Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 2001

Babylónská věž / Jaromír Šesták - 1. vyd. - Plzeň : Perseus : Středisko západočeských spisovatelů, 2000. - 287 s. - brož.

Česká próza pod normalizačními tlaky / Lubomír Machala - Brno : CERM, 2000. - 19 s. - brož.
Česká republika a Evropská bezpečnostní a obranná politika / editor Radek Khol - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2001. - 76 s. : tab - brož.

Češi a Němci ve střední Evropě / [Oldřich Krulík ... et al.] - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2001. - 126 s. : il. - brož.

East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects : Brno, 25th - 26th May, 2000. : mezinárodní seminář. / [editor Martin Kvizda] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 249 s. - brož.

Emigración centroeuropea a América Latina / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praha : Karolinum, 2000. - 333 s. - brož.

Evropanství a integrace / František Mezihorák - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Evropa v proměnách staletí / F. Honzák ... [et al.] - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 767 s. : il. - váz.

Formen der Persuasion im deutsch-polnischen politischen Dialog : Untersuchungen zu politischen Reden zwischen 1989 und 1995. / Iwona Bartoszewicz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 358 s. - brož.

Ghetto Litzmannstadt 1941-1944 : dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu. / sestavil Richard Seemann - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 307 s., 8 s. obr. příl. - brož.

Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 : sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze. : 24.-26. listopadu 1999. / uspořádal Miloš Pojar - Praha : Židovské muzeum, 1999. - 223 s. - brož.

Horní Slezsko a severní Morava jako silný region střední Evropy : sborník referátů ze druhého česko-polského pracovního semináře. : Komorní Lhotka, 17.2.-18.2.2000. / [editor Jan Malinovský, Osvald Milerski, Ivan Šotkovský] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Imanence a sociální pouto / Pavel Barša - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 141 s. - brož.


Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 : zákulisí případu Číhošť. / Jan Kalous - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2001. - 133 s. : il. tab. - brož.


Izraelsko-arabský konflikt ve světových médiích / Michaela Freiová, Roman Joch - Praha : Občanský institut, 2001. - 15 s. - Brož.

Jak se dělá prezident / Miloš Krejčí - [Praha] : Otakar II., 2000. - 201 s. - váz.

Jak žijí a učí se mladí Evropané / [Andrea Klimešová ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 78 s. : il. (některé barev.) - brož.

Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách / Stanislav Balík ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 152 s. : tab. - brož.

Koncil a česká společnost : historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. / Petr Fiala, Jiří Hanuš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 185 s. - brož.

Konflikt anstatt Gemeinschaft? : Tschechen und Deutsche im Tschechoslowakischen Staat (1918-1938). / Václav Kural - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2001. - 359 s., 16 s. obr. příl. - brož.

Listy aplikované politologie / Miroslav Blahout, Štefan Danics - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 74 s. - brož.

List Evropanům 1941 / Georges Bernanos - Praha : Občanský institut, 2001. - 11 s. - Brož.

Mariánskolázeňské rozhovory 1999/2000 : Mariánské Lázně, 9.-11.4.1999[10.]. : Mariánské Lázně, 28.-30.4.2000[11.]. / [odpovědný redaktor Petr Křížek] - Vyd. 1. - Praha : Česká křesťanská akademie : Ackermann-Gemeinde, 2001. - 223 s. - brož.

Mezinárodní organizace / Hynek Baňouch, Martin Fedorko (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 254 s. - brož.

Média, internet, TV NOVA a já / Milan Šmíd - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 231 s. : tab. - brož.

Nadějí tu žijem / Hana Pražáková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2001. - 143 s. - brož.

Na ztracené vartě Západu : antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. / Milan Drápala - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 682 s. : portréty - váz.

Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky / Šárka Hernová, Gabriela Sokolová - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. - 172 s. : tab. - brož.

Národnostní politika v postkomunistických zemích / editoři Břetislav Dančák, Petr Fiala - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 316 s. : tab - brož.


Neklid v Česku : straníci, nestraníci a nadstraníci. / Pavel Švanda - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 137 s. - brož.


Our Lives as Database : Doing a Sociology of Ourselves: Czech Social Transitions in Autobiographical Research Dialogues. / Zdeněk Konopásek editor - 1st ed. in English - Prague : Karolinum, 2000. - 302 s. - brož.

Oxfordský slovník světové politiky / sestavil Joel Krieger - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2000. - 1090 s. - váz.

Perception of social changes and thinking about democracy: The case of Czech Republic / Mojmír Tyrlík, Petr Macek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 53 s. : il., tab. -
Politická komunikace a média / Jan Jirák, Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Politické programy českých národních stran v letech 1860-1890 / editor Pavel Cibulka - Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - 343 s. - brož.

Politika v Polsku po roce 1989 : volby, volební systémy a jejich politické konsekvence. / Michal Kubát - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 149 s. : tab. - brož.

Ponorková válka : historie americké ponorkové špionáže. / Sherry Sontagová, Christopher Drew a Annette Lawrencová Drewová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 398 s. [16] s. obr. příl. - Rybka Publishers, váz.

Poslední koloniální válka / Jan Klíma - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 211 s. : il. - brož.

Poznáváme Evropskou unii / [Jindřich Kolek, Jaroslav Ochodek, Olga Planková] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Prameny naděje / Miroslav Grebeníček - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2001. - 326 s. : il. - váz.

Prezidentský maraton / Boris Jelcin - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 332 s., [64] s. obr. příl. - váz.

Prezidentský maraton / Boris Jelcin - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 332 s., [64] s. obr. příl. - váz.

Přednášky z politické filosofie / [uspořádali Roman Joch a Jaromír Žegklitz] - Praha : Občanský institut, 2001. - 151 s. - brož.

Rasy a rasismus / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 74 s. : il. - brož.

Státy světa : mapy, státní symboly, základní údaje, obyvatelstvo, hospodářství, státní zřízení, historie, hlavy států. / [odpovědná redaktorka Pavla Kovářová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 424 s. : barev. il. - váz.

Stát a revoluce : marxistické učení o státu a úkoly proletariátu v revoluci. / V.I. Lenin - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 131 s. - váz.

Stát, prostor, politika : vybrané otázky politické geografie. / (editoři) Petr Jehlička, Jiří Tomeš, Petr Daněk - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 274 s. : tab. - brož.


Studia z teorii polityki T. 3. / pod redakcja Andrzeja Czajowskiego, Leszka Sobkowiaka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 210 s. - brož.

Světová politika 20. století v dokumentech : (1945-1990)). / vybral a uspořádal Zdeněk Veselý - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 481 s. - brož.

Tajné příběhy II. světové války / William Breuer - Vyd. 1. - Ostrava : Aradan, 2001. - 335 s. : il. - váz.

Totalitarismus ve 20. století : Československé zkušenosti. / [editoři Radovan Rybář, Milan Valach] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 210 s. - brož.

Transformation of CEEC economies to EU standards : November 2000, University of Trento. : conference proceedings. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.

T.G. Masaryk : Za ideálem a pravdou. : 2(1882-1893). / Stanislav Polák - 1. vyd - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2001. - 499 s. : il. - váz.

Úloha OSN v měnícím se světě: Má OSN budoucnost? : sborník příspěvků ze studentské soutěže. / [editor J. Kovář] - Vyd. 1. - Praha : České sdružení pro Spojené národy : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 139 s. : il., tab. - brož.

Únos demokracie : zo zákulisia slovenskej tajnej služby. / Luba Lesná - 1. vyd. - PrahaBratislava : G plus G : Inštitút pre verejné otázky, 2001. - 333 s. - G plus G ; brož.

Vlast a čest byly jim dražší nežli život / Eduard Stehlík, Ivan Lach - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2000. - 255 s. : il. - brož.

Vystoupení představitelů ČR na 55. zasedání Valného shromáždění OSN (2000) : 5.9.-23.12.2000, New York. / [odpovědný redaktor Kamila Jaroměřská] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 42 s. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12.11.2000 : Pardubický kraj. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2000. - 102 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Jihlavský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2000. - 117 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. 11. 2000 : Zlínský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2000. - 78 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihlavského kraje 12. 11. 2000 : okres Havlíčkův Brod. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2000. - 28 s. : tab. - brož.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihlavského kraje 12. 11. 2000 : okres Jihlava. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2000. - 28 s. : tab. - brož.


Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihlavského kraje 12. 11. 2000 : okres Pelhřimov. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2000. - 28 s. : tab. - brož.


Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihlavského kraje 12. 11. 2000 : okres Třebíč. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2000. - 34 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihlavského kraje 12. 11. 2000 : okres Žďár nad Sázavou. / zpracovala Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2000. - 36 s. : tab. - brož.
V hlavních zprávách: Televize : fakta, která před vámi zatajili. / Jan Čulík a Tomáš Pecina - Vyd. 1. - Praha : ISV & Britské listy, 2001. - 365 s. - ISV ; brož.

Za ostnatým drátem : autentická odysea nacistickými lágry. / Karel Redlich - Olomouc : Votobia, 2001. - 142 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist