, 2002. - 544 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Mistrovství v 3ds maxR 4 Sv. 2. / Kim Lee ; [z anglického originálu přeložili Ondřej Dobiášek, Miroslav Res]. - Praha : SoftPress, 2002. - 352 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.
Místní orgány a programy EU 8. aktualizace. / Jana Ďurovcová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Moderní databáze 2002 : 17. ročník. : 20.-21. června 2002, Mělník, Hotel Ludmila. - Praha : Komix, 2002. - 140 s. : il. - brož.

Myslíme v jazyku C# : knihovna programátora. / Tom Archer ; [z anglického originálu přeložil Jiří Hynek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 307 s. : il. - brož.

Nevyjasněné záhady : II. tisíciletí. / Petr Vokáč - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 2002. - 203 s. : il. - váz.

Objektový přístup v databázových systémech / Vojtěch Merunka - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 158 s. : il. - brož.

Od pancéřové pěsti k pancéřové vestě : šedesát let (ne)žurnalistických vzpomínek. / Dick Verkijk ; [z nizozemského originálu přeložila Petra Schürová]. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 337 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Office XP : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 432 s. : il. ; 24 cm - brož.

Páté setkání s tajemstvím : záhady české minulosti. / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - 206 s. : il. ; 21 cm - váz.

PDA - Kapesní počítače pro každého / [Ivan Trnečka] - Brno : Mobil Media, 2002. - 296 s. : il. ; 23 cm - brož.

PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací / Luke Welling, Laura Thomson ; [z anglického originálu přeložili Martin Minář a Libor Jelínek]. - Praha : SoftPress, 2002. - 718 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PHP pro úplné začátečníky / Jakub Mach - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xi, 128 s. ; 23 cm - brož.


Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně : technická pravidla. : schválena dne: 21.3.2002. - Praha : GAS, 2002. - 37 s. : tab. - brož.

Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. / Josef Basl - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 142 s. : il. - brož.

Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva : [8. mezinárodní seminář CASLIN]. : 27.-31. května 2001 Beroun, Česká republika. / [odpovědná redaktorka Bohdana Stoklasová] - 1. vyd. - Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, 2002. - 157 s. : il. - brož.

Posloucháme hudbu s programem Winamp / Miroslav Klíma - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 99 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Postavte si PC / Zdeněk Vrátil - 12., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : BEN : Gethon audio and computer, 2002. - viii, [192] s. : il. ; 23 cm - brož.

Proceedings University of West Bohemia : [section 1: Natural and engineering sciences. : section 2: Social sciences. / editor chief Vladimír Zeman] 2001. - Plzeň : University of West Bohemia, 2002. - 252 s. : il. - brož.

Process control 2002 : proceedings the 5th international scientific - technical conference. : 9-12 June 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic. / [redaktor Stanislav Krejčí] - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2002. - 250 s. : il. - brož.

Programovací jazyk : cvičení. / Šimon Nešvera - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 114 s. : il. - brož.

Programová podpora mikropočítačových měřících a řídících systémů : souhrn disertační práce. / Marek Babiuch - 1. vyd. - Ostrava : VŠB Technická univerzita, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Programy kvality a standardy léčebných postupů : praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. Základní dílo včetně 2. aktualizace - stav: červen 2002. / Aleš Bourek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Průvodce českou společností, aneb, Hvězdy trochu jinak / Zdeněk Jůzek, Jaroslav Tatek - Praha : Eminent, 2001. - 108 s. : il., portréty ; 20 cm - váz.

První kroky s počítačem / Jiří Hlavenka, Petr Samšuk, Pavel Roubal - 8. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - 141 s. : il. - brož.

Přecházíme na Visual FoxPro 7.0 : kompletní průvodce změnami a novinkami oblíbeného programátorského nástroje. / Tamar E. Granor, Doug Hennig, Kevin McNeish ; [překlad Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xx, 239 s. : il. ; 23 cm - brož.

Předzvěsti, předchůdci, precedenty: pokračující vliv 19. století na moderní texty a kontexty : sborník příspěvků. : Univerzita Pardubice, 23.-24.10.2001. / Šárka Bubíková, Michael M. Kaylor (ed.) - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 113 s. : il. - brož.

Příběh jednoho Němce : vzpomínky na léta 1914-1933. / Sebastian Haffner ; z německého originálu přeložila Jana Zoubková. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 229 s. - váz.


Případové studie jako součást pedagogické praxe : [metodika]. / M. Musilová - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 36 s. - brož.

Psáno osudem a politikou / Sylva Součková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 285 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Půvab arabské kaligrafie / Charif Bahbouh - Vyd. 1. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2002. - 171 s. : il. - brož.

Řízení jakosti / Arnošt Trávník - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 196 s. : il. ; 29 cm - brož.

Řízení podnikových změn / Josef F. Palán a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 256 s. : il. - brož.

Sbírka rukopisů metropolitní kapituly Olomouc : soupis iluminací 10.-18.století. : katalog. / zpracoval Štěpán Kohout - Opava : Zemský archiv v Opavě, 2001. - 84 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Řízení a ekonomika podniků; Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství; Management; Odvětvová a podniková ekonomika; Regionální a sociální rozvoj; Informační management; Systémové inženýrství : Praha, 19.2.2002. / [sestavila Ivana Tichá] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 31 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Seznam publikací : Univerzita Pardubice. 2000. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 209 s. : tab. - brož.

Seznam publikací : Univerzita Pardubice. : University of Pardubice. 2001. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 218 s. : tab. - brož.

Simulační programy pro elektroniku / Robert Láníček - 2. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2002. - 119 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 43. 2001. / [redakční rada Bohuslav Beneš ... et al.] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2002. - 292 s. : il., fot. - brož.

Slovensko na prahu budúcnosti : informačné technológie ako projekt národnej prosperity. / Peter Sobotka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 110 s. : il. ; 23 cm - brož.

Sociální a ekonomické prostředí Evropské unie / Jitka Kloudová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 93 s. ; 29 cm - brož.

Soutěž studentské tvůrčí činnosti "Student FCH 2001" : [Brno, 24.5.2001]. : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 228 s. : il. - brož.


Staň se milionářem na internetu : co a jak se prodává na internetu. : kde je nejlepší začít. : jak vyděláš na internetu. / Adam Abder - Olomouc : Fontána, 2001. - 253 s. : il. - brož.


Student EEICT 2002 : proceedings of 8th conference. : papers written by postgraduate students. Vol. 2. / [editoři David Řezáč, Dalibor Zacios] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 248 s. : il. - brož.

Student EEICT 2002 : proceedings of 8th conference. : papers written by postgraduate students. Vol. 3. / [editoři David Řezáč, Dalibor Zacios] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - s. 251-524 : il. - brož.

Student EEICT 2002 : proceedings of 8th conference. : papers written by pre-graduate students. Vol. 1. / [editoři David Řezáč, Dalibor Zacios] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 242 s. : il. - brož.

Systémové přístupy 2001 : principy, vývoj a přínosy. : pracovní konference Praha, prosinec 2001. / editovali Antonín Rosický, Stanislava Mildeová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 140 s. : il. ; 25 cm - brož.

S4P - Science for Practice : program IA ČR pro podporu využití badatelských poznatků v praxi. / Ivan Dobiáš - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 27 s. : il. - brož.

Tajemné příběhy zemí Koruny české Část 1. Kamenné oči / Irena Šindlářová - Olomouc : Fontána, 2001. - 166 s. : il. - váz.

Také ty žiješ věčně : [podivuhodné výsledky moderní nauky o umírání]. / Bernard Jakoby ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 195 s. ; 19 cm - váz.

Technika počítačů 1 / Petr Michalík - Vyd. 4., upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 97 s. : il. - brož.

Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů / Oldřich Bilík, Martin Vrabec - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 128 s. : il. ; 30 cm - brož.

Testy k přijímacím zkouškám : Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. [2002]. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 141 s. : tab. - brož.

Učebnice AutoCADu 2002 / Petr Fořt, Jaroslav Kletečka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xvi, 364 s. : il. - brož.

Učebnice programování ATMEL s jádrem 8051 / Václav Vacek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 141 s. : il. ; 22 cm - brož.

Učená společnost České republiky / [redakce Jiří Grygar] - Nymburk : VEGA-L, 2002. - 64 s. : il. - brož.

Ústav archeologické památkové péče Brno : výroční zpráva. 2001. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2002. - 83 s. : il., fot. - brož.


Úvod do výzkumné práce / Petr Řezáč - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 62 s. ; 29 cm - brož.


Úvod do .NET Framework / Jan Pokorný - 1. vyd. - Brno : Mobil Media, 2002. - 366 s. : il. - brož.

Vědecké publikace 2001 - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 35 s. - brož.

Video na počítači / Jan Juřica - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 198 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Virtuální realita a knihovny : překlady zkrácených příspěvků (výtahů) ze zahraničního odborného tisku doplněné studií Jindřicha Pilaře "Internet, nové informační technologie a knihovny". / sestavil, vybral a přeložil Miroslav Ressler za jazykové spolupráce Miloše Kopala - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2001. - 106 s. - brož.

Výpravy do přírody / Jiří Červinka - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výroční zpráva Junáka za rok 2001. / [Zdeněk Šálek a TDC] - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 32 s. : il. - brož.

Vývoj IS/IT : sylaby k přednáškám. / Petr Doucek, Helena Palovská, Erik Dianiš - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 79 s. : il. - brož.

Windows XP : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Pavel Roubal - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Word : časté operace. / Tomáš Šimek - Praha : GComp, 1999. - 94 s. ; 16 cm - brož.

WSCG '2002 : posters. : the 10-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2002 in co-operation with Eurographics. : University of West Bohemia Plzen, February 4.-8., 2002. : conference proceedings. / edited by Vaclav Skala - Plzen : University of West Bohemia, [2002]. - 72 s. : il. - Brož.

WSCG '2002 : short communication papers. : the 10-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2002 in co-operation with Eurographics. : University of West Bohemia Plzen, February 4.-8., 2002. / edited by Vaclav Skala : conference proceedings. - Plzen : University of West Bohemia, [2002]. - 174 s. : il. - Brož.

WSCG '2002 : the 10-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2002 in co-operation with Eurographics. : University of West Bohemia Plzen, February 4.-8., 2002. : conference proceedings. Volume 1. / edited by Vaclav Skala - Plzen : University of West Bohemia, [2002]. - vi, 294 s. : il. + 1 CD-ROM. - Brož.

WSCG '2002 : the 10-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2002 in co-operation with Eurographics. : University of West Bohemia Plzen, February 4.-8., 2002. : conference proceedings. Volume 2. / edited by Vaclav Skala - Plzen : University of West Bohemia, [2002]. - s. 295-566 : il. - Brož.


XHTML : průvodce vývojáře. : přehledný a podrobný průvodce novým XHTML standardem pro tvorbu webových stránek. / Frank Boumphrey ... [et al. ; překlad Hana Holoubková ... et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Mobil Media, 2002. - 479 s. : il. - brož.


Záhady a otazníky starých pověstí českých : historické otazníky]. / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2001. - 185 s. - brož.

Základy informatiky / Jana Klečková - 2. přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - viii, 186 s. : il. - brož.

Základy jmenného popisu informačních pramenů : programovaný učební text. : experimentální verze. : určeno pro posl. fak. sociálních věd a publicistiky. Sv. 1. / Autorky: Hana Vodičková, Marie Kindlmanová - 1. vyd. - Praha : SPN, 1971. - 293 s. : [18] příl. ; 4° -
Základy jmenného popisu informačních pramenů : programovaný učební text. : experimentální verze. : určeno pro posl. fak. sociálních věd a publicistiky. Sv. 2. Přílohy / [Autorky:] Hana Vodičková, Marie Kindlmanová - 1. vyd. - Praha : SPN, 1971. - 60 s. ; 4° -
Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta humanitních studií. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracoval Ivan Koutecký] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : 3902 Inženýrská informatika. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 34 s., příl. - brož.

Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : 3918 Aplikované vědy a informatika - studijní plány. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 95 s., příl. - brož.
Zemědělské poradenství v ČR a zemích EU s důrazem na pícninářství : sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. : 19.2.2002. / [předseda redakční rady a vedoucí autorského kolektivu Jaromír Šantrůček] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 130 s. : il. ; 21 cm - brož.

Znalostní management : tvorba, organizace a využití znalostí. / sestavovatelé sborníku Peter Mikulecký, Josef Hynek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Klimenta / k vydání připravil a z latinského originálu přeložil Karel Beránek - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2002. - xiv, 63 s. - brož.

Zpráva o činnosti : Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze-Ruzyni. : Research Institute of Agricultural Engineering, Prague. 2001. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2002. - 95 s., obr. příl. : il. - brož.

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows XP / Michal Politzer, Jakub Pecha - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxix, 299 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

100 let Včelařského spolku v Rosicích u Brna : 1901-2001. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2001. - 71 s. : il. - brož.


11th September - mezinárodní internetový komunikační výzkum / Hynek Jeřábek, Eva Veisová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 60 s. : il. ; 29 cm - brož.


222 tipů a triků pro vypalování CD / Jakub Lohniský - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xvi, 94 s. : il. - brož.

30 let výstavní síně Masné krámy : 1972-2002. / [Jana Potužáková] - Plzeň : Západočeská galerie, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 20 x 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist