Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za březen-duben 2002

Advanced batteries and accumulators : 2nd ABA Brno 2001. : international conference. : Juny 17th - Juny 21st 2001. / [edited by Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková, Vítězslav Novák] - Brno : Technical University, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Aktualizace Národní kmitočtové tabulky : (změna plánu přidělení kmitočtových pásem). - Praha : Nadatur, 2001. - 148 s. - brož.

Aktuální poznatky v oblasti jakosti zemědělské a potravinářské produkce : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. : Brno, 7.-8.11.2001. / editor Barbora Badalíková - Vyd. 1. - Troubsko[Praha] : Výzkumný ústav pícninářský : Komise jakosti rostlinných produktů ORV ČAZV, 2001. - 282 s. : il. - brož.

Anaerobie 2001 : konference. : Klatovy, 2.-3.10.2001. - [Praha][Bratislava]Klatovy : Asociace čistírenských expertů České republiky : Asociácia čistírenských expertov Slovenskej republiky : K&H Kinetic, 2001. - 175 s. : il. - brož.

Analýza a kalkulace v cestovním ruchu / Milan Němčanský - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 306 s. : tab. - brož.

Anglicko-český letecký slovník / Ivan Řáda - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2001. - 415 s. ; 21 cm - váz.

Annals of Warsaw Agricultural University : food technology, nutrition and consumer sciences. No. 22. 2000. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 2000. - 185 s. : il. -

Antény a šíření rádiových vln : přednášky. / Dušan Černohorský, Zdeněk Nováček - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 146 s. : il. - brož.

Aplikovaná reologie / Miroslav Maňas, Jiří Vlček - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Automatizace a kybernetika II / Daniel Novák, Ján Pavlovkin - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 73 s. : il. - brož.

Automobil v podnikání / Karel Janoušek, Dagmar Fitříková - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 367 s. - brož.

Auto-HiFi / Ivo Pajorek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 101 s. : il. - brož.

A mnoho lidí zemřelo-- : pravda o biologických válkách. / Tom Mangold, Jeff Goldberg ; [z anglického originálu přeložila Lucie Součková. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 421 s. ; 21 cm - váz.

Babo raď!, aneb, Kterak si pomoci v domácnosti / Hana Kadlecová - Praha : Plejáda, 2001. - 93 s. : il. - váz.


Baby kuchařka / ilustroval Antonín Stoják - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 43 s. : barev. il. - váz.


Básník Jakub Deml v Tasově / Stanislav Vodička - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Torst, 2001. - 207 s. : il. - váz.

Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 8-01 a předběžná energetická bilance). : (processing results of the yearly statistical report EP 8-01 and the preliminary energy balance). 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 38 s. : il. - brož.

Building materials 10 : materials and testing methods. / Alena Vimmrová, Jaroslav Výborný - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Byty a bytové domy : provoz, údržba, opravy. : průvodce pro majitele, provozovatele a uživatele. : katalog firem, které vám pomohou. / Petr Anton, Stanislav Goller - Vyd. 1. - Praha : Svoboda servis, 2001. - 131 s. - brož.

Cementace a nitridace : Brno, 27.-28.11.2001. : sborník přednášek. - Praha : Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2001. - 191 s., 10 obr. na příl. : il. - brož.

Continuous casting of billets : 4th international metallurgical conference. : the conference proceedings. : Třinec, Czech Republic. : 30th, 31st October and 1st November 2001. / chairman of the board J. Cienciala - Třinec : T-print, 2001. - 303 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Contributions to experimental investigation of engineering materials and structures / editor Petr Konvalinka - Prague : Technical University, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Co (ještě) nevíte o výživě (i ve sportu) : doplněno ukázkovými recepty. / Petr Fořt - 1. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 2001. - 190 s. - váz.

Cukrářská výroba II : pro 2. ročník učebního oboru Cukrář, Cukrářka. / Ludvík Bláha, Věra Conková, František Kadlec - 3., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 2001. - 174 s. : il. - brož.

Cukrářská výroba I : pro 1. ročník učebního oboru Cukrář, Cukrářka. / Ludvík Bláha, Věra Conková, František Kadlec - 3., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 2001. - 155 s. : il. - brož.

CZ-Intermodal 2001 : 3. konference s mezinárodní účastí. : 18.10.2001, Praha. / [odpovědný redaktor Tatiana Molková] - Vyd. 1. - Praha : ARIP, 2001. - 43 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Čaj mnoha chutí : historie, příprava, recepty, občerstvení podávaná k čaji. : 91 receptů. / Oldřich Dufek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 71 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Česká republika : mapa PSČ. - 2. vyd. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 59 x 96 cm. - brož.

Česko-anglický technický slovník A-O. / Tomáš Zahradníček - Ostrava : Montanex, 2001. - 628 s. - soubor

Čínská kuchařka : 131 receptů. / Lenka Mahelová, Barbora Dlapová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 93 s., [8] s. obr. příl. - brož.


Číslicové zpracování signálů v prostředí MATLAB / Jiří Kozumplík, Radim Kolář, Jiří Jan - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Dams in Czech Republic 2000 - Prague : Czech National Committe on Large Dams, 2001. - 95 s. : il. (většina barev.) - brož.

Dezerty a cukroví : zlatá kniha Mary Berryové. / [z anglického originálu přeložily Jitka Minaříková a Karla Poupová] - 5., čes. vyd. - Praha : Slovart, 2001. - 264 s. : barev. il. - váz.

Dělená strava podle krevních skupin / Christopher J. Hammond ; [z německého originálu přeložila Alena Bezděková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 96 s. : barev. il. - váz.
Dělená strava ; [překlad Dagmar Steidlová]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 168 s. - váz.

Dílo Vladimíra Drápala a Mistrů uměleckého slévárenství v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity / editor Jaroslav Malina - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : CERM : NAUMA, 2001. - 112 s. : barev. il. - Akademické nakl. CERM ; váz.

Dítě v náhradní rodině : nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině. / Caroline Archerová ; [z anglického originálu přeložila Petra Vlčková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 119 s. : il. - brož.

Dlouhodobá perspektiva energetického hospodářství České republiky a uplatnění elektrického vytápění v liberalizovaném trhu s elektřinou : sborník přednášek ze semináře. : 14.11.2001, Praha. / [editor Tomáš Pavlis] - Praha : Česká energetická společnost, 2001. - 72 s. : il. - brož.
Domácí výroba alkoholických a nealkoholických nápojů / Pavel Dvořák - Vyd. 1. - Třebíč : Drahomír Rybníček, 2001. - 161 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Dopravní stavby : kolejová doprava. / Hana Krejčiříková, Helena Špačková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 75 s. : il. - brož.

Ein Mikro-Waageverfahren zur kontinuierlichen Bestimmung der Sublimationsgeschwindigkeit während der Gefriertrocknung / Claudia Monika Roth - , 2000. - 153 s. : il. - Brož.

Ekonomika dopravního podniku / Vlastimil Melichar, Jindřich Ježek - 2., přeprac. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 176 s. : tab. - brož.

Ekonomika ve stavebnictví 20 : ceny, náklady, kalkulace. / Anna Kadlčáková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 206 s. : il. - brož.

Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy / Petr Klínský, Otto Münch - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2001. - 215 s. : il. - brož.

Electronic properties of diamond interfaces / Florian Maier - , 2001. - ii, 134 s. : il. - Brož.

Elektrická trakce II. / Jiří Danzer - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 74, 49, 49 s. : il. - brož.


Elektronická měřící technika / Miloslav Čejka, Vladislav Matyáš - Vyd. 3. - Brno : Vutium, 2001. - 140 s. : il. - brož.

Elektronika : součástky a obvody, principy a příklady. / Jan Vobecký, Vít Záhlava - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Elektronika : (digitální část). / Josef Petřík, Karel Rauner - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 106 s. : il. - brož.

Elektronika : (fyzika a analogová část). / Karel Rauner - 2., upr.vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 197 s. : il. - brož.

Encyklopedie koření, bylinek a pochutin : jedinečné recepty mnoha chutí. / Elisabeth Lambertová Ortizová ; [přeložily Dana Čížková, Lenka Šplíchalová]. - Praha : Slovart, 2001. - 288 s. : il. - váz.

Energetické hospodářství České republiky v číslech 1996-2000. - Vyd. 1. - Praha : Koneko, 2001. - 95 s. : il. - brož.

Energetické stroje / Václav Voráček, Jaroslav Dobrozemský, Jarosalv Kaminský - 1. vyd. - Ostrava : VŠB Technická univerzita, 1985. - 210 s. -

Energetika v roce : výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 10-01. : processing results of the yearly statistical report EP 10-01. 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 158 s. : il. - brož.

Energie pro malé obce Část 1. Energetické zdroje, technologie a životní prostředí / Bedřich Duchoň, Květa Remtová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 72 s. - Brož.
Energy economy Czech Republic in numbers 1996-2000. - 1st Ed. - Prague : Koneko, 2001. - 95 s. : il. - brož.

EPVE 2001 : elektrické pohony a výkonová elektronika. : Brno, 13.-14.11. 2001. : celostátní konference. / [editoři Jiří Skalický, Zdeněk Feiler, Martin Maňa] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 242 s. : il. - brož.

European dietary trends from past to present : proceedings of the symposium at the IV. international congress of Aleš Hrdlička. : August 31. - September 4., 1999; Prague and Humpolec, Czech Republic. / edited by Václav Smrčka, Ian Tattersall - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 2001. - 130 s. : il. - Brož.

Expedice Monoxylon : pocházíme z mladší doby kamenné. / Radomír Tichý - Hradec Králové : Společnost experimentální archeologie, 2001. - 222 s. : il., mapy - brož.

Fairey Fulmar : Mks.I, II, NF Mk.II, TT Mk.II. / Michal Ovcacik, Karel Susa - 1st Ed. - Prague : Mark I, 2001. - 28 s., obr. příl. : il. + 1 příl. - brož.


Faktoring - alternativní možnost pro financování podnikatelské činnosti v zahraničním obchodě / Alexej Sato - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 22 s. : il ; 21 cm - brož.


Faktory úspěšnosti podniku 2001 : sborník referátů z mezinárodní konference konané 9. listopadu 2001 v Brně. / Jiří Lanča, ed. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 176 s. - brož.
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracovala Dagmar Militká] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 57 s. : il. - brož.

Fakulta strojní : informace o studiu. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 90 s. : il. - brož.

Fakulta textilní : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracoval Miroslav Prášil] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 42 s. : il. - brož.

Finance podniku / Miloš Konečný - Vyd. 3., upr. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 77 s. - brož.

Financování a obchodování se zemědělskými komoditami v současných podmínkách ČR prostřednictvím Internetu : Brno, 24.10.2000. : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 50 s. - brož.

Haswellovy lokomotivy StEG s vnějším rámem / Radoslav Kolomý, Pavel Stejskal, Jaromír Zelenka - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 49 s. : il. + 2 příl. - brož.

Historický let ing. Jana Kašpara : vydáno u příležitosti 90. výročí historického letu ing Jana Kašpara (1911-2001). / Václav Borovan - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2001. - 51 s. : il. - brož.

Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinárních předpisů : sborník XI. semináře. : Kutná Hora, září 2001. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracoval Josef Sixta] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 37 s. : il. - brož.

Hotel guide : hotely a ubytování, kongresová centra, restaurace, kempy, lázně. 2002. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xvii, 586 s. : il. - brož.

Hutní keramika : Rožnov pod Radhoštěm, 2.-3. října 2001. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : Marq, 2001. - 141 : il. - brož.

Hydraulische Schwingungen in Rohrleitungen durch Drehkolbenpumpen / Robert Walter Kozmiensky - , 2001. - iv, 214 s. : il. - Brož.

Hygienizace kalů : přednášky ze semináře. : Praha, 6.12.2001. - Praha : Asociace čistírenských expertů České republiky, 2001. - 125 s. : il. - Brož.


ICPM 2001 : 1. mezinárodní kongres Přesné obrábění. : sborník přednášek. : 5.-7.9.2001; Ústí nad Labem, Czech Republic. / [editor Tomáš Hrala] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 301 s. : il. + 2 příl. - brož.


Influence of FACTS devices on voltage stability of power systems and wheeling transactions / Helmuth Victor Hitzeroth - , 2001. - xxii, 218 s. : il. - Brož.

Informační technologie pro praxi : Dům energetiky, Ostrava 13. září 2001. / [Milena Tvrdíková, Jan Ministr a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : Marq, 2001. - 82 s. : il. - brož.

Information and Communication Technology in Education 2001 : Rožnov pod Radhoštěm, 18th-21th September 2001. : proceedings. / editor Erika Mechlová - Ostrava : University of Ostrava, 2001. - 271 s. : il. - brož.

Instalace vody a kanalizace I : pro 1. ročník UO Instalatér. / Miroslava Trnková - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 155 s. : il. - brož.

Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU / Jaroslav Světlík - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 134 s. - brož.

Jak motivovat druhé / Robert Heller ; [z aglického originálu přeložili Miroslav Koláč a Jiří Matas]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2001. - 72 s. : barev. il. - váz.

Jak pečovat o automobil a udržet jeho hodnotu / Mischa Berghoff ; [z německého originálu přeložil Vladimír Němec]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xi, 110 s. : il. - brož.
Jaro v kuchyni : recepty čtenářů. / [přeložila Karina Szücsová] - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Aradan, 2001. - 96 s. : barev. il. - brož.

Jednoduché účetnictví : klíč řešení úloh k 2. vydání pracovního sešitu. / Hana Čermáková - Ostrava : Mirago, [2001]. - 24 s. - brož.

Jemné a pikantní minutky / Miloslav Nosovský - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2001. - 90 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Jesenické zlaté stezky / Viera Večeřová, Josef Večeřa - Jeseník : Pinka, 2001. - 110 s. : il., mapy - v knize neuvedeno ; brož.

Kinetische Untersuchungen der Reaktionen von Ni(0)-Komplexen mit ungesättigten Substraten / Helmut Weiss - , 2001. - 113 s. : il. - Brož.

Knihařství a knižní vazba III. / k vydání připravil Pavel Káňa - V roce 2001 3. vyd. - Brno : Knihař, 2001. - 162 s. - brož.

Komentář k zákonu o účetnictví / Hana Březinová - Praha : Svaz účetních, 2001. - 83 s. - Brož.

Kovářství : Zákl. učivo pro výcvik kovářů v praxi a pomůcka k odb. školení dorostu. : Určeno pro dělníky, učně a studenty. / [Autor:] František Drastík - 1. vyd. - Praha : SNTL, 1960. - 99, [1] s. ; 8° -


Krby / Václav Vlk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 140 s. : il. - brož.


Kreativní účetnictví : zneužívání účetnictví - možnosti a meze. / Lenka Krupová - Praha : Komora auditorů ČR, 2001. - 64 s. : tab. - brož.

Kuchařka babičky Chadimové / Ivan Chadima - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 138 s. : il. - váz.

Kuchařka pro aktivní : 87 receptů. / Joanna Lapucha ; [z polského originálu přeložila Karina Szücsová]. - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Aradan, 2001. - 96 s. : barev. il. - brož.

Kuchařka při onemocnění žaludku a dvanáctníku : 91 receptů. / Vladimíra Havlová, Petr Wohl - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 85 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Kuchyně staré Šumavy : staré i novější receptury a mnohé další čtení o Šumavě a Pošumaví. / Václav Malovický - 3. vyd. - Praha : MMM, 2001. - 191 s. : il. - váz.

Kybernetika v řízení / Jan Hron - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2001. - 113 s. : il. - brož.

K rozhlasové historii a teorii : sborník příspěvků z jarního semináře 2001, pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky UK, FSV. / [redakční rada Jiří Hraše ... et al.] - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2001. - 49 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Landwirtschaftliche Betriebslehre I / Karel Tomšík - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 93 s. - brož.

Ledová pustina : tragická plavba lodi Karluk v roce 1913. / Jennifer Nivenová ; [z anglického originálu] přeložil Viktor Faktor. - Praha : Metafora, 2001. - 347 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Letadla : nejvýznamnější současné i historické typy. / Riccardo Niccoli ; [z německého originálu přeložil Václav Klumpar]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 224 s. : barev. il. - váz.

Letecká opravárenská základna Čáslav 1956-2001 - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 23 s. : il. (převážně barev.) - brož.

Léčíme se čajem lapacho : nápoj ze stromu bohů. / Walter Lübeck ; přeložila Jana Pecharová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 99 s. : il. - brož.

Léčíme se čajem maté : nápoj bohů i moderní lék. / Kateřina Rubášová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 92 s. - brož.

Léto v kuchyni : recepty čtenářů. : 88 receptů. / [sestavily Maria Grzymska, Janina Nicewicz-Kosinska ; z polského originálu přeložila Karina Szücsová]. - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Aradan, 2001. - 96 s. : barev. il. - brož.

Libri 2001 : 16. knižní výstava. : 7. literární festival. : Výstaviště Flora Olomouc, 25.-27.10.2001. / [úvodní text Vladimír Pokorný] - [Olomouc : Výstaviště Flora, 2001]. - 71 s. : barev. il. - Brož.


Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia : sborník prací ze VII. mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch '99. : Ostrava, 27.-30.10.1999. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 114 s. - brož.


Logistický management 2. / Bohumil Řezníček a kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 173 s. : il. - brož.

LOGI 2001 : konference s mezinárodní účastí. : 19.10.2001, Praha. / [odpovědný redaktor Tatiana Molková] - Vyd. 1. - Praha : ARIP, 2001. - 35 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Malujeme a tapetujeme / Julian Cassell, Peter Parham ; [z anglického originálu přeložil Jiří Škácha]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 111 s. : barev. il. - váz.

Malý slovník z hudební akustiky a hudební elektroniky / Václav Syrový - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2001. - 68 s. - brož.

Maminčino cukroví : vánoční, velikonoční, sváteční. / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2001. - 106 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Management inovací / František Bartes - Vyd. 4., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 89 s. : tab. - brož.

Management prodeje / David Jobber, Geoff Lancaster ; [z anglického originálu přeložil Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xvi, 431 s. - brož.

Management v poštovních službách / Vratislav Kroužecký - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 60 s. - brož.

Managing people / František Hroník - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2001. - 156 s. : il. - brož.
Marketingová komunikace : metodika komunikačních aktivit na podporu realizace projektů prevence kriminality na místní úrovni s použitím principů marketingové komunikace. / [zpracovala Jarmila Pecháčková] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 63 s. - brož.

Materiály II : pro 3. ročník oboru Kosmetička. / Miroslav Zahradník - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 103 s. - brož.

Mechatronics, robotics and biomechanics 2001 : 3rd international conference. : 10.9.-12.9.2001; Třešť, Czech Republic. / editors Vladimír Kotek, Ctirad Kratochvíl, Zdeněk Ehrenberger - 1st Ed. - Brno : University of Technology : CERM, 2001. - 328 s. : il. - brož.

MendelNet 2000 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 402 s. : il. - brož.

Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod : ze dne 19.4.2001. / zodpovědný řešitel Josef Andres - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2001. - 38 s., barev. příl. - brož.

Metody posuzování rizik / Juraj Sinay, Milan Oravec, Hana Pačaiová ; [ze slovenského originálu přeložil Josef Ondroušek]. - Praha : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, [2001]. - 23 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní obchodní jednání / Miroslava Zamykalová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 49 s. ; 21 cm - brož.


Milion lidských očí : Jurij Alexejevič Gagarin 1934-1968. / Přemysl Havlík - Vyd. 1. - Praha : The World Circle Foundation, 2001. - 137 s. : il. - brož.

Moc, vliv, autorita / Eva Bedrnová & Ivan Nový - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 126 s. - brož.

Modelové řešení úloh jakosti vody v síti vodních toků / Jaromír Říha, Jana Ošlejšková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2001. - 99 s. : il. - brož.

MOPP 2001 : modelování a optimalizace podnikových procesů. : 5. ročník mezinárodního semináře. : Plzeň, 8.11.-9.11.2001. - Plzeň : Západočeská univerzita : Západočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Moravská a česká vína : průvodce ročníkem 1999 a jeho hodnocení. / Eduard Postbiegl ... [et al.] - Olomouc : Votobia, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Moravská kuchařka : 227 receptů mnoha chutí a vůní. / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 128 s., [4] s. obr. příl. - brož.

Moučníky / Mária Hajková ; [ze slovenského originálu přeložila Hana Česalová]. - Vyd. 2., v Euromedia Group 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 323 s., [32] s. obr. příl. : barev. il. - váz.

Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu : soubor referátů z 2. pracovního semináře k řešení grantového projektu GA ČR č. 106/99/0362: Výzkum aplikovatelnosti výsledků projektu GA ČR z oboru technických věd s cílem jejich dalšího užití v českém průmyslu. : Praha, 2001. / řešitelský tým členů IA ČR ved. Jaroslav Exner - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2001. - 1 sv. (různé stránkování) : il. - brož.

Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví I) / Jana Fibírová a kol. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 347 s. : il. - brož.

Návody k laboratorním úlohám z předmětu Řízení technologických procesů / Dagmar Janáčová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Neobvyklé recepty sladkostí / Jiří Kareš - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2001. - 62 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Nízkofrekvenční elektronika : návody pro laboratorní měření. / Vlastislav Novotný - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 22 s. : il. - brož.

Nově zaváděné ČSN EN v oblasti bezpečnosti na AC a DC trakčních soustavách v aplikaci na České dráhy : Pardubice, říjen 2001. : sborník přednášek. / [Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 78 s. : il. - Brož.

Obchodní provoz pro střední odborná učiliště : obor prodavač. / Františka Kaplová - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 147 s. : il. - brož.


Obchodní zákoník v účetnictví a daních kapitálových společností v příkladech 2001 / Jana Kunešová-Skálová, Pěva Pokorná - Olomouc : ANAG, 2001. - 167 s. - brož.


Obchod, pohostinství a ubytování (1997-1999) / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Obkládáme / Julian Cassell, Peter Parham ; [z anglického originálu přeložil Jiří Škácha]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 111 s. : barev. il. - váz.

Oceňování podniku : metody, teorie a praxe. / Lubomír Lízal - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2001, dotisk. - 96 s. : il. - brož.

Ochrana a údržba veřejné zeleně : (vliv abiotických faktorů, škodlivých organizmů a chyb v pěstování na kvalitu veřejné zeleně). : Česká zemědělská univerzita v Praze, 25. a 26. září 2001. : výběr z referátů. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) + 1 disketa. - brož.

Odborné kreslení : pro 1. až 3. ročník učebního oboru Truhlář. / Richard Slavický - 3., nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 2001. - 94 s. : il. - brož.

Opravy automobilů Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup : diagnostika závad, montážní postupy oprav, seřizovací hodnoty. / Jiří R. Mach - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001 : sborník přednášek konference s mezinárodní účastí. : Břeclav, říjen 2001. / editoři Petr Hlavínek, Petr Prax - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Organizace a lidé / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 98 s. : tab. - brož.

Panel 2000 : vyhodnocení základních atributů podniků a podnikatelů registrovaných v roce 1999. 2000. / zpracoval Odbor statistických registrů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 25 s., 45 tab., 16 grafů. : il. - brož.

Peleškova zahrádkářská ročenka : čtení nejen pro zahrádkáře. 2002. / Stanislav Peleška a kolektiv - Praha : MAC, 2001. - 104 s. : il. - brož.

Plastko 2001 : sborník z mezinárodní konference. : Zlín 13.-15.6.2001. / [redakce Josef Šimoník] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 61 s. - brož.

Plzeň : plán města. - 2. vyd. - [Měř.] 1:16 000. - Praha : Freytag & Berndt, 2001. - 1 mapa. ; 68 x 98 cm. - brož.

Počítač pro každého : základní kurz - návody - rady. - Praha : Vogel Publishing, 1998-. -

Podnikatelský projekt / Miloslav Keřkovský - Vyd. 5. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 54 s. - brož.

Podniková ekonomika 3 : I. díl - daně. : II. díl - ekonomika. / Zdeněk Novotný ... [et al.] - 3., dopl. vyd. - Břeclav : Moraviapress, 2001. - 309 s. : il. - brož.

Podnikový management / Petr Němeček - Vyd. 7. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 86 s. - brož.


Podvojné účetnictví podnikatelských subjektů / Beata Blechová, Jana Janoušková - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 160 s. : tab. - brož.

Pokroky v materiálových vědách : sborník přednášek ze semináře konaného 24. září 2001 na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. / [zodpovědný redaktor Zdeněk Jonšta] - Ostrava : KOVOSIL, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Poplachové systémy : TNK 124. : sborník přednášek sekce A konference Kvalita v bezpečnostním průmyslu. : 14. a 15. listopadu 2001, Policejní akademie ČR, Praha. / [Zdeněk Juračka ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 86 s. : il. - Brož.

Poruchy a rekonstrukce staveb / M. Vlček ... [et al.] - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2001. - viii, 220 s. : il. - brož.

Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic / Jaroslav Kadlčák, Miloš Prostecký - 5., aktualiz. vyd. - Praha : Prontra, 2001. - 252 s. : il. - brož.

Praktikum z finančního účetnictví / Radim Linka, Petr Maneth, Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 113 s. - brož.

Principy a techniky managementu jakosti : modul 416 a1 - základy řízení jakosti. : IQA dokument A12. : RRC modul č. 416a1. / [M.J. Fox, J.F. Gentle ; překlad Petr Holec]. - Vyd. 1. - BrnoLondon : Vysoké učení technické : RRC, Business Training, 2001. - 78 s. : il. - brož.
Principy a techniky managementu jakosti : modul 416 b1 - standardy, dokumentace a audit systému řízení jakosti. : IQA dokument A12. : RRC modul č. 416b1. / [M.J. Fox, J.F. Gentle ; překlad z anglického originálu Petr Holec]. - Vyd. 1. - BrnoLondon : Vysoké učení technické : RRC, Business Training, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Provoz dep - 1. vyd. - Bratislava, 1984. - 291 s. : il., 3 vol. tb. -
Příklady a případové studie z marketingového řízení / Vojtěch Spáčil - 2. přeprac. vyd. - Ostrava : Repronis : Respond & Co., 2001. - 76 s. : il. - brož.

Příklady z podvojného účetnictví Díl 2. / Anna Fedorová, Alena Kocmanová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 162 s. : il. - brož.

Případové studie z manažerského účetnictví / Bohumil Král a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 85 s. : tab. + 2 příl.. - brož.

Příručka pro zkoušky elektrotechniků / Václav Honys - 2. vyd. - Praha : IN-EL, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Qualima Hradec Králové 2001 : 10. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů. : sborník přednášek. : Hradec Králové, 6.-7.11.2001. - Hradec Králové : MEZOS, 2001. - 41 s. : il. - brož.


Radiokomunikace 2001 : sborník přednášek. : Pardubice, říjen - listopad 2001. / [František Vejražka ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice[Praha] : UNIT : České radiokomunikace : Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 2001. - 227 s. : il. - Brož.


Recyklace odpadů V : 26.10.2001, Ostrava. / [editor Peter Fečko, spolupráce Martin Holík] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 368 s. : il. - brož.

Reklama a právo : právní předpisy o reklamě s komentářem. / [Filip Winter] - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 143 s. : il. - váz.

Ročenka Českého rozhlasu : annual report. 2000. - Praha : Český rozhlas, [2001]. - 102 s. : il. - Brož.

Ročenka Elektro : elektrotechnická příručka. 2001. / [Vincent Csirik ... et al.] - Praha : FCC Public : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001. - 272 s. : il. - brož.

Rooibos : lahodný a léčivý čaj. / Marion Zerbstová ; recepty doplnila Kerstin Schreiberová. ; přeložil Jiří Pondělíček. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 107 s. : il. ; 20 cm - brož.
Rostlinná strava : zázračná síla přírodních živin. / Jeannette Ewin ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Orlová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 271 s. - váz.

RTT 2001 : research in telecommunication technology. : international conference. : proceedings. : Lednice, Czech Republic; September 24.-26., 2001. / [editor Kamil Vrba] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 288 s. : il. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [31]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [32]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 47 s. : tab. -

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [33]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [34]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -

Řízení a organizace výroby : příklady a případové studie. / Jaromír Černý - Vyd. 2., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 82 s. : il. - brož.

Řízení podnikových financí : sbírka příkladů a případových studií. / Drahomíra Pavelková, Adriana Knápková, Tomáš Novák - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 146 s. : tab. - brož.
Sanace skládek, starých ekologických zátěží / Ivan Vaníček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - v, 247 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sbírka příkladů ze základů účetnictví / Eva Hýblová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 181 s. : tab. - brož.


Sborník geologických věd : hydrogeologie, inženýrská geologie. : hydrogeology, engineering geology. Sv. 21. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 2001. - 78 s. : il. -


Sborník materiálů ke zkoušce auditora - 3. aktualizované vyd. - Praha : Komora auditorů České republiky, 2001. - 126 s. : il. - brož.

Sborník úloh z účetnictví Část 2. / Lilia Dvořáková, Dana Paučová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 224 s. : il. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : Series B. : The Jan Perner Transport Faculty. 6. 2000. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 237 s. : il. - brož.

Skalierbare Audiocodierverfahren im Zeit- und Frequenzbereich / Bernhard Grill - , 2001. - 163 s. : il. - Brož.

Skúšobné stavy so simulátormi záťaže mobilných energetických prostriedkov / Ivan Petranský, Štefan Drabant, Karel Pokorný - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 116 s. : il. - brož.
Snižování energetické náročnosti budov : -- reakce na zvyšování cen energií --. : sborník vybraných přednášek XI. ročníku celostátní konference. / 9.10.2001 Dům techniky Ostrava - Ostrava : Dům techniky, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Současná česká ilustrační tvorba : Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod, 4.10.-25.11.2001. Roč. 9. 2001. / [text Gabriel Filcík, Hana Nováková] - Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Současné problémy v kolejových vozidlech : sborník přednášek. : XV. mezinárodní konference, 12.-14. září 2001 Česká Třebová, Česká republika. / [výkonný a odpovědný redaktor Michael Lata] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 286 s. : il. - brož.

Spediční expert : část letecká. / Vlastislav Mojžíš, Václav Cempírek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 94 s. : il. - brož.

Staří psi a nové triky, aneb, O tvořivosti a spolupráci / Warren Bennis ; [z anglického originálu přeložil Aleš Lisa]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 175 s. - brož.

Statika stavebních konstrukcí I. : základy stavební mechaniky, staticky určité prutové konstrukce. / Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr - 2. vyd. - Brno : VUTIUM, 2001. - 349 s. : il. - váz.

Stavební firma 43 : podnikání a daně. : příklady. / Jana Frková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 84 s. : il. - brož.

Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace : sborník referátů mezinárodní konference. : Ostrava, říjen 2001. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 162 s. : il. - brož.

Stíhači kontra V 1 : souboj s tajnou Hitlerovou zbraní. / Miroslav Šnajdr - Olomouc : Votobia, 2001. - 207 s., [16] s. obr. příl. : il. - brož.

Strategický marketing / Josef Hajkr ... [et al.] - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Strategie dopravního podniku / Karel Pivoňka, Václav Cempírek, Jaromír Široký - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 107 s. : il. - brož.


Strömungsuntersuchung des Vorhangstreichens von Papier / Gerhard Sünderhauf - , 2001. - vi, 146 s. : il. - Brož.

Sylaby z marketingového řízení / Vojtěch Spáčil - Vyd. 2., přeprac. - Ostrava : Repronis : Respond & Co., 2001. - 98 s. : il. - brož.

Systémy, procesy a signály I / Vladimír Šebesta - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Vutium, 2001. - 92 s. - brož.

Šluknovský výběžek : příprava obrany severních Čech v letech 1937-1938. / Bedřich Hamák, František Beran - 1. vyd. - Praha : FORTprint, 2001. - 71 s. : il., mapy - brož.

Technika administrativy 1 : pro střední školy. / Jiří Kroužek, Olga Kuldová - 8. vyd., ve Fortuně 2., upr.. - Praha : Fortuna, 2001, dotisk. - 126 s. : il. - brož.

Technologická zařízení a hlavní procesy při výrobě krmiv / Josef Maloun - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 201 s. : il. - brož.

Technologie betonu / Petr Pytlík - 2. vyd. - Brno : VUTIUM, 2000. - 390 s. : il. - váz.

Technologie chemických látek I : chemický průmysl, koroze, konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty, dřevo, zpracování uhlí, úprava paliv. / Juraj Kizlink - 2. vyd. - Brno : Vutium, 2001. - 208 s. - brož.

Telecommunications and Signal Processing TSP-2001 : 24rd international conference. : September 5 to 6, 2001, Brno, Czech Republic. / [edited by M. Filka, K. Němec] - 1st Ed. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 154 s. : il. - brož.

Teorie průmyslových podnikatelských systémů I / Ludmila Hromková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 118 s. - brož.

Terra almanach IV : Bohemia & Slovakia. : katalog pro lesnictví, dřevozpracovatelství, truhlářství a partnerské obory. 2000. - Olomouc : Terra Polis, 2000. - 167 s., 24 s. obr. příl. : il. - Brož.
The Iron crown and imperial Europe Vol. 2. In search of the original artefact Plates. / [general editor Graziella Buccellati] - [Monza][Milan] : Societ di Studi Monzesi : Giorgio Mondadori, [1999]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. + 16 příl. - Volné listy v obálce

The Iron crown and imperial Europe Vol. 2. In search of the original artefact Pt. 1. Art and cult / general editor Graziella Buccellati ; [translations Anthea Bell, Chris Garwood, Holly Snapp]. - MonzaMilan : Societ di Studi Monzesi : Giorgio Mondadori, 1999. - xxxii, 204 s. : il. - Váz.

The Iron crown and imperial Europe Vol. 2. In search of the original artefact Pt. 2. Science / general editor Graziella Buccellati ; [translations Carol Rathman, Holly Snapp, Donald Charles Ward]. - MonzaMilan : Societ di Studi Monzesi : Giorgio Mondadori, 1999. - 381 s. : il. - Váz.


Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference. : 16-18. května 2001, Zlín. : sborník referátů z konference. / [redakční rada Jaromír Černý ... et al.] - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2001. - 455 s. ; 21 cm - brož.


Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů / Vladimír Motejl, Karel Horejš a kolektiv - Vyd. 2. - Brno : Littera, 2001. - 600 s. : il. - váz.

Uhlíkové materiály : od černé keramiky k uhlíkovým vláknům. / André Legendre ; přeložil Jan Jehlička. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 173 s. : il. - brož.

Untersuchung von organischen fluorierten Kohlenwasserstoff CVD-Plasmaschichten als Intermetalldielektrika in der Mikroelektronik / Egon Mergenthaler - , 2001. - 91 s. : il. - Brož.

Upravujeme zahradu III : malá zahradní architektura. / Václav Hájek - 2., dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 104 s. : il. (některé barev.) - brož.

Upravujeme zahradu II : pergoly, ploty, zídky, cestičky. / Václav Hájek - 2. dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 95 s., [4] s. obr. příl. - brož.

Use of technical measurements in solving environmental problems 2001 / [Rainer Haller ... et al.] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 102, 3 s. : il. - brož.

Ušlechtilé destiláty : praktická kniha o pálení. / Alois Gölles ; přeložil Mojmír Rychtera. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Účetnictví 2001 : aktuální soubor předpisů pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 15.8.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 160 s. - brož.

Účetnicví 2001-2002 : aktuální soubor předpisů pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatelů. : redakční uzávěrka 8.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 192 s. - brož.

Účetnicví 2001-2002 : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla. : redakční uzávěrka 19.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 384 s. - brož.

Účetní závěrka 1998 / Helena Vorbová - [Česko : s.n.], 1999. - xiv s. - Brož.

Úpravy vodních toků a hrazení bystřin / Václav Tlapák, Jaroslav Herynek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 146 s. : il. - brož.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 3., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 122 s. - brož.

Úvod do světelné mikroskopie / Milan Hejtmánek - 5. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 65 s. - brož.

Územní plánování a povodně / Šárka Štenclová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 43 s. : barev. il. - brož.


Vánoční kuchařka / Vojtech Artz - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 77 s. : barev. il. - váz.


Víno : praktická škola. / Jens Priewe ; [z německého originálu přeložili Vilém Beran a Milan Navrátil]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 128 s. : barev. il. - váz.
Vlaky celého světa / Brian Hollingsworth ; [překlad Pavel Wurm]. - České vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 2001. - 480 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - brož.

Vnitřní balistika raketových motorů na tuhou pohonnou hmotu : učební texty pro licenční studium. / Jan Kusák - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 153 s. : il. - brož.
Voda a pozemkové úpravy : sborník VII. konference. : Kutná Hora, září 2001. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 58 s. : il. - brož.

Vojenské trhaviny a technologie výroby trhavinových náloží : učební texty k předmětu. / Stanislav Brebera - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Vše o čaji pro čajomily / Karel Valter - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Granit, 2001. - 190 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Vybrané problémy elektrických strojů a přístrojů : Plzeň, 12.9.2001. : sborník příspěvků. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 66 s. : il. - brož.

Vyrábíme domácí likéry : receptury, přísady, tipy a triky. / Herbert George ; přeložil Jaroslav Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 155 s. : il. - brož.

Výstavba, provoz a asanace studní : sborník XII. semináře. : Chotěboř, říjen 2001. - 3., přeprac. vyd. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení, 2001. - 94 s. : il. - brož.
V pravý čas : pravdivý příběh Scotta McNealyho a vzestupu firmy Sun Microsystems. / Karen Southwicková ; [z anglického originálu přeložil Pavel Medek]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 212 s. - váz.

Workflow : řízení firemních procesů. / Antonín Carda, Renáta Kunstová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 136 s. : il. - brož.

XII. aktiv revizních techniků elektro : Kladno, listopad 2001. : sborník přednášek. / Valena - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 64 s. : il. - Brož.

XVI. sešit Katedry teoretické elektrotechniky : 10.10.2001, Dětmarovice. 16. / [editor Jaromír Kijonka] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 62 s. : il. - brož.

XXXV. seminář o tenzidech a detergentech : Lázně Bohdaneč, 5.-7. listopadu 2001. : sborník přednášek. / [uspořadatelé Jaromír Kalous, Karel Vytřas] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 112 s. : il. - brož.

Základy konstrukce zbraní : učební texty předmětu. / Lubomír Popelínský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 189 s. : il. - brož.


Základy managementu : aplikační systematický přehled. / Svatopluk Mareš - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 167 s. : tab. - brož.


Základy marketingu / Josef Vaculík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 217 s. - brož.

Základy podnikové ekonomiky : aktualizované vydání k 1.1.2001. / Zdeněk Novotný - Břeclav : Moraviapress, 2001, dotisk. - 133 s. : il. - brož.

Základy public relations : učební text. / Václav Svoboda - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 152 s. - brož.

Základy textilní a oděvní výroby / Mirka Dostalová, Mária Křivánková - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 169 s. : il. - brož.

Základy účetnictví v kostce / Jakub Procházka - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 118 s. : il. - brož.

Základy výrobních technologií / Dobroslav Němec - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 242 s. : il. - brož.

Zákon o telekomunikacích - rok zkušeností : sborník přednášek. : Luhačovice, říjen 2001. / [David Stádník ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 108 s. : il. - Brož.

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. : ve znění 117/1994 Sb., 227/1997 Sb., 492/2000 Sb., 353/2001 Sb.. : platný od 1.1.2002. : plné znění. / komentáře k jednotlivým částem novelizovaného zákona společně připravili Jan Huleš a Antonín Jeřábek - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2001. - 77 s. - brož.
Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací : ze dne 19.4.2001. / zodpovědný řešitel Josef Andres - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2001. - 146 s. : barev. il. - brož.

Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic mezi obcemi : ze dne 23.1.2001 s účinností od 1.2.2001. : předběžné technické podmínky. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2001. - 122 s. : il. (některé barev.) - brož.

Zbožíznalství I. : pro obchodní akademie a ostatní školy. / Karel Cvrček ... [et al.] - 4., nově upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 197 s. : il. - [sic] ; brož.

Zkušební metody : (pro kožedělné obory). / Milan Mládek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 117 s. : il. - brož.

Zpracování exhalací a odpadů / Pavel Hoffman, Václav Novák - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - iii, 124 s. : il. - brož.

10 zlatých pravidel péče o zákazníka, aneb, CRM v digitálním věku / Ivan Bureš & Pavel Řehulka - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 158 s. - brož.

160. let Severní dráhy císaře Ferdinanda : 1841-2001. / [odpovědný redaktor Milan Pospíšilík] - Ostrava : České dráhy, [2001]. - 145 s. : il. (některé barev.) - Váz.


20. mezinárodní aukce poštovních známek : Praha, 20.11.1999. 20. - Praha : [Filatelie], 1999. - 80 s. : il. - Brož.


525 způsobů jak se stát lepším manažerem / Ron Coleman & Giles Barrie ; [přeložil Ivan Bureš]. - 5. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 160 s. - brož.

"Tržní oceňování podniku" : sborník z konference. : 18.9.2001, Brno. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 53 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno     Vánoční otevírací doba   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 03.12.2019 13:40
TOPlist