Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - O. Geografie, biografie, dějiny

za září-říjen 2001

Amfora : bibliografický sborník anotací, referátů a recenzí z antického starověku. Č. 1. / [sestavili autorský kolektiv pod vedením Igora Lisového] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Amsterdam / Siggi Weidemann - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.

Amsterdam / [redakce Pavel Kejř] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 312 s. : barev. il. - váz.

Andalusie / Harald Klöcker ; [překlad Bronislava Sochorová]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Anglie / Robert Andrews ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 728 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy - brož.

Antonín Bečvář - astronom, který miloval mraky / Štěpán Ivan Kovář ; [fotografie Antonín Bečvář, Marie Hartmanová, Štěpán Ivan Kovář]. - Vyd. 1. - Brandýs nad Labem : Milan Novák, 2001. - 85 s. : il. - váz.

Archeologia technica 12 : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. : sborník přednášek z 19. semináře Archeologia technica - 11. duben 2000. / [sestavili Jiří a Ondřej Mertovi] - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 2001. - 88 s. : il., tab. - brož.

Archeologické výzkumy v Čechách 1998 : sborník referátů z informačního kolokvia. : Referate aus dem Informationskolloquium. : Praha, 13.-14.4.1999. - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1999. - 25 s., 14 obr. na příl. : il. -
Archeologie v regionálním tisku : výběrová bibliografie. II. - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1998. - 15 s. -
Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích Sv. 38. Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 / vydal František Hoffmann - Praha : Filosofia, 2000. - xxxvii, 261 s. : il., tab. - váz.

Atlas pro volný čas : Česká republika. / [redakce Miroslava Basařová] - 1. vyd. - [Měř.] 1: 500.000. - Praha : Kartografie, 2001. - 95, 15 s. : mapy, barev. il. - brož.

A stanu se králem : mládí krále Zikmunda, posledního Lucemburka. / Antonín Polách - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2001. - 326 s. - váz.

Babice : věnováno 50. výročí všech obětí. / Radovan Zejda - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 189 s. : il. - váz.

Barcelona / Harald Klöcker - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.


Benátky / Wolfraud de Conciniová ; [překlad Jaroslav Hofmann]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.


Benešovsko na starých pohlednicích / Jiří Chvojka - Vyd. 2., dopl. - Benešov : Muzeum okresu Benešov, 2000. - 102 s. : il. (některé barev.) - váz.

Beskydy a Ostravsko : s mapovým atlasem. / [Petr David, Vladimír Soukup] - Praha : Soukup & David, 2001. - 152 s., 47 mp. příl. : barev. il. -
Bezděz : vlastivědný sborník Českolipska. 10. 2001. - 1. vyd. - Česká Lípa : Vlastivědný spolek Českolipska : Státní okresní archiv : Okresní vlastivědné muzeum, 2001. - 439 s. : il., tab. - brož.
Bibliografie Chebsko 1945-1948 / [zpracovala Irena Michaláková] - Cheb : Chebské muzeum, 2001. - 112 s. - brož.

Bibliografie 1975-2000 / Oldřich Kašpar - [Česko : s.n., 2001?]. - 43 s. : il. - Brož.

Bismarck v mezinárodní politice po prusko-francouzské válce (1871-1890) / František Bauer - 1. vyd. - Praha : Histirický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 223 s. - brož.

Bohové odešli : reportáže o Řecku a Itálii. / Miroslav Ivanov - 3. vyd. - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2001. - 287 s. : il. (některé barev.) - váz.

Bowfin : pravdivé vyprávění o slavné flotilové ponorce v druhé světové válce. / Edwin P. Hoyt - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2001. - 193 s., [8] s. il. příl. - váz.

Británie / Neal Bedford ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 264 s. : mapy - brož.

Brno v minulosti a dnes : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. 14. - Brno : Archiv města Brna : Magistrát města Brna, 2000. - 282 s., 3 obr. na příl. : il., tab. - váz.

Budvar - Jihočeské pivní stezky : velká cykloturistická mapa. - Měř. 1:130 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. + 1 příl. - brož.

Cesta do Tibetu / Ippolito Desideri - Vyd. 2., v nakl. Argo 1. - Praha : Argo, 2001. - 454 s., 3 mapy na příl. - váz.

Cesty : geografický sborník. : ročenka Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice. 12. 2000. / [redakce Jaroslav Hladík, Květoslava Poláková, Jaromír Polák] - Prosiměřice : Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe : MONDO, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Chalkidiki / Helmut Weiss ; [překlad Simona Hoskovcová]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Chci se dostat na vysokou školu! : kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření. / Prokop, Sladký, Hamerský a kol. - 4. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 396 s. - brož.

Cheb : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.


Chicago : velká jezera. / Heike a Bernd Wagnerovi - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut Jan, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.


Chrastava : plán města. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 41 x 31 cm. - brož.

Co chcete vědět o České republice : učebnice reálií. / Jitka Cvejnová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 157 s. - brož.

Current state and further perspectives of Slavonic studies in Central Europe : proceedings of the international workshop, Prague 11th - 12th November 1998. / edited by Vladimír Vavřínek - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2000. - 84 s. - brož.

Cvičení z pozdně středověké paleografie / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2001. - 30 s. : il. + 21 příl. - brož.

Červená Voda a její části na starých pohlednicích / [autor textu, fotografie vybral a uspořádal Jaromír Dorňák ; autoři fotografií Josef Walter ... et al.]. - 1. vyd. - Červená Voda : Obec Červená Voda, 2001. - 144 s. : il. (některé barev.) - v knize neuvedeno ; brož.

Česká kardiologie a kardiologové : črty z historie. / Zdeněk Fejfar ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2001. - 330 s. : il. - váz.

Česká republika / [fotografie] Miroslav Krob, Miroslav Krob jr. ; [průvodní texty Evžen Veselý, Jiří Skácel, Miroslav Krob. ; německý překlad Leoš Houska, Kerstin Eisert. ; anglický překlad Norah Hronková]. - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 2000. - 222 s. : barev. il. - váz.

Česká republika : administrativní mapa. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 61 x 96 cm. - brož.

Česká republika : administrativní mapa. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, [2001]. - 1 mapa. ; 61 x 96 cm. - brož.

Česká republika : mapa dětská. - [Měř.] 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 97 cm. - brož.

Česká republika : mapa PSČ. - 2. vyd. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 59 x 96 cm. - brož.

Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku : majetková a sociální struktura, politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13. - první polovině 17. století. / Jiří Jurok - 1. vyd. - Nový Jičín : J. Jurok, 2000. - 607 s. : il. - brož.

České Budějovice : plán města. - 2. dopl. vyd. - Měř. 1:16 000. - Brno : Geodezie, 2001. - 1 mapa. ; 44 x 64 cm. - brož.

Česko : automapa. - [Měř.] 1:250 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 108 x 86 cm. + 1 příl. - brož.

Český ráj, Mladoboleslavsko : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Český taneční slovník : tanec, balet, pantomima. / [Marie Bílková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Divadelní ústav, 2001. - xlii, 381 s. : il. - váz.


Češi na cestě stoletím : příběhy, osudy, dramata. / Jan Bauer ... [et al.] - Český Těšín : Agave, 2001. - 524 s. : il. - váz.

Češi, české země a velká válka 1914-1918 / Ivan Šedivý - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 492 s. : il. - váz.

Daleký dům : životní příběh Viktora Dyka. / František Všetička - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 203 s., [9] s. obr. příl. - brož.

Dalmácie / Harald Klöcker ; [překlad Jaromíra Borecká]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Darwinův omyl : archeologické vykopávky dokazují: lidé a dinosauři žili ve stejné době. / Hans-Joachim Zillmer ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 206 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Der Bezirk Trautenau : zum Andenken an Erwin Heinzel, Erich Gierach und Ernst Schwarz. - 1. Aufl. - Trautenau : Verein für deutsch-tschechische Verständigung, 2000. - 137 s. - váz.

Der Grüne Böhmerwald / Josef und Marie Erhart - 3. bearbeitete Ausg. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2001. - 159 s. : barev. il. - váz.

Dějepis pro devátý ročník zvláštní školy : období 1918-1989. : pracovní sešit. / [Oldřich Müller a Jaroslava Müllerová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 43 s. : il., tab. - brož.

Dějepis pro gymnázie a střední školy 1 : pravěk a starověk. / Miroslav Popelka, Veronika Válková - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 143 s. : il. (většina barev.) - brož.
Dějepis pro osmý ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 44 s. : il., tab. - brož.

Dějepis pro 7. ročník ZvŠ : pracovní sešit. / [Jana Toušková] - 3. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 41 s. : il., tab. - brož.

Dějepis 6 : pravěk a starověk. / Jana Pečírková a kol. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 159 s. : il. - brož.

Dějiny Arménie : od počátku až do roku 2000. / Vagaršak Šaginjan - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 209 s. : il. - brož.

Dějiny Koreje / Carter J. Eckert ... [et al.] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 387 s. : il. - váz.

Dějiny města Kroměříže III Část 4. Domy ve vnitřním městě / Josef [i.e. František] Vácslav Peřinka - Zdounky : [Littera], 2001. - s. 240-422. - Brož.

Dějiny Navahů : indiánská sága 1540-1990. / Jean-Louis Rieupeyrout - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 322 s. : mapy - Váz.

Die Direktion der Hofbibliothek zur Jahrhundertwende : Josef Ritter von Karabacek, Direktor der k.k. Hofbibliothek in Wien (1899-1917). : Katalog zur Ausstellung im Papyrusmuseum. / Gabriele Mauthe, Christian Gastgeber - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1999. - 120 s. : il. - brož.


Domažlicko, Klatovsko : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. - brož.

Don Bosco / text G. Setti ; ilustrace G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Don Bosko / tekst G. Setti ; iljustracii G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Druztová : 650 let. / [zpracoval Jiří Folk] - Horní Bříza : Granát, 2001. - 23 s., [4] s. obr. příl. : il. - Brož.

Ekonomická geografie I Jaroslav Maryáš, Jiří Vystoupil a kol.. - 2. rozš. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 156 s. : il., tab. - brož.

Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy / Karel Müller - Vyd. 1. - Opava : Zemský archiv : Státní okresní archiv, 2001. - 89 s. : barev. il. - brož.

Eseje : vybrané texty z let 1965/2000. / Arnošt Lustig - Vyd. tohoto souboru 1. - Praha : H & H, 2001. - 224 s. : barev. il. - brož.

Evropa a její národy : ve znamení jednoty i různosti. / Krzystof Pomian - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 213 s. - brož.

Fakta do kapsy I. : 100 našich nejznámějších knih, filmů, oper, hradů, zámků, básníků, prozaiků, dramatiků -- & kulturní kalendář divadel, kin, galerií --. / [sestavil František Honzák] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 395 s. - soubor

Fenomény ingerence a prestace / Vlastimil Baumgärtl - Vyd. 1. - Plzeň : Včelka, 2001. - 57 s. - Brož.

Filosofie svobody Díl 2. Původ zla a smysl dějin / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - Olomouc : Votobia, 2000. - 165 s. - brož.

Francie / Geert Cole ... [et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 277 s. : mapy - brož.

František Martin Pelcl : sborník příspěvků z odborného semináře. : Rychnov nad Kněžnou, únor 2001. / [Jan Tydlitát ... et al.] - Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad, 2001. - 106 s. : il. - Brož.

František Poledna Vlkovský a Čukčové / [Jan Břečka ... et al.] - Brno : Moravské zemské muzeum, 2001. - 35 s. : il. - brož.

Františkánské prameny I. / původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil C.V. Pospíšil - 2. vyd., v MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 994 s. - váz.

Galerie nesmrtelných : edice literárních portrétů velkých osobností našich, evropských i světových dějin. Sv. 3. Češi a Moravané / [Jaromír Adlt ... et al.] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 335 s. : il., fot. - váz.


Galerie nesmrtelných : edice literárních portrétů velkých osobností našich, evropských i světových dějin. Sv. 4. Evropané / [Heda Bartíková ... et al.] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 257 s. : il., fot. - váz.

Galerie nesmrtelných : edice literárních portrétů velkých osobností našich, evropských i světových dějin. Sv. 5. Evropané / [Jaromír Adlt ... et al.] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 219 s. : il., fot. - váz.

Gentes, Reges und Rom : Auseinandersetzung, Anerkennung, Anpassung. : Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburtstag. / herausgegeben von Jan Bouzek ... [et al.] - Brünn : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2000. - 250 s. : il., tab. - váz.

Germanen beiderseits des spätantiken Limes : Materialien des X. internationalen Symposiums "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet". : Xanten, 2.-6. Dezember 1997. / herausgegeben von Thomas Fischer, Gundolf Precht, Jaroslav Tejral - BrünnKöln : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik : Archäologisches Institut der Universität zu Köln, 1999. - 318 s. : il. - váz.

Gran Canaria / Martin Liebermann - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Heraldické eseje / Eduard P. Martin - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2001. - 53 s. : il. - brož.

Himalájské deníky, aneb, Po infarktu pod Everest / Miroslav Filip Janoušek - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 2000. - 191 s. : il. - brož.

Historická chronologie / Marie Bláhová - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 948 s. : tab. - váz.
Historický atlas : po stopách lidstva. / vedoucí projektu Jeremy Black ; [z anglického originálu přeložili Josef Koval, Ivan Ryčovský, Ivo Šmoldas]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group : Ikar, 2001. - 352 s. : il. - váz.

Historie a kronika obce Hostín : (Hostín u Vojkovic). / Bohumil Hildebrand - Hostín u Vojkovic : Obec Hostín u Vojkovic, 2001. - 80 s., [1] s. obr. příl. : il. - Váz.

Hitler ve faktech / Thomas Fuchs ; [přeložil Milan Soška]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2001. - 254 s. - váz.

Hořící Španělsko / Miroslav Šnajdr - Olomouc : Votobia, 2001. - 183 s., [16] s. obr. příl. : il. - brož.

Hudba ticha / Andrea Bocelli ; [z italského originálu přeložil Josef Palouda]. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 286 s. - váz.


Irsko a Severní Irsko / Werner Skrentny ; [překlad Dagmar Hromádková]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.


Istanbul / Christoph K. Neumann, Michael Neumann-Adrian ; [překlad Milena Boukalová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Istorija Jevropy s drevnejšich vremen do našich dnej : v 8 tomach. T. 5. Ot francuzskoj revoljucii konca 18. veka do pervoj mirovoj vojny / redakcionnaja kollegija toma Svetlana Petrovna Požarskaja ... [et al.] - Moskva : Nauka, 2000. - 667 s. : il. + 1 příl. - váz.

Istrie a Kvarner : průvodce. / Karin Stružková - Vyd. 1. - Praha : Fischer, 2001. - 96 s. : barev. il. - brož.

Istrie / Peter Hinze - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : il., mapy - brož.

Itálie / Janet Austin ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 205 s. : mapy - brož.

Jak jej příroda stvořila : o chlapci, kterého vychovávali jako děvče. / John Colapinto ; [z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 234 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Jak jsem je potkal : (postavy i figurky). : rozhovory, portréty, svědectví. / Zdeněk Hrabica - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 228 s. : il. - váz.

Jan Patočka, Češi a Evropa : sborník prací z konference. : Brno, 23. září 1998. / editor Erika Vonková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 119 s., [1] s. obr. příl. - brož.

Jdu si jen tak -- a potkám Ameriku! / Petr Motyka - Vyd. 1. - Vsetín : Dalibor Malina, 2001. - 120 s. - brož.

Jihočeský kraj : automapa. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Jihomoravský kraj : automapa. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Jindřichohradecko, Novohradské hory : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. - brož.

Jindřich IV. / Michel de Decker ; [z francouzského originálu přeložila Ladislava Miličková]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2001. - 277 s. - váz.

Jiří Voskovec a Jan Werich : v divadle, ve filmu, v soukromí. / Vladimír Just ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2001. - 158 s. + il.. - váz.

Jizerské hory : s mapovým atlasem. / [text Petr David a Vladimír Soukup] - Praha : Soukup & David, 2001. - 114 s., 32 s. mp. příl. : barev. il. -
Josef Šusta a Dějiny lidstva / Jiří Lach - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 181 s. - váz.


Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum : jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě. : 2.4.1996, Brno. : kolokvium. editor Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 78 s. - brož.


Joseph Fouché : portrét jednoho politika. / Stefan Zweig ; [z německého originálu přeložil Valter Feldstein]. - Praha : Český klub, 2001. - 242 s. - váz.

Judaica Bohemiae 36. 2000. - Prague : Helvetica Tempora, 2001. - 222 s., obr. příl. : il. - brož.

Karlovarský a Plzeňský kraj : automapa. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve. / Anne Brenonová - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 182 s. - váz.

Kavárna nad Prahou : vzpomínky poslední německy píšící autorky z Prahy nejen na Egona Erwina Kische. / Lenka Reinerová ; z němčiny přeložila Jana Zoubková. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2001. - 77 s. : il. - váz.

Kdo jsem / Bohumil Hrabal - Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. - Praha : Hynek, 2000. - 337 s. - váz.

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Kokořínsko : velká cykloturistická mapa. / [texty P. Pernička, J. Šafránek] - Měř. 1:75 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. + 1 příl. - brož.

Korespondence a dokumenty : kritické vydání. Sv. 8. Korespondence přijatá : 1896-1904 / Antonín Dvořák ; [za vedení a redakce Milana Kuny zpracovala Ludmila Bradová ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2000. - 427 s. - váz.

Korsika / Michael Studemund-Halévy ; přepracoval Toni Weber. ; [překlad Jaromíra Borecká]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Korzáři krále Slunce : Korzárská válka I.. / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 396 s. : il. - váz.

Kořeny moudrosti : myšlenky, úvahy, citáty, paradoxy slavných osobností. / vybral a uspořádal Jaroslav Šmíd - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2001. - 111 s. - váz.

Kosovo, Chechnya / [photos by Iva Zimová ... et al. ; edited by Tomáš Vyhnálek, Michael Luhan]. - Prague : People in Need Foundation, 2001. - 19 s. : il., tab. - Brož.

Kostelec nad Černými lesy : plán města a okolí. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 31 x 41 cm. - brož.

Královéhradecký kraj : automapa. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.


Kreta : informacje & propozycje urlopowe. / Karin Stružková ; [z češtiny přeložila Agnieszka Mazan]. - Praha : Fischer, 2001. - 116 s. : barev. il. - brož.


Kréta / Klaus Bötig - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Kulturní bedekr : ročenka kulturní revue Labyrint. : galerie a muzea, hrady a zámky, kulturní časopisy, kulturní instituce, umělecké školy, kalendárium. 2001-2002. / [editor Joachim Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2001. - 360 s. : il. - váz.

Kutnohorsko slovem i obrazem Díl 2. Místopis okresního hejtmanství Část 2. Soudní okres Uhlířskojanovický Seš. A. Uhlířské Janovice - Kochanov / redakce Antonín Josef Zavadil - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Kutnohorsko slovem i obrazem Díl 2. Místopis okresního hejtmanství Část 2. Soudní okres Uhlířskojanovický Seš. B. Kopaniny - Samopše / redakce Antonín Josef Zavadil - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - s. 105-208. : il. - brož.

Kutnohorsko slovem i obrazem Díl 2. Místopis okresního hejtmanství Část 2. Soudní okres Uhlířskojanovický Seš. C. Sázava - Žíšov / redakce Antonín Josef Zavadil - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - s. 209-308. : il. - brož.

Kypr / Klaus Bötig ; [překlad Milena Boukalová]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - Brož.

Kypr : průvodce do zahraničí. / Světlana Bryčková - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2001. - 88 s. : il. (většina barev.) - brož.

Lisabon / Harald Klöcker ; [překlad Alice Kavinová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.

Litoměřicko a Podřipsko v českých dějinách / Oldřich Kotyza, Jan Smetana - Vyd. 1. - Litoměřice : Okresní úřad, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Londýn / Heidede Carstensen - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : il. - brož.
Maďarsko : průvodce do zahraničí. / [Jaroslav Dostal, Marcela Nováková] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2001. - 149 s. : il. (některé barev.) - brož.

Malíři v Jevíčku a v okolí / Štěpán Blažek, Antonín Orner - Jevíčko : Město Jevíčko, 2001. - 116 s. : il. (většina barev.) - Brož.

Malý plzeňský dekameron a trochu pitaval : veselé i vážné čtení s historickými náměty. / Ivan Martinovský ; ilustrovala Květa Monhartová. - Ústí nad Labem : Albis International, 2000. - 96 s. : il. - brož.

Mapa hvězdné oblohy : tělesa a objekty hvězdného vesmíru. / [Oldřich Hlad ... et al.] - 2. vyd. - BrnoPraha : ZES : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2001. - 1 mapa. ; 61 x 84 cm. - brož.


Mapa oblohy : tělesa a objekty hvězdného vesmíru. / [Oldřich Hlad ... et al.] - 2. vyd. - BrnoPraha : ZES : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2001. - 1 mapa. ; 61 x 84 cm. - brož.


Marginalia historica : sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 3. / [redaktor Eduard Burget ... et al.] - Praha : Scriptorium, 1999. - 295 s. : il. - brož.

Mariánské Lázně : průvodce městem a okolím. / Petr Němec, Irena Němcová - Vyd. 1. - Cheb : P. Němec, 2001. - 118 s. : barev. il. - brož.

Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá Strana / redakce Martin Ježek, Jan Klápště - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 327 s. : il., tab. - brož.

Mediaevalia historica Bohemica Sv. 8. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 272 s. : il., tab. - brož.

Mezi nebem a zemí : ideální místa v japonské tradici. / Antonín Líman - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 171 s., obr. příl. - brož.

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619 : katalog. Sv. 2. Knihy městského hospodaření 1. Knihy početní B. Radní počty 1523-1619 / Ludmila Sulitková - Brno : Archiv města Brna, 2001. - 203 s. - Brož.

Minulostí Berounska : sborník Státního okresního archivu v Berouně. 4. / [výkonný redaktor Jiří Topinka] - Vyd. 1. - Beroun : Okresní úřad, 2001. - 299 s. : il., fot., tab. - brož.

Miscellanea Geographica : Universitatis Bohemiae Occidentalis. 8.. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 115 s. : il., tab. - brož.

Mládež a dějiny : publikace výsledků mezinárodního dotazníkového šetření a výzkumu historického vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. / B. Klíma a kol. - Brno : Cerm, 2001. - 199 s. : il. - brož.

Mokrovousy : mapa obce. - Hradec Králové : C.K. Haló, 2000. - 1 mapa. ; 29 x 29 cm. - Brož.

Moravskoslezský kraj : automapa. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Můj otec Karel Poláček : vzpomínky (nejen) na Karla Poláčka. / Jiřina Jelinowiczová - Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad, 2001. - 31 s. : il. - Brož.

Na všech frontách : Čechoslováci ve II. světové válce. / uspořádal V.N. Duben - 2. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 260 s. : il. - brož.

Nástin českých dějin / František Čapka, Bohuslav Klíma - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 166 s. - brož.


Nebe východní fronty : nejúspěšnější Stalinovi stíhací, bitevní a bombardovací letci ve Velké vlastenecké válce 1941-1945, jejich vyznamenávání, stejnokroje a označení. / Jiří F. Šiška - Olomouc : Votobia, 2001. - 191 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.


Nebojte se! : dialog s Janem Pavlem II.. / André Frossard - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 287 s. - Váz.

Největší spiknutí v dějinách lidstva / David Southwell, Sean Twist - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 295 s. : il. - váz.

Nemovité kulturní památky jižní Moravy Sv. 9. Okres Kroměříž: soupis památek a literatury / [zpracovala Anežka Fialová] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Moravská zemská knihovna : Památkový ústav, 2000. - 115 s., 21 obr. na příl. : il. - MVS ; brož.

Neřest a ctnost : portréty z dějin korupce. / Paul Lombard - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Neslavné konce slavných : [vládci, géniové a fanatici. : co se do dějepisu nevešlo]. / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2001. - 260 s. : il. - váz.

New York / Jörg von Uthmann - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.

Němci v českých zemích / [redakce Kristina Kaiserová] - [Ústí nad Labem] : Společnost pro dějiny Němců v Čechách, 2001. - 178 s. : il., tab. - brož.

Německo / Anthony Haywood ... [et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 338 s. : mapy - brož.

Nikdo to tu nepřežije / Jerry Hopkins, Daniel Sugerman - Vyd. 2., v nakl. Maťa 1.. - Praha : Maťa, 2001. - 343 s. : il. - váz.

Nikolčická čítanka 2. / sestavil Josef Černý - Nikolčice : Obec Nikolčice, 2001. - 207 s. : il. - váz.

Nizozemsko / Dirk ter Brügge - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Nízké Tatry a Starohorské vrchy : turistický průvodce. / Otakar Brandos, Kamil Balaj - 1. vyd. - Vřesina : SKY, 2001. - 207 s., 1 mapa : il. (některé barev.) - brož.

Nocležna pro romantismy : básně a texty. / Zdeněk Lorenc - 1. vyd. - Praha : Anthropos, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Norsko / Anja Carstanjen Schrothová ; [překlad Dagmar Hromádková]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Norsko : turistický průvodce. / Phil Lee - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 376 s., [16] s. obr. příl. : mapy - brož.


Novohradské hory, Kaplice : turistická mapa. / [texty J. Šafránek, L. Procházka] - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.


Objevovaná Olomouc : zajímavosti ze stavební historie Olomouce z pera zkušeného praktika. / Vladimír Gračka - Olomouc : Votobia, 2001. - 105 s. : il. - brož.

Okolí Brna / [Petr David, Vladimír Soukup a kolektiv] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : S & D, 2001. - 154 s. : il., mp. - brož.

Okolí Brna-východ, Moravský kras : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Okolí Brna-západ : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Okolí Prahy : turistická mapa. / [odpovědný redaktor Petr Mach] - 8. vyd. - Měř. 1:100 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 44 x 84 cm. - brož.

Okolí Prahy, Polabí : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. - brož.

Okolí Prahy, Posázaví, Táborsko : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. - brož.

Okolí Prahy-jih : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Okresní muzeum v Tachově : katalog archeologické sbírky. : Katalog der archäologischen Sammlung. / Karel Nováček - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1999. - 13 s., 4 s. obr. příl. : il. -
Okres Jeseník v roce : soupis publikací a článků. 2000. / zpracovaly Alena Kovářová, Ludmila Ženožičková - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 2001. - 35 s. - váz.

Olomoucký hrad v raném středověku : 10. až první polovina 13. století. / Vít Dohnal - [S.l.] : Esmedia DTP, 2001. - 295 s. : il. (některé barev.) + 1 příl.. - váz.

On y va! : aimez-vous lire?. : textes littéraires. : francouzština pro střední školy. / Jitka Taišlová - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2001. - 131 s. : il. - brož.

Opium intelektuálů / Raymond Aron ; [z francouzského originálu přeložila Helena Beguivinová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 355 s. - brož.

Orlické hory : turistická mapa. / [texty J. Dušek] - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Orwellovo století : 1901-2000. / Jiří Hanák - Vyd. 1. - Praha : Prostor : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 409 s. : il. - Prostor ; váz.

Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí. : anniversaries. : jubiläenkalender. 2002. / [sestavily Hana Ševčíková, Anna Vitásková] - Olomouc : Okresní knihovna, 2001. - 66 s. - brož.

O dějinách a politice : Janu Křenovi k sedmdesátinám. / uspořádali Jiří Pešek a Oldřich Tůma - Ústí nad Labem : Albis International, 2001. - 231 s. - brož.


O nowy porzadek europejski : ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. / Tomasz Glowinski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 456 s. : il. - brož.

Pacific letters / Jindra Tichá - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2001. - 156 s. - brož.

Paleografická čítanka [2]. Ukázky / Zdeňka Hledíková, Jaroslav Kašpar, Ivana Ebelová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, [2000]. - 131 listů. : il. - Brož.

Panoptikum symbolů, značek a znamení / Milan Mysliveček - Vyd. v Chvojkově nakl. 1. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2001. - 277 s. : il. - váz.

Pardubický kraj : automapa. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - [Měř.] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 84 cm. - brož.

Paříž / Marina Bohlmannová-Modersohnová - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.

Pátý almanach Burianovy kulturní ozdravovny 5. / [uspořádal Jan Burian] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2001. - 118 s. : il. - Brož.

Pelhřimov ve svých náladách / fotografoval a zpracoval Jaroslav Koutník - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Písecké hory známé i neznámé / Jiří Fröhlich - Písek : Ires, 1999. - 85 s. : il. (některé barev.) - váz.

Písecko, Zvíkov, Orlík nad Vltavou : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Písek : historický průvodce, stručné dějiny města. / Jan Adámek, Jiří Fröhlich, Jiří Čížek - 2. dopl. vyd. - Písek : Jiří Čížek : Prácheňské muzeum, 1995. - 107 s., 16 s. obr. příl. : il. - brož.

Plzeňsko-jih : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Plzeňsko-sever : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Podyjí - Thayatal, Vranovská přehrada : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Pohledy do historie Svatého Kopečka / Bohuslav Smejkal - Svatý Kopeček : Matice svatokopecká, 2001. - 154 s., [4] s. obr. příl. - Brož.

Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach : kritika, publicistika, pis'ma. T. 15. Kn. 2. Pis'ma 1873-1877 / Nikolaj Aleksejevič Nekrasov - Sankt-Peterburg : Nauka, 2000. - 638 s. - váz.

Posázaví - Benešovsko : velká cykloturistická mapa. - Měř. 1:75 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. + 1 příl. - brož.


Posázaví - Posázavská cyklotrasa : cykloturistická mapa. - Měř. 1:75 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 45 cm. + 1 příl. - brož.

Posázaví : outdoorová mapa. / [texty Ivan Novák] - [Měř.] 1:100 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 88 cm. - brož.

Poslední papež : úpadek a pád římskokatolické církve. : proroctví svatého Malachiáše týkající se nového milénia. / John Hogue ; [z anglického originálu přeložil Miloš Veselý]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 399 s.,[8] s. obr. příl. : il. - váz.

Po mnoha letech / Barry Miles, Paul McCartney ; [z anglického originálu přeložil Ladislav Šenkyřík]. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 456 s., obr. příl. : il. - váz.

Po rozhlednách a starých hradech 2. / Vladimír Pohorecký - 1. vyd. - Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2001. - 221 s. : il. - váz.

Po stopách buchlovského mordu / Vincenc Prasek, Michal Baščan, Bořek Žižlavský - Buchlovice : Spolek podporovatelů historie Buchlovic, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Praha a turistické perly ČR / [sestavila Blanka Langerová ; fotografie František Přeučil ... et al.]. - 2. vyd. - Praha : ACR Alfa, 2001. - 647 s. : il. - váz.

Praha - Březiněves, Dolní Chabry, Ďáblice : plán městských částí. - 2. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 31 x 51 cm. - brož.

Praha : metro, tramvaje, památky, ambasády. - 1. vyd. - [Měř.] 1:15 000. - Praha : Helena Lukáčová, 2000. - 1 mapa. ; 47 x 63 cm. - Brož.

Praha-centrum - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 39 x 62 cm. - brož.

Praha-Libuš : plán městské části. - 2. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 31 x 21 cm. - brož.

Prahou po stopách české reformace : pět vycházkových okruhů. / Jiří Otter - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2001. - 143 s. - brož.

Prodloužený čas Josefa Čapka / Marie Šulcová - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 278 s., obr. příl. - váz.

Provence / Gisela Buddée - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Přeštice : plán města a okolí. - 3. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 31 x 41 cm. - brož.

Přežili šest válek / Břetislav Olšer - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - 222 s., obr. příl. - váz.

Příběh Ouběnic : mikrohistorie české vesnice. / Josef Petráň - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 250 s. : il., tab. - brož.


Příbramsko : plán města a okresu Příbram. : plán okresu a města. - 3. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 46 x 31 cm. - brož.

Psanec, nebo geniální vojevůdce? : Jan Žižka, rozhořčený rytíř Hospodinův. / Karel Štorkán - 1. vyd. - Líbeznice : Víkend, 2000. - 351 s. - váz.

Quadrilog : Bohuslav Havránek, Zdeňka Havránková, Roman Jakobson, Svatava Pírková-Jakobsonová. : vzájemná korespondence 1930-1978. / [editoři] Marie Havránková, Jindřich Toman - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 131 s. - brož.

Regesta Diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae Ps. 5. 1346-1355 Fasc. 3. 1350-1352 / [sestavila] Jana Zachová - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2000. - s. 401-632. - brož.

Regiony a první světová válka : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 12.11.1999. / [sestavil Jiří Petráš] - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Region Věrovany 68. Lesy / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2001. - 8 s. : il., fot., tab. - Brož.

Region Věrovany 69. Hájenka / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2001. - 6 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož.

Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století / Petr Vorel - Vyd. 1. - Pardubice : Východočeské muzeum, 2001. - 248 s., viii s. obr. příl. : il. - váz.

Rodný kraj v životě, vzpomínkách i díle Viktora Dyka - Mělník : Okresní muzeum, 2001. - 53 s. - Brož.

Roma antiqua : výbor pramenů k dějinám a kultuře starověkého Říma. / sestavil Igor Lisový - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 279 s. : il., mapy - brož.

Romové a česká společnost : hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. / Eva Davidová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 89 s. : tab. - Brož.

Rozhledny a rozhlednová místa / [Jiří Dvořák a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2001. - 247 s. : il. - brož.

Rumunsko : turistický průvodce. / Tim Burford a Dan Richardson - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 390 s., [20] s. obr. příl. : mapy - brož.

Rusko a virus svobody / E.M. Cioran ; [z francouzského originálu přeložila Nora Obrtelová]. - V nakl. Doplněk 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 31 s. - brož.

Řím / Monika Pelzová ; [překlad Alena Šubrtová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.


Santini : stavby J.B. Santiniho na Žďársku. / [text Mojmír Horyna] - [S.l.] : Resident, 1999. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - Brož.


Sborník Chebského muzea 2000. - Vyd. 1. - Cheb : Chebské muzeum, 2001. - 191 s. : il., fot., tab. - brož.

Sborník okresního archivu v Lounech 10. 2001. - Ústí nad Labem : Albis International, 2001. - 278 s., obr. příl. : il., tab. - Brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada archeologická. (M). Č. 5. 2000. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 238 s. : il., tab. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada historická. (C). Č. 46. 1999.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 167 s., 7 s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada literárněvědné slavistiky. : (X). : series slavica litteraria. Č. 4. 2001. / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 146 s. - brož.

Sedlčansko, Slapy : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 96 cm. - brož.

Senožaty : výročí, která si připomínáme v roce 2001. - Senožaty : Obecní úřad, 2001. - 53 s. : il. - brož.

Severní Morava : vlastivědný sborník. Sv. 81. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 2001. - 80 s. : il. - Brož.

Sissi Díl 13. Poslední láska v Schönbrunnu / Marieluise von Ingenheim ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2001. - 246 s. - váz.

Skotsko / Julie Stewartová - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : il., mapy - brož.

Slabikář návštěvníků památek / Jaroslav Herout - 3., přeprac. vyd. - [Praha] : Tvorba, 2001, dotisk. - 326 s. : il. - brož.

Slapy : [průvodce po přehradě pro potápěče a rekreanty]. / David Vondrášek - Vyd. 1. - Praha : Grafa, 2001. - 77 s., obr. příl., 15 map : il. - brož.

Slavistika a balkanistika / Ivan Dorovský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 161 s. - brož.

Slánský obzor : ročenka Společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního okresního archivu v Kladně. Roč. 8. 2000. - Slaný : Patria - Společnost pro ochranu kulturního dědictví, 2001. - 200 s. : il., tab. - Brož.

Slovensko - české osudy : (100+1 osobnost české společnosti ze Slovenska). / Naďa Vokušová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Slovensko-český klub : Sdružení MAC, 2001. - 209 s. : il. - Slovenský klub ; váz.


Slovinsko, Chorvatsko, Istrie : automapa. / [odpovědný redaktor Petr Mach] - 4. vyd. - [Měř.] 1:750 000. - Praha : Kartografie, 2001. - 1 mapa. ; 67 x 72 cm. + 1 příl. - brož.


Stanislava Součková : život operní pěvkyně. / Dagmar Blümlová - Vyd. 1. - Pelhřimov : Nová tiskárna, 2001. - 176 s. : il. - váz.

Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem / Jiří Fröhlich - Písek : Ires, 2001. - 99 s. : il. - váz.
Starověká Čína : čínská civilizace od počátků k dynastii Tchang. / [Maurizio Scarpari ; z anglického originálu přeložili Ondřej Šanca, Anna Kopecká]. - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 291 s. : il. - váz.

Starý kalendář / Karel Erban - Vyd. 1. - Praha : Malá Skála, 2000. - 110 s., [3] s. obr. příl. - brož.

Staří Egypťané / Břetislav Vachala - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 239 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Státní okresní archiv Pardubice / [text Ivana Švecová] - Pardubice : Státní okresní archiv Pardubice, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Strážnice : staré pohlednice města. / Jiří Pajer - Strážnice : Etnos, 2000. - 1 sv. (nestránkováno)., 146 obr. na příl. : il. - váz.

Strunkovice nad Blanicí : od pravěku do novověku. / Jaroslav Kudrnáč - Písek : Ires, 1998. - 183 s. : il. (některé barev.) - váz.

Středočeský vlastivědný sborník Sv. 19. / [odpovědný redaktor Marcela Šášinková] - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2001. - 191 s. : il., tab. - brož.

Středomoří : jižní Evropa. : Tunisko a Maroko. : [průvodce]. / Janet Austin - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 936 s. : mapy - brož.

Středověká kachlová kamna v Táboře : (archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). / Rudolf Krajíc - Písek : Ires, 1997. - 237 s. : il., tab. - brož.

Stříbřec nad hladinami rybníků : historie obce od 13. stol. do roku 2000. / František a Jiřina Kodlovi - Třeboň : Carpio, 2001. - 349 s. : il., mapy, tab. - Carpio ; v knize neuvedeno ; váz.
Stuartovská Anglie : stát a společnost v letech 1603-1689. / Martin Kovář - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 359 s. : il. - brož.

Studia balkanica et slavica / Ivan Dorovský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 185 s. - brož.

Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi 24. / pod redakcja Karola Joncy - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 498 s. : il., tab. -
Studie k velkomoravské keramice : metody, analýza a syntézy, modely. / Jiří Macháček - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 298 s. : il., tab. - brož.


Studie o Těšínsku 16. Rudolf Žáček : Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945 - Vyd. 1. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2000. - 120 s. - brož.


Sušice : [obrazový průvodce městem a okolím. / Radovan Rebstöck] - Sušice : Radovan Rebstöck, 2001. - 22 s. : barev. il. - brož.

Světová pohoří Díl 2. Asie / Jiří Šlégl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Balios : Euromedia Group, 2001. - 288 s. : il., mapy. - soubor

S prezidentem v Lánech / Jarmila Kaloušová - Vyd. 2. - Praha : Riopress : Česká expedice, 1999. - 167 s., obr. příl. - Riopress, váz.

Španělsko / Neal Bedford ... [et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 206 s. : mapy - brož.

Španělsko / [redakce Pavel Kejř] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 672 s. : barev. il. - váz.

Špindlerův mlýn : plán města a průvodce. - 4. vyd. - [Měř.] 1:12 000. - Karlovy Vary : Paret 2, 2001. - 1 mapa. ; 46 x 64 cm. - brož.

Šumava - autem a na kole : průvodce na cestu. / [Radovan Rebstöck] - 4., aktualiz. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2001. - 59 s. : il. - brož.

Šumava : s mapovým atlasem. / [text Petr David a Vladimír Soukup] - Praha : Soukup & David, 2001. - 144 s., 32 mp. příl. : barev. il. -
Šumavský kalendář 2002. / [sestavil František Kadoch] - Vimperk : Papyrus : Viener, 2001. - 117 s. : il., tab. - Papyrus ; brož.

Tajemná Olomouc 2. / Antonín Schindler - Olomouc : Votobia, 2001. - 91 s. : il. - brož.

Tajemní blaničtí rytíři : pověsti, příběhy, proroctví, povídání. / Radko Bílek - Praha : Maroli, 2001. - 159 s. : il. - váz.

Tajné zbraně Třetí říše / Zbyněk Válka - Olomouc : Votobia, 2001. - 105 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Táborsko, dolní Lužnice : turistická mapa. - [Měř.] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 96 x 66 cm. - brož.

Testament svědomí : rozhovor se slovenským spisovatelem Ladislavem Ťažkým. / Jozef Leikert ; [ze slovenštiny přeložila Blanka Leikertová]. - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 2001. - 198 s. : il. - váz.

Těžká cesta : spor Československa s Vatikánem 1963-1973. / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 177 s. - brož.

The corded ware culture in Moravia and in the adjacent part of Silesia : (catalogue). / Lubomír Šebela - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 238 s., 226 s. obr. příl. : il., tab. + 3 příl. - brož.


The people of the Pavlovian / Vladimír Sládek ... [et al.] - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 244 s. - váz.


The state of world population 2000 : lives together, worlds apart. : men and women in a time of change. / [editor Alex Marshall] - New York : United Nations Population Fund, [2001]. - iv, 76 s. : il., tab. - brož.

Tobogan 500 : ze života jednoho pořadu. / T. Sláma - Vyd. 1. - Praha : Radioservis, [2001]. - 156 s. : il. (většina barev.) - váz.

Tomáš G. Masaryk / Milan Machovec - Vyd. 3. dopl. - Praha : Riopress : Česká expedice, 2000. - 320 s. - Riopress ; váz.

Tomáš Halík : ptal jsem se cest. / Jan Jandourek - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 287 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Toskánsko / Birgit Müllerová ; [překlad Dagmar Hromádková]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Turistický lexikon A-Z : Čechy, Morava, Slezsko. / [Jana Axamitová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2001. - 1087 s., obr. příl. : il. - váz.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice - [Měř.] 1:12 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.

Umění teorie a Zdeněk Mathauser : soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc.. / [redakce Miloš Zelenka] - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2000. - S. 391-458 - Brož.
Umlčené tělo / Robert F. Murphy ; [z anglického originálu přeložila Jana Ogrocká]. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 188 s. - brož.

USA : národní parky Západu. / Axel Pinck - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2001. - 128 s. : barev. il., mapy - brož.

Úvod do regionálního výzkumu / Jan Kopp a kol. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Válečný zápisník Rudolfa Hrubce : 1939-1941. / [edice a úvodní slovo Dagmar Blümlová] - 1. vyd. - Bernartice : Obec Bernartice, 2001. - 117 s., [4] složené listy obr. příl. : il. - váz.

Válka v Pacifiku : americko-japonská námořní válka 1941-1945. / Dan Van der Vat - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 433 s., obr. příl. - váz.

Války bohů a lidí : neuvěřitelné důkazy o mimozemských válečnících, kteří zničili dávné civilizace. / Zecharia Sitchin - Praha : Dobra, 2001. - 535 s. : il. - brož.

Velké divy světa / napsal Russell Ash ; ilustroval Richard Bonson. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2001. - 64 s. : il. - váz.

Víra a zbožnost jagellonského věku / Josef Macek - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 488 s. - váz.

Vladislav Vančura (*23.6.1891-+1.6.1942) : faktografický materiál. - Znojmo : Městská knihovna, 2001. - 5 s. - Brož.


Vlasta Burian na cestě do 21. století / Ondřej Suchý - Takto upr. vyd. 1. - Praha : Brána, 2001. - 278 s., obr. příl. : il. - váz.

Vlasta Burian - obrazový životopis : (sport a volný čas ve fotografii). / Josef Frais, Pavel Jiras - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2001. - 155 s. : il. - váz.

Vlastivědný zpravodaj Polabí Vol. 34. 2000. - Poděbrady : Polabské muzeum, 2000. - 256 s. : il., tab. - Brož.

Vysoké Tatry a Belianské Tatry : turistický průvodce. / Otakar Brandos - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Vřesina : SKY, 2001. - 192 s., 1 mapa : il. (některé barev.) - brož.

Vyškov a okolí : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 60 x 45 cm. - brož.

Východní Středomoří : Kypr, Malta, Řecko, Turecko. : [průvodce]. / Carolyn Bain ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 218 s. : mapy - brož.

Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : sborník příspěvků ze sympozia. : Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. / [vybral Václav Petrbok ; redaktor Jan Tydlitát]. - Vyd. 1. - Praha : Albert, 1997. - 218 s. : il. - brož.

Výlety : po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezska. 2. / [Marie Homolová ... et al. ; fotografie Radovan Boček et al.]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 120 s. : il. - brož.

Výroba a sídla v době laténské : projekt Loděnice. / Natalie Venclová ... [et al.] - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - x, 399 s. : il., tab. - váz.

Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách / Petr Hrubý - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1998. - 19 s. : il., tab. -
Vzestup a pád Jurije Gagarina / Pavel Toufar - 1. vyd. - Praha : Regia, 2001. - 237 s. - váz.
Vzestup a pád rodu Medici / Christopher Hibbert - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 388 s. : il. - váz.

Vzpomínky na minulost : střípky českotřebovské historie. 2. / Vladimír Hampl - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1999. - 24 s. : il. - brož.

Vzpomínky na minulost : střípky českotřebovské historie. 3. / Vladimír Hampl - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2001. - 40 s. : il. - brož.

Writing the history of women's writing : toward an international approach. : proceedings of the colloquium. : Amsterdam, 9.-11. September 1998. / edited by Suzan van Dijk, Lia van Gemert, Sheila Ottway - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2001. - xxii, 276 s. : il. - brož.


Zastávka u Brna : plán obce a okolí. - Měř. 1:6 700. - [Brno] : P.F.Art, 2001. - 1 mapa. ; 31 x 44 cm. - Brož.


Západní Evropa : [průvodce]. / Janet Austin ... [et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 1096 s. : mapy - brož.

Západočeské lázně : s mapovým atlasem. / [text Petr David a Vladimír Soukup] - Praha : Soukup & David, 2001. - 133 s., 32 s. mp. příl. : barev. il. -
Zdena Höhmová / [text Pavel Bravený ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2001. - 152 s. : il. - Akademické nakladatelství CERM ;váz.

Zdounecký okres Část 2. / František Vácslav Peřinka - Zdounky : [Littera], 2001. - s. 127-460. : il. - Brož.

Zdraví vás Caesar : jak se žilo ve starém Římě. / Joachim Fernau - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2001. - 208 s. - váz.

Zeměpisný obrázkový atlas : pro 7. až 9. ročník zvláštní školy. / [František Teplý] - 2. upr. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 47 s. : il. - váz.

Zeměpis pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [František Kortus] - 4. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 48 s. : il., tab. - brož.

Zeměpis pro 8. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Marta Teplá] - 4. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 44 s. : il., tab. - brož.

Zeměpis pro 9. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Miloslav Kollmann] - 4. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 48 s. : il., tab. - brož.

Znečištěný pramen : nedemokratické počátky evropské ideje. / John Laughland - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2001. - 341 s. : il. - váz.

Znojemsko, Břeclavsko : turistická mapa. - [Měř.] 1:100 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. - brož.

Zpověď mého života / Ladislav Voříšek - 1. vyd. - PředoticePísek : L. Voříšek : Prácheňské nakladatelství : Ires, 2001. - 108 s. : il. - váz.

Zrození moderního sionismu / Šlomo Avineri - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 250 s. - váz.
Zruč - Senec : plán obce. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [2001]. - 1 mapa. ; 31 x 41 cm. - brož.

Zříceniny hradů výšinných, skalních, vodních / [Zdeněk Novák, Marcela Nováková] - 2. vyd. - Praha : Olympia, 2001. - 169 s. : barev. il. - brož.

Z historie obce Bukovany od roku 1304 ke třetímu tisíciletí / Jaroslav Jiskra - 1. vyd. - Bukovany : Obec Bukovany, 2001. - 159 s. : il. - Váz.

Ženy nacistů 2. / Anna Maria Sigmundová ; [z německého originálu přeložili Vladimír a Věra Smržovi]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2001. - 179 s. : il. - váz.

Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945 : protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. : zpráva expertního týmu zřízeného Smíšenou pracovní komisí na základě usnesení vlády České republiky č. 773 ze dne 25.11.1998. / [odpovědný redaktor Jiří Daníček] - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 117 s. : tab. - brož.


1000 záhadných jevů / Kai Hövelmann ; ilustrace Fabian Fröhlich. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2001. - 247 s. : il. - váz.

27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů : Žáček, Kantůrková, Medek, Suchý, Verner a další. / [redakční úpravy Blanka Kroupová] - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2000. - 319 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist