Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 2001

Adam a kabalistický strom / Z'ev ben Shimon Halevi ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 303 s. - váz.

Aktivní tvář nekonečna / Carlos Casteneda ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Krůta]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 224 s. - váz.

Antikoncepce a křesťan / Vladimír Vácha - Praha : Ampelos, 2001. - 27 s. - brož.

Antikrist : přehodnocení všech hodnot (fragment). : předmluva a kniha první. / Friedrich Nietzsche ; přeložil a poznámkami opatřil Josef Fischer. - Olomouc : Votobia, 2001. - 126 s. - brož.

Balíček na cestu : pět klíčů k efektivnímu duchovnímu růstu. / Ralph W. Neighbour, Jr. a Bill Latham - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2001. - 128 s. - brož.

Byl jsem nablízku / František Lukeš - 3. vyd. - Poděbrady : Zámek, 2001. - 141 s. : il. - brož.
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl / František Lukeš - 4. vyd. - Poděbrady : Zámek, 2001. - 144 s. : il. - váz.

Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti : Komenského poselství člověku a světu. : mezinárodní vědecká konference. : sborník příspěvků z konference. : České Budějovice, 19. a 20. října 2000. / [odpovědný redaktor Miroslav Somr] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 372 s. - brož.

Darwinův omyl : archeologické vykopávky dokazují: lidé a dinosauři žili ve stejné době. / Hans-Joachim Zillmer ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 206 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Debatník : 50 témat k zamyšlení a diskusi pro skupinky mládeže. / David Lynn - Vyd. 1. - [Brno] : Nová naděje, 2001. - 110 s. : il. - brož.

Děti píší Bohu / sestavili Eric Marshall a Stuart Hample ; [z anglického originálu přeložili Markéta a Vladimír Koronthályovi]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Don Bosco / text G. Setti ; ilustrace G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Don Bosko / tekst G. Setti ; iljustracii G. Lagna. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Druidský horoskop, aneb, Co o nás prozrazují stromy / Carla Ludwigová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 146 s. : il. - váz.


Ekumenický liturgický sborník 10. 2001. / [rediguje Jaroslav Vokoun] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 124 s. - brož.


Ekumenický liturgický sborník 9. 2001. / [rediguje Jaroslav Vokoun] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 104 s. - brož.

Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej katolíckej cirkvi na Slovensku : ekumenické aspekty pastoračného programu na základe sociologického prieskumu postojov dialkových študentov katolíckej teológie banskobystrického regiónu. : Obor : Praktická teológia so zameraním na ekumenizmus. / Pavol Tomek - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium, 2000. - 205 s. : tab. - brož.
Encyklopedia katolicka T. 8. Jezyk - Kino / [redakcja naczelna Andrzej Szostek ... et al.] - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. - viii s., 1456 sl. - váz.
Feng shui pro lásku : proudy energie pro více lásky, rozkoše a harmonie. / Günther Sator - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.

Filosofie svobody Díl 1. Filosofie a náboženství / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - Olomouc : Votobia, 2000. - 142 s. - brož.

Filosofie svobody Díl 2. Původ zla a smysl dějin / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - Olomouc : Votobia, 2000. - 165 s. - brož.

František Bílek v Církvi československé husitské / [úvod, popisy prací a katalog Milena Mikulecká] - Praha : Církev československá husitská, 2000. - 137 s. : il. (většina barev.) - v knize neuvedeno ; váz.

Františkánské prameny I. / původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil C.V. Pospíšil - 2. vyd., v MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 994 s. - váz.
Geochemisches und mineralogisch-petrographisches Profil durch den Oberen Jura (Malm - ) der östlichen Schwäbischen Alb bei Heidenheim-Mergelstetten / Michael Werner Joachim Heinz - , 2000. - iv, 163 s. : il., tab. - Brož.

Geotechnische und kinematische Untersuchungen an instabilen Felshängen im alpinen Raum / Michael Wolfgang Lotter - , 2001. - ix, 324 s. : il., tab. - Brož.

Hledání počátku a cíle / Vladimír Král - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2001. - 271 s. - brož.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 3. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 275 s. - Brož.

Jak slavit eucharistii / Henri Denis - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 92 s. - brož.

Jeho království : jedenáct listů Marca Manilia Mezantiana z jara roku XXX. po Kristu. / Mika Waltari ; [z finského originálu přeložila Marta Hellmuthová]. - Praha : Český klub, 2001. - 363 s. - váz.


Jít s Ježíšem : křížová cesta. / Henri J.M.Nouwen ; [z anglického originálu přeložila Annamaria Kolářová]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 63 s. - brož.


Jóga a duchovní život / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 196 s. - brož.

Judaica Bohemiae 36. 2000. - Prague : Helvetica Tempora, 2001. - 222 s., obr. příl. : il. - brož.

Kamínky : drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti. Díl 2. - 1. vyd. - Hradec Králové : Biskupství královéhradecké, 2000. - 215 s. - brož.

Katalog arcidiecéze olomoucké : ke dni 1.10.2000. / zpracovala Ludmila Graubnerová - Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, 2000. - 141 s. - Brož.

Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve. / Anne Brenonová - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 182 s. - váz.

Keltské mýty : člověk a jeho jiný svět. / Ingeborg Clarusová ; [z německého originálu přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 247 s. : il. - váz.

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Kniha modliteb / [vybrala a uspořádala Rosanna Pennasilico] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 142 s. - brož.

Kniha modliteb / [vybrala a uspořádala Rosanna Pennasilio] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 142 s. - váz.

Komeniologická literatura za rok 2000 s dodatky ze starší získané literatury 2000. / zpracovatel Eva Berndorffová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Kristus vás miluje : Jan Pavel II. mládeži. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 270 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Kundalini : Matka Síla. / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 109 s. - brož.
Léčivá síla jógy : jak se zbavit bolesti. / Susi Riethová ; [z německého originálu přeložila Jitka Kaulfussová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 216 s. : il. - váz.

Manželská láska a její rozkoše moudrosti a také smilná láska a její radosti nepříčetnosti : (výběr). / Emanuel Swedenborg ; [vybrala a přeložila Lenka Máchová]. - Vyd. 1. - Ostrava : L. Máchová, 2001. - 166 s. - brož.

Mariánská zjevení : z hlediska hermetismu. / Josef Veselý - Praha : Vodnář, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Má životní cesta za duší / Sri Chinmoy - Praha : Madal Bal, 2000 dotisk. - 399 s. - brož.


Meditující mysl : typy meditační zkušenosti. / Daniel Goleman - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 212 s. - váz.


Modlitba s Andělou Merici : --srdce široké a plné touhy. / S. Cornelia Muller-Freund, S. Brigitte Werr ; [z francouzského originálu přeložila Irena Valášková-Rejlová]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 31 s. : barev. il. - brož.

Na stopě osudu : v knihovnách palmových listů. / Annetta a Thomas Ritterovi ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2001. - 229 s. - váz.

Nádoba zapálená : soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století. / k vydání připravil kolektiv pod vedením Michaely Horákové - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Společnost Cisterciana Sarensis, 2000. - 251 s., 24 s. obr. příl. : il. - Váz.

Nebojte se! : dialog s Janem Pavlem II.. / André Frossard - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 287 s. - Váz.

Nekončící milost / Philip Yancey - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 267 s. - brož.

Neznámá evangelia : Novozákonní apokryfy I. / uspořádali Jan A. Dus, Petr Pokorný - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 461 s., obr. příl. - váz.

Otevření duchovního oka / Josef Staněk, Jana Brzobohatá - 2., přeprac. vyd. - Brno : Agape, 2001. - 182 s. : il. - brož.

O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených / Robert Bellarmin ; [přeložil Jakub Deml]. - Vyd. 2. - Třebíč : Akcent, 2001. - 214 s. - váz.

Podobenství a nápovědi Rabiho Izáka ben Jehudy : 1325-1402. / José Jiménez Lozano ; [ze španělského originálu přeložil Jiří Kasl]. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2001. - 77 s. - váz.

Poselství světla : čemu se můžeme naučit ze zkušenosti z blízké smrti. / Kenneth Ring, Evelyn Elsaesser Valarinová - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2001. - 507 s. - váz.

Poslední papež : úpadek a pád římskokatolické církve. : proroctví svatého Malachiáše týkající se nového milénia. / John Hogue ; [z anglického originálu přeložil Miloš Veselý]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 399 s.,[8] s. obr. příl. : il. - váz.

Posvátná místa království tibetského : báje a pověsti od Kailásu po Šambhalu. / Andreas Gruschke ; [z německého originálu přeložil Jaromír E. Máša]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 282 s. : il. - váz.

Poznejme ducha svatého / Ki Dong Kim - Plzeň : Velvyslanci na místě Kristově, 2001. - 94 s. - Brož.

Prahou po stopách české reformace : pět vycházkových okruhů. / Jiří Otter - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2001. - 143 s. - brož.

Praktická encyklopedie Feng - šuej / Gill Haleová ; [překlad Markéta Řapková, Dana Chodilová]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001, dotisk. - 256 s. : barev. il. - váz.


Pranostiky pro každý den / Stanislava Kovářová - Olomouc : ALDA, 2001. - 173 s. : il. - váz.


Proč Ježíš? / Nicky Gumbel - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 2001. - 21 s. : il. - brož.

Proč věřím : zpracováno podle sv. Tomáše Akvinského: Collationes super Credo in Deum (Neapol 1273). / [Tomáš J. Bahounek] - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2001. - 79 s. - brož.

Příběhy o naději : eseje o velkých postavách židovské tradice. / Elie Wiesel ; [z francouzského originálu přeložila Alena Bláhová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 135 s. - brož.

Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 32, 110 s. - váz.

Rosenkruciánská kosmokoncepce, aneb, Mystické křesťanství / Max Heindel - Praha : Dobra, 2001. - 354 s. - váz.

Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce / Karl Rahner - Vyd. 1. - Velehrad : Centrum Aletti, 2001. - 280 s. - brož.

Saí Baba promlouvá o vztazích Sv. 2. / prostřednictvím Stephan v. Stepski-Doliwa - Ostrava : Grafie, 2001. - 352 s. : il. - váz.

Sibiřští šamani a jejich ústní tradice : s dodatkem Šamanismus a křesťanství. / Gavriil Xenofontov - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 181 s. - váz.

Skandál kolem Josefa / Valdemar Vinař ; [překlad z esperantského originálu Renata Mauserová]. - Vyd. 1. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2001. - 87 s. : il. - váz.

Slova živoucího ticha / Gautama Buddha ; z německého originálu přeložila Blanka Kirsteinová. - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 155 s. - váz.

Son-mjong Mung : rané období 1920-1953. / Michael Breen ; [z anglického originálu přeložila Radka Marešová]. - Vyd. 1. - Praha : Ideál, 2001. - 170 s., obr. příl. - váz.

Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 110 s. + 1 příl.. - váz.

Světlo Východu pro mysl Západu / Sri Chinmoy - 1. vyd. - Zlín : Madal Bal, 2001. - 311 s. - brož.

Sv. Karel Boromejský : 1538-1584. / Karel Dachovský - 2. vyd. - Praha : Řád, 2001. - 67 s. - brož.

Sýr a červi : svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. / Carlo Ginzburg - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000, dotisk. - 223 s. - váz.

Tao-te-ťing / Lao-C' ; v převodu a s poznámkami Jana Kotíka. - Praha : Makum, 2000. - 162 s. : il. - Brož.


Těžká cesta : spor Československa s Vatikánem 1963-1973. / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 177 s. - brož.


Tibetské mýty a legendy / Andreas Gruschke ; [z německého originálu přeložil Jaromír Antonín Máša]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 199 s. : il. - váz.

Tiché učení : úvod do umění meditace. / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 72 s. - brož.

Tomáš Halík : ptal jsem se cest. / Jan Jandourek - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 287 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci ; [z ruštiny přeložil a redakčně upravil Petr Vítámvás]. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 279 s. - váz.

Víra a zbožnost jagellonského věku / Josef Macek - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 488 s. - váz.

Výroční zpráva : Občanské sdružení Naděje, Praha. 2000. - Praha : Občanské sdružení Naděje, 2001. - 28 s. : fot., tab. - brož.

Zahrada duše : ponaučení o žití v míru, štěstí a harmonii. / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Záhada nemoci a uzdravení : Etikoterapie II. : Léčení duše a těla. / Ctibor Bezděk - Olomouc : Fontána, 2000. - 214 s., obr. příl. - váz.

Zdravé bydlení I. : česko-slovenské feng-šuej. : výskyt rakoviny v souvislosti s místem pobytu. / Vlastimil Žert ... [et al.] - Olomouc : Fontána, 2000. - 302 s., [12] s. obr. příl. : il. - váz.

Zdraví jako duchovní úkol / Anselm Grün, Meinrad Dufner - 2. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2001. - 88 s. - brož.

Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. / Dušan Lužný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Zlatá ratolest : Druhá žeň. / James George Frazer ; [z anglického orginálu přeložili Věra Šťovíčková-Heroldová a Josef Kandert]. - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2000. - 294 s. - váz.
Zpěvník Církve československé husitské / [uspořádali Zdeněk Trtík, Otakar Ungermann, Ladislav Šimšík] - Opr. vyd. 7., (s dodatkem vyd. 2.). - Praha : Církev československá husitská - 704 s. : il. - váz.

Zrození moderního sionismu / Šlomo Avineri - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 250 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist