Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 2001

Ad maiorem academiae gloriam : sborník prací PhDr. Karla Beránka vydaný u příležitosti jeho životního jubilea. / uspořádal Petr Svobodný, spolupracovala Blanka Šachová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 174 s. - brož.

Amos - podpora samostatné práce a distančního vzdělávání prostřednictvím internetu / Zbyněk Škvor - Vyd. 1. - Praha : Československá sekce IEEE, 2000. - 36 s. : il., tab. - brož.

Andragogika : filozofie-věda. / Milan Beneš - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 122 s. - brož.
Aplikovaná psychologie pro učitele I / Václav Holeček - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 74 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

Architektonické a pedagogické dílo profesorů odboru architektury a pozemního stavitelství na ČVŠT v Brně v letech 1919-1939 / Jana Osolsobě - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 18 s., 10 obr. na příl. : il. - brož.

Atletika pro školní praxi / Vlasta Vilímová, Petr Kotyza, Jiří Luža - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 45 s. : il. - brož.

A dictionary of superstitions / edited by Iona Opie, Moira Tatem - Reissued in new covers. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - xiii, 494 s. - brož.

A guide to the entrance procedures of the English Department - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 64 s. - brož.

Bereme smích vážně? / Josef P. Ondok - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2000. - 118 s. - brož.

Biologická olympiáda : školní kolo kategorie C, D. Roč. 35. 2000-2001. Zadání soutěžních úkolů, autorská řešení, pokyny pro organizátory / [autor Stanislav Urban] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 30 s. : tab. - volné listy v obálce

Cesta mrtvých Indiánů / Michel Perrin ; [z francouzského originálu přeložil Jindřich Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 231 s. - váz.

Chci se dostat na psychologii! : cvičebnice k přijímacím zkouškám na psychologii. / [Petr Pavlík] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 119 s. - brož.

Chci se dostat na žurnalistiku! : procvičte si svou znalost českého jazyka a vyzkoušejte si svůj talent!. / [Petr Pavlík] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 103 s. - brož.

Children's Literature & the Foreign Language Classroom / [editor Milena Vodičková] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 120 s. : il. - brož.


Cizí jazyky : sborník Katedry ruského a francouzského jazyka. VI. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 100 s. - brož.


Czas wolny w róznych jego aspektach / pod redakcja Jolanty Kedzior, Miroslawy Wawrzak-Chodaczek - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 127 s. : il., tab. - brož.

Česká etno ekologie : etnoekologické semináře v Liběchově. / editoři Filip Malý, Barbora Viktoriová - Vyd. 1. - Praha : Cargo Publishers, 1999. - 110 s. : il. - brož.

Česká republika - Evropa - Svět / [Ludmila Bystroňová ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Čítanka pro instruktory / [Václav Břicháček ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 123 s. : il., tab. - brož.

Čítanka 4 : příručka pro učitele. / Dagmar Dorovská, Vlasta Řeřichová - Olomouc : Prodos, 2000. - 39 s. - brož.

Čítanka 8 : příručka pro učitele. / Dagmar Dorovská, Vlasta Řeřichová - Olomouc : Prodos, 2000. - 47 s. : il. - brož.

Čteme si o Evropě / [Ivo Syřiště, Marcela Chalupová, Michal Jakeš] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 63 s. - brož.

Deset let Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné : 1990-2000. / [vedoucí redaktor Jan Steiner] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 162 s. : il., tab. - brož.

Dějiny smrti Díl 1. Doba ležících / Philippe Aries - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 358 s. - váz.
Dějiny smrti Díl 2. Zdivočelá smrt / Philippe Aries - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 410 s. - váz.

Didaktika chemie II / Jan Čipera, Lubomír Svoboda - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 125 s. : il. - brož.

Dny Evropy ve škole / [Naděžda Fuková ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 72 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Dva dny s didaktikou matematiky 2000 : sborník příspěvků ze semináře katedry matematiky a didaktiky matematiky. : Praha, 17.-18.2.2000. / editor Darina Jirotková, Naďa Stehlíková - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 74 s. : il., tab. - brož.

East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects : Brno, 25th - 26th May, 2000. : mezinárodní seminář. / [editor Martin Kvizda] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 249 s. - brož.

Edukace hluchoslepého dítěte raného věku / Libuše Ludíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palckého, 2001. - 94 s. - brož.


Environmentální výchova v přípravě studentů učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy : [Praha, 9.11.2000]. : sborník příspěvků z konference pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. : svazek 2. / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 77 s. - brož.


Estetická výchova pro střední školy Díl 1.. / Jana Skarlantová, Jan Slavík - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 2001. - 80 s. : il. (některé barev.) - brož.

Estetická výchova pro střední školy : (umění jako obraz doby). Díl 2.. / Jaroslav Bláha - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 2001. - 79 s. : il. (většina barev.) - brož.

Euronet Pilot Study: Posuzování vlastního vlivu v různých oblastech života adolescentů / Petr Macek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 26 s. : tab. -
Evropský klub ve škole / [Blanka Ježková ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 57 s. : il. (některé barev.) - brož.

Fakulta tělesné kultury : [publikace vydaná k 10. výročí vzniku Fakulty tělesné kultury UP. / uspořadatelé Vlastimil Štekr, Hana Válková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 86 s. : il. - brož.

Fénix : ve velkém stylu. - Ústí nad Labem : Czech Fénix press, 1999-. -
Fiesta! 1 : španělština pro střední a jazykové školy. : metodická příručka s klíčem. / Jana Králová ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2001. - 104 s. - brož.

Grafomotorika pro děti předškolního věku : cvičení pro děti ve věku od 4 do 8 let. / Antje C. Looseová, Nicole Piekertová, Gudrun Dienerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Grafomotorika pro děti předškolního věku : pracovní listy. / Antje C. Looseová, Nicole Piekertová, Gudrun Dienerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 94 s. : il. - brož.

Handicap 1999/2000 : sborník ze 7. ročníku mezinárodní konference pořádané dne 25.5.1999 v areálu libereckého Jedličkova ústavu a dne 26.5.1999 v sanatoriu Beethoven v Teplicích. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 85 s. : il. - brož.

Hledám svou cestu : jak se přiblížit dospívajícím. / Ross Campbell - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Hospodaření / [Jan Stejskal] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Hry zaměřené na sociální rozvoj žáků mladšího školního věku / Nelešovská Alena, Svobodová Jana - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 62 s. - brož.

Hudební pedagogika : koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. / Jiří Fukač, Stanislav Tesař, Jozef Vereš - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 181 s. - brož.


Image školy / Ludvík Eger a Dana Egerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 22 s. : il. - brož.


Informace o studiu na Fakultě informatiky ve školním roce 2001-2002. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Informace o studiu na Filozofické fakultě MU v akademickém roce 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 11 s. - brož.

Informace o studiu na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 37 s. - brož.

Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2000-2001. / [redaktor Dana Kričfaluši] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Informace pro studenty : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. : akademický rok. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 66 s. : tab. - brož.

Informační publikace o pozici, vědecké a pedagogické roli Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / editor Vladimír Vurm - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 24 s. : barev. il. - brož.

Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole / Miloš Pulda - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Interaktivní a kooperativní strategie v evropských projektech škol / [Pavla Polechová] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 61 s. : tab. - brož.

Internet, Evropská unie a česká škola / [Miloslava Černá ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 57 s. : il., tab. - brož.

Ištařin návrat, aneb, Proč bohyně sestoupila do podsvětí a co nás čeká nyní při jejím návratu / Robert A. Wilson - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia : Maťa, 2000. - 229 s., [16] s. obr. příl. - DharmaGaia ; brož.

Jak sbalit ženu / Otmar Chadim - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 146 s. - váz.

Jak vyzrát na milionáře : [proč nevyhrát v televizní soutěži]. - Praha : Ambros, 2001. - 197 s. - brož.

Jak žijí a učí se mladí Evropané / [Andrea Klimešová ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 78 s. : il. (některé barev.) - brož.

Jiří Horák - Oravské pastorále : Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 29.11.2000-14.1.2001. / [Josef Fantura] - Hodonín : Galerie výtvarného umění, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.
Josef Krumpholc (1870-1950) : materiály z odborné konference. : Přerov, 8. března 2000. / [odpovědný redaktor František Hýbl] - Přerov : Muzeum Komenského, 2000. - 50 s., [3] s. obr. příl. - Brož.

Jugendherbergen in Deutschland : Handbuch. 2001. - Detmold : Deutsches Jugendherbergswerk, 2001. - 673 s. : il., fot., tab. - brož.


Kapitoly z didaktiky prvopočátečního čtení a psaní / Eva Mrázová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 47 s. : il. - brož.

Kapitoly z logopedie I / Jiřina Klenková - 2. přeprac. vyd. - Brno : Paido, 2000. - 94 s. - brož.
Katedra speciální pedagogiky : zlepšení přístupu ke vzdělání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami. / Jiří Hrbáček ... [et al.] - Brno : Paido, 2001. - 79 s. : il. - brož.

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. / Horst Belz, Marco Siegrist - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 375 s. : il. - brož.

Konečně sám doma! : návod k přežití a další užitečné rady. / Catrin Frischerová ; [z německého originálu přeložil a převyprávěl Pavel Sýkora]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Kultura a estetika / [Václav Břicháček ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 91 s. : il. - brož.

Kulturní identita jihu USA / Karel Zástěra - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 147 s. - váz.

K integraci v přírodovědném vzdělávání / Martin Bílek a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 82 s. : il. - brož.

Legenda : magazín pro hráče S & F. - Praha : Blackfire Games, 1995-. -
Legendy Jeruzaléma / Zev Vilnay - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 287 s. : il. - váz.
Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu / Oldřich Müller - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 87 s. : tab. - brož.

Lernerautonomie und Lernstrategien / Peter Bimmel, Ute Rampillon ; unter Mitarbeit von Herrad Meese. - Berlin : Langenscheidt, 2000. - 208 s. : il., tab. - brož.

Lidé Hlučínska devadesátých let XX. století ve fotografiích : katalog k expozici ve Výstavních síních Slezského zemského muzea v Opavě (11.3.-2.5.1999) a v Národním divadle moravskoslezském - Divadle Jiřího Myrona v Ostravě (20.5.-30.6.1999). / [texty v katalogu Vladimír Birgus ... et al.] - Opava : Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1999. - 1 sv. (nestránkováno). : il. + 1 příl. - Brož.

Magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia", studijní obor "Policejní management a kriminalistika" : studijní plán a studijní předměty. / [sestavili Jan Musil ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 198 s. : tab. - brož.

Maličká su : učebnice hudební výchovy pro děti mateřské a základní školy. 2. / [Jaroslav Stojan] - Vyd. 1. - Přerov : JASTO, 1997. - 47 s. : il. - brož.

Marketing a práce s absolventy vysokých škol : obory: andragogika, ekonomie, personální řízení. / Milan Beneš ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 147 s. : tab. - brož.

Matematika : přijímací zkoušky na ČVUT. / [Jaroslav Černý ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. - 217 s. : il., tab. - brož.


Metodika / [Daniel Vychodil] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 77 s. : il. - brož.

Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností / editor Vlastimil Švec - Brno : Paido, 2000. - 233 s. : il., tab. - brož.

Motif, Type and Genre : a Manual for Compilation of Indices & A Bibliography of Indices and Indexing. / Heda Jason - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - 279 s. - brož.

Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí / Jiřina Klenková - Brno : Paido, 2000. - 123 s. - brož.

Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum. / Jan Průcha - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 211 s. - váz.

Myšlenkové základy skautingu / [Jiří Zajíc] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Nabídkový katalog vzdělávacích pořadů a programů ve školním roce 1999-2000. / [sestavili Ivana Sieberová, Luboš Smolík, Milena Voláková] - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 24 s. - brož.

Na návštěvě ve škole : didaktické principy ve vyučování anglického jazyka. : příručka k videofilmu. / Monika Černá, Michaela Píšová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 53 s. : il., tab. - brož.

Některé trendy pregraduální přípravy učitelů / Danuše Nezvalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 48 s. : tab. - brož.

Obr, který se bál potmě / [český text Jaroslav Duda] - [Říčany u Prahy] : Junior, [2001]. - 92 s. : barev. il. - váz.

Odškolnění společnosti : (polemický spis). / Ivan Illich - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 109 s. - brož.

Odvážný Dan / [český] text Dagmar Steidlová - [Říčany u Prahy] : Junior, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Otázky k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2001/2002 : (magisterské studium). / [Irena Brabcová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 73 s. - brož.

Otázky z biologie pro přijímací zkoušky : opakování středoškolské biologie, otázky a odpovědi. / Petr Goetz ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 85 s. - brož.

Otázky z chemie pro přijímací zkoušky : opakování středoškolské chemie, otázky a odpovědi. / Petr Blanický - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 147 s. - brož.

Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky : opakování středoškolské fyziky, otázky a odpovědi. / Tomáš Blažek, Petr Heřman - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 94 s. - brož.


O třech medvědech a jiné pohádky / [český] text Alena Peisertová - [Říčany u Prahy] : Junior, [2000]. - 90 s. : barev. il. - váz.

Pedagogická praxe v tělesné výchově : učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. / Václav Škop, Monika Žumárová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 38 s. - brož.

Pedagogicko psychologická diagnostika I. / Miloslava Dvořáková - Vyd. 2., upr. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Pedagogika volného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. / Jiřina Pávková a kol. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 229 s. - brož.

Pedagogika / [Václav Břicháček, Vít Růžička] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Písničky a jejich dramatizace / Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá, Věra Burešová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 154 s. : il. - brož.

Pohádky se zvířátky / [český text Kateřina Závadová, Alena Peisertová] - [Říčany u Prahy] : Junior, c1999. - 90 s. : barev. il. - váz.

Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce / Zdeněk Placheta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 30 s., vii příl. : il., tab. - brož.

Pompeje : život ve stínu Vesuvu. / Josef Fryš - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, [2000]. - 287 s. : il. (většina barev.) - váz.

Pracujeme s prstovou abecedou / ilustrace Kateřina Kvačková, Miloš Lang] ; metodicky zpracovaly Jana Barešová, Martina Šmídová]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 1 sv. (41 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Proč se říká 222x / Stanislava Kovářová - Olomouc : Alda, 2000. - 271 s. : il. - brož.

Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací / Ladislav Bláha, Ladislav Pyšný - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 214 s. : tab. - brož.

Průvodce praktickou ekologickou výchovou / Aleš Máchal - Brno : Rezekvítek, 2000. - 205 s. : tab. - brož.

Prvouka pro 1. ročník základní školy : metodická příručka pro učitele. / Eva Vyskočilová, Alena Šebková, Miloslava Machalová - 1. vyd. - Úvaly : ALBRA, 2001. - 50 s. - Brož.

Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. / Jan Průcha - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 269 s. - váz.


Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000 : (habilitační, disertační a diplomové práce). / Jana Vašendová, Filip Neuls (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 80 s. - brož.


Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 2000. / [sestavily] Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 89 s. - brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z dějepisu / Zdeněk Veselý - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 151 s. - brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky / Karel Biňovec - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 293 s. : il., tab. - brož.

Přijímací zkoušky na střední školy : všeobecný přehled. / Milada Buriánková - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2001. - 172 s. : il. - brož.

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1998 - 2000). / Jan Ostravský - Vyd. 2., opr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 76 s. : tab. - brož.

Příroda a ekologie / [Vít Růžička] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Přírodopis 9 : příručka pro učitele. / Jan Zapletal ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 59 s. - brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně Akademický rok 2001-2002. Magisterské studium - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 29 s. - brož.

Psaní jako sebevyjádření ; [uspořádal Jan Dvořák]. - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 85 s - brož.

Psychologie osobnostních typů učitele / Rudolf Kohoutek, Karel Ouroda - Brno : CERM, 2000. - 19 s. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 11. aktualizace. / Karla Černá ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Reflexe v pregraduální přípravě učitele / Danuše Nezvalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

Ročenka Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky Školní rok 1999-2000. / [redakčně připravila Věra Zaviačičová] - Praha : Jan Kanzelsberger, 2001. - 50 s. : il., fot. - brož.
Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu : úvodní teoreticko-analytická studie k výzkumnému záměru. / [redakce Eliška Walterová] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 214 s. - brož.


Rozvoj osobnosti : rady a podněty rodičům, jak přispět k rozvoji znalostí a dovedností dítěte od narození do šesti let. / Dorothy Einonová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 240 s. : il. - váz.


Řízení kurikula / Lenka Müllerová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 104 s. : tab. - brož.

Sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference uskutečněné ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU v Brně na téma Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína : Brno, 23. červen 2000. / [odborný redaktor Libor Hřebíček] - Brno : Institut mezioborových studií, 2000. - 434 s. - brož.

Sexuální zneužívání mentálně postižených dětí / Vladimír Mašát, Petr Pöthe, S. Lenoráková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Slovanské gymnázium literární : výběrová antologie literárně orientovaných textů studentů a absoloventů .... / Bohumír Kolář ... [et al.] - Olomouc : Danal, 2000. - 402 s. : il. - brož.

Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 42. 2000. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2001. - 332 s. : il., fot. - brož.

Socialia 99 : mládež v postmoderní době. : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 12. a 13.10.1999. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 447 s. : il., tab. - brož.

Společenský styk a diplomatický protokol / Soňa Gullová, Františka Müllerová, Ivan Šroněk - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 147 s. - brož.

Statut Univerzity Hradec Králové / [odpovědný redaktor Bohumil Vybíral] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 42 s. : il. - brož.

Stoletý snář s čísly, aneb, Jak vyhrát velké peníze / Marie Laurinová - 1. vyd. - Praha : Víkend, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Studie k lidovému stavitelství IV : Fotodokumentace lidové architektury v muzeích České republiky. : Okresní muzeum v Klatovech, 25.-27.5.1999. : sborník příspěvků ze semináře. / [zpracoval Lubomír Procházka ... et al.] - Klatovy : Okresní muzeum, 2000. - 171 s., obr. příl. - brož.

Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : kombinované studium. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 60 s. - brož.

Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : obecná část. : prezenční a kombinované studium. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 90 s. - brož.
Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : sociální pedagogika a volný čas. : učitelství pro 1. stupeň ZŠ. : prezenční studium. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 52 s. - brož.


Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : učitelství pro střední školy. : prezenční studium. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 79 s. - brož.


Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : učitelství pro 2. stupeň základní školy. : prezenční studium. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 105 s. - brož.

Studijní program magisterského studia s rozšířenou výukou cizích jazyků : Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. : 2001/2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 45 s. - brož.

Svatba skrz na skrz - Praha : Antea II, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Školské zákony : (komentář). : ve znění platném k 1.1.2001. / Arnošt Friedl - Vyd. 4., dopl. - Praha : Eurounion, 2001. - 407 s. - brož.

Technical University of Liberec : Faculty of Economics. : study programmes. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 31 s. : tab. - brož.

Testy ze všeobecných znalostí 2001 : příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.

Testy z českého jazyka 2001 : příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce Jana Košulanová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 152 s. - brož.

Testy z českého pravopisu : maturitní zkouška. / Marie Krejčová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 39 s. - brož.

Testy z českého pravopisu : přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. / [zpracovala Marie Krejčová, Ludmila Konopková] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 40 s. - brož.

Testy z českého pravopisu : přijímací zkoušky na střední školy. / [Marie Krejčová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 40 s. - brož.

Testy z matematiky 2001 : příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele a rodiče. / [redakce Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : český jazyk. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2001. / [redakce Jana Košulanová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 144 s. : tab. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : český jazyk. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 1999. / [redakce a zpracování Hana Fečaninová]. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 128 s. : tab. - brož


Testy z víceletých gymnázií : český jazyk. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2000. / [redakce a zpracování Mária Tarábková]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 143 s. : tab. - brož.


Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2001. / [redakce Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 144 s. : il., tab. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 1999. / [redakce a zpracování Mária Mikušová]. - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 120 s. : il., tab. - brož

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2000. / [redakce Petra Červinková]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 144 s. : il., tab. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2001. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2000. / [redakce a zpracování Mária Tarábková]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 112 s. : il., tab. - brož.

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky / Daniela Švancarová, Anna Kucharská - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 27 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

Tělovýchova a sport / [Jan Hondlík, Jiří Červenka] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 69 s. : il. - brož.

The Informations publication about position, scientific and pedagogical role of Faculty of Social and Health Studies University of South Bohemia České Budějovice, Czech Republic / editor Vladimír Vurm - České Budějovice : University of South Bohemia, 2000. - 24 s. : barev. il. - brož.
Tradice českých Vánoc : Praha, 5.12.2000-13.1.2001. / [František Valena] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Tradycja i postep : studia z dziejów edukacji narodowej pod zaborem rosyjskim. / Lech Slowinski - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 89 s. - brož.

Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí : sborník referátů z mezinárodní konference. : Praha, Česká republika, 23.-25.9.1998. / Jana Kohnová, ed. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 364 s. - brož.

Učíme se prstovou abecedu / [zpracovaly Jana Barešová, Martina Šmídová] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 1 sv. (8 volných listů) : il. - volné listy v obálce

Úloha OSN v měnícím se světě: Má OSN budoucnost? : sborník příspěvků ze studentské soutěže. / [editor J. Kovář] - Vyd. 1. - Praha : České sdružení pro Spojené národy : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 139 s. : il., tab. - brož.

Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). / Vladimír Spousta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 158 s. : il. - brož.


Vánoční jesličky : lidové umění kraje Orlických hor. / Rudolf Zrůbek - Vyd. 1. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1999. - 48 s., xvi s. obr. příl. - Brož.

Vánoční kniha / Malcolm Hillier ; fotografie Diana Millerová. - Praha : Cesty, 2000. - 115 s., obr. příl. : barev. il. - váz.

Vedení oddílu / [Vladimír Cvrček] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 58 s. : il. - brož.

Vedení tábora a táboření / [Zbyněk Jiroušek ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1999. - 103 s. : il. - brož.

Velikonoce v české lidové kultuře / Věra Frolcová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 277 s. : il. (některé barev.) - váz.

Velikonoce / Pavel Toufar ; [ilustroval Karel Franta]. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 315 s. : barev. il. - váz.

Veselá zvířátka / [český text Jan Machač, Barbora Michálková] - [Říčany u Prahy] : Junior, [2000]. - 122 s. : barev. il. - váz.

Vlastivěda moravská : země a lid. : nová řada. Sv. 10. Lidová kultura na Moravě / Josef Jančář s kolektivem - BrnoStrážnice : Muzejní a vlastivědná společnost : Ústav lidové kultury, 2000. - 373 s. : il. - ÚLK ; váz.

Vzdělávání a výchova dětí s autismem / Miroslava Jelínková - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Vzdělávání hluchoslepých II / Eva Souralová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 78 s. : il. - brož.
Vzdělávání hluchoslepých I / Libuše Ludíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 74 s. - brož.
Vzorce lidství : filosofie o člověku a výchově. / Naděžda Pelcová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 163 s. - brož.

Zajíček Ouško jde do školy / [český] text Dagmar Steidlová, Alena Peisertová - [Říčany u Prahy] : Junior, [2000]. - 91 s. : barev. il. - váz.

Za dědictím starých Vietů / Ivo Vasiljev - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 223 s. : il. - brož.

Základy komprehenzivní speciální pedagogiky / Ján Jesenský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 275 s. : il., tab. - brož.

Zdravověda / [Václav Břicháček ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 85 s. : il. - brož.


Žijeme v Evropě : průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. / Eliška Walterová, Věra Ježková - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 124 s. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist