Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 2002

Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů / Petr Sunega - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Afgánský syndrom : Sovětský Vietnam. / Oleg Sarin, Lev Dvoretsky ; [z anglického originálu přeložila Zdena Sparlingová]. - Vyd. 2. - Brno : Jota, 2001. - 199 s., obr. příl. - váz.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. Základní dílo včetně 1. aktualizace - stav: říjen 2001. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: listopad 2001 včetně 16. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Autorské právo : podle stavu k 7.9.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 160 s. - brož.

Bezpečnostní služby / Pavel Macek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2001. - 196 s. - brož.

Bezpečnostní teorie a praxe : sborník Policejní akademie ČR. 2000. Č. 1. / [uspořádala Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 138 s. : il. - brož.
Bitva o Británii : ilustrovaný průvodce. / Leonard Mosley a redakční kolektiv Time-Life Books ; [překlad Tadeusz W. Schmidt]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 224 s. : il. - váz.

Boleslavské atentáty : atentát třetí. : případ Vojtěch a Kristiánova legenda. / Václav Tatíček - 1. vyd. - Praha : Apropos, 2001. - 178 s. : il. - brož.

Brněnské městské právo : zakladatelské období (-1359). / Miroslav Flodr - Vyd. 1. - Brno : Matice moravská, 2001. - 519 s. - váz.

Byty a bytové domy : provoz, údržba, opravy. : průvodce pro majitele, provozovatele a uživatele. : katalog firem, které vám pomohou. / Petr Anton, Stanislav Goller - Vyd. 1. - Praha : Svoboda servis, 2001. - 131 s. - brož.

Challenges of Consolidation and the Post-Communist Party Systems : collection of Essays. / Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 84 s. - brož.

Crossing the thin blue line : an international annual review of anti-corruption strategies in the police. / [Pavol Frič, Czeslaw Walek] - 1st ed. - Prague : Transparency International ČR, 2001. - 108 s. - brož.


České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup České republiky do Evropské unie / Dagmar Sucharovová, Michaela Šenarová, Václav Šmejkal - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky : Hospodářská komora ČR, 2001. - 77 s. : il. (některé barev.) - brož.


Československá zahraniční politika v roce 1938 Sv. 2. 1. červenec - 5. říjen 1938 / [k vydání připravil Jindřich Dejmek ... et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 672 s. - ÚMV ; váz.

Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Most. / [zpracoval Ivan Víšek] - 1. vyd. - Most : Okresní muzeum : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2001. - 55 s. : il. - Brož.

Daně III / Pavel Svirák - Vyd. 3., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 121 s. - brož.
Daně I : dle stavu ke dni 1.7.2001. / Michal Polák - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 81 s. - brož.

Daně z příjmů s komentářem / Petr Pelech, Vladimír Pelc, Helena Stuchlíková - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 845 s. - váz.

Daně z příjmů 1999 : (úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). / uspořádal Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xl s. - Brož.

Daň z přidané hodnoty s komentářem / Ladislav Pitner, Václav Benda, Svatopluk Galočík - Olomouc : ANAG, 2001. - 431 s. - váz.

Deutsches und französisches Übernahmerecht im Vergleich und die Auswirkungen der 13. EG-Richtlinie : eine Untersuchung des deutschen, französischen und europäischen Rechts. / Oliver Schmitt - , 2001. - xliii, 349 s. - Brož.

Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern : Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1416-1566. / Libuše Spáčilová - Wien : Praesens, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Dědictví a dědické právo : jaké jsou předpoklady k dědění?, kdy a za jakých okolností mohu být vyděděn?, jaké jsou druhy závěti a typy dědění?, týká se mě dědická daň?, vzory dokumentů. / Ilona Schelleová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 94 s. : il. - brož.

Dějiny policie a četnictva 3. Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát (1939-1945) / Pavel Macek, Lubomír Uhlíř - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2001. - 230 s., 187 obr. na příl. : il. - váz.

Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení Dodatek č. 2. - [Brno : Ústav územního rozvoje, 2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - Brož.

Drogy : co bychom o nich měli vědět. / [Miroslav Borník] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 31 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.

Dva roky v NATO : integrace České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy z pohledu resortu obrany. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 34 s. : barev. il. - brož.

Džihád! : tajná válka v Afghánistánu. / Tom Carew ; [z anglického originálu přeložil Josef Hegner]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 255 s., [12] s. obr. příl. - váz.


Evropská bezpečnost jako společný úkol České republiky : III. výroční konference Česko-německého diskusního fóra. : Hamburk, 25.-26.11.2000. - Praha : Česko-německé diskusní forum, 2001. - 140 s. - brož.

Evropská unijní ochrana lidských práv : (Charta a další instrumenty ochrany lidských práv v EU). / Naděžda Šišková - 1. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 217 s. - brož.

Evropské právo : (studijní příručka). / Richard Pomahač - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 174 s. - brož.

Faksimile listiny Viléma z Pernštejna - Pardubice : Státní okresní archiv, 2000. - 1 sv. (2 volné listy v obálce). : il. - volné listy v obálce

Faktoring - alternativní možnost pro financování podnikatelské činnosti v zahraničním obchodě / Alexej Sato - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 22 s. : il ; 21 cm - brož.
Historia ustroju Polski w zarysie Korona / Stanislaw Kutrzeba - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 269 s. : il. - brož.

Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinárních předpisů : sborník XI. semináře. : Kutná Hora, září 2001. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Jak soudili faraoni : zločin a trest ve starém Egyptě. / Joyce Tyldesley ; [z anglického originálu] přeložila Květa Palowská. - 1. vyd. - Praha : Metafora, 2001. - 173 s., [4] s. obr. příl. - váz.
Katastrální (a související) judikatura : (s výběrem judikatury k obecnému zákoníku občanskému a bývalému registračnímu řízení). / sestavil, uspořádal a poznámkami opatřil Pavel Vrcha - Praha : Linde, 2001. - 587 s. - brož.

Kdy do důchodu a za kolik : [v roce 2002]. / Jan Přib - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 117 s. - brož.

Komentář k zákonu o účetnictví / Hana Březinová - Praha : Svaz účetních, 2001. - 83 s. - Brož.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 1.11.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 224 s. - brož.

Kosovo / [edited by Tomáš Vyhnálek, Michael Luhan] - Prague : People in Need Foundation, 2001. - 19 s. : il. - Brož.

Kriminologie / Oto Novotný, Josef Zapletal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 419 s. : il. ; 21 cm - váz.

Kurs pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele dle standardů EU : sborník přednášek a materiálů k problematice vstupu ČR do EU. / sestavil Alois Fiala - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 50 s. : il. - brož.


Kurz pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí dle standardů EU : sborník přednášek a materiálů k problematice vstupu ČR do EU. / sestavil Ivan Mašek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 82 s. : il. - brož.


Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním postižením : metodika hodnocení. / [uspořádala Jaroslava Sýkorová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2001. - 79 s. - brož.

Memento 1866 : dokument o lidské tragédii na bojištích severovýchodních Čech. / fotografie Luděk Taneček, Lukáš Taneček; text Václav Pražák - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2001. - 127 s. : il. - váz.

Mezinárodní právo soukromé / Zdeněk Kučera - 5., opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 427 s. - brož.

Nemovitosti : vzory smluv a podání. / Ladislav Rolný - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 344 s. - brož.

Notářský řád a řízení o dědictví : komentář. / Petr Bílek ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxiii, 667 s. - váz.

Novinky na našich silnicích / [Karel Pospíšil, Jaroslav Šprongl, Olga Datínská] - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 51 s. : il. - brož.

Obchodní zákoník v účetnictví a daních kapitálových společností v příkladech 2001 / Jana Kunešová-Skálová, Pěva Pokorná - Olomouc : ANAG, 2001. - 167 s. - brož.

Občanský soudní řád 2001 : podle stavu k 10.4.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 240 s. - brož.
Občanský soudní řád : podle stavu k 26.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 256 s. - brož.

Občanský zákoník : podle stavu k 14.9.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. - brož.

Oceňování : zákon o oceňování majetku. : vyhláška o oceňování majetku. : podle stavu k 9.11.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 224 s. - brož.

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / Martin Mikyska - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 2001. - 213 s. - brož.

Organizace a činnost veřejné správy / Milan Polián - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 342 s. - brož.

Paměti 2. Za republiky (1918-1938) / František Weyr - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2001. - 518 s. - soubor

Piava 1918 / Josef Fučík - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2001. - 285 s. : il. - váz.

Podnikový management / Petr Němeček - Vyd. 7. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 86 s. - brož.


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 4.9.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. - brož.


Postupim a Československo : mýtus a skutečnost. / Milan Churaň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 157 s. - brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k Zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce, kolektivní vyjednávání. : podle stavu k 9.11.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 297 s. - Brož.

Pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele : vzory smluv s komentářem. / Milan Galvas - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 74 s. : il. - brož.

Pravidla silničního provozu : vyhláška č. 99/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s komentářem. / Pavel Bušta, Antonín Seidl - Praha : Venice Music Production, 2000. - 129 s. : barev. il. - brož.

Právní úprava veřejné podpory v České republice : včetně úplného znění zákona o veřejné podpoře s komentářem a související judikatury. / Radek Jurčík ... [et al.] - Praha : Linde, 2001. - 210 s. : il. - Brož.

Právo v podnikání II / Martin Janků - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 178 s. - brož.

Princ Evžen Savojský : život a sláva barokního válečníka. / Vít Vlnas - Vyd. 1. - Praha : Paseka : Národní galerie, 2001. - 849 s., [16] s. obr. příl. : il. - Ladislav Horáček - Paseka ; váz.

Problém nečerpání sociálních dávek / Petr Mareš - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 37, iv s. : il. - Brož.

Profesní komory v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj / [řídí Jaroslav Král] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 98 s. - Brož.

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách / Zuzana Havrdová, Lenka Zamykalová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 113, iv s. : il. - Brož.

Prostějovské aféry / Pavel Marek - 1. vyd. - Prostějov : Městská knihovna, 2001. - 60 s. : il. - Brož.

Přehled právních předpisů : výběr pro podnikatelskou sféru k 1.1.1999. / uspořádal Jiří Nesnídal - [Česko : s.n], 1999. - viii s. - Brož.

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v lednu - červenci 2001 Leden - červenec 2001. / zpracoval Jiří Brixi - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2001. - 25 s. - Brož.

Přestupkové řízení : [podle stavu k 1.7.2000]. : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, okresních úřadů a dalších správních orgánů. / zpracoval Jan Černý - 4., aktualiz. a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 436 s. - brož.

Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 2000. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 81 s. : il. - brož.


PSIB '01 : průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR 2001. - Praha : PricewaterhouseCoopers : Národní bezpečnostní úřad, 2001. - 18 s. : il., tab. - brož.

Rádce nájemníka bytu / Milan Taraba - 4. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 311 s. - brož.

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů : Milan Taraba. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 224 s. - brož.

Reforma ozbrojených sil České republiky / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 93 s. : il. - brož.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 2. odborný seminář. : 24.-26.9.2001, SZÚ Praha. - Praha : Free Teens Press, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Ročenka : Ministerstvo obrany České republiky. 2000. / [odpovědný redaktor Josef Gajda] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 196 s. : il. - brož.

Role evropských municipalit v oblasti sociálních služeb / Martin Smutek, Ondřej Frühbauer - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 44, iv s. : il. - Brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [31]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [32]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 47 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [33]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [34]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 8. / [editor Jan Táborský] - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2001. - 279 s. - brož.

Síť vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů za rok 2000. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěsného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 34 s. : il. - brož.

Slovník pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení / [Alena Budilová, Radim Langer] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2001. - 167 s. - brož.

Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu / Antonín Kottnauer, Jiří Týc - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 172 s. - brož.

Social Security and Health Insurance Legislation / [translation Z. Pošustová, H. Holubová, K. Biggs] - Prague : Trade Links, 2001. - 338 s. - Brož.


Sociální politika / Ludmila Typovská - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 76 s. : il. - brož.


Sociální zabezpečení : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, životní minimum. : podle stavu k 12.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 432 s. - brož.

Soudní inženýrství / Albert Bradáč, Viktor Porada, Jiří Straus - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 172 s. : il. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 6. aktualizace - listopad 2001. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Spojené státy a evropská válka 1939-1945 Díl I. Pevnost Amerika / Jan Wanner - Praha : Dokořán, 2001. - 229 s., [20] s. obr. příl. - soubor

Společenství vlastníků bytů / Jaroslav Suchánek - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 184 s. - brož.

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - říjen 2001 včetně 12. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Srebrenica : zpráva o válečném zločinu. / Jan Willem Honig, Norbert Both ; přeložil Šimon Pellar. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 262 s. : mapy - brož.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 5.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 144 s. - brož.

Státní správa životního prostředí / Alena Hadrabová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 122 s. - brož.

Stíhači kontra V 1 : souboj s tajnou Hitlerovou zbraní. / Miroslav Šnajdr - Olomouc : Votobia, 2001. - 207 s., [16] s. obr. příl. : il. - brož.

Studia historycznoprawne [12]. / pod redakcja Alfreda Koniecznego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 311 s. : il. - brož.

Šílenství normality : realismus jako choroba: teorie o lidské destruktivitě. / Arno Gruen ; [překlad Lumír Nahodil]. - Praha : Lumír, 2001. - 191 s. - brož.

Tragický osud generála Heliodora Píky : portrét československého vojáka a diplomata. / Antonín Benčík, Karel Richter - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 288 s. : il. - brož.

Trestní předpisy 2002 : trestní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. : redakční uzávěrka k 28.8.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 288 s. - brož.


Two years in NATO : integration of the Czech Republic into the North Atlantic Treaty Organisation from the viewpoint of the Defence Departmant. - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 34 s. : barev. il. - brož.


Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska. / Jiří Jankovský - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 158 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. - brož.

Učitelé a zdraví : Brno, září 2000. 3. / editoři Evžen Řehulka, Oliva Řehulková - Brno : Pavel Křepela, 2001. - 322 s. : il. - brož.

Účetnictví 2001 : aktuální soubor předpisů pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 15.8.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 160 s. - brož.

Účetnicví 2001-2002 : aktuální soubor předpisů pro podvojné a jednoduché účetnictví podnikatelů. : redakční uzávěrka 8.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 192 s. - brož.

Účetnicví 2001-2002 : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla. : redakční uzávěrka 19.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 384 s. - brož.

Účetní závěrka 1998 / Helena Vorbová - [Česko : s.n.], 1999. - xiv s. - Brož.

Ústava České republiky : zákon o Ústavním soudu, zákon o jednacím řádu sněmovny a senátu, zákon o zřízení ministerstev--, vyšší územní samosprávné celky, veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu ČR. : podle stavu k 11.9.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Úvod do českého správního práva / Josef Staša - Vyd. 4., dopl. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 187 s. - brož.

Válečné lodě 7. Druhá část zemí Evropy po roce 1945 / Ivo Pejčoch - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1998. - 353 s + 1 příl. - váz

Velká kniha smluvních vzorů : komentované vzory s disketou. / Vladimír Zoufalý, Jindřiška Munková a kolektiv - 3., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxxi, 811 s. + 1 disketa. - váz.

Ve znamení temna : sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918-1969. : studijní materiál pro doplnění zápočtových seminářů FFUK. / podle práce Františka Augusta zpracoval JAB - Praha : Votobia, 2001. - 475 s. - brož.

Věcná břemena od A do Z : pojem, funkce a druhy. : vznik, změny a zánik. : obsah a předmět. : promlčení. : ochranná pásma. : oceňování a zdaňování. : katastrální úřad a věcná břemena. / Albert Bradáč ... [et al.] - Praha : Linde, 2001. - 307 s. : il. - brož.

Výběr smluv Rady Evropy - Praha : Prospektrum, 2001. - 496 s. - brož.

Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí : sborník příspěvků z 8. konference ČPdS. : 9.-10.9.1999, Brno. / [odpovědná redaktorka Zdenka Veselá] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 331 s. : il. - brož.


Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měrných jednotkách) Za leden až prosinec 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 55 s., 8 s. tb. příl. : il. - Brož.


Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měřicích jednotkách) Za leden až prosinec 1998. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. : il. - Brož.

V. gerontologické dny Ostrava : sborník kongresu s mezinárodní účastí. : Ostrava, 17.-19.10.2001. - Ostrava : Dům techniky, 2001. - 126 s., obr. příl. : il. - brož.

Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 10.8.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 240 s. - brož.

Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století / Petra Kuchyňková, Ondřej Rojčík, Petr Vilímek ; Petr Suchý (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 121 s. - brož.

Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová - Olomouc : ANAG, 2001. - 286 s. - brož.

Základy práva / Ivana Šolcová, Jan Říha - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 146 s. - brož.

Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky : pro střední školy. / Bohuslav Eichler, Radovan Ryska, Vladimír Svoboda - Vyd. 3., upr. - Praha : Fortuna, 2001. - 164 s. : il. - brož.

Zákoník práce : chyby a problémy. : právní stav k 1.10.2001. / Jaroslav Jakubka - 3. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 168 s. - brož.

Zákon o penzijním připojištění po novele : úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, jak vyplývá z pozdějších změn s vysvětlivkami. / připravil Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xii s. - Brož.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, s vysvětlivkami. / připravil Jiří Nesnídal - [Česko : s.n.], 1999. - xi s. - Brož.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související : komentář. / Helena Chaloupková, Hana Svobodová, Petr Holý - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xiv, 347 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti : komentář. / Petr Mikšovský - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2001. - 219 s. - brož.

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. : ve znění 117/1994 Sb., 227/1997 Sb., 492/2000 Sb., 353/2001 Sb.. : platný od 1.1.2002. : plné znění. / komentáře k jednotlivým částem novelizovaného zákona společně připravili Jan Huleš a Antonín Jeřábek - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2001. - 77 s. - brož.

Zákon o zaměstnanosti po novele : (úplné znění zákona č. 1/1999 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn, s vysvětlivkami). / připravil Ladislav Jouza - [Česko : s.n.], 1999. - xx s. - Brož.


Zásady OECD pro řízení a správu společností / [odpovědný pracovník Marie Bohatá, Zdeněk Lukeš] - [Praha] : Ministerstvo financí České republiky, 1999. - xii s. - Brož.

Zdeněk Tmej Totaleinsatz / Anna Fárová, Tomáš Jelínek, Blanka Chocholová ; english translation Derek Paton. ; german translation Anita Pelánová, Andreas Weber. - 1st ed. - Praha : Torst, 2001. - 153 s. : il. - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 12.10.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. - brož.

Zpravodaj Česko-estonského klubu 2001 / [Antonín Drábek ... et al.] Karu Süda (Medvědí srdce) / [Nikolaj Baturin ; přeložil Antonín Drábek]. - Praha : Balt-East, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 1.9.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Živnostenský zákon v praxi / Eva Horzinková - Ostrava : Anag, 2001. - 303 s. - brož.

43. mechanizovaný prapor v misi SFOR II / [připravila Jana Růžičková] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 100 s. : barev. il., mapy - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 20.01.2020 13:08
TOPlist