Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 2001

Abeceda mzdové účetní 2001 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 10. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 335 s. : tab. - brož.

Abeceda mzdové účetní / Václav Vybíhal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 219 s. : tab. - brož.

Accounting legislation in 2001. - Prague : Trade Links, 2001. - 263 s. - Brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 17. aktualizace - stav: leden 2001. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 18. aktualizace - stav: duben 2001. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 16.1. aktualizací - mimořádná aktualizace leden 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 17. aktualizací - aktualizace: březen 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: květen 2001 včetně 14. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: leden 2001 včetně 13. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aleutské ostrovy / Edwin Palmer Hoyt - 1. čes. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 161 s. - váz.

Americké ponorky ve válce / Edwin P. Hoyt - 1. vyd. - Praha : Beta, [2000]. - 326 s., [24] s. obr. příl. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Aplikace forenzní biomechaniky / Jiří Straus - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2001. - 283 s. : tab. - brož.


A dictionary of law / edited by Elizabeth A. Martin - 4th Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 515 s. - brož.


Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 16. aktualizace - duben 2001. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bezpečnost silničního provozu : (komentář). / Milan Leitner, Zdeněk Kopecký, Vladimír Lukášek - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2001. - 314 s. - brož.

Blesková válka / Edwin Palmer Hoyt - 1. čes. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 229 s. - váz.
Bydlení v nájemním bytě / Pavla Schödelbauerová, Helena Nováková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xiii, 154 s. - brož.

Cena města Olomouce za rok 1999. / [texty Hana Ševčíková, Miroslav Petřík] - Olomouc : Město Olomouc : Galerie Caesar, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Czech financial services legislation in 2001. - Prague : Trade Links, 2000. - 550 s. - Brož.

Czech taxation in 2001. Vol. 1. - Prague : Trade Links, 2001. - 346 s. - Brož.

Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika / editor Radek Khol - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2001. - 76 s. : tab - brož.

Českoslovenští legionáři z okresu Hradec Králové 1914-1920 / Jaroslava Pospíšilová - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2000. - 134 s. : il. - brož.

Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Prachatice : 1914-1920. / [Petr Havel, Pavel Hofman, Jana Krejčová] - Prachatice : Okresní úřad, 2000. - 82 s. : il., tab. - Brož.

Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Pelhřimov. / [Zdeněk Martínek, Josef Slavík] - Vyd. 1. - Pelhřimov : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2000. - 143 s. : il., tab. - Brož.

Číselník obcí České republiky 2001. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 67 s. : tab. - brož.

Daně I : učebnice. / Lilia Dvořáková ... [et al.] - Dopl. a přeprac. vyd. souborného díla - [Praha] : Bilance, 2000. - 284 s. : tab. - brož.

Daně 2001 a vybrané předpisy - Olomouc : Anag, 2001. - 511 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 10. aktualizace - březen 2001. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 9. aktualizace - březen 2001. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Daňové chyby a problémy 2001 : daň z příjmů fyzických osob. / Marta Sobotová - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 173 s. : tab. - brož.


Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 16. Stav: leden 2001 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2001 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 94 s. : tab. - brož.

Daňové tabulky pro daň z příjmů fyzických osob od roku 2001 - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2001. : k 1. 1. 2001. / Hana Marková - Vyd. 5. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 111 s. - brož.

Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Ústava Spojených států amerických s komentáři Miloše Krejčího / Thomas Jefferson - 1. vyd. - Praha : Otakar II., 2000. - 178 s. - váz.
Deset let naděje / text Martina Hradecká ; foto archiv Naděje. - Vyd. 1. - Praha : Naděje, 2000. - 59 s. : il. (většina barev.) - brož.

Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa Díl 4. 1989-1992 / Ján Gronský - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 399 s. - brož.

Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích / Alena Marešová, Jan Sochůrek, Jana Válková - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 122 s. : tab. - brož.

Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo : doporučení č. R(96) 8 a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 78 s. : tab. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 11. aktualizací - duben 2001. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Finance územních samospráv / Miloslav Melion - Hradec Králové : E.I.A., 2000. - 213 s. - brož.
Finanční a pojistná matematika : (cvičení). / Marie Kletečková, Václav Nýdl - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 58 s. : tab. - brož.

Finanční právo : texty zákonů. 15. doplněk. Stav: leden 2001 / zpracovala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Genetika pro účely paternitních expertíz / Karel Lenhart - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 41 s. - brož.


Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 : sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze. : 24.-26. listopadu 1999. / uspořádal Miloš Pojar - Praha : Židovské muzeum, 1999. - 223 s. - brož.


Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 4., aktualiz. vyd. - Ostrava : ANAG, 2001. - 199 s. - brož.

Hospodaření / [Jan Stejskal] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Imunohistochemické diagnostické metody v soudnělékařské praxi / Pavel Toupalík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 74 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Informace pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení 3. / [Anna Arnoldová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : BMSS-START, 2000. - 175 s. - brož.

Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 : zákulisí případu Číhošť. / Jan Kalous - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2001. - 133 s. : il. tab. - brož.

Jakost smluvních vztahů z hlediska právních aspektů exportu odlitků / Jiří Zlámal - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 27 s. : tab. - brož.

Jak přežít v betonové džungli : (Street Survival). : zkušenosti amerických policistů v boji se zločinem. / Ronald J. Adams, Thomas M. McTernan, Charles Remsberg - Vyd. 1. - Praha : Armex : Soukromá veřejnoprávní akademie : Vyšší odborná škola, 2001. - 357 s. : il. - váz.

Jak se dělá prezident / Miloš Krejčí - [Praha] : Otakar II., 2000. - 201 s. - váz.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 1. aktualizace - březen 2001. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Jednoduché účetnictví nově od roku 2001 nejen pro podnikatele, aneb, jak řádně prokazovat příjmy a výdaje u fyzických osob : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí. / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 8. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 159 s. : tab. - brož.

Jihlavský kraj v číslech : vybrané údaje o Jihlavském kraji a jeho okresech za rok 1999. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2001. - 38 s. : tab. - brož.
Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva / Olga Římalová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xviii, 516 s. + 1 disketa. - váz.

Komentář k novele obchodního zákoníku 2001 / Roman Kozel - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 103 s. - brož.

Kompendium zum Asylrecht, Ausländerrecht und zum Schutz der Menschenrechte / Eva Šrámková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 57 s. : il., tab. - brož.


Konkurs a vyrovnání / Jiřina Kotoučová, Přemysl Raban - Vyd. 2., aktualiz. a dopl. - Praha : Orac, 2001. - 343 s. - brož.


Krimikoktejl : ze zákulisí zločinu a spravedlnosti. / [editor Jiří Černý] - Praha : Víkend, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Kriminalita v roce 1999 : (sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality). / Alena Marešová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 97 s. : il., tab. - brož.

Labour code employment - Prague : Trade Links, 2001. - 318 s. : tab. - Brož.

Letci Královéhradecka v druhém čs. zahraničním odboji (1939-1945) / Josef Ptáček, Jan Rail - Vyd. 1. - Dobruška : Expedice F.L.Věka, 2000. - 191 s. : il. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 5.1. mimořádné aktualizace - leden 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia", studijní obor "Policejní management a kriminalistika" : studijní plán a studijní předměty. / [sestavili Jan Musil ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 198 s. : tab. - brož.

Malá encyklopedie latiny v právu : slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. / Miloš Klang - 3. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 169 s. - brož.

Manka a škody / Tomáš Jaroš - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 111 s. : tab. - brož.

Manželství a paragrafy / Milana Hrušáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 83 s. : il. - brož.

Midway : osudová bitva japonského válečného loďstva. / Micuo Fučida, Masatake Okumija - Vyd. 2., v Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2001. - 205 s., obr. příl. : il. - váz.

Military Expenditures During and After the Cold War / Miroslav Krč et al. - Prague : Institute of International Relations, 2000. - 118 s., vii s. obr. příl. : tab. - brož.

Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech 1945-1948 / Kateřina Kočová, Zdeněk Radvanovský, Jitka Suchá - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001. - 104 s. : il., tabulky - brož.

Místní orgány a programy EU 4. aktualizace. / Stephen W. Fox ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Moře v plamenech / Miloš Hubáček - Vyd. 6., v Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2001. - 286 s. : obr. příl. - váz.

Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR / Jiří Kocourek, Ladislav Trylč - Olomouc : Anag, 2001. - 614 s. : tab. - váz.


Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 22. aktualizace a doplňky - listopad 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdy, předpisy a praxe 2001 / Ivan Tomší, František Alinče - 2. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 238 s. - brož.

Napoleonské války a české země / editoři Ivan Šedivý ... [et al.] - Praha : Lidové noviny : Historický ústav Armády České republiky, 2001. - 301 s., 40 s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty - váz.

NATO aliance pro 21. století / [Jindra Šebestová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 27 s. : barev. il. - brož.

Národnostní politika v postkomunistických zemích / editoři Břetislav Dančák, Petr Fiala - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 316 s. : tab - brož.

Nezdanitelné částky ze základu daně z příjmů zaměstnanců a dalších fyzických osob v roce 2001 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 133 s. : tab. - brož.

Nová pravidla provozu na pozemních komunikacích : kompletní právní úprava. : zákon č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb.. : vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., včetně vyobrazení dopravních značek. - 1. vyd. - Mariánské Lázně : KOURA publishing, 2001. - 119 s. : barev. il. - brož.

Novinky u společností s ručením omezeným / Hana Březinová a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Nowa kodyfikacja prawa karnego T. 6. / pod redakcja Leszka Boguni - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 307 s. : il., tab. - brož.

Obchodní zákoník : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. : podle stavu k 1.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. - brož.

Obchodní zákoník : úplná znění platná od 1.1.2001 včetně souvisejících předpisů. - 2. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 547 s. - brož.

Obchodní zákoník - Český Těšín : Poradce, 2000. - 352 s. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Základní dílo: stav - únor 2001 včetně 5. aktualizací. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Ochrana zdraví v českých technických normách Červen 2000. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 102 s. -
Ochrana zdraví v českých technických normách Listopad 2000. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 104 s. -

Ochrana zdraví v českých technických normách 1999. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 102 s. -


Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie / Vladimír Večerek ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 179 s. : tab. - brož.

Odborná ruština : pro magisterské studium. / Oxana Dlouhá - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 131 s. : il. - brož.

Odpisy 2001 / Vladimír Pelc - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 199 s. : tab. - brož.

Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu : (výbor studií). / Jindřich Tomas ; sestavili Jan Klápště, Oldřich Kotyza. - Litoměřice : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - 389 s. : il., tab. - váz.

Otázky k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2001/2002 : (magisterské studium). / [Irena Brabcová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 73 s. - brož.

Personální a sociálně právní kartotéka - Praha : Linde, 1997-. -
Počítačová kriminalita : nástin problematiky. : kompendium názorů specialistů. / sestavil Stanislav Musil - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 281, [22] s. : tab. - brož.

Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice / Pavel Šámal ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, c2001. - xxv, 776 s. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 8. aktualizace. / Petr Roth ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podvojné účetnictví a účetní závěrka pro podnikatele 2001. / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2001. - 654 s. - brož.

Pohledávky : vzory smluv a podání. / Dagmar Bařinová, Iveta Vozňáková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 127 s. : tab. - brož.

Pojistné právo / Michal Spirit - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 276 s. - brož.
Pojistný trh / Viktória Čejková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 112 s. : tab. - brož.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v otázkách a odpovědích : 168 otázek a 168 odpovědí k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., a k odpovědnosti za přestupky a trestné činy v silničním provozu. / Pavel Bušta, Vladimír Přikryl - Praha : Eurotax, 2001. - 93 s. - brož.

Ponorková válka : historie americké ponorkové špionáže. / Sherry Sontagová, Christopher Drew a Annette Lawrencová Drewová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 398 s. [16] s. obr. příl. - Rybka Publishers, váz.


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 1.4.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. : tab. - brož.


Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení / Josef Macur - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 219 s. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: březen 2001 včetně 9. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k Zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce, kolektivní vyjednávání. : podle stavu k 6.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 192 s. - brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 19. doplněk. Stav: únor 2001 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: leden 2001 - včetně 8. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 17. aktualizace - únor 2001. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21/1. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Pražské přednášky / Richard Pates - Hradec Králové : Laxus, 2000. - 59 s. - Brož.

Právní nauka pro školy i praxi / Zdeněk Novotný, Karel Schelle, Jaroslava Tomancová a kol. - 4. inovované vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 353 s. : tab. - brož.

Právní stát - současnost a budoucnost : sborník ze semináře veřejného práva. : Praha,27.-28. března 1998. / [redaktoři Věra Jirásková, Jaroslav Vondráček] - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 171 s. - brož.

Právní systém v České republice : učebnice. II. / Tomáš Pohl - Dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Bilance, 2001. - 302 s. - brož.

Právní systém v České republice : učebnice. I. / Tomáš Pohl - Dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Bilance, 2001. - 295 s. - brož.

Právo životního prostředí : 22.-25.9.2000, Rýchory. : sborník z konference. / editor Milan Damohorský - Praha : Vodnář, 2000. - 172 s. - brož.


Privatizace bytového fondu podle zákona o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 103/2000 Sb. a vzory potřebných písemností / Milan Horák, Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 239 s. - brož.


Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie srodkowej (Polska, Wegry) / redakcja Konrad Nowacki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 565 s. : il. - brož.

Proměny současné české rodiny : (rodina-gender-stratifikace). / Marie Čermáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 170 s. : il., tab. - brož.

Pronásledování bitevní lodi Bismarck / Ludovic Kennedy - Vyd. 2., v Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2001. - 245 s., obr.příl. - váz.

Průvodce judikaturou evropského soudního dvora Díl 2. / Lenka Pítrová, Richard Pomahač - Praha : Linde, 2001. - 348 s. - brož.

Průvodce personální praxí Březen - duben 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví / sestavil Jiří Effmert - Vyd. 2., dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. - 270 s. - brož.

Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě : příručka ke školení. / [Jiří Březina] - Vyd. 3., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2001. - 205 s. - brož.

Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce 2000. / [sestavily] Nataša Šišková, Jaroslava Slámová - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 89 s. - brož.

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v srpnu - prosinci 2000 Srpen - prosinec 2000. / zpracoval Jiří Brixi - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2000. - 18 s. - Brož.

Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně Akademický rok 2001-2002. Magisterské studium - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 29 s. - brož.

Příručka plátce DPH od 1.1.2001 / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 109 s. : tab. - brož.

Psanec, nebo geniální vojevůdce? : Jan Žižka, rozhořčený rytíř Hospodinův. / Karel Štorkán - 1. vyd. - Líbeznice : Víkend, 2000. - 351 s. - váz.

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů / Milan Taraba - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 207 s. - brož.

Regionální statistický obzor 2000 : Východočeský kraj. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2000. - 110 s. : barev. il., tab. - brož.

Riziková mládež : možnosti potenciálnych zmien. / Vladimír Labáth a spolupracovníci - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 157 s. - brož.


Rodinné právo / Stanislava Zinčeková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 38 s. - brož.

Řecko : systémy trestního soudnictví v Evropě a v Severní Americe. / Dionysios Spinellis, Calliope D. Spinellis - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 48 s. - brož.
Sbírka případových studií z práva mezinárodního obchodu / Marie Sciskalová, Zbyněk Švarc - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 58 s. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : series D. : Faculty of Economics and Administration. 5. 2000. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

Sedmiletá válka v Orientu / Michal Wanner - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 255 s. : il. - brož.
Sekce Downův syndrom / SPMP ČR : zpravodaj. 2000. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky, 2000. - 48 s. : il., fot. - Brož.

Slunce nad Slavkovem / Dušan Uhlíř - Vyd. 2., v edici Fakta 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 468 s. - váz.

Služby zaměstnanosti v České republice : deset let služeb pro občany. / [uspořádal Zbislav Morávek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 39 s. : barev. il. - brož.
Služební poměr příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001 : s komentářem. / Petr Tomek - Olomouc : ANAG, 2001. - 207 s. - brož.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných : podle právního stavu k 1.1.201. / Jiří Šmíd, Marta Ženíšková - 6., aktualiz. vyd. - Ostrava : ANAG, 2001. - 149 s. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 3. aktualizace - únor 2001. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společenský styk a diplomatický protokol / Soňa Gullová, Františka Müllerová, Ivan Šroněk - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 147 s. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 1. aktualizace - stav: březen 2001. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Společnost s ručením omezeným od roku 2001 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - Olomouc : ANAG, 2001. - 141 s. : tab. - brož.


Společnost s ručením omezeným : vzory, podání a listiny. : právní úprava po novele. / Daniel Ševčík - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 286 s. - brož.


Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - duben 2001 včetně 10. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - leden 2001 včetně 9. aktualizací. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 8.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. - brož.

Stalinovi generálové / editor Harold Shukman - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : BETA, 2001. - 365 s. : il. - Beta-Dobrovský ; váz.

Statistický bulletin brněnského kraje za rok 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2001. - 87 s. : tab. - Brož.

Statistický bulletin zlínského kraje za rok 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 92 s. : tab. - Brož.

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 2000. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 2000. - 747 s. : il., tab. - váz.

Státní sociální podpora / Naděžda Břeská, Eva Burdová, Lucie Vránová - Ostrava : ANAG, 2001. - 190 s. - brož.

Stoprocentní tým / Richard Marcinko ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Gojda. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 187 s. - váz.

Studia historycznoprawne [11]. / pod redakcja Alfreda Koniecznego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Škola občanského juda : rukověť sebeobrany proti trampotám. [Sv. 1]. / [Yvona Koutníková ... et al.] - Praha : Plejáda, 2000. - 93 s. : il. - váz.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). : zákon č. 38/1995 Sb., Vyhláška č. 102/1995 Sb., Anotace předpisů EHK OSN. 7. aktualizační doplněk. Únor 2001 - Praha : Kodex, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.
This is not a fairy tale - it's real! : to Tommy, for his third birthday in Terezín, 22 January 1944. / pictures by Bedřich Fritta ; text by Ivan Klíma. ; translated by Stephen Hattersley. - 1st Engl. Ed. - Prague : Jewish Museum, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.

Tisk a právo : tiskový zákon s komentářem. : související ekonomické a další informace. : obrazová dokumentace. / Tomáš Sokol - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 135 s. : il., tab. - váz.

Trestní právo hmotné : (zvláštní část). / Josef Kuchta, Věra Kalvodová, Jana Zezulová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 182 s. - brož.


Trestní právo procesní / Jiří Jelínek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 518 s. - brož.

Trestní řád : text zákona. : stav listopad 2000. - Praha : C.H. Beck, 2001. - 117 s. - Brož.

Tschechische Steuergesetze 2001 / Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2001. - 414 s. - Brož.

Tvorba práva a její pravidla / Zbyněk Šín - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 236 s. - brož.

Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa wspólnot europejskich / Aleksander Cieslinski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 142 s. - brož.

Účetní závěrka 2000 : uzávěrka, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, cash flow, příloha k účetní závěrce. / Helena Vorbová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 166 s. - brož.

Úloha OSN v měnícím se světě: Má OSN budoucnost? : sborník příspěvků ze studentské soutěže. / [editor J. Kovář] - Vyd. 1. - Praha : České sdružení pro Spojené národy : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 139 s. : il., tab. - brož.

Úplné znění Zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích, Zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. o obecní policii : úplné aktualizované znění k 1. 1. 2001. - Vyd. 5. - Praha : Armex : Trivis, 2001. - 59 s. - brož.

Úvod do krizového managementu : metodická příručka. / Jiří Víšek - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 163 s. - brož.

Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 10. aktualizace - stav: duben 2001. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Věcná práva a katastr nemovitostí : ve znění změn a doplňků právních předpisů r. 2000. / Václav Kliment - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2001. - 74 s. - brož.
Vlast a čest byly jim dražší nežli život / Eduard Stehlík, Ivan Lach - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2000. - 255 s. : il. - brož.

Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení / Miroslav Krč a kol. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 176 s., xvi s. obr. příl. : tab. - brož.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2000 - volební obvod 47 Náchod / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 42 s. : tab. - brož.

Vystoupení představitelů ČR na 55. zasedání Valného shromáždění OSN (2000) : 5.9.-23.12.2000, New York. / [odpovědný redaktor Kamila Jaroměřská] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 42 s. - brož.


Výkon sociální práce na pověřených obecních úřadech v podmínkách rostoucích nároků / Věra Kuchařová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 39, iii s. - Brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 10. aktualizace - duben 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Vývoj kriminality v Evropě a Severní Americe 1990-1994 / Kristiina Kangaspunta, Matti Joutsen, Natalia Ollus - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 69 s. : il., tab. - brož.

Zahlenkompass : statistisches Taschenbuch für Deutschland. 2000. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 2000. - 160 s. : il., tab. - brož.

Za ostnatým drátem : autentická odysea nacistickými lágry. / Karel Redlich - Olomouc : Votobia, 2001. - 142 s. - brož.

Základy pojišťovacího práva / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Jana Čechová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 301 s. - brož.

Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem 2001 / Ludmila Tomandlová ... [et al.] - Olomouc : ANAG, 2001. - 724 s. - váz.

Zákoník práce s komentářem : platný od 1.1.2001. / Ladislav Jouza - 4. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 591 s. - váz.

Zákoník práce 2001 : úplné srovnávací znění bez komentáře. / [text uspořádali Jaroslav Jakubka, Pavel Michal] - Olomouc : ANAG, 2001. - 87 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění platné od 1.1.2001. - 2. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 175 s. - brož.

Zákony o mzdě a platu a související předpisy s komentářem / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 327 s. - váz.

Zákony 2001. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1. 1. 2001 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 688 s. : tab. -
Zákony 2001. 2. Sborník úplných znění zákonů obchodního, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných k 1. 1. 2001 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 704 s. : tab. -
Zákony 2001. 3. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k 1. 1. 2001 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 704 s. : tab. -
Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 4. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 231 s. : tab. - brož.


Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů : s komentářem. / Dana Římanová - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 225 s. - brož


Zákon o daních z příjmů 2001 : (komentář a výběr souvisících předpisů). / Pavel Klabík - Vyd. 6., dopl. - Praha : Eurounion, 2001. - 387 s. - brož.

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých dalších zákonů včetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová, Zuzana Doubková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 224 s. : tab. - brož.

Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů s komentářem : k 1.1.2001. / Dana Římanová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Zákon o rodině - Český Těšín : Poradce, 2000. - 24 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků - Český Těšín : Poradce, 2000. - 64 s. - brož.

Zdravotnické zabezpečení v poli : role 2. / Albín Žák, Vojtěch Humlíček, Marek Obrtel - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Žijeme v Evropě : průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. / Eliška Walterová, Věra Ježková - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 124 s. - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 16.10.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. - brož.

Živnostenské podnikání : živnostenský zákon s komentářem a přílohami. / Irena Fleischmanová, Venuška Jandová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 234 s. - brož.

Živnostenský zákon v praxi / Eva Horzinková - 2., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 287 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist