Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (březen-duben) - E. Politika

za březen-duben 2002

Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století : úvahy, svědectví a fakta k 10. výročí československého listopadu, 1989-1999 a k 150. výročí narození T.G. Masaryka, 1850-2000. / [Stanislava Kučerová a kol.] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 375 s. : il. - brož.

Challenges of Consolidation and the Post-Communist Party Systems : collection of Essays. / Maxmilián Strmiska - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 84 s. - brož.

Chci se dostat na politologii! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky z politologie a mezinárodních vztahů. / Vít Hloušek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 127 s. - brož.
Československá zahraniční politika v roce 1938 Sv. 2. 1. červenec - 5. říjen 1938 / [k vydání připravil Jindřich Dejmek ... et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 672 s. - ÚMV ; váz.

Československá zahraniční politika 1945-1989 : (dokumenty). / úvodní studie, výběr a uspořádání Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 471 s. - brož.

Československo a pobaltské státy v letech 1918-1939 : vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období. / Luboš Švec - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 352 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Československo 1918-1938 / Josef Bartoš, Miloš Trapl - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 156 s. - brož.

Česko-ruský slovník současné slovní zásoby z oblasti politiky / Naděžda Kločko - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 71 s. - brož.

Český kalendář 2002. / [Jindra Horáková ... et al.] - Praha : Mezinárodní český klub, 2001. - 192 s. : il. - Brož.

Češi a Němci : dějiny, kultura, politika. / uspořádali Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall ; [německé příspěvky přeložil Václav Maidl]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 473 s. - váz.

Demokratické principy vzniku Československa : sborník referátů z vědecko-osvětové konference k 80. výročí vzniku ČSR pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu dne 22.10.1998 v Brně. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 101 s. : il. - brož.

Doc. Dr. Cyril Stejskal : 31.12.1890-10.9.1969. : sborník příspěvků ze seminářů k životním výročím v letech 1999 a 2000. : Olomouc, 8.9.1999.a 20.12.2000. / J.V. Musil (ed.) aj. - 1. vyd. - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 2001. - 75 s. : il. - brož.

Dva roky v NATO : integrace České republiky do Organizace Severoatlantické smlouvy z pohledu resortu obrany. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 34 s. : barev. il. - brož.


Euroregiony a sdružení obcí a měst na česko-polském příhraničí : materiál ke konfernci v rámci programu EU CBC Phare - společný fond malých projektů. / Arnošt Wahla, Per Šindler, Václav Lednický - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 59 s. : il. - brož.


Historie emigrace z českých zemí : sborník referátů ze semináře, který se konal při příležitosti Setkání krajanů v Mladé Boleslavi 22.-25.6.2000. / [Jaromír Jermář ... et al.] - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Okresní muzeum, 2001. - 176 s. : il. - Brož.

Lidská práva proti rasismu / Tatiana Machalová a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2001. - 263 s. - brož.

Literatura a politika : pohledy z literárněvědné perspektivy. / Joseph P. Strelka ; [z německého originálu přeložila Lucy Topolská]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 215 s. - váz.

Miscellanea Geographica : Universitatis Bohemiae Occidentalis. 9. / [editoři Jaroslav Dokoupil, Pavel Mentlík, Marie Novotná] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 286 s. : il. - brož.

Načerno v Českém rozhlase : komentáře 1994-2000. / Jiří Černý - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2000. - 580 s. - váz.

Národy na prahu 21. století : emancipace nebo nacionalismus?. / Vladimír Baar - Vyd. 1. - OstravaŠenov u Ostravy : Ostravská univerzita : Tilia, 2001. - 415 s. : mapy - Ostravská univerzita ; váz.

Paměti 2. Za republiky (1918-1938) / František Weyr - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2001. - 518 s. - soubor

Peklo na zemi : stručná biografie tibetského politického vězně. / Bagdo z kláštera Gandän ; s úvodem J.S. dalajlamy. ; [z anglického originálu přeložila Denisa Svobodová]. - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 1999. - 86 s. : il. - brož.

Podpory rozvoje venkova z EAGGF podle nařízení Rady 1257-1999 ES / Magdalena Hrabánková, Kateřina Brandová - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 50 s. - brož.

Polska niepodlegla wobec Skandynawii 1918-1939 / Pawel Jaworski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 291 s. : il. - brož.

Popírání holocaustu : sílící útok na pravdu a paměť. / Deborah E. Lipstadtová ; [z anglického originálu přeložili Jana a Jiří Ogročtí]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 349 s. - brož.

Postupim a Československo : mýtus a skutečnost. / Milan Churaň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 157 s. - brož.

Potíže s politickými stranami / Marc F. Plattner ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2001. - 19 s. : il. - Brož.


Rozsiedlenie ludnosci w ramach akcji "Wisla" w dawnym województwie wroclawskim : opracowanie materialów zródlowych. / Jerzy Zurko - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 237 s., 24 mp. příl. : il. - brož.


Rozšiřování ES/EU / Petr Kaniok ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 193 s. - brož.

Sbírka mezinárodních smluv : Česká republika. - Praha : Ministerstvo vnitra, 2000-. -
Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 8. / [editor Jan Táborský] - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2001. - 279 s. - brož.

Současné teorie mezinárodních vztahů / Ken Booth, Steve Smith (eds.) ; [z anglického originálu přeložil Pavel Pšeja]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 209 s. - váz.

Spojené státy a evropská válka 1939-1945 Díl I. Pevnost Amerika / Jan Wanner - Praha : Dokořán, 2001. - 229 s., [20] s. obr. příl. - soubor

Spoleczenstwo obywatelskie / pod redakcja Wieslawa Bokajly, Kazimierza Dziubki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 228 s. : il. - brož.

Srebrenica : zpráva o válečném zločinu. / Jan Willem Honig, Norbert Both ; přeložil Šimon Pellar. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 262 s. : mapy - brož.

Strukturální politika a její regionalizace : v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. / Miroslav Hučka - Ostrava : Repronis, 2001. - 114 s. - brož.

Systémové myšlení / Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 369 s. : il. - váz.

Štěpán Trochta : svědek "T". / Jaroslav Novosad - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 238 s. : il. - váz.

Ten Years (and a bit more) of diplomatic life in Prague : addresses and speeches (1990-2001). / Giovanni Coppa - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 470 s. - brož.

Tragický osud generála Heliodora Píky : portrét československého vojáka a diplomata. / Antonín Benčík, Karel Richter - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 288 s. : il. - brož.

Trýzeň a trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989). / Agostino Casaroli ; [z italského originálu přeložil Josef Maria]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 305 s. - váz.

Two years in NATO : integration of the Czech Republic into the North Atlantic Treaty Organisation from the viewpoint of the Defence Departmant. - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 34 s. : barev. il. - brož.


Ve znamení temna : sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918-1969. : studijní materiál pro doplnění zápočtových seminářů FFUK. / podle práce Františka Augusta zpracoval JAB - Praha : Votobia, 2001. - 475 s. - brož.


Vědomí slezské identity v mentální mapě / Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 97 s. : il. + 2 příl.. - brož.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2000 : volební obvod 44 Chrudim. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2000. - 48 s. : il. - Brož.

Výběr smluv Rady Evropy - Praha : Prospektrum, 2001. - 496 s. - brož.

Výchova k demokracii v transfomující se společnosti : sborník příspěvků ze 7. ročníku Letní školy "Výchova k demokracii v transfomující se společnosti" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 21.-24. srpna 2000 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. / Miroslav Dopita a Marie Hrachovcová (edit.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 184 s. - brož.

Wroclawskie studia wschodnie 4. 2000. / redaktor Czeslaw Hernas ... [et al.] - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 340 s. : il. - Brož.

Wroclawskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w latach 1933-1944 / Artur Kaminski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 295 s. : il. - brož.

Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století / Petra Kuchyňková, Ondřej Rojčík, Petr Vilímek ; Petr Suchý (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 121 s. - brož.

Základy public relations : učební text. / Václav Svoboda - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 152 s. - brož.

Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky : pro střední školy. / Bohuslav Eichler, Radovan Ryska, Vladimír Svoboda - Vyd. 3., upr. - Praha : Fortuna, 2001. - 164 s. : il. - brož.

Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od ledna 2000 do prosince 2000 2000. / [odpovědná redaktorka Klára Vachulová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 279 s. : il. - MZV, brož.

Židovská ročenka 5762. (2001-2002). / [sestavili Alice Marxová, Tomáš Pěkný, Jiří Daníček] - Praha : Židovská obec, [2001]. - 158 s. - Brož.

43. mechanizovaný prapor v misi SFOR II / [připravila Jana Růžičková] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 100 s. : barev. il., mapy - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 20.01.2020 13:08
TOPlist