Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 2001

Adresář nevládních neziskových organizací v regionu Hradec Králové / [sestavili Zuzana Hloušková, Jan Hloušek] - 2., rozš. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2001. - 92 s. - brož.

Adresář nevládních neziskových organizací v regionu Hradec Králové : okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a okolí. / [zpracovala Zuzana Hajžmanová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko : Regionální pobočka ICN, 1999. - 77 s. - brož.

Aktuální otázky týkající se programu SAPARD / [řídí Jaroslav Král] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 72 s. : il., tab. - Brož.

Aktuální otázky vývoje světové obchodní organizace / Ludmila Štěrbová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 61 s. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 19. aktualizací - aktualizace: září 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Akustická a protiotřesová opatření : 800-714. - Praha : ÚRS, 2001. - 23 s. - Brož.

Analýza a aktualizovaná prognóza makroekonomického vývoje České republiky v letech 1997 a 1998. / zpracovala Makroekonomická sekce ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 91 s. : il. - brož

Annual national accounts : (semi-definitive compilation). 1999. / prepared by Annual national accounts department - Prague : Czech Statistical Office, 2001. - 172 s. : il. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 17. aktualizace - září 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bankovnictví / Milan Ulrich, Daniela Pfeiferová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 263 s. - brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle novely zákoníku práce / Ladislav Jouza - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 37 s. - Brož.

Bilance ekonomiky a hospodářské politiky USA na prahu nového tisíciletí / Pavel Neumann - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 22 s. - brož.

Bratrstvie ke cti Božie : poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách. / Hana Pátková - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia AV ČR : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2000. - 213 s. : il. - brož.Budoucí uspořádání Evropské unie
: podkladové materiály pro účastníky konference 5. června 2001 v Praze. : background materials for participants of the conference held in Prague on 5th June 2001. / [řídí Jaroslav Král] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 68 s. : tab. - Brož.


Bydlení a bytová výstavba : sborník referátů z konference. : Ostrava, červen 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - tab. - brož.

Cenné papíry : komise pro cenné papíry. : investiční společnosti a fondy. : cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza. : zemědělské skladní listy. : Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-systém, a.s.. : podle stavu k 22.5.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 288 s. - brož.

Cesta do Evropy / Pavel Augusta a Gabriel Filcík - 2. upr. vyd. - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 23 s. : barev. il. - brož.

Cestování v roce 2000. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 48 s., tb. příl. : il. + 1 příl. - brož.

Cestovní náhrady v praxi : komentář k zákonu 119/1992 Sb., ve znění novel a související právní předpisy. / Marie Salačová - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2001. - 120 s. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 6. mezinárodní konference. : Tábor 28.-29.3.2001. : proceeedings of the 6th international conference. 1. / editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 289 s. : il., tab. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 6. mezinárodní konference. : Tábor 28.-29.3.2001. : proceeedings of the 6th International conference. 2. / editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 290-463 s. : il., tab. - brož.

Cvičení z ekonometrie / Jiří Tvrdoň ... [et al.] - Vyd. 7., přeprac. - Praha : Credit, 2001. - 97 s. : il. - brož.

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru / Bohuslava Boučková, Dobroslava Pletichová, Helena Sůvová - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2001. - 77 s. : tab. - brož.

Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zemědělských produktů / Dana Žídková a kolektiv - Vyd. 6. - Praha : Credit, 2001. - 84 s., příl. : tab. - brož.

České hodnoty 1991-1999 / Ladislav Rabušic (editor) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 176 s. - brož.

Činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur za rok 2000. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 60 s., příl. : il. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 17. Stav: srpen 2001 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové tabulky pro daň z příjmů fyzických osob od roku 2000 - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové zákony : úplná znění. : platná k 1.9.2001. / [Hana Marková] - Vyd. 6. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 112 s. - brož.


Daňový systém ČR 2001 : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních školách a na vyšších odborných školách, pro studijní programy na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. : cvičebnice. Díl 1. / Alena Vančurová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 115 s. - soubor

Daňový systém ČR 2001, aneb, Učebnice daňového práva : pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. / Alena Vančurová ... [et al.] - 5., rozš. vyd. - Praha : VOX, 2001. - 353 s. : il. - brož.

Devizové obchody / Jan Kodera, Jana Marková - 2., přeprac. vyd. - Praha : Bankovní institut, 2001. - 212 s. - brož.

Dobré dílo českých rukou : část 1. / [redakce Alena Duhajská] - Praha : Kontinenty : Dar Ibn Rushd, 2001. - 155 s. - brož.

Družstevní právo / Tomáš Dvořák - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xvi, 252 s. - brož.
Economic English in Use 3 / [Eva Housková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 116 s. : tab. - brož.

Ekologická politika Evropské unie a trvale udržitelný rozvoj / Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 63 s. - brož.

Ekologický právní servis : ochrana životního prostředí a lidských práv. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Ekonomické výsledky investičních fondů a společností a ostatních nebankovních peněžních institucí za 4. čtvrtletí a rok 1998 1998. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 7 s., tb. příl. : il. - Brož.

Ekonomie pro architekty / Petr Hanzal - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 98 s. : il., tab. - brož.

Ekonomie : stručný přehled. : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. / Jena Švarcová - Zlín : CEED, 2001. - 273 s. : il. - brož.

Ekonomika agrárního sektoru : (vybraná témata). / Miroslav Svatoš a kolektiv - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2001. - 173 s. : tab. - brož.

Ekonomika distančního vzdělávání / Miroslava Bakešová, Ferdinand Koudelka - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 45 s. - brož.

Ekonomika veřejného sektoru II : (některá teoretická východiska, formy a nástroje realizace činností ve veřejném sektoru). / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 322 s. - brož.


Ekonomika veřejného sektoru I : (některé oblasti působnosti veřejného sektoru). / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 255 s. - brož.


Ekonomika výroby jatečných prasat v roce 2000 / Zdeněk Poděbradský, Petr Kopeček, Jitka Pulkrábková - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2001. - 3 s., tab. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2001. Č. 10. / Karel Dyba ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Elektromontážní práce : 800-741. - Praha : ÚRS, 2001. - 303 s. - Brož.

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 9-01). : (processing results of the yearly statistical report EP 9-01). 1988-2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 37 s. : il. - brož.

English for Business and Correspondence / Lenka Kučírková - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 115 s. - brož.

English for finance / Marie Hojdarová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 99 s. - brož.

Euro - Der Start : Was Sie jetzt wissen müssen. / Cornelia Bürger - Niedernhausen/Ts. : Falken Verlag, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR za rok 2000. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 42 s. : il. - brož.

Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma / Václav Klaus - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 222 s. - brož.

Evropská univerzita: příručka institucionálního přístupu ke strategickému řízení, k řízení kvality, k evropské vysokoškolské politice a k akademickému uznávání kvalifikací / [Carolyn Campbell ... et al. ; z anglického originálu přeložila Ivana Cerhová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 52 s. : il. - Brož.

Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění / Luděk Urban - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 111 s. - Brož.

Exercises in econometrics / Jiří Tvrdoň, Jarmila Peterová, Pavlína Hálová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Financial Directory : Česká republika. 2001. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Finanční trhy - cvičení / Roman Ptáček, Petr Borkovec, Petr Toman - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 73 s. - brož.


Firma a konkurenční prostředí : aplikace marketingových analýz a jejich využití. : sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference, Brno, březen 2001. / [odpovědní řešitelé Jiří Erbes, Oldřich Tvrdoň] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 246 s. - brož.


Francie : vybrané problémy marketingu na francouzském trhu. / Hana Machková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Generace Evropa : studentská příručka. 2001-2002. / [Cathy Dockerill ... et al.] - Praha : Nadační fond Generace Evropa Česká republika, 2001. - 112 s. : il. + 1 příl. - Brož.

Geschäfts kommunikation : schreiben und telefonieren. : Kursbuch. : Deutsch als Fremdsprache. / Axel Hering, Magdalena Matussek unter Mitarbeit von Felicitas Sieger - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2001. - 168 s. : il. - brož.

Globalisation versus regionalism : sources of sustainable economic growth in the third millenium. : conference proceedings. : Prague, September 18-19, 2001. / [editor Ivana Tichá] - Prague : Czech University of Agriculture, 2001. - 95 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Globalisierung wider Willen? : die Durchsetzung liberaler Aussenwirtschaftspolitik in den USA. / Christoph Scherrer - Berlin : Sigma, 1999. - 397 s. : il., tab. - brož.

Historie a současnost podnikání na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku / [historickou část zpracovala Marie Beránková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2001. - 263 s. : il. (některé barev.) - váz.

Historie a současnost podnikání na Nymbursku a Poděbradsku / [historickou část zpracoval Pavel Fojtík ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2001. - 335 s. : il. (některé barev.) - váz.
Hospodářské šance pro 3. tisíciletí : Liberec, 11.-12. září 2001. : V. mezinárodní konference. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 285 s. : il. - brož.

Hovězí maso : situační a výhledová zpráva. / Jana Holá ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 56 s. : tab. - brož.

Hraniční celní přechody 2000. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 12 s. : il. - brož.

Hráze a úprava na tocích - úprava toků a kanály : 832-1. - Praha : ÚRS, 2001. - 87 s. - Brož.

Hrubé hmotné a nehmotné investice v ČR v roce 1999. / zpracoval Odbor ročních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 77 s. : il. - Brož.

Hydromeliorace lesnickotechnické : 831-2. - Praha : ÚRS, 2001. - 119 s. - Brož.

Hydromeliorace zemědělské : 831-1. - Praha : ÚRS, 2001. - 47 s. - Brož.

Indexy dovozních a vývozních cen a indexy světových cen za Českou republiku : revize 2000. / zpracoval odbor statistiky cen - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 79 s. : il., tab. - brož.

Informační příručka : pro obce o programech podpor vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy na rok 2001. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2001. - 92 s. - Brož.


Inform katalog 2002. - 12. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - váz.

International workshop on the Czech Republic's accession to the European Union : 23 February 2001. - Prague : University of Economics, 2001. - 138 s. : il. - brož.

Izolace proti chemickým vlivům : 800-715. - Praha : ÚRS, 2001. - 80 s. - Brož.

Izolace proti vodě : 800-711. : 800-712. - Praha : ÚRS, 2001. - 135 s. - Brož.

Izolace tepelné : 800-713. - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.

Jak dosáhnout rovnosti na trhu práce / [editor Lenka Svítková] - Praha : Český svaz žen, 2001. - 47 s. - Brož.

Jak rozvíjet místní cestovní ruch / Miroslav Foret, Věra Foretová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 178 s. : il. - brož.

Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu : (k 31.7.1999). 1999. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 125 s., tb. příl. : il. - Brož.

Kapacita ubytovacích zařízení : (k 31.7.1997). 1997. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 106 s., tb. příl. : il. - Brož.

Kapacita ubytovacích zařízení : (k 31.7.1998). 1998. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 140 s., tb. příl. : il. - Brož.

Katalog periodik nevládních neziskových organizací působících v regionu Hradec Králové / [sestavila Zuzana Hloušková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2001. - 52 s. : il. (některé barev.) - brož.

Kdy bude dost bytů? : cesta k trhu s byty, situace v Brně. : sborník z konference pořádané Regionálním klubem Mladých konzervativců ve spolupráci s Demokratickou unií v Brně, 19.4.2001. / Milan Hamerský, Vladimíra Baumová, (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Bachant, 2001. - 68 s. - brož.
Konference 10 let Euroregionu - Niesse - Nisa - Nysa : 1991-2001. : Tvoříme budoucnoct. : euroregionální knihovna Liberec, 21.-22.6.2001. - Liberec : Euroregion Nisa, 2001. - 77 s. : il. - Brož.

Konstrukce klempířské : 800-764. - Praha : ÚRS, 2001. - 240 s. - Brož.

Konstrukce sklobetové : 800-761. : 800-795. : 800-787. - Praha : ÚRS, 2001. - 79 s. - Brož.

Konstrukce tesařské : 800-762. : 800-763. - Praha : ÚRS, 2001. - 103 s. - Brož.

Konstrukce zámečnické - montáž : 800-767. - Praha : ÚRS, 2001. - 80 s. - Brož.


Kvantitativní metody v ekonomii a managementu : pedagogika - výzkum - aplikace. : mezinárodní seminář. : Sovín 2001. / [sestavila Jaroslava Hudečková] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 240 s. : il. - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - srpen 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Main issues of integration of the Czech Republic into the European Union : EU-monitoring. / [Jiří Chlumský ... et al.] - Prague : University of Economics, 2001. - 156 s. - brož.

Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy / Pavel Mates, René Wokoun a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 196 s. - brož.

Marketing management : (10. rozšířené vydání). / Philip Kotler ; [z anglického originálu přeložili Václav Dolanský, Stanislav Jurnečka]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 719 s. : il. - váz.

Marketing / Miroslav Foret ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2001. - 88 s. : il. - brož.
Metody a techniky užité v ergonomii / [zpracoval Miroslav Král] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 2001. - 154 s. : il. - Brož.

Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů / Pavel Šturma - 1. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 268 s. - brož.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR Bulletin č. 7. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 45 s. : il. - Brož.

Měnová politika v české historii / František Vencovský - Praha : Česká národní banka, 2001. - 95 s. : barev. il. - Váz.

Místní orgány a programy EU 5. aktualizace. / Blanka Bílá ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Místní orgány a programy EU 6. aktualizace. / Pavel Bouška ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd / Jaroslav Nekuda, Antonín Slaný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 100 s. - brož.

Modern business English in enterprise / Miroslav Kaftan - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2001. - 480 s. - brož.

Money and finance in Palestine - with special reference to the behavior of financial institutions under Non-endogenous monetary arrangements / Jamal Yusef Abusalqan - , 2001. - 337 s. : il., tab. - Brož.

Nařízení vlády č. 209/2001 Sb. / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 32 s. - brož.

Národohospodářský kurz : pravda, právo a životní praxe místo fráze, konvence a životní rutiny. / Rudolf Steiner ; [překlad Radomil Hradil]. - Hranice : Fabula, 2000. - 239 s. : il. - váz.


Nátěry : 800-783. : 800-784. : 800-786. - Praha : ÚRS, 2001. - 175 s. - Brož.

Nedej se - rozhoduj za sebe / [editor Lenka Svítková] - Praha : Český svaz žen, 2001. - 55 s. - Brož.

Některé otázky strategického plánování ve městech a v regionech : sborník příspěvků ze semináře konaného v rámci výzkumného záměru. : analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Univerzita Pardubice, červen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 69 s. - brož.

Obchod a služby : studijní text pro distanční studium. / Peter Cimler a kol. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 167 s. - brož.

Odhad bodu obratu české ekonomiky za použití metody leading a coincident indikátorů / zpracoval Jan Filáček - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 13 s. : il., tab. - brož.

Odpisování majetku z hlediska daně z příjmů počínaje r. 2001 po novele č. 492/2000 Sb. / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Opatření na trhu práce a veřejné služby zaměstnanosti : pražská konference. : Praha, 3.-4.7.2000. / [z anglického originálu přeložila Eva Vergeinerová ... et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : JAN, 2001. - 402 s. : il. - brož.

Organizace a řízení / Jaroslav Zlámal - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Personální práce v malém podniku / Veronika Gigalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 39 s. - brož.

Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými partnery / Eva Cihelková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 87 s. - brož.

Podnikání v silniční dopravě / Jan Kyncl - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 169 s. : il. (některé barev.) - brož.

Posílení institucionálních a administrativních kapacit pro implementaci Acquis communautaire / Staffan Synnerström - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2001. - 44 s. : il., tab. - Brož.

Praktické maturity na obchodních akademiích [1]. Řešené příklady / [z materiálů OA Třebíč, OA Šumperk, OA Břeclav a OA Olomouc vybral a sestavil Viktor Beran] - Břeclav : Moraviapress, 2001. - 79 s. : il. - brož.

Praktické maturity na obchodních akademiích [2]. Řešení příkladů / [z materiálů OA Třebíč, OA Šumperk, OA Břeclav a OA Olomouc vybral a sestavil Viktor Beran] - [Břeclav] : Moraviapress, [2001]. - 59 s. : il. - Brož.


Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 20. aktualizace - září 2001. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Pravidla "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací : úvodní katalog. : 800-0. - Praha : ÚRS, 2001. - 120 s. - Brož.

Právo mezinárodního obchodu / Naděžda Rozehnalová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 467 s. - brož.

Program SAPARD / [odpovědná redaktorka Renáta Šicová] - 3., upr. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 58 s. : tab. - brož.

Průvodce fondem knihovny ICN : výběrová bibliografie. / [zpracovala Jana Zahradníčková] - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum neziskových organizací, 2001. - 40 s. - brož.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Předpisy o výbušninách 6. - 2. přeprac. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 64 s. - brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2000. Díl 3. Domácnosti s minimálními příjmy / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : il. - brož.

Příklady z makroekonomie - cvičebnice pro distanční studium / Miloš Nový - 2. přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 92 s. : il. - brož.

Příručka k převodům družstevních bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů / [Ivan Přikryl ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2000. - 247 s. - brož.
Psychologie práce pro manažery / Milan Mikuláštík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 114 s. : il. - brož.

Půda v krajině a její právní ochrana jako složky životního prostředí / Petr Petržílek - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 88 s. : tab. - brož.

Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky / Milan Jeřábek ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 107 s., tb. příl. : il. - brož.

Restrukturalizace zpracovatelského průmyslu / Milan Vošta - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 34 s. : il. - brož.

Revize elektrických zařízení do 1000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu / Václav Honys - 2. upr. vyd. - Praha : IN-EL, 2001. - 81 s. : il. - brož.

Roční národní účty : (semidefinitivní sestava). 1999. / zpracoval Odbor ročních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 172 s. : il. - brož.


Rodina - zdroj lidského kapitálu Evropy ve 21. století : nezbytnost regionální, národní a nadnárodní rodinné politiky. : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 27.-28.11.2000. / [František Bartoš ... [et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2001. - 127 s. : il., tab. - Brož.


Rozbor ekonomických aspektů ovlivňujících stávající a nově navrhovaný systém sociálních služeb / Ladislav Průša - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 22, iii s. : il. - Brož.
Řízení lidských zdrojů / Jiří Kleibl, Zuzana Dvořáková, Bořivoj Šubrt - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xv, 264 s. : il. - brož.

Sborník interních doktorandských projektů na FPH / Rostislav Benák ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 159 s. : il., tab. - brož.

Sborník prací katedry ekonomie / [editor Antonín Slaný] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 268 s. : il., tab. - brož.

Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací 2001/II "S" Díl 1. HSV - Praha : ÚRS, 2001. - 330 s. : tab. - Brož.

Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací 2001/II "S" Díl 2. PSV - Praha : ÚRS, 2001. - s. 337-707. : tab. - Brož.

Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie : (nové příležitosti, možná rizika). / [Martin Fassmann ... et al.] - Vyd. 1. - [Praha] : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 190 s., příl. v různém stránkování : il. (některé barev.) - brož.

Soupis ploch osevů podle krajů a okresů České republiky k 31.5.1997 1997. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 15 s., obr. příl. : il. - Brož

Soupis ploch osevů podle krajů a okresů České republiky k 31.5.1999 1999. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 15 s., obr. příl. : il. - Brož

Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou : nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie. / Marek Loužek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 234 s. - brož.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2000. / [zpracoval Ekonomický odbor MPSV ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2001. - 223 s. : il. - brož.

Statistické metody pro ekonomy / Petr Klímek, Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 244 s. : tab. - brož.

Statistika rodinných účtů 1996. Díl 1. Příjmy, vydání a spotřeba domácností za rok / vypracovala Syrovátková - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 90 s. : il. - brož.


Statistika rodinných účtů 1996. Díl 3. Příjmy, vydání a spotřeba domácností s minimálními příjmy za rok / vypracovaly Syrovátková, Burkhardová - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 35 s. : il. - brož.


Stavebnictví České republiky v roce : statistika malých stavebních podniků za 1. až 4. čtvrtletí 1996. 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic stavebnictví a energetiky - Praha : Český statistický ústav, 1997. - 15 s. - Brož.

Stavební práce při elektromontážích : 846-9. - Praha : ÚRS, 2001. - 151 s. - Brož.

Strukturální aspekty růstu výkonnosti ekonomiky ČR v roce 2000 / zpracovala Jiřina Vlková - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 42 s. - brož.

Struktury a počty žáků v systému vzdělávacích cest ve středním a vyšším vzdělávání a jejich situace na trhu práce / zpracoval Jiří Vojtěch - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 20 s. : tab. - brož.

Škola a sponzoring / Libor Michalák - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 15 s. - brož.

Tarify, ceny a mezinárodní přeprava / Petr Stejskal - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 209 s. : il., tab. - brož.

Teoretické a praktické aspekty Zákona o správě daní a poplatků : třetí celostátní konference v ČR. : vědecký sborník Vzdělávací agentury VOX. / [odpovědný redaktor Jaroslav Kobík] - Praha : VOX, 2000. - 75 s. - brož.

The Case study : případová studie k problémům regionálního rozvoje regionů ČR. : výzkumný záměr 145600001. : faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. / [editor Milan Viturka] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 123 s. : tab. - brož.

The Statistical and Econometric Methods for Modelling of Economic Processes / [redakce Josef Arlt] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 154 s. : il. - Brož.

Think In English : klíčová slova v obchodě a každodenním použití. / Edward Lit - 1. vyd. - Písek : J & M, 2001. - 114 s. - brož.

Trojčlennost a svoboda člověka : cesta od konkurence k sociální ekonomii. / Michael Rist ; [z německého originálu přeložil Radomil Hradil]. - Hranice : Fabula, 2000. - 140 s. : il. - váz.

Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém : výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 Podpora práce učitelů. : Praha, 19. září 2001. : sborník z celostátní konference. Díl 1. / [redakce Eliška Walterová] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 167 s. - brož.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2000. / Dagmar Horáčková ... [et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání : Národní ústav odborného vzdělávání : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 86 s. : il. - brož.

Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 13.6.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 368 s. : tab. - brož.

Ústřední vytápění : 800-731. - Praha : ÚRS, 2001. - 255 s. - Brož.


Úvod do ekonomické analýzy / Anna Kadeřábková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 158 s. : il. - brož.

Úvod do ekonomie pro střední školy / Robert Holman, Dana Pospíchalová - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xii, 189 s. : il. - brož.

Úvod do regionálních věd a veřejné správy : v aktuálním znění. / [René Wokoun ... et al.] - Vyd. 3., v nakl. IFEC 1. - Praha : IFEC, 2001. - 264 s. - brož.

Vliv integračních procesů na konkurenční schopnost mladých trhů - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Vliv podniků se zahraniční kapitálovou účastí na investičních aktivitách v ČR v letech 1997 až 2000 / zpracovala Dagmar Hanzlová - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 21 s. : il., tab. - brož.

Vybrané daňové a nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Východní rozšíření Evropské unie : východiska, stav, perspektivy. / Michal Kubát (ed.) - 1. vyd. - BrnoPraha : Masarykova univerzita : Univerzita Karlova, 2001. - 224 s. - brož.

Výroční zpráva 2000 - Informační centrum neziskových organizací - Praha : Informační centrum neziskových organizací, 2001. - 8 s. - Brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001 : Ostrava, 30.5.2001. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 277 s. : il., tab. - brož.

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky No. 16. 1990-2000 (I.Q 2001) / [připravil J. Kux ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 46 s., tb. příl. : il. - Brož.

Zadávání veřejných zakázek : podle stavu k 1.9.2001. / Vladimír Pelc - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 594 s. - brož.

Zahraniční obchod : Božena Plchová a kolektiv. - 2., aktualiz. vyd. - [Praha] : Bankovní institut-vysoká škola, 2001. - v, 273 s. - brož.

Zařízení velkokuchyní, prádelen a čistíren - montáž : 800-791. - Praha : ÚRS, 2001. - 39 s. - Brož.

Základy maloobchodu / Aleš Hes - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 95 s. - brož.

Základy účetnictví ve školách : distanční studijní text. / R. Kopek, A. Niklová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 45 s., [17] s. - brož.

Zákon o dani z přidané hodnoty / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 80 s. - brož.


Zákon o investičních společnostech a investičních fondech : komentář. / Jan Dědič, Daniel Křetínský, Libor Vacek - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xv, 524 s. - váz.

Zdravotně technické instalace budov : 800-721. - Praha : ÚRS, 2001. - 255 s. - Brož.

Zkratky a akronyma z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce / [sestavila Anna Konopásková ... et al.] - 5. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 169 s. - brož.

Železnice jako součást dopravního trhu : návrh Liberárního institutu na vytvoření podmínek pro konkurenci v české železniční dopravě. / Jiří Kloutvor, Emanuel Šíp, Jan Vorlíček - Praha : Liberární institut, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Živnostenský zákon / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

30 dní pro občanský sektor : 1. února - 2. března 2001, Praha. : sborník dokumentů z celonárodní PR kampaně. : February 1 - March 2, 2001. : compilation of documents from the nation-wide PR campaign. - Vyd. 1. - Praha : ICN, 2001. - 38 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist