Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za listopad-prosinec 2001

Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5. 2000. Sborník k 10. výročí ÚHM - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 377 s. : il. - brož.

Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy. / Guy Corneau ; [z francouzského originálu přeložila Miroslava Camutaliová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 247 s. - váz.

Aplikovaná sociální psychologie 3. Sociálněpsychologický výcvik / editors Růžena Komárková, Ivan Slaměník, Jozef Výrost - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 224 s. : il. - brož.
Bratrstvie ke cti Božie : poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách. / Hana Pátková - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia AV ČR : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2000. - 213 s. : il. - brož.

Co by měli kluci vědět o lásce / Sylvia Schneiderová ; [z německého originálu přeložila Romana Barfussová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 143 s. - brož.

Co by měly dívky vědět o lásce / Sylvia Schneiderová ; [z německého originálu přeložila Romana Barfussová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 155 s. - brož.

Cvičení ze statistiky I / Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2001. - 125 s. : il. - brož.

Česká republika v číslech 1999. - Praha : Český statistický úřad : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 1999. - 31 s. : il. - brož.

České hodnoty 1991-1999 / Ladislav Rabušic (editor) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 176 s. - brož.

Československá sociální demokracie : kapitoly z let exilu 1948-1989. / Radomír Luža - 1. vyd. - PrahaBrno : Československé dokumentační středisko : Doplněk, 2001. - 359 s. : il. - brož.

Česko - francouzský dialog o dějinách evropské rodiny : Praha, 20.10.2000. / [editoři Antoine Mars, Pavla Horská-Vrbová] - Praha : CEFRES, 2001. - 125 s. - brož.

Česko - návod k použití / Jiří Gruša ; [podle německého originálu přeložili Jiří Gruša a Mojmír Jeřábek]. - Vyd. 1. - Praha : Barrister & Principal, 2001. - 197 s. - váz.

Další příběhy pro potěchu duše / Bruno Ferrero ; [z italských originálů přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 140 s. - brož.

Demografické, sociální a hospodářské důsledky desetiletí transformace ekonomik České a Slovenské republiky : mezinárodní seminář. : Sovín 2001. / [sestavila Jaroslava Hudečková] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 129 s. : il. - brož.


Deutsche Erinnerungsorte I / herausgegeben von Etienne Francois, Hagen Schulze - München : C.H.Beck, 2001. - 724 s. : il. - soubor


Deutsche Kultur : 1945-2000. / Hermann Glaser - Aktualisierte Ausg. - Berlin : Ullstein, 1999. - 750 s. : il. - brož.

Devět zastavení s čínskou básní / Lin Wen-yüeh ; [přeložila a edičně upravila Olga Lomová]. - Vyd. 1 - Praha : DharmaGaia, 1999. - 159 s., obr. příl. : il. - brož.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole / Oldřich Müller a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 289 s. - brož.

Do třetího a čtvrtého pokolení Díl 2. / Jan Herben - Vyd. 8. - Brumovice : Carpe diem, 2000. - 534 s. - váz.

Do třetího a čtvrtého pokolení Díl 3. / Jan Herben - Vyd. 1. - Brumovice : Carpe diem, 2000. - 109 s. - váz.

Einführung in die Dialektologie der deutschsprachigen Länder / Rudolf Baumbach - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 112 s. : il. - brož.

Encyklopedie Keltů v Čechách / Jiří Waldhauser - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 591 s. : il. - váz.

Etruskové a Římané : podivuhodné archeologické objevy. : cesty, objevy, rekonstrukce. / [z italského originálu přeložily Alice Flemrová a Miloslava Lázňovská] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Balios, 2001. - 234 s. : barev. il. - váz.

Evropská univerzita: příručka institucionálního přístupu ke strategickému řízení, k řízení kvality, k evropské vysokoškolské politice a k akademickému uznávání kvalifikací / [Carolyn Campbell ... et al. ; z anglického originálu přeložila Ivana Cerhová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 52 s. : il. - Brož.

Finanční pomoc vysokoškolským studentům v Evropě : trendy a diskuse. / [přeložila Anna Konopásková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - x, 237 s. : il. - brož.

Geschichte eines Deutschen : die Erinnerungen 1914-1933. / Sebastian Haffner - 10. Aufl. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001. - 239 s. - váz.

Globalisation versus regionalism : sources of sustainable economic growth in the third millenium. : conference proceedings. : Prague, September 18-19, 2001. / [editor Ivana Tichá] - Prague : Czech University of Agriculture, 2001. - 95 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Gnozeologie komunikací / Ivo Janoušek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 252 s. : il. - brož.

Historia jezyka polskiego na Slasku Cieszynskim do roku 1848 / Jana Raclavská - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 160 s., 19 s. příl. - brož.

Jak přežít blahobyt / Ivan Klíma - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2001. - 86 s. - brož.


Jak říkat "ne" bez pocitu viny / Patti Breitmanová a Connie Hatchová ; [z anglického originálu přeložil Jiří Martínek]. - Praha : Columbus, 2000. - 194 s. - váz.


Jak se naučit říkat ne : přičinlivé ženy, které neumějí říkat "ne", a muži, kteří je ovládají. / Kevin Leman ; [z anglického originálu přeložila Marcela Snížková]. - Praha : Návrat domů, 2001. - 202 s. - brož.

Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotních postižení. / Helena Chvátalová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 182 s. : il. - brož.

Jak zvládat krizové situace / Josef Dvořák, Jaroslav Sýkora - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 115 s. - brož.

Keltové na Moravě : průvodce stejnojmennou výstavou. : Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác 2.5.2001-30.10.2001. / [text Jana Čižmářová] - Brno : Moravské zemské muzeum : Ústav archeologické památkové péče, 2001. - 27 s. : il. - brož.

Klasifikace funkcí vládních institucí : CZ-COFOG(99). / Český statistický úřad - 2. vyd. - PrahaZlín : Český statistický úřad : SIAK, 2001. - 89 s. - Český statistický úřad ; brož.

Klíčové citace v sociologii : hlavní myslitelé, pojmy a témata. / Kenneth Thompson ; [z anglického originálu přeložil Jiří Ogrocký]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 267 s. - váz.
Kniha o Redutě - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2001. - 304 s. : il. - váz.

Komunizm XX. wieku / Jerzy Holzer - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 119 s. - brož.

Kopiník svobody : život a dílo nevšedního novináře. / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 204 s. : il. - váz.

Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. / Jan Assmann ; [z německého originálu] přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2001. - 317 s. - váz.

Lidi Díl 1. Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném autobuse / Milena Holcová - Vyd. 2. - Brno : Šalvar, 2001. - 179 s. : il. - brož.

Lidi Díl 2. Většina národů má za to, že je úplně jiná než většina národů / Milena Holcová - Vyd. 2. - Brno : Šalvar, 2001. - 195 s. : il. - brož.

Management řízení lidských zdrojů / Hana Vykopalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 47 s. : tab. - brož.

Marx na Hradčanech / Pavel Tigrid ; [k vydání připravil a rozhovor vedl Bohumil Pečinka]. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 187 s. - váz.

Má cesta dvacátým stoletím / Mojmír Povolný - Brno : Šimon Ryšavý, 2001. - 110 s. : il. (některé barev.) - váz.


Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology : (příručka pro distanční studium). / Helena Hudečková, Eva Kučerová, Lukáš Kříž - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 116 s. - brož.


Mezi časy-- : kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. : sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století. : Plzeň, 4.-6. března 1999. / uspořádali Zdeněk Hojda a Roman Prahl - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2000. - 386 s. : il. (některé barev.) - brož.
Město, venkovský prostor a krajina : sborník mezinárodní konference. : Praha, 7.-8.11.2000. / [redakce Zdeněk a Hanka Černí] - 1. vyd. - Praha : Agora, 2001. - 125 s. : il. (některé barev.) - brož.

Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd / Jaroslav Nekuda, Antonín Slaný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 100 s. - brož.

Naděje dožití v okresech ČR / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 28 s., obr. příl. : il., tab. - Brož.

Naše a cizí v interetnické a interpesonální jazykové komunikaci : sborník z mezinárodní vědecké konference. : Ostrava 2001. / [redakce Irena Bogoczová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 326 s. : il. - brož.

Nová civilizace : třetí vlna a její důsledky. / Alvin Toffler, Heidi Tofflerová ; přeložil Bohuslav Blažek. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2001. - 125 s. - váz.

Od středověkých bratrstev k moderním spolkům : sborník referátů ze 17. vědecké konference. : Praha, 5.-6.10.1999. / sestavili Václav Ledvinka, Jiří Pešek - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2000. - 382 s. - brož.

Olomoucké kulturní léto 2001 - Ostrava : Severomoravská energetika, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (některé barev.) - Brož.

Operativní zpráva o prognóze sklizní vybraných zemědělských plodin k 15. červenci 1997 / vypracoval Josef Švec - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 51 s. : tab. - Brož.

Organizace a řízení / Jaroslav Zlámal - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Osudy lidských společností : střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. / Jared Diamond ; [z anglického originálu] přeložil Zdeněk Urban. - 1. vyd. - Praha : Columbus, 2000. - 525 s., [32] s. obr. příl. - váz.

Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2001, přepočtený podle výsledků SLDB : (předběžné údaje). 2001. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 108 s. : il. - brož.

Pohyb obyvatelstva v obcích okresu Jeseník od roku 1971-2000 / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 13 s. : tab. - brož.

Pohyb obyvatelstva v obcích okresu Olomouc od roku 1971-2000 / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 31 s. : tab. - brož.


Pohyb obyvatelstva v obcích okresu Prostějov od roku 1971-2000
/ [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 27 s. : tab. - brož.


Pohyb obyvatelstva v obcích okresu Přerov od roku 1971-2000 / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 31 s. : tab. - brož.

Pohyb obyvatelstva v obcích okresu Šumperk od roku 1971-2000 / [zpracovala] Krajská reprezentace Olomouc ČSÚ - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 27 s. : tab. - brož.

Pohyb obyvatelstva v obcích Olomouckého kraje od roku 1971-2000 / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 115 s. : tab. - brož.

Populační vývoj České republiky 2000. / [Zdeněk Pavlík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 2001. - 89 s. : il. - brož.

Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie : sociologické teorie druhé poloviny 20. století. / Jiří Šubrt - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 164 s. - váz.

Praha a národnosti : sborník referátů a diskusních příspěvků ze semináře o národnostních menšinách na území hl. m. Prahy. : 19.3.1998. / [sestavil a redigoval Jaroslav Balvín] - Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 1998. - 147 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Pravda o zooterapii : sborník příspěvků z celostátní konference pořádané dne 5.12.2000 v Hluboké nad Vltavou. / editor: Adéla Mojžíšová, Daniela Vápeníková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 62 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Právo veřejnosti a veřejnoprávní média II / [editors Miloš Vítek ... et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 72 s. - brož.

Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií pro distanční studium / Pavla Rymešová, Kateřina Chamoutová - 1. vyd. - Praha : Credit, 2001. - 180 s. : il. - brož.

První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem světlo a nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá dekolonizace a že i to umění je jeden velkej mýtus / Ladislav Šerý - Praha : DharmaGaia, 1997. - 239 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - Zlínský kraj / zpracoval: KR Zlín, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 38 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 47 s. : il., tab. - brož.
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Blansko. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 40 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Brno-město. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 24 s. : il., tab. - brož.


Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Brno-venkov. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 51 s. : il., tab. - brož.


Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Břeclav. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 31 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Hodonín. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 35 s. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Vyškov. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 31 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. : okres Znojmo. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 53 s. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 37 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Benešov. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Beroun. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Kladno. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Kolín. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Kutná Hora. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Mělník. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Mladá Boleslav. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Nymburk. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.


Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Praha-východ. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Praha-západ. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 36 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Příbram. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Středočeský kraj. : okres Rakovník. / zpracovala Krajská reprezentace pro Středočeský kraj ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Kroměříž. / zpracoval: KR Zlín, zastoupení Kroměříž, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Kroměříž : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Uherské Hradiště. / zpracoval: KR Zlín, zastoupení Uherské Hradiště, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Uherské Hradiště : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Vsetín. / Zpracoval: KR Zlín, zastoupení Vsetín, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Vsetín : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj : okres Zlín. / zpracoval: Krajská reprezentace Zlín, útvar sčítání lidu, domů a bytů - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 46 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001 - Královéhradecký kraj / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Hradec Králové : Český statistický úřad : Krajská reprezentace Hradec Králové, 2001. - 70 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Hradec Králové. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Hradec Králové : Český statistický úřad : Krajská reprezentace Hradec Králové, 2001. - 71 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Jičín. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Jičín : Český statistický úřad, 2001. - 71 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Náchod. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Náchod : Český statistický úřad, 2001. - 64 s., obr. příl. - brož.


Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Rychnov nak Kněžnou : Český statistický úřad, 2001. - 63 s. - brož.


Předběžné výsledky SLBD k 1.3.2001, Královéhradecký kraj : okres Trutnov. / zpracoval: Útvar sčítání lidu, domů a bytů - Trutnov : Český statistický úřad, 2001. - 57 s., obr. příl. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - okres Chrudim / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - okres Pardubice / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - okres Svitavy / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 - Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 53 s. - brož.

Předběžné výsledky SLBD 2001 : Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Psychodiagnostika dětí a dospívajících / Mojmír Svoboda (ed.), D. Krejčířová, M. Vágnerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 791 s. : il. - váz.

Psychologické testy pro kluky a děvčata / Johni Kincherová ; [z anglického originálu přeložila Jana Kozlíková]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 163 s. : il. - brož.

Putování po starých hospodách v Buchlovicích a okolí / Bořek Žižlavský - Buchlovice : Obecní úřad, 2001. - 56 s. : il. - Brož.

Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky / Milan Jeřábek ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 107 s., tb. příl. : il. - brož.

Rodina - zdroj lidského kapitálu Evropy ve 21. století : nezbytnost regionální, národní a nadnárodní rodinné politiky. : (sborník z česko-německo-rakouské konference). : Praha, 27.-28.11.2000. / [František Bartoš ... [et al.] - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2001. - 127 s. : il., tab. - Brož.

Romové a majorita : (k výchově zdravých vztahů mezi lidmi). : sborník ze 7. setkání Hnutí R ve Speciálních školách pro mentálně postižené v Kladně 13.-14. prosince 1996. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. - 139 s. - brož.

Romové a pedagogika : 15. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci, 24.-25. března 2000. / Jaroslav Balvín a kolektiv - Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. - 147 s. : il. - brož.

Řečová komunikace verbální a neverbální : pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. / Květuše Lepilová - Vyd. 2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 132 s. : il. - brož.


Řeč těla : jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. / Allan Pease ; [z anglického originálu přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 137 s. : il. - brož.


Řím : 753 př n. l. až 476 n. l.. / Jean-Noel Robert ; [z francouzského originálu přeložila Jitka Matějů]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 270 s. : il. - váz.

Sláva barokní Čechie : umění, kultura a společnost 17. a 18. století. : 27.4.-28.10.2001. : Obrazárna Pražského hradu, Klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdarna, Palác Kinských, Praha. / editor Vít Vlnas - Praha : Národní galerie : Paseka, 2001. - 588 s. : il. - [sic.] ; váz.

Socialia 2000 - Mládež a volný čas : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Hradec Králové, 10.-11.10.2000. / [redaktor Stanislav Pelcák] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 429 s. : il. - brož.

Sociálně psychologické hry pro dospívající / Siegrid a Hartmut Hoppeovi, Jens Krabel ; [z německých originálů přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 197 s. : il. - brož.

Sociální deviace : (přehled sociologických teorií). / Gabriela Munková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 134 s. - brož.

Speciální psychologie / Věra Čechová, Alena Mellanová, Marie Rozsypalová - Vyd. 3. nezm. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 173 s. : il. - brož.

Společenský život psů / Elizabeth Marshall Thomasová ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2001. - 245 s. : il. - váz.

Statistické analýzy 1998. 1. Příjmy obyvatelstva, životní prostředí, zemědělství, penzijní fondy, demografie, vysoké školy, telekomunikace / zpracoval Odbor statistických publikací ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 98 s. : il. - Brož.

Statistické analýzy 1998. 2. Mezinárodní srovnání - HDP, bytová výstavba, náklady práce, služby, ceny / zpracoval Odbor statistických publikací ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 66 s. : il. - Brož.

Statistické analýzy 1999. 1. Demografie, tržby v obchodě a dopravě, sociální statistika, životní prostředí / zpracoval Odbor statistických publikací ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 71 s. : il. - Brož.

Statistické analýzy 1999. 2. Finanční hospodaření, služby, zemědělství, zahraniční obchod, ceny / zpracoval Odbor statistických publikací ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 65 s. : il. - Brož.

Statistika kultury : základní statistické údaje o kultuře v České republice. 2000. / zpracování statistických údajů Vlasta Havelková ... [et al.] - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. - 132 s. : il. - brož.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok. 2000. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 107 s. : il. - brož.


Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování / Věra Pokorná - Vyd. 3., rozš. a opr. - Praha : Portál, 2001. - 333 s. : il. - váz.


Teorie memů : kultura a její evoluce. / Susan Blackmoreová ; [z anglického originálu přeložil Martin Konvička]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 302 s. - brož.

The Case study : případová studie k problémům regionálního rozvoje regionů ČR. : výzkumný záměr 145600001. : faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. / [editor Milan Viturka] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 123 s. : tab. - brož.

The Glory of the Baroque in Bohemia : art, culture and society in the 17th and 18th centuries. : April 27 - October 28, 2001. : Art Gallery of Prague Castle, St. George's Convent, Wallenstein Riding School Gallery, Kinský Palace, Prague. / editor Vít Vlnas ; [translation Anna Bryson ... et al.]. - Prague : National Gallery : Paseka, 2001. - 588 s. : il. - váz.

The Statistical and Econometric Methods for Modelling of Economic Processes / [redakce Josef Arlt] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 154 s. : il. - Brož.

Transformace české a polské postkomunistické společnosti : studentské reflexe. : sborník studentských vědeckých prací. : Olomouc, 6.-8.5.1999. / [uspořadatel Jan Táborský] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 146 s. : il. - brož.

Trojčlennost a svoboda člověka : cesta od konkurence k sociální ekonomii. / Michael Rist ; [z německého originálu přeložil Radomil Hradil]. - Hranice : Fabula, 2000. - 140 s. : il. - váz.

Tvořivé hry od hlavy až k patě : program rozvoje tvořivosti. / Jiří Němec - Brno : Paido, 2000. - 60 s., 5 obr. příl. : il. - brož.

Ty + Já = kamarádi : hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu. / Jarmila H. Čermáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 152 s. : il. + 13 příl.. - váz.

Urny plné medu : česká země - výprava do ztraceného času. / Barbara von Wulffen ; [z německého originálu přeložila Božena Koseková]. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2001. - 221 s. - váz.

Věkové složení a pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2000 / zpracoval: KR Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. - brož.

Věkové složení a pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v roce 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 20 s. : il. - brož.

Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2000. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 84 s. : il. - brož.

Věrnost v pohybu : hovory o feminismu, dějinách a vizualitě. / Martina Pachmanová - 1. vyd. - [Praha] : One Woman Press, 2001. - 237 s. : il. - brož.

Vězení s klíčem uvnitř : [kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuštění]. / Kateřina Lachmanová - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 165 s. - brož.

Víra ve vírech doby / David Novák - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 54 s. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociální patologie Díl 1. Úvod do sociální patologie, sociálně patologické skupiny / Jan Sochůrek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 81 s. - brož.


Vybrané kapitoly ze sociální patologie Díl 2. Sociálně patologické jevy / Jan Sochůrek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 47 s. - brož.

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky No. 16. 1990-2000 (I.Q 2001) / [připravil J. Kux ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 46 s., tb. příl. : il. - Brož.

Vzpomínky na Polsko / Witold Gombrowicz ; [z polského originálu přeložila Iveta Mikešová]. - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2001. - 217 s. - brož.

Weil der Boden selbst hier brennt -- : aus dem Prager Salon der Berta Fanta (1865-1918). / Georg Gimpl - PragFurth im Wald : Vitalis, [2001]. - 432 s. : il. + 1 příl. - váz.

Základy sociologie : (přednášky). / Jana Šindlářová - Vyd. 2., nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 68 s. - brož.

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody : odborná zpráva za rok. 2000. / [řešitelé, autoři Karel Kratzer, František Kožíšek, Eva Břízová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Žena a muž : teorie a praxe manželského dorozumívání. / Miroslav Plzák ; Vyd. 1.. - Praha : Motto, 2001. - 224 s. - váz.

Židé : dějiny a kultura. - 2., dopl. vyd. - Praha : Židovské muzeum, 2001. - 143 s. : il., portréty - brož.

Život v barokní Praze 1620-1784 : Clam-Gallasův palác 24. května - 29. září 2001. : seznam vystavených exponátů. / [autorský kolektiv Jan. N. Assmann ... et al.] - Praha : Scriptorium, 2001. - 46 s. - brož.

Život v barokní Praze 1620-1784 : průvodce výstavou. : Praha, Clam-Gallasův palác 24.5.-29.9.2001. / [Jaroslava Mendelová, Pavla Státníková] - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2001. - 151 s. : il. (některé barev.) - brož.

80 let náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě 1921-2001 / [zpracoval Jiří Plhák] - Vyd. 1. - Vysoké Mýto : Náboženská obec CČSH, 2001. - 51 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28. 10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.10.2019 14:08
TOPlist