Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za září-říjen 2001

Adam a kabalistický strom / Z'ev ben Shimon Halevi ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 303 s. - váz.

Aktivní tvář nekonečna / Carlos Casteneda ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Krůta]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 224 s. - váz.

Antikrist : přehodnocení všech hodnot (fragment). : předmluva a kniha první. / Friedrich Nietzsche ; přeložil a poznámkami opatřil Josef Fischer. - Olomouc : Votobia, 2001. - 126 s. - brož.

Astrologie-sonnenklar : Was die Sterne über unsere Männer, Frauen, Liebsten, Kinder, Vorgesetzten, Angstellten und über uns selbst zum Vorschein bringen. / Linda Goodman - 31. Aufl. - Bern : Scherz, 1998. - 429 s. - Váz.

Boj s démonem / Stefan Zweig ; z německého originálu přeložila Jenny Poláková. ; verše 1. a 2. části přebásnil ve spolupráci s překladatelkou Jan Slavotínek. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 183 s. - váz.

Bolest šikanování / Michal Kolář - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 255 s. - brož.

Byliny a zvěrokruh / Ida Rystonová - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2001. - 198 s. : il. - váz.

Celostátní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto / Kateřina Dytrtová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 115 s., 120 obr. - brož.

Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti : Komenského poselství člověku a světu. : mezinárodní vědecká konference. : sborník příspěvků z konference. : České Budějovice, 19. a 20. října 2000. / [odpovědný redaktor Miroslav Somr] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 372 s. - brož.

Cesty za hvězdou : zrcadlo hermetismu v české krajině. : doklady, výklady, příklady. / Martin Stejskal - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 175 s. : il. - váz.

Darwinův omyl : archeologické vykopávky dokazují: lidé a dinosauři žili ve stejné době. / Hans-Joachim Zillmer ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 206 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Deprese a kardiovaskulární onemocnění / Vladimír Pidrman - Praha : Maxdorf, 2001. - 42 s. : tab. - brož.

Diagnóza 729 : o iddentitě v časech bezbolestnosti. / Tomáš Hájek - Vyd. 1. - Praha : Cherm, 2001. - 207 s. : il. - brož.

Druidský horoskop, aneb, Co o nás prozrazují stromy / Carla Ludwigová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 146 s. : il. - váz.


Ecce homo : jak se stát, čím kdo jsme. / Friedrich Nietzsche ; [přeložil a poznámkami opatřil Josef Fischer]. - Olomouc : J.W. Hill, 2001. - 132 s. - brož.


Ekonomie státních zásahů / Murray N. Rothbard - Praha : Liberální institut, 2001. - 464 s. - váz.

Emocionální inteligence pro ženy : jak ženy mohou využívat svou inteligenci. / Mariela Sartoriusová - Olomouc : Dobra & Fontána, 1999. - 144 s. - váz.

Encyklopedický atlas filosofie / Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann ; [ilustrace] Alex Weiss. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 265 s : barev. il. - váz.

Evropský duch / Léon Brunschvicg - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 231 s. - brož.

Feng shui pro lásku : proudy energie pro více lásky, rozkoše a harmonie. / Günther Sator - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.

Fenomény ingerence a prestace / Vlastimil Baumgärtl - Vyd. 1. - Plzeň : Včelka, 2001. - 57 s. - Brož.

Filosofie svobody Díl 1. Filosofie a náboženství / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - Olomouc : Votobia, 2000. - 142 s. - brož.

Filosofie svobody Díl 2. Původ zla a smysl dějin / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - Olomouc : Votobia, 2000. - 165 s. - brož.

Funkcionalismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků ze semináře. : 3.-4.11.1998, Praha. / [připravil Jiří Nosek] - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2001. - 241 s. - brož.

Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí / Isabella Riedlerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Heraldické eseje / Eduard P. Martin - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2001. - 53 s. : il. - brož.

Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína / Jiří Fukač - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 168 s. - brož.

Hůlková písanka, aneb, Od čar a oblouků k hůlkovým písmenům / [Krista Hemzáčková a Jana Pešková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Jak jej příroda stvořila : o chlapci, kterého vychovávali jako děvče. / John Colapinto ; [z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 234 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 3. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001. - 275 s. - Brož.

Jak porozumět svým snům : cvičení. : snové symboly, přístupy ke snům. / Vojtěch Černý - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iii, 70 s. : il. - brož.


Jak rozumět snům
: hovory o snech. : hovory se sny. / Jiří Tyl - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 231 s. : il. - brož.


Jak rozvíjet nadání vašich dětí / James R. Cambell - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 172 s. : il., tab. - brož.

Jak se chovat ve společnosti : slavnostní příležitosti, události, svátky. : stolování, oblékání, zvyky a tradice. / Ivo Sedláček, Tomáš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 68 s. : il. - brož.

Jak si zlepšit paměť : jaký máte typ paměti?. : co a jak vylepšovat. : zásady duševní hygieny. / Lubomír Vašina - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - v, 104 s. : il., tab. - brož.

Jóga a duchovní život / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 196 s. - brož.

Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 304 s. - brož.

Kořeny moudrosti : myšlenky, úvahy, citáty, paradoxy slavných osobností. / vybral a uspořádal Jaroslav Šmíd - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2001. - 111 s. - váz.

Kreativita a perverze : psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality. / Janine Chasseguet-Smirgelová ; [z anglického originálu přeložili Kristina a Jan Černí]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 199 s. - brož.

Kundalini : Matka Síla. / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 109 s. - brož.
Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference. : Brno 2000. / editoři Ivo Čermák, Michal Miovský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Láska / [sestavila Eva Navrkalová] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 127 s. - váz.

Lásky, svatby a zálety slavných / Jana Moravcová, Bohumil Neumann - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2001. - 135 s. - váz.

Léčivá síla zvířat : co nás zvířata učí a jak nám prospívají. / Alan Forman, Stephan Niederwieser - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 125 s. - brož.

Magický Měsíc : pěstování krásy v měsíčním rytmu. / Felicitas Holdau, Monika Werner - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.

Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie / Milan Holas - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2001. - 75 s. - brož.

Manažerská komunikace / Vlasta Střížová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

Manažerská psychologie / Milan Mikuláštík - Vyd. 1 - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 122 s. : il., tab. - brož.


Manželská láska a její rozkoše moudrosti a také smilná láska a její radosti nepříčetnosti
: (výběr). / Emanuel Swedenborg ; [vybrala a přeložila Lenka Máchová]. - Vyd. 1. - Ostrava : L. Máchová, 2001. - 166 s. - brož.


Manželství / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Hana Nemravová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 31 s. : il. - brož.

Manželství / [sestavil Martin Valášek] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 127 s. - váz.

Mariánská zjevení : z hlediska hermetismu. / Josef Veselý - Praha : Vodnář, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Má životní cesta za duší / Sri Chinmoy - Praha : Madal Bal, 2000 dotisk. - 399 s. - brož.

Meditující mysl : typy meditační zkušenosti. / Daniel Goleman - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 212 s. - váz.

Mozek a jak ho cvičit / David Gamon, Allen Bragdon - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 284 s. : il. - brož.

Muž / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Hana Nemravová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Mystérium bytí : (uvedení do ontogonie). / Jaromír Vlach - Vyd. 1. - Strážnice : Etnos, 2001. - 87 s. - brož.

Mystik a učitel František Drtikol / Karel Funk - 2., rozš. vyd. - Olomouc : Fontána, 2001. - 328 s., [4] s. obr. příl. : il. - váz.

Na shledanou za 100 let : minulý život na vlastní kůži. / Eliška Jindrová - Vyd. v Erice 1. - Praha : Erika, 2001. - 111 s. - váz.

Na stopě osudu : v knihovnách palmových listů. / Annetta a Thomas Ritterovi ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2001. - 229 s. - váz.

Nejčastější poruchy chování dětí : jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. / Alan Train ; [z anglického originálu přeložila Dagmar Tomková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 198 s. - brož.

Největší omyl dějin / Stanislav Reiniš - 1. vyd. - Praha : Bystrov & synové, 2001. - 101 s. - brož.

Neřest a ctnost : portréty z dějin korupce. / Paul Lombard - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Neuropsychological Sequelae of Subarachnoid Hemorrhage and its Treatment / Bernd Otto Hütter - Wien : Springer, 2000. - xvi, 178 s. : il., tab. - brož.

Objednáváme si z vesmíru : návody, jak lehce dosáhnout splnění svých přání. / Bärbel Mohr ; [přeložila Ivana Kraus]. - Vyd. 1. - Český Těšín : Finidr, 2001. - 125 s. - váz.


Ochrana zvířat
/ Vladimír Večerek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 156 s. - brož.


Otázky tvůrčího myšlení u skladatelů Aloise Piňose a Romana Bergera / Jaroslav Šťastný - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2000. - 229 s., [57] s. příl. : il, noty - brož.
Otevření duchovního oka / Josef Staněk, Jana Brzobohatá - 2., přeprac. vyd. - Brno : Agape, 2001. - 182 s. : il. - brož.

O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky. : rizika zvyšující užívání drog. : léčba. : problémové situace. / Martin Hajný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 133 s. : il. (některé barev.) - brož.

O rodině v českém parlamentu / Michaela Freiová - Praha : Občanský institut, 2001. - 15 s. : il. - Brož.

Panoptikum symbolů, značek a znamení / Milan Mysliveček - Vyd. v Chvojkově nakl. 1. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2001. - 277 s. : il. - váz.

Patologické závislosti / Pokorný Vratislav, Telcová Jana, Tomko Anton - 1. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2001. - 96 s. : il. - Brož.

Pohled do tajů astrologie : jak si sestavit horoskop pro celý život. / Josef Grumlík, Kateřina Machková - 9. vyd. - Brno : Schneider, 2001. - 106 s. : il. + 1 příl.. - váz.

Poselství světla : čemu se můžeme naučit ze zkušenosti z blízké smrti. / Kenneth Ring, Evelyn Elsaesser Valarinová - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2001. - 507 s. - váz.

Pověra / David Ambrose ; [z anglického originálu přeložil Milan Lžička]. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 298 s. - váz.

Pracovník justice v ohrožení / Jan Vidrna, Zdeněk Náchodský - [Praha] : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. - 228 s. : tab. - Brož.

Praktická encyklopedie Feng - šuej / Gill Haleová ; [překlad Markéta Řapková, Dana Chodilová]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001, dotisk. - 256 s. : barev. il. - váz.

Problematika dopingu a možnosti dopingové prevence / P. Slepička, L. Pyšný a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 83 s. - brož.

Prožitek a možné světy / Ivo Jirásek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 125 s. - brož.

Příběh prostitutky : lesk a bída nejstaršího řemesla na světě. / Mona Gasserová ; [z německého originálu přeložila Jarmila Doubravová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 134 s. - váz.

Psychická sebeobrana / Tomáš Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 92 s. - brož.


Psychologická charakteristika osobností
/ Oldřich Mikšík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 257 s. : il., tab. - brož.


Psychologický slovník / Norbert Sillamy - 1. čes. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 246 s. : il. - váz.

Psychologie na internetu / Václav Zeman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí / Zdeněk Matějček - 3., přeprac. vyd. - Jinočany : H & H, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Psychologie obecná a osobnosti : (rozšiřující úkoly pro samostudium). / Danuše Heřmanská, Boris Iljuk - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 40 s. - brož.

Psychologie pro třetí tisíciletí : Psychologické dny 1998, Psychologie pro třetí tisíciletí. : Psychologické dny 2000, Jednota v odlišnosti. / editoři Daniel Heller, Jaroslav Šturma - 1. vyd. - Praha : Testcentrum, 2000. - 474 s. : il., tab. - brož.

Psychologie pro učitele / Jan Čáp, Jiří Mareš - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 655 s. - váz.
Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Putování a jiné eseje / Jean Francois Lyotard ; [z francouzštiny přeložil Miroslav Petříček]. - Praha : Herrmann, 2001. - 149 s. - Váz.

Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 32, 110 s. - váz.

Rosenkruciánská kosmokoncepce, aneb, Mystické křesťanství / Max Heindel - Praha : Dobra, 2001. - 354 s. - váz.

Rusko a virus svobody / E.M. Cioran ; [z francouzského originálu přeložila Nora Obrtelová]. - V nakl. Doplněk 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 31 s. - brož.

Řeč těla : cvičení, testy, příklady a situace. / Věra Bělohlávková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 69 s. : il. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada psychologická. (P). Č. 4. 2000. / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 196 s. : il., tab. - brož.

Sexual appetite, desire and motivation: Energetics of the sexual system : proceedings of the colloquium. : Amsterdam, 25.-29. May 1998. / edited by Walter Everaerd, Ellen Laan, Stephanie Both - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2001. - viii, 146 s. : il., tab. - brož.SIDE issues centre stage: Recent developments in studies of de-individuation in groups
: proceedings of the colloquium. : Amsterdam, 30. June - 2. July 1999. / edited by Tom Postmes ... [et al.] - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2000. - viii, 202 s. : il., tab. - brož.


Slova pokoje / Mahátmá Gándhí - Vyd. v tomto uspoř. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 148 s. - váz.

Slova živoucího ticha / Gautama Buddha ; z německého originálu přeložila Blanka Kirsteinová. - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 155 s. - váz.

Snář / [sestavila Kateřina Koutníková] - [České Budějovice] : Sojka, 2001. - 222 s. - váz.

Stručné dějiny filozofie : od antiky k přítomnosti. / Susanna Mastroberti, M.K. Ruppert - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 160 s. : il. - váz.

Tajemné absolutno : ukázky mystického života jednoho z žáků jógy. / Eduard Tomáš - 1. vyd. - Praha : Avatar, 2001. - 65 s. - váz.

Tajemství života : pomoz si sám k harmonii. : tai-čchi, regenerace páteře a kloubů, čakry, psychofyzická cvičení, regenerace zraku, bodová masáž. / Boris Tichanovský, Jelena Tomilinová - Vyd. 1. - [Kutná Hora] : Miroslav Balán, 2001. - 219 s. : il. - brož.

Tak pravil Friedrich Nietzsche - Olomouc : Votobia, 2001. - 195 s. - brož.

Temný eros / Thomas Moore - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 167 s. - brož.

Testy rodinné soudržnosti / Susan Adamsová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 111 s. : il. - brož.

The logica yearbook 2000. / edited by Ondrej Majer - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 2001. - 213 s. : il., tab. - váz.

Tiché učení : úvod do umění meditace. / Sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2000. - 72 s. - brož.

Umlčené tělo / Robert F. Murphy ; [z anglického originálu přeložila Jana Ogrocká]. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 188 s. - brož.

Úspěch? A co za to? / Jan Krůta - Vyd. 1. - Praha : Yonathan Bax, 2001. - 162 s. : barev. il. - váz.

Úspěšná inteligence : jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. / Robert J. Sternberg ; [přeložil Jiří Papoušek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 208 s. - brož.

Úvod do psychologie / Marie Vágnerová - Praha : Karolinum, 2001 dotisk. - 210 s. - brož.

Velký rádce předškoláka / Marie Tetourová ; ilustrovala Edita Plicková. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 126 s. : il. (většina barev.) - váz.Vesmírný objednávkový servis
: co je třeba udělat, aby se náš život naplnil zázraky. / Bärbel Mohrová ; [přeložila Ivana Kraus]. - Vyd. 1. - Český Těšín : FINIDR, 2000. - 179 s. - váz.


Ve službách germánského ducha : Elisabeth Nietzschová a poslední árijská kolonie. / Ben Macintyre - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2001. - 261 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Věštění budoucnosti / Diana Perretti - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2001. - 219 s. : il. - brož.
Vnitřní zvěrokruh : dávné symboly v novém světle. / Ondřej Lesák - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2001. - 112 s. : il., tab. - váz.

V mámově postýlce : (stolní kniha rodinná). / Přemysl Rut - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2000. - 206 s. - váz.

V sedmém nebi / Honza Volf - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 2001. - 158 s. : il. + 1 příl.. - Váz.

Zdravé bydlení I. : česko-slovenské feng-šuej. : výskyt rakoviny v souvislosti s místem pobytu. / Vlastimil Žert ... [et al.] - Olomouc : Fontána, 2000. - 302 s., [12] s. obr. příl. : il. - váz.

Zlatá ratolest : Druhá žeň. / James George Frazer ; [z anglického orginálu přeložili Věra Šťovíčková-Heroldová a Josef Kandert]. - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2000. - 294 s. - váz.
Ztráta paměti lidstva / Immanuel Velikovsky - Praha : Dobra, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Žena a krása : k otázkám erotologické estetiky. / Jiří Zeman - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 118 s. : il. - brož.

Žena / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Jamila Jurečková]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Ženy nacistů 2. / Anna Maria Sigmundová ; [z německého originálu přeložili Vladimír a Věra Smržovi]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2001. - 179 s. : il. - váz.

Život a příroda / Helena Pavličíková, Miroslav Petříček, Miroslav Sapík - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 68 s. - brož.

Život / [sestavil Martin Valášek] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 127 s. - váz.

1000 záhadných jevů / Kai Hövelmann ; ilustrace Fabian Fröhlich. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2001. - 247 s. : il. - váz.

300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy / Mary Weaverová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož. 1 -121.182

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist