Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 2001

Aerodynamika větrání / Karel Hemzal - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air / Marzenna Jakubczak ... [et al.] - 1st ed. - OstravaŠenov u Ostravy : University of Ostrava : Tilia, 2001. - 415 s. : barev. il. - Univerzity of Ostrava ; váz.

Akustická a protiotřesová opatření : 800-714. - Praha : ÚRS, 2001. - 23 s. - Brož.

Algebra 2 : [polynomy]. / Petr Emanovský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 87 s. - brož.

Algebra : polynomy a rovnice. / J. Drábek, J. Hora - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 125 s. - brož.

Ambient air quality in the Czech Republic from the perspective of new EU directives / Jaroslav Fiala ... [et al.] - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic : Czech Hydrometeorological Institute : Civil Association on Air Quality Protection, 2001. - 23 s. : il. - brož.

AMTEE '01 : fifth international conference on advanced methods in the theory of electrical engineering. : applied to power systems. : Pilsen, September 10-12, 2001. - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Annual report for the year : Hydrobiological institute (formerly Hydrobiological laboratory) of the Academy of sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 41. 2000. - České Budějovice : Hydrobiological institute of the Academy of sciences of the Czech Republic, 2001. - xii, 43 s. : il. -
Anorganická chemie nekovů / František Jursík - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 228 s. : il. - brož.

Aplikace genetických algoritmů ve strojovém učení : teze doktorské disertační práce PhD thesis. / Pavel Králík - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 28 s. - brož.

Aplikovaná meteorologie a klimatologie Díl 5. Bilance tepla na aktivním povrchu, teplota půdy, vzduchu a vody / Jiří Klabzuba - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 48 s. : il. - brož.
Atlas galiové scintigrafie / Jaroslav Vižďa, Elen Urbanová - 1. vyd. - Praha : Agentura Pankrác, 2001. - 64 s. : il. - váz.

Atlas vesmírných objevů / Tim Furniss ; [z anglického originálu přeložil Petr Kolář]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 96 s. : il. - váz.

Atomare Struktur hexagonaler Grenz- und Oberflächen von Siliziumkarbid / Jens Bernhardt - , 2001. - ii, 160 s. : il., tab. - Brož.Beskydy
/ Emanuel Kula, Vladimír Tesař (editors) - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 240 s. : il. - brož.


Biochemie : (cvičení). / Josef Zehnálek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 72 s. - brož.

Biodegradace V. : sborník konference. : Juniorcentrum Seč, 7.-8.3.2001. / editor sborníku Olga Halousková - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 139 s. : il. - brož.
Biologické rozbory v novém tisíciletí : vstup biologických rozborů do EU?. : sborník semináře. : Praha, 10.4.2001. / editor sborníku Jana Ambrožová - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 45 s. : il. - brož.

Biologie rostlin : úvod do fylogeneze vyšších rostlin. / Jiří Uher - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 110 s. - brož.

Biologie / Jaroslav Odstrčil - Vyd. 4. nezm. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Bioremediace : [učební text]. / Dana Horáková - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 71 s. - brož.

Buněčná proliferace pankreatických ß-buněk : příspěvek k poznání regulace růstu a proliferace ß-buněk a nádorových buněk inzulinomů. / Jaroslav Mareš - 1. vyd. - Praha : Galén : Karolinum, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Cells III : [konference na téma buněčná biologie, v Českých Budějovicích 17.-19.9.2001]. / editor Josef Berger - 1st ed. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 242 s. : il. - brož.

Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 2000. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 37 s. - Brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 38. 2001-2002. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Aleš Mareček ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 33 s. : il. + 6 příl. - brož.

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 38. 2001-2002. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Petr Holzhauser, Petr Cígler, Ladislav Drož] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 23 s. : il. -
Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 38. 2001-2002. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Marie Solárová ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 18 s. : il. - brož.

Chemie I : (obecná a anorganická) pro gymnázia. / [Vratislav Flemr, Bohuslav Dušek] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2001. - 120 s. : il., tab. - brož.

Chemie na počítači : chemické vzorce, reakce a aparatury v 10 lekcích. / Pavel Klouda - 1. vyd. - Ostrava : P. Klouda, 2001. - 48 s. : il. - brož.


Chráněná krajinná oblast Železné hory : informatorium 2001. - 3., upr. vyd. - Ústí nad Orlicí : Grantis, 2001. - 15 s., obr. příl., mapa : il. - brož.


Copper vapour density during the prebreakdown phases of a pseudospark discharge measured with Laser Induced Fluorescence / Vladimir Arsov - , 2001. - iv, 109 s. : il., tab. - Brož.

Cvičení z matematické analýzy 2 : integrální počet. / Jana Slezáková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 49 s. - brož.

Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000) / editor František Procházka - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. - 146 s., [24] s. obr. příl. - brož.

Člověk a výživa : pozemská a kosmická strava. / Rudolf Hauschka ; [z německého originálu přeložil Radomil Hradil]. - Hranice : Fabula, 2000. - 290 s. : il. - váz.

Das ANNNI Modell im mikrokanonischen Ensemble / Michael Thomas Waasner - , 2001. - v, 104 s. : il., tab. - Brož.

Das Moran-Modell mit Selektion / Kerstin Leopold - , 2001. - 95 s. - Brož.

Dětský atlas vesmíru / Robert Burnham ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Soumar]. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 128 s. : il. - váz.

Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii / Josef Křenek, Jan Ostravský - Vyd. 2., opr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 231 s. - brož.

Digitální mikroskopie a analýza obrazu : Praha 25.-26.1.2001. : [sborník přednášek ze semináře. / editoři František Pudil, Veronika Vymětalová] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001 : sborník přednášek a abstraktů. : České Budějovice, 15.5.2001. / editor František Weyda - České Budějovice : Entomologický ústav AV ČR, 2001. - 69 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Ecology and urban space / František Medek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 142 s. : il. - brož.

Ecology of the Antarctic Coastal Oasis / edited by Pavel Prošek, Kamil Láska - 1st ed. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 119 s. : il. - brož.

Einfluss von UV-Strahlung auf marine Makroalgen / Almut Gröniger - , 2001. - 117 s. : il., tab. - Brož.

Ekoanalytika 2001 : testy toxicity. : sborník konference. : Juniorcentrum, Seč u Chrudimi, 12.-13.6.2001. / [editor sborníku Vladimír Kočí, Zdeněk Čížek, Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 197 s. : il. - brož.

Ekologická politika Evropské unie a trvale udržitelný rozvoj / Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 63 s. - brož.


Ekologický právní servis : ochrana životního prostředí a lidských práv. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.


Elektřina a lesní stromy : sborník prací ze 7. konference o.p.s. Beskydy. : Ostrava, říjen 2000. / uspořádal Jan Šoch - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Emissionsspektroskopische Charakterisierung von Hochdruck-Mikrohohlkathodenentladungen / Uwe Friedrich Ernst - , 2001. - ii, 112 s. : il., tab. - Brož.

English reader for civil engineering : (environmental issues). / Libuše Jilemnická ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Entomologové Litomyšlska / Oldřich Pakosta - 1. vyd. - Litomyšl : Státní okresní archiv Svitavy, 2001. - 115 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Entwicklung und Anwendung eines hochdurchsatztauglichen massenspektrometrischen Verfahrens zur DNA Analyse / Thomas Bonk - , 2000. - iii, 94 s. : il., tab. + 1 příl. - Brož.
Entwicklung und Bau des Innendetektors für das Crystal-Barrel-Experiment an ELSA/Bonn / Angela Maria Fösel - , 2000. - viii, 132 s. : il., tab. - Brož.

Enzymatische Charakterisierung von Peptidyl-Prolyl-cis/trans-Isomerasen aus Mycoplasma genitalium / Anja Elli Marjorie Pecht - , 2001. - 109 s. : il., tab. - Brož.

Facet theory: Integrating Theory Construction with Data Analysis : conference. : July 15-18, 2001, Prague, Czech Republic. / editor Dov Elizur - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 417 s. : il., tab. - brož.

Fluoreszenz- und absorptionsspektroskopische Untersuchung der Struktur-/Wechselwirkungseigenschaften von Huminstoffen und organischen Substanzen / Thomas Josef Anton Skrivanek - , 2001. - 151 s. : il., tab. - Brož.

Fotogrammetrie 30 : digitální metody. / Karel Pavelka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 179 s. : il. - brož.

Function spaces and interpolation : lectures spring school in analysis. : Paseky nad Jizerou, May-June 2001. / [editors Jaroslav Lukeš, Luboš Pick] - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2001. - viii, 86 s. - brož.

Fundamental mathematics for engineers Vol. 1. / Štefan Porubský - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 448 s. : il. - brož.

Funkce komplexní proměnné / Jan Hamhalter, Jaroslav Tišer - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 191 s. - brož.

Funktionelle Analyse der humanen Fusionsproteine MLL/AF-4 und AF-4/MLL der Translokation t(4;11) in kultivierten Säugerzellen / Ute Bangerter - , 2001. - 107 s. : il., tab. - Brož.

Fylogeneze a systém strunatců : repetitorium. / Evžen Opatrný - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 105 s. - brož.

Fyzika II / Marcel Benda - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 188 s. : il. - brož.


Fyzika II / Rudolf Novák ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 211 s. : il. - brož.

Fyzika 10 : praktická cvičení. / Jan Toman, Petr Semerák - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 173 s. : il. - brož.

Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav / Julius Pouchlý - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 198 s. : il. - brož.

Fyzikální praktikum II : (molekulová fyzika a termodynamika). / Renata Holubová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 85 s. : il., tab. - brož.

Gazella 25. 1998. - Praha : Zoologická zahrada, 1998. - 213 s., obr. příl. : il. - brož.

Gazella 26. 1999. - Praha : Zoologická zahrada, 1999. - 65 s., obr. příl. : il. - brož.

Gazella 27. 2000. Sborník prací a referátů : Slatiňany, 1999 - Praha : Zoologická zahrada, 2000. - 115 s., 8 s. obr. příl. : il. - brož.

Gazella 28. 2001. ZOO Praha 1931-2001 - Praha : Zoologická zahrada, 2001. - 279 s. : il. - brož.

Genetika a šlechtění zvířat : IV. odborný seminář doktorandů a studentů. : akta z odborného semináře. : 14. září 2001, Přerov, Czech Republic. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 169 s. : il. - brož.

Genom : životopis lidského druhu v třiadvaceti kapitolách. / Matt Ridley ; [z anglického originálu přeložil Ivo Müller]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 285 s. - brož.

Geological Institute : annual report. 1996. - Prague : Geological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 56 s. - brož.

Geometrie pro techniky : modul 1. / Václav Pecina, Jana Přívratská - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Gnoseologické implikace evoluční ontologie : obecná charakteristika gnoseologie. : biologické předpoklady poznání. / Josef Šmajs - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 79 s. - brož.

Hadi / Chris Mattison ; [z anglického originálu přeložila Zdena Martinová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 192 s. : barev. il. - váz.

Hady / Chris Mattison ; [z anglického originálu přeložila Bronislava Trnková]. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 192 s. : barev. il. - váz.

Hexanukleare Eisenräder - potentielle Steckkästen für diskus- und kugelförmige metalla-Dendrimere / Eveline Uller - , 2001. - 193 s. : il., tab. - Brož.


Hvězdy a planety : encyklopedický průvodce. / Patrick Moore ; [z anglického originálu přeložil a upravil Jakub Rozehnal]. - 1. české vyd. - Praha : Slovart, 2001. - 256 s. : il. (některé barev.), mapy - váz.


Hydraulika podzemní vody / Jana Valentová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 174 s. : il. - brož.

Infrarotabsorptionsspektroskopie zur miniaturisierten Mehrkomponentengasanalyse in der Medizintechnik / Stephan Junger - , 2000. - 126 s. : il., tab. - Brož.

Institute of Geology : annual report. 1997. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 76 s. - brož.

Institute of Geology : annual report. 1998. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 92 s. - brož.

Institute of Geology : annual report. 1999. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 107 s. - brož.

International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT '01 : Prague, Charles University, Faculty of Education, August 26-31, 2001. : proceedings. / edited by Jarmila Novotná, Milan Hejný - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 185 s. : il. - brož.

International Workshop Cotrol and Information Technology IWCIT '01 : Ostrava, September 19-20, 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 307 s. : il. - brož.
Inženýrská geodézie 10 / Zdenek Novák, Jaromír Procházka - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 181 s. : il., tab. - brož.

IX. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky : sborník. : Jevíčko, srpen 1998. / editoři A. Trojánek, D. Hrubý - Praha : Prometheus, 2000. - 177 s. : il. - brož.

Izolace proti chemickým vlivům : 800-715. - Praha : ÚRS, 2001. - 80 s. - Brož.

Jak na soustavy obyčejných diferenciálních rovnic? / Miroslav Brzezina - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 38 s. - brož.

Junior : sbírka úloh s řešením pro 1. a 2. ročník SŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan. : 1995-1999. / Radek Horenský ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Kadet : sbírka úloh s řešením pro 8. a 9. ročník ZŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan. : 1995-1999. / Petr Emanovský ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Kartografické a geoinformatické modelování / Dalibor Moravec - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 242 s. : mapy - brož.

Katastr nemovitostí : podle stavu k 1.7.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Kámen zvaný "Žehrovák" : (pískovec, jenž ovlivnil život obyvatel dvou vsí). / Jitka Machačková - Kamenné Žehrovice : J. Machačková, 2001. - 48 s. : il. - Brož.


Klasická matematická logika / Antonín Sochor - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 402 s. - váz.


Klassifizierung organischer Reaktionen mittels neuronaler Netze zur Anwendung in Reaktionsvorhersage und Syntheseplanung / Oliver Sacher - , 2001. - iv, 170 s., 36 s. tb. příl. : il., tab. - Brož.

Kniha o kaktusech : nejhezčí druhy a péče o ně. / Elisabeth Mankeová ; [z německého originálu přeložila Ivana Kadlecová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 159 s. : barev. il. - váz.

Kollagen/PLGA-Mikropartikel Komposite zur gesteuerten Freigabe von Gentamicin / Monika Schlapp - , 2001. - 162 s. : il., tab. - Brož.

Konstruktion von Plasmiden mit den humanen Sequenzen von Thymosin 4 und 10 sowie von -Actin und GAPDH - Korrelation zwischen mRNA- und Proteingehalt von -Thymosinen und Actin in HL60 Zellen / Christian Stefan Gerd Müller - , 2000. - vi, 87 s. : il., tab. - Brož.

Kosmický kód / Zecharia Sitchin ; [z anglického originálu] přeložila Ingrid Vichnarová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 286 s. : il. - váz.

Krajinou kolem Blaníka / Lubomíra Racková - VlašimBenešov : Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody : Muzeum okresu Benešov, 2001. - 52 s. : il. - Brož.

Křišťan z Prachatic: Stavba a užití astrolábu / Alena Hadravová, Petr Hadrava - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2001. - 518 s., obr. příl. : il. - váz.

Kvantitativní metody v ekonomii a managementu : pedagogika - výzkum - aplikace. : mezinárodní seminář. : Sovín 2001. / [sestavila Jaroslava Hudečková] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 240 s. : il. - brož.

Letní škola učitelů matematiky a fyziky / [redaktor Petr Rys] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 50 s. : il. - brož.

Lékařská biologie : Část 2. - Genetika. : Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. : Díl II: Praktická cvičení z genetiky. / Marie Kopecká ... [et al.] - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 64 s. : il. - brož.

Lidský genom na rozhraní tisíciletí / Radim Brdička - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 249 s. : il. - brož.

Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky 2. / Petr Pasečný - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 63 s., 104 obr. na příl. : il. - brož.

Lokální agenda 21 v České republice a ve Spolkové republice Německo / [redaktor Jaroslav Zahálka] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 92 s. - brož.

Luční květiny : přirozená nádhera květů na okraji cesty. / Maria Teresa Della Beffa ; [z německé verze přeložil Ludvík Helebrant]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 224 s. : barev. il. - váz.

Matematická analýza I / Vladimíra Mádrová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 217 s. - brož.


Matematická analýza pro fyziky (V) / Pavel Čihák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 320 s. - brož.

Matematická analýza 2 : integrální počet. / Jitka Laitochová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Matematický model v ošetřovatelském procesu / Jan Kunovský - Brno : Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, 2001. - 38 s. - Brož.

Matematika pro přírodovědce : distribuce a diferenciální rovnice. / Jiří Štěpánek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 73 s. - brož.

Matematika / Gabriela Vosmanská - Vyd. 2., nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Mechanika III / Vladimír Stejskal, Jaromír Brousil, Stanislav Stejskal - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 204 s. : il., tab. - brož.

Mechanika I : kinematika. / Miroslav Valendin - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 83 s. : il. - brož.

Mendel 2001 : 7th International Conference on Soft Computing. : Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. : June 6-8, 2001, Brno, Czech Republic. / [editors Radek Matoušek, Pavel Ošmera] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 378 s. : il., tab. - brož.

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis III / Jana Dobroruková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 65 s. - brož.

Metody optimálního rozhodování pro veřejnou správu : (studijní texty pro distanční studium). / Jan Získal - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 246 s. : il. - brož.

Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001 : (sborník příspěvků). : Nitra - Račkova dolina, Pribylina, Slovensko; 28.5.-1.6.2001. / [editor Boleslav Taraba] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 172 s. : il. - brož.

Město, venkovský prostor a krajina : sborník mezinárodní konference. : Praha, 7.-8.11.2000. / [redakce Zdeněk a Hanka Černí] - 1. vyd. - Praha : Agora, 2001. - 125 s. : il. (některé barev.) - brož.

Místo léčí / Harald Jordan ; [překlad Emilie Harantová]. - Praha : Alternativa, 2001. - 225 s. : il. - brož.

Modellierung zeitabhängiger Magnetfelder in Kristallzüchtungsanordnungen / Bernd Fischer - , 2001. - vi, 195 s. : il., tab. - Brož.

Modelování mezní vrstvy atmosféry / Zbyněk Jaňour - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Möglichkeiten und Grenzen der Coriolis-Massedurchflussmesstechnik beim Einsatz in zweiphasigen Strömungen / Jörg Andreas Gregel - , 2001. - viii, 160 s. : il., tab. - Brož.


Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. : with 151 figures and tables. / R. Span - Berlin : Springer, 2000. - 367 s. : il. - brož.

Nauka o krajině / Jan Hradecký, Ladislav Buzek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 215 s. : il. - brož.

Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů / Božena Kábelová, Ivana Pilátová, Antonín Růžička - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 207 s. - brož.

Největší katastrofy a neštěstí : 20. století v obrazech. / [odpovědná redaktorka Alena Jakoubková ; přeložil Vladimír Čadský]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 336 s. : il. (některé barev.) - váz.

Největší katastrofy 20. století / Aleš V. Poledne - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 153 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Některé otázky strategického plánování ve městech a v regionech : sborník příspěvků ze semináře konaného v rámci výzkumného záměru. : analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Univerzita Pardubice, červen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 69 s. - brož.

Němčina pro přírodovědce / Květoslava Štěpánková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 152 s. - brož.

Numerical modelling in continuum mechanics : proceedings of the 4th summer conference held in Prague, 31 July - 4 August, 2000. / edited by M. Feistauer, R. Rannacher and K. Kozel - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 326 s. : il. - brož.

Numerische Feldberechnung für energietechnische Anwendungen von Hochtemperatur-Supraleitern / Claus Hofmann - , 2001. - iv, 172 s. : il., tab. - Brož.

Obecná a anorganická chemie : studijní text pro SPŠCH. / Tatiana Kovalčíková - 2., upr. a dopl. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 2001. - 118 s. : il. - brož.

Obnova plošné a bodové zeleně v krajině : sborník přednášek z mezinárodního semináře. : 14.6.2001, Brno. / [Jan Prudký ... et al.] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 106 s. : il. - brož.

Oceán / Miranda Macquittyová ; fotografie Frank Greenaway. ; [z anglického originálu přeložila Helena Kholová]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2001. - 63 s. : barev. il. - váz.

Ochlazování skotu při vysokých teplotách prostředí : metodická příručka. / Petr Kunc ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2001. - 24 s., obr. příl. : il. - brož.

Odhad bodu obratu české ekonomiky za použití metody leading a coincident indikátorů / zpracoval Jan Filáček - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 13 s. : il., tab. - brož.


Organická chemie Část 1. / Vladimír Macháček, Josef Panchartek, Miroslav Večeřa - Vyd. 3., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 276, vii s. : il. - brož.


Organická chemie : studijní text pro SPŠCH. / Anna Janeczková, Pavel Klouda - 2., upr. a dopl. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 2001. - 160 s. : il. - brož.

Organické zdroje minerálních látek a zatížení životního prostředí / Miroslav Šimek a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 37 s. : il. - brož.

Osudy lidských společností : střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. / Jared Diamond ; [z anglického originálu] přeložil Zdeněk Urban. - 1. vyd. - Praha : Columbus, 2000. - 525 s., [32] s. obr. příl. - váz.

O vědě a víře / Jiří Grygar - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 128 s. - brož.

Padesát let matematické olympiády : 1951-2001. / [eds. Leo Boček, Karel Horák] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 124 s. : il., tab. - brož.

Pandanus 2000 : natural symbolism in Indian literatures. / edited by Jaroslav Vacek - 1st ed. - Prague : Signeta, 2000. - 286 s. : il. - brož.

Pandanus '98 : flowers, nature, semiotics. : kvya and sangam. / edited by Jaroslav Vacek, Blanka Knotková-Čapková - 1st ed. - Prague : Signeta, 1999. - 179 s. - brož.

Planeta zvířat : 560 zvířat v osmi pásmech výskytu na naší planetě. / Steve Parker ; [z anglického originálu přeložila Kamila Motyčková]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 47 s. : il. - váz.

Podkladové dokumenty pro Národní strategii udržitelného rozvoje České republiky / [editoři Bedřich Moldan, Jan Kovanda] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 214 s. : il. -
Podnik a životní prostředí 12. aktualizace. / Kateřina Ondrušová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podnik a životní prostředí 13. aktualizace. / Mečislav Kuraš ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2001. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky : Český ekologický ústav, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Podstata včel : kosmická chemie. / Rudolf Steiner ; [z německého originálu přeložil Radomil Hradil]. - Hranice : Fabula, 2001. - 290 s. : il. - váz.

Poruchy metabolizmu lipidů : diagnostika a léčba. / Vladimír Soška - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 166 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy / Růžena Blažková ... [ et al.] - Brno : Paido, 2000. - 94 s. : il. - brož.


Poselství krajiny : obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. / Olga Lomová - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia, 1999. - 240 s. : il. - brož.


Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách : zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS. / Jana Palečková, Vladislav Tomášek - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 65 s. : tab. - brož.

Pracovní sešit : matematika pro druhý ročník ZŠ. 1. / Jana Coufalová ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 48 s. : il. + 1 příl. - brož.

Pracovní sešit : matematika pro druhý ročník ZŠ. 2. / Jana Coufalová ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Pracovní sešit : matematika pro třetí ročník ZŠ. 2. / Jana Coufalová ... [et al.] - Vyd. 3. - Praha : Fortuna, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Pravda o zooterapii : sborník příspěvků z celostátní konference pořádané dne 5.12.2000 v Hluboké nad Vltavou. / editor: Adéla Mojžíšová, Daniela Vápeníková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 62 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Práce a studie Muzea Beskyd Č. 11. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Predikce mechanických vlastností materiálů na základě strukturních charakteristik : (kvalita, životnost, logistika, informační technologie, metrologie, diagnostika). : Nové Město na Moravě, 29.5. až 1.6.2001. : sborník přednášek ze VII. vědecké konference. / [redakce Petr Staněk, Antonín Buchal] - Vyd. 1. - Brno : Moravský svaz vědeckotechnických společností a poboček : Vojenská akademie, 2001. - 416 s. : il., tab. - brož.

Prehistorický atlas : vývoj planety Země. / Douglas Palmer ; [z anglického originálu přeložil Zbyněk Roček]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Balios, 2001. - 223 s. : il. - váz.

Probabilistic assessment of structures using Monte Carlo simulation : background, exercises and software. / editors Pavel Marek, Jacques Brozzetti and Milan Guštar - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics-Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 471 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Problémy lomové mechaniky : sborník přednášek semináře. : Brno, 26. června 2001. / [Dita Matesová, Zbyněk Keršner, Zdeněk Knésl] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.

Proceedings of the seminar on differential geometry / editor D. Krupka - Opava : Silesian University, 2000. - x, 217 s. - váz.

Proceedings of 3rd Scientific colloqium : Prague, June 26.-28.2001. - Prague : Institute of Chemical Technology, [2001]. - 211 s. : il. - brož.

Progenitorové buňky krvetvorby v diagnostice a léčbě / Stanislav Filip - 1. vyd. - Praha : Galén, 2001. - 158 s. : il. - brož.


Pružnost a pevnost II / Jiří Michalec a kolektiv - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 215 s. : il., tab. - brož.


Průmyslové technologie a životní prostředí : 3. celostátní konference se zahraniční účastí. : Ostrava, 10.5.2001. / [autor, sestavovatel Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 98 s. : il., tab. - brož.

Průtok '2001 : sborník příspěvů z konference. : Praha, červen 2001. / [redakční úprava Pavel Kárník] - Praha : Tech-Market, 2001. - 171 s. : il. - brož.

Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 31.5.2001). / [zpracovala Věra Krajíčková] - 10., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2001. - 140 s. - brož.

Přijímací zkoušky na střední školy : přírodopis, chemie, fyzika. / Vítězslav Bičík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 151 s. - brož.

Příklady k předmětu statistika A / Markéta Artlová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 197 s. : il. - brož.

Příklady z obecné chemie / Božena Havlíčková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 75 s. - brož.

Příroda bez hranic : příhraniční krajinou od Jizerských hor po Beskydy. / Jan Vítek - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2001. - 152 s. : il. (některé barev.) - váz.

Přírodopis III : pro 8. ročník základní školy [a nižší ročníky víceletých gymnázií]. / L.J. Dobroruka ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 159 s. : barev. il. - brož.

Přírodopis pro 9. ročník základní školy / Eduard Kočárek, Eduard Kočárek - [Úvaly] : Jinan, 2001. - 96 s. : il., tab. - brož.

Přírodověda pro 4. ročník základní školy : rok v přírodě. / Danuše Kvasničková, Jiří Froněk - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 94 s. : il. (většina barev.) - brož.

Přírodověda pro 5. ročník základní školy : od vesmíru k člověku. / Danuše Kvasničková, Jiří Froněk, Martin Šolc - Vyd. 3. - Praha : Fortuna, 2001. - 95 s. : il. (většina barev.) - brož.

Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí / Petr Petržílek - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 88 s. : tab. - brož.

Quaternary clastic sediments of the Czech Republic : textures and structures of the main genetic types. / Eliška Růžičková ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2001. - 68 s., 92 s. obr. příl. : il., tab. - váz.

Rod Thelocactus (K. Schumann) Britton et Rose / Vladislav Šedivý - Chrudim : Pavel Pavlíček, 1997. - 26 s. : il. - Brož.

Rostliny / David Burnie ; [z anglického originálu přeložila Olga Skácelová]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2001. - 63 s. : barev. il. - váz.


Roubování kaktusů a jiných sukulentů / Jan Klikar, Jan Gratias - Chrudim : Pavel Pavlíček, 1998. - 35 s. : il. - Brož.


Řešení tepelné kompenzece potrubí velkých průměrů (DN 800 . DN 300) v hutním provozu : autoreferát doktorské disertační práce. / Tadeáš Szlachta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 28 s. : il. - brož.

Savci : ptakořitní, vačnatci, bércouni, hmyzožravci, letouni, letuchy, tany, primáti, chudozubí, luskouni, hrabáči, zajíci. / [Juliane Diller ... et al. ; z německého originálu přeložili Rudolf Rada, Libor Škoda]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Balios : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 165 s. : il. - váz.

Scritti di antiquaria e botanica (1586-1602) / Onorio Belli - 1. ed. - Roma : Viella, 2000. - xxxix, 274 s., 38 obr. na příl. : il. - váz.

Seminář a praktikum z fyziky : pro 2. stupeň základní školy. / František Jáchim, Jiří Tesař - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Seminář a praktikum z přírodopisu : pro 2. stupeň základní školy. / Jan Stoklasa a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 88 s. : il. - brož.

Seznam předmětů Matematicko-fyzikální fakulty 2001-2002. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 283 s. - brož.

Sledování růstu českých dětí a dospívajících : norma, vyhublost, obezita. / editoři J. Vignerová, P. Bláha - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 173 s. : il. - brož.

Složení roztoků a stechiometrické výpočty : (řešené úlohy). / Václav Kolský, Zdeňka Kolská - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 90 s. - brož.

Solární a ozónová observatoř Hradec Králové : 1951-2001. / Karel Vaníček - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 38 s. : barev. il. - brož.

Some Two - Point Boundary Value Problem For Second Order Functional Differential Equation / Alexander Lomtatidze, Sulkhan Mukhigulashvili - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 72 s. - brož.

Společenský život psů / Elizabeth Marshall Thomasová ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Stanovištní poměry (mineralogie, petrografie, zvětrávací procesy, půdy) na gabrových horninách Ranského masívu / Boris Hruška, Stanislav Jelínek - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 53 s., 5 obr. na příl. - brož.

Statistické metody pro ekonomy / Petr Klímek, Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 244 s. : tab. - brož.

Statistické zpracování měsíčních a ročních srážkových a odtokových charakteristik povodí řeky Moravy / Ladislav Budík, Marie Budíková - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 118 s. : il., tab. - brož.


Stavební fyzika 2 : stavební tepelná technika. / Jiří Vaverka, Josef Chybík, František Mrlík - Brno : Vutium, 2000. - 420 s. : il. - váz.


Státní program envinmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 108 s. : il., tab. - brož.

Stručný přehled chemie prvků / Jiří Toužín - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 225 s. : il. - brož.

Student : sbírka úloh s řešením pro 3. a 4. ročník SŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan. : 1995-1999. / Pavel Calábek ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Studijní plány Matematicko-fyzikální fakulty 2001-2002. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 270 s. : il. - brož.

Summer School DATASTAT 99 : proceedings. / edited by Ivana Horová - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2001. - 125 s. : il. - brož.

Synthese und Chemie von Titanadioxacyclononadienen und von Methyltitanocenkomplexen mit -Aminoesterliganden / Faramarz Maaref - , 2001. - v, 153 s. : il., tab. - Brož.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok. 1999. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 103 s. : tab., mapy, grafy. - brož.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok. 2000. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 107 s. : il. - brož.

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství Část 3. Materiály výrobní nekovové, provozní a pomocné / Rudolf Kříž a kolektiv - Ostrava : Montanex, 2001. - 530 s. : il. - váz.

Tajemství fyziky / [editorka Jana Steinerová ; z anglického originálu přeložil a upravil Jakub Rozehnal]. - Praha : Slovart, 2001. - 128 s. : barev. il. - váz.

Technická mechanika / V. Zeman, V. Laš - 2. přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 191 s. : il. - brož.

Technické prostředky automatizace IV : (snímače, převodníky, regulátory, průmyslová výpočetní technika, ovládací jednotky). / František Hruška - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 107 s. : il. - brož.

Teorie memů : kultura a její evoluce. / Susan Blackmoreová ; [z anglického originálu přeložil Martin Konvička]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 302 s. - brož.

Termomechanika : návody do cvičení. / Zdeněk Kadlec - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 97 s. : il. - brož.

Testy ze všeobecných znalostí 2002 / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. : il. - brož.


Testy z matematiky 2002 / [redakce a zpracování Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. : il. - brož.


Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2002. / [redakce a zpracování Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 143 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2002. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 128 s. : il. - brož.

The Genus Daphne / Josef J. Halda ; illustrated by Jarmila Haldová. - 1st Ed. - Dobré : SEN, 2001. - 231 s. : il. - váz.

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 10. konference s mezinárodní účastí. : České Budějovice 20.-22.8.2001. / [redakce Jana Máchová, Zdeňka Svobodová, Tomáš Randák] - České BudějoviceVodňany : Jihočeská univerzita : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 2001. - 239 s. : il. - brož.

Tunel do kosmu / [Jiří Wojnar] - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 303 s. : il. - váz.

Two dimensional model field theories at finite temperature and density / Verena Schön - , 2001. - 83 s. : il., tab. - Brož.

Untersuchungen zur Protein-Protein- und Protein-Ligand-Erkennung von Tet Repressoren / Peter Schubert - , 2001. - iii, 123 s. : il., tab. - Brož.

Úvod do ekonomické analýzy / Anna Kadeřábková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 158 s. : il. - brož.

Úvod do fyzikálních měření / Petr Pánek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 97 s. : il. - brož.

Úvod do fyziky v řešených příkladech / Eva Havránková, Zdeněk Janout, Ivan Štoll - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky / Milan Kopecký - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 60 s. : il. - brož.

Ve službách archeologie : přírodovědné metody v archeologii a antropologii. : naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie und Anthropologie. 2. / uspořádali Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Josef Unger - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 196 s. : il. - váz.

Vnitřní síly a meditace / Pavla Kašparcová sestavila podle nauky duchovního učitele Emanuela ; ilustrace Peter Wallimann. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2001. - 87 s., [8] l. obr. příl. - brož.
Vybrané kapitoly z obecné chemie : struktura atomu. : chemická vazba. / Petr Lošťák, Jiří Votinský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 96 s. : il. - brož.


Vymezení aplikačních oblastí metod CFD ve vývojovém procesu letounu a jejich použití při návrhu vztlakové klapky : teze doktorské disertační práce. / Antonín Tetiva - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 24 s. : il. - brož.


Využití ortonormálních bází pro modelování dynamických systémů : teze disertační práce. / Pavel Václavek - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 30 s. - brož.

Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí : bibliografická ročenka. 1998. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - xi, 515 s. - brož.

Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností obyčejné vody podle dokumentů mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a páry IAPWS : sborník semináře. : Praha, leden 2001. / Oldřich Šifner, Radim Mareš - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. - 43 s., tab. - brož.

Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2000. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 46 s. : il. - brož.

Výroční zpráva - Český svaz ochránců přírody 2000 - Praha : Ústřední výkonná rada ČSOP, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Základy analytické chemie II. / Lumír Somer a kolektiv - vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 347 s. - brož.

Základy analytické chemie : učební texty pro posluchače jednosemestrálního kurzu analytické chemie. / Petr Praus, Václav Dombek, Zdeněk Klika - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 105 s. : il. - brož.

Základy antropologie a etnologie / Jean Copans ; [z francouzského originálu přeložili Jaroslav Brůžek, Viktor Černý, Petr Skalník]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 124 s. - brož.

Základy fyziky : modul 1 - Mechanika. : pracovní sešit pro distanční kurz. / Jan Kopečný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 61 s. - brož.

Zeolity a jejich aplikace : spec. publikace č. 1 České zeolitové skupiny. : Hradec Králové, (1999). / Rudolf Rychlý, Helena Kusá (eds.) - [S.l. : s.n.], 2000. - 80 s. : il., tab. - váz.

Změny geografického prostředí v pohraničních oblastech hornoslezského a ostravského regionu : sborník referátů z česko-polské konference. : 17.-18.5.2001, Ostrava. / [editor Jan Prášek] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 230 s. : il. - brož.

Zvířata a ostatní živočichové : velká obrazová encyklopedie. / David Burnie ; [z anglického vydání přeložila Romana Anděrová ... et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 319 s. : il. - váz.

Z Vlašimi před 100 lety : 100 let Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi. / Eva Dočkalová - VlašimBenešov : Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody : Český svaz ochránců přírody : Muzeum okresu Benešov, 1999. - 23 s. : il. - brož.


Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2001 : sborník přednášek. : Strážnice, květen 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 108 s. : il. - Brož.


Životní prostředí 40 : tvorba a ochrana krajiny. / Pavel Rohon - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 170 s. - brož.

Žraloci / Miranda Macquittyová ; [z anglického originálu přeložila Helena Kholová]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2001. - 62 s. : barev. il. - váz.

1000 a 1 rada pro stavebníka : příručka investora. Díl 2. Rady investorské a stavební / Jiří Churaň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 255 s. : il. - soubor

14. kartografická konference : 11.-13.9.2001 v Plzni. : sborník. / editoři Václav Čada, Karel Jedlička - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 44 s. : 1 CD-ROM - brož.

16th NMR Valtice : Central European NMR discussion groups. : Valtice, Czech Republic 23.-25.4.2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 48 s. : il. - brož.

17th International Conference on Plant Growth Substances : Brno, Czech Republic, July 1-6, 2001. : abstarcts. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. - 205 s. - brož.

30 let katedry elektromagnetického pole : laboratoře a projekty. / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2001. - 48 s. : il. - brož.

9th Meeting on Stereochemistry : Prague, Czech Republic, June 15-18, 2001. : book of abstracts. - Prague : Institute of Chemical Technology, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist