Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za září-říjen 2001

Abra Classic for Win : jednoduché účetnictví a sklad. : uživatelská příručka. : verze 2.05.11. - 2. vyd. - Praha : Aktis, 2000. - 56 s. : il. - Brož.

Adaptivita koncových efektorů průmyslových robotů : Konstrukční a procesní inženýrství. / Zdeněk Kolíbal - Brno : Vutium, 2001. - 20 s. : il., tab. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: květen 2001 - včetně 17. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy o zakázce až po dokončení a převzetí stavby. Základní dílo. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 18. aktualizací - aktualizace: červen 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Analýza vybraného typu konstrukce s uvážením poddajnosti šroubovaných přípojů / Miroslav Bajer - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 24 s. : il. - brož.

Archeologia technica 12 : zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. : sborník přednášek z 19. semináře Archeologia technica - 11. duben 2000. / [sestavili Jiří a Ondřej Mertovi] - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 2001. - 88 s. : il., tab. - brož.

Autodesk Inventor : efektivně. / Michal Valný - 1. vyd. - Brno : CCB, 2001. - iv, 175 s. : il. - brož.

Automobily Škoda Octavia : Octavia, Octavia Combi, Octavia Combi 4x4, Octavia modelový ročník 2001. : motory a převodovky. : technický popis, údržba, seřizování. / Mario René Cedrych - 3. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 426 s. : il., tab. - brož.

Autoškola : jak se stát řidičem. : řízení osobního automobilu, konstrukce a údržba vozidla, technika bezpečné jízdy. / Bronislav Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 109 s. : il., tab. - brož.

Bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů / Michal Geisler a kolektiv - 2. dopl. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 111 s. : il., tab. - brož.

Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních / Eva Konečná, Aleš Richter - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 18 s. : il., tab. - brož.

Bezpečný podnik : příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 2001. - 37 s. - brož.

Běžné stavební práce - Praha : ÚRS, 2001. - 262 s. - Brož.

Bioaktivní látky proti rakovině a infarktu / Kathi Dittrich, Claus Leitzmann - Olomouc : Fontána, 1999. - 101 s. : il., tab. - váz.


Bojové letouny : druhá světová válka. : stíhačky, bombardéry, bitevní letadla, stíhací bombardéry, průzkumná letadla. / Charles Catton - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 2001. - 111 s. : il. - váz.

Bourání a podchycování konstrukcí - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.

Budvar - Jihočeské pivní stezky : velká cykloturistická mapa. - Měř. 1:130 000. - Vizovice : SHOCart, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 66 cm. + 1 příl. - brož.

B2B Internetová tržiště : revoluce v obchodování mezi firmami. / Arthur B. Sculley, W. William A. Woods - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 187 s. : tab. - brož.

Cash flow : sestavení výkazu peněžních toků podle potřeb účetních jednotek a podle mezinárodních účetních standardů. / David Zámek - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 99 s. : tab. - brož.
Ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízení / Oldřich Kotvald ... [et al.] - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 119 s. : tab. - brož.

Cestování - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Charakterisierung von sphärischen und zylindrischen Mikrolinsen mit einem Mach-Zehnder Interferometer / Horst Sickinger - , 2001. - 107 s. : il., tab. - Brož.

Chemie potravin : návody k praktickým cvičením. / Lenka Vorlová - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Chernobyl record : the definitive history of the Chernobyl catastrophe. / Richard Francis Mould - BristolPhiladelphia : Institute of Physics Publishing, 2000. - xvii, 402 s., 8 s. obr. příl. : il., tab. - váz.

CVD-Diamantbeschichtung von Titan-Verdichterschaufeln zur Verbesserung der Schwingungsverschleissfestigkeit / Elmar Stephan Zeiler - , 2001. - xxiv, 145 s. : il., tab. - Brož.

Červené víno : průvodce pro znalce. / Michael Edwards - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2001. - 256 s. : barev. il. - váz.

Česká republika : mapa PSČ. - 2. vyd. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 59 x 96 cm. - brož.

Česko-německý slovník pro motoristy / Karl Möller, Věra Šedá - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2001. - 310 s. - váz.

Česko-německý vědeckotechnický slovník / [redakce Malgorzata Sokolowska, Anna Benderová, Krzysztof Zak] - Vyd. 2. - Brno : Littera, 2001. - 868 s. - váz.

Čistírny odpadních vod s dlouhodobou aktivací / Petr Hlavínek - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 20 s. - brož.

Dalších 333 tipů a triků k mobilu / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xv, 135 s. : il. - brož.


Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 8. aktualizace - srpen 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 6. aktualizace - duben 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 7. aktualizace - červenec 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 17. aktualizace - září 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Degradation der Leitfähigkeit von stabilisiertem Zirkoniumdioxid in Abhängigkeit von der Dotierung und den damit verbundenen Defektstrukturen / Christian Haering - , 2001. - 102 s. : il., tab. - Brož.

Demolice objektů - Praha : ÚRS, 2001. - 23 s. - Brož.

Dějiny a literatura dechových nástrojů / Jiří Kratochvíl - 2., přeprac. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2001. - 193 s. - brož.

Dějiny nábytkového umění 4. / Daniela Karasová - 1. vyd. - Praha : Argo, 2001. - 321 s. : il. - Argo ; váz

Diagnostické systémy / Marcel Kreidl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2001. - 352 s. : il. - brož.

Diagnostika a informační diagnostické systémy I / Milan Lánský, Jan Mazánek - Vyd. 2. (opr.). - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 106 s. : il., tab. - brož.

Digitální video v praxi : velká kniha. / Petr Beránek - 1. vyd. - Brno : UNIS Publishing, 2001. - 264 s. : il., tab. - brož.

Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady / Michal Kříž - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2001. - 194 s. : il., tab. - brož.

Dimenzování a navrhování výrobků z plastů / Oldřich Šuba - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.

Dobrovolný svazek obcí VES GAS : plynofikace Záhoří. / [zpracoval Tomeček Antonín] - Opatovice : DSO VES GAS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il., tab. - Brož.

Dráhy kolejové - městské - Praha : ÚRS, 2001. - 47 s. - Brož.

Dráhy kolejové - normální - Praha : ÚRS, 2001. - 103 s. - Brož.

Dřevo v zahradě a na terase / Dietrich Engelhard - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2001. - 80 s. : barev. il. - brož.


Ekonomická a účetní agenda podnikatele / Jana Pilátová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 99, [36] s. : tab. - brož.

Elektronické hledače / Jan Hájek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 103 s. : il. - AA Praha ; váz.

Elektronické konstrukce pro začátečníky / Josef Ladman - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 142 s. : il. - brož.

Elektronika / Ondřej Novák ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 178 s. : il. - brož.

Elektrotepelná technika : simulace - počítačové programy. / Zdeněk Hradílek ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - 192 s. : il. - brož.

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků 1985-1997. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 33 s. : tab. - brož

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků 1986-1998. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 33 s. : tab. - brož.

Energetika v roce : výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 10-01. 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 100 s. : tab. - brož.

English for Future Engineers / Dana Jirků, Jana Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 153 s. : il., tab. - brož.

Entwicklung von Substraten und Schichtsystemen für YBCO-beschichtete Bandleiter / Gisela Sipos - , 2001. - ii, 91 s. : il., tab. - Brož.

F. Mravenec CD : systémy pro návrh plošných spojů. / Petr Horský - 3. vyd., 1. v nakl. BEN. - Praha : BEN, 2001. - 24 s. : il. + 1 CD-ROM. - Brož.

Geotechnische und kinematische Untersuchungen an instabilen Felshängen im alpinen Raum / Michael Wolfgang Lotter - , 2001. - ix, 324 s. : il., tab. - Brož.

Gut & Preiswert : Bett mit Bad bis 45 Euro. : ein Wegweiser zu über 5.000 Hotels und Gasthäusern in Deutschland. 2002. - 18. Aufl. - Dortmund : Busche, 2002. - 799 s. - brož.
Hardware-implementierte Algorithmen zur Optimierung des Messprinzips Kohärenzradar / Gunther Bohn - , 2000. - 146 s. : il., tab. - Brož.

Hawker Sea Hawk : F.1, 2, FB.3, 5, FGA.4, 6, 50, 100, FGA/RR.101. / Michal Ovčáčik, Karel Susa - 1st ed. - Prague : Mark I, 2001. - 36 s., obr. příl. : il., tab. + 1 příl. - brož.


Hranice neznáma / James Trefil - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 334 s. : il. - váz.


Hydromeliorační stavby 20 : závlahové stavby. / Karel Kochánek - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 166 s. - brož.

Indexy cen stavebních prací a stavebních objektů : revize 2000. / zpracoval Odbor statistiky cen ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 26 s. : tab. - brož.

Instruments and control : proceedings of XXVI. seminar ASR 2001. : Ostrava, 26.-27.4.2001. / proceedings editor Radim Farana ... [et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 79 s. : il., tab. - brož.

Inteligentní dopravní systémy / Pavel Přibyl, Miroslav Svítek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 543 s. : il., tab. - váz.

ITS '01 Praha : sborník konference "Bezpečně, plynule a včas". : proceedings book "Safely, fluently and on time". : 31.5.-1.6.2001; Praha, Česká republika. / [Ivan Fencl ... et al.] - Praha : Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2001. - 274 s. : il., tab. - brož.

Jagdpanzer 38 Hetzer / Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - 1. vyd. - Praha : MBI, 2001. - 112 s. : il., tab. - brož.

Jak na tuning automobilu / Bronislav Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - 105 s. : il. - brož.

Jak psát korespondenci : dopisy, maily, faxy. : vzory. / Barbora Antonová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv,76 s. : il. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 2. aktualizace - červen 2001. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Kamna a krby : stavba a připojení. / Tobias Pehle - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2001. - 80 s. : barev. il. - brož.

Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Když začal vonět benzin : obrázky z dějin motorismu v českých zemích do roku 1918. / Jan Králík - Vyd. 1. - Praha : MILPO, 2001. - 143 s. : il. - váz.

Komplexní dostavby interiérů : suchá omítka, předsunuté instalace, dobudování podkroví. / Hans-Werner Bastian - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2001. - 79 s. : barev. il. - brož.

Komunikace pozemní a letiště - Praha : ÚRS, 2001. - 143 s. - Brož.

Konzept für den Aufbau von Bauteil- und Baugruppeninformationen für komplexe Produkte auf Basis eines funktionsorientierten Strukturmodells / Heiko Alexander Hennig - , 2001. - vi, 165 s. : il., tab. - Brož.

Konzept und Architektur eines Assistenzsystems für die mechatronische Produktentwicklung / Achim Schön - , 2000. - v, 145 s. : il., tab. - Brož.


Kosmetika III : pro 3. ročník oboru Kosmetička. / Kateřina Teplá a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 239 s. : il. - brož.

Kosmetika : kosmetická ročenka. : oborový katalog. : kosmetika, nail design, kadeřnictví, vizážistika, parfumerie. 2001. - Praha : Maxdorf, 2001. - xii, 252 s. : il. - váz.

Královské horní město Horní Slavkov / Pavel Beran a kol. - Vyd. 1. - Horní SlavkovSokolov : Město Horní Slavkov : Okresní muzeum, 2001. - 415 s. : il. + 1 CD-ROM. - Váz.

Kuchařské práce : technoologie. : 1.díl_?. : učebnice pro odborná učiliště. / [Alena Šindelková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 91 s. : il., tab. - brož.

Kultura manažerské komunikace / Jaroslav Bartošek - Vyd. 2., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 108 s. - brož.

Kupujeme nový automobil / Pavel Novotný - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 136 s. : il., tab. - brož.

Kupujeme ojetý automobil / Ondřej Weigel - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 99 s. : il., tab. - brož.

Kutnohorské dolování 6. Kutací a průzkumné práce v kutnohorském revíru a v jeho okolí / Jaroslav Bílek - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Kutnohorské dolování 7. Oselské žilné pásmo / Jaroslav Bílek - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Kutnohorské dolování 8. Skalecké žilné pásmo / Jaroslav Bílek - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 76 s. : il. - brož.

Kutnohorské dolování 9. Historický přehled k problematice poddolování, hald a Vrchlické přehrady / Jaroslav Bílek - Kutná Hora : Kuttna, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : konference s mezinárodní účastí. : Pardubice, 15.5.2001. : sborník příspěvků. / [odpovědný redaktor Marek Gál] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 54 s. - brož.

Laboratory chemicals 2001/2002 - Praha : Fluka : Sigma-Aldrich, [2001]. - 1748 s. : barev. il., tab. - Brož.

Leasing v praxi : právní, účetní a daňové postupy včetně příkladů. / Václav Benda ... [et al.] - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 389 s. - váz.

Leasing : praktický průvodce. / Blanka Jindrová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 110 s. : tab. - brož.


Legislativní úpravy ve vodním a odpadovém hospodářství : XVI. setkání vodohospodářů. : Kutná Hora, 24.-25. dubna 2001. : sborník. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 131 s. : il., tab. - brož.


Lešení - dočasné jeřábové dráhy - Praha : ÚRS, 2001. - 47 s. - Brož.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: červenec 2001 - včetně 12. doplňku. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 9. aktualizace - květen 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 8. aktualizace - srpen 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lidová stavení : opravy a úpravy. / Václav Hájek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 169 s., 25 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Likvidace podniku / Václav Pelikán - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 122 s. - brož.

Lineární napájecí zdroje / Alexandr Krejčiřík - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 136 s. : il., tab. - brož.

Logistika v řízení podniku 6. Engineering a reengineering klíčových podnikových procesů / Pavel Bělohoubek - Brno : Inženýrské centrum, 2001. - 93 s. : tab., grafy. - váz.

Malířské, natěračské a lakýrnické práce : technologie. : učebnice pro 1. ročník odborných učilišť. / [Stanislav Ševčík] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Management inovací / Miloslav Konečný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 167 s. : il., tab. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: srpen 2001 včetně 4. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Management / František Bělohlávek, Pavol Košťan, Oldřich Šuleř - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2001. - 642 s. : il., tab. - váz.

Manažerská komunikace / Vlasta Střížová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

Manažerská psychologie / Milan Mikuláštík - Vyd. 1 - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 122 s. : il., tab. - brož.


Materials Structure & Micromechanics of Fracture : 3rd International Conference. : Brno, June 27-29, 2001. : abstract booklet. / [editor Pavel Šandera] - Brno : University of Technology, 2001. - 68 s. + CD-ROM. - brož.


Mechanika zemin se zakládáním staveb : cvičení. / Karel Hanák - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 115 s. - brož.

Metaxasova linie / Vladimír Kupka - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2001. - 167 s. : il., mapy - brož.

Miles Magister : M.14, M.14A, M.14B. / Michal Ovčáčik, Karel Susa - 1st ed. - Prague : Mark I, 2001. - 24 s., obr. příl. : il., tab. + 1 příl. - brož.

Mineral commodity summaries of the Czech Republic : yearbook. 2001. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2001. - 172 s. : tab., mapy. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 8. aktualizace a doplňků - stav: duben 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 9. aktualizace a doplňků - stav: červenec 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mosty - Praha : ÚRS, 2001. - 95 s. - Brož.

Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region : odborná konference Fakulty podnikatelské. : 7. prosince 2000, Fakulta podnikatelská, Brno. : sborník příspěvků. / [vedoucí řešitelského týmu Petr Němeček] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 295 s. : il., tab. - brož.

Mysli! Přece si o ně neumažeš kola! : řidičský manuál nejen pro náctileté. / Jean-Louis Fournier - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 145 s., [16] s. obr. příl. : il. - brož.

Návrh digitálních integrálních obvodů : jazyk VHDL. : cvičení. / Zdeněk Bartoň ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Nejkrásnější české knihy roku : katalog soutěže. : competition catalogue. 2000. / [úvodní text Pavla Petrová] - Praha : Ministerstvo kultury České republiky : Památník národního písemnictví, 2001. - 75 s. : il. - brož.

New trends in mineral processing IV : 28.6.-30.6.2001; Czech Republic. Pt. II. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - s. 321-612, : il., tab. - brož.

New trends in mineral processing IV : 28.6.-30.6.2001; Ostrava, Czech Republic. Pt. I. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - 320 s. : il., tab. - brož.


New trends in research of energetic materials : proceedings of the fourth seminar. : Pardubice, April 11-12, 2001. / [editor Svatopluk Zeman] - Ed. 1st - Pardubice : University of Pardubice, 2001. - 414 s. : il., tab. - brož.


Některá aktuální témata managementu / redaktoři Jiří Bláha, Václav Lednický, Aleš Mateiciuc - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il., tab. - brož.

NF zesilovače a jejich amatérská stavba Díl 1. Předzesilovače / Zdeněk Kotisa - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 95 s. : il. - brož.

Nové poznatky v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací : sborník referátů přednesených na 32. Mezinárodní konferenci o nátěrových hmotách. : pořádaná ve dnech 14.-16. května 2001 v rekreačním a vzdělávacím zařízení Junior centrum v Seči u Chrudimi. / [editor Jaroslav Jarušek, Petr Kalenda] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 271 s. : il., tab. - brož.

Nové režimy radioamatérského provozu / Karel Frejlach - 1. vyd. - České Budějovice : K. Frejlach, 2001. - 187 s. : il., tab. - brož.

Numerické modelování problémů elektrotechniky / Michal Křížek, Karel Segeth - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 197 s. - brož.

Objekty podzemní - studny a jímání vody - Praha : ÚRS, 2001. - 39 s. - Brož.

Objekty podzemní - štoly - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.

Objekty podzemní - tunely - Praha : ÚRS, 2001. - 95 s. - Brož.

Ocelové konstrukce 30 : ocelové mosty. / Tomáš Rotter, Jiří Studnička - Vyd. 2. přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 223 s. - brož.

Ochrana dřeva / Jiří Baier, Zdeněk Týn - 4., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 93 s., [4] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Oděvní materiály : pro odborná učiliště. / Irena Mračková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Oděvní technologie II : pro učební obor Krejčí, Krejčová. / Eva Velíková - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 214 s. : il. - brož.

Odpadní vody 2001 : 4. mezinárodní bienální konference a výstava. : sborník přednášek a posterových sdělení. : 4th international biennial conference and exhibition. : conference proceedings. : Mladá Boleslav, 15.-17.5.2001. / editoři Jiří Wanner, Vladimír Sýkora - Praha : Vodní hospodářství, 2001. - v, 499 s. : il., tab. - brož.

Opevnění z let 1936-1938 v Krkonoších / Radan Lášek - Praha : Codyprint, 2001. - 167 s. : il., tab. - brož.

Opravy a údržba - Praha : ÚRS, 2001. - 63 s. - Brož.


Optimalizace výroby litinových odlitků s cílem zvýšení jakosti / Jaroslav Čech - Brno : Vutium, 2001. - 37 s. : il., tab. - brož.


Organizace zasílatelských služeb / Dita Jedenástíková, Rudolf Kampf, Květoslava Kořínková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 88 s. : il., tab. - brož.

Osobní doprava / Jaroslav Vonka ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 170 s. : il., tab. - brož.

Otázky zkušebních testů : Část 1:Prokazování odborné způsobilosti silničních dopravců podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění změn a doplňků k 1.2.2001. : Část 2:Návrh obsahu zkoušky pro získání způsobilosti řidičů taxislužby. / [Jan Kyncl, Oldřich Kotvald, Vladimír Uhříček] - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 150 s. : tab. - brož.

O řízení vážně i s úsměvem / Ivan Kratochvíl - Kladno : Delta, [2001]. - 154 s. : il. - brož.
Plavení dříví na střední Šumavě : 200 let Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. / Běl, Barták, Ettler - Plzeň : Západočeská energetika, 2001. - 200 s. : il. (některé barev.) - váz.

Plochy a úprava území - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.

Plyn v domácnosti / Rudolf Novák - 1. vyd. - Brno : ERA, 2001. - xii, 144 s. : il. - Brož.
Podoby loutky / Alois Tománek - 2., opr. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons / Ronald G. Harvey - New York : Wiley-VCH, 1997. - xiii, 667 s. : il., tab. - váz.

Polynukleare Metallchelatkomplexe mit verschiedenen Heterocyclen als Liganden: Synthese, Struktur und Eigenschaften / Uwe Reimann - , 2001. - 217 s. : il., tab. - Brož.

Praha a turistické perly ČR / [sestavila Blanka Langerová ; fotografie František Přeučil ... et al.]. - 2. vyd. - Praha : ACR Alfa, 2001. - 647 s. : il. - váz.

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: červenec 2001 - včetně 14. aktualizace. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: duben 2001 - včetně 13. aktualizace. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktické rady pro domácnost : 1000 tipů a rad nejen pro domácnost. - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2001. - 332 s. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 24. aktualizací - stav: srpen 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 2 příl. - brož.

Praxe zvukové techniky / Václav Vlachý - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Muzikus, 2000. - 257 s. : il., tab. - brož.


Práce s technickými materiály : pro 6.-9. ročník základních škol. / František Mošna a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Právní úprava technických požadavků na výrobky pro stavby / Jaromír Jareš, Andrea Bucharová - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2000. - 134 s. : tab. - brož.

Präparative, spektrometrische und strukturchemische Untersuchungen an Sulfito-Komplexen des Rhodiums / Holger Josef Willi Helmut Meinberg - , 2000. - 212 s. : il., tab. - Brož.

Proceedings of the 4th international symposium on safety and reliability systems of PWRs and VVERs : May 14.-17.2001; Brno, Czech Republic. / [Jiří Beránek ... et al.] - Brno : Energovýzkum, 2001. - 203 s. : il., tab. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 3. aktualizace - stav: duben 2001. / Helena Haškovcová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 4. aktualizace - stav: červenec 2001. / Věra Bognárová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Průmysl České republiky za leden až listopad 1997 1997. [A]. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 34 s. : il. - Brož.

Průmysl České republiky za leden až prosinec 1996 1996. [A]. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 19 s. : il. - Brož

Průmysl České republiky : revize dat za rok. 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 35 s. : il. - Brož

Průmysl České republiky : za leden až říjen 1999. 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 51 s. : il. - Brož.

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví. : 2001-2002. / Vlasta Ptáčková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 277 s. : tab. - brož.

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví : s praktickými příklady. / [Jiří Fiala, Dana Mutinová] - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 136 s. : tab. - brož.

Přehrada v klínu hor / Otokar Simm ... [et al.] - 1. vyd. - Jablonec nad Nisou : Městský úřad, 2001. - 135 s. : il. (některé barev.) - Váz.

Převod jednoduchého účetnictví na podvojné / Jiří Dušek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 110 s. : tab. - brož.

Příprava ovocných kvasů na výrobu slivovice (a ostatních pálenek) : výroba slivovice a její léčivé účinky. / Jan Jílek, Jos. A. Zentrich - Olomouc : Dobra & Fontána, 1999. - 208 s. : tab. - váz.

Přírodní způsoby čištění a využití odpadních vod II : sborník ze semináře konaného dne 26. dubna 2001. / [editoři Eva Malá, Jan Šálek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 91 s. : il., tab. - brož.


Příručka pilota ULL / Zika Josef - Vyd. 1. - [Česko] : J. Zika, 2001. - 306 s. : il., tab. - brož.
Příručka pro motoristy a nejen pro ně / Mario René Cedrych - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 123 s. : il., tab. - brož.

Psaní na počítači všemi deseti / Tomáš Neugebauer - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2001. - 185 s. : il. - brož.

Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Rady a tipy pro každou příležitost / Cassandra Kent ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group, 2000. - 641 s. : il. (většina barev.) - váz.

Rekultivace - Praha : ÚRS, 2001. - 55 s. - Brož.

Renovace, opravy motocyklů : kde a jak koupit motocykl. : detailní popis kompletní renovace. : vyvážení klikové hřídele, změny komprese. : kluby, odborné firmy, akce pro sběratele. / Jürgen Nöll - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 174 s. : il. - brož.

Reporting : moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. / Jana Fibírová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 118 s. : il., tab. - brož.

Rheologische Charakterisierung von zementären Baustoffsystemen / Jörg Tyrach - , 2001. - 148 s. : il., tab. - Brož.

Rozeberte si PC : kniha pro kutily nového tisíciletí. / Václav Šedý - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001, dotisk. - 207 s. : il. - brož.

Rutheniumkomplexe mit N/S-Donoratomsätzen für die Koordination kleiner Nitrogenase-relevanter Moleküle / Annette Rösler - , 2001. - vii, 154 s. : il., tab. - Brož.

Sanace obvodových plášťů panelových bytových domů / [Ivan Řehoř ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2001. - 144 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Sbírka řešených příkladů z nákladového účetnictví / Eva Holínská, Jana Misterková, Marie Pospíšilová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 160 s. : tab. - brož.

Sbírka úloh z obchodní korespondence Část 1. Zadání / Eva Macounová, Jiří Novák - 1. vyd. - Praha : SPL-Práce : Albra, 2001. - 44 s. - brož.

Sbírka úloh z obchodní korespondence Část 2. Řešené úlohy / Eva Macounová, Jiří Novák - 1. vyd. - Praha : SPL-Práce : Albra, 2001. - [80] s. (na volných listech) - volné listy v obálce

Sborník II. konference studentů doktorského studia F1 / [Petr Mach za autorský kolektiv] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 116 s. : tab. - brož.


Silvamix : moderní hnojivo pro lesní hospodářství. / Lubomír Kubelka - Vyd. 1. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2001. - 39 s. : il., tab. - brož.


Slévárenská ročenka Roč. 28. 2001. - 1. vyd. - Brno : Česká slévárenská společnost, 2001. - 184 s. : il., tab. - váz.

Snahy o mincovní unifikaci v 16. století : [tři říšské mincovní řády z let 1524, 1551, 1559 s novelizací roku 1566 a jejich vztah k středoevropskému vývoji]. / Lubomír Nemeškal - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 260 s. : 32 il. - váz.

Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry : odborné předměty. : Stavební konstrukce. : Materiály. : Instalace vody a kanalizace. : Vyrápění. / Ladislav Lupták - Brno : Cech topenářů a instalaterů ČR, [2001]. - 52 s. - brož.

Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih - ISBN - v České republice s dodatkem Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin -ISMN- v České republice Stav k 31.12.2000. / [Libuše Zděnková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2001. - 326 s. - brož.

Spotřeba paliv v roce : výsledky zpracování ročních statistických výkazů EP 5-01 a EP 6-01. 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 13 s. : tab. - brož.

Spotřeba potravin v České republice za rok 1995 a 1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 10 s. : tab. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2001. Bd. 1. - 54. Ausg. - Essen : Stamm, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 příl. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2001. Bd. 2. Sachgruppen, Tarife, Verbreitung - 54. Ausg. - Essen : Stamm, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Statistické metody v marketingu / Miloslav Kaňok - Vyd. 1. - Praha : Český institut pro marketing, 2001. - 199 s. : il., tab. - brož.

Stavební práce z prefabrikovaných dílců - Praha : ÚRS, 2001. - 103 s. - Brož.

Stavební ročenka 2001. - Praha : ŠEL : Český svaz stavebních inženýrů : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 142 s. : il., fot., tab. - brož.

Stěny, podlahy a stropy ze dřeva : desky, palubky, parkety. / Hans-Werner Bastian - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2001. - 79 s. : barev. il. - brož.

Stíhací letadla : 1914-1918. Díl 2. / Zbyněk Válka - Olomouc : Votobia, 2001. - 109 s., 32 s. obr. příl. : il., tab. - brož.


Stolničení : učebnice pro odborná učiliště. : obor kuchařské práce. / [Alena Šindelková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 51 s. : il. - brož.


Strategický marketing / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 239 s. : il., tab. - brož.

Strojírenská technologie 3 Díl 2. Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění / Jaroslav Řasa, Přemysl Pokorný, Vladimír Gabriel - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 221 s. : il., tab. - brož.

Struktura a vlastnosti slitin na bázi hliníku připravovaných netradičními postupy : obor: Fyzikální a materiálové inženýrství. / Lenka Klakurková - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 32 s. : il., tab. - brož.

Středověká kachlová kamna v Táboře : (archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). / Rudolf Krajíc - Písek : Ires, 1997. - 237 s. : il., tab. - brož.

Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny. : ročenka. 2001. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 172 s. : tab., mapy. - brož.

Systém podvojného účetnictví : studijní text a metodický návod ke studiu pro distanční studium. / Rudolf Kopek - 2. upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 60 s. : tab. - brož.

Šokující pravda o výrobě potravin, aneb, Co byste měli vědět před nákupem potravin? : šílené krávy to není všechno --. / Udo Pollmer, Brigitte Schmelzer-Sandtnerová - Olomouc : Fontána, 2001. - 256 s. - váz.

TD 2001 - Diagon 2001 : sborník přednášek. : mezinárodní konference. : Zlín, 4.4.2001. ; [odpovědný redaktor Vlastimil Olivka]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 178 s. : il., tab. - brož.

Technická základna / Vladimír Uhříček, Svatopluk Týbl Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel / Miroslava Šmídová ... [et al.] - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 80, 55 s. : il., tab. - brož.

Technologie hnacích hmot : učební texty předmětu. / Ladislav Lehký - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 115 s. : il., tab. - brož.

Technologie melioračních staveb / Václav Tlapák, Vladimír Pavlík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 179 s. : il., tab. - brož.

Telecommunications in the Czech Republic 2001 - Prague : Nadatur, 2001. - 14 s. : il., tab. - brož.

Teorie desek a skořepin / Ladislav Šubrt - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 208 s. : il., tab. - brož.

Termoplasty v praxi : praktická příručka pro konstruktéry, výrobce, zpracovatele a uživatele termoplastů. Základní dílo včetně 6. aktualizace - aktuální stav: duben 2001. / Miloš Sova ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

TET 2001 : Telecommunications for education and training. : proccedings of international conference. : Charles University Prague, Czech Republic, May 23-26, 2001. / edited by Hilding Sponberg, Zdena Lustigova, Stanislav Zelenda - Prague : Charles University, 2001. - 281 s. : il. - brož.


The theory of basic kinematic chain structures and its effect on their application in the design of industrial robot positioning mechanisms / Zdeněk Kolíbal - Brno : Cerm, 2001. - 70 s. : il., tab. - brož.

Topenářská příručka : 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. / [Jiří Bašta ... et al.] - 1. vyd. - Praha : GAS, 2001. - 1122 s. : il., tab. - soubor

Topenářská příručka : 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 2. / [Jiří Bašta ... et al.] - 1. vyd. - Praha : GAS, 2001. - s. 1123-2395 : il., tab. - soubor

Trendy technického vzdělávání 2000 : mezinárodní vědecko-odborná konference. : Olomouc, 27. a 28. června 2000. 2000. Dodatky. / [editor Miroslav Chráska ml.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Trendy technického vzdělávání 2001 : mezinárodní vědecko-odborná konference. : Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 26. a 27. června 2001. / [editor Miroslav Chráska ml.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 420 s. : il., tab. - brož.

Truhlářské práce : technologie. : učebnice pro 1. ročník odborných učilišť. / [Miroslav Novotný, Josef Kulhánek] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 83 s. : il. - brož.

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference. : 16-18. května 2001, Zlín. : sborník referátů z konference. / [redakční rada Jaromír Černý ... et al.] - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2001. - 455 s. ; 21 cm - brož.

USRoboticsRCourier : vysokorychlostní modemy. : Courier Dual standard v.34 FAX, Courier HST Dual standard terbo FAX with ASL, interní a externí modemy. : uživatelská příručka. - Ústí nad Labem : Universal Computer Communication, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - Brož.
Účetní předpisy : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. : postupy pro vedení jednoduchého a podvojného účetnictví. : právní stav: 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 110 s. - brož.

Úspěch? A co za to? / Jan Krůta - Vyd. 1. - Praha : Yonathan Bax, 2001. - 162 s. : barev. il. - váz.

Úvod do systému / Jan Kyncl Obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy / Anna Mrázková, Mirolava Srbová Silniční doprava a mezinárodní smlouvy s ní související / Jan Kyncl, Václav Roubal, Vladimír Uhříček - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 103 s. - brož.

Úvod do tváření I / Jiří Petruželka, Richard Březina - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 157 s. : il. - brož.

Vedení elektrická - kabelovody - Praha : ÚRS, 2001. - 31 s. - Brož.


Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.


Ventilátory / Richard Nový - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 101 s. : il. - brož.

Visible light photodetoxification of water catalysed by modified Titanium Dioxide / Wojciech Macyk - , 2000. - 133 s. : il., tab. - Brož.

Vlhkost v domě : prevence a odstraňování. / Tobias Pehle - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2001. - 80 s. : barev. il. - brož.

Výroba a sídla v době laténské : projekt Loděnice. / Natalie Venclová ... [et al.] - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - x, 399 s. : il., tab. - váz.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 11. aktualizace - červenec 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Výrobní stroje II / Přemysl Pokorný - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 122 s. : il. - brož.

Výuka kreativní hry na bicí nástroje, aneb, Bouchej, bude ti otevřeno / Jan Seidl, Radim Kolář - Praha : Muzikus, 1998. - 96 s. : il. - brož.

Vzestup a pád Jurije Gagarina / Pavel Toufar - 1. vyd. - Praha : Regia, 2001. - 237 s. - váz.
XI. sešit Katedry teoretické elektrotechniky : Dětmarovice, 20.10.1999. 11. / [redakce Jaromír Kijonka] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 52 s. : il. - brož.

XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech : Plzeň, 12.-14.6.2001. - [Praha] : Česká elektrotechnická společnost, 2001. - 364 s. : il., tab. - brož.

Základy finančního účetnictví / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 140 s. : tab. - brož.

Základy kosmetických výrob / Ferdinand Langmaier - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 160 s. : il. - brož.

Základy k modernímu managementu / Petr Lebeda - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 99 s. : il. - brož.

Zednické práce : technologie. : učebnice pro 1. ročník odborných učilišť. / [sestavil Václav Podlena] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 97 s. : il. - brož.

Zemní práce - Praha : ÚRS, 2001. - 175 s. - Brož.

Zimní zahrady / Karel Pospíšil - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 99 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.


Zimní zahrady : plánování a stavba. / Hans-Werner Bastian - 1 vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2001. - 78 s. : barev. il. - brož.


Zvláštní stavební práce - Praha : ÚRS, 2001. - 126 s. - Brož.

Zvláštní zakládání objektů - Praha : ÚRS, 2001. - 279 s. - Brož.

Žárovka a jiná kouzla : ohlédnutí za stoletím elektřiny. / Jiří Franěk - [Praha] : ČEZ, 2000. - 119 s. : il. - Brož.

Živnostenský zákon : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

Život mezi zbraněmi / Antonín Klůc, Dana Zlatohlávková - Brno : Ardent, 2001. - 138 s. : il., tab. - brož.

220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu / Václav Vlachý - Praha : Muzikus, [2000]. - 78 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist