Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 2001

Aktuální otázky mezinárodního obchodu : postavení České republiky v mezinárodním obchodě. / Václav Nešvera, Václav Kubišta - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 49 s. : il., tab. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 18. aktualizací - aktualizace: červen 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Analýza rizik při práci : příručka pro zaměstnavatele. / J. Baumruk ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 135 s. : tab. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 16. aktualizace - červenec 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

An Introduction to EU - financed programmes in the Czech Republic - Prague : Delegation of the European Commisson to the Czech Republic, 2001. - 20 s. : tab. - Brož.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 17. aktualizace - červenec 2001. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bezpečný podnik : příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 2001. - 37 s. - brož.

Budget : Facts and Trends. 2001. / [Stanislav Vilímek] - 1st Ed. - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2001. - 34 s. : il., tab. - brož.

Bytová výstavba v České republice v roce 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 61 s. : il. - Brož.

Bytová výstavba v České republice v roce 1997. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 59 s. : tab. - Brož.

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy. : smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR. : provoz hraničních celních přechodů. : sídla poboček celních úřadů. : podle stavu k 16.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 576 s. - brož.

Co nenajdete v zákoně o DPH : praktický průvodce úskalími daňového práva. / Slavomíra Svátková - 2. aktualizované a rozš. vyd. - Praha : Newsletter, 1999. - 270 s. : il. - brož.

Czech taxation in 2001. Vol. 2. - Prague : Trade Links, 2001. - 389 s. - Brož.

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce 1948-1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 71 s. : tab. - brož.


Daně a obchod / Jaroslav Sýkora - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 46 s. : il., tab. - brož.


Daně z příjmů : platné znění zákona o daních z příjmů pro rok 2001 s komentářem změn. / Helena Machová - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 104 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 11. aktualizace - červen 2001. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2001. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová optimalizace v s.r.o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s.r.o. Základní dílo - včetně 10. aktualizace - červen 2001. / Jiří Řehák ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 11. aktualizace - srpen 2001. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové právo : komentáře. 8. doplněk. Stav: březen 2001 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 8. aktualizace - srpen 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 6. aktualizace - duben 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 7. aktualizace - červenec 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 17. aktualizace - září 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový systém ČR 2001, aneb, Učebnice daňového práva : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. / Alena Vančurová ... [et al.] - 5., rozš. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 353 s. : il., tab. - brož.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 3.7.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 144 s. : tab. - brož.

Deskriptivní ekonomie - Česká republika / Jiří Kern, Jana Gibarti - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 144 s. : tab. - brož.


DPH s komentářem : platné od 1.1.2001. / Václav Benda, Svatopluk Galočík, Ladislav Pitner - 3., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 327 s. - brož.


DPH v příkladech : včetně úplného znění zákona o DPH, platného od 1.1.2001. / V. Benda, S. Galočík, L. Pitner - 5. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 406 s. - brož.

Druhé bydlení v Česku / Ivan Bičík a kol. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 167 s. : il. (některé barev.) - brož.

Ekonometrie / Petr Klímek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 70 s. : il., tab. - brož.

Ekonomická a účetní agenda podnikatele / Jana Pilátová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 99, [36] s. : tab. - brož.

Ekonomické výsledky průmyslu ČR v letech 1997 až 1999 / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 81 s. : tab. - brož.

Ekonomické výsledky v tržních službách v letech 1997 až 1999 / zpracoval Odbor statistiky tržních služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 30 s. : il., tab. - brož.

Ekonomie státních zásahů / Murray N. Rothbard - Praha : Liberální institut, 2001. - 464 s. - váz.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2001. Č. 9. / Bohumil Fišer ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 150 s. : tab., grafy. -
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků 1985-1997. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 33 s. : tab. - brož

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků 1986-1998. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 33 s. : tab. - brož.

English-Czech Dictionary of Czech Business Law and Economy / compiled by Trade Links - Prague : Trade Links, 2001. - 381 s. : tab. - Brož

European employment and social policy: a policy for people - Luxembourg : European Commission, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR za rok 1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 52 s. : tab. - brož.

Finanční zdroje Evropské unie pro Českou republiku - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 2001. - 20 s. : tab. - Brož.

Fond národního majetku České republiky : výroční zpráva. 2000. - Praha : Fond národního majetku České republiky, 2001. - 35 s. : il. - Brož.


Glosář: : instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie. / [Delegace Evropské komise v České republice] - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 159 s. - brož.


Hmotné a nehmotné investice v ČR v roce 1995. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 23 s. : tab., grafy. - brož.

IMEA 2001 : Sborník příspěvků z 1. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. : Pardubice 4.5.2001. / [redakce Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 394 s. : il., tb. - brož.

Income maintenance policies, household characteristics and work incentives in the Czech Republic / Petra Štěpánková - 1. vyd. - Prague : Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 40 s. : tab. - brož.

Indexy cen průmyslových výrobců : revize 2000. / zpracoval Odbor statistiky cen ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 40 s. : tab. - brož.

Indexy cen stavebních prací a stavebních objektů : revize 2000. / zpracoval Odbor statistiky cen ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 26 s. : tab. - brož.

Indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen lesnictví : revize 2000. / zpracoval Odbor statistiky cen ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 76 s. : tab. - brož.

Information security summit : současnost a budoucnost finančních služeb. : 30.-31.5.2001; Míčovna Pražského hradu, Praha. / [Jiří Halouzka ... et al.] - Praha : Tate International, 2001. - x, 210 s. : il. - brož.

Inteligentní dopravní systémy / Pavel Přibyl, Miroslav Svítek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 543 s. : il., tab. - váz.

Jak uspět v prvním zaměstnání / Olga Hanzlíková, Daniela Pauknerová, Milena Soušková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 137 s. - brož.

Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Leasing v praxi : právní, účetní a daňové postupy včetně příkladů. / Václav Benda ... [et al.] - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 389 s. - váz.

Leasing : praktický průvodce. / Blanka Jindrová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 110 s. : tab. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 9. aktualizace - květen 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 8. aktualizace - srpen 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Makroekonomie I / Vnislav Nováček, Jena Švarcová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 151 s. : tab. - brož.

Management inovací / Miloslav Konečný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 167 s. : il., tab. - brož.

Mezinárodní legislativní konference : 29. září - 1. října 2000 v Praze, Česká republika. - [Praha : Nadace Open Society, 2000]. - 44 s. : tab. - Brož.

Monitorování a analýza hospodářského cyklu / zpracoval Slavoj Czesaný - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 25 s. : tab. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 23. aktualizace a doplňky - leden 2001. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 24. aktualizace a doplňky - duben 2001. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 25. aktualizace a doplňky - červenec 2001. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

National Property Fund of the Czech Republic : Annual report. 2000. - Prague : National Property Fund of the Czech Republic, 2001. - 35 s. : il. - Brož.

Národní účty 1995 : (únor 1998). 1995. / zpracoval Odbor národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 113 s. : tab. - brož.

Nástin dějin ekonomiky obrany / Miroslav Krč - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 210 s. - brož.

Nová ekonomika, sociálně-ekonomické implikace, implikace pro statistiku / zpracoval Jiří Křovák - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 15 s. : tab. - brož.

Nová idea pro Evropu : Schumanova deklarace. / Pascal Fontaine - 2. vyd., 1. české. - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 29 s. : il. - brož.

Odměňování a vedení osobní agendy zaměstnanců : praktická příručka pro použití pracovněprávních a mzdových předpisů v podmínkách malých a středních firem. / [Rudolf Novotný, Zdeněk Kohoutek] - 6. přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 164 s. : tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Odpočet DPH od roku 2001 / Václav Benda, Milan Tomíček - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 207 s. : tab. - brož.


Organizace zasílatelských služeb / Dita Jedenástíková, Rudolf Kampf, Květoslava Kořínková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 88 s. : il., tab. - brož.


O řízení vážně i s úsměvem / Ivan Kratochvíl - Kladno : Delta, [2001]. - 154 s. : il. - brož.
Partnerství a participace : 1998-2001. / Josef Štogr - Praha : Nadace Open Society Fund, 2001. - 175 s. : il. - Váz.

Politická ekonomie nezávislosti centrální banky / Viktor Kotlán - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 75 s. : tab. - Brož.

Povolání - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Pracovní vzory : soubor vzorů 2001/1. : vzory dokumentů, smluv a podání v pracovním právu podle zákoníku práce. : právní stav 1.1.2001. / Jitka Rosenbachová - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - [168 s.] - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 18. aktualizace - květen 2001. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 19. aktualizace - červenec 2001. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pražské vzorkové veletrhy 1920-1951 / Miroslav Moutvic - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2000. - 179 s. : il. - váz.

Problematika daňového a konkursního řízení v praxi,aneb, slasti a strasti českého podnikatele / Petr Taranda - Praha : VOX, 2001. - 303 s. - brož.

Proceedings of the 4th international symposium on safety and reliability systems of PWRs and VVERs : May 14.-17.2001; Brno, Czech Republic. / [Jiří Beránek ... et al.] - Brno : Energovýzkum, 2001. - 203 s. : il., tab. - brož.

Průmysl České republiky za leden až listopad 1997 1997. [A]. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 34 s. : il. - Brož.

Průmysl České republiky za leden až prosinec 1996 1996. [A]. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 19 s. : il. - Brož

Průmysl České republiky : revize dat za rok. 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 35 s. : il. - Brož

Průmysl České republiky : za leden až říjen 1999. 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 51 s. : il. - Brož.

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví. : 2001-2002. / Vlasta Ptáčková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 277 s. : tab. - brož.

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví : s praktickými příklady. / [Jiří Fiala, Dana Mutinová] - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 136 s. : tab. - brož.


Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 1995. / vypracovala Alena Gerbelová - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 100 s. : tab. - Brož


Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 1996. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 98 s. : tab. - Brož
Příjmy a výdaje společenských a ostatních nevýdělečných organizací podle odvětví v roce 1996. / vypracovala Leopoldina Švehlová - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 56 s. : tab. - Brož
Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2000. Díl 1. / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 119 s. : il. - Brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2000. Díl 2. Typy domácností / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 58 s. : il. - brož.

Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Regionální statistický obzor : Jihomoravský kraj. 1997. / zpracoval Odbor regionálních analýz a publikací ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 1997. - 148 s. : tab., grafy. - brož.

Region - služby - cestovní ruch : (sociodynamické faktory rozvoje regionů). : 1991-10 let-2001. : mezinárodní konference. : Ostrava, 9.-10. dubna 2001. : sborník přednášek. / [redaktor Jiří Urban] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 392 s. : il., tab. - brož.

Rozpočet : fakta a trendy. 2001. / [Stanislav Vilímek] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2001. - 34 s. : il., tab. - brož.

Sborník II. konference studentů doktorského studia F1 / [Petr Mach za autorský kolektiv] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 116 s. : tab. - brož.

Snahy o mincovní unifikaci v 16. století : [tři říšské mincovní řády z let 1524, 1551, 1559 s novelizací roku 1566 a jejich vztah k středoevropskému vývoji]. / Lubomír Nemeškal - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 260 s. : 32 il. - váz.

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - Brož.
Souhrnný zemědělský účet definitivní za rok 1999 a odhad roku 2000 1999-2000. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 12 s. : il. - brož.

Soupis ploch osevů v České republice k 31.5.1997 1997. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 60 s. : il., tab. - Brož.

Soupis ploch osevů v České republice k 31.5.1998 1998. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 60 s. : il., tab. - Brož.


Soupis ploch osevů v České republice k 31.5.1999 1999. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 60 s. : il., tab. - Brož.


Soupis ploch osevů v ČR k 31.5.2001 2001. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 60 s. : il., tab. - brož.

Správa daní a poplatků : územní finanční orgány. : daňové poradenství. : soustava daní. : podle stavu k 1.6.2001. - Ostrava : Sagit, [2001]. - 128 s. - brož.

Statistické metody v marketingu / Miloslav Kaňok - Vyd. 1. - Praha : Český institut pro marketing, 2001. - 199 s. : il., tab. - brož.

Structure of earnings survey 1996. / prepared by Employment and Household Surveys Division of the Czech Statistical Office - Prague : Czech Statistical Office, 1997. - 56 s. : il. - brož.

Stručná fakta a čísla o českém družstevnictví za rok 2000. / zpracoval kolektiv autorů muzejní rady při Muzeu družstevnictví v Praze - Praha : Muzeum družstevnictví, 2001. - 13 s. - Brož.
Syntéza ekonomik přírodních zdrojů a životního prostředí : ekonomické hodnocení životního prostředí. / Josef Seják - Ústí nad Labem : Universita J.E. Purkyně, 2001. - 117 s. : il. - brož.
Systém podvojného účetnictví : studijní text a metodický návod ke studiu pro distanční studium. / Rudolf Kopek - 2. upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 60 s. : tab. - brož.

Tyranie liberalismu / James Kalb - Praha : Občanský institut, 2001. - 19 s. : il. - Brož.

Úplné náklady práce v České republice v roce 1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 17 s., příl. : tab., grafy. - brož.

Úplné náklady práce v ČR podle výsledků výběrového šetření za rok 1996. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 60 s. : tab. - brož.

Václav Klaus narovinu : hovory V.K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude. - Vyd. 1. - Praha : Rabbit & Rabbit, 2001. - 356 s. : il. - váz.

Veřejné finance / Jaroslav Pilný - Vyd. 2., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 230 s. : tab. - brož.

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce / [řešitel Daniela Bruthansová ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 62, iii s. - Brož.

Vliv sociálních služeb a jejich rozvoje na trh práce / Lenka Zamykalová, Pavel Veselský - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 51, [12], iii s. : tab. - Brož.

Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionu / Ivan Malý a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 152 s. - brož.

Výklady k uplatnění DPH v problémech a jejich řešení / Ladislav Pitner - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. - Brož

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1990-2000. / [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2001. - 85 s. : tab. - brož.


Vznik, cíle a činnost organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj / Blanka Fajkusová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 371 s. - brož.

Zaměstnanost v národním hospodářství ČR za rok : předběžné výsledky. 1997. / zpracoval Odbor statistiky zaměstnanosti, mezd a šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 12 s. : tab. - brož.

Základy ekonomie / Drahomíra Pavelková ... [et al.] - Vyd. 2., nezm. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 157 s. : il., tab. - brož.

Zásady liberálního řádu / [z anglických originálů] uspořádal a přeložil Tomáš Ježek - Vyd. v tomto uspoř. 1. - Praha : Academia, 2001. - 237 s. - váz.

Zemědělská politika / Věra Bečvářová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 116 s. : il. - brož.

Živnostenský zákon : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

100 vzorů smluv, dohod a podání ze Zákoníku práce / Ladislav Jouza - 4. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 343 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 14.10.2019 13:35
TOPlist