Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - I. Přírodní vědy

za květen-červen 2001

Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy. / Rolf Karlíček a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 97 s. : tab. - brož.

Analýza organických látek v životním prostředí : sborník přednášek ze semináře. : Komorní Lhotka, 16.-19.10.2000. - Český Těšín : 2 THETA, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Analýza řešení slovních úloh : [kapitoly z didaktiky matematiky]. / Jarmila Novotná - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 123 s. : il., tab. - brož.

Annual review of ecology and systematics Vol. 31. / editors Daphne Gail Fautin, Douglas J. Futuyma, Frances C. James - Palo Alto : Annual Reviews, 2000. - viii, 630 s., obr. příl. : il. - váz.
Anomalie radiometryczne srodkowej czesci obszaru przedsudeckiego i ich zwiazek ze srodowiskiem geologicznym / Andrzej Tomasz Solecki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 91 s. : il., tab. - brož.

Antropogenní zátěže a revitalizace devastované krajiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Ústí nad Labem, 2000. 1. / [redakce Miroslav Farský] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Antropogenní zátěže a revitalizace devastované krajiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Ústí nad Labem, 2000. 2. / [redakce Miroslav Farský] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 118 s. : il., tab. - brož.

Aplikace forenzní biomechaniky / Jiří Straus - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2001. - 283 s. : tab. - brož.

Aplikovaná mechanika 2001 : 3. konference s mezinárodní účastí Nečtiny, 2.-5. duben 2001. : 3rd conference with international participation. / [editor Jan Vimmr] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 226 s. : il., tab. - brož.

Aplikovaná statistika / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 131 s. : il., tab. - brož.

Atlas vybraných forem reliéfu zemského povrchu pro posluchače zeměpisu : pro posluchače zeměpisu. / Stanislav Chábera - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 100 s. : 147 il. - brož.

Atomová absorpční spektrometrie / Josef Komárek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 85 s. : il. - brož.

A dictionary of astronomy / edited by Ian Ridpath - Oxford : Oxford University Press, 1997. - viii, 536 s. - brož.

A dictionary of biology / [editors Elizabeth Martin, Robert S. Hine] - 4th Ed. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 641 s. - brož.

A dictionary of chemistry / edited by John Daintith - 4th Ed. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 586 s. : il., tab. - brož.


A dictionary of ecology / edited by Michael Allaby - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - vi, 440 s. - brož.

A dictionary of physics / edited by Alan Isaacs - 4th Ed. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 546 s. : il., tab. - brož.

A dictionary of plant sciences / edited by Michael Allaby - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - 508 s. - brož.

A dictionary of science / [Richard Batley ... et al.] - 4th Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - 858 s. : il., tab. - brož.

A dictionary of zoology / edited by Michael Allaby - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - vi, 597 s. : il., tab. - brož.

Biologická olympiáda : školní kolo kategorie C, D. Roč. 35. 2000-2001. Zadání soutěžních úkolů, autorská řešení, pokyny pro organizátory / [autor Stanislav Urban] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 30 s. : tab. - volné listy v obálce

Chemie vody : určeno pro posl. fak. stavební. / Jaroslav Král - 1. vyd. - Praha : SNTL, 1984. - 131 s. : tb. ; 29 cm - Brož.

Chemie / H. Šmídová, V. Motyčka - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 146 s. : il., tab. - brož.

Chráněná území v okrese Klatovy / Marcela Tremlová, Pavel Hubený - Kaltovy : Okresní muzeum, 2000. - 41 s., obr. příl. : tab. - brož.

Computation, analysis and management of flood in the Morava river basin, the Czech Republic / Arnab Sarma - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. - 69 s. : il., tab. - brož.

Contributions to mechanics of materials and structures / editors Zdeněk Bittnar, Jiří Šejnoha - Prague : Czech Technical University, 2000. - 204 s. : il., tab. - brož.

Cvičení ze statistiky / Marie Prášilová, Libuše Svatošová - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2001. - 192 s. : tab. - brož.

Cvičení z chemie I / Jana Dolejšková, Alena Hejtmánková, Vladimír Pivec - 2., upr. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 129 s. : il., tab. - brož.

Cvičení z teorie pravděpodobnosti / Libuše Svatošová, Bohumil Kába - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 55 s. : tab. - brož.

Česká etno ekologie : etnoekologické semináře v Liběchově. / editoři Filip Malý, Barbora Viktoriová - Vyd. 1. - Praha : Cargo Publishers, 1999. - 110 s. : il. - brož.

České Švýcarsko / [sestavil Jaroslav Valečka ... et al.] - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.


Darwinova černá skříňka / Michael J. Behe - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 335 s. : il. - váz.

Didaktika chemie II / Jan Čipera, Lubomír Svoboda - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 125 s. : il. - brož.

Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau : XIV. Gemeinsames Waldbau - Kolloquium "Brno-Tharandt". : Brno und Křtiny, 12.-14.10.2000. / [editor V. Tesař] - Brno : Mendel-Universität für Land- und Fortwirtschaft, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Dinosauři : poznatky a zajímavosti ze světa dinosaurů. / [Jinny Johnsonová] ; odborný poradce Michael J. Benton. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 95 s. : barev. il. - váz.

Diptera in an Industrially Affected Region (North - Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I / edited by Miroslav Barták, Jaromír Vaňhara - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 240 s. + 1 příl.. - brož.

Diskrétne jednorozmerné rozdelenia pravdepodobnosti / Gejza Wimmer - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 125 s. - brož.

Domácí procvičování z matematiky pro 6. třídu ZŠ / Anna Juráková - Praha : Pierot, 2000. - 65 s. : il. - brož.

Doporučené metody ve virologické diagnostice / redaktor L. Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 56 s. : tab. -
Drahé kameny : v historii lidstva, pověrách a esoterice. / Vladimír Kropáček - Praha : Onyx, 1999. - 132 s. : il., tab. - brož.

Dva dny s didaktikou matematiky 2000 : sborník příspěvků ze semináře katedry matematiky a didaktiky matematiky. : Praha, 17.-18.2.2000. / editor Darina Jirotková, Naďa Stehlíková - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 74 s. : il., tab. - brož.

Dvouparametrová lomová mechanika: Výpočet parametrů a jejich význam při popisu chování únavových trhlin / Karel Bednář - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 30 s. : il. - brož.

Economic Instruments of Environmental Policy in the Czech Republic / Miroslav Hájek, Tomáš Chmelík - Praha : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2000. - 18 s. : il., tab. -
Electrical percolation threshold of composite materials : (Thesis). / Jarmila Vilčáková - Brno : University of Technology, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Elementární matematika : (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie). / Milan Hejný, Naďa Stehlíková - Vyd. 2. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 79 s. - brož.

Energetické náramky z drahých kamenů / Shalila Sharamonová, Bodo J. Baginski - Praha : Alternativa, 2000. - 94 s. : il. - váz.


Environmentální výchova v přípravě studentů učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy : [Praha, 9.11.2000]. : sborník příspěvků z konference pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. : svazek 2. / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 77 s. - brož.


Enzymová hydrolýza bílkovinných nečiněných odpadů / Lubomír Sáha - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 24 s. - brož.

Equations of state for fluids and fluid mixtures Pt. 1. / edited by Jan V. Sengers ... [et al.] - 1st Ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - xix, 434 s. : il., tab. - váz.

Equations of state for fluids and fluid mixtures Pt. 2. / edited by Jan V. Sengers ... [et al.] - 1st Ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - xv s., s. 435-885. : il., tab. - váz.

Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému projektu Grantové agentury České republiky reg. č. 103/99/1470, konaného dne 22. listopadu 2000 v Praze. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 294 s. : il., mapy ; 21 cm - ČVUT ; brož.
Farebná matematika pre druhákov / D. Fialová ... [et al.] ; slovenské vydanie pripravila Daniella Richtáriková. - 1. slov. vyd. - Praha : Cesty, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Farebná matematika pre štvrtákov / M. Kaslová ... [et al.] ; slovenské vydanie pripravila Daniela Richtáriková. - 1. slov. vyd. - Praha : Cesty, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Feng shui : praktický návod, jak se naučit čínskému umění žít v souladu s okolím. / Richard Craze - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Finanční a pojistná matematika : (cvičení). / Marie Kletečková, Václav Nýdl - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 58 s. : tab. - brož.

Fluid metals : the liquid-vapor transition of metals. / Friedrich Hensel and William W. Warren, jr. - Princeton : Princeton University Press, 1999. - xvii, 243 s. : il., tab. - váz.

Fracture and ductile vs. brittle behavior - theory, modelling and experiment : Symposium held November 30 - December 3, 1998; Boston, Massachusetts, U.S.A. / editor Glenn E. Beltz ... [et al.] - Warrendale : Materials Research Society, 1999. - ix, 334 s. : il. - váz.

Genetický algoritmus a jeho využití pro řešení identifikačních a optimalizačních úloh inženýrské mechaniky / Lubomír Sláma - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 31 s. : il., tab. - brož.

Genetika pro účely paternitních expertíz / Karel Lenhart - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 41 s. - brož.

Genetika : (návody do cvičení). / Tomáš Urban ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 104 s. : il., tab. - brož.

Geologické a geomorfologické poměry Lužických hor / Alena Chvátalová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.


Historická ročenka : Rosa klub, Praha. : 3.2000. / [odpovědný redaktor J. Thomas] - Praha : Rosa klub, 2001. - 219 s. : il., tab. - Brož.


Hraboš polní Microtus arvalis (Pallas, 1779) v České republice : (základní poznatky z biologie, ekologie a omezování početnosti). / Milan Zapletal ... [et al.] - Brno : CERM, 2000. - 128 s. : il., mapy - brož.

Hydraulika / Jiří Krešl - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 59 s., obr. příl. - brož.

Hydraulika : Určeno pro posl. fak. stavební. 2. / Jiří Rybnikář - 1. vyd. - Praha : SNTL, 1982. - 63 s. : obr. ; 29 cm -
Imunohistochemické diagnostické metody v soudnělékařské praxi / Pavel Toupalík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 74 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2000-2001. / [redaktor Dana Kričfaluši] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Informace pro studenty : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. : akademický rok. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 66 s. : tab. - brož.

Interferometrický výzkum přestupu tepla v soustavě vertikálních desek : teze habilitační práce. / Milan Pavelek - Brno : VUTIUM, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Interkalační pochody v chemických zdrojích proudu : teze habilitační práce. / Jiří Vondrák - Brno : VUTIUM, 2001. - 21 s. : il. - brož.

Introduction to computational chemistry / Frank Jensen - Repr. - Chichester : John Wiley, 2001. - xvi, 429 s. : il., tab. - brož.

Jak zvířata milují bližního svého : desítky skutečných příběhů o odvaze, soucitu a oddanosti zvířat. / Kristin von Kreislerová ; [z anglického originálu přeložily Jana Odehnalová, Eva Šimková]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000. - 228 s. - váz.

Kapitoly z genetiky / [Pavel Dráber] - Praha : Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, 2001. - 107 s. : il. - brož.

Kognice a umělý život : [15.-17.3.2001, Smolenice, Slovensko. : sborník česko-slovenské konference]. / sestavili Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 364 s. : il. - brož.

Komplexní analýza pro učitele / Jiří Veselý - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 244 s. - brož.
Kováři a alchymisté / Mircea Eliade - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 158 s. - váz.

Krajina, životní prostředí, regiony : Brno, 16.2.2000. : sborník z 1. mezinárodní konference. / [editoři Vladimír Herber, Josef Vozanka] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 54 s. : tab. - brož.


K rkonoše / [sestavil K. Pošmourný ... et al.] - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.


Krkonošské práce 36. 1999. - Vyd. 1. - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2000. - 226 s. : il., fot., tab. - brož.

Kulové funkce pro geodézii : matematická příprava ke studiu knihy W.A. Heiskanen - H. Moritz: Physical Geodesy, 1967. / Zbyněk Nádeník - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2000. - xvi, 129 s. - brož.

Kvantově-mechanické výpočty elektronové struktury pevných látek a jejich aplikace v materiálovém výzkumu : inaugurační přednáška k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru materiálového inženýrství. / Mojmír Šob - Brno : VUTIUM, 2001. - 26 s. : il. - brož.

Laboratorní cvičení z fyzikální chemie pro biology a ekology / Marie Studničková - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 68 s. : il., tab. - brož.

Lampetra : bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků. IV. / [editor Lubomír Hanel] - Vyd. 1. - Vlašim : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 2000. - 188 s. : il., tab. - brož.

Lékařská chemie I : obecná a anorganická chemie. / Eva Táborská, Jaromír Sláma a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 134 s. : il., tab. - brož.

Lichenologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech s ohledem na území Brd a další / Štěpánka Bayerová - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000. - 36 s., 1 mapa : il., tab. -
Lidský genom vědění, možnosti, souvislosti : sborník k interdisciplinární konferenci. : Brno, 2.-3. listopadu 2000. / editoři Renata Veselská, Josef Kuře - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 79 s. : tab. - brož.

Lineární algebra / Jindřich Bečvář - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 435 s. - brož.

Litostratygrafia formacji górazdzanskiej i formacji dziewkowickiej na Slasku Opolskim / Robert Niedzwiedzki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 72 s., 13 s. obr. příl. : il. - brož.

Ložiska nerostných surovin / Jiří Zimák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Macecha Země / Bob Fowke - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 127 s. : il. - brož.
Magie čísel / Walter B. Gibson - Brno : Schneider, 2001. - 150 s. : il. - váz.

Massenbewegungen im Hochgebirge: Talzuschub und Bergsturz im Annapurna Himal, Manang District, West Nepal / Ruth M. Schmelzer - Brno : CERM, 2000. - 245 s., [9] s. příl. : il. (většina barev.) + 1 příl.. - brož.

Matematická analýza pro 1. semestr / Jitka Kojecká, Tomáš Kojecký - 2., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 205 s. - brož.


Matematická analýza v komplexním oboru Sv. 2. / Josef Polák - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 206 s. : il. - brož.


Matematika I / Miloslav Nekvinda - Vyd. 4. opr. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 238 s. : il. - brož.

Matematika pro 9. ročník základní školy 2. Funkce, podobnost, goniometrické funkce / Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2001. - 91 s. : il., tab. - brož.

Matematika - 1. třída / 2. pololetí / Jiřina Fialová - Praha : Ivo Železný, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Matematika / Vladimíra Hájková, Oldřich John, Miroslav Zelený - Praha : Karolinum, 2000. - 228 s. - brož.

Matematika : diferenciální a integrální počet funkcí dvou a více proměnných. / Miroslav Navrátil - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 123 s. : il. - brož.

Matematika : přijímací zkoušky na ČVUT. / [Jaroslav Černý ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. - 217 s. : il., tab. - brož.

Mediátory v kůži / Petr Arenberger, Michaela Jírová - Vyd. 1. - Praha : Czechopress Agency, 2001. - 87 s. - brož.

Metody statistické analýzy / František Pavelka, Vladimír Rytíř - Vyd. 2., nezm. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 118 s., tab. na příl. - brož.

Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : January 30-31, 2001, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic. / [editor Vladimír Petroš] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 538 s. : il., tab. - brož.

Model hydrogeodynamiczny systemu wodonosnego pradoliny Odry w rejonie Glogowa / Jacek Gurwin - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 90 s. : il., tab. - brož.

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí II : sborník příspěvků ze semináře. : Podivice, 19.-20. dubna 2000. / editoři Karel Vytřas, Josef Kellner a Jan Fischer - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Nauka o krajině a životním prostředí : cvičení. / Jan Kopp - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 85 s. : il., tab. - brož.

Nauka o materiálu I / Luděk Ptáček a kolektiv - Brno : CERM, 2001. - 505 s. : il., tab. - váz.
Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků : sborník přednášek ze semináře. : Brno, 6. prosince 2000. / [editor Jaromír Říha, Tomáš Julínek, Jan Šálek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 143 s. : il., tab. - brož.

Numerické metody II / P. Přikryl, M. Brandner - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 184 s. : tab. - brož.


Numerické modelování porušení sypané hráze přelitím / Jan Jandora - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. : il., tab. - brož.


Odporné organismy / Bob Fowke ; [z anglického originálu přeložila Petra Klůfová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Operační výzkum / Bedřich Zimola - Vyd. 2., nezm. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 168 s. : il., tab. - brož.

Operations Research / Karel Rais - Vyd. 3., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 109 s. : tab. - brož.

Organická chemie II / Karel Waisser, Milan Pour - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 247 s. : il. - brož.

Otázky z biologie pro přijímací zkoušky : opakování středoškolské biologie, otázky a odpovědi. / Petr Goetz ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 85 s. - brož.

Otázky z chemie pro přijímací zkoušky : opakování středoškolské chemie, otázky a odpovědi. / Petr Blanický - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 147 s. - brož.

Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky : opakování středoškolské fyziky, otázky a odpovědi. / Tomáš Blažek, Petr Heřman - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 94 s. - brož.

Papoušci : umělý odchov mláďat. / Rudolf K. Wagner ; fotografie Rudolf K. Wagner, Alena Doležalová ml.. ; ilustrace Vladimir Votapek. - České Budějovice : Dona, 2001. - 112 s. : barev. il., tab. - brož.

Personální bibliografie SZÚ 1997-1998. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 111 s. -
Personální bibliografie SZÚ 1998-1999. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 150 s. -
Počasí, myslivost, škůdci / Vladimír Hůna - Praha : Petrklíč, 2000. - 214 s. : il. - váz.

Podíl územní samosprávy na rozvoji regionu : Pardubice, říjen 2000. : sborník příspěvků z konference Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : výzkumný záměr. : dílčí část III. / řešitel Karel Lacina - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 95 s. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 8. aktualizace. / Petr Roth ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podnik a životní prostředí 11. aktualizace. / Květa Remtová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Posuzování vlivů na životní prostředí / Jiří Mareček - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 43 s. : tab. - brož.

Potrhlí vědci / Bob Fowke ; ilustrace Andrew Mee. ; [z anglického originálu přeložila Romana Kempná]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Prace geologiczno-mineralogiczne 68. / pod redakcja Ireny Wojciechowskiej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 125 s., obr. příl. : il., tab. -


Praha - životní prostředí : ročenka. 2000. / [redakce J. Šolc ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2000. - 206 s. : il., tab. - Brož.

Praktická cvičení z anorganické chemie / Jiří Kameníček ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 65 s. : il. - brož.

Praxis spagyrica philosophica : jasné a upřímné rady k přípravě kamene mudrců. : pojednání o původu a rozšíření primárního projevu ve fyzické rovině. / Frater Albertus - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 149 s. : il. (většina barev.) - váz.

Problém minimální kostry grafu / Eva Milková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 66 s. : il. - brož.

Proceedings University of West Bohemia 2000. Section 1. Natural and Engineering Sciences / [editor chief Vladimír Zeman] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 195 s. : il., tab. - brož.

Proč se lidé neléčí a jak mohou / Caroline Myssová - Praha : Triton, 2001. - 225 s. - brož.

Proton-proton data measured by the nucleon-nucleon collaboration at Saturne II / [J. Ball ... et al.] - Prague : Czech Technical University, 2000. - 247 s. : tab. - brož.

Průvodce praktickou ekologickou výchovou / Aleš Máchal - Brno : Rezekvítek, 2000. - 205 s. : tab. - brož.

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1998 - 2000). / Jan Ostravský - Vyd. 2., opr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 76 s. : tab. - brož.

Přímá tvorba FEM modelů na základě CT/MR dat pro aplikace v biomechanice / Přemysl Kršek - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 30 s. : il., tab. - brož.

Příroda a ekologie / [Vít Růžička] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Příroda Prahy 8 / Jiří Kříž, Pavel Rosendorf - Praha : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 2001. - 88 s. : il. - brož.

Přírodopis 9 : příručka pro učitele. / Jan Zapletal ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 59 s. - brož.

Ptáci / [text] Walter Černý ; ilustroval Karel Drchal. - Vyd. 6. - Praha : Aventinum, 2001. - 351 s. : il. - váz.

Rasy a rasismus / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 74 s. : il. - brož.


Recentní a fosilní ekosystémy : využití poznatků z jejich výzkumu v ekologickém vzdělávání a výchově. : sborník prací členů řešitelského kolektivu výzkumného záměru č. MSM 114100005. : svazek 3. / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 76 s. - brož.


Results of Geomagnetic Measurements made at the Observatory of Budkov in 1998. / [editor Josef Horáček ... et al.] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 138 s. : tab. - Brož.

Results of Geomagnetic Measurements made at the Observatory of Budkov in 1999. / [editor Josef Horáček ... et al.] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 134 s. : tab. - Brož.

Rostliny a živočichové u vody : učební materiál pro Zlatou udici. / [M. Jedlička ; kresby K. Hísek]. - Praha : Rybář, [2001]. - 1 sv.[109 barev. il. na volných listech] - volné listy v obálce

Rostliny, zvířata / Vladimír Hůna - Praha : Petrklíč, 1999. - 183 s. : il. - váz.

Sborník Okresního muzea v Mostě : řada přírodovědná. Č. 22. 2000. - Most : Okresní muzeum, 2000. - 106 s., 15 s. tb. příl. : il., tab. -
Scientific papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 2000. 6. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 169 s. : il., tab., grafy. - brož.

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Geology. Vol. 28-29. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 181 s. : il., tab. - brož.

Sexuální život zvířat / Michael Miersch - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group, 2001. - 214 s. : il. - váz.

Simulace pro ekonomy / Martin Dlouhý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 126 s. : tab. - brož.

Simulační modelování technických objektů pomocí neuronových sítí / Jiří Krejsa - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 30 s. : il., tab. - brož.

Smotlachův atlas hub : oficiální příručka pro určování jedlých a jedovatých hub. / Miroslav Smotlacha, Jiří Malý - Čes. vyd. 4., upr., v Ottově nakl. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 271 s. : barev. il. - váz.

Soldier of Fortune : průvodce bojovníka. / Ladislav Valík ml. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 138 s. : il. - brož.

Speleofórum 2001 : ročník 20. : setkání speleologů v Moravském krasu 6.-8.4.2001. / sestavili Jiřina Novotná, Pavel Bosák - Praha : Zlatý Kůň, 2001. - 75 s. : il., tab. - brož.

Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republik 2001. - Prag : Ministerium für Umwelt der Tschechischen Republik, 2001. - 67 s. : tab. - brož.


Stanovení počtu BETA-D-Glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 oC : metodické doporučení SZÚ č. 1/1999 CZŽP k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů. : metodické doporučení SZÚ č. 2/1999/CZŽP k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů. / [zpracovali Ljuba Schlemmerová, Vladimír Špelina] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 42 s. : tab. -


Statistical mechanics of phases, interfaces, and thin films / Howard Ted Davis - New York : Wiley-VCH, 1996. - xvi, 712 s. : il., tab. - brož.

Statistické metody pro manažerské rozhodování / Jaroslav Stuchlý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 188 s. : il. - brož.

Statistické metody v psychologii / Tomáš Urbánek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 9 s. : tab. -
Statistika A / Jaroslav Ramík, Šárka Čemerková - Vyd. 3., rozš. a upr. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 162 s. : il., tab. - brož.

Statistika B / Jaroslav Ramík, Šárka Čemerková - Vyd. 2., rozš. a upr. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 143 s. : il., tab. - brož.

Státní politika životního prostředí : leden 2001. / Ministerstvo životního prostředí - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 56 s. : tab. - brož.

Stony debris ecosystems / Karel Kubát /ed./ - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 202 s. : il., tab. - brož.

Stromy a jejich léčivá moc / Jiří Bodlák - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 183 s. : il. - váz.

Stromy a keře / Václav Větvička ; ilustrace Vlasta Matoušová a Jan Mašek. - 2. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 2001. - 288 s. : barev. il. - váz.

Structure - Subsoil interaction in view of transport processes in porous media / T. Krejčí ... [et al.] - Prague : Czech Technical University, 2001. - 81 s. : il., tab. - brož.

Supercritical fluids : fundamentals and applications. : proceedings. : Kemer, Antalya, Turkey; July 12-24, 1998. / edited by Erdogan Kiran, Pablo G. Debenedetti, Cor J. Peters - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000. - xv, 596 s. : il., tab. - brož.

Svět dinosaurů / [český text Karel Blažek] - [Říčany u Prahy] : Junior, [2001]. - 61 s. : barev. il. - váz.

Technologie ochrany životního prostředí před negativními vlivy živočišné výroby / Šárka Vondrášková - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 43 s. - brož.

Termofyzikální vlastnosti tekutin / Josef Olehla, Markéta Petříková, Petr Strádal - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 45 s. : il., tab. - brož.


Testové otázky z fyziky, chemie a biologie : modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. / V. Mornstein, J. Sláma, A. Svoboda - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 92 s. - brož.


Testy ze všeobecných znalostí 2001 : příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.

Testy z matematiky 2001 : příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele a rodiče. / [redakce Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2001. / [redakce Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 144 s. : il., tab. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 1999. / [redakce a zpracování Mária Mikušová]. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 120 s. : il., tab. - brož

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2000. / [redakce Petra Červinková]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 144 s. : il., tab. - brož.

Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí. 2000. 3. / [vedoucí redaktor Vladimír Hanák] - Znojmo : Správa Národního parku Podyjí, 2000. - 160 s. : il., tab. -
The Saproxylic Beetles (Coleoptera) and Ants (Formicidae) of Central European Hardwood Floodplain Forests / Jiří Schlaghamerský - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 168 s., příl. : il. - brož.

Time delay control system design using functional state models / Pavel Zítek - Prague : Czech Technical University, 1998. - 93 s. : il. - brož.

Ty zmije / Petr Voženílek - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 79 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Udržitelný rozvoj: vybrané tištěné publikace a nosiče CD-ROM / [editor Jan Kovanda] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - vii, 72 s. : il. - brož.

Unie českých a slovenských zoologických zahrad / [Vladislav T. Jiroušek] - [S.l. : Unie českých a slovenských zoologických zahrad, 2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - Brož.

Úvod do kvantitativní ekonomie / Petr Fiala - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 186 s. - brož.

Úvod do vegetační ekologie : (geobotaniky). / Karel Prach - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 77 s. : il. - brož.


Vážky 2000 : sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů. : 15.-18.6.2000, Hajnice, Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. / editor Lubomír Hanel - Vyd. 1. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.


Vážky (Odonata) : výzkum a ochrana. / Lubomír Hanel, Jiří Zelený - 2., dopl. vyd. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 2000. - 240 s., [4] s. obr. příl. : il. - brož.

Velká kniha o pravěku / Zdeněk V. Špinar ; ilustroval Zdeněk Burian. - Vyd. 4. - Praha : Aventinum, 2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Vesmír : malý astronomický kalendář Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 2001. / text Pavel Příhoda, Jiří Bubeníček - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2000. - 32 s. : il. - volné listy v obálce

Vibration quenching of pendulum type systems by means of absorbers / Aleš Tondl, Vladimír Kotek, Ctirad Kratochvíl - 1st ed. - Brno : CERM, 2001. - 102 s. : il. - brož.

Viscoelastic constitutive equations in modeling of polymer processing / Martin Zatloukal - Brno : University of Technology, 2000. - 22 s. : il. - brož.

Vliv dopravy na životní prostředí / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 126 s. : il., tab. - brož.

Voluntary Agreements in Environmental Policy / Petr Šauer ... [et al.] - Prague : University of Economics, 2001. - 204 s. : tab. - brož.

Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí : teze habilitační práce. / Jarmila Dědková - Brno : VUTIUM, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 1999. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 55 s. : tab. -
Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů : výsledky výzkumu v roce 2000. : Brno, 13. prosince 2000. : sborník přednášek ze semináře. / [editor Vlastimil Stara, Tomáš Julínek, Jan Šálek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : il., tab. - brož.

Zastavení v přírodě / Evžen Štáfl - 1. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Základy bioklimatologie / Jiří Klabzuba, Věra Kožnarová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 29 s. : il., tab. - brož.

Základy geologie / Václav Kachlík Historická geologie / Ivo Chlupáč - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 342 s. : il. - brož.

Základy systematické paleontologie I : paleobotanika, paleozoologie bezobratlých. / Zlatko Kvaček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 228 s. : il. - brož.


Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých dalších zákonů včetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová, Zuzana Doubková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 224 s. : tab. - brož.


Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999. / [redaktor Lubomír Petružela ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 159 s. : tab., mapy, grafy. - brož.

Zprávy Moravského ornitologického spolku : časopis Moravského ornitologického spolku. 58. 2000. - Přerov : Moravský ornitologický spolek : Muzeum Komenského, 2000. - 260 s. : il., tab. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist