Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 2001

Abeceda bydlení Díl 1. Lexikon pojmů z oblasti bydlení, nájemného a správy bytového fondu : (aktuální znění k 1.3.2001) / Helena Nováková - 3. dopl. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 367 s. - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy o zakázce až po dokončení a převzetí stavby. Základní dílo. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 18. aktualizací - aktualizace: červen 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Alternatives 2001 : international symposium on promotion of the Three Rs Concept in relation to animal experimentation in Slovakia, Slovenia and the Czech Republic. : June 4-6, 2001, Prague, Czech Republic. / [editors Miroslav Červinka, Dagmar Jírová] - Praha : JPM TISK, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Andělé smrti / Michael Shaara ; [z anglického originálu přeložil Pavel Kaas]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 440 s. : il. - váz.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 16. aktualizace - červenec 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích Sv. 38. Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 / vydal František Hoffmann - Praha : Filosofia, 2000. - xxxvii, 261 s. : il., tab. - váz.

Autoškola : jak se stát řidičem. : řízení osobního automobilu, konstrukce a údržba vozidla, technika bezpečné jízdy. / Bronislav Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 109 s. : il., tab. - brož.

Babice : věnováno 50. výročí všech obětí. / Radovan Zejda - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 189 s. : il. - váz.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 17. aktualizace - červenec 2001. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bismarck v mezinárodní politice po prusko-francouzské válce (1871-1890) / František Bauer - 1. vyd. - Praha : Histirický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 223 s. - brož.

Bitva o Británii / Edwin P. Hoyt - 1. čes. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 186 s. - váz.
Budget : Facts and Trends. 2001. / [Stanislav Vilímek] - 1st Ed. - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2001. - 34 s. : il., tab. - brož.


Bytová výstavba v České republice v roce 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 61 s. : il. - Brož.


Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1.1.2001. / Květa Olivová, Bohumil Kuba, Marta Vávrová - 4. aktualiz. a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 435 s. - brož.

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy. : smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR. : provoz hraničních celních přechodů. : sídla poboček celních úřadů. : podle stavu k 16.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 576 s. - brož.

Civilní kodexy : Občanský zákoník, Občanský soudní řád. : výklad, judikatura, související předpisy. / Vladimír Plecitý, Petr Hlavsa, Jiří Kocourek - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2001. - 1330 s. - váz.

Commercial Code : Act No. 513/1991 Coll. as subsequently amended. - Prague : Trade Links, 2001. - 620 s. - Brož.

Co nenajdete v zákoně o DPH : praktický průvodce úskalími daňového práva. / Slavomíra Svátková - 2. aktualizované a rozš. vyd. - Praha : Newsletter, 1999. - 270 s. : il. - brož.

Czech taxation in 2001. Vol. 2. - Prague : Trade Links, 2001. - 389 s. - Brož.

Česká advokátní komora / [Karel Čermák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : REGO, 2001. - 127 s. : barev. il. - brož.

Česká republika : administrativní mapa. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, 2001. - 1 mapa. ; 61 x 96 cm. - brož.

Česká republika : administrativní mapa. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, [2001]. - 1 mapa. ; 61 x 96 cm. - brož.

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami / Marta Chromá - 1. vyd. - Voznice : Leda, 2001. - 478 s. - váz.

Číselník obcí České republiky 1997. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 74 s. : tab. - brož.

Člověk versus úřady : práva, povinnosti, vzory podání a písemností. / Jiří Nolč - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 77 s. : il. - brož.

Daně z příjmů : platné znění zákona o daních z příjmů pro rok 2001 s komentářem změn. / Helena Machová - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 104 s. - brož.

Daňová judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových. Díl 4. - Praha : Newsletter, 2001. - 223 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 11. aktualizace - červen 2001. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2001. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňová optimalizace v s.r.o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s.r.o. Základní dílo - včetně 10. aktualizace - červen 2001. / Jiří Řehák ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 11. aktualizace - srpen 2001. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové právo : komentáře. 8. doplněk. Stav: březen 2001 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 8. aktualizace - srpen 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 17. aktualizace - září 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový systém ČR 2001, aneb, Učebnice daňového práva : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. / Alena Vančurová ... [et al.] - 5., rozš. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 353 s. : il., tab. - brož.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 3.7.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 144 s. : tab. - brož.

Der 5. Schuss : texty pro výuku německého jazyka. / Alena Týmlová - 2., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 58 s. - brož.

Die Anwendung der Art. 81 und 82 EGV durch das BKartA : Praxis, Probleme und Perspektiven. / Christopher Lieb - , 2001. - vi, 168 s. - Brož.

Divadlo hrůzy : soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. / Richard van Dülmen - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2001. - 230 s. : il., tab. - váz.

Dokumenty s komentářem ke studiu evropského práva se zaměřením na oblast vnitřních věcí / Bohumil Pikna - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 383 s. - brož.
Dopravní předpisy : zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, základní dopravní předpisy evropských států, vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky a signály v barevném provedení. : právní stav: 19.2.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 96 s. - brož.

DPH s komentářem : platné od 1.1.2001. / Václav Benda, Svatopluk Galočík, Ladislav Pitner - 3., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 327 s. - brož.


DPH v příkladech : včetně úplného znění zákona o DPH, platného od 1.1.2001. / V. Benda, S. Galočík, L. Pitner - 5. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 406 s. - brož.


Ekonomická a účetní agenda podnikatele / Jana Pilátová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 99, [36] s. : tab. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2001. Č. 9. / Bohumil Fišer ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 150 s. : tab., grafy. -
English-Czech Dictionary of Czech Business Law and Economy / compiled by Trade Links - Prague : Trade Links, 2001. - 381 s. : tab. - Brož

Eseje : vybrané texty z let 1965/2000. / Arnošt Lustig - Vyd. tohoto souboru 1. - Praha : H & H, 2001. - 224 s. : barev. il. - brož.

European employment and social policy: a policy for people - Luxembourg : European Commission, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Exekuční řád : praktická příručka pro věřitele. / Pavel Novotný - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 158 s. - brož.

Forenzní biomechanika / Jiří Straus - Praha : [s.n.], 2001. - 256 s. : il., tab. - brož.

Glosář: : instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie. / [Delegace Evropské komise v České republice] - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 159 s. - brož.

Hmotné a nehmotné investice v ČR v roce 1995. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 23 s. : tab., grafy. - brož.

Income maintenance policies, household characteristics and work incentives in the Czech Republic / Petra Štěpánková - 1. vyd. - Prague : Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 40 s. : tab. - brož.

Indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen lesnictví : revize 2000. / zpracoval Odbor statistiky cen ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 76 s. : tab. - brož.

Informace pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení 4. / [Anna Arnoldová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : BMSS-START, 2001. - 110 s. - brož.

Internet pro právníky : jak hledat a najít. / Rostislav Zedníček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 126 s. : il. - brož.

Jak uspět v prvním zaměstnání / Olga Hanzlíková, Daniela Pauknerová, Milena Soušková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 137 s. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 2. aktualizace - červen 2001. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Koncentrační tábor: Rusko / Ivan Soloněvič - 2., (v tomto překl. 1.) vyd. - Praha : Bystrov a synové, 2001. - 357 s. - brož.


Konkurs a vyrovnání / Jiřina Kotoučová, Přemysl Raban - Vyd. 2., aktualiz. a dopl. - Praha : Orac, 2001. - 343 s. - brož.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 1.6.2001. - Ostrava : Sagit, [2001]. - 192 s. - brož.

Konkurs, dražby, exekuce : zákon č. 328/1991 Sb.., o konkurzu a vyrovnání, v platném znění. : zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. : zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád. : související předpisy. : právní stav: 1.5.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 74 s. - brož.

Korzáři krále Slunce : Korzárská válka I.. / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 396 s. : il. - váz.

Kriminalistika / Viktor Porada a kolektiv - Brno : CERM, 2001. - 746 s. : il., tab. - váz.

Leasing v praxi : právní, účetní a daňové postupy včetně příkladů. / Václav Benda ... [et al.] - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 389 s. - váz.

Leasing : praktický průvodce. / Blanka Jindrová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 110 s. : tab. - brož.

Legionáři a Československá obec legionářská na Královéhradecku : bibliografie. / [zpracovaly Jarmila Benýšková a Jana Šaurová] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 2001. - 154 s. - brož.
Legionáři na Českokrumlovsku 1914-1928 / [Věra Mašková, Petr Jelínek] - Vyd. 1. - Český Krumlov : Státní okresní archiv, 2001. - 77 s. : il. (některé barev.) - brož.

Legislativní úpravy ve vodním a odpadovém hospodářství : XVI. setkání vodohospodářů. : Kutná Hora, 24.-25. dubna 2001. : sborník. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 2001. - 131 s. : il., tab. - brož.

Lexikon českých právníků 2000 / [editoři Vladislav Brož ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 427 s. - váz.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 9. aktualizace - květen 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 8. aktualizace - srpen 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon - Pracovní právo / Antonín Kottnauer, Petr Štalmach - Vyd. 2., rozš. - Ostrava : Sagit, 2001. - 484 s. - váz.

Lékaři a nacismus / Hans-Henning Scharsach - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 223 s. - brož.


Lidská práva : nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. / Jiří Hanuš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 140 s. : il. - brož.


Living in an area of freedom, security and justice : justice and home affairs in the European Union. - Luxembourg : European Commission, 2001. - 23 s. : il. - brož.

Malý český člověk a skvělý český národ : národní identita a postkomunistická transformace společnosti. / Ladislav Holý - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 209 s. - brož.

Mezinárodní legislativní konference : 29. září - 1. října 2000 v Praze, Česká republika. - [Praha : Nadace Open Society, 2000]. - 44 s. : tab. - Brož.

Meziregionální komparace : analytická studie. / Josef Pešta, Václav Ježdík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 38 s. : tab. - brož.

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619 : katalog. Sv. 2. Knihy městského hospodaření 1. Knihy početní B. Radní počty 1523-1619 / Ludmila Sulitková - Brno : Archiv města Brna, 2001. - 203 s. - Brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 8. aktualizace a doplňků - stav: duben 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 9. aktualizace a doplňků - stav: červenec 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mossad : izraelské tajné války. : dějiny izraelské tajné služby. / Ian Black a Benny Morris - Vyd. 2., v Jotě 1.. - Brno : Jota, 2001. - 625 s. - váz.

Můj útěk do gulagu / Jan Demčík - Praha : Codyprint, 2001. - 51 s. - brož.

Mysli! Přece si o ně neumažeš kola! : řidičský manuál nejen pro náctileté. / Jean-Louis Fournier - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 145 s., [16] s. obr. příl. : il. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 23. aktualizace a doplňky - leden 2001. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 24. aktualizace a doplňky - duben 2001. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 25. aktualizace a doplňky - červenec 2001. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Na všech frontách : Čechoslováci ve II. světové válce. / uspořádal V.N. Duben - 2. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 260 s. : il. - brož.


Nástin dějin ekonomiky obrany / Miroslav Krč - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 210 s. - brož.


Nebe východní fronty : nejúspěšnější Stalinovi stíhací, bitevní a bombardovací letci ve Velké vlastenecké válce 1941-1945, jejich vyznamenávání, stejnokroje a označení. / Jiří F. Šiška - Olomouc : Votobia, 2001. - 191 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: červenec 2001 včetně 10. aktualizace. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Největší spiknutí v dějinách lidstva / David Southwell, Sean Twist - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 295 s. : il. - váz.

Neřest a ctnost : portréty z dějin korupce. / Paul Lombard - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Němci v českých zemích / [redakce Kristina Kaiserová] - [Ústí nad Labem] : Společnost pro dějiny Němců v Čechách, 2001. - 178 s. : il., tab. - brož.

Obchodní judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech týkajících se podnikání. Díl 5. / Milan Holeyšovský - Praha : Newsletter, 2001. - 248 s. - brož.

Obchodní zákoník : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. : podle stavu k 1.6.2001. - Ostrava : Sagit, [2001]. - 208 s. - brož.

Obrana - věc veřejná : 10 let služby pro komunikaci s veřejností v resortu obrany. / [k tisku připravil Jaroslav Roušar] - Praha : AVIS, 2001. - 55 s. : barev. il. - brož.

Ochrana zvířat / Vladimír Večerek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 156 s. - brož.

Odměňování a vedení osobní agendy zaměstnanců : praktická příručka pro použití pracovněprávních a mzdových předpisů v podmínkách malých a středních firem. / [Rudolf Novotný, Zdeněk Kohoutek] - 6. přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 164 s. : tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Odpočet DPH od roku 2001 / Václav Benda, Milan Tomíček - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 207 s. : tab. - brož.

Operace KFOR : červenec 2000 - leden 2001. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (31 volných listů) : barev. il. - brož.

Operace SFOR : říjen 2000 - duben 2001. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 1 sv. (31 volných listů) : barev. il. - brož.

O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky. : rizika zvyšující užívání drog. : léčba. : problémové situace. / Martin Hajný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 133 s. : il. (některé barev.) - brož.


O rodině v českém parlamentu / Michaela Freiová - Praha : Občanský institut, 2001. - 15 s. : il. - Brož.


Patologické závislosti / Pokorný Vratislav, Telcová Jana, Tomko Anton - 1. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2001. - 96 s. : il. - Brož.

Pláč koruny svatováclavské / Jan Zahradníček - Brno : Akord, 1939. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Pojišťovnictví / Viktória Čejková, Jindřiška Šedová, Dana Čapková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 177 s. : tab. - brož.

Polsko a Česká republika - dva noví členové NATO / sestavili Zdeněk Kříž a Marek Pavka - Brno : VA, 2000. - 104 s. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: květen 2001 včetně 10. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pozemky a právo : právní předpisy o půdě s komentářem. : související daňové, katastrální a další informace, obrazová dokumentace, adresáře. / [Zdeněk Karfík, Marie Karfíková, Jiří Spáčil] - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 191 s. : il., tab. - váz.

Pozor na tunelování! : jak se tunelovalo a tuneluje a co proti tomu dělat. / Vlastimil Podracký - Olomouc : Votobia, 2001. - 175 s. - brož.

Po stopách buchlovského mordu / Vincenc Prasek, Michal Baščan, Bořek Žižlavský - Buchlovice : Spolek podporovatelů historie Buchlovic, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Pracovník justice v ohrožení / Jan Vidrna, Zdeněk Náchodský - [Praha] : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. - 228 s. : tab. - Brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 20. doplněk. Stav: červen 2001 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pracovní vzory : soubor vzorů 2001/1. : vzory dokumentů, smluv a podání v pracovním právu podle zákoníku práce. : právní stav 1.1.2001. / Jitka Rosenbachová - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - [168 s.] - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: červenec 2001 - včetně 10. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: duben 2001 - včetně 9. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 18. aktualizace - květen 2001. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 19. aktualizace - červenec 2001. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 24. aktualizací - stav: srpen 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 2 příl. - brož.

Pražské vzorkové veletrhy 1920-1951 / Miroslav Moutvic - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2000. - 179 s. : il. - váz.

Problematika daňového a konkursního řízení v praxi,aneb, slasti a strasti českého podnikatele / Petr Taranda - Praha : VOX, 2001. - 303 s. - brož.

Procesy, které vzrušily svět 2. / Václav Pavel Borovička - Vyd. v nakl. Baronet v této podobě 1. - Praha : Baronet, 2001. - 312 s. - váz.

Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století / Jana Burešová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 506 s. - brož.

Průvodce personální praxí Květen - červen 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví. : 2001-2002. / Vlasta Ptáčková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 277 s. : tab. - brož.

Průvodce zákonem o zadávání veřejných zakázek : včetně úplného znění zákona. / Jaroslava Sechterová - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 109 s. - brož.

Przeglad prawa i administracji T. 44. / pod redakcja Boguslawa Banaszaka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 247 s. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Olomoucký kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 26 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Olomoucký kraj. : okres Olomouc. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 33 s. : tab. - brož.

Přestupkové řízení : [podle stavu k 1.7.2000]. : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, okresních úřadů a dalších správních orgánů. / zpracoval Jan Černý - 4., aktualiz. a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 436 s. - brož.

Přežili šest válek / Břetislav Olšer - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - 222 s., obr. příl. - váz.
Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 1995. / vypracovala Alena Gerbelová - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 100 s. : tab. - Brož

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně Akademický rok 2001-2002. [2]. Bakalářské kombinované studium - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 22 s. - brož.


Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel / Miroslava Obadalová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 32, [8], iii s. : tab. - Brož.


Psanec, nebo geniální vojevůdce? : Jan Žižka, rozhořčený rytíř Hospodinův. / Karel Štorkán - 1. vyd. - Líbeznice : Víkend, 2000. - 351 s. - váz.

Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí / Zdeněk Matějček - 3., přeprac. vyd. - Jinočany : H & H, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Public International Law at Central European Universities / Geistlinger, Konjecic (eds.) - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2001. - xii, 278 s. - brož.

Ročenka evropského práva 1999. Sv. 5. / uspořádal Vladimír Týč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 205 s. : tab. - brož.

Rozpočet : fakta a trendy. 2001. / [Stanislav Vilímek] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2001. - 34 s. : il., tab. - brož.

Rozvod a paragrafy : jak rozvodové řízení probíhá. : majetkové vztahy a jejich vypořádání. : komu svěřit dítě. : výše výživného na dítě. / Milana Hrušáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - 73 s. : il. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 7. / [editorka Ladislava Kremličková] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 358 s. : il. + 1 příl. - brož.

Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy : prawo - doktryna - praktyka. T. 1. / Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzislaw Staniszewski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 593 s. : il. - brož.

Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy : prawo - doktryna - praktyka. T. 2. / Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzislaw Staniszewski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 434 s. : il., tab. - brož.

Síť vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů v roce 1996. / vypracovala Daniela Hochmaulová - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 29 s. : tab. - Brož.

Slovník definic v českém právu / Zdeněk Madar - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 239 s. - váz.

Slovník frazeologismů pro výuku německého jazyka / Milada Hoznourová - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 53 s. - brož.

Slovník pracovního práva / Ladislav Jouza - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 639 s. - váz.

Slovník veřejného práva československého Sv. 4. S-T - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - vi, 995 s. - soubor

Smluvní vztahy při podnikání / Zbyněk Švarc - Olomouc : ANAG, 2001. - 199 s. - brož.


Sociální služby a jejich poptávka / Jitka Veselá - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 24, iii s. : tab. - Brož.


Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 2. aktualizace - stav: červen 2001. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společný prováděcí řád : k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k protokolu k této dohodě. : (se změnami účinnými od 1. listopadu 2000). - Vyd. 3., dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. - 71 s. - brož.

Správní právo : (zvláštní část). / Pavel Blažek ... [et al.] - Vyd. 4., dopl. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 348 s. - brož.

Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. / Giovanni Sartori - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 238 s. - brož.

Stavební povolení / Petr Chládek - 1. vyd. - Brno : ERA, 2001. - viii, 85 s. - brož.

Stavební právo : zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. : prováděcí předpisy. : obecně technické požadavky na výstavbu. : právní stav: 24.4.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 79 s. - brož.

Stavební zákon s provádějícími předpisy : (poznámkové vydání s judikaturou). / Přemysl Raban - 3. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2001. - 379 s. - brož.

Šokující pravda o výrobě potravin, aneb, Co byste měli vědět před nákupem potravin? : šílené krávy to není všechno --. / Udo Pollmer, Brigitte Schmelzer-Sandtnerová - Olomouc : Fontána, 2001. - 256 s. - váz.

Tajné spolky a spiknutí : mocnosti mezi světlem a temnotou. / Viktor Farkas ; [z německého originálu přeložila Olga Kolečková]. - 1. české vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 117 s. - váz.

Trestní řád : komentář. Díl I. P 1 až 179 / Pavel Šámal ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xix, 1001 s. - váz.

Účetní předpisy : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. : postupy pro vedení jednoduchého a podvojného účetnictví. : právní stav: 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 110 s. - brož.

Ústava České republiky : úplné znění doplněné poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů. / Roman David - 3., přeprac. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 259 s. - Brož.

Úvod do studia práva pro neprávnické fakulty / Daniel Horn - 2. upravené vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 84 s. - brož.

Válečníci a války ve starověku a ve středověku / Donald Featherstone - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2001. - 268 s., [8] s. il. příl. - Beta-Dobrovský ; váz.

Válečný zápisník Rudolfa Hrubce : 1939-1941. / [edice a úvodní slovo Dagmar Blümlová] - 1. vyd. - Bernartice : Obec Bernartice, 2001. - 117 s., [4] složené listy obr. příl. : il. - váz.


Válka končí v Pacifiku 1. Pevnost Iwodžima / Miloš Hubáček - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 261 s., obr. příl. - váz.

Válka končí v Pacifiku 2. Dobývání Okinawy / Miloš Hubáček - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 379 s., obr. příl. - váz.

Válka na moři Díl 2. Rok 1915 / Jaroslav Hrbek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 226 s. : il., tab. - soubor

Válka v Pacifiku : americko-japonská námořní válka 1941-1945. / Dan Van der Vat - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 433 s., obr. příl. - váz.

Války bohů a lidí : neuvěřitelné důkazy o mimozemských válečnících, kteří zničili dávné civilizace. / Zecharia Sitchin - Praha : Dobra, 2001. - 535 s. : il. - brož.

Velká válka na moři Díl 1. Rok 1914 / Jaroslav Hrbek - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 258 s. : il., tab. - soubor

Vězeň z Bangkoku : dvanáct let v pekle bangkockého vězení. / Warren Fellows ; [z anglického originálu přeložil Jiří Beneš]. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 174 s. - váz.

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce / [řešitel Daniela Bruthansová ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 62, iii s. - Brož.

Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce / Lenka Zamykalová, Pavel Veselský - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 51, [12], iii s. : tab. - Brož.

Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva / Jan Filip - Vyd. 2. dopl. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 458 s. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení Část 2. Sociální péče / Anna Arnoldová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 426 s. - brož.

Vybrané údaje o sociálním zabezpečení v České republice za rok 1997. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 14 s. : tab. - Brož.

Využití počítačových systémů a identifikace vozidel ve vyšetřování a prevenci trestné činnosti spojené s motorovými vozidly : pro obor Soudní inženýrství. / Roman Rak - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 28 s. : il., tab. - brož.

Výklady k uplatnění DPH v problémech a jejich řešení / Ladislav Pitner - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. - Brož

Výklad účetnictví obcí / Štěpánka Nováková - Vyd. 1. - Praha : INTES, 2001. - 240 s. : tab. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 11. aktualizace - červenec 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Výroční zpráva : Ministerstvo kultury. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2000. - 238 s. : tab. - Brož.

Výroční zpráva : Občanské sdružení Naděje, Praha. 2000. - Praha : Občanské sdružení Naděje, 2001. - 28 s. : fot., tab. - brož.

Vzory smluv a listin pro podnikatele / Hana Kratochvílová - Praha : Prospektrum, 2001. - 174 s. : tab. - brož.

Zákeřné sestřely / Karel Bárta - 2., (rozš.) vyd. - Třebíč : Akcent, 2001. - 331 s. - váz.

Základy rodinného práva / Vladimír Plecitý, Josef Salač - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2001. - 364 s. - brož.

Základy speciálního poradenství : uvedení do školního poradenství a poradenství pro jedince se zdravotním či sociálním znevýhodněním. / Libor Novosad - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 50 s. - brož.

Zákoník práce - Český Těšín : Poradce, 2001. - 32 s. - brož.

Zákony o mzdě a platu a související předpisy : s komentářem. / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 326 s. -

Zákony pro firmu : vybraná úplná znění právních předpisů z oblasti daní, cestovních náhrad, obchodního a pracovního práva k 31.3.2001. - Praha : Poradce podnikatele, 2001. - 638 s. - Brož.

Zákon o Ústavním soudu : komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. / Vladimír Mikule, Vladimír Sládeček - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 460 s. - brož.

Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. / Vladimír Sládeček - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxxii, 135 s. - váz.

Zdravotnické zabezpečení v poli : role 1. / Vojtěch Humlíček ... [et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Zdravotní deník tábora : (doporučená verze). / [Kateřina Brejchová a spolupracovníci] - Praha : Česká rada Pionýra, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - Brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 6.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. : tab. - brož.
Zvláštní správní řízení : (vybrané procesní instituty). / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 103 s. - brož.


Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945 : protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. : zpráva expertního týmu zřízeného Smíšenou pracovní komisí na základě usnesení vlády České republiky č. 773 ze dne 25.11.1998. / [odpovědný redaktor Jiří Daníček] - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 117 s. : tab. - brož.


Živnostenské předpisy : zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. : obsahové náplně jednotlivých živností. : seznam oborů živností volných. : zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění. : právní stav: 1.5.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 91 s. - brož.

Živnostenský zákon : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

100 vzorů smluv, dohod a podání ze Zákoníku práce / Ladislav Jouza - 4. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 343 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist