Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství

za listopad-prosinec 2001

Agrocenzus 2000 Část 1. Česká republika - základní ukazatele / zpracoval: Obor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 11 s., tab. : il. - brož.

Agrocenzus 2000 Část 2. Základní ukazatele podle územního členění / zpracoval: Obor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 226 s. : il., tab. - brož.

Aktuální otázky týkající se programu SAPARD / [řídí Jaroslav Král] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 72 s. : il., tab. - Brož.

Beskydy / Emanuel Kula, Vladimír Tesař (editors) - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 240 s. : il. - brož.

Bonsaje z domácích dřevin / Wolfgang Kohlhepp ; [z německého originálu přeložila Věna Hrdličková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 112 s. : barev. il. - váz.

Brambory : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědní odborní redaktoři Ivan Fryčera, Jan Adamec] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 40 s. : il. - brož.

Bydlíme na zahradě : chaty, pergoly, krby, altány, bazény, hračky. - Brno : RENA, 1999. - 48 s. : il. - brož.

Cancer Chemotherapy and Pharmacology - Berlin : Springer, 1993-. -
Celostátní přehlídky sýrů 2001 : výsledky přehlídek a sborník přednášek semináře Mléko a sýry 2001. : Praha, leden 2001. / [editor Štětina J., Čurda L., Forman L.] - Praha : Česká společnost chemická, 2001. - 158 s. : il., tab. - brož.

Chov ovcí v marginálních podmínkách / Mátlová Věra, Malá Gabriela, Černá Daniela - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2000. - 108 s. : il. - brož.

Chyby a omyly při rekonstrukci vazných kravínů na volné stáje pro dojnice : metodická příručka. / Oldřich Doležal, Daniela Černá - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2001. - 20 s., příl. : il. - brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Animal Sciences. Vol. 18. 2001. No. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 91 s. : il. - Brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Crop Sciences. Vol. 18. 2001. No. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 69 s. : il. - Brož.

Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : Series for Crop Sciences. Vol. 18. 2001. No. 2. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - s. 71-139. : il. - Brož.

Cukrovka, cukr : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědní odborní redaktoři Ivan Svoboda, Eva Divišová] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů / Dana Žídková a kolektiv - Vyd. 6. - Praha : Credit, 2001. - 84 s., příl. : tab. - brož.

Česká biozahrada / Petr Dostálek ... [et al.] - Olomouc : Fontána, 2000. - 184 s. : il. (většina barev.) - váz.

Drůbež a vejce : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědná odborná redaktorka Markéta Roubalová] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 24 s. : il. - Brož.

Ekonomika a podnikání I : učebnice pro střední zemědělské školy (obor agropodnikání). / Jindra Trnková, Pavel Krpálek, Vladimíra Uhlířová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 269 s. : il. - brož.

Ekonomika výroby jatečných prasat v roce 2000 / Zdeněk Poděbradský, Petr Kopeček, Jitka Pulkrábková - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2001. - 3 s., tab. - brož.

Elektřina a lesní stromy : sborník prací ze 7. konference o.p.s. Beskydy. : Ostrava, říjen 2000. / uspořádal Jan Šoch - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Genetika a šlechtění zvířat : IV. odborný seminář doktorandů a studentů. : akta z odborného semináře. : 14. září 2001, Přerov, Czech Republic. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 169 s. : il. - brož.

Hospodářská stavení a zahrada / Jana Kotoučková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Hovězí maso : situační a výhledová zpráva. / Jana Holá ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 56 s. : tab. - brož.

Hydromeliorace lesnickotechnické : 831-2. - Praha : ÚRS, 2001. - 119 s. - Brož.

Hydromeliorace zemědělské : 831-1. - Praha : ÚRS, 2001. - 47 s. - Brož.

Hydromeliorace / Jiří Váška a kolektiv - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 2000. - 220 s. : il., tab. - brož.

Hygiena a technologie mléčných výrobků / Jindra Lukášová - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 180 s. : il. - brož.

III. Mezinárodní vědecká konference mladých 2001 : 19.-20. září 2001. : sborník referátů. / [sestavili a redakčně upravili Zdeněk Kašpar, Jan Malaťák] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 153 s. : il. - brož.

II. ročník Konference mladých vědeckých pracovníků : sborník. : Praha, 23.5.2001. / [editoři] Jaroslav Karas, Vilém Podrázský, Vladimír Janeček - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 125 s. : il., tab. - brož.


Inseminace hospodářských zvířat se základy biotechnických metod
/ František Louda a kol. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 225 s. : il. - brož.


Jakost a zpracování rostlinných produktů / Miloš Pelikán, Lenka Sáková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 233 s. : il. - brož.

Kniha o kaktusech : nejhezčí druhy a péče o ně. / Elisabeth Mankeová ; [z německého originálu přeložila Ivana Kadlecová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 159 s. : barev. il. - váz.

Kočky : praktický rádce chovatele koček. / John & Caroline Bowerovi ; [z anglického originálu přeložila Hana Loupová]. - Praha : Columbus, 2001. - 208 s. : barev. il. - váz.

Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky 2. / Petr Pasečný - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 63 s., 104 obr. na příl. : il. - brož.

Lov ryb na udici : rybářský průvodce do kapsy. / Dietmar Aichele ; [z německého originálu přeložili Olga Albertová a Otto Winkler]. - Praha : Cesty, 2001. - 128 s. : barev. il. - brož.

Malé vodní zahrady : jednoduché vodní prvky a fontány pro vniřní i venkovní zahrady. / Phillip Swindells ; [z anglického originálu přeložila Markéta Jílková]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2001. - 128 s. : barev. il. - váz.

Malý münsterlandský ohař / Petr Buba - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 86 s. : il. (některé barev.) - váz.

Management stáda masného skotu / Václav Teslík a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 56 s. - Brož.

Manuál pro prodejce biopotravin / [Radomil Hradil ... et al.] - Šumperk : Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, 2001. - 40 s. : il., tab. - Brož.

Mechanizační prostředky a vybavení v zemědělství k 1.2.1999 / vypracoval Jiří Kovář, Josef Švec - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 7 s., 46 tb. příl., obr. příl. : il., tab. - Brož.

MENDEL NET 2001 : konference doktorandů LDF MZLU v Brně. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 178 s. : il. - brož.

Mléko : situační a výhledová zpráva. 2001. / [Marie Hrubá a kolektiv] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 90 s. : il. - brož.

Možnosti snižování energetické náročnosti zemědělské výroby / Václav Podpěra - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 42 s. - brož.

Nové systémy zakládání a ochrany vybraných plodin / Jiří Rotrekl a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 30 s. - brož.

Obiloviny : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědní odborní redaktoři Zdeněk Trnka, Jan Adamec] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 88 s. : il. - brož.


Ochlazování skotu při vysokých teplotách prostředí : metodická příručka. / Petr Kunc ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2001. - 24 s., obr. příl. : il. - brož.


Olejniny : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědní odborní redaktoři Jitka Potměšilová, Jan Adamec] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 36 s. : il. - brož.

Operativní zpráva o prognóze sklizní vybraných zemědělských plodin k 15. červenci 1997 / vypracoval Josef Švec - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 51 s. : tab. - Brož.

Organické zdroje minerálních látek a zatížení životního prostředí / Miroslav Šimek a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 37 s. : il. - brož.

Ovce a kozy : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědný odborný redaktor Jana Holá] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 38 s. : il. - brož.

Ozvěny z Hubertova revíru / Zdeněk Hruška - Břeclav : Moraviapress, 2001. - 231 s. : il. - váz.

Pastvinářství / Jiří Mrkvička - Vyd. 2. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 96 s. : il., tab. - brož.

Pedologické dny 2001 : sborník z konference "Půda, její funkce, vlastnosti a taxonomie v zemědělské a lesní krajině", pořádané 28. a 29. května 2001 při příležitosti 55. výročí založení Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně. / [editoři Klement Rejšek a Jakub Houška] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 177 s. - brož.

Pernatá zvěř 2001 : celostátní konference s mezinárodní účastí. : Konopiště u Benešova 7.-8. září 2001. : sborník referátů. - [Praha] : Česká lesnická společnost, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Pěstební technologie a úprava zrna pšenice ozimé a tritikale pro výrobu etanolu / František Tichý a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 41 s. - brož.

Pěstování pšenice podle užitkových směrů / Jiří Petr - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 40 s. - brož.

Pěstujeme brambory a rajčata : rady od A do Z pro zahrádkáře. / [Bohumil Vokál ... et al.] - Brno : RENA, 1999. - 40 s. : il. - brož.

Pěstujeme houby / Václav Šašek, Ivan Jablonský, Jiří Baier - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 102 s. : barev. il. - brož.

Phytophthora fragariae a Colletotrichum acutatum - karanténní houbové patogeny jahodníku (identifikace a diagnostika) / Jiřina Krátká a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 15 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Produkce obilovin v zemích EU a v kandidátských zemích (na konci tisíciletí) / vypracoval Pavel Zavázal - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 34 s. : il., tab. - brož.

Program SAPARD / [odpovědná redaktorka Renáta Šicová] - 3., upr. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 58 s. : tab. - brož.


Propedeutika chorob drůbeže / Vladimír Jurajda - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 174 s. : il. - brož.


Psi : poznávání, výběr, péče a chov. / Rino Falappi ; [z německého originálu přeložila Helena Kohlová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 224 s. : il. (převážně barev.) - váz.

Psi : praktický rádce chovatele psů. / John & Caroline Bowerovi ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Kofroňová]. - Praha : Columbus, 2001. - 208 s. : barev. il. - váz.

Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí / Petr Petržílek - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 88 s. : tab. - brož.

Regulace širokolistých šťovíků a ostatních vytrvalých plevelů na loukách a pastvinách / Jan Mikulka a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Réva vinná : situační a výhledová zpráva. / [Irena Buchtová a kolektiv] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 48 s. : tab. - brož.

Rod Thelocactus (K. Schumann) Britton et Rose / Vladislav Šedivý - Chrudim : Pavel Pavlíček, 1997. - 26 s. : il. - Brož.

Roubování kaktusů a jiných sukulentů / Jan Klikar, Jan Gratias - Chrudim : Pavel Pavlíček, 1998. - 35 s. : il. - Brož.

Sborník norem a normativů času pro práce při ošetřování skotu / Pavla Římovská, Jaroslav Košťál - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 121 s. : tab. - brož.

Sborník norem času pro mechanizované práce v rostlinné výrobě / [Pavla Římovská, Vladimír Maďa, Pavel Moulis] - Aktualizované vyd. - Praha : [Česká zemědělská univerzita], 2001. - 172 s. : il. - brož.

Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech : stav ke dni 31.12.2000. 2000. / Jiří Zedník a kol. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2001. - 74 s. - brož.

Soupis osevních ploch a prognóza sklizně obilovin, řepky a raných brambor 1997. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 15 s. : il. - Brož.

Soupis osevních ploch a prognóza sklizně obilovin, řepky a raných brambor 2001. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 13 s., mp. příl. : il. - brož.

Soupis ploch osevů podle krajů a okresů České republiky k 31.5.1996 1996. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 46 s. : il. - Brož
Soupis ploch osevů podle krajů a okresů České republiky k 31.5.1997 1997. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 15 s., obr. příl. : il. - Brož

Soupis ploch osevů podle krajů a okresů České republiky k 31.5.1999 1999. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 15 s., obr. příl. : il. - Brož


Společenský život psů / Elizabeth Marshall Thomasová ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky pro rok 2001 / [Petr Baranyk a kol.] - Praha : Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2001. - 17 s. : il., tab. - brož.

Tea Tree Oil : všelék v jediné kapce. / Susan Druryová ; [z anglického originálu] přeložila Anna Wienerová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 70 s. : barev. il. - brož.

Technika a technologické systémy v současné zemědělské, potravinářské a odpadové praxi : sborník referátů z mezinárodního vědeckého semináře. : Praha, 12.-13.9.2001. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 94 s. : il., tab. - brož.

Technologie oprav : učebnice pro žáky 1. až 3. ročníků učebního oboru Opravářské práce. / Vítězslav Martykán, Vojtěch Šebela - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2001. - 120 s. : il. - brož.

The Genus Daphne / Josef J. Halda ; illustrated by Jarmila Haldová. - 1st Ed. - Dobré : SEN, 2001. - 231 s. : il. - váz.

Udržitelné využívání půdy a vody : 19. evropská regionální konference ICID, sborník. : 4.-8.6.2001, Brno, Praha Česká republika. : 19th European regional conference of ICID, proceedings. : 4-8 June 2001, Brno and Prague, Czech Republic. : 19-me Conférence Régionale Européenne de la CIID, Comptes rendus. : 4-8 juin 2001, Brno et Prague, la République tchéque. - [Praha : Český výbor ICID], 2001. - 112 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Úvod do agroenergetiky / Jaroslava Vráblíková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 140 s. - brož.

Venkovní úpravy : dům svépomocí. : všechno kolem domu. / Ronald Meyer ; [z německého originálu přeložil Václav Klumpar]. - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 126 s. : barev. il. - váz.

Vliv abiotických stresů na vlastnosti rostlin : odborný seminář VÚRV. : (sborník referátů). : Praha, 26.4.2001. / [editor František Hnilička] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 67 s. : tab. - brož.

Zahrada bez plevele / Pavel Vanc - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 70 s., 20 barev. il. : il. - brož.

Zajištění a likvidace dolů / Jiří Grygárek - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 74 s. : tab. - brož.

Zavlažujeme zahradu : moderní hospodaření s vodou. / Jan Tůma - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 115 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.


Základy chovu skotu bez tržní produkce mléka / František Louda, Jiří Mrkvička, Luděk Stádník - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 74 s. : il., tab. - brož.


Základy moderní výživy prasat / Alois Kodeš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 116 s. : il. - brož.

Základy semenářství polních plodin / Miroslav Houba - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Závěsné nádoby / David Joyce ; [z anglického originálu přeložila Zdenka Podhajská]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 80 s. : barev. il. - brož.

Zdravotní problematika přežvýkavců : sborník přednášek z III. středoevropského buiatrického kongresu. : reports of the III. Middle-European Congress for Buiatrics. : Referate vom III. mitteleuropäischen buiatrischen Kongress. : Milovy u Nového Města na Moravě, 24. a 25. 5. 2001. / [uspořádal Bohumír Hofírek] - Brno : Noviko, 2001. - 432 s. : il. - brož.

Zemědělská technika a energetika na prahu nového tisíciletí : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. : České Budějovice, 28.6.-29.6.2001. / [editor Josef Svatoš, Alois Peterka, Václav Vávra] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 261 s. : il., tab. - brož.

Zemědělství v Olomouckém kraji v roce 1990-2000 / zpracovala KR Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 52 s. : il. - brož.

Zkušenosti s pěstováním sóji v zahraničí a v ČR / Alena Flohrová - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 32 s. - brož.

Zpracování obilovin a olejnin / Miloš Pelikán - 2., nezměněné vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 148 s. : il. - brož.

Zpracování zemědělských produktů / Ivo Ingr a kolektiv - 2., nezměněné vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 249 s. - brož.

Zvyšování biodiverzity travních porostů / Pavel Šrámek a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 34 s., [4] s. obr. příl. - brož.

9th International conference of horticulture : lectures-posters. : proceedings. : September 3th-6th 2001; Lednice, Czech Republic. Vol. 1. Fruit growing and viticulture I / edited by Petr Salaš - BrnoYalta : Mendel University of Agriculture and Forestry : International Association of Young Scientists, 2001. - 238 s. : il. - brož.

9th International conference of horticulture : lectures-posters. : proceedings. : September 3th-6th 2001; Lednice, Czech Republic. Vol. 2. Fruit growing and viticulture II., floriculture and medicinal plants and other general themes / edited by Petr Salaš - BrnoYalta : Mendel University of Agriculture and Forestry : International Association of Young Scientists, 2001. - s. 241-471. : il. - brož.

9th International conference of horticulture : lectures-posters. : proceedings. : September 3th-6th 2001; Lednice, Czech Republic. Vol. 3. Dendrology, nursery production and landscape architecture / edited by Petr Salaš - BrnoYalta : Mendel University of Agriculture and Forestry : International Association of Young Scientists, 2001. - s. 473-687. : il. - brož.

"Den mléka 2001" zaměřený na problematiku kvality mléka a možnosti zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR : sborník referátů z mezinárodní konference Katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské univerzity v Praze. : Praha, 26.4.2001. / [redakce Alena Ježková] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 83 s. : il. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist