Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 2001

Akademické informační centrum v roce 2000 : [výroční zpráva. / redakce Ladislava Doubravová] - Brno : Akademické informační centrum, 2001. - 20 s. : il., tab. - Brož.

Almanach spolků, klubů, zájmových organizací, vzdělávacích a kulturních zařízení, institucí i všeho ostatního, co hýbalo tímto městem / [redakce Edita Pálková, Hana Kotlářová, Magdaléna Navrátilová] - Vyd. 1. - Letohrad : Městská knihovna, 2001. - 136 s. : il. - Váz.

Anekdoty : o zálibách. / kolektiv autorů ; kreslenými vtipy doplnili Petr Maděra a Ladislav Vlasák. - Vizovice : Forsáž, 2001. - 128 s. - Brož.

Annual Report of the Purkyně Military Medical Academy 2000. / [editor Jaroslav Pačes ... et al.] - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 2000. - 195 s. - brož.

Bolest šikanování / Michal Kolář - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 255 s. - brož.

Celostátní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto / Kateřina Dytrtová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 115 s., 120 obr. - brož.

Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti : Komenského poselství člověku a světu. : mezinárodní vědecká konference. : sborník příspěvků z konference. : České Budějovice, 19. a 20. října 2000. / [odpovědný redaktor Miroslav Somr] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 372 s. - brož.

Chci se dostat na vysokou školu! : kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření. / Prokop, Sladký, Hamerský a kol. - 4. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 396 s. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 38. 2001-2002. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Aleš Mareček ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 28 s. : tab. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 38. 2001-2002. Část 2. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Aleš Mareček ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 28 s. : tab. - brož.

Česká logopedie 1999. / [Krista Hemzáčková ... et al.] - Praha : Makropulos, 2000. - 119 s. : tab. - brož.

Česko-anglický slovník VŠB-TU Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. / Věra Lantová, Hana Slezáková, Dagmar Klanicová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 41 s. - brož.

Debatník : 50 témat k zamyšlení a diskusi pro skupinky mládeže. / David Lynn - Vyd. 1. - [Brno] : Nová naděje, 2001. - 110 s. : il. - brož.


Don Bosco / text G. Setti ; ilustrace G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.


Don Bosko / tekst G. Setti ; iljustracii G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Festreden zum zehnjährigen Bestehen des Fakultäten-Clubs der Universität Erlangen-Nürnberg e.V. - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2001. - 28 s. -
František Poledna Vlkovský a Čukčové / [Jan Břečka ... et al.] - Brno : Moravské zemské muzeum, 2001. - 35 s. : il. - brož.

Gymnázium Teplice : ročenka. 2000-2001. - Teplice : Gymnázium Teplice, 2001. - 72 s. : il. - Brož.

Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí / Isabella Riedlerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Historia Universitatis Carolinae Pragensis T. 40. 2000. Fasc. 1-2. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 142 s. : tab. -
Horňácké písně / Martin Zeman ; uspořádaly a zpracovaly Marta Toncrová a Lucie Uhlíková. - Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 185 s. - brož.

How Europeans see themselves : looking through the mirror with public opinion surveys. - Luxembourg : European Commission, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Hraj si, hádej, poslouchej, dívej se, maluj, kresli, přemýšlej - a dobře se bav! / Marie Tetourová ; [ilustrace] Edita Plicková. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 40 s. : il. (většina barev.) - brož.

Hry k táboráku pro malé i velké : oficiální kniha her k táboráku. : stovky nápadů a skvělé zábavy. / Jane Drakeová, Ann Loveová ; ilustrace Heather Collinsová. ; [z angličtiny přeložila Hana Kučerová]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2001. - 110 s. : il. - brož.

Hůlková písanka, aneb, Od čar a oblouků k hůlkovým písmenům / [Krista Hemzáčková a Jana Pešková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta. : akademický rok. 2001-2002. / [redaktor Petr Franiok] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2001-2002. / [redaktor Dana Kričfaluši] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Internet pro pedagogy / Jiří Zounek, Rostislav Kříž - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Jak psát korespondenci : dopisy, maily, faxy. : vzory. / Barbora Antonová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv,76 s. : il. - brož.


Jak rozvíjet nadání vašich dětí / James R. Cambell - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 172 s. : il., tab. - brož.


Jak se chovat ve společnosti : slavnostní příležitosti, události, svátky. : stolování, oblékání, zvyky a tradice. / Ivo Sedláček, Tomáš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 68 s. : il. - brož.

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti. : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti. / Pavel Dolejší - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2001. - 110 s. - brož.

Jak tvořit distanční text / Ludvík Eger - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 46, 11 s. : il., tab. - brož.

Jak uspět v prvním zaměstnání / Olga Hanzlíková, Daniela Pauknerová, Milena Soušková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 137 s. - brož.

Keltské mýty : člověk a jeho jiný svět. / Ingeborg Clarusová ; [z německého originálu přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 247 s. : il. - váz.

Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 304 s. - brož.

Komeniologická literatura za rok 2000 s dodatky ze starší získané literatury 2000. / zpracovatel Eva Berndorffová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. / Hana Kasíková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 179 s. : il., tab. - brož.

Krojové stříbrné šperky Těšínského Slezska / [Marian Dembiniok, Soňa Rusnoková] - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Muzeum Těšínska, 2000. - 31 s. : il. - váz.

Kulturní bedekr : ročenka kulturní revue Labyrint. : galerie a muzea, hrady a zámky, kulturní časopisy, kulturní instituce, umělecké školy, kalendárium. 2001-2002. / [editor Joachim Dvořák] - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2001. - 360 s. : il. - váz.

Kulturní zařízení v České republice v roce 2000. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 32 s. : tab. - brož.

Lidové tance a dětské hry ve filmotéce Etnologického ústavu AV ČR : filmografie. / sestavila Jiřina Kosíková - Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 63 s. - brož.
Lidové umění na Hané : dodatky ke knize a spolupracovníkům. / [Pavel Pospěch, František Hýbl] - PřerovOlomouc : Muzeum Komenského : Společnost přátel vesnice a malého města, 2001. - 60 s. : il. - Brož.

Logopedické minimum / Alžběta Peutelschmiedová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 70 s. - váz.


Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie / Milan Holas - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2001. - 75 s. - brož.


Město pod Bílou věží : vyprávění ze staré Strážnice. / Jiří Pajer - Strážnice : Etnos, 2000. - 199 s. : il. - váz.

Mládež a dějiny : publikace výsledků mezinárodního dotazníkového šetření a výzkumu historického vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. / B. Klíma a kol. - Brno : Cerm, 2001. - 199 s. : il. - brož.

Nejčastější poruchy chování dětí : jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. / Alan Train ; [z anglického originálu přeložila Dagmar Tomková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 198 s. - brož.

Nová maturita z českého jazyka a literatury : testové úlohy. / Jiří Kostečka - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 176 s. - brož.

Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Oldřich Müller] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 31 s. : il. - brož.

Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Iveta Grofková] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Obrázkové Staré pověsti české / podle Aloise Jiráska napsal Bohuslav Žárský ; nakreslil Zdeněk Janda. - Vyd. 2. - Ostrava : Librex, 2001. - 93 s. : barev. il. - váz.

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi). / Robert Čapek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 133 s. : il., tab. - brož.

Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš - 3., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : Portál, 2001. - 322 s. - váz.

Písničky s omalovánkou : pomůcka pro rozvoj hudebních a výtvarných dovedností dětí mateřských a základních škol. / [sestavil Jaroslav Stojan] - 1. vyd. - Přerov : JASTO, 2001. - 47 s. : il. (některé barev.) - brož.

Poselství Svatojánských proudů : příspěvek k rané historii skautingu, vodáctví a trampingu středních Čech. / Ivan Hiawatha Makásek - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2001. - 77 s. : il. - brož.

Pranostiky pro každý den / Stanislava Kovářová - Olomouc : ALDA, 2001. - 173 s. : il. - váz.
Práce s technickými materiály : pro 6.-9. ročník základních škol. / František Mošna a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Program Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně : výroční zpráva, informace o studiu. 133. 2000. - Brno : Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše, 2000. - 194 s. : il., fot., tab. - Brož.


Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století / Jana Burešová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 506 s. - brož.


Průvodce školou 2001-2002. - Teplice : Gymnázium Teplice, 2001. - 40 s. : il. - Brož.

Prvouka a přírodověda s didaktikou IV : (neživá příroda). / Ladislav Podroužek - 2., upravené a dopl. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 126 s. : il., tab. - brož.

Přehled dějin vyučování jazyků : (3000 př. n. l. - 2000 n. l.). / Jean-Antoine Caravolas - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 92 s. - brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně Akademický rok 2001-2002. [2]. Bakalářské kombinované studium - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 22 s. - brož.

Psychogenetické aspekty didaktiky chemie / Martin Bílek a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Psychologie pro učitele / Jan Čáp, Jiří Mareš - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 655 s. - váz.
Rasy i narody : sovremennyje etničeskije i rasovyje problemy. : ježegodnik. Vyp. 26. / [redakcionnaja kollegija Valerij Aleksandr Tiškov ... et al.] - Moskva : Nauka, 2001. - 266 s. - brož.

Russkij fol'klor : bibliografičeskij ukazatel'. 1991-1995. / sostaviteli Tat'jana Grigor'jevna Ivanova, Marina Viktorovna Rejli - Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin, 2001. - 641 s. - brož.

Sborník příspěvků z II. mezinárodní vědecké konference doktorandů : konané při příležitosti 10. výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. : 5.4.2001. / [technický redaktor Jiří Václavovský] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 108 s. : il., tab. - brož.

Semtinská lípa / Karel Samšiňák, Zdeněk Mrkáček, Lenka Šoltysová - Vyd. 1. - KřižánkyJičín : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody : Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj, [2001]. - 41 s. : il. (některé barev.) - brož.

Seznam publikací 2000 : Univerzita Pardubice. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 209 s. : tab. - brož.

Sociálně psychologické klima školních tříd a školy / Jan Lašek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 161 s. : tab. - brož.

Starý kalendář / Karel Erban - Vyd. 1. - Praha : Malá Skála, 2000. - 110 s., [3] s. obr. příl. - brož.

Staří Egypťané / Břetislav Vachala - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 239 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie / Milada Švecová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 79 s. : il. - brož.


Tibetské mýty a legendy / Andreas Gruschke ; [z německého originálu přeložil Jaromír Antonín Máša]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 199 s. : il. - váz.


Trendy technického vzdělávání 2000 : mezinárodní vědecko-odborná konference. : Olomouc, 27. a 28. června 2000. 2000. Dodatky. / [editor Miroslav Chráska ml.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Trendy technického vzdělávání 2001 : mezinárodní vědecko-odborná konference. : Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 26. a 27. června 2001. / [editor Miroslav Chráska ml.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 420 s. : il., tab. - brož.

Universities and the Bologna Declaration : a strategy of changes. : proceeding of the conference held in Brno 2-3.11.2000. / edited by Jiří Fukač, Jiří Kazelle, Alena Mizerová - Brno : Vutium, 2001. - 242 s. : il. - brož.

Univerzita a její město, město a jeho univerzita / [text Václav Burian ; fotografie Zdeněk Sodoma]. - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.
Univerzitní nabídka certifikátových programů a výběrových předmětů : akademický rok 2001/2002. / [zpracovali Jaroslav Antoš, Jiřina Študlarová] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 188 s. : tab. - brož.

Velký rádce předškoláka / Marie Tetourová ; ilustrovala Edita Plicková. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 126 s. : il. (většina barev.) - váz.

Vesnická hospoda z hlediska uchování svébytnosti a identity s místem : obor: Architektura. / Simona Dračková - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 29 s. - brož.

Vybraná témata pedagogické psychologie / Danuše Vašátková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 64 s. - brož.

Výroční zpráva Bankovního institutu vysoké školy, a.s. v Praze - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2001. - 35 s. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2000 / [zpracoval Bohumil Vybíral] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 135 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva : Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno. 2000. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 2001. - 20, 20 s. - Brož.

Writing the history of women's writing : toward an international approach. : proceedings of the colloquium. : Amsterdam, 9.-11. September 1998. / edited by Suzan van Dijk, Lia van Gemert, Sheila Ottway - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2001. - xxii, 276 s. : il. - brož.

Základy speciálního poradenství : uvedení do školního poradenství a poradenství pro jedince se zdravotním či sociálním znevýhodněním. / Libor Novosad - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 50 s. - brož.

Závazné pokyny pro vypracování diplomových a bakalářských prací / Hana Tomanová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 21 s. : tab. - brož.

Zlatá ratolest : Druhá žeň. / James George Frazer ; [z anglického orginálu přeložili Věra Šťovíčková-Heroldová a Josef Kandert]. - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2000. - 294 s. - váz.


300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy / Mary Weaverová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 23.01.2020 13:40
TOPlist