Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 2001

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air / Marzenna Jakubczak ... [et al.] - 1st ed. - OstravaŠenov u Ostravy : University of Ostrava : Tilia, 2001. - 415 s. : barev. il. - Univerzity of Ostrava ; váz.

Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením / [překlad Miroslava Jelínková] - 1. vyd. - Praha : Modrý klíč, 1997. - 74 s. : il. - brož.

Aktualizace a doporučení Celosvětové pekingské konference o ženách : (Peking + 5). / [uspořádala Jolana Nováková] - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2001. - 250 s. - brož.

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání / Jan Průcha - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 139 s. - brož.

Annual report : Masaryk University in Brno. 2000. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2001. - 112 s., ix s. obr. příl. : il. - brož.

Astrologie dítěte : jak rozvíjet vrozené dary dítěte. / M.J. Abadieová ; [z anglického originálu přeložila Simoneta Dembická]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 294 s. - brož.

Aufgabentypologie zum autonomen Lernen : Deutsch als Fremdsprache. / Ute Rampillon - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2000. - 136 s. : il. - brož.

A History of Charles University Vol. 1. 1348-1802 / edited by František Kavka and Josef Pertáň ; translation by Anna Bryson]. - Prague : Karolinum, 2001. - 476 s. : il. (většina barev.) - soubor

A History of Charles University Vol. 2. 1802-1990 / edited by František Kavka and Josef Petráň ; [translation Frederick Snider]. - Prague : Karolinum, 2001. - 403 s. : il. (většina barev.) - soubor

Centrum pro studium vysokého školství 91-01 / [odpovědná redaktorka Helena Zlámalová] - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, [2001]. - 60 s. : barev. il. - brož.

Cestování v roce 2000. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 48 s., tb. příl. : il. + 1 příl. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 6. mezinárodní konference. : Tábor 28.-29.3.2001. : proceeedings of the 6th international conference. 1. / editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 289 s. : il., tab. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 6. mezinárodní konference. : Tábor 28.-29.3.2001. : proceeedings of the 6th International conference. 2. / editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 290-463 s. : il., tab. - brož.


Chemická olympiáda
: školní kolo kategorie A a E. Roč. 38. 2001-2002. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Aleš Mareček ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 33 s. : il. + 6 příl. - brož.


Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 38. 2001-2002. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Petr Holzhauser, Petr Cígler, Ladislav Drož] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 23 s. : il. -
Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 38. 2001-2002. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Marie Solárová ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2001]. - 18 s. : il. - brož.

Computer based learning in science : proceedings. : an international conference 7 July - 12 July 2001 Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic. / editor: Graham M Chapman - Ostrava : University of Ostrava, 2001. - Přeruš. str. : il. + 1 příl.. - brož.

Course cataloque with ECTS information package / Institute of Chemical Technology - Prague : Institute of Chemical Technology, [2001]. - 403 s. - brož.

Česko-francouzský slovník VŠB-TU Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů, informace o stážích o postgraduálním studiu ve francozštině. / Natálie Doleželová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 56 s. - brož.

Český jazyk 9 : příručka pro učitele. / Milada Hirschová - Olomouc : Prodos, 2001. - 31 s. - brož.

Čeština : 1. třída - 2. pololetí. : doplňovačky s ptákem Bludišťákem. / [Jiřina Fialová] - Praha : Ivo Železný, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Čítanka 9 : příručka pro učitele. / Dagmar Dorovská, Vlasta Řeřichová - Olomouc : Prodos, 2001. - 45 s. - brož.

Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity / [sestavil Tomáš Machula] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 119 s. : tab. - brož.

Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951-2001 / Václav Vondrášek, Sylvestr Chrastil, Martin Markel - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2001. - 239 s., 15 s. obr. příl. : il., tab. - brož.
Dětské domovy v České republice : (charakteristika jednotlivých dětských domovů). / Miroslav Vocilka - Vyd. 1 - Praha : Aula, 1999. - 268 s. : barev. il. - brož.

Dětské hry z celého světa / [překlad Jan Hlavička] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 127 s. : barev. il. - váz.

Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí : (metadidaktika, humanizace, alternativní metody, počítače). / Radomír Choděra ... [et al.] - 1. vyd. - Rudná u Prahy : Editpress, 2001. - 196 s. - váz.

Didaktika matematiky pro stud. učitelství 1. st. ZŠ : základy elementární geometrie s metodikou. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1984. - 155 s. : obr. ; 30 cm -


Diplomová práce : metodická příručka. / Vladimír Hudec - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001, dotisk. - 22 s. - brož.


Diplomové práce posluchačů Pedagogické fakulty v Plzni : soupis za rok 1997. / [zpracovala Marcela Sedláková] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 48 s. - brož.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole / Oldřich Müller a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 289 s. - brož.

Dítě - škola - učitel : sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse. / editoři Zuzana Hadj Moussová, Stanislav Štech - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 96 s. - brož.

Ekonomika distančního vzdělávání / Miroslava Bakešová, Ferdinand Koudelka - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 45 s. - brož.

Encyklopedie Keltů v Čechách / Jiří Waldhauser - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 591 s. : il. - váz.

Evropská univerzita: příručka institucionálního přístupu ke strategickému řízení, k řízení kvality, k evropské vysokoškolské politice a k akademickému uznávání kvalifikací / [Carolyn Campbell ... et al. ; z anglického originálu přeložila Ivana Cerhová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 52 s. : il. - Brož.

Fenomén smrti v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. : Plzeň 9.-11. března 2000. ; k vydání připravily Helena Lorenzová a Taťána Petrasová. - 1. vyd. - Praha : KLP, 2001. - 425 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. + 2 příl.. - brož.

Feste feiern in Deutschland : ein Führer zu alten und neuen Volksfesten und Bräuchen. / Angelika Feilhauer - SanssouciZürich : Nagel & Kimche, 2000. - 408 s. : il. - váz.

Financování školství : rozpis rozpočtu školy, příprava a průběh. / Zbyněk Syrovátka - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 10 s. - brož.

Finanční pomoc vysokoškolským studentům v Evropě : trendy a diskuse. / [přeložila Anna Konopásková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - x, 237 s. : il. - brož.

Higher education in the Czech Republic 2001 / [edited by Vladislav Mokošín, Štěpánka Skuhrová, Helena Šebková]] - Issue 1st. - Prague : Cenre for Higher Education Studies, 2001. - 94 s. : il. (většina barev.) - brož.

Hudební nauka pro malé i větší muzikanty Díl 1. / Dagmar Lisá - 2. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha 1., rev. vyd.). - Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2001. - 56 s. : il. + 1 příl. - brož.

Informace o studiu na Hospodářské fakultě TU v Liberci : doktorské studijní programy. : 6208 V Ekonomika a management, studijní obor Organizace a řízení podniků. : 6202 V Hospodářská politika a správa, studijní obor Pojišťovnictví. : 6209 V Systémové inženýrství a informatika, studijní obor Ekonomická informatika. / zpracovali Lubomír Cyhelský, Jan Ehleman - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 36 s. - brož.


Informace o studiu : akademický rok. 2001-2002. / [zpracovali Karel Novosad, Helena Mudrová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 90 s. : il. - brož.


International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT '01 : Prague, Charles University, Faculty of Education, August 26-31, 2001. : proceedings. / edited by Jarmila Novotná, Milan Hejný - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 185 s. : il. - brož.

Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotních postižení. / Helena Chvátalová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 182 s. : il. - brož.

Junior : sbírka úloh s řešením pro 1. a 2. ročník SŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan. : 1995-1999. / Radek Horenský ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Kadet : sbírka úloh s řešením pro 8. a 9. ročník ZŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan. : 1995-1999. / Petr Emanovský ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2001-2002. / [připravil Jan Musil] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 63 s. - brož.

Kniha o Redutě - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2001. - 304 s. : il. - váz.

Komenský nebyl žádný suchar, aneb, Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství : Brno, Valná hromada SKIP ČR, 21.-23.6.2001. : sborník. / sestavila Jana Nejezchlebová - 1. vyd. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2001. - 66 s. : il. - brož.
Kronika GM : almanach k 370. výročí založení piaristického a 65. výročí vzniku českého gymnázia v Mikulově. / [sestavil Svatopluk Vrbka] - 1. vyd. - Mikulov : Regionální muzeum, 2001. - 127 s. : il. - Brož.

Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. / Jan Assmann ; [z německého originálu] přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2001. - 317 s. - váz.

La Transmission du savoir comme probleme culturel et identitaire / réuni sous la direction de Miloš Kučera, Jean-Yves Rocher, Stanislav Štech - 1er édition - Prague : Karolinum, 2001. - 248 s. - brož.

Lernen leichter machen : Deutsch als Fremdsprache. / Ute Rampillon - 3. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 175 s. : il. - brož.

Letní škola učitelů matematiky a fyziky / [redaktor Petr Rys] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 50 s. : il. - brož.

Lidové kroje z České republiky / Jiřina Langhammerová - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 262 s. : il. (většina barev.) - váz.

Lidové obyčeje na Hané a jejich slovní, hudební a taneční projevy : VII. Konference o lidové kultuře na Hané. : 24. a 25.11. 1998. : sborník příspěvků. / [redakce František Jordán] - Vyškov : Muzeum Vyškovska, 1999. - 271 s. : il. - Brož.


Logistika distančního vzdělávání / Vladimír Jochmann, Ferdinand Koudelka - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 227 s. - brož.


Malá encyklopedie vánoc / Valburga Vavřinová - 2. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 286 s., [4] s. obr. příl. : il. - brož.

Management a marketing distančního vzdělávání / Miroslava Bakešová, Ferdinand Koudelka - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Marketing vysokých škol / Viera Cibáková ... [et al.] - 2. upr. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 71 s. : il., tab. - brož.

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis III / Jana Dobroruková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 65 s. - brož.

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce / Alois Glogar - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 106 s. : tab. - brož.

Military High School in Brno - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Misja Uniwersytetu Slaskiego - Katowice : Uniwersytet Slaski, 1997. - 10, 10 s. - brož.

Modularity across Europe / edited by Franca Quartapelle and Jarmila Novotná - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 266 s. - brož.

Náměty pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením / Marta Teplá - Praha : Tech-Market, 2001. - 71 s. : barev. il. - brož.

Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum : 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí u příležitosti 10. výročí vzniku Ostravské univerzity. : Ostrava 27.-28.6.2001. : sborník příspěvků. / [redakce sborníku Hana Lukášová Kantorková, Pavel Květoň] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 470 s. - brož.

Ostravská univerzita : výroční zpráva. : annual report. 2000. / [redakce Marcela Pohlová, Milena Frydrychová] - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 80 s. : il. - brož.

O vranovském zámku : pověsti ze Znojemska. Díl 2. / Jiří Svoboda - 1. vyd. - Znojmo : Swan, 2001. - 235 s. : barev. il. - váz.

Pedagogické vědy Č. 6. Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 291 s. : il. - brož.

Perspektivy rehabilitace hluchoslepých / redigovali Stanislaw Kowalik, Augustyn Banka ; [z polského originálu přeložila Hana Futerová]. - Vyd. 1. - Praha : Wagner Press, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Piaristen und Gymnasiasten : Schülerleben im alten Prag. / herausgegeben von Heinrich Pleticha - [Prag][Furth im Wald] : Vitalis, 2001. - 102 s. : il. - váz.


Pohyb a výchova : sborník referátů z vědeckého semináře s mezinárodní účastí. : Ústí nad Labem, 6.-7.4.2000. / [editoři Ladislav Pyšný, Ladiaslav Bláha] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 96 s. : il. - brož.


Pojďme si číst : třetí díl Slabikáře. / Miroslava Čížková ... [et al.] ; ilustrovala Jolanta Lysková. - Vyd. 4., ve Fortuně 3. - Praha : Fortuna, 2001. - 63 s. : barev. il. - brož.

Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy / Růžena Blažková ... [ et al.] - Brno : Paido, 2000. - 94 s. : il. - brož.

Posun ve znalostech čtrnáctiletých žáků v matematice a přírodních vědách : zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS. / Jana Palečková, Vladislav Tomášek - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 65 s. : tab. - brož.

Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou horou / Václav Rýznar ; [ilustroval Petr Válek]. - Štíty : Veduta, 2001. - 172 s. : il. - váz.

Praha a národnosti : sborník referátů a diskusních příspěvků ze semináře o národnostních menšinách na území hl. m. Prahy. : 19.3.1998. / [sestavil a redigoval Jaroslav Balvín] - Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 1998. - 147 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Praktické maturity na obchodních akademiích [1]. Řešené příklady / [z materiálů OA Třebíč, OA Šumperk, OA Břeclav a OA Olomouc vybral a sestavil Viktor Beran] - Břeclav : Moraviapress, 2001. - 79 s. : il. - brož.

Praktické maturity na obchodních akademiích [2]. Řešení příkladů / [z materiálů OA Třebíč, OA Šumperk, OA Břeclav a OA Olomouc vybral a sestavil Viktor Beran] - [Břeclav] : Moraviapress, [2001]. - 59 s. : il. - Brož.

Pravda o zooterapii : sborník příspěvků z celostátní konference pořádané dne 5.12.2000 v Hluboké nad Vltavou. / editor: Adéla Mojžíšová, Daniela Vápeníková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 62 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Proceedings of 3rd Scientific colloqium : Prague, June 26.-28.2001. - Prague : Institute of Chemical Technology, [2001]. - 211 s. : il. - brož.

Profil učitele cizího jazyka : (úvahy k pregraduální přípravě učitele cizího jazyka na pedagogických fakultách). / Kamila Podrápská, Michaela Baloghová (eds.) - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 92 s. - brož.

První čtení : učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody. / Krista Hemzáčková, Jana Pešková ; ilustrace Jan Jiřík. - 2. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 1 sv. (85 volných listů v obálce). : il. - brož.

Předpoklady zavedení Evropského kreditního systému ECTS (European Credit Transfer System) : typové příklady ověřených postupů. / [editor Štěpánka Skuhrová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 31 s. : tab. - brož.

Přehled o činnosti za rok : Facultas medicinae Universitas Palackiana Olomucensis. 2000. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 133 s. : il. - brož.


Přijímací zkoušky na střední školy : přírodopis, chemie, fyzika. / Vítězslav Bičík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 151 s. - brož.


Příběhy psané životem : velké pravdy o malých příbězích. / Pierre Lefvre ; [z německého originálu přeložila Alžběta Sirovátková]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 146 s. - brož.

Příběhy z měsíční houpačky : autogenní trénink pro děti od 4 let. / Else Müllerová ; [z německého originálu přeložila Eliška Závodná]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Příprava projektu školy, grantová přihláška / Ludvík Eger - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 11 s. - brož.

Příprava učitelů a perspektiva české vzdělanosti : příspěvky z veřejného slyšení Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky ze dne 19. června 2001. / [připravili František Mezihorák a Milan Hořínek] - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 52 s. - brož.

Příručka k převodům družstevních bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů / [Ivan Přikryl ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2000. - 247 s. - brož.
Psychologické testy pro kluky a děvčata / Johni Kincherová ; [z anglického originálu přeložila Jana Kozlíková]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 163 s. : il. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 12. aktualizace. / Vladislav Kučera ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 13. aktualizace. / Lubomír Šára ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

RAAdce učitele 2. aktualizace. / Regína Dlouhá ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

RAAdce učitele 3. aktualizace. / Vít Beran ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

RAAdce učitele 4. aktualizace. / Ivana Havlínová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Research activity report : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. : Faculty of Mechanical Engineering. 2000. / [Petr Horyl a kol.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 87 s. - brož.

Riadenie výskumu a vývoja na vysokých školách / Jiří Šafařík, František Hronek - 2. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 71 s. : il., tab. - brož.

Ročenka Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně 2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 45 s. - brož.

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2000-2001. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2001. - 95 s. : il. - Brož.


Rok na vsi, aneb, ze starých českých zvyků a obyčejů : celotáborová hra. / Jiří Říha - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2001. - 66 s. : il. - brož.


Romové a alternativní pedagogika : 16. setkání Hnutí R. : Liberec, Technická univerzita 2.-3.6.2000. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. - 198 s. : il. - brož.
Romové a dětské domovy : sborník z 8. setkání Hnutí R. : Děčín a Františkov nad Ploučnicí, 11.-13.4.1997. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 137 s. - brož.
Romové a etika multikulturní výchovy : 13. setkání Hnutí R. : Brno a Rudňany, 6.-8.5.1999. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1999. - 199 s. : il. - brož.

Romové a jejich učitelé : 12. setkání Hnutí R. : Květušín, 27.-28.11.1998. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1999. - 143 s. : il. - brož.

Romové a majorita : (k výchově zdravých vztahů mezi lidmi). : sborník ze 7. setkání Hnutí R ve Speciálních školách pro mentálně postižené v Kladně 13.-14. prosince 1996. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 139 s. - brož.

Romové a pedagogika : 15. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci, 24.-25. března 2000. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. - 147 s. : il. - brož.

Romové a univerzity : 14. setkání Hnutí R na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 3.-4. prosince 1999. / Jaroslav Balvín, Gabriel Švejda a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Romové a volný čas : sborník z 9. setkání Hnutí R v Brně 17.-18. října 1997. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 155 s. - brož.

Romové a zvláštní školy : sborník z 10. setkání Hnutí R v Ostravě. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 189 s. - brož.

RUFIS 2001 : Role of Universites in the Future Information Society. : úloha univerzit v budoucí informační společnosti. : Západočeská univerzita v Plzni, 5.-6. září 2001. : sborník příspěvků. / [editoři František Ježek, Miloš Brejcha] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 169 s. : il. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada pedagogická. (U). : series paedagogica. Č. 5-6. 2000-2001. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 148 s. - brož.

Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie : 9. ročník, 14.-16.4.1999, Ostrava. : 10. ročník, 19.-21.4.2000, Ostrava. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 139 s. : il., tab. - brož.

Seznam předmětů Matematicko-fyzikální fakulty 2001-2002. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 283 s. - brož.

Sichtwechsel neu : Unterrichtsbegleiter. : Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 1. Wahrnehmung & Bedeutung / Saskia Bachmann ... [et al.] - 1. Aufl. - München : Ernst Klett, 1999. - 45 s. - brož.

Sichtwechsel neu : Unterrichtsbegleiter. : Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 2. Bedeutungserschliessung und -entwicklung & Kulturvergleich / Saskia Bachmann ... [et al.] - 1. Aufl. - München : Ernst Klett, 1999. - 64 s. - brož.


Sichtwechsel neu : Unterrichtsbegleiter. : Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 3. Kommunikative Absicht und sprachliche Realisierung & Manipulation durch Sprache / Saskia Bachmann ... [et al.] - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1999. - 72 s. - brož.

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v roce 2000 / [redaktor Zdeněk Jirásek] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 81 s. - brož.

Socialia 2000 - Mládež a volný čas : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Hradec Králové, 10.-11.10.2000. / [redaktor Stanislav Pelcák] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 429 s. : il. - brož.

Sousedé - učíme se vzájemnému respektování : projekt multikulturní výchovy pro život v občanské a demokratické společnosti. [1]. Manuál pro učitele a vedoucí projektu / [Jana Ondráčková] - 2. upr. vyd. - Praha : Český helsinský výbor : Fond Kanady, 2001. - 46 s. - brož.

Sousedé - učíme se vzájemnému respektování : projekt multikulturní výchovy pro život v občanské a demokratické společnosti. [2]. Pracovní listy pro žáky a studenty / [Jana Ondráčková] - 2. upr. vyd. - Praha : Český helsinský výbor : Fond Kanady, 2001. - 28 s. - Brož.

Společně : (spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství). : setkání romské i neromské mládeže s pedagogy a přáteli v Brně 12.-14. dubna 1996. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 143 s. - brož.

Standardy pro pedagogické a psychologické testování ; [přeložila Helena Klimusová]. - 1. české vyd. - Praha : Testcentrum, 2001. - 192 s. - brož.

Staré pověsti české / Alois Jirásek - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 382 s. - váz.
Státní program envinmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 108 s. : il., tab. - brož.

Stíny na kupecké stezce / Pavlína Brzáková - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2000. - 188 s. : il. - brož.

Struktury a počty žáků v systému vzdělávacích cest ve středním a vyšším vzdělávání a jejich situace na trhu práce / zpracoval Jiří Vojtěch - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 20 s. : tab. - brož.

Student : sbírka úloh s řešením pro 3. a 4. ročník SŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan. : 1995-1999. / Pavel Calábek ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Studien- & Berufswahl : Informationen und Entscheidungshilfen. 2001-2002. - 31. überarb. Aufl. - Nürnberg : BW Bildung und Wissen, 2001. - 739 s. : il. - brož.

Studijní plány Matematicko-fyzikální fakulty 2001-2002. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 270 s. : il. - brož.


Svatební ceremoniář : praktická příručka o tom, co byste měli znát před svatbou. / Eva Jančíková - 1. vyd. - Praha : Kvarta, 2000. - 52 s. : il. - brož.


Svět živých a svět mrtvých : soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / [redakce Lubica Obuchová] - Praha : Česká orientalistická společnost : Dar Ibn Rushd, 2001. - 243 s. : il. - Česká orientalistická společnost ; brož.

Škola a právo 20. aktualizace. / Karel Rudel ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Škola a právo 21. aktualizace. / Milada Fišerová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Škola a sponzoring / Libor Michalák - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 15 s. - brož.

Školství v hl. m. Praze ve školních letech 1993/94, 1994/95, 1995/96 a 1996/97 / zpracovala Pražská statistická kancelář ve spolupráci se Správou pro hl. m. Prahu, oddělením práce a sociálních statistik - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. - brož.

Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování / Věra Pokorná - Vyd. 3., rozš. a opr. - Praha : Portál, 2001. - 333 s. : il. - váz.

Testy ze všeobecných znalostí 2002 / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Testy z českého jazyka 2002 / [redakce a zpracování Jana Košulanová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. - brož.

Testy z matematiky 2002 / [redakce a zpracování Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : český jazyk. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2002. / [redakce a zpracování Jana Košulanová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2002. / [redakce a zpracování Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 143 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2002. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Tutor distančního vzdělávání / Helena Zlámalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 41 s. - brož.

Tvořivé hry od hlavy až k patě : program rozvoje tvořivosti. / Jiří Němec - Brno : Paido, 2000. - 60 s., 5 obr. příl. : il. - brož.


Ty + Já = kamarádi : hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu. / Jarmila H. Čermáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 152 s. : il. + 13 příl.. - váz.


Týden co týden / Josef Holcman - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2001. - 190 s. : il. (většina barev.) - váz.

Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém : výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 Podpora práce učitelů. : Praha, 19. září 2001. : sborník z celostátní konference. Díl 1. / [redakce Eliška Walterová] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 167 s. - brož.

Unterrichtsmodelle : für Deutsch als Fremdsprache. / Jürgen Weigmann - 4. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 160 s. : il. - brož.

Úvod do distančního vzdělávání / Helena Zlámalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 62 s. - brož.

Úvod do distančního vzdělávání / Helena Zlámalová - 2. upr. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Úvod do geopsychologie : svět a putování po něm v kontextu současné doby. / Jiří Šípek - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 163 s. : barev. il. - váz.

Úvod do humanistické pedagogiky : filosofické, psychologické a pedagogické hledisko. / Věra Kosíková - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 45 s. - brož.

Václav Příhoda, Stanislav Velinský a empirické myšlení v pedagogice : sborník prací z vědecké konference, konané dne 21.10.1999 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. / Karel Rýdl a Dana Nejedlá (edit.) - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 274 s. - brož.

Vedení školy 20. aktualizace. / Pavla Polechová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Vedení školy 21. aktualizace. / Ludvík Eger ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Vítkovsko v pověstech - Vítkov : Město Vítkov, 2001. - 22 s. : il. - Brož.

Vojenské zdravotnické školství : 1926-1951-2001. : 75 let vojenského zdravotnického školství a 50. výročí založení Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. : 75 Years of Military Medical School System and 50 Years of Foundation of Military Medical Academy in Hradec Králové. / [prepared by Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 63 s. : barev. il. - brož.

Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy / Vojtěch Nováček, Vladislav Mužík, Jitka Kopřivová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 46 s. : il. - brož.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / [editor Šárka Vilamová] - Ostrava : En Face, [2001]. - 48 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.


Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku : sborník z konference konané v Opavě 24. dubna 2001. / [redakce Jiří Urbanec] - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 102 s. : il. - brož.


Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání / Iveta Bednaříková - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - ii, 59 s. - brož.

Výroční zpráva o činnosti : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2000. / [editor Václav Řehout ... et al.] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 144 s., obr. příl. : il. - brož.

Výroční zpráva za rok 2000 : Technická univerzita v Liberci. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 67 s. : il. - brož.

Vzdělávací program Základní škola / [Jaroslav Jeřábek ... et al.] - 2., nově dopl. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 344 s. - brož.

Vzdělávání a reforma veřejné správy : podkladové materiály pro konferenci konané 12.-13. září 2001 v Brně v rámci výzkumného projektu Faktory efektivnosti rozvoje regionů. Díl 1. / Antonín Malach (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 162 s. : il. - brož.

Wörterbuch der Völkerkunde / begründet von Walter Hirschberg - Grundlegend überarb. und erw. Neuausg. - Berlin : Dietrich Reimer, 1999. - 427 s. - váz.

XIII. vědecké sympozium TU Liberec - TU Dresden : Liberec 18.-20.9.2001. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 260 s. - brož.

XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s mezinárodní účastí. : Rožnov pod Radhoštěm, 15.-17. května 2001. / [odpovědná redaktorka Šárka Andělová] - 1. vyd. - Praha : Repronis, 2001. - 271 s. : il. - brož.

Yearly report 2000 : Technical university of Liberec. : the university at the end of millenium. - 1st Publ. - Liberec : Technical University, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Year-Book : Faculty of Science - Masaryk University Brno. 2000. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2001. - 1 sv. (7 sešitů v obálce). - brož.

Zakopaný pes, aneb, O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví / Bedřich Fučík a Jindřich Pokorný - 3., dopl. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Základní škola Senice na Hané : 1941-2001. - Senice na Hané : Základní škola, 2001. - 23 s. : il. - Brož.

Základy antropologie a etnologie / Jean Copans ; [z francouzského originálu přeložili Jaroslav Brůžek, Viktor Černý, Petr Skalník]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 124 s. - brož.

Základy účetnictví ve školách : distanční studijní text. / R. Kopek, A. Niklová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 45 s., [17] s. - brož.


Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta právnická. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracovali Dana Bárková, Jiří Malý] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.


Zeměpis 2 : zeměpis oceánů a světadílů (1) s komentářem pro učitele. : Atlantský oceán, Afrika, Indický oceán, Tichý oceán, Austrálie a Oceánie, Severní ledový oceán, Arktida a Antarktida. / Vít Voženílek, Jaromír Demek - Olomouc : Prodos, 2001. - 58 s., [4] s. příl. : il. (většina barev.) - brož.

Zkratky a akronyma z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce / [sestavila Anna Konopásková ... et al.] - 5. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 169 s. - brož.

Zlomky z české demonologie : v zrcadle lidových skazek a pražských pověstí. / podává Josef Svátek - Praha : Havran, 2001. - 242 s. : il. - váz.

Znalosti, dovednosti a postoje čtrnáctiletých žáků v oblasti výchovy k občanství : zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu. / Ivana Křížová a kolektiv - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 113 s. : tab. - brož.

Židé : dějiny a kultura. - 2., dopl. vyd. - Praha : Židovské muzeum, 2001. - 143 s. : il., portréty - brož.

Život v barokní Praze 1620-1784 : průvodce výstavou. : Praha, Clam-Gallasův palác 24.5.-29.9.2001. / [Jaroslava Mendelová, Pavla Státníková] - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2001. - 151 s. : il. (některé barev.) - brož.

1000 otázek pro školáky / Tobias Günther ; kresby Hans Schellenberger. [z německého originálu přeložila Věra Pašková] - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2001. - 208 s. : il. - váz.

30 let katedry elektromagnetického pole : laboratoře a projekty. / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2001. - 48 s. : il. - brož.

365+1 arabská přísloví a moudrosloví / Charif Bahbouh, Martina Bahbouhová - Vyd. 1. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 142 s. - brož.

40 let katedry automatizace na FMMI VŠB-TU Ostrava : almanach. : Ostrava, září 2001. : sborník semináře. - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2001. - 76 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist