Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura

za září-říjen 2001

Abeceda / Miloš Holas ; ilustrace Adolf Dudek. - V této podobě vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Angličtina pro jazykové školy III : klíč k učebnici. / Eva Vacková, Soňa Nacherová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2001. - 95 s. - brož.

Aspekte der Textgestaltung : Referate der Internationalen Germanistischen Konferenz. : Ostrava, 15.-16. Februar 2001. / herausgegeben von Lenka Vaňková und Pavla Zajícová - Aufl. 1. - Ostrava : Universität Ostrava, 2001. - 470 s. : tab. - brož.

Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. / Ivana Ryčlová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 153 s. - brož.

Blaník : jevištní podoba historického mýtu. / Smoljak, Svěrák - Vyd. 4. - Praha : Paseka, 2001. - xi/64 s. : il. - soubor

Cestování - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Cieszynska ojczyzna polszczyzna / Karol Daniel Kadlubiec, Wladyslaw Milerski - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Proprint, 2001. - 223 s. : il. - váz.

Contemporary Literary Criticism : criticism of the works of today's novelists, poets, playwrights, short story writers, scriptwriters, and other creative writers. Annual Cumulative Title Index covers Vol. 1-140. - [Detroit] : Gale Group, [2001]. - 410 s. - brož.

Contemporary Literary Criticism : criticism of the works of today's novelists, poets, playwrights, short story writers, scriptwriters, and other creative writers. Vol. 140. / editors Jeffrey W. Hunter, Justin Karr - Detroit : Gale Group, 2001. - xiii, 500 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : criticism of the works of today's novelists, poets, playwrights, short story writers, scriptwriters, and other creative writers. Vol. 141. / editors Jeffrey W. Hunter, Justin Karr - Detroit : Gale Group, 2001. - xiii, 478 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : criticism of the works of today's novelists, poets, playwrights, short story writers, scriptwriters, and other creative writers. Vol. 142. / editor Jeffrey W. Hunter - Detroit : Gale Group, 2001. - xii, 446 s. : fot. - váz.

Co mě baví u Vltavy / Antonín Matějka ; [ilustrace] Marie Tichá. - 1. vyd. - Praha : SiD & NERo, 2001. - 31 s. : barev. il. - váz.

Current state and further perspectives of Slavonic studies in Central Europe : proceedings of the international workshop, Prague 11th - 12th November 1998. / edited by Vladimír Vavřínek - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2000. - 84 s. - brož.


Cvičebnice českého jazyka : pracovní sešit pro 2. ročník základní (obecné) školy. / Jiřina Polanská - Vyd. 3. - Praha : Fortuna, 2001. - 80 s. : il. - brož.


Česká literatura na konci tisíciletí : příspěvky z 2. kongresu literárněvědné bohemistiky. : Praha, 3.-8. července 2000. 1. - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. - 423 s. - brož.

Česká literatura na konci tisíciletí : příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. : Praha, 3.-8. července 2000. 2. / [odpovědný redaktor Daniel Vojtěch] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. - s. 429-895 - brož.

Česká literatura ve zkratce : období od poloviny 40. let 20. století do současnosti. / Petr Hanuška, Vladimír Novotný - Vyd. 1. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 215 s. - Brána ; váz.

Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře / Oldřich Sirovátka - Brno : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. - 183 s. - brož.

Česká republika : mapa dětská. - [Měř.] 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 66 x 97 cm. - brož.

Česká skladba pro studenty učitelství / Jana Svobodová - 2., upr. a rozš. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 127 s. - brož.

Česká společnost před sto lety : identita, stereotyp, mýtus. / Blanka Soukupová - 1. vyd. - Praha : Sofis : Pastelka, 2000. - 164 s. : il. - brož.

Česko-anglický slovník VŠB-TU Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. / Věra Lantová, Hana Slezáková, Dagmar Klanicová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 41 s. - brož.

Český etymologický slovník / Jiří Rejzek - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2001. - 752 s. - váz.
Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií Díl 2. Sloh, sdělování a výměna informací / Hana Hrdličková, Miroslava Horáčková, Hana Rezutková - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2001. - 78 s. : il. (většina barev.) - brož.

Český jazyk : pro pátý ročník. / Miroslava Horáčková, Hana Staudková, Jana Štroblová - Vyd. 2. - Všeň : Alter, 2001. - 183 s. : il., tab. - brož.

Čeština bez chyb : 333 slov, v nichž se často chybuje. / Jaroslava Hlavsová - 1. vyd. - Líbeznice : Víkend, 2001. - 95 s. - brož.

Čeština pro cizince : nástavbový kurz pro humanitní obory. / Milada Čadská, Milada Turzíková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 99 s. - brož.

Čítanka : pro 8. ročník základní školy. / Pavel Šrut, Barbara Lukešová, Jitka Slavíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 175 s. : il. (některé barev.) - brož.

Der Bezirk Trautenau : zum Andenken an Erwin Heinzel, Erich Gierach und Ernst Schwarz. - 1. Aufl. - Trautenau : Verein für deutsch-tschechische Verständigung, 2000. - 137 s. - váz.

Der 5. Schuss : texty pro výuku německého jazyka. / Alena Týmlová - 2., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 58 s. - brož.


Don Bosco / text G. Setti ; ilustrace G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Don Bosko / tekst G. Setti ; iljustracii G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Einblicke : ein deutscher Sprachkurs. 1. Begleitheft für Selbstlerner zu den Folgen 1 bis 4 des Fernsehsprachkurses / Klaus Vorderwülbecke ... [a kol.] - München[Bonn] : Goethe-Institut : Inter Nationes, 1998. - 77 s. : il., tab. - Brož.

Einblicke : ein deutscher Sprachkurs. 2. Begleitheft für Selbstlerner zu den Folgen 5 bis 7 des Fernsehsprachkurses / Klaus Vorderwülbecke ... [a kol.] - München[Bonn] : Goethe-Institut : Inter Nationes, 1998. - 69 s. : il., tab. - Brož.

Einblicke : ein deutscher Sprachkurs. 3. Begleitheft für Selbstlerner zu den Folgen 8 bis 10 des Fernsehsprachkurses / Klaus Vorderwülbecke ... [a kol.] - München[Bonn] : Goethe-Institut : Inter Nationes, 1998. - 71 s. : il., tab. - Brož.

Einblicke : ein deutscher Sprachkurs. 4. Begleitheft für Selbstlerner zu den Folgen 11 bis 13 des Fernsehsprachkurses / Klaus Vorderwülbecke ... [a kol.] - München[Bonn] : Goethe-Institut : Inter Nationes, 1998. - 69 s. : il., tab. - Brož.

Einblicke : ein deutscher Sprachkurs. 6. Begleitheft für Selbstlerner zu den Folgen 17 bis 19 des Fernsehsprachkurses / Klaus Vorderwülbecke ... [a kol.] - München[Bonn] : Goethe-Institut : Inter Nationes, 1998. - 71 s. : il., tab. - Brož.

English for Business / Andrea Koblížková - Vyd. 2., opr. a rozš. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 85 s. : tab. - brož.

English for Future Engineers / Dana Jirků, Jana Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 153 s. : il., tab. - brož.

English-Czech Dictionary of Czech Business Law and Economy / compiled by Trade Links - Prague : Trade Links, 2001. - 381 s. : tab. - Brož

Eseje : vybrané texty z let 1965/2000. / Arnošt Lustig - Vyd. tohoto souboru 1. - Praha : H & H, 2001. - 224 s. : barev. il. - brož.

Evropská unie a jazykové portfolio : sborník [ze semináře. : Praha, září 2000. / Vlasta Hlavičková ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 96 s. - brož.

Funkcionalismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků ze semináře. : 3.-4.11.1998, Praha. / [připravil Jiří Nosek] - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2001. - 241 s. - brož.

Glossaire thematique de l'architecture / Zuzana Krýzlová - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2001. - 171 s. - brož.


Glossary of Architecture / Ludmila Caravanasová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 224 s. - brož.


Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 9. Kroatien, Slowenien, Italien / bearbeitet von Dubravka Skender ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2001. - 450 s. - váz.

Hry k táboráku pro malé i velké : oficiální kniha her k táboráku. : stovky nápadů a skvělé zábavy. / Jane Drakeová, Ann Loveová ; ilustrace Heather Collinsová. ; [z angličtiny přeložila Hana Kučerová]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2001. - 110 s. : il. - brož.

Italsko-český slovník : nové výrazy. / Jaroslav Rosendorfský - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2001. - 659 s. - váz.

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti. : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti. / Pavel Dolejší - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2001. - 110 s. - brož.

Jazykové rozbory / Přemysl Hauser - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 48 s. - brož.

Jazykový atlas jihozápadní Moravy / Libuše Čižmárová - 1. vyd. - Brno[Praha] : Masarykova univerzita : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2000. - 446 s. : il. - brož.

Jiří Urbanec : bibliografie 1960-2001. - Vyd. 1 - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 56 s. - brož.

Kafka : za menšinovou literaturu. / Gilles Deleuze, Félix Guattari - [Praha] : Herrmann, 2001. - 166 s. - Váz.

Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Lexicon medicum / Jan Kábrt, Jan Kábrt jr. - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Galén, 2001. - 1136 s. - váz.

Lékařská čeština / Ivana Mokrošová, Věra Nekolová, Leopoldina Hrubantová - 1. vyd. - Praha : Karolinum : Galén, 2001. - 240 s. : il., tab. - Galén ; brož.

Maxim Gorkij v ohlasech české kritiky přelomu 19. a 20. století / Miroslav Zahrádka - [Praha] : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 130 s. - Brož.

Mickiewicz, Puškin a Balkán / Ivan Dorovský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 79 s. - brož.

Milované řemeslo / Jiří Opelík - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2000. - 449 s. - váz.

Mluvnice současné ukrajinštiny / Oldřich Leška, Nikolaj Savický, Růžena Šišková - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2001. - 235 s. - Euroslavica ; váz.


Morfologia Espaola / Eva Spitzová - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 86 s. - brož.


Nádoba zapálená : soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století. / k vydání připravil kolektiv pod vedením Michaely Horákové - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Společnost Cisterciana Sarensis, 2000. - 251 s., 24 s. obr. příl. : il. - Váz.

Nebojte se! : dialog s Janem Pavlem II.. / André Frossard - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 287 s. - Váz.

Němci v českých zemích / [redakce Kristina Kaiserová] - [Ústí nad Labem] : Společnost pro dějiny Němců v Čechách, 2001. - 178 s. : il., tab. - brož.

Němčina pro 8. ročník základní školy / Marie Maroušková, Vladimír Eck - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 198 s. : il., tab. - brož.

Němčina pro 8. ročník základní školy : pracovní sešit. : pracovní sešit zpracován podle osnov vzdělávacího programu Základní škola a podle nového německého pravopisu. / Marie Maroušková, Vladimír Eck - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 63 s. : il., tab., noty - brož.

Německá konverzace / Emil Rusznák - Vyd. 1. - Ostrava : Knižní expres, 2001. - 227 s. - brož.

Nová maturita z českého jazyka a literatury : testové úlohy. / Jiří Kostečka - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 176 s. - brož.

On y va! : aimez-vous lire?. : textes littéraires. : francouzština pro střední školy. / Jitka Taišlová - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2001. - 131 s. : il. - brož.

Podoby soudobého evropského dramatu / [odpovědná a výkonná redaktorka Helena Spurná] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach : kritika, publicistika, pis'ma. T. 15. Kn. 2. Pis'ma 1873-1877 / Nikolaj Aleksejevič Nekrasov - Sankt-Peterburg : Nauka, 2000. - 638 s. - váz.

Prace literackie 38. / pod redakcja Mariana Ursela - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 232 s. : il. -
Praktická cvičení z českého jazyka / Emílie Demlová ... [et al.] - Vyd. 3., upr. a rozš. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 186 s. - brož.

Přehled dějin vyučování jazyků : (3000 př. n. l. - 2000 n. l.). / Jean-Antoine Caravolas - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 92 s. - brož.

Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech : k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. / Zdeňka Hladká - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 243 s. - brož.

Psychologie na internetu / Václav Zeman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 71 s. : tab. - brož.


Rodný kraj v životě, vzpomínkách i díle Viktora Dyka - Mělník : Okresní muzeum, 2001. - 53 s. - Brož.


Rossica Olomucensia : ročenka Katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého za rok. 38. 1999. Část 1.. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 322 s. : il., tab. - brož.

Rossica Olomucensia : ročenka Katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého za rok. 38. 1999. Část 2.. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - s. 325-664. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada literárněvědné slavistiky. : (X). : series slavica litteraria. Č. 4. 2001. / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 146 s. - brož.

Selected chapters from English grammar Pt. 2. Syntax / Šárka Čáňová - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2000. - 80 s. : il., tab. - brož.

Sémantické gesto : (nepomíjivé rysy české kultury). / Jarmila Doubravová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 128 s. - brož.

Sibiřští šamani a jejich ústní tradice : s dodatkem Šamanismus a křesťanství. / Gavriil Xenofontov - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 181 s. - váz.

Slavistika a balkanistika / Ivan Dorovský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 161 s. - brož.

Slovník frazeologismů pro výuku německého jazyka / Milada Hoznourová - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 53 s. - brož.

Slovo, paměť, tradice / Libor Pavera - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 99 s. - brož.

Studia balkanica et slavica / Ivan Dorovský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 185 s. - brož.

Studoj pri interlingvistiko : festlibro oma al la 60-jario de Detlev Blanke. / Sabine Fiedler, Liu Haitao - Dobřichovice : Kava-Pech, 2001. - 736 s. : tab. - brož.

Tabulkové přehledy 2. Základní výsledky sociologických výzkumů národnostní problematiky ostravské oblasti / [materiál vybraly a sestavily Šárka Hernová, Gabriela Sokolová, E. Malá] - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1997. - 65 s. : tab. - Brož.

Tabulkové přehledy 3. Vybrané výsledky sociologických výzkumů Slezského ústavu SZM k otázkám jazykového a národního vědomí / [materiál vybraly a sestavily Gabriela Sokolová, Šárka Hernová, E. Malá] - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. - 59 s. : tab. - brož.

Tanec na hladině ticha : almanach soutěže Literární Varnsdorf 2000. / [vybral, sestavil a k tisku připravil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 2000. - 101 s. : il. - brož.


Testament svědomí : rozhovor se slovenským spisovatelem Ladislavem Ťažkým. / Jozef Leikert ; [ze slovenštiny přeložila Blanka Leikertová]. - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 2001. - 198 s. : il. - váz.


Texty ke korekturám : pro studenty učitelství českého jazyka na všech stupních škol. / Květoslava Klímová, Helena Kneselová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 70 s. - brož.

Tisk - sedmá velmoc : úloha tisku a etika novinářské práce při rozvoji demokracie. : výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka. : 4. ročník - 1999. - 1. vyd. - Praha : JANUA, 2001. - 174 s. - brož.

Typy pojmenování v současné ruštině : (zejména v podnikatelské oblasti). / Blažena Rudincová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 210 s. - brož.

Učíme se českou znakovou řeč : společná učebnice pro děti předškolního věku a jejich rodiče. / Marie Růžičková ; [ilustrovali Věra Faltová a Jan Žampach]. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 119 s., příl. : il. - brož.

Umění teorie a Zdeněk Mathauser : soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc.. / [redakce Miloš Zelenka] - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2000. - S. 391-458 - Brož.
Úvod do studia francouzského jazyka / Antonín Vondráček - 3. vyd., upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 167 s. : il., tab. - brož.

Úvod do studia ruské literatury / Oldřich Richterek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 122 s. - brož.

Václav Alois Jung -Život a dílo : referáty o Jungově překladatelské činnosti. : regionální seminář v Rychnově nad Kněžnou, 1997. / Bohuslav Mánek, Vladimír Novotný - Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad, 2000. - 24 s. - Brož.

Velké divy světa / napsal Russell Ash ; ilustroval Richard Bonson. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2001. - 64 s. : il. - váz.

Velký rádce předškoláka / Marie Tetourová ; ilustrovala Edita Plicková. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 126 s. : il. (většina barev.) - váz.

Vladislav Vančura (*23.6.1891-+1.6.1942) : faktografický materiál. - Znojmo : Městská knihovna, 2001. - 5 s. - Brož.

Vyznání krajině / Štěpán Neuwirth ; [ilustroval Ludvík Kunc]. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - váz.

Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : sborník příspěvků ze sympozia. : Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. / [vybral Václav Petrbok ; redaktor Jan Tydlitát]. - Vyd. 1. - Praha : Albert, 1997. - 218 s. : il. - brož.

Wieso nicht? : ein Radiosprachprogramm. : Begleitheft. / Hörszenen aus dem deutschsprachigen Alltag nach literarischen Vorlagen von Christoph Bauer [... et al.] - MünchenKöln[Bonn] : Goethe-Institut : Deutsche Welle : Inter Nationes, 1998. - 136 s. : il. - Brož.


Writing the history of women's writing : toward an international approach. : proceedings of the colloquium. : Amsterdam, 9.-11. September 1998. / edited by Suzan van Dijk, Lia van Gemert, Sheila Ottway - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2001. - xxii, 276 s. : il. - brož.


Základy rétoriky pro právníky / Martina Urbanová, Miloš Večeřa, Pavel Hungr - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 171 s. : il., tab. - brož.

Zápisník Norberta Borovičky / Marie Kšajtová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 149 s. : il. - váz.

Zlatý máj : o dětské literatuře a umění. - [Praha] : Česká sekce IBBY, 2000. - 104 s. - Brož.
27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů : Žáček, Kantůrková, Medek, Suchý, Verner a další. / [redakční úpravy Blanka Kroupová] - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2000. - 319 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist