Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - J. Lékařství

za květen-červen 2001

Aby srdce nezradilo / Jaroslav Šimíček - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 254 s. : tab., il. - brož.
Almanach Okresní hygienické stanice v Olomouci : [29. ledna 1959] - 29. ledna 1999. - Olomouc : Okresní hygienická stanice, 1999. - 114 s. : il. (některé barev.) - Brož.

Anomalie radiometryczne srodkowej czesci obszaru przedsudeckiego i ich zwiazek ze srodowiskiem geologicznym / Andrzej Tomasz Solecki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 91 s. : il., tab. - brož.

Anorexia nervosa : příručka pro všechny, kteří nemocí trpí - postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie). / Hana Papežová - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 76 s. : il. - brož.

Anti-Aging : jak zůstat mladý. : omládnout o 10 let. / Klaus Oberbeil, Ulla Rahnová-Huberová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 223 s. - váz.

Aromaterapie pro léčení duše : jak obnovit emocionální a mentální rovnováhu pomocí esenciálních olejů. / Gabriel Mojay - Praha : Alternativa, [2000]. - 228 s. : il. - Brož.

Artériová hypertenzia v praxi : diagnostika a liečba. / Peter Jonáš a kolektiv - PrahaKošice : Maxdorf : Maxdorf-Hanzluvka, 2001. - 283 s. : il., tab. - váz.

Balená voda : zdravotní a hygienická hlediska. : Praha, 7.2.2001. Roč. 5. / [editor František Kožíšek] - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost : Státní zdravotní ústav, 2001. - 115 s. : il., tab. - brož.

Báňské záchranářství I : kompendium pro báňské záchranáře. / Petr Faster, Roman Makarius, Václav Pošta a kol. - Ostrava : Montanex, 2000. - 485 s. : il., tab. - váz.

Bolestně smutná nálada, aneb, Co je to deprese a jak se léčí / Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková - 2. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2001. - 83 s. : tab. - brož.

Celková náhrada : klinický průvodce. / Michael I. MacEntee - Praha : Quintessenz, 2001. - 143 s. : il. - Brož.

Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 1998. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 32 s. -
Chirurgie pro 3. ročník středních zdravotnických škol : (chirurgie břicha, náhlé příhody břišní). / Jaromír Hrabovský, Jan Kubačák - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 2001. - 54 s., obr. příl. : il. - brož.

Chronický kašel : příčiny, diagnostika, léčba. / Vítězslav Kolek - Vyd. 1. - Praha : Vltavín, 2000. - 68 s. : il. - brož.

Concise medical dictionary / [editor Elizabeth A. Martin] - 5th Ed., Repr. with corrections. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 720 s. : il., tab. - brož.

Cviky pro oči : praktická příručka k prevenci a léčení očních vad. / Wolfgang Hätscher-Rosenbauer - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 78 s., obr. příl. : il. - brož.


Červenání s doktorem Radimem Uzlem : dosud nepublikované dotazy. Kn. 2. / Radim Uzel - 1. vyd. - Praha : PK 62, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Činnost Národních referenčních laboratoří v oborech hygieny, mikrobiologie a epidemiologie v SZÚ i mimo SZÚ v roce 1998. / [připravili Václav Rupeš, D. Winklerová, P. Křížová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 66 s. : tab. -
Das Immun- und das Nervensystem : vorprogrammierte Systeme zur Reaktion auf das Unerwartete. / von Norbert Hilschmann ... [et al.] - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 67 s. : il. -
Deutsches Krankenhaus Adressbuch : mit Österreich und Schweiz. 2001. - 39. Ausg. - Freiburg im Breisgau : Rombach, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - váz.

De Playshop : op weg naar innerlijke vrede. / Rickie Moore - Praag : Roiva Music, 2000. - 135 s. : il. - brož.

Dějiny psal sex / Jan Bauer - 1. vyd. - Praha : Otakar II., 2000. - 158 s. - váz.

Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. : sborník 4. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy. : Olomouc, 24.8.-25.8.2000. / [odpovědná redaktorka Jarmila Riegerová] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 209 s. : il., tab. - brož.

Dobrodružství sebeobjevování / Stanislav Grof - V čes. jaz. vyd. 2., dopl. a aktualiz. - Praha : Perla, 2000. - 303 s. : il. - váz.

Doktor zvířat obou světů / Jindřiška Ptáčková - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 243 s. : il. - váz.

Doporučené metody ve virologické diagnostice / redaktor L. Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 56 s. : tab. -
Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích / Alena Marešová, Jan Sochůrek, Jana Válková - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 122 s. : tab. - brož.

Drogy už, anebo ještě? : vyhodnocení výzkumu drogové problematiky v Jihlavě. / Michal Miovský - Vyd. 1. - BrnoBoskovice : Nadace a sdružení Podané ruce : Albert, 1997. - 82 s. : il., tab. - brož.

Duchovní působení bylin a hudba, kterou mají rády I. / Miroslava Daníčková - 1. vyd. - Nedakonice : Paprsek světla, [2001]. - 39 s. - brož.

Duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. / [redaktor Alena Palčová] - 2. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 305 s. - brož.


Duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. / [redaktor Alena Palčová] - 2. vyd. - [Praha] : Psychiatrické centrum, [2000]. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - Brož.


Duše léků / Rajan Sankaran - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2000. - 346 s. - brož.

Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře. : Olomouc, 11.-12.5.2000. / [uspořadatel Dušan Tomajko] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 174 s. : il., tab. - brož.

Elektroencefalografie a psychofyziologie / Josef Faber - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 170 s. : il. - brož.

Energetické náramky z drahých kamenů / Shalila Sharamonová, Bodo J. Baginski - Praha : Alternativa, 2000. - 94 s. : il. - váz.

English in the medical profession / autorský kolektiv pod vedením Jany Přívratské - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 248 s. : il., tab. + 1 MC. - brož.

Genetika pro účely paternitních expertíz / Karel Lenhart - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 41 s. - brož.

Hledám svou cestu : jak se přiblížit dospívajícím. / Ross Campbell - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi / [Marta Staňková] - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 55 s. : il., tab. - brož.

Hraniční porucha osobnosti : diagnostika, komorbidita a možnosti terapeutického ovlivnění při psychiatrické hospitalizaci. / Zdeněk Faldyna - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 41 s. - brož.

Imunohistochemické diagnostické metody v soudnělékařské praxi / Pavel Toupalík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 74 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Inkontinence moči u žen / Jiří Zikmund - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 132 s. : il. - brož.
Jablko ze Sodomy / Lenka Blažejová - Vyd. 1. - Praha : Severin, 2001. - 295 s. - brož.

Jak zvládat stres / Charly Cungi - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 205 s. : il. - brož.

Jan Zahradníček : český ortoped. : (1882-1958). / Václav V. Tošovský, František Stryhal, Vratislav Rybka - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 69 s., [14] s. obr. příl. - brož.

Jídlo a pití malých dětí : co je to vlastně zdravá výživa?. : podrobně o jednotlivých složkách potravy a o nápojích. : co dělat, když ...? odpovědi na otázky týkající se výživy vašich dětí. / Ingeborg Hanreich - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 106 s. : tab. - brož.

Josef Čech - blanenský lékárník / Blahomil Grunda - Vyd. 1. - Blansko : Městská knihovna, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Josef Pelnář : (1872-1964). / Zdeněk Mařatka, Ludmila Hlaváčková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 72 s., [10] s. obr. příl. - brož.


Jóga prstů Díl 3. / Olga Krumlovská - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 63 s. : il. - brož.
Kapitoly z logopedie I / Jiřina Klenková - 2. přeprac. vyd. - Brno : Paido, 2000. - 94 s. - brož.
Každopádně sexualita : asi 50 tisíc slov o sexu pro mladé i starší. / Ivo Pondělíček - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 177 s. : il. - váz.

Klinická hypnóza / Stanislav Kratochvíl - 2. aktualiz. a rozš. vyd., v Gradě Publishing 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 326 s. : il. - váz.

Kniha o duši : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. / Thomas Moore ; s předmluvou Tomáše Halíka. - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2001. - 302 s. - brož.
Koktavost : metodika reedukace. / Milena Bubeníčková, Dana Kutálková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2001. - 63 s. - brož.

Kompendium očního lékařství / Hanuš Kraus a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999 dotisk. - 341 s., obr. příl. : il., tab. - váz

Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu / Oldřich Müller - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 87 s. : tab. - brož.

Lehká strava / Olga Ticháčková - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 117 s., obr. příl. - brož.

Lékařská chemie I : obecná a anorganická chemie. / Eva Táborská, Jaromír Sláma a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 134 s. : il., tab. - brož.

Lékařská laboratorní technika / Milan Chmelař - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Lékařství a léčitelství / Vladimír Hůna - Praha : Petrklíč, 2000. - 216 s. - váz.

Lék pro vaše tělo i ducha / Ludvík Eger - 2. čes. vyd. - Brno : Schneider, 2001. - 163 s. : il., tab. - váz.

Manuál prevence v lékařské praxi Příloha 2. Vybrané kapitoly z hodnocení expozice / [redakce Kamil Provazník, Lumír Komárek] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

Mediátory v kůži / Petr Arenberger, Michaela Jírová - Vyd. 1. - Praha : Czechopress Agency, 2001. - 87 s. - brož.

Metody v histologii / Eva Maňáková, Alexandra Seichertová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 54 s. : il., tab. - brož.

Miniinvazivní intervenční medicína / Zdeněk Krška a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 175 s. : il., tab. - váz.

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí II : sborník příspěvků ze semináře. : Podivice, 19.-20. dubna 2000. / editoři Karel Vytřas, Josef Kellner a Jan Fischer - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.


Mystika čichu / Josef Váchala - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1999. - 243 s. : barev. il. - váz.

Obecná patologie v poznámkách / Josef Stejskal - Vyd. 2., upr. - Jinočany : H & H, 2001. - 164 s. : il. - brož.

Obecná psychiatrie / Jaroslav Bouček a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 216 s. : tab., il. - brož.

Ochrana zdraví v českých technických normách Červen 2000. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 102 s. -
Ochrana zdraví v českých technických normách Listopad 2000. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 104 s. -
Ochrana zdraví v českých technických normách 1999. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 102 s. -
Oční zákaly / H. Kraus, I. Karel, E. Růžičková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 149 s., [4] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Ortodoncie I / Milan Kamínek, Marie Štefková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 109 s. : il., tab. - brož.

Ortopédia / Jozef Vojtaššák - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2000. - 751 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - váz.

Partner u porodu : vše, co potřebujete vědět, abyste mohli ženě při porodu pomoci. / Penny Simkinová - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 245 s. : il. - váz.

Pediatria Zv. 1. / Miroslav Šašinka, Tibor Šagát a spolupracovníci - 1. vyd. - Košice : Satus, 1998. - 620 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - váz.

Pediatria Zv. 2. / Miroslav Šašinka, Tibor Šagát a spolupracovníci - 1. vyd. - Košice : Satus, 1998. - s. 621-1156., xxx s. obr. příl. : il., tab. - váz.

Pediatrie : kontrolní otázky. / Lenka Kopečná, Milena Burianová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 55 s. - brož.

Personální bibliografie SZÚ 1997-1998. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 111 s. -
Personální bibliografie SZÚ 1998-1999. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 150 s. -
Pharmindex brevíř 2001. 1. - Praha : MediMedia Information, 2001. - 1032 s. : il. - brož.

Playshop : auf dem Weg zum inneren Frieden. / Rickie Moore - Prag : Roiva Music, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Poporodní deprese / Paula Nicolson - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 147 s. - brož.

Postgraduální kurz v neurochirurgii : sborník abstrakt a program odborných přednášek. : Hradec Králové, 4.-6.4.2001. / [editor Vladimír Hobza] - Hradec Králové : Zetka Tisk, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.


Praktická bezmasá kuchařka pro prevenci zdraví Díl 1. / Jaroslav Pekárek, Bohumil Ždichynec - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 91 s. : il. - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: leden 2001 - včetně 8. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktikum z fyziologie / Josef Petřek a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerita Palackého, 2001. - 87 s. : il., tab. - brož.

Primární protidrogová prevence : sborník pro metodiky primární prevence škol a školských zařízení. / [uspořádala Marcela Juráková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 160 s. : il. - brož.

Problematika dopingu a možnosti dopingové prevence / P. Slepička, L. Pyšný a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 83 s. - brož.

Proč pláčeš, Miriam : utrpení žen po potratu. : "Postabortivní syndrom". : informace lékařů o psychických následcích potratu a svědectví postižených žen. / [z němčiny přeložila Kateřina Ucháčová] - 1. vyd. - Jihlava : Hnutí Pro život ČR, 2000. - 134 s., obr. na příl. - brož.

Proč se lidé neléčí a jak mohou / Caroline Myssová - Praha : Triton, 2001. - 225 s. - brož.

Prostopášníkův průvodce po světě / Kamil Šimon - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 205 s. - váz.

Protetická technologie pro střední zdravotnické školy obor zubní technik Díl 1. / Jiří Bittner - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Proti stresu krok za krokem / Ján Praško, Hana Prašková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 187 s. : tab., il. - brož.

Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací / Ladislav Bláha, Ladislav Pyšný - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 214 s. : tab. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 2. aktualizace - stav: leden 2001. / Helena Haškovcová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

První pomoc - stručný průvodce pro každého / Dalibor Herbs - Brno : CERM, 2000. - 38 s. : il. - brož.

Přehled dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody 1999. / [zpracovala Jana Kneiflová ... et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 155 s. -

Přehled embryologie člověka v obrazech / Jiří Malínský, Václav Lichnovský - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 176 s. : il. - brož.


Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000 : (habilitační, disertační a diplomové práce). / Jana Vašendová, Filip Neuls (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 80 s. - brož.

Příliš mladí na sex? : aneb jak se stát dobrými milenci. / Renate Ellinghovenová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 141 s. : il. - váz.

Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti : Brno, 16.11.2000. : [sborník referátů z mezinárodní konference]. / editor Božena Buchtová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 79 s. - brož.

Repetitorium histologie / Václav Lichnovský a kolektiv - 3., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 93 s. - brož.

Roczniki Akademii medycznej w Bialymstoku Vol. 45. 2000. - Bialystok : Medical Academy of Bialystok, 2000. - 259 s. : il., fot., tab., grafy. -
Rogersovský přístup k dospělým a dětem / Jan Vymětal, Vlasta Rezková - Vyd. 2., přeprac., v nakl. Portál 1. - Praha : Portál, 2001. - 236 s. - brož.

Sekce Downův syndrom / SPMP ČR : zpravodaj. 2000. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky, 2000. - 48 s. : il., fot. - Brož.

Sexuální chování v ČR - situace a trendy / Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 159 s. : tab. - brož.

Sexuální zneužívání mentálně postižených dětí / Vladimír Mašát, Petr Pöthe, S. Lenoráková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Sexuální život zvířat / Michael Miersch - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group, 2001. - 214 s. : il. - váz.

Sex : vreckový sprievodca. / [preložili Michael Ort, Mária Michalovičová] - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 96 s. : il. - váz.

Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody schválených hlavním hygienikem ČR k 1. 1. 2001 2001. / [zpracovala Jana Kneiflová ... et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 119 s. -
Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků, sterilizačních přístrojů a pomůcek a přípravků pro dezinfekci vody schválených hlavním hygienikem ČR k 31. 1. 2000 2000. / [zpracovala Jana Kneiflová ... et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 112 s. -
Služební poměr příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001 : s komentářem. / Petr Tomek - Olomouc : ANAG, 2001. - 207 s. - brož.


Soupis zahraničních lékařských časopisů docházejících do ČR a SR v roce 2000. - Praha : Národní lékařská knihovna, 2001. - 279 s. -


Speciální veterinární toxikologie : pro posluchače Fakulty a veterinární hygieny a ekologie a posluchače Fakulty veterinárního lékařství. / Ondřej Zapletal ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 148 s. : tab. - brož.

Stomatologická onemocnění u diabetu / Jana Dušková - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, c2000. - 56 s. : il., tab. - brož.

Stromy a jejich léčivá moc / Jiří Bodlák - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 183 s. : il. - váz.

Stručný průvodce lékaře po plicních funkcích / Jiří Kandus, Jana Satinská - Vyd. 2., nezm. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 138 s. : il., tab. - brož.

Sympatický nervový systém a kardivaskulární riziko / Hana Rosolová - Praha : Maxdorf, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Šťastnou cestu : o bratrství a přátelství z jiného světa. / Pavel Boldiš a kolektiv - Jablonec nad Nisou : SPMP - Downův syndrom, 2000. - 18 s. : il. - Brož.

Tajemství císařovniny krásy : rady, přírodní kosmetika, cvičení. / [Jutta Wellmannová] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2001. - 141 s., obr. příl. : il. - váz.

Tajemství čínského léčitelství : buďme zdraví pomocí přírodních terapií. / Jennifer Harperová - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2001. - 221 s. : il. - brož.

Terapie realitou : o uspokojování potřeb a nalézání skutečného vztahu k realitě. / William Glasser - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 191 s. - brož.

Úvod do kognitivní vědy : mysl a myšlení. / Paul Thagard - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 231 s. : il. - brož.

Úvod do krizového managementu : metodická příručka. / Jiří Víšek - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 163 s. - brož.

Vaříme s bylinkami / Ladislav Chmel - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 285 s. - váz.

Vaše děti a návykové látky / Karel Nešpor - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 157 s. - brož.

Velká rodinná encyklopedie zdraví / Michael Apple - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 384 s. : barev. il. - váz.

Věstník ÚSKVBL : věstník Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 2000. Č. 3. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 39 s. - brož.

Vitaminy v naší potravě : Cesty k plynulé úhradě vitaminů ve výživě lidu. : Určeno pracovníkům ve výzkumu a výrobě potravin ... plánovatelům v zeměd.. / Josef Dvořák - 1. vyd. - Praha : Průmyslové vydavatelství, 1952. - 132 s. ; 8° -

Vladislav Kruta / Pavel Bravený, Zdeněk Franc - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : NAUMA, 2000. - 152 s. : il. - NAUMA ; váz.


Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů / Marta Munzarová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 65 s. - brož.

Vybrané kapitoly z nemocí z povolání III : onemocnění plic z prachu a onemocnění z dalších fyzikálních faktorů. / Jarmila Fialová, Marie Nakládalová - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 49 s. : tab. - brož.

Vybrané kapitoly z nemocí z povolání II : profesionální intoxikace. / Jarmila Fialová - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 40 s. - brož.

Vybrané kapitoly z pneumologie : pro bakalářské studium. / Miloš Pešek ... [et al.] - Praha : Karolinum, 2001. - 63 s. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 10. aktualizace - duben 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 1999. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 55 s. : tab. -
Výživa v onkologii / Zdeněk Wilhelm a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 191 s. : il., tab. - brož.

V. Brněnské implantologické dny : středoevropské sympozium. : Brno, 14.-16.11.2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 52 s. - brož.

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů : s komentářem. / Dana Římanová - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 225 s. - brož

Zdravotní tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy Část l. Pracovní sešit / Ivan Pokorný - Vyd. 2. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 65 s. : il., tab. - brož.
Zdravověda / [Václav Břicháček ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 85 s. : il. - brož.

Zelený čaj - přírodní lék : jak využít veškeré léčivé síly. : vše o druzích, receptech a přípravě. / Hu Hsiang-Fan, Marion Zerbstová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist