Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 2001

ABC práva Evropských společenství / [Evropská komise] - 5. vyd., 1. české. - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 116 s. - brož.

Adresář obecních, městských a okresních úřadů Zlínského kraje 2000 / zpracovala Krajská reprezentace Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 47 s. : il. - brož.

Adresář okresních, městských a obecních úřadů Jihomoravského kraje 2001 / zpracoval: Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 106 s. : il. - brož.

Ahoj, Úmluvo : výklad Úmluvy o právech dítěte. / [zpracoval Martin Bělohlávek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2001. - 1 sv. (na volných listech) 72 s. : il. - Volné listy v obálce

Akciové společnosti / Jan Dědič, Radim Kříž, Ivana Štenglová - 4., přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxi, 670 s. - brož.

Aktualizace a doporučení Celosvětové pekingské konference o ženách : (Peking + 5). / [uspořádala Jolana Nováková] - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2001. - 250 s. - brož.

Aktuální otázky vývoje světové obchodní organizace / Ludmila Štěrbová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 61 s. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 19. aktualizací - aktualizace: září 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: srpen 2001 včetně 15. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 17. aktualizace - září 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aplikace normy ISO 9001:2000 pro malé podniky / Marie Šebestová - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2001. - 47 s. : tab. - brož.

Autoškola od A do Z / Pavel Chrastina - České Budějovice : Kopp, 2001. - 224 s. : barev. il. - brož.

Autoškola, pravidla, testy, značky : právní stav od 1.7.2001. / Ondřej Weigel - Vyd.1. - Praha : Computer Press, 2001. - iii, 214 s. : barev. il. - brož.

Bahna 2001 : den pozemního vojska. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky AVIS, 2001. - 23 s. : barev. il. - brož.Bydlení a bytová výstavba
: sborník referátů z konference. : Ostrava, červen 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - tab. - brož.


Cenné papíry : komise pro cenné papíry. : investiční společnosti a fondy. : cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza. : zemědělské skladní listy. : Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-systém, a.s.. : podle stavu k 22.5.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 288 s. - brož.

Cestovní náhrady v praxi : komentář k zákonu 119/1992 Sb., ve znění novel a související právní předpisy. / Marie Salačová - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2001. - 120 s. - brož.

Civilní právo procesní : doplňková skripta. / [Alena Winterová a kol.] - Praha : Linde, 2001, dotisk. - 45 s. - brož.

Co je Úmluva o právech dítěte / Jana Ondráčková - Praha : Český helsinský výbor, 2001. - 22 s. - Brož.

Criminalistic and forensic biomechanics / Viktor Porada, Jiří Straus - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2001. - 158 s. : il. - brož.

Českoslovenští legionáři 1914-1920 : rodáci a občané okresu Jihlava. / [Renata Pisková ... et al.] - 1. vyd. - Jihlava : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2001. - 168 s. : il. - Brož.

Českoslovenští legionáři : soupis legionářů okresu Liberec. / [Helena Lacinová, Robert Filip] - Liberec : Státní okresní archiv, 2001. - 60 s. : il. - Brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 17. Stav: srpen 2001 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové tabulky pro daň z příjmů fyzických osob od roku 2000 - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové zákony : úplná znění. : platná k 1.9.2001. / [Hana Marková] - Vyd. 6. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 112 s. - brož.

Daňový systém ČR 2001 : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních školách a na vyšších odborných školách, pro studijní programy na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. : cvičebnice. Díl 1. / Alena Vančurová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 115 s. - soubor

Daňový systém ČR 2001 : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních školách a na vyšších odborných školách, pro studijní programy na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. : cvičebnice. Díl 2. / Alena Vančurová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 171 s. + 1 příl.. - soubor

Daňový systém ČR 2001, aneb, Učebnice daňového práva : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. / Alena Vančurová ... [et al.] - 5., rozš. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 353 s. : il. - brož.


Dávky sociálního státu : nastavení systému - jeho ekonomická i sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. / Petr Mareš a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Georgetown, 2001. - 189 s. : il. - Masarykova univerzita ; brož.


Dědické právo v předpisech let 1925-2001 / uspořádali, předmluvou a poznámkami opatřili Petr Bílek, Martin Šešina - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xv, 507 s. - brož.

Dědictví / Robert Kučera - Praha : Linde, 2001. - 278 s. - brož.

Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951-2001 / Václav Vondrášek, Sylvestr Chrastil, Martin Markel - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2001. - 239 s., 15 s. obr. příl. : il., tab. - brož.
Dětské domovy v České republice : (charakteristika jednotlivých dětských domovů). / Miroslav Vocilka - Vyd. 1 - Praha : Aula, 1999. - 268 s. : barev. il. - brož.

Die Haftung für Dritte im Wettbewerbsrecht / Jörg Reichelsdorfer - , 2001. - 212 s. - Brož.
Domácí právník / Milan Kindl ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xxvi, 613 s. + 1 disketa. - brož.

Družstevní právo / Tomáš Dvořák - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xvi, 252 s. - brož.
Ecology and urban space / František Medek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 142 s. : il. - brož.

Einführung in die Kommunalpolitik / herausgegeben von Jürgen Bellers, Rainer Frey, Claudius Rosenthal - MünchenWien : R. Oldenbourg, 2000. - 276 s. : il. - váz.

Ekologický právní servis : ochrana životního prostředí a lidských práv. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2001. Č. 10. / Karel Dyba ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Eseje : vybrané texty z let 1965/2000. / Arnošt Lustig - Vyd. tohoto souboru 2. - Praha : H & H, 2001. - 224 s. : barev. il. - váz.

Europarecht / textausgabe mit einer Einführung von Hans-Joachim Glaesner - 13. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Evropská unie a vývoj koncepce evropské bezpečnosti / Hynek Fajmon, Karl-Heinz Kamp, Miroslav Mareš ; Břetislav Dančák (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 35 s. - brož.

Exekuce v soudní praxi / Antonín Tripes - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xiv, 660 s. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. : úplné znění. 16. doplněk. Stav: srpen 2001 / zpracovala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 48 s. : il. - brož.


Fusionskontrolle in Indonesien Gem. Regierungsverordnung Nr. 27/1998 und Gesetz Nr. 5/1999 im Vergleich zur deutschen und europäischen Fusionskontrolle / Udin Silalahi - , 2001. - 291 s., příl. : il., tab. - Brož.

Generál Alois Eliáš : jeden český osud. / Dušan Tomášek, Robert Kvaček - 2., (dopl.) vyd. - Třebíč : Akcent, 2001. - 115 s., obr. příl. - váz.

Horní a související předpisy v otázkách a odpovědích : příručka pro praxi a ke zkouškám odborné způsobilosti závodních lomů, vedoucích pracovníků, projektantů, bezpečnostních techniků a řídících i kontrolních pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. / Karel Šeděnka - Ostrava : Montanex, 2001. - 168 s. - brož.

Hovory s tebou : [příběhy z věznice v Brně a z koncentračního tábora v Mirošově a době nacistické okupace]. / Jaroslav Gregor - Rokycany : Státní okresní archiv, 2001. - 113 s. - Brož.

Ici je n'ai pas vu de papillon : dessins et pomes des enfants de Terezín. / [edition préparée par Anita Franková et Hana Povolná ; traduction Aude Brunel]. - 1. publ. - Prague : Musée juif, 2001. - 90 s. : barev. il. - brož.

Informace o studiu : akademický rok. 2001-2002. / [zpracovali Karel Novosad, Helena Mudrová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 90 s. : il. - brož.

Informační příručka : pro obce o programech podpor vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy na rok 2001. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2001. - 92 s. - Brož.

Internet a autorské právo / Jiří Čermák - Praha : Linde, 2001. - 195 s. - brož.

Jak zvládat krizové situace / Josef Dvořák, Jaroslav Sýkora - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 115 s. - brož.

Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2001-2002. / [připravil Jan Musil] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 63 s. - brož.

Katastr nemovitostí : podle stavu k 1.7.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Kdy bude dost bytů? : cesta k trhu s byty, situace v Brně. : sborník z konference pořádané Regionálním klubem Mladých konzervativců ve spolupráci s Demokratickou unií v Brně, 19.4.2001. / Milan Hamerský, Vladimíra Baumová, (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Bachant, 2001. - 68 s. - brož.
Klasifikace funkcí vládních institucí : CZ-COFOG(99). / Český statistický úřad - 2. vyd. - PrahaZlín : Český statistický úřad : SIAK, 2001. - 89 s. - Český statistický úřad ; brož.

Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného Díl 1. Dokumenty politického a právního charakteru (1907-1963) / Libor Lukášek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 525 s. - brož.


Komentované dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného Díl 2. Dokumenty právního charakteru (1964-2000) / Libor Lukášek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 533 s. - brož.


Kreativní účetnictví : zneužívání účetnictví - možnosti a meze. / Lenka Krupová - Praha : Komora auditorů České republiky, 2001. - 64 s. : il., tab. - Brož.

Kresčak : 26. srpna 1346. / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 86 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy - váz.

Kriminalistika / Jan Musil, Zdeněk Konrád, Jaroslav Suchánek - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xx, 512 s. : il. - váz.

Kronika války roku 1866 v Třebechovicích a okolí / Jaroslav Dvořák - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2001. - 60 s., [7] s. obr. příl. - brož.

Legal English I / Eva Přidalová, Kamila Tozzi - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 110 s. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - srpen 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon - Obchodní právo / Jiří Nesnídal ... [et al.] - Vyd. 2., rozš. - Ostrava : Sagit, 2001. - 652 s. - váz.

Logika a právo / Jan Štěpán - Praha : C. H. Beck, 2001. - vi, 122 s. - brož.

Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy / Pavel Mates, René Wokoun a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 196 s. - brož.

Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů / Pavel Šturma - 1. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 268 s. - brož.

Město, venkovský prostor a krajina : sborník mezinárodní konference. : Praha, 7.-8.11.2000. / [redakce Zdeněk a Hanka Černí] - 1. vyd. - Praha : Agora, 2001. - 125 s. : il. (některé barev.) - brož.

Military High School in Brno - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Místní orgány a právo 16. aktualizace. / Jiří Hořánek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Místní orgány a právo 17. aktualizace. / Josef Škrabal ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 10. aktualizace a doplňků - stav: říjen 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Nařízení vlády č. 293/2001 Sb., o zavedení letního času / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 104 s. - brož.


Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa / Dieter Langewiesche - München : C.H. Beck, 2000. - 266 s. - brož.

Nauczyciele, zolnierze, ofiary NKWD / Jan Bugaj - Lazy : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2000. - 30 s. : il. - brož.

Nauka o veřejné správě / Miroslav Pavlák - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 55 s. : il. - brož.

Nezapomněli jste na změny zákonů od 1.1.2001?, aneb, Praktická příručka pro členy statutárních orgánů, akcionáře a společníky obchodních společností : krátce a věcně. / Karel Novotný, Jitka Albrechtová - Praha : VOX, [2001]. - 63 s. - brož.

Obce, kraje, okresní úřady : podle stavu k 4.6.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 320 s. - brož.
Obchodní zákoník / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 232 s. - brož.

Obchodní zákoník : stav: červen 2001. [2]. Text zákona - 6. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 309 s. - brož.

Obchodní zákoník [1]. Komentář / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv - 6. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xix, 1671 s. - váz.

Občanský soudní řád a předpisy souvisící : podle stavu k 1.5.2001. / texty právních předpisů uspořádali, poznámkami opatřili a judikaturu k příslušným ustanovením sestavili Alena Winterová ... [et al.] - 9., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 862 s. - brož.

Občanský zákoník : podle stavu k 1.6.2001. : nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů, nadace a nadační fondy --. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. - brož.

Občan v soudním řízení / Oldřich Choděra - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - 186 s. - brož.

Odpisování majetku z hlediska daně z příjmů počínaje r. 2001 po novele č. 492/2000 Sb. / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: srpen 2001 včetně 11. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2000. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 373 s. : il. - Brož.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za 1. pololetí 2001. / zpracoval Odbor statistiky nových technologií a služeb veřejně prospěšného charakteru ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 373 s. : il. - Brož.

Pracovní právo do kapsy : nejčastější otázky a odpovědi. Díl 1. / Milan Galvas - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2001. - viii, 110 s. - brož.


Pracovní právo do kapsy : nejčastější otázky a odpovědi. Díl 2. / Milan Galvas - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2001. - vi, 88 s. - brož.

Pracovní právo / Milena Soušková, Michal Spirit - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 214 s. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: říjen 2001 - včetně 11. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 20. aktualizace - září 2001. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. Základní dílo - stav: listopad 2001 včetně 4. aktualizací. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Právní minimum pro pracovníky neziskových organizací (a nejen pro ně) / Jan Hloušek - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2000. - 72 s. - brož.

Právní pomoc advokátů a její dostupnost / Alena Macková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xiv, 240 s. - brož.

Právní úprava sociálních služeb vybraných evropských zemí / odpovědný řešitel Daniela Bruthansová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 27, iv s. - Brož.

Právo hypotečního úvěrování / Petr Dušek, Bohumil Kos - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xii, 208 s. - brož.

Právo informačních a telekomunikačních systémů / V. Smejkal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxiv, 542 s. - brož.

Právo mezinárodního obchodu / Naděžda Rozehnalová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 467 s. - brož.

Právo proti nekalé soutěži : komentář. / Jindřiška Munková - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xi, 347 s. - brož.

Právo pro střední školy / Radovan Ryska - 4., nově upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 175 s. - brož.

Právo ve sportu / Michal Králík - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxii, 278 s. : il. - brož.

Právo v podnikání / Martin Janků a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S, 2001. - 123 s. - brož.

Problémy konkursního řízení a jejich řešení : praktická příručka. / Roman Kozel - Praha : Linde, 2001. - 337 s. - brož.


Profesionální válečník 8. Četa Echo / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 264 s. - váz.

Program ochrany zvířat : situace v roce. : situation in. 2000. / Jiří Dousek ... [et al.] - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 2001. - 32 s., tb. příl. : il. - Brož.
Prohlášené a ukončené konkursy k 1.1.2001 : nezbytná pomůcka ke zpracování účetní uzávěrky. / Jiří Oehl - Praha : VOX, 2001. - 214 s. - brož.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Průvodce policisty trestním řízením : (se vzory procesních postupů Policie ČR). / Kateřina Randulová, Radek Ondruš - Praha : Linde, 2001. - 344 s. - [sic] ; brož.

Průvodce teenagera životem v demokratické a občanské společnosti / [Jana Ondráčková ... et al.] - Praha : Open Society Fund Praha, 2001. - 79 s. : il. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - Zlínský kraj / zpracoval: KR Zlín, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 38 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 47 s. : il., tab. - brož.
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Blansko. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 40 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Brno-město. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 24 s. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Brno-venkov. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 51 s. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Břeclav. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 31 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Hodonín. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 35 s. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Vyškov. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 31 s. : tab. - brož.


Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Znojmo. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 53 s. : il., tab. - brož.


Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 37 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Benešov. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Beroun. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Kladno. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Kolín. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Kutná Hora. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Mělník. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Mladá Boleslav. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Nymburk. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Praha-východ. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Praha-západ. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Příbram. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Rakovník. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.


Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Kroměříž. / zpracoval: KR Zlín, zastoupení Kroměříž, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Kroměříž : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Uherské Hradiště. / zpracoval: KR Zlín, zastoupení Uherské Hradiště, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Uherské Hradiště : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Vsetín. / Zpracoval: KR Zlín, zastoupení Vsetín, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Vsetín : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Zlín. / zpracoval: Krajská reprezentace Zlín, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001 - Královéhradecký kraj / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Hradec Králové : Český statistický úřad : Krajská reprezentace Hradec Králové, 2001. - 70 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Hradec Králové. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Hradec Králové : Český statistický úřad : Krajská reprezentace Hradec Králové, 2001. - 71 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Jičín. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Jičín : Český statistický úřad, 2001. - 71 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Náchod. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Náchod : Český statistický úřad, 2001. - 64 s., obr. příl. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Rychnov nak Kněžnou : Český statistický úřad, 2001. - 63 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Trutnov. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Trutnov : Český statistický úřad, 2001. - 57 s., obr. příl. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - okres Chrudim / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - okres Pardubice / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - okres Svitavy / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.


Předběžné výsledky SLBD 2001 - Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 53 s. - brož.


Předběžné výsledky SLBD 2001 : Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Přehled obcí a jejich částí Zlínského kraje 2000 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Zlín, Oddělení informačních služeb - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 64 s. : il. - brož.

Případ Babice / Pavel Janoušek - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 2001. - 119 s. : il. - brož.
Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy : překlad vybraných kapitol z publikace The Aarhus convention, an implementation guide, Organizace spojených národů New York a Ženeva 2000. / Stephen Stec a Susan Casey Lefkowitz - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2001. - 32 s. - brož.

Příručka k převodům družstevních bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů / [Ivan Přikryl ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2000. - 247 s. - brož.
PSIB '01 : průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR 2001. - Praha : PricewaterhouseCoopers : Národní bezpečnostní úřad, 2001. - 18 s. : il., tab. - brož.

Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí / Petr Petržílek - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 88 s. : tab. - brož.

Qui non ho visto farfalle : disegni e poesie dei bambini di Terezín. / [note editoriali di Anita Franková e Hana Povolná ; traduzioni di Dagmar Denčíková e Antonio De Blasio]. - 1a ed. - Praga : Museo Ebraico, 2001. - 90 s. : barev. il. - brož.

Reforma penzijního systému v Chile / Luis Larraín ; [z angličtiny přeložili Veronika Šmigolová a Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Rekodifikace českého trestního práva procesního : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. / [Věra Kalvodová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 199 s. - brož.

Ročenka Ministerstva vnitra 2000. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2001. - 112 s., obr. příl. : il. - brož.

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914-1920 / [odpovědný radaktor Jiří Lapáček] - Přerov : Muzeum Komenského : Státní okresní archiv, 2001. - 109 s. : il. (některé barev.) - brož.

Romové a dětské domovy : sborník z 8. setkání Hnutí R. : Děčín a Františkov nad Ploučnicí, 11.-13.4.1997. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 137 s. - brož.
Rozbor ekonomických aspektů ovlivňujících stávající a nově navrhovaný systém sociálních služeb / Ladislav Průša - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 22, iii s. : il. - Brož.
Rozvod, otcové a děti / Marie Černá - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 114 s. : tab. - brož.

Řízení lidských zdrojů / Jiří Kleibl, Zuzana Dvořáková, Bořivoj Šubrt - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xv, 264 s. : il. - brož.


Řízení místních orgánů 16. aktualizace. / Kateřina Helikarová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Řízení místních orgánů 17. aktualizace. / Jiří Čapek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Řízení podnikového hospodářství : studijní texty pro distanční studium. / Jaroslav Zlámal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 98 s. - brož.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 17. Roč. 2000. Díl 1 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xix, 396 s. - soubor

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 18. Roč. 2000. Díl 2 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xxiii, 463 s. + 1 disketa. - soubor

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 19. Roč. 2000. Díl 3 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xvi, 324 s. - soubor

Selected topics from the European Union Vol. 1. An Introduction to English Terminology Used in Key EU Documents for Law Students / Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 139 s. - brož.

Směnka a šek v České republice / Zdeněk Kovařík - 4., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xviii, 611 s. - brož.

Smrtící bojová umění / Steve Crawford ; [z anglického originálu přeložil Pavel Dan]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 190 s. : il. - brož.

Smrt ponorek : vzestup a pád německého ponorkového loďstva za druhé světové války. / Edwin P. Hoyt ; [z anglického originálu přeložil Leonid Křížek]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2001. - 295 s. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Social Housing in Europe 2000 : international workshop. : Prague, October 6th-7th 2000. / edited by Martin Lux - Prague : Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Research Team of the Socio-economic of Housing : Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2001. - 89 s. : il. - brož.

Sociální ochrana v rámci Evropské sociální charty / [uspořádání a revize překladu Gabriela Vopatová] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2001. - 84 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 2. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2001. - 557 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 3. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2001. - 304 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 4. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2001. - 344 s. - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 5. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2001. - 280 s. - brož.


Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu Sv. 6. / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2001. - 296 s. - brož.

Soudní inženýrství / Albert Bradáč, Viktor Porada, Jiří Straus - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 172 s. : il. - brož.

Soudní psychiatrie a psychologie / Pavel Pavlovský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 180 s. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 5. aktualizace - srpen 2001. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Soupis legionářů Českolipska 1914-1920 / [Ladislav Smejkal] - 1. vyd. - Česká lípa : Okresní vlastivědné muzeum, 2000. - 60 s. : il. (některé barev.) - brož.

Sousedské spory a paragrafy / Ilona Schelleová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - 102 s. : il. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 3. aktualizace - stav: září 2001. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - červenec 2001 včetně 11. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správní právo a veřejná správa : vybrané kapitoly pro bakalářské studium. / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 123 s. - brož.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000. / [zpracoval Ekonomický odbor MPSV ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2001. - 223 s. : il. - brož.

Stavební ekonomie a právo (nejen) pro střední školy stavební / Jiří Rotschedl - Zdounky : J. Rotschedl, 2001. - 94 s., 1 příl. : il. - Brož.

Škola a právo 20. aktualizace. / Karel Rudel ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Škola a právo 21. aktualizace. / Milada Fišerová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Teoretické a praktické aspekty Zákona o správě daní a poplatků : třetí celostátní konference v ČR. : vědecký sborník Vzdělávací agentury VOX. / [odpovědný redaktor Jaroslav Kobík] - Praha : VOX, 2000. - 75 s. - brož.


Teorie a metody sociální práce : studijní texty pro distanční studium. 1. / Eva Klimentová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 74 s. - brož.


Teorie a metody sociální práce : studijní texty pro distanční studium. 2. / Eva Klimentová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 77 s. - brož.

Teorie práva / Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Aleš Gerloch - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 323 s. - váz.

Terezínské listy : sborník Památníku Terezín. 29. / [redaktor Vojtěch Blodig ... et al.] - Praha : Oswald, 2001. - 172 s. : il. - brož.

The Army of the Czech Republic 2001. / [edited by Jaroslav Roušar] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Trestní předpisy : podle stavu k 23.5.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 256 s. - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). : s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.6. 2001. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 15. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 834 s. - váz.

Tschechien, Deutschland und die Europäische Union : Rechtliche Rahmenbedingungen der Unternehmung in dem sich vereinigenden Europa. / Karel Šimka (Hrsg.) - Pilsen : Westböhmische Universität, 2001. - 181 s. - brož.

Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 13.6.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 368 s. : tab. - brož.

Úvod do fyziologie a etiky v sociální práci / Mirka Nečasová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 98 s. - brož.

Úvod do regionálních věd a veřejné správy : v aktuálním znění. / [René Wokoun ... et al.] - Vyd. 3., v nakl. IFEC 1. - Praha : IFEC, 2001. - 264 s. - brož.

Válka šifer : výhry a prohry československé vojenské rozvědky (1939-1945). / Jiří Janeček - Olomouc : Votobia, 2001. - 345 s. - brož.

Veřejné dražby a exekuce : komplexně zpracovaná problematika veřejných dražeb a exekucí, vzory smluv a podání, související správní předpisy. / Miloslava Prudilová - Praha : Linde, 2001. - 449 s. - brož.

Věcná břemena od A do Z : pojem, funkce a druhy. : vznik, změny a zánik. : obsah a předmět. : promlčení. : ochranná pásma. : oceňování a zdaňování. : katastrální úřad a věcná břemena. / Albert Bradáč ... [et al.] - Praha : Linde, 2001. - 307 s. : il. - brož.

Vlastník bytu : informativní příručka pro aktivní majitele bytů. / Jiří Smejkal - Ústí nad Labem : Městský úřad, 2001. - 119 s. : il. + 1 příl.. - brož.


Vybraná kriminologická témata / Josef Zapletal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 67 s. : il. - brož.


Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních 1918-1948 a jejich využití v současné aplikační praxi / Radek Ondruš - Praha : Linde, 2001. - 435 s. - brož.

Vybrané aspekty ochrany spotřebitele / Naděžda Klabusayová - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Veronika, 2001. - 114 s. - brož.

Vybrané daňové a nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Vzdělávání a reforma veřejné správy : podkladové materiály pro konferenci konané 12.-13. září 2001 v Brně v rámci výzkumného projektu Faktory efektivnosti rozvoje regionů. Díl 1. / Antonín Malach (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 162 s. : il. - brož.

Zadávání veřejných zakázek : podle stavu k 1.9.2001. / Vladimír Pelc - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 594 s. - brož.

Základy práva Evropské unie pro ekonomy / Vladimír Týč - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 335 s. - brož.

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / Alexander Šíma, Milan Suk - 4., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxi, 369 s. - brož.

Základy sociální práce / Oldřich Matoušek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 309 s. - váz.

Zákoník práce : stav: březen 2001. [2]. Text zákona - 3. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 118 s. - brož.

Zákoník práce [1]. Komentář / Marie Součková a kolektiv - 3. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xxi, 908 s. - váz.

Zákon o dani z přidané hodnoty / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 80 s. - brož.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech : komentář. / Jan Dědič, Daniel Křetínský, Libor Vacek - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xv, 524 s. - váz.

Zákon o konkurzu a vyrovnání po novele v roce 2000 / uspořádala, předmluvou a poznámkami opatřila Jiřina Kotoučová - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xiii, 298 s. - brož.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích : č. 56/2001 Sb.. : s platností od 1.7.2001. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iii, 57 s. - brož.


Zákon o pojišťovnictví s komentářem : zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., včetně vyhlášky č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon o pojišťovnictví. / Vladimír Přikryl, Jana Čechová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 190 s. - brož.


Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářem / Milan Leitner, Vladimír Lukášek, Zdeněk Kopecký - Praha : Linde, 2001. - 487 s. : barev. il. - brož.

Zákon o rodině : komentář. / Milana Hrušáková a kolektiv - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xxii, 428 s. - váz.

Zákon o Ústavním soudu : komentář. / Jan Filip, Pavel Holländer, Vojtěch Šimíček - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xxi, 518 s. - váz.

Zákon o veřejných dražbách : komentář. / Jan Veselý ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xviii, 757 s. - váz.

Západočeská univerzita v Plzni : Fakulta právnická. : informace o studiu. Akademický rok 2001-2002. / [zpracovali Dana Bárková, Jiří Malý] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Živnostenský zákon / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR : tankisté československé zahraniční armády na Východní frontě 1943-1945. / Milan Kopecký - 1. vyd. - Praha : MBI, 2001. - 255 s. : il. (některé barev.), mapy - váz.

34th modern pentathlon military world championship 2002 : 24.6. až 1.7.2002; Czech Republic, Hradec Králové. / [editor Jan Procházka] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist